Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н"

Препис

1 Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за Обособена позиция 2 Доставка на периферна техника В настоящата Техническа спецификация референциите към търговски марки/стандарти и други следва да се разбират за посочените или еквивалентни 2019 г.

2 I ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 1. Цели: Доставка на периферна техника за нуждите на Оперативна програма околна среда г. II ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 1. Дейност 1 Доставка, която включва доставка на следните продукти/техника: 1.1) А3 Цветно мултифункционално устройство - 6 броя; 1.2) А4 монохромен лазерен принтер 37 броя; 1.3) А4 цветен лазерен принтер 11 броя; 1.4) Персонален настолен скенер - 20 броя; Гаранционна поддръжка на доставените продукти/техника от 12 (дванадесет) месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка. III ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА III.1 ДЕЙНОСТ 1 ДОСТАВКА 1. Технически изисквания/характеристики на продуктите/техниката включени в доставката са, както следва: 1.1) А3 цветно, лазерно мултифункционално устройство 6 броя Технология Функции Подържан формат на хартията Скорост на печат Време за копиране на първа страница Разделителна способност при печат Автоматичен подавач Тави за хартия Ръчно подаване Изходящи тави Грамаж на хартията Автоматичен двустранен печат/копиране/сканиране Процесор Памет Локален диск Лазерно, цветно Печат, Копиране, Цветно сканиране А3 мин. 35 страници А4 в минута за черно-бяло и цветно <= 5 сек за черно-бяло и 8 сек. за цветно 1200 x 1200 dpi мин. 150 листа А4 Мин. 2 тави за мин. 500 листа А4 всяка за мин. 100 листа Минимум за 250 листа А гр./м2 да Мин. 1,7 GHz Мин. 4 GB хард диск мин. 250GB

3 Интерфейси Сканиране Поставка Консумативи USВ 2.0 съвместим, USB за печат от USB носител; 10/100/1000 Gigabit Ethernet към мрежа, към FTP, към мейл сървър, сканиране на USB носител Включена в доставката Включени консумативи - тонер, девелопер, барабан и др., необходими за отпечатване на мин черно-бели и цветни страници по ISO19752 или еквивалентен 12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка 1.2) А4 монохромен лазерен принтер 37 броя Технология Функции Подържан формат на хартията Скорост на печат Двустранен печат Свързаност Разделителна способност при печат Време за печат на 1-ва страница Памет Процесор Входящ капацитет на зареждане с хартия Лазерен, монохромен Печат Макс. А4 Мин. 40 стр./мин. А4 Вграден, автоматичен Мин. Gigabit Ethernet, USB 2.0 или 3.0, USB Host за директен печат Мин. 600 х 600 dpi Макс. 7 сек. Мин. 256 MB Мин. 600 MHz Мин. 350 листа Медия от 60 g/m 2 до 220 g/m 2 Консумативи Включени консумативи- тонер, девелопер, барабан, необходими за отпечатване на мин страници по ISO19752 или еквивалентен 12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка

4 1.3) А4 цветен лазерен принтер 11 броя Технология Функции Подържан формат на хартията Скорост на печат Двустранен печат Свързаност Разделителна способност при печат Памет Процесор Входящ капацитет на зареждане с хартия Лазерен, цветен Печат Макс. А4 Мин. 30 стр./мин. А4 Вграден, автоматичен Мин. Gigabit Ethernet, USB 2.0 или 3.0, USB Host за директен печат Мин. 600 х 600 dpi Мин MB Мин MHz Мин. 500 листа Медия от 60 g/m 2 до 220 g/m 2 Консумативи Включени консумативи - тонер, девелопер, барабан, необходими за отпечатване на мин чернобели и цветни страници по ISO19752 или еквивалентен 12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка 1.4) Персонален настолен скенер с подаващо устройство 20 броя Функция Сканиращ сензор Оптична разделителна способност Едноредов, CMOS CIS сензор 600 dpi Източник на светлина RGB LED Страна на сканиране Едностранно/двустранно/фолио/прескачане празна страница Интерфейс High Speed USB 2.0 Тегло Макс.2,6 кг. Захранване AC V (50/60 Hz) Консумирана мощност Сканиране макс. 12,8 W Грижа за околната среда RoHS и ENERGY STAR

5 Функция Черно-бяло Мин. 25ppm/50ipm Цветно мин. 25ppm/50ipm Изходна разделителна способност 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Автоматична настройка резолюция Режим на цвета Спецификации за сканиране Автоматично разпознаване Черно-бяло Дифузия на грешките Усъвършенствано подобряване текст I Усъвършенствано подобряване текст II (само за Windows) 256 нива на сивото 24-битов цвят Спецификации на документите Капацитет за подаване на документи Специални функции Други Препоръчително дневно натоварване Приблизително: 1500 сканирания / ден Ширина мин. 50,8-216mm Дължина мин mm Дебелина (40-209g/m 2 ) Режим за дълги документи 3000mm максимум Мин. 30 листа (80 гр./м²) Обработка на изображения, изглаждане на фона, предотвратяване на прозиране/премахване на фон, изтриване сенки, отстраняване цвят (RGB), подобряване на цвят (червено), редуциране на ефекта "моаре", разпознаване двойно подаване, ултразвуков сензор/по дължина Автоматично разпознаване размер страница MultiStream Предварително сканиране Разпознаване ориентация на текста Коригиране на изкривяване Ротация изображение Настройка задачи. минимум 12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка Забележка: Датата на двустранния приемо-предавателен протокол, в който се удостоверява съответствието на пълното, качествено и в срок изпълнение на доставката според изискванията на Възложителя се счита за дата на доставката и начална дата на гаранционното обслужване на техниката/продуктите.

6 III.2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 2.1) Посочените характеристики на техниката са минималните изисквания на Възложителя. За по-добри характеристики се считат тези, които имат показатели над минималните изисквания на Възложителя; 2.2) Доставката трябва да съдържа списък с партидни/ фабрични номера на техниката, които да бъдат посочени в приемо-предавателен протокол, изготвен от Изпълнителя. 2.3) Доставената техника трябва да бъде технически изправна и годна по предназначението си, отговаряща на изискванията на БДС, ISO или други еквивалентни стандарти; 2.4) Доставената техника трябва да бъде оригинална, нова, неупотребявана, с гарантиран произход и експлоатационна и сервизна документация; 2.5) Доставените, заедно с техниката консумативи трябва да бъдат нови, оригинални, нерециклирани, от производителя на съответната печатаща техника. Участникът предоставя подробен списък на всички доставени консумативи тонер, девелопер, барабан и др. с включени парт номера и капацитет на съответния консуматив. Участникът посочва по колко броя от съответния консуматив са необходими и ще бъдат доставени заедно с устройствата, за да се осигури отпечатване на минималния брой страници, залегнали в техническото предложение; 2.6) Техниката трябва да бъде доставена със собствен транспорт, включително товароразтоварните работи; 2.7) Доставеното оборудване и техника се доставя в оригинална опаковка с ненарушена цялост и придружена със следните документи: - гаранционна карта; - ръководство за употреба (експлоатационна и сервизна документация) на български език; - документация от производителя, съпътстваща продукта/ите; 2.8) Окомплектовано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера - отнася се за всички обособени позиции; 2.9) Техниката се доставя в оригиналната опаковка от производителя. Техниката, предмет на доставката следва да е окомплектована с всички необходими интерфейси и захранващи кабели по БДС или еквивалент; 2.10) В рамките на гаранционния срок на техниката изпълнителят трябва да осигури, както следва: - Време за реакция и за извършване на диагностика при възникнал проблем с техниката до 24 (двадесет и четири) часа след изпращане на заявка за проблем от Възложителя; - Диагностиката на проблема се извършва дистанционно, като при невъзможност за установяване на проблема по този начин, диагностиката се извършва на място в обекта на Възложителя; - Срок за отстраняване на проблем до 5 (пет) работни дни след извършване на диагностиката и установяване на проблема; - Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място в обекта на Възложителя, а когато това е невъзможно, в осигурена сервизната база от участника. - Всички разходи свързани с отстраняването на проблеми, ремонт и подмяна на дефектирали части и устройства, както и транспортирането на техниката от обектите на Възложителя до сервиза и обратно по време на гаранционния срок са за сметка на участника; 2.11) Изпълнителят е длъжен да осигури режим на гаранционно обслужване за техниката 5 работни дни в седмицата по 8 часа на ден, съобразно работното време на администрацията на Министерството на околната среда и водите.

Scanned Document

Scanned Document ..2 ..2 ..71. 72..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 16 / /..2 ..2..2..2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят

Подробно

Scanned Document

Scanned Document .2 .2 .71. 72 .2 .2 .2 .2 .2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на

Подробно

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378>

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378> Утвърждавам: ПРЕДСЕДАТЕЛ /П/ /Станимир Пеев/ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите

Подробно

ПРОМОЦИЯ СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ПРОМОЦИЯ СЕПТЕМВРИ 2016 г. ПРОМОЦИЯ СЕПТЕМВРИ 2016 г. RICOH MP 301SPF Черно-бяло офис МФУ Скорост на копиране/печат: Ч/Б 30стр./мин. Формат на хартия: А6 до А4 Резолюция: 1200/600/600 dpi при печат/копиране/сканиране Дуплекс: Стандартно

Подробно

НА ВНИМАНИЕТО НА:

НА ВНИМАНИЕТО НА: О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 93-ОП-15(3)/09.03.2015 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ

Подробно

Opit2

Opit2 Приложение 2 ТАБЛИЦА за състава и минималните технически параметри на компютърното, периферно и офис оборудване. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР (тип ) Подръжка на интерфейс за видeомонитор по стандарт HDMI или DisplayPort.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MFC-L2712DN Компактно 4 в 1 монохромно лазерно мултифункционално устройство www.brother.bg Компактно 4 в 1 монохромно мултифункционално устройство Създадено с мисъл за вас и вашия бизнес MFC-L2712DN е

Подробно

Slide 1

Slide 1 СИСТЕМИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ Напълно автоматизирани и лесни за употреба, машините за климатици на Robinair са разработени за достъпна поддръжка на различните климатични системи в

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: ПВФ-01-52 от 05/09/2013 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

Въведение в информационните технологии и компютърните системи

Въведение в информационните технологии и компютърните системи Въведение в информационните технологии и компютърните системи ПЛАН НА УРОКА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ Информация Технология Информационни технологии 2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЮТЪРНАТА

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MFC-L2712DW Компактно 4 в 1 монохромно лазерно мултифункционално устройство WIRELESS www.brother.bg Компактно 4 в 1 монохромно мултифункционално устройство MFC-L2712DW - подходящо за заетия малък и домашен

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров

Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина при Университет Проф. д-р Асен Златаров ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ц бща ц бща ц без ДДС I ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ 1 1 ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР 99 1500 148500 123750 Прцеср Intel Core i5 или еквивалент Екран 15.6" HD AntiGlare LED 8GB 1600MHz DDR3 SSD 120

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Цветен лазерен многофункционален продукт Lexmark CX725 серия Съчетавайки възможностите и издръжливостта на многофункционалните устройства за работни г

Цветен лазерен многофункционален продукт Lexmark CX725 серия Съчетавайки възможностите и издръжливостта на многофункционалните устройства за работни г Lexmark CX725 серия Съчетавайки възможностите и издръжливостта на многофункционалните устройства за работни групи с лесната употреба на персоналните устройства за печат, CX725 серия предлага защита на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation N O K I A 7. 1 Изпъкнете и разкажете своята история Nokia 7.1 ви предлага страхотна технология за обработка на изображения със своята двойна основна камера с ZEISS оптика, изкуствен интелект от последно

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

Хоризон RD-4055 Ротационна щанцоваща система

Хоризон RD-4055 Ротационна щанцоваща система Ротационна щанцоваща система Лесна за експлоатация, с високо качество, компактна ротационна щанцовà система. Подобрете процеса на щанцоване! Опростена пренастройка и лесна за експлоатация. Гъвкава при

Подробно

Серия varioprint 140 СЪЗДАДЕНИ ЗА БИЗНЕС Монохромен производствен принтер за нискотиражно до среднотиражно печатно производство

Серия varioprint 140 СЪЗДАДЕНИ ЗА БИЗНЕС Монохромен производствен принтер за нискотиражно до среднотиражно печатно производство Серия varioprint 140 СЪЗДАДЕНИ ЗА БИЗНЕС Монохромен производствен принтер за нискотиражно до среднотиражно печатно производство УСКОРЕТЕ БИЗНЕСА СИ СЪС СЕРИЯТА varioprint 140 Серия Canon varioprint 140

Подробно

Календари и календарбележници

Календари и календарбележници Календари и календарбележници ТЕФТЕРИ 93487 Тефтер с ластик А5 140x210 mm изкуствена кожа, хартия 80х150 mm 80 бели листа 1570180018 1570180019 1570180035 4.99 лв. 1570180003 Author Тефтер с ластик А5

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

ВОЕННОМОРСКИ сили КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: , ; факс: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ "ДОСТАВ

ВОЕННОМОРСКИ сили КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. Преслав 16, тел: , ; факс: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОСТАВ ВОЕННОМОРСКИ сили КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОДУЛ ЗА СПЪТНИКОВА СВРЪЗКА В МРЕЖАТА

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно