140 години Търновска

Размер: px
Започни от страница:

Download "140 години Търновска"

Препис

1

2 В началото на 1879 г. - току-що освободена, България прави първите си стъпки като автономна държава. Най-важната от тези стъпки е свикването на Учредително събрание, което да приеме основен закон Конституция. Като приема своя Конституция и дава началото на парламентарния живот в страната, България заявява на света, че вече е самостоятелна и независима и от този момент нататък сама ще чертае съдбините си.

3 Изграждането на съвременната българска държава започва с Учредителното събрание. То е свикано във Велико Търново на 10 февруари 1879 г.

4 Народните представители Точният брой на народните представители не е уточнен със сигурност, тъй като в работата на Събранието участват представители от населени с българи територии, които според решенията на Берлинския конгрес остават в рамките на Османската империя, и те в един момент са принудени да се оттеглят.

5 Първият парламентарен звънец Парламентарният звънец, с който през 1879 г. е открито Учредителното събрание, по данни на изследователите е от XV век и е бил използван преди Освобождението в турско духовно училище в Търново. Съхранява се в Регионалния исторически музей на Велико Търново

6 Председателство на Учредителното събрание

7 Антим I По това време, той е една от най-уважаваните фигури.първоначално се казва Атанас Чалъков.Приел е името Антим, когато става монах в Хилендарският манастир.учил е в реномирани школи в Османската империя и Москва.Участва в Църковно-народния събор от 1871г. И постига много с борбата за църковна независимост.преди освобождението е изпратен на заточение в Анкара.

8 Търновска конституция-основни изводи Кой има право да избира и да бъде избиран? Избиратели са всички български граждани, навършили 21 години с политически и граждански права. Избираемите трябва да са български граждани, навършили 30 години и за тях има изискване да са грамотни.

9 Учредителното събрание Учредителното събрание има две неголеми групи:консерватори и либерали, а мнозинството се състои от депутати, които все още не са направили своя избор.двете крила се съревновават коя страна да има повече надмощия.

10 Любопитни факти На откриването на Учредителното събрание като специални гости са поканени първия български драматург, духовник и политик, Васил Друмев и великия архитект Колю Фичето.

11 Любопитни факти По време на Учредителното събрание излиза първия хумористичен вестник след Освобождението Остен на Петко Славейков.

12 Любопитни факти По време на заседанията е създаден първият военен духов оркестър на България. Негов диригент е чешкият музикант Йозеф Хохола. Всички музиканти в оркестъра също са чехи.

13 Търновска конституция

14 Търновска конституция-основни изводи Дейност и отговорности на парламента Заседанията. са публични Депутатите се ползват с имунитет Прокламира се равноправие на всички граждани Парламентът изработва закони Приема бюджета на държавата Утвърждава държавните заеми

15 Търновска конституция-основни изводи Дейност и отговорности на парламента Контролира изпълнителната власт чрез въпроси и анкетни комисии Велико народно събрание се свиква при необходимост от изменение на Конституцията Въвежда се разделението на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна

16 Според Конституцията, приета 6 декември 1947 г., цялата власт произтича от народа и принадлежи на народа. Върховен орган на държавната власт е Народното събрание, което осъществява народния суверенитет, може да изменя конституцията и е единственият законодателен орган, който има право да променя структурата на правителството, да го назначава и да контролира неговата работа.парламентът има четиригодишен мандат и заседава на две сесии в годината.

17 Народно събрание Парламентът

18 Информацията и изображенията са взети от: events/7

19

140 години от свикването на първия български парламент

140 години от свикването на първия български парламент 140 години от свикването на първия български парламент Учредителното събрание във Велико Търново и приемането Търновската конституция В началото на 1879 г. - току-що освободена, България прави първите

Подробно

ДВИЖЕНИЕ f i p l УСТАВ НА ДВИЖЕНИЕ "НАШИЯТ ГРАД" Глава първа /Общи положения/ Чл. 1. ДВИЖЕНИЕТО е българска политическа партия, регистрирана по Закона

ДВИЖЕНИЕ f i p l УСТАВ НА ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД Глава първа /Общи положения/ Чл. 1. ДВИЖЕНИЕТО е българска политическа партия, регистрирана по Закона ДВИЖЕНИЕ f i p l УСТАВ НА ДВИЖЕНИЕ "НАШИЯТ ГРАД" Глава първа /Общи положения/ Чл. 1. ДВИЖЕНИЕТО е българска политическа партия, регистрирана по Закона за политическите партии с пълно наименование ДВИЖЕНИЕ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" Днес, г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦ

УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ Днес, г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦ УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" Днес, 10.10.2013г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ " в съответствие с Конституцията

Подробно

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на Указ 53 от 20.03.2014 г. на Президента на Републиката

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Грабеж за 1 милиард = блокада на парламента

Грабеж за 1 милиард = блокада на парламента Във вторник, 23 юли 2013 г., ден след като проектът за актуализацията на бюджета до 1 млрд. лв. бе одобрена от кабинета Орешарски на извънредно заседание, чашата на общественото недоволство преля. Внасянето

Подробно

УСТАВ НА П О Л И Т И Ч Е С К А ПА РТИ Я Н А РО Д Н А ПАРТИЯ С В О БО Д А И Д О С Т О Й Н С Т В О I. О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я С ТА ТУ Т Чл. 1 П артия

УСТАВ НА П О Л И Т И Ч Е С К А ПА РТИ Я Н А РО Д Н А ПАРТИЯ С В О БО Д А И Д О С Т О Й Н С Т В О I. О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я С ТА ТУ Т Чл. 1 П артия УСТАВ НА П О Л И Т И Ч Е С К А ПА РТИ Я Н А РО Д Н А ПАРТИЯ С В О БО Д А И Д О С Т О Й Н С Т В О I. О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я С ТА ТУ Т Чл. 1 П артия Н А РОДНА П А РТИ Я С ВО БО Д А И Д О С Т О Й Н С Т

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

У С Т А В

У С Т А В У С Т А В на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОЛТ Приет на Учредително събрание, проведено на 19 май 2018 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Учредяване Чл.1. Политическа партия ВОЛТ е учредена на Учредително събрание, състояло се

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. На

Подробно

Microsoft Word - resh_1029

Microsoft Word - resh_1029 РЕШЕНИЕ 1029-МИ София, 10.09.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87,

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ..ШИТ" У С Т А В I. о с н о в н и ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Наименованието на партията е Политическа партия ЩИТ" Чл.2. Седалището на партията

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ..ШИТ У С Т А В I. о с н о в н и ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Наименованието на партията е Политическа партия ЩИТ Чл.2. Седалището на партията ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ..ШИТ" У С Т А В I. о с н о в н и ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Наименованието на партията е Политическа партия ЩИТ" Чл.2. Седалището на партията е в гр. Самоков, адрес на управление: гр. Самоков,

Подробно

Устав на ПП Новото време" август 2014 г УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "НОВОТО ВРЕМЕ" Раздел 1 Общи положения, символи, цели Общи положения Чл. 1. (1) (и

Устав на ПП Новото време август 2014 г УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НОВОТО ВРЕМЕ Раздел 1 Общи положения, символи, цели Общи положения Чл. 1. (1) (и Устав на ПП Новото време" УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "НОВОТО ВРЕМЕ" Раздел 1 Общи положения, символи, цели Общи положения Чл. 1. (1) (изм. на Национален конгрес 24.08 2014 г.) "Новото време" е политическа

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, 26.03.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

ДВИЖЕНИЕ ЩШ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ УСТАВ на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖ ЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖ ДАНИТЕ" ПРЕАМБЮЛ Движение България на гражданите" е демократ

ДВИЖЕНИЕ ЩШ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ УСТАВ на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖ ЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖ ДАНИТЕ ПРЕАМБЮЛ Движение България на гражданите е демократ ДВИЖЕНИЕ ЩШ ГРАЖДАНИТЕ УСТАВ на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖ ЕНИЕ ГРАЖ ДАНИТЕ" ПРЕАМБЮЛ Движение България на гражданите" е демократична, дясна политическа партия, отстояваща ценностите на свободата, на отговорността

Подробно

П Р О Т О К О Л

П   Р   О   Т   О   К   О   Л П Р О Т О К О Л 1 Днес 02.11.2011 година от 13, 00 часа в големият салон на Читалище Развитие-1885 град Златарица се проведе първото заседание на Общински съвет, свикано със Заповед СА 03-02-3/31.10.2011

Подробно

Microsoft Word - reshenie_cik

Microsoft Word - reshenie_cik Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

УСТАВ НА СЪ Ю ЗА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА Щ И ТА 1 ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖ ЕНИЯ Чл. 1/1/ Съюзът на патриотичните сили ЗА Щ И ТА е правоприемник на Съюз

УСТАВ НА СЪ Ю ЗА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА Щ И ТА 1 ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖ ЕНИЯ Чл. 1/1/ Съюзът на патриотичните сили ЗА Щ И ТА е правоприемник на Съюз УСТАВ НА СЪ Ю ЗА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА Щ И ТА 1 ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖ ЕНИЯ Чл. 1/1/ Съюзът на патриотичните сили ЗА Щ И ТА е правоприемник на Съюза на патриотичните сили и воините от запаса ЗАЩ ИТА",

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно