MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

Размер: px
Започни от страница:

Download "MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п"

Препис

1 MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процедура за настройка и инструкциите за инсталиране. Стъпка 1 Инсталация на устройството Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Инсталацията завърши! Съхранявайте Ръководството за бързо инсталиране, Ръководството на потребителя и приложения компакт диск на подходящо място за бърза и лесна справка по всяко време.

2 Стъпка 1 Инсталация на устройството 1 1 Отстраняване на предпазните елементи 2 Зареждане на хартия 1 Отстранете защитната лента и фолио, покриващи стъклото на скенера. 2 Отстранете плика от пенопласт (1), в който са поставени мастилените касети, от горната част на тавата за хартия. 1 1 Можете да заредите до 100 листа хартия 80 г/м 2. За повече подробности вижте Подходящи хартиени и други носители в глава 2 на Ръководството на потребителя. Неправилна инсталация НЕ свързвайте интерфейсния кабел. Свързването на интерфейсния кабел става по време на инсталацията на софтуера. 2 Натиснете и плъзнете страничните водачи на тавата за хартия (1) и водача за дължина на хартията (2), за да съвпаднат с размера на хартията

3 Стъпка 1 Инсталация на устройството 3 7 Бавно избутайте тавата за хартия така, че напълно да влезе в устройството. 4 Проверете дали хартията е поставена равномерно в тавата. 8 Като придържате тавата за хартия на място, издърпайте подпората за хартия докато щракне и разгънете капака на подпората. 5 Внимателно регулирайте водачите за широчината и дължината на хартията с две ръце, за да наместите хартията. Внимавайте да не поставите хартията прекалено навътре, тъй като може да се повдигне в задната част на тавата и да причини проблеми при подаването. 6 2

4 Инсталация на устройството 3 Свързване на кабела на захранването и телефонната линия 1 Свържете захранващия кабел. ВНИМАНИЕ Устройството трябва да бъде включено към заземен контакт. 2 4 Поставяне на мастилените касети ВНИМАНИЕ Ако в очите ви попадне мастило, веднага ги измийте с вода, а ако се появи дразнене, се консултирайте с лекар. 1 Уверете се, че захранването е включено. Дисплеят показва: No Cartridge Black Yellow Cyan Megenta 2 Няма пълнител Черно Жълто Циан Магента ВНИМАНИЕ Тъй като устройството е заземено чрез контакта на захранването, можете да се защитите от евентуални опасности от протичане на електрически ток по телефонната мрежа като оставите захранващия кабел включен в устройството, когато го свързвате към телефонната линия. Аналогично, можете да се защитите, когато желаете да преместите устройството, като първо изключите телефонната линия, а след това захранващия кабел. 3

5 Стъпка 1 Инсталация на устройството 3 5 Неправилна инсталация 6 4 M brother 4

6 Инсталация на устройството 7 3 Проверете качеството на четирите цветни квадратчета на страницата. (черно/жълто/циан/магента) Cleaning Preparing System Approx 4 Minutes Изчистване Подгот. система Около 4 минути 5 Проверка на качеството на печат 1 Set Paper and Press Start 4 Is Quality OK? Yes i Press 1 No i Press 2 Как е качест.? Да i Натисни 1 Не i Натисни 2 Ако всички линии са ясни и видими, натиснете 1 (Да) на клавиатурата за набиране, за да завършите проверката на качеството. Ако виждате липсващи къси линии, натиснете 2 (Не) на клавиатурата за набиране, за да преминете към стъпка 5. OK Лошо Нагласи хартия и Натисни Start 2 Уверете се, че в тавата за хартия е заредена хартия с размер А4 или "Стандарт". Натиснете Colour Start (Старт Цветно). 5 На дисплея ще се появи въпрос дали качеството на печата е подходящо за черното и цветни изображения. Натиснете 1 (Да) или 2 (Не) на клавиатурата за набиране. Black OK? Yes i Press 1 No i Press 2 Черно ОК? Да i Натисни 1 Не i Натисни 2 5

7 Стъпка 1 Инсталация на устройството Color OK? Yes i Press 1 No i Press 2 Цв. добър ли е? Да i Натисни 1 Не i Натисни 2 След като натиснете 1 (Да) или 2 (Не) за черно и цветно, дисплеят показва: Start Cleaning? Yes i Press 1 No i Press 2 Започ. почист.? Да i Натисни 1 Не i Натисни 2 6 Натиснете 1 (Да) и устройството започва процедура по изчистване на цветовете. 7 След завършване на изчистването, натиснете Colour Start (Старт Цветно). Устройството разпечатва Страница за проверка на качеството и се връща към стъпка 3. 6 Избор на желания език 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете a или b, за да изберете Initial Setup (Инициал. настр). 3 Натиснете a или b, за да изберете Local Language (Локален език). 4 Натиснете a или b, за да изберете език и после натиснете OK. 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 7 Настройка на контраста на дисплея 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете a или b, за да изберете Общи настройки. 3 Натиснете a или b, за да изберете LCD настройки. 4 Натиснете a или b, за да изберете LCD Контраст. 5 Натиснете a или b, за да изберете Светьп, Средно или Тъмен. 6 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Можете още да регулирате ъгъла на дисплея като го повдигнете. 8 Настройка на датата и часа 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете a или b, за да изберете Initial Setup (Инициал. настр). 3 Натиснете a или b, за да изберете Дата&Час. 4 Въведете последните две цифри на годината от клавиатурата за набиране и след това натиснете OK. Дата&Час Година:20 07 (Например въведете 0 7 за 2007 г.) 6

8 Инсталация на устройството 5 Въведете двете цифри за месеца от клавиатурата за набиране и след това натиснете OK. Дата&Час Месец: 03 4 Въведете номера на факса (до 20 цифри) от клавиатурата за набиране и след това натиснете OK. За да въведете + в международните кодове, натиснете l. Например, за да въведете кода за избиране на Обединеното кралство, +44, натиснете l, 4, 4 и след това въведете останалата част от номера. Име на Fax устройство: +44XXXXXXXX (Например въведете 0 3 за м. март.) 6 Въведете двете цифри за ден от клавиатурата за набиране и след това натиснете OK. Дата&Час Ден: 01 5 Въведете името си (до 20 знака) с помощта на клавиатурата за набиране и след това натиснете OK. Име на устроиството: _ (Например въведете 0 1 за първия ден от месеца.) 7 Въведете времето в 24-часов формат от клавиатурата за набиране и след това натиснете OK. Дата&Час Час: 15:25 За въвеждане на името, вижте следната схема. Ако е необходимо да въведете знак, който е на същия клавиш като последни знак, натиснете, за да придвижите курсора надясно. Ако въведете буквата неправилно и желаете да я промените, натиснете или, за да придвижите курсора до неправилния знак, и натиснете Clear/Back (Изчисти). (Например въведете 1 5, 2 5 за 15:25.) 8 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 9 Задаване на ИД (идентификатор) на устройството Необходимо е да запишете името и номера на факса, които желаете да бъдат добавяни към всички страници на факсовете, които изпращате. 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете a или b, за да изберете Initial Setup (Инициал. настр). 3 Натиснете a или b, за да изберете Име на машина. Натиснет еклавиш eдин път Два пъти Три пъти Четири пъти пeт пъти шeст пъти 6 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). сeдeм пъти 2 A В С Б Г Д 2 3 D E F Ж З И 3 4 G H I Й Л П 4 5 J K L У Ф Ц 5 6 M N O Ч Ш 6 M 7 P Q R S Щ Ъ 7 8 T U V Ы Ь Э 8 9 W X Y Z Ю Я 9 Ако допуснете грешка и желаете да започнете отначало, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), за да се върнете на стъпка 1. 7

9 Стъпка 1 Инсталация на устройството 10 Задаване на тонален или импулсен режим на избиране 12 Избор на режим на получаване 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете a или b, за да изберете Initial Setup (Инициал. настр). 3 Натиснете a или b, за да изберете Тон/Импулс. 4 Натиснете a или b, за да изберете Пулс (или тон). 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 11 Задаване на типа на телефонната линия 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете a или b, за да изберете Initial Setup (Инициал. настр). 3 Натиснете a или b, за да изберете Комп.тел.линия. 4 Натиснете a или b, за да изберете PBX, ISDN (или Нормално). 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете a или b, за да изберете Initial Setup (Инициал. настр). 3 Натиснете a или b, за да изберете Режим получ. 4 Натиснете a или b, за да изберете режима. 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Сега отидете 8

10 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Следвайте инструкциите на тази страница за вашата операционна система и интерфейс. За най-новите драйвери и за най-доброто решение на вашия проблем, посетете Brother Solutions Center директно от драйвера или на адрес Windows За потребителите на USB интерфейс (За Windows 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista ) За потребителите на мрежови интерфейс (За Windows 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista ) Macintosh За потребители на USB интерфейс (За Mac OS X или следваща версия) За потребители на мрежови интерфейс (За Mac OS X или следваща версия) Екраните за Windows в това ръководство за бързо инсталиране са базирани на ОС Windows XP. Екраните за Mac OS X в това ръководство за бързо инсталиране са базирани на ОС Mac OS X Екраните, показвани на различните компютри, могат да се различават в зависимост от операционната ви система. 9

11 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Windows Windows USB 1 1 За потребителите на USB интерфейс (За Windows 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista ) 1 Ако вече сте свързали интерфейсен кабел, изключете устройството от захранващия ел. контакт и от компютъра ви. 2 Включете компютъра. Трябва да сте влезли с права на администратор. 3 Поставете предоставения компактдиск в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с имена на моделите, изберете вашето устройство. Ако се появи екранът за избор на език, изберете желания език Появява се главното меню на компактдиска. Щракнете върху Install MFL-Pro Suite (Инсталиране на пакета MFL-Pro). 5 След като прочетете и приемете лицензионното споразумение на ScanSoft PaperPort 11SE, щракнете върху Да. 6 Инсталацията на ScanSoft PaperPort 11SE ще започне автоматично, последвана от инсталация на MFL-Pro Suite. 7 Когато се появи прозорецът с лицензното споразумение на софтуера Brother MFL-Pro Suite, щракнете върху Да ако сте съгласни с него. 8 Изберете Local Connection (Локална връзка) и след това щракнете върху Next (Напред). Инсталацията продължава. 9 Когато се появи този екран, преминете към следващата стъпка. 12 Неправилна инсталация Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото може да възникне грешка. 10

12 Инсталиране на драйверите и софтуера Windows 13 Инсталиране на FaceFilter Studio 14 Включете устройството, като свържете захранващия кабел. Инсталацията на Brother драйверите ще започне автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг. Изчакайте, за да се появят всички екрани това ще отнеме няколко секунди. 15 Когато се появи екранът за онлайн регистрация, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана. 16 Щракнете върху Finish (Край), за да рестартирате компютъра. След като рестартирате компютъра, трябва да влезете с права на администратор. 17 Отворете отново основното меню като извадите и поставите отново компактдиска или щракнете двукратно върху програмата start.exe в главната папка. 18 Появява се главното меню на компактдиска. Щракнете върху Install Other Drivers or Utilities (Инсталиране на други драйвери или помощни програми). 19 Щракнете върху бутона FaceFilter Studio, за инсталиране. 20 За по-подробна информация, инсталирайте FaceFilter Studio Help. Вижте Инструкции за инсталиране на FaceFilter Studio Help (За потребителите на Windows ) на стр. 18. Windows USB С това инсталацията на MFL-Pro Suite завършва. Преминете към Инсталиране на FaceFilter Studio на стр. 11, за да инсталирате приложението FaceFilter Studio. 11

13 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Windows 2 За потребителите на мрежови интерфейс (За Windows 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista ) Windows Мрежа Включеният в доставката CD-ROM съдържа ScanSoft PaperPort 11SE. Софтуерът поддържа само Windows 2000 (SP4 или понов), XP (SP2 или по-нов), XP Professional x64 Edition и Windows Vista. Моля, актуализирайте до най-новия Windows Service Pack, преди да инсталирате пакета MFL-Pro Suite. 5 Ако се използват и USB, и LAN кабел, прокарайте и двата кабела в улея един върху друг. 1 Изключете устройството от електрическия контакт Включете устройството, като свържете захранващия кабел. 7 Включете компютъра. Трябва да сте влезли с права на администратор. Затворете всички работещи приложения, преди да инсталирате MFL-Pro Suite. Преди да инсталирате програмата, деактивирайте софтуера за лична защитна стена, ако използвате такъв. След завършване на инсталацията, рестартирайте софтуера за лична защитна стена. 4 8 Поставете предоставения компактдиск в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с имена на моделите, изберете вашето устройство. Ако се появи екранът за избор на език, изберете желания език. Неправилна инсталация Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото може да възникне грешка. 9 Появява се главното меню на компактдиска. Щракнете върху Install MFL-Pro Suite (Инсталиране на пакета MFL-Pro). 10 След като прочетете и приемете лицензионното споразумение на ScanSoft PaperPort 11SE, щракнете върху Да. 12

14 Инсталиране на драйверите и софтуера Windows 11 Инсталацията на ScanSoft PaperPort 11SE ще започне автоматично, последвана от инсталация на MFL-Pro Suite. 12 Когато се появи прозорецът с лицензното споразумение на софтуера Brother MFL-Pro Suite, щракнете върху Да ако сте съгласни с него. 13 Изберете Network Connection (Мрежова връзка) и след това щракнете върху Next (Напред). 14 За потребителите на Windows XP SP2/ Windows Vista, при поява на този екран, изберете Change the Firewall port settings to enable network connection (Сменете настройките на порта на защитната стена, за да разрешите мрежова връзка) и продължете с инсталацията. (Препоръчително) и щракнете върху Next (Напред). Ако използвате Windows Firewall (Защитна стена Windows ), вижте Ръководството на потребителя на софтуера за повече информация относно начина на добавяне на следните мрежови портове. За мрежово сканиране, добавете UDP порт За получаване на факс от компютър в мрежата, добавете UDP порт Ако продължавате да имате проблеми с мрежовата връзка, добавете UDP порт 137. С това инсталацията на MFL-Pro Suite завършва. Преминете към Инсталиране на FaceFilter Studio на стр. 13, за да инсталирате приложението FaceFilter Studio. Инсталиране на FaceFilter Studio 18 Отворете отново основното меню като извадите и поставите отново компактдиска или щракнете двукратно върху програмата start.exe в главната папка. 19 Появява се главното меню на компактдиска. Щракнете върху Install Other Drivers or Utilities (Инсталиране на други драйвери или помощни програми). 20 Щракнете върху бутона FaceFilter Studio, за инсталиране. 21 За по-подробна информация, инсталирайте FaceFilter Studio Help. Вижте Инструкции за инсталиране на FaceFilter Studio Help (За потребителите на Windows ) на стр. 18. Windows Мрежа Ако устройството е конфигурирано за мрежата, можете да го изберете от списъка, след което да щракнете върху Next (Напред). Ако устройството показва APIPA в полето IP Address (IP адрес), щракнете върху Configure IP Address (Конфигурирай IP адреса) и въведете подходящия за мрежата IP адрес на устройството. Ако устройството не е конфигурирано за използване на мрежата, ще получите напомняне на екрана да щракнете върху OK, след което ще се появи прозореца Configure IP Address (Конфигуриране на IP адрес). Въведете подходящ за мрежата IP адрес на устройството, като следвате инструкциите на екрана. 15 Инсталацията на Brother драйверите ще започне автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг. Изчакайте, за да се появят всички екрани това ще отнеме няколко секунди. 16 Когато се появи екранът за онлайн регистрация, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана. 17 Натиснете Край, за да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра, трябва да влезете с права на администратор. 13

15 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Macintosh 3 За потребители на USB интерфейс (За Mac OS X или следваща версия) Macintosh USB За потребители на Mac OS X до , актуализирайте до Mac OS X или следваща версия. (За най-новата информация за Mac OS X, посетете Уверете се, че в устройствата за носители или директния интерфейс за USB от предната страна на устройството не е поставена USB флаш памет или карта с памет. 1 4 Неправилна инсталация Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото може да възникне грешка. 2 5 Включете своя Macintosh За да инсталирате, щракнете два пъти върху иконата Start Here OSX (Начало OSX). Следвайте инструкциите на екрана. Изчакайте да се инсталира софтуера това ще отнеме няколко секунди. След инсталацията, щракнете Restart (Рестартирай) за да приключите инсталацията на софтуера. 8 Софтуерът на Brother ще търси устройство на Brother. В този момент се показва следния екран. 14

16 Инсталиране на драйверите и софтуера Macintosh 9 При поява на този екран, щракнете върху OK. За потребители на Mac OS X 10.3.х или следваща версия: MFL-Pro Suite, драйверите за принтера, скенера и Brother ControlCenter2 са инсталирани и инсталацията е завършена. 10 За потребители на Mac OS X до : Щракнете върху Add (Добавяне). Macintosh USB 11 Изберете USB. 12 Изберете MFC-XXXX (където XXXX е името на модела) и след това щракнете върху Add (Добави). 13 Щракнете върху Print Center (Център за печат), а след това Quit Print Center (Изxoд от Центъра за печат). MFL-Pro Suite, драйверите за принтера, скенера и Brother ControlCenter2 са инсталирани и инсталацията е завършена. 15

17 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Macintosh 4 За потребители на мрежови интерфейс (За Mac OS X или следваща версия) За потребители на Mac OS X до , актуализирайте до Mac OS X или следваща версия. (За най-новата информация за Mac OS X, посетете Уверете се, че в устройствата за носители или директния интерфейс за USB от предната страна на устройството не е поставена USB флаш памет или карта с памет. 1 4 Уверете се, че устройството е включено чрез включване на захранващия кабел. Macintosh Мрежа 5 Включете своя Macintosh За да инсталирате, щракнете два пъти върху иконата Start Here OSX (Начало OSX). Следвайте инструкциите на екрана. Изчакайте да се инсталира софтуера това ще отнеме няколко секунди. След инсталацията, щракнете Restart (Рестартирай) за да приключите инсталацията на софтуера. 8 Софтуерът на Brother ще търси устройство на Brother. В този момент се показва следния екран. 16

18 Инсталиране на драйверите и софтуера Macintosh Ако устройството е конфигурирано за мрежата, можете да го изберете от списъка, след което да щракнете върху OK. При свързване в мрежата само на едно устройство, този прозорец не се появява, а устройството се избира автоматично. Преминете към стъпка 9. При поява на този екран, щракнете върху OK. 12 Изберете MFC-XXXX (където XXXX е името на модела) и след това щракнете върху Add (Добави). 13 Щракнете върху Print Center (Центъp за печат), а след това Quit Print Center (Изxoд oт Центъpа за печат). Въведете име за компютъра с Macintosh в Display Name (Име) с дължина до 15 знака, след което щракнете върху OK. Преминете към стъпка 9. Ако жалете да използвате клавиша Scan (Сканиране) на устройството за сканиране в мрежата, трябва да поставите отметка в квадратчето Register your computer with the Scan To function on the machine (Регистрирайте компютъра за използване на функцията Сканиране към на устройството). Въведеното име ще се появи на дисплея на устройството при натискане на клавиша Scan (Сканиране) и избор на опция за сканиране. (За повече информация, вижте Мрежово сканиране в Ръководството за използване на софтуера от потребителя на CD-ROM.) MFL-Pro Suite, драйверите за принтера, скенера и Brother ControlCenter2 са инсталирани и инсталацията е завършена. Macintosh Мрежа 9 Когато се появи този екран, щракнете върху OK. За потребители на Mac OS X 10.3.х или следваща версия: MFL-Pro Suite, драйверите за принтера, скенера и Brother ControlCenter2 са инсталирани и инсталацията е завършена. 10 За потребители на Mac OS X до : Щракнете върху Add (Добавяне). 11 Изберете показаното по-долу. 17

19 Инсталиране на FaceFilter Studio Help 1 1 Инструкции за инсталиране на FaceFilter Studio Help (За потребителите на Windows ) Инсталиране на FaceFilter Studio Help 1 За да пуснете FaceFilter Studio, отидете в Start/All Programs/FaceFilter Studio (Старт/Всички програми/facefilter Studio) в менюто Start (Старт). 2 Щракнете върху бутона в горния десен ъгъл на екрана. 3 Щракнете върху Check for updates (Провери за актуализации), за да отидете на уеб-страницата за актуализации на Reallusion. 4 Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) и изберете папка, в която да запишете файла. 5 Затворете FaceFilter Studio преди да стартирате инсталиращата програма за FaceFilter Studio Help. Щракнете два пъти върху изтегления файл от указаната преди това папка и следвайте инструкциите на екрана за инсталиране. За да видите FaceFilter Studio Help, изберете Start/All Programs/FaceFilter Studio/ FaceFilter Studio Help (Старт/ Всички програми/facefilter Studio/ FaceFilter Studio Help) на компютъра. 18

20 Търговски марки Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link e регистрирана търговска марка на Brother International Corporation. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни. Windows Vista e регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни. Macintosh и TrueType са регистрирани търговски марки на Apple Inc. Nuance, графичният символ на Nuance, PaperPort и ScanSoft са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nuance Communications, Inc. или свързаните с тях фирми в САЩ и/или други страни. Presto! PageManager е регистрирана търговска марка на NewSoft Technology Corporation. PictBridge е търговска марка. FaceFilter Studio е търговска марка на Reallusion, Inc. Всяка компания, чийто софтуер е споменат в това Ръководство, притежава Лицензно споразумение, специфично за собствените й програми. Всички марки и имена на продукти, споменати в това Ръководство, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании. Съставяне и публикуване Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries, Ltd. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта. Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт могат да бъдат променяни без предизвестие. Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквито и да е вреди (включително последващи), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително, но без ограничение до печатни и други грешки, свързани с публикацията. Авторски права и Лиценз 2007 Brother Industries, Ltd. Продуктът включва софтуер, разработен от следните доставчици TROY Group, Inc PACIFIC SOFTWORKS INC.

21 BUL

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За да прочетете

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за настройване и монтиране на устройството.

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура за инсталиране.

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопасност и правни клаузи. След това прочетете това Ръководство

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За подробна

Подробно

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения могат да варират в зависимост от настройките на вашето устройство. За повече подробности относно приложенията и функциите, вижте Ръководството

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J470DW Сериен

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната му настройка и инсталация. ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност Ръководство

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J200 Сериен номер:

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL Ако трябва да се обадите на отдела за работа с клиенти Попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J4410DW

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL

Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL Използване на документацията Благодарим ви за покупката на устройство на Brother! Прочитането на документацията ще ви помогне да

Подробно

DCP-130C_UG_BUL.book

DCP-130C_UG_BUL.book РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ DCP-130C Директивата за Радио- и телекомуникационни крайни устройства i Декларация за съответствие на Европейската комисия0 Производител Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho,

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

PT9700PC9800PCN_UK.book

PT9700PC9800PCN_UK.book 97OOPC/98OOPCN Ръководство за потребителя STATUS STATUS Ако имате проблеми с устройството, посетете нашия уеб сайт: http://solutions.brother.com/ Версия A Â ÂÌËÂ Благодарим ви, че закупихте PT-9700PC/PT-9800PCN.

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство? Какво има в него?

Подробно