RC

Размер: px
Започни от страница:

Download "RC"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0281/2018 } B8-0282/2018 } B8-0283/2018 } B8-0286/2018 } B8-0287/2018 } RC ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността вместо следните предложения за резолюция: B8-0281/2018 (Verts/ALE) B8-0282/2018 (S&D) B8-0283/2018 (EFDD) B8-0286/2018 (GUE/NGL) B8-0287/2018 (ALDE) относно положението с правата на човека в Бахрейн, и по-специално случаят на Набел Раджаб (2018/2755(RSP)) Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост от името на групата S&D Марите Схаке, Петрас Аущревичюс, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Мариан Харкин, Надя Хирш, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Яна Том, Рамон Тремоза и Балселс, Виктор Успаских, Йоханес Корнелис ван Бален, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE Единство в многообразието

2 Алън Смит, Барбара Лохбилер, Бодил Валеро, Ернест Уртасун, Ана Миранда, Жорди Соле, Жозеп-Мария Терикабрас от името на групата Verts/ALE Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Юнус Омаржи от името на групата GUE/NGL Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи от името на групата EFDD

3 Резолюция на Европейския парламент относно положението с правата на човека в Бахрейн, и по-специално случаят на Набел Раджаб (2018/2755(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции от 6 февруари 2014 г. относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-хауаджа и Ибрахим Шариф 1, от 9 юли 2015 г. относно Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб 2, от 4 февруари 2016 г. относно Бахрейн: случаят на Мохамед Рамадан 3, от 7 юли 2016 г. относно Бахрейн 4, от 16 февруари 2017 г. относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн 5 и от 3 октомври 2017 г. относно провеждането на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се страни 6, като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност от 17 юни 2015 г. относно осъждането на генералния секретар на Ал Уефак Али Салман в Бахрейн, от 11 юли 2017 г. относно осъждането на г-н Набел Раджаб от бахрейнски съд и от 6 юни 2018 г. относно осъждането на бахрейнския защитник на правата на човека г-н Набел Раджаб, като взе предвид изявлението от 22 ноември 2017 г. на председателя на своята подкомисия по правата на човека, като взе предвид заседанието на неформалната работна група ЕС Бахрейн по правата на човека от 15 май 2018 г., като взе предвид изявлението на Върховния комисар на ООН по правата на човека Зеид Раад ал Хюсеин от 11 септември 2017 г. относно положението в Бахрейн, като взе предвид изявлението на Комитета на ООН срещу изтезанията от 12 май 2017 г., като взе предвид конституцията на Бахрейн, приета през февруари 2002 г., и поспециално глава 3 от нея, член 364 от Наказателния кодекс на Бахрейн, както и Закона за гражданството на Бахрейн от 1963 г., като взе предвид доклада на Независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) от ноември 2011 г., като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, относно диалозите за правата на човека с трети държави, относно смъртното 1 ОВ С 265, г., стр ОВ C 93, г., стр ОВ С 35, г., стр ОВ C 101, г, стр Приети текстове, P8_TA(2017) Приети текстове, P8_TA(2017)0365.

4 наказание, относно изтезанията и относно свободата на изразяване онлайн и офлайн, като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията за правата на детето и Арабската харта за правата на човека, по които Бахрейн е страна, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., и поспециално член 15 от нея, като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник, А. като има предвид, че на 5 юни 2018 г. Върховният апелативен съд на Бахрейн реши да потвърди присъдата за лишаване от свобода за период от пет години срещу видния защитник на правата на човека Набел Раджаб за разпространяване на неверни слухове във време на война (член 133 от Наказателния кодекс на Бахрейн), обида на съседна държава (член 215) и обида на законоустановен орган (член 216) във връзка с публикувани от него съобщения в Туитър за предполагаеми изтезания в бахрейнския затвор в Джау и за въздушните удари, нанесени в Йемен от коалицията, ръководена от Саудитска Арабия; като има предвид, че тези обвинения се основават на разпоредби, които криминализират правото на свободно изразяване на мнение, защитено от член 19 на Международния пакт за граждански и политически права, който Бахрейн ратифицира през 2006 г.; като има предвид, че се очаква г-н Раджаб да обжалва решението на последна инстанция пред Касационния съд на Бахрейн; Б. като има предвид, че г-н Раджаб трябваше да бъде освободен този месец след приключване на двегодишна присъда за лишаване от свобода, излежана при унизителни затворнически условия, които могат да се приравнят на малтретиране, за това, че през 2015 г. и 2016 г. е дал телевизионни интервюта относно ограниченията на свободата на пресата в Бахрейн; като има предвид, че преди произволното задържане на Набел Раджаб през юни 2016 г., той имаше забрана да пътува и излежаваше двугодишна присъда за лишаване от свобода през периода г. във връзка с упражняване на правото си на свободно изразяване на мнение и свобода на събиранията; като има предвид, че през 2013 г. работната група на ООН относно произволното задържане заключи, че той е бил произволно задържан за това, че е помагал за ръководенето и организирането на демонстрации в Бахрейн; като има предвид, че той беше подложен на несправедливи съдебни процеси; В. като има предвид, че освен тази нова петгодишна присъда, Набел Раджаб може да прекара още време в затвора във връзка с други 14 висящи дела, заведени от правителството срещу него, включително допълнителни обвинения за разпространяване на неверни новини и изявления и злонамерени слухове, накърняващи престижа на държавата ; като има предвид също така, че на 12 септември 2017 г. правителството го обвини в разпространение на неверни новини, подбуждане към омраза срещу режима и подбуждане към неспазване на закона чрез социалните медии;

5 Г. като има предвид, че г-н Раджаб е претърпял страдания в резултат на лошите условия в затвора, които засегнаха сериозно неговото физическо здраве; като има предвид, че според семейството му той също така стои затворен в килията си по 23 часа всеки ден като форма на наказание, вследствие на което здравето му се е влошило сериозно с течение на времето; като има предвид, че по непотвърдени данни администрацията на затвора се намесва умишлено в медицинското лечение на г-н Раджаб; Д. като има предвид, че случаят на Набел Раджаб се е превърнал в символ за защитниците на правата на човека и зачитането на свободното изразяване на мнение в Бахрейн и че неговият случай е в разрез с поетите от правителството ангажименти; като има предвид, че той е само едно от множеството лица, които са обект на произволно задържане и наказателно преследване за упражняване на свободата на изразяване на мнение и свободата на събирания; Е. като има предвид, че през май 2017 г. Комитетът на ООН срещу изтезанията разгледа многобройните и последователни твърдения за широко разпространени изтезания и малтретиране на лица, лишени от свобода, и по-специално на лица, задържани по обвинения в тероризъм, и изрази дълбоката си загриженост във връзка със случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-хаваджа, Наджи Фатил, Хюсеин Джауад, Абдулвахаб Хюсеин и Абдулджалил Ал-Сингасе; Ж. като има предвид, че екзекуциите и смъртните присъди са се увеличили значително след прекъсването на седемгодишния мораториум през февруари 2017 г., в контекста на непрекъснати твърдения за изтезания и малтретиране; като има предвид, че Бахрейн започна отново да води съдебни дела срещу цивилни граждани пред военни съдилища, след промяна на конституцията, приета през април 2017 г.; като има предвид, че органите възстановиха правомощията на Агенцията за национална сигурност за задържане и разследване на лица, въпреки доказаното прилагане в миналото на методи за изтезание и малтретиране от страна на тази агенция; З. като има предвид, че положението в Бахрейн стана критично по отношение на свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободата на провеждане на мирни събрания; като има предвид, че засилените репресии срещу защитници на правата на човека и мирни активисти от опозицията включват лишаване от свобода, изпращане в изгнание, забрани за пътуване, отнемане на гражданство или сериозни заплахи и сплашване с цел спиране на техни мирни дейности; И. като има предвид, че Съветът на представителите и Консултативният съвет (Шура) на Бахрейн одобриха изменение на Закона за упражняване на политическите права, което ще попречи на независимите политически партии да участват в изборите през 2018 г.; Й. като има предвид, че през 2016 г. най-голямата в Бахрейн политическа опозиционна партия Ал Уефак беше закрита, че нейните активи бяха замразени, а нейният интернет сайт беше блокиран от бахрейнския режим в рамките на страната; като има предвид, че седалището на групата беше обискирано и впоследствие тя беше обвинена в постоянно нарушаване на конституцията на Кралството и оспорване на

6 нейната легитимност, призиви за чужда намеса и насърчаване към насилие и подкрепа на терористични организации ; К. като има предвид, че на 31 май 2017 г. бахрейнски съд разпореди разпускане на бахрейнската опозиционна група Национално дружество за демократично действие (Waad); като има предвид, че на 26 октомври 2017 г. Върховният апелативен съд на Бахрейн потвърди решението на Апелативния съд за разпускането на Waad; Л. като има предвид, че на 15 май 2018 г. Върховният наказателен съд на Бахрейн отне гражданството на 115 души, в рамките на несправедлив масов съдебен процес, характеризиращ се с твърдения за изтезания и нарушаване на правото на справедлив процес; като има предвид, че заплахата за отнемане на гражданството или реалното му отнемане се използват като средство за политически репресии; като има предвид, че в Бахрейн множество лица са загубили гражданството си, предимно лица от групата на шиитите, включително и деца, в пряко нарушение на член 15 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от Конвенцията за правата на детето; М. като има предвид, че след протестите през 2011 г. и вследствие на заключенията в доклада на Независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) бяха създадени редица вътрешни органи, които да следят за злоупотреби на правителството, но те не са достатъчно ефективни и независими; като има предвид, че липсата на независимост на тези органи изглежда води до липса на отчетност от страна на правителството и силите за сигурност на Бахрейн; като има предвид, че това насърчава културата на безнаказаност, която подкопава опитите за демократични реформи и дестабилизира допълнително страната; Н. като има предвид, че ЕС счита тясното сътрудничество с гражданското общество и защитниците на правата на човека в трети държави за един от основните си приоритети във връзка с насърчаването на правата на човека и борбата с нарушенията на правата на човека; 1. призовава за незабавното освобождаване на всички лица, които са задържани единствено заради своите мирни политически дейности и защитата на правата на човека; призовава за прекратяване на всички актове на насилие, тормоз и сплашване, включително на съдебно равнище, както и на цензурата срещу защитници на правата на човека, политически опоненти, демонстранти, представители на гражданското общество и техни роднини в страната и извън нея, от страна на държавните органи, силите и службите за сигурност; осъжда продължаващите ограничения спрямо основните демократични права, и поспециално свободата на изразяване на мнение, свободата на сдружаване и на събирания, политическия плурализъм, мирното изразяване на несъгласие и принципите на правовата държава в Бахрейн; 2. призовава за незабавното и безусловно освобождаване на г-н Раджаб и за оттегляне на останалите обвинения срещу него, както и за това компетентните органи да гарантират, че до освобождаването му той няма да бъде подлаган на изтезания или други форми на малтретиране, че ще може да се среща редовно със семейството си, ще може да си избере адвокат и ще му бъдат осигурени подходящи здравни грижи;

7 осъжда задържането на Набел Раджаб, с което се нарушава, наред с другото, неговото право на свободно изразяване на мнение и неговата свобода на движение; 3. призовава органите на Бахрейн да се придържат към поетите от тях международни задължения и ангажименти за зачитане на правата на човека и основните свободи и за гарантиране на безопасна и благоприятна среда за дейността на защитниците на правата на човека и критиците на държавните органи, включително във връзка с изборите през 2018 г., като при провеждането им се гарантират правото на свободно изразяване на мнение, свободата на сдружаване и на провеждане на мирни събрания; припомня на правителството на Бахрейн неговата отговорност да обезпечи сигурността и безопасността на всички граждани, независимо от техните политически възгледи, принадлежност или вероизповедание; 4. изразява съжаление за лошите условия в затворите в страната и за използването на изтезания от страна на служителите по сигурността и затворническия персонал в Бахрейн; настоятелно призовава органите на Бахрейн да се въздържат от всякакви изтезания, жестоко и унизително отношение към задържаните лица, да разследват изцяло всички твърдения за нарушаване на основните права на затворниците и за прилагане на изтезания, както и да изправят извършителите пред съда; 5. припомня на органите на Бахрейн, че член 15 от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне и наказание забранява използването на показания, направени в резултат на изтезания, като доказателство в какъвто и да било съдебен процес; призовава за незабавно ратифициране от Бахрейн на Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията; 6. решително осъжда големия брой смъртни присъди, произнесени в тази страна, и призовава за официален мораториум върху всички екзекуции; призовава за преразглеждане на всички смъртни присъди, за да се гарантира, че при провеждането на въпросните съдебни процеси се спазват международните стандарти; 7. призовава органите да променят конституцията, за да се сложи край на използването на военни съдилища за водене на съдебни процеси срещу цивилни граждани; 8. осъжда масовото отнемане на гражданството, което се използва като средство за репресия, и настоятелно призовава органите на Бахрейн да отменят това решение и да спазват международните задължения и норми; 9. призовава органите на Бахрейн незабавно да отменят забраната за пътуване, въведена спрямо защитниците на правата на човека, и настоява властите да гарантират при всички положения, че защитниците на правата на човека в Бахрейн ще могат да развиват своята законна дейност в областта на правата на човека, както на национално, така и на международно равнище, без ограничения, сплашване или тормоз; 10. насърчава правителството на Бахрейн да се стреми към стабилност чрез провеждане

8 на реформи и приобщаващо помирение в среда, в която да може да се изразяват свободно и мирно легитимните политически разногласия, по-специално с оглед на предстоящите избори за Съвета на представителите, насрочени за октомври 2018 г.; осъжда, във връзка с това, атаките срещу опозицията и гражданското общество в Бахрейн, включително закриването на опозиционната партия Ал Уефак, разпускането на опозиционната група Waad и забраната за членовете на тези разпуснати групи да участват в предстоящите избори; счита, че тези действия са в противоречие с принципите на демократичен плурализъм и провеждане на свободни и честни избори, и са в разрез с международните споразумения и конституцията на Бахрейн; призовава всички страни да се ангажират с провеждането на истински национален диалог, с цел да се даде нов тласък на един мирен и сериозен процес на национално помирение; 11. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, Съвета и държавите членки да изразяват редовно своята загриженост относно нарушаването на правата на човека в Бахрейн и да обмислят въвеждането на целенасочени мерки срещу лицата, които са отговорни за извършването на тежки нарушения на правата на човека; 12. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да цитират Бахрейн в изявленията на ЕС и на държавите членки по точка 4 при провеждането на предстоящите сесии на Съвета на ООН по правата на човека; 13. призовава правителството на Бахрейн да си сътрудничи със специалните докладчици на ООН (по-специално във връзка с изтезанията, свободата на събирания, свободата на вероизповедание и на убеждения, независимостта на съдиите и адвокатите, и защитниците на правата на човека) и да им отправи постоянна покана; настоятелно призовава органите на Бахрейн да осигурят за международните НПО и за журналистите свободен достъп до страната, включително с цел осъществяване на контакт със задържани защитници на правата на човека; 14. изразява съжаление относно факта, че европейски дружества изнасят за Бахрейн технологии за наблюдение, и подчертава, че е необходимо органите на ЕС за контрол на износа да вземат предвид критериите за правата на човека, преди да предоставят разрешение за износ на трета държава; призовава всички държави членки на ЕС да спазват стриктно Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие, и по-специално да спрат всякакъв трансфер на оръжия, оборудване и материали за наблюдение и разузнаване, които могат да бъдат използвани от Бахрейн при неговите продължаващи репресии срещу правата на човека; 15. изразява съжаление във връзка с непрекъснатите откази на Бахрейн да приеме официална делегация на подкомисията на ЕП по правата на човека; призовава органите на Бахрейн да разрешат на официална делегация от членовете на Европейския парламент да посетят страната, с цел провеждане на срещи с публични органи и представители на гражданското общество; 16. изразява съжаление във връзка с факта, че наградата Шайὸ на делегацията на ЕС

9 за насърчаване на правата на човека в региона на Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив за 2014 г. беше връчена на националната институция по правата на човека на Бахрейн, която многократно оправдава нарушенията на правата на човека, извършени от правителството на Бахрейн, включително и лишаването от свобода на Набел Раджаб; 17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Кралство Бахрейн и на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив; отправя искане настоящата резолюция да бъде преведена на арабски език.

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0150/2017 } B8-0154/2017 } B8-0155/2017 } B8-0161/2017 } B8-0162/2017 } B8-0165/2017 } RC1 15.2.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0364/2018 } B8-0365/2018 } B8-0367/2018 } B8-0368/2018 } B8-0372/2018 } B8-0378/2018 } RC1 12.9.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0186/2019 } B8-0187/2019 } B8-0190/2019 } B8-0191/2019 } B8-0193/2019 } B8-0194/2019 } RC1 13.3.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0568/2018 } B8-0569/2018 } B8-0576/2018 } B8-0578/2018 } B8-0579/2018 } B8-0580/2018 } B8-0581/2018 } RC1 12.12.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0107/2019 } B8-0108/2019 } B8-0109/2019 } B8-0114/2019 } B8-0117/2019 } RC1 13.2.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0028/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1402/2015 } B8-1403/2015 } B8-1404/2015 } B8-1405/2015 } B8-1406/2015 } B8-1407/2015 } B8-1408/2015 } RC1 16.12.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0363/2017 22.11.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0379 Судан Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Судан (2016/2911(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0259/2018 } B8-0260/2018 } B8-0261/2018 } B8-0262/2018 } B8-0263/2018 } B8-0268/2018 } RC1 30.5.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0910/2016 } B8-0912/2016 } B8-0913/2016 } B8-0914/2016 } B8-0915/2016 } B8-0916/2016 } B8-0917/2016 } RC1 6.7.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 11.4.2018 A8-0031/3 3 Хофман, Джон Хауърт, Агнес Йонгериус, Петра Камереверт, Силвия-Ивон Кауфман, Ян Келер, Арндт Кон, Дитмар Кьостер, Миапетра Кумпула-Натри, Сесил Кашету Киенге, Милтиадис Киркос, Бернд

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0322/2018 } B8-0326/2018 } B8-0328/2018 } B8-0330/2018 } B8-0332/2018 } RC1 4.7.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно