ЗАСЕДАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАСЕДАНИЕ"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка Атанасова Резултати от избор Гласували: Административен ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура- Плевен. *Кандидати: Ваня Маринова Савова-Цветанова и Снежана Методиева Георгиева- Блажева Членове на ВСС Магдалена Лазарова Елка Атанасова Розалин Трендафилов Ваня Маринова Савова- Цветанова Ваня Маринова Савова- Цветанова Ваня Маринова Савова- Цветанова Ваня Маринова Савова- Цветанова Ваня Маринова Савова- Цветанова Ваня Маринова Савова- Цветанова Ваня Маринова Савова- Цветанова Ваня Маринова Савова- Цветанова Ваня Маринова Савова- Цветанова Ваня Маринова Савова- Цветанова Снежана Методиева Георгиева- Блажева Против Гласували:

2 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура-плевен. *Кандидат: Владимир Валентинов Николов Елка Атанасова Против Против Против Против Против Против Гласували: Проект на решение във връзка с писмо на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Търговище, изпратено в изпълнение на решение на ВСС по протокол 44 от заседание на ВСС, проведено на г., т Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за образуване на дисциплинарно производство срещу Ива Георгиева Атанасова прокурор в Софийска районна прокуратура. *образува дисциплинарно производство 2

3 23-2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за образуване на дисциплинарно производство срещу Ива Георгиева Атанасова прокурор в Софийска районна прокуратура. *определя чрез жребий състав:, Розалин Трендафолов, и докладчик Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за образуване на дисциплинарно производство срещу Димитър Николов хариев прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен. *образува дисциплинарно производство Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за образуване на дисциплинарно производство срещу Димитър Николов хариев прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен. *определя чрез жребий състав:,, и докладчик - 3

4 4-1. Повишава Николай Сотиров Трендафилов заместник-административен ръководител заместникрайонен прокурор на Районна прокуратура Хасково в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково, с ранг прокурор в АП Премества Томи Любомиров Наков прокурор в Софийска градска прокуратура, в длъжност прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг прокурор в АП Повишава Димитър Здравков Беличев заместник-административен ръководител заместникрайонен прокурор на Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив, с ранг прокурор в ОП Повишава Стефка Ганчева Плугарова административен ръководител районен прокурор на 4

5 Районна прокуратура Силистра в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Силистра, с ранг прокурор във ВКП и ВАП Повишава Антон Пенев Стоянов административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Свиленград в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Хасково, с ранг прокурор във ВКП и ВАП Повишава Валентина Андонова Чакърова прокурор в Районна прокуратура Бургас в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Бургас, с ранг прокурор в АП Повишава Росица Христова Чернева прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор в АП. 5

6 4-9. Повишава Виолета Манолова Радева прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, с ранг прокурор в АП Повишава Андрей Иванов Янкулов прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор в AП Повишава Павлин Руменов Вълчев прокурор в Районна прокуратура Шумен в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Шумен, с ранг прокурор в ОП. 6

7 4-12. Повишава Светослав Николаев Стойнов прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, с ранг прокурор в АП Повишава Дойчо Илиев Тарев прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор в АП Повишава Ралица Райкова Данкова административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Костинброд в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура София, с ранг прокурор във ВКП и ВАП. 7

8 4-15. Повишава Антон Христов Кондов прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, с ранг прокурор в ОП Премества Владимир Петров Вълев прокурор Окръжна прокуратура Благоевград в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив, с ранг прокурор в ОП Повишава Анна Мариянова Алексова прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор във ВКП и ВАП Повишава Албена Истилиянова Рачева прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор във ВКП и ВАП. 8

9 4-19. Не повишава Цвета Тодорова Пазаитова - Живакова прокурор в Районна прокуратура Хасково в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Хасково, поради попълване на местата Повишава Калин Асенов Стоилов прокурор в Районна прокуратура Перник в длъжност прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг прокурор в AП Повишава Камен Георгиев Господинов административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Котел в длъжност прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг прокурор в AП. 9

10 4-22. Повишава Диана Минчева Давидкова прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - София, с ранг прокурор във ВКП и ВАП Повишава Десислава Любомирова Петрова прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор в АП Повишава Гинка Георгиева Лазарова прокурор на Районна прокуратура Пловдив, в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив, с ранг прокурор в ОП. 10

11 4-26. Повишава Ива Рашкова Рангелова прокурор на Районна прокуратура Разград в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Разград, с ранг прокурор в ОП Не повишава Петър Сирмов Петров военен следовател във Военно-окръжна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив, поради попълване на местата Не повишава Златка Иванова Клюнкова прокурор в Районна прокуратура Ботевград в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура София, поради попълване на местата. 11

12 4-29. Не повишава Христо Кръстев Колев прокурор в Районна прокуратура Бургас в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Бургас, поради попълване на местата. Гласували: Повишава Чавдар Тонев Железчев прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор в АП. Гласували: Не повишава Иван Георгиев Иванов заместник-административен ръководител заместникрайонен прокурор на Районна прокуратура Ямбол, в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Бургас, поради попълване на местата. Гласували: Не повишава Йорданка Рангелова Тилова - Вълчева прокурор в Районна прокуратура Пловдив, в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив, поради попълване на местата. 12

13 Гласували: Повишава Михаела Спасова Райдовска прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор в АП. Гласували: Повишава Боянка Андреева Михайлова прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, с ранг прокурор в АП. Гласували: Повишава Ивайло Альошев Филипов прокурор в Районна прокуратура Благоевград в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Благоевград, с ранг прокурор в ОП. Гласували: Не повишава Мирослав Валентинов Георгиев прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, поради попълване на местата. 13

14 4-37. Не повишава Ивелина Недкова Паскова прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, поради попълване на местата Не повишава Венета Димитрова Стефанова - Иванова прокурор в Районна прокуратура Бургас в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Бургас, поради попълване на местата Повишава Любомир Цанков Русев прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор във ВКП и ВАП. 14

15 4-41. Повишава Виолета Марчева Михайлова прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг прокурор във ВКП и ВАП Не повишава Валентина Иванчева Маджарова административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Средец в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Бургас, поради попълване на местата Не повишава Валентина Иванчева Маджарова административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Средец в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, поради попълване на местата Не повишава Валентина Иванчева Маджарова административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Средец в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив, поради попълване на местата Не повишава Валентина Иванчева Маджарова административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Средец в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Шумен, поради попълване на местата Не повишава Валентина Иванчева Маджарова административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Средец в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Хасково, поради попълване на местата. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* от 4-42 до

16 4-48. Премества Ахмед Хюсменов Кокоев прокурор в Софийска градска прокуратура в длъжност прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг прокурор в АП Повишава Диана Кирилова Мицканова прокурор в Районна прокуратура - Плевен в длъжност прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг прокурор в ОП Не повишава Светослава Стефанова Пенчева прокурор в Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив, поради попълване на местата Повишава Светослава Стефанова Пенчева прокурор в Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Разград, с ранг прокурор в ОП. 16

17 4-52. Не повишава Златко Христов Каракачанов прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата Не повишава Златко Христов Каракачанов прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - София, поради попълване на местата. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* 4-52 и Не повишава Тони Иванова Петрова - Игнатова прокурор в Районна прокуратура - Бургас в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, поради попълване на местата Не повишава Тони Иванова Петрова - Игнатова прокурор в Районна прокуратура - Бургас в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, поради попълване на местата Не повишава Тони Иванова Петрова - Игнатова прокурор в Районна прокуратура - Бургас в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Шумен, поради попълване на местата Не повишава Тони Иванова Петрова - Игнатова прокурор в Районна прокуратура - Бургас в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, поради попълване на местата Не повишава Тони Иванова Петрова - Игнатова прокурор в Районна прокуратура - Бургас в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Разград, поради попълване на местата Не повишава Тони Иванова Петрова - Игнатова прокурор в Районна прокуратура - Бургас в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково, поради попълване на местата Не повишава Тони Иванова Петрова - Игнатова прокурор в Районна прокуратура - Бургас в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Силистра, поради попълване на местата. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* от 4-55 до

18 4-62. Не повишава Чавдар Петров Грошев заместник-административен ръководител заместникрайонен прокурор на Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, поради попълване на местата Не повишава Чавдар Петров Грошев заместник-административен ръководител заместникрайонен прокурор на Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково, поради попълване на местата. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* 4-62 и Отказва да повиши Райна Петкова Бачева прокурор в Районна прокуратура Благоевград в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Благоевград, поради отрицателно становище на Комисията по професионална етика. *отводи на и Гласували: Не повишава Благовест Димитров Вангелов административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Поморие в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Бургас, поради попълване на местата Не повишава Благовест Димитров Вангелов административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Поморие в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив, поради попълване на местата Не повишава Благовест Димитров Вангелов административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Поморие в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Хасково, поради попълване на местата. 18

19 4-68. Не повишава Благовест Димитров Вангелов административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Поморие в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура София, поради попълване на местата Не повишава Благовест Димитров Вангелов административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Поморие в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата Не повишава Благовест Димитров Вангелов административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Поморие в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Шумен, поради попълване на местата Не повишава Благовест Димитров Вангелов административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Поморие в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, поради попълване на местата. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* от 4-65 до Не премества Маргарита Петрова Димитрова прокурор в Окръжна прокуратура Стара гора в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, поради попълване на местата Не повишава Пламен Дончев Петков прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата Не повишава Пламен Дончев Петков прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - София, поради попълване на местата. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* 4-73 и

20 4-75. Не повишава Емил Йорданов Енчев прокурор в Районна прокуратура Русе в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Разград, поради попълване на местата Не повишава Емил Йорданов Енчев прокурор в Районна прокуратура Русе в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, поради попълване на местата Не повишава Емил Йорданов Енчев прокурор в Районна прокуратура Русе в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, поради попълване на местата Не повишава Емил Йорданов Енчев прокурор в Районна прокуратура Русе в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, поради попълване на местата. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* от 4-75 до Не повишава Вяра Асенова Алексиева прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, поради попълване на местата Не повишава Павел Хайк Манукян прокурор в Районна прокуратура Айтос в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, поради попълване на местата Не повишава Павел Хайк Манукян прокурор в Районна прокуратура Айтос в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, поради попълване на местата Не повишава Павел Хайк Манукян прокурор в Районна прокуратура Айтос в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Шумен, поради попълване на местата. 20

21 4-83. Не повишава Павел Хайк Манукян прокурор в Районна прокуратура Айтос в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Разград, поради попълване на местата Не повишава Павел Хайк Манукян прокурор в Районна прокуратура Айтос в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, поради попълване на местата Не повишава Павел Хайк Манукян прокурор в Районна прокуратура Айтос в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Силистра, поради попълване на местата Не повишава Павел Хайк Манукян прокурор в Районна прокуратура Айтос в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково, поради попълване на местата Не повишава Павел Хайк Манукян прокурор в Районна прокуратура Айтос в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* от 4-80 до Повишава Павел Хайк Манукян прокурор в Районна прокуратура Айтос в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Благоевград, с ранг прокурор в АП Не повишава Даниела Зефирова Андреева прокурор в Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив, поради попълване на местата Не повишава Даниела Зефирова Андреева прокурор в Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Хасково, поради попълване на местата Не повишава Даниела Зефирова Андреева прокурор в Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура София, поради попълване на местата Не повишава Даниела Зефирова Андреева прокурор в Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* от 4-89 до

22 4-93. Не повишава Стамен Стоянов Стаматов прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, поради попълване на местата Не повишава Иван Богданов Богданов прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, поради попълване на местата Не повишава Иван Богданов Богданов прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Бургас, поради попълване на местата Не повишава Иван Богданов Богданов прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Шумен, поради попълване на местата. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* от 4-94 до Не повишава Христина прянова Жисова прокурор в Районна прокуратура Хасково в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Хасково, поради попълване на местата. 22

23 4-98. Не повишава Евгения Петкова Томова прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, поради попълване на местата Не повишава Милена Георгиева Кирова Стоянова заместник-административен ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура Варна, в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Варна, поради попълване на местата Не повишава Ваня Тонева Христева прокурор в Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив, поради попълване на местата Не повишава Ваня Тонева Христева прокурор в Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура Хасково, поради попълване на местата Не повишава Ваня Тонева Христева прокурор в Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* от до

24 Повишава Ваня Тонева Христева прокурор в Районна прокуратура Пловдив в длъжност прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг прокурор във ВКп и ВАП Поради попълване на местата прекратява гласуването за останалите кандидати. 5. Проект на решение по мотивирано предложение за второ класиране по обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност прокурор във Военно-окръжна прокуратура София, Военноследствен участък Плевен, съгласно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 12/ г. (обн. ДВ бр. 63/ г.) 24

25 6. Проект на решение за одобряване на кандидатите за младши прокурори участници в конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 5/ г., т. 3 (обн. ДВ бр. 12/ г.) 7. Проект на решение за одобряване на кандидатите за младши следователи участници в конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 5/ г., т. 4 (обн. ДВ бр. 12/ г.) 8. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за поощряване на Пенка Маринова Найденова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие личен почетен знак първа степен златен, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. а от ЗСВ. 25

26 9. Проект на решение по молбата на Пенка Маринова Найденова за освобождаване от заеманата длъжност прокурор във Върховна касационна прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. *освобождава 10. Проект на решение по молбата на Станислав Христов Стойков - прокурор в Софийска градска прокуратура, за назначаване на длъжност прокурор в Апелативна прокуратура - София, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. *оставя без уважение 11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Сливен за предварително атестиране на Венета Иванова Минева - прокурор в Районна прокуратура - Сливен (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Сливен). 26

27 12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за предварително атестиране на Яна Николаева Гунчева - прокурор в Софийска районна прокуратура (към момента на предложението младши прокурор в Софийска районна прокуратура). 13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Плевен за предварително атестиране на Цонка Иванова Кичева - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Плевен). 14. Проект на решение по предложението на заместник на административния ръководител на Районна прокуратура - Хасково за предварително атестиране на Божидар Илиев Елкин - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Хасково). 27

28 15. Проект на решение по предложението на Петко Добринов Братованов - прокурор в Районна прокуратура - Мадан, с ранг прокурор в АП, за повишаване на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП. 16. Проект на решение по предложението на Любомир Стоянов Марков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пазарджик, за повишаване на място в по-горен ранг следовател в НСлС. 17. Проект на решение по предложението на Валерий Николаев Панайотов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пазарджик, за повишаване на място в по-горен ранг следовател в НСлС. 28

29 18. Проект на решение за одобряване на кандидатури на прокурори и следователи за вакантни позиции за командировани национални експерти в Генерална дирекция Правосъдие и потребители на Европейската комисия JUST.B.2 и JUST.B.3, с краен срок за кандидатстване пред Министерство на външните работи г. *1.- одобрява и 2.- възлага Против Против Против Против Против Гласували: Акт за резултати от извършена тематична проверка относно Приложението на чл. 335, ал. 1, т. 1 от НПК във всички окръжни и апелативни съдилища в страната, възложена със заповед ТП-01-8/ г. на Главния инспектор на ИВСС, съгласно решение на Съдийската колегия по протокол 26/ г., т. 4. *приема за сведение 20. Проект на решение относно покана за регистриране на участници в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ за периода 2017 г г. *отлага разглеждането 29

30 21. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за определяне на Таня Тодорова Божилова прокурор в Районна прокуратура гр. Стара гора, за изпълняващ функциите на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова гора. 22. Обсъждане на реда и разходите за командироване на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия /избрани с решение на ПК към ВСС по протокол 25/ г., т. 6/, които не са членове на Висшия съдебен съвет и осъществяват правомощията си без откъсване от преките служебни задължения, при пътуване в страната за осъществяване на дейностите по атестиране на магистрати. *1., 2. и добавя нов 3.- решението да се внесе на Пленум Против Гласували: бележка: Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. Проверил: Гл.секретар Д. Тончев 30

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

klasirane-OP.xls

klasirane-OP.xls РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и преместване в длъжност "ПРОКУРОР" в ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ Образец към чл. 42, ал. 4 ОП Благоевград - длъжност ОП Велико Търново - длъжност

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

klas.xls

klas.xls Становище на Председателя на Комисията по предложенията и атестирането, обобщаващо резултатите от атестирането на кандидатите за длъжността "прокурор" във Окръжните прокуратури (9 щатни бройки) 2 2 4 в

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС 1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 10 МАЙ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 10 МАЙ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 10 МАЙ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България ОТСЪСТВА:

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България (На заседанието

Подробно