КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София

Размер: px
Започни от страница:

Download "КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София"

Препис

1 КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София

2 2 Доц. д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, автор, 2017 г. Веселин Праматаров, библиотечно оформление, 2017 г ИК РИВА АД, всички права запазени. ISBN

3 СЪДЪРЖАНИЕ Подход към учебната програма / 5 по за 2. клас / 5 Вече знам / 9 Вече знам / 10 Музикална главоблъсканица / 11 Характер на та / 13 Характер на та / 14 Постепенно мелодическо движение / 15 Мелодическо движение със скок / 16 Видове мелодическо движение 8 9 / 17 Темпо / 18 Темпо / 19 Кавал / 20 Пайдушко хоро / 21 Гъдулка / 22 Тамбура / 23 Народна / 24 Народна / 26 Авторска / 27 Композитор / 28 Мъжки хор / 29 Вокална / 30 Авторски песни за зимата от композитора Христо Недялков / 31 Авторски песни за зимата от композитора Христо Недялков / 32 Коледари / 34 Коледари / 35 Светът посреща Нова година / 37 Светът посреща Нова година / 38 Коледен концерт / 39 Китара / 43 Арфа / 44 Струнни лни инструменти / 45 СтрУнни лни инструменти / 46 Флейта / 51 Динамика / 53 Тонови трайности / 54 Тонови трайности / 55 Тонови трайности / 56 Музикални инструменти / 57 Национален празник / 59 Национален празник / 60 Равномерно броене / 62 Валс / 64 Еднаквост и различие / 66 Еднаквост и различие / 68 Музикална разходка / 69 Пролетни народни празници / 71 Пролетни народни празници / 73 Великден у нас и по света / 75 Великден у нас и по света / 77 Инструментална / 79 Музикална разходка / 81 Музикална главоблъсканица 3 / 83 3

4 4 24 май / май / 87 Ваканция / 89 Приложения / 91 Учебна програма по за II. клас / 93 Дейности за придобиване на ключовите компетентности и междупредметни връзки / 95 Очаквани резултати от обучението в края на класа / 98 Годишно тематично разпределение на материала / 99 Процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината / 122 Използвана битература / 147

5 ПОДХОД КЪМ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Учебникът по за 2. клас на ИК Рива удовлетворява изискванията на учебната програма, утвърдена със Заповед РД от г. на министъра на образованието и науката. Учебното съдържание е разположено на 60 страници и е предвидено да се усвои в 64 учебни часа. В учебника са представени шест знака за основни дейности: Чуй и изпей пеене; Слушай възприемане на ; Задача съпровод или задача за затвърдяване и обобщение на знания; Научавам, че.. въвеждане на новото учебно съдържание. Игра лно-дидактична игра, движение по и танц; На гости на... посещение в изнесена обучаваща среда. Подборът и организацията на учебното съдържание в учебника позволяват образователните цели по предмета да се постигат и в изнесена обучаваща среда. Специално е създаден цикъл от шест урока, маркирани със знака На гости на.... Предложили сме учениците да възприемат лни изпълнения в реална звукова среда. За случаите, в които изнесеното извън училище обучение е неудачно, предлагаме изпълненията на Недялко Недялков кавалджия в Оркестъра за народна на Българското национално радио (стр. 12), Мъжки хор (стр. 20), Авторски песни за зимата от композитора Христо Недялков, създател на Детския хор към Българското национално радио (стр. 22), изпълнения на класическа от Струнен оркестър Софийски солисти (стр. 32), избрани откъси от произведения на Пьотр Илич Чайковски (стр. 44), песните на Фолклорна група Веселина (стр. 55). Съдържанието на горепосочените теми е обект на свободния избор на педагога в зависимост от условията в различните населени места. Чрез тях се търсят наблюдение, съучастие, положително преживяване от личното съприкосновение на децата с нти и институции, свързани с лната култура. Учебното съдържание на програмата за 2. клас е насочено към формиране и обогатяване на четири основни области на компетентност у второкласниците: Музикална практика: музициране, възприемане на За да развиете тази област на компетентност, сме подготвили разнообразен певчески репертоар. Във всеки урок сме предложили по една песен за пеене и в почти всички уроци и произведения за слушане. Изпълненията на песните в учебните дискове са от различни изпълнители: ученици, които са се учили да пеят основно по време на уроците по в училище; ученици, които се занимават допълнително с във вокални групи Таласъмчета и Пеещите кенгура, фолклорна формация Нуша, фолклорна група Веселина, Детския хор на Българското национално радио; студенти със специалност Методика на обучението по ; професионални изпълнители на детски песни и изворен фолклор. Дейностите за изграждане на усет за ритъм и реализиране на ритмичен съпровод сме предложили да се осъществят под формата на игра. Поместените графични символи за ритмичен и метричен съпровод са в достъпна форма и лесни за разчитане от малките ученици. Със задачите за разпознаване на лни откъси се цели да се развият обща лна култура и лна памет като част от уменията за учене на второкласниците. За целта сме избрали подходящи откъси от лни произведения, които обаче не бива да ви ограничават. Относно разпознаването по слух на народните песни в репертоара за пеене, сме предложили репертоар в изпълнение на деца и професионалисти. Подборът ни не е случаен. С разнообразните изпълнения осъществяваме едно от очакванията на програмата, а именно учениците да разпознават по слух тембъра на детски, женски и мъжки гласове, на детски и мъжки хор, както и на изучените лни инструменти. Елементи на лната изразност За да развием тази компетентност у учениците, предлагаме богата звукова палитра от лни откъси и примери с изпълнения на предвидените в учебната програма лни инструменти. Подготвили сме забавни лно-дидактични игри за усвояване на знания и развиване на усета на второкласниците за темпо, динамика и характер на та, както и за игрово възпроизвеждане на принципа на звукоизвличане на струнните лни инструменти. Използвали сме графични символи и игрови подходи, за да ви улесним в преподаването на знанията за метрум и ритъм (кратки и дълги тонови трайности), високи и ниски тонове, възходящо и низходящо 5

6 6 движение на мелодията, еднаквост и различие в изучаваните песни. В учебните дискове сме подбрали разнообразни лни примери, с които да се подпомогне слуховата опора на малките ученици за запознаване със, а впоследствие и за разпознаване по тембъра на предвидените в учебната програма лни инструменти, вокална и инструментална, мъжки хор и оркестър от струнни инструменти. Музика и игра Както вече споменахме, основният подход, който предлагаме за запознаване със и усвояване на елементите на лната изразност, е игровият. В методическите насоки към всяка тема сме описали подробно идеите си за реализиране на лно-дидактичните игри, посредством които осъществяваме връзка и с лното обучение в първи клас през предходната учебна година. Участието в групова игрова дейност създава навици за екипна работа, изгражда характерови качества и облекчава усвояването на житейски умения от малките ученици. Второкласниците закрепват знанията си за основните жанрове марш, право хоро, ръченица, валс и се запознават с пайдушко хоро. В методическите насоки към съответните теми е предложена последователност за осъществяване на реална танцова дейност както в посочените жанрове, така и в импровизирани движения по предложена в учебното съдържание или по избор на учениците. Музика и общество Тази сфера на компетентност дава възможност на учениците да приложат усвоените знания в реални житейски ситуации. Тук сме предложили подходяща за малките ученици интерпретация на учебното съдържание по отношение на календарните, училищните и официалните празници. Предвидените в учебния план уроци в изнесена обучаваща среда също реализират на практика развитието на тази социална компетентност. Малките ученици имат възможност да слушат в реална обстановка звукове от природата, репетиции или концерти на различен тип лни формации. Научават се как да се държат на обществени места, как самите те да бъдат изпълнители пред своите близки и съученици. Разширява се емоционалният им свят и докато се забавляват, те научават непосредствено и неусетно най-тънките нюанси в лната практика. Предложили сме по един обобщителен урок в края на всеки срок с цел да се обсъдят, анализират и затвърдят впечатленията на учениците от реалния досег с живата звукова среда и знанията за лното изкуство. Междупредметни връзки В хода на учебната дейност по при придобиване на ключовите компетентности се реализират междупредметни връзки с: български език обогатява се речниковият запас на учениците при разучаване на песни, търсене на подходящи изрази за изразяване на емоционалното преживяване при възприемането на и описание на звукови картини; чужди езици при използване от учителя на специфични лни термини, при реализиране на практическите лни дейности, както и при наблюденията в изнесена обучаваща среда; математика в темите, в които второкласниците се запознават с тонови трайности, метрум, ритъм, темпо, мелодия, еднаквост и различие; околен свят в уроци, свързани с празници и сезонни промени; изобразително изкуство илюстрациите в учебника подпомагат възприемането, осъзнаването и трайността на запомнянето на учебното съдържание, дава се възможност на учениците да възприемат лните примери по-пълноценно; технологии и предприемачество при използване на дигитални технологии в процеса на обучение или в изнесена обучаваща среда, когато учениците запечатват лните си впечатления с подходящи дигитални средства; физическо възпитание и спорт чрез игрите, в които учениците изпълняват организирани движения или танцова дейност. Приноси и иновации Авторският колектив споделя убеждението, че обучението по изгражда лна култура върху основата на разностранен лно-социален опит и създава условия за разгръщане на личностните заложби и интереси на малките ученици. Съобразявайки се с присъщата за учениците от началната училищна възраст спонтанност в изявите, авторите се стремят да формират положителна нагласа към лното изкуство и да насочат работата в часа по към постигане на ключовата компетентност културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество.

7 Водени от разбирането, че спецификата на обучението е резултат най-вече от това, че негов предмет е изкуството във всичките си разнообразни прояви, авторите интегрират познавателните и развиващите дейности в учебника, като ги съчетават и органично преплитат със спонтанните детски чувства и емоционалното детско отношение към та. Паралелно с това използват широките възможности, които материята разкрива, за връзки и целенасочени дейности с други изкуства и извънхудожествени сфери. Стремежът на авторския колектив е да се осигурят усвояването на базисните знания за та, осмислянето и правилната употреба на основните понятия. Акцент се поставя върху практическите дейности, т.е. ученето се осъществява в процеса на дейности като: изпълнение на, възприемане на, импровизация на ритъм и др., без да се натоварват учениците с излишни теоретични дефиниции. В проекта се създава органична връзка между усвояването на лно-практическите области (слушане, пеене, танцуване, изпълнение на лни съпроводи) и на основните лни понятия. Подчертава се синкретичното отношение между, движение и слово. Селектираното учебно съдържание в учебника е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с различните аспекти на лното изкуство и с изграждане на лноизпълнителски, лно-аналитични, социални и познавателни компетентности. Авторският колектив е търсил динамично съотнасяне на фолклор, традиция, съвременна и забавна детска песен. Основните теми от учебното съдържание и свързаните с тях знания, умения и отношения са субектно ориентирани акцентът е поставен върху активната позиция на ученика в процеса на обучение. Те предполагат максимално приложение на извънучилищния опит на учениците в посока от познато към непознато, от конкретно към символно, обобщено и абстрактно. Акценти в реализирането на учебното съдържание: Музикалните знания се възприемат в значимостта си относно социалната и културната сфера. Не само се развиват умения за целенасочено възприемане на, но и се цели създаване на чувствителност към социалната функция на видовете. Много от формите на работа лни дейности, усвояване, разбиране, оценка и интерпретация, са представени в игрова форма. Предлагат се лно-дидактични игри и система от графични знаци пътечки, за отбелязване на метрум, тонови трайности и за моделиране на движението в мелодията. Специално трябва да се откроят иновативните моменти в методиката в областта на лната изразност, лните жанрове и народните обичаи. Основно внимание е отделено на връзката на та с фолклорните традиции и обредност. Специално трябва да се отбележи акцентът върху детската фолклорна традиция. Разработена е методика за преподаване на обредността, като се осъществяват междупредметни връзки с български език и литература, човекът и обществото, човекът и природата, изобразително изкуство, математика и др. на достъпен за малките ученици език. Методиката на създаване на уроци за обобщение и уроци тестове също е креативна и иновативна. Включените в програмата елементи за графично моделиране на ритъм, метрум и мелодия се разкриват в многобройни задачи и игри. При представянето на темите за метрум и ритъм е използвана доказалата ефективността си в дълги години на педагогически опит методика на проф. Николина Огненска. Важен акцент в учебника е обръщането към първоучителите в българската лна култура, като Добри Христов, Борис Тричков и др., през призмата на лно-образователните подходи на ХХI век. Учебникът осигурява възможност в лнообразователния процес във 2. клас учениците да изпитват радост от общуването с та. Създава интерес и изгражда умения и активност за лична и колективна творческа любителска художествена изява. Изгражда умения в областта на основните видове лни дейности изпълнение, слушане и импровизация. Дава основни знания и умения във връзка със същността на та и социалната ѝ роля. Надяваме се, че във 2. клас учениците ще изпитат радост от общуването с та, а учебникът ще провокира тяхната артистичност, въображение и креативно поведение. 7

8 8

9 ВЕЧЕ ЗНАМ СТР. 2 Вид на урока Урок за затвърдяване и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и общество Цел Запознаване с учебника по. Събуждане на интерес към работа с него и към та. Преговор и затвърдяване на учебното съдържание, изучено в първи клас. Преглед на знанията при постъпване във втори клас. Очаквани резултати Учениците се запознават с условните знаци и символи в учебника. Формират начални умения за работа с него. Преговарят и затвърдяват учебното съдържание от първи клас. Основни понятия песен, пеене, слушане, мелодия, микрофон, слушалки Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене: В училището пак (Д. Христов, стара училищна песен) Песни, избрани, предложени и изпълнени от учениците. б) за слушане: Музикална загадка за разпознаване на тембрите на лните инструменти Методически насоки В началото на урока звучи песента В училището пак. Ученик прочита обръщението от стр. 2. Учителят акцентира върху междупредметната връзка с обучението по български език и литература и поставя изискване за изразителност. Затвърждаване на понятията: песен, пеене, слушане, мелодия, микрофон, слушалки. Представяне на шестте условни знака. Следва разучаване на песента В училището пак : слушане с разбиране; определяне на характера на песента; прочит на текста от ученик; анализ на текста и разясняване на непознатите думи; наизустяване от второкласниците; изпяване със записа. Поставя се акцент върху правилното интониране, артикулация и емоционално изпълнение. Слушане на Музикална загадка със задача учениците да наблюдават илюстрацията в учебника и да посочат в каква последователност прозвучават лните инструменти. В края на урока се дава възможност на всеки ученик, индивидуално или в група, да представи любима детска песен. Предлага се на учениците при желание да използват детски лни инструменти за съпровод в изпълненията си, както и да импровизират подходящи танцови движения. 9

10 ВЕЧЕ ЗНАМ СТР. 3 Вид на урока Урок за затвърдяване и обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Преговор и затвърдяване на знанията за марш и валс, за право хоро и ръченица, усвоени през предходната учебна година. Затвърдяване и обобщение на знанията на второкласниците за мелодия върху основата на практическа лно-изпълнителска дейност. Преговор и затвърдяване на понятията за интонация, ритмика и темпо на песен. Проследяване на елементите на лната изразност. Очаквани резултати Учениците преговарят и затвърдяват знанията си за марш и валс, за право хоро и ръченица. Затвърдяват и обобщават знанията си за мелодия върху основата на практическа лно-изпълнителска дейност. Преговарят и затвърдяват понятията за интонация, ритмика и темпо на песен. Проследяват елементите на лната изразност. Използват понятията пеене и слушане. Изпитват удоволствие от пеенето в училище. Основни понятия марш, валс, право хоро, ръченица Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения за пеене: Войници (Б. Тричков) Песен с ритъм интересен (Д. Костанцалиев, М. Дългъчева) Мъри момиченце (народна песен) На мегдана (народна песен) Методически насоки Разпяване с песента Войници. Осъществяване на междупредметна връзка с изучения материал по математика с акцент върху припомняне на метричната пулсация при равномерно броене на две и на три и при неравномерно броене на три със задържане на третия дял. Поставяне на изисквания за правилна певческа стойка и вокалообразуване. Изпълнение на Песен с ритъм интересен. Обръщане на внимание върху връзката на текста в песента с илюстрацията в учебника. Проследяване на елементите на лната изразност настроение, мелодия, ритъм, темпо, и обясняването им по достъпен и разбираем за учениците начин. Поставяне на акцент върху зрителната опора на схемите за равномерно броене на две и на три. Насърчаване на учениците при изпълнение на двете песни да маршируват и да танцуват валс. Изпълнение на народните песни Мъри момиченце и На мегдана. Поставяне на задача при пеене учениците да пляскат, ползвайки зрителната опора на схемите за равномерно броене на две и неравномерно броене на три със задържане на третия дял. Приканване на децата да играят ръченица и право хоро, докато пеят. Поставяне на изискване да следят указанията и жестовете на учителя по време на изпълнението. Създаване на условия за спонтанна изява на малките ученици в лна игра с цел да се формира у тях положителна нагласа към лното изкуство. Затвърдяване на изучената в предишния час песен В училището пак. Поставяне на изисквания за правилно интониране, артикулация и емоционално изпълнение. 10

11 МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА СТР. 4 Вид на урока Урок за диагностика на входно ниво Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се установи нивото на знанията и уменията на учениците при постъпване във втори клас. Да се обогати лната им култура и да се упражнят целенасочено да откриват изучените елементи на лна изразност в реална звукова среда. Да се усъвършенства умението на второкласниците да проследяват характерни изразни средства, да опис ват словесно настроението в та и да предават с думи емоционалното послание. Учениците да се упражнят в следене на указанията и жестовете на учителя по време на изпълненията си. Да се създадат условия за спонтанна изява на второкласниците в лна игра и да се формира у тях положителна нагласа към лното изкуство. Очаквани резултати Установява се нивото на знанията и уменията на учениците при постъпване във втори клас. Обогатява се лната им култура и те се упражняват целенасочено да откриват изучените елементи на лна изразност в реална звукова среда. Усъвършенства се умението на второкласниците да проследяват характерни изразни средства, да описват словесно настроението в та и да предават с думи емоционалното послание. Учениците се упражняват в следене на указанията и жестовете на учителя по време на изпълненията си. Създават се условия за спонтанна изява на второкласниците в лна игра и у тях се формира положителна нагласа към лното изкуство. Основни понятия лен инструмент, игра в та, висок и нисък тон, силно и тихо, настроение в та, хор, оркестър, посока на мелодично движение, лна пътечка Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене: Войници (Б. Тричков) Пускам, пускам кърпа 11

12 Песен по желание на учениците. б) за слушане: Музикални примери Методически насоки След разпяване с песента Войници се преминава към играта Музикална главоблъсканица, чрез която се реализира входящата диагностика. Следва се хронологичният ред на задачите в учебника, който е възпроизведен и в тестовия материал от лни откъси. След всяка изпълнена задача се вписва показаната буква в съответната таблица от учебната тетрадка или в работна тетрадка, като се запазват точните места на буквите от таблицата в учебника. Чрез получения сбор букви всеки ученик открива любимите си лни дейности ПЕЯ И ТАНЦУВАМ. Поставя се изискване при решаване на задачите учениците уместно да използват точните изучени понятия. Държи се да се спазват всички правила за изпълнителска дейност, познати от работата в часа по през предходната учебна година. Входящата диагностика се ориентира към постигане на удоволствие от учебната работа и лно-изпълнителската дейност, както и на удовлетворение от наученото. 12

13 ХАРАКТЕР НА МУЗИКАТА СТР. 6 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музика и игра Елементи на лната изразност Музикална практика: музициране, възприемане на Музика и общество Цел Учениците да разширят и обогатят знанията си, придобити в първи клас, за настроение в та, да изградят умение да определят характера на при слушане и да го пресъздават при изпълнение на детска песен. Да се закрепи у второкласниците умението да следят жестовете и указанията на учителя по време на изпълнение на песен. Да се обогатят културната компетентност на малките ученици и умението им да изразяват словесно личните си възприятия и преживявания от слушана. Очаквани резултати Учениците разширяват и обогатяват знанията си, придобити в първи клас, за настроение в та, изграждат умение да определят характера на при слушане и да го пресъздават при изпълнение на детска песен. Закрепва се у второкласниците умението да следят жестовете и указанията на учителя по време на изпълнение на песен. Обогатяват се културната компетентност на малките ученици и умението им да изразяват словесно личните си възприятия и преживявания от слушана. Основни понятия характер на та, настроение, бързо и бавно Дейности пеене, слушане на Музикални произведения а) за пеене Капят листата (П. Хаджиев, С. Дринов) б) за слушане Из Концерт за смях и оркестър (В. Чучков) Методически насоки Слушане на песента Капят листата. Определяне и словесно интерпретиране на настроението и личните възприятия от песента. Насочване на вниманието на учениците към коректния и точен словесен изказ чрез зрителна опора върху илюстрацията в учебника. Изискване за уместна употреба на словесните определения. Въвеждане на новите знания. Насочване на вниманието към определението в учебника. Разясняване на същността на понятието характер на та. Разучаване на песента Капят листата съобразно с възприетата методика. Изпълнение на песента. Поставяне на нарочно изискване чрез изпълнението да се пресъздаде характерът на та. Слушане на Концерт за смях и оркестър със задача учениците да определят настроението и характера на та. Поставяне на задача за словесна формулировка на личните преживявания от слушаната. Урокът завършва с изпяване на песента Капят листата. 13

14 ХАРАКТЕР НА МУЗИКАТА СТР. 7 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания Област на компетентност Елементи на лната изразност Музикална практика: музициране, възприемане на Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да затвърдят понятието характер на та. Да се закрепят практически уменията им за определяне на настроението и характера на та. Да се обогати песенният репертоар на учениците. Да се затвърди способността им за точен словесен изказ на личните възприятия и преживявания при слушане и изпълнение на. Очаквани резултати Второкласниците затвърждават понятието характер на та. Закрепват се практическите им умения за определяне на настроението и характера на та. Обогатява се песенният репертоар на учениците. Затвърждава се способността им за точен словесен изказ на личните възприятия и преживявания при слушане и изпълнение на. Основни понятия характер на та, настроение Дейности пеене, слушане на Музикални произведения а) за пеене Весела есен (Д. Габе, Г. Генов) б) за слушане Песента на Солвейг (Е. Григ) Методически насоки Слушане на песента Веселата есен и наблюдение на илюстрацията в учебника. Свързване на нарисуваното с характера на та. Разучаване на песента Веселата есен съобразно с възприетата методика. Изпълнение на песента. Пос тавяне на нарочно изискване чрез изпълнението да се пресъздаде характерът на та. Слушане на Песента на Солвейг със задача учениците да определят настроението и характера на та. Поставяне на изискване за словесна формулировка на личните преживявания от слушаната. Урокът завършва с изпяване на песните Капят листата и Веселата есен. В изпълнението се пресъздават настроението и характерът на та. 14

15 ПОСТЕПЕННО МЕЛОДИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СТР. 8 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Цел Учениците да усвоят знания за постепенно движение на мелодията, като се надградят познанията им от първи клас за посока на мелодическо движение. Да се изгради умение за визуализиране на постепенното движение на та чрез графични символи. Да се осъзнае постепенното мелодическо движение слухово и с помощта на графични символи. Да се развият уменията на второкласниците да пеят, съблюдавайки графични символи, и да следват указания за лно-изпълнителска дейност. Да се усъвършенства умението на учениците да концентрират вниманието си при възприемане на. Очаквани резултати Учениците усвояват знания за постепенно движение на мелодията, като се надграждат познанията им от първи клас за посока на мелодическо движение. Изгражда се умение за визуализиране на постепенното движение на та чрез графични символи. Второкласниците осъзнават постепенното мелодическо движение слухово и с помощта на графични символи. Развиват се уменията им да пеят, съблюдавайки графични символи, и да следват указания за лно-изпълнителска дейност. Усъвършенства се умението на учениците да концентрират вниманието си при възприемане на. Основни понятия висок тон, нисък тон, възходящо и низходящо движение на мелодията, постепенно движение на мелодията, повтарящи се тонове Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Тоновата стълбица (Б. Тричков) б) за слушане Музикален пример Методически насоки Слушане на Тоновата стълбица със задача учениците да показват с движение на ръката посоката на мелодическо движение. Разучаване на песента Тоновата стълбица : слушане с разбиране; определяне на характера на песента; прочит на текста от ученици; анализ на текста и разясняване на непознатата дума лани ; наизустяване от второкласниците; изпяване със зрителна опора върху графичното изображение в учебника. Затвърдяване на формираната представа за постепенно движение при изпяване на песента. Следи се и се изисква точно интониране на тоновете. При последното изпяване... да се промени с: Прослушване на лния пример. Учениците се насочват към извода, че мелодията му илюстрира посоката на движение от графичното изображение. Дете от класа дирижира изпълнението на имената от графичното изображение в учебника. В даден момент диригентът подава знак и пеенето спира на произволен тон. Диригентите се сменят. Пеят се и имена на различни деца от класа. Обръща се внимание върху факта, че сричките от едно и също име се изпълняват върху повтарящ се тон. 15

16 16 МЕЛОДИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СЪС СКОК СТР. 9 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Цел Учениците да усвоят знания за движение на мелодията със скок, като се надградят познанията им от първи клас за посока на мелодическо движение. Да се разграничи постепенното движение на мелодията от мелодическо движение със скок. Да се изгради умение за визуализиране на мелодическото движение със скок чрез графични символи. Да се осъзнае мелодическото движение със скок слухово и с помощта на графични символи. Да се развият уменията на второкласниците да пеят, съблюдавайки графични символи, и да следват указания за лно-изпълнителска дейност. Да се усъвършенства умението на учениците да концентрират вниманието си при възприемане на. Да се закрепят уменията на второкласниците да определят характера на та в песен и да осъществяват правилен подбор на словесни определения. Очаквани резултати Учениците усвояват знания за движение на мелодията със скок, като се надграждат познанията им от първи клас за посока на мелодическо движение. Разграничават се представите им за постепенно движение на мелодията от тези за мелодическо движение със скок. Изгражда се у второкласниците умение за визуализиране на мелодическото движение със скок чрез графични символи. Подкрепят се децата за осъзнаване на мелодическото движение със скок слухово и с помощта на графични символи. Развиват се уменията на малките ученици да пеят, съблюдавайки графични символи, и да следват указания за лно-изпълнителска дейност. Усъвършенства се умението им да концентрират вниманието си при възприемане на. Закрепват се уменията на второкласниците да определят характера на та в песен и да осъществяват правилен подбор на словесни определения. Основни понятия скок в мелодията, постепенно мелодическо движение, характер на та Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Звездичка (американска народна песен, А. Стоянова) б) за слушане Как се расте (Х. Агасян, М. Дългъчева) Методически насоки Въвеждане в темата на урока за мелодическо движение със скок чрез изпяване на песента Звездичка от учителя, който едновременно показва с ръка посоката на движение на мелодията. Разглеждане на илюстрациите в учебника и беседа върху тях и съответните графичните символи. Разучаване на песента Звездичка съобразно с възприетата методика. Определяне на посоката на мелодическо движение и характера на та в песента. Поставяне на изискване за уместна употреба на понятията скок в мелодията и постепенно мелодическо движение. Намиране на подходящи словесни изрази при определяне на характера на та. Слушане на песента Как се расте. Беседване върху прослушаното произведение с акцент върху осъзнаване на същността на понятието скок в мелодията. Откриване на най-точни словесни определения за характера на та. Насочване на децата към илюстрациите и графичните символи в учебника. Свързване на конкретно-образните наблюдения с абстрактните обобщаващи условни знаци.

17 ВИДОВЕ МЕЛОДИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СТР. 8 9 Вид на урока Урок за затвърдяване на нови знания и обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и общество Цел Да се затвърдят знанията на учениците за постепенно мелодическо движение и за скок в мелодията чрез словесното им описание и онагледяване чрез условни знаци. Да се усъвършенства умението им за разграничаване на повтарящи се тонове в мелодията. Да се усъвършенства умението на второкласниците за определяне на настроението в та и словесното му интерпретиране. Да се разшири културната компетентност за изразяване на емоционалните преживявания при изпълнение на песен и слушане на. Очаквани резултати Затвърждават се знанията на учениците за постепенно мелодическо движение и за скок в мелодията. Формират се умения за словесната им интерпретация и за използване на условни знаци при онагледяването им. Усъвършенства се умението на второкласниците за разграничаване на повтарящи се тонове в мелодията. Разгръщат се способностите на второкласниците да определят настроението в та и словесно да го интерпретират. Разширява се културната компетентност на малките ученици за изразяване на емоционалните преживявания при изпълнение на песен и слушане на. Основни понятия постепенно мелодическо движение, скок в мелодията, повтарящи се тонове, характер на та Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Тоновата стълбица (Б. Тричков) Звездичка (американска народна песен, А. Стоянова) б) за слушане Музикален пример Как се расте (Х. Агасян, М. Дългъчева) Методически насоки Затвърдяване на песните Тоновата стълбица и Звездичка от предходните два урока с изискване за правилно интониране, показване с ръка на посоката на мелодическо движение и пресъздаване на характера на песента. При изпълнение на песните се поставя изискване за емоционалност, артистичност и вярно интониране. Слушане на Музикалния пример и песента Как се расте със задача учениците да отразяват двигателно посоката на мелодическо движение, като намират зрителна опора в графичните схеми от учебника. Затвърдяване на усвоеното учебно съдържание чрез играта от урока за постепенно мелодическо движение с цел да се постигнат осъзнатост и трайност на знанието за повтарящи се тонове. 17

18 18 ТЕМПО СТР. 10 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Цел У учениците да се изгради усет за бързо, бавно и умерено темпо в та чрез слушане, пеене, движение и игра. Да се формират социални и граждански компетентности чрез участие в групова учебна дейност. Да се насърчат проявите на толерантност, уважение и подкрепа при дейностите в процеса на груповото музициране. Да се работи за синхронизиране на вокалното изпълнение на децата с промяната на темпото в та. Очаквани резултати У учениците се изгражда усет за бързо, бавно и умерено темпо в та чрез слушане, пеене, движение и игра. Формират се социални и граждански компетентности чрез участие в групова учебна дейност. Постигат се толерантност, уважение и подкрепа при дейностите в процеса на груповото музициране. Учениците синхронизират изпълненията си с темповите промени в та. Основни понятия темпо, бързо, бавно, умерено, забързване, забавяне, хор, оркестър Дейности пеене, слушане на, наблюдение, игра Музикални произведения а) за пеене Светулчица (италианска народна песен, А. Стоянова) б) за слушане Танц със саби (из балета Гаяне, А. Хачатурян) Методически насоки Слушане на Танц със саби из балета Гаяне и наблюдение на илюстрацията в учебника. Беседа върху изпълнителския състав. Учениците определят дали звучи хор, или оркестър. Въвеждане на новото понятие темпо, което се надгражда върху знанието за бързо и бавно, усвоено е първи клас. Запознаване с дефиницията за темпо в учебника. Слушане на песента Светулчица със задача за определяне на характера и темпото на произведението. Изясняване на социалната роля на приспивните песни и произтичащата от нея специфика. (Приспивните песни се пеят тихо, бавно, нежно и гальовно.) Разучаване на песента съобразно с възприетата методика: слушане с разбиране; / определяне на характера на песента; прочит на текста от ученик; анализ на текста; наизустяване от второкласниците; изпяване със записа. Игра за затвърдяване на знанията за темпо произнасяне на скороговорки и броилки с постепенно забързване или забавяне на темпото. Акцентиране върху толерантното отношение, проявите на уважение и подкрепа в процеса на игра.

19 ТЕМПО СТР. 11 Вид на урока Урок за затвърдяване на нови знания и обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Цел Да се затвърдят знанията и усетът на малките ученици за бързо, бавно и умерено темпо в та чрез слушане, пеене, движение и игра. Да се закрепят социалните и гражданските компетентности на второкласниците чрез участие в групова учебна дейност. Да се създадат условия за спонтанни прояви на толерантност, уважение и подкрепа при дейностите в процеса на груповото музициране. Да се затвърди синхронът при изпълнение на песни и в другите лни дейности. Очаквани резултати Затвърждава се усетът на малките ученици за бързо и бавно темпо в та чрез слушане, пеене, движение и игра. Закрепват се социалните и гражданските компетентности на второкласниците чрез участие в групова учебна дейност. Стимулират се проявите на толерантност, уважение и подкрепа при дейностите в процеса на груповото музициране. Затвърдява се синхронът при изпълнение на лните дейности. Основни понятия темпо, бързо, бавно, умерено темпо Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Ванко се бои (Д. Костанцалиев, деца от втори клас) б) за слушане Притури се планината (обработка Ю. Куюмджиев) Методически насоки Затвърдяване на песента Светулчица от предходния урок. Поставя се изискване да се пее тихо и в точното темпо, като се предаде спецификата на приспивната песен. Затвърдяване на знанията за темпо. Слушане и разучаване на песента Ванко се бои съобразно с възприетата методика, с акцент върху изискванията за правилно и точно интониране и възпроизвеждане на темпото. Сравняване на темпото в двете песни. Слушане на песента Притури се планината със задача да се определи темпото на произведението. Прослушване на откъси от последните изучени песни. Насочване на учениците сами да достигнат до извода, че темпото в трите песни е различно: Притури се планината бавно, Светулчица умерено, и Ванко се бои бързо. 19

20 20 КАВАЛ СТР. 12 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се запознаят учениците с общия вид и тембъра на народния лен инструмент кавал. Второкласниците да усвоят знания за кавала, за народната и мястото ѝ в живота на българите. Да се затвърдят уменията им да играят право хоро и ръченица, като пресъздават с движения характера и жанровата специфика на танците. Да се развият компетентностите на малките ученици за използване на понятия при определяне на темпото, характера на та, за учене чрез следване на указания за лно-изпълнителска дейност. Учениците да усвоят знания за мястото и ролята на народната в живота на българите. Очаквани резултати Учениците се запознават с общия вид и тембъра на народния лен инструмент кавал. Усвояват знания за кавала, за народната и мястото ѝ в живота на българите. Затвърждават се уменията на второкласниците да играят право хоро и ръченица, като пресъздават с движения характера и жанровата специфика на танците. Развиват се компетентностите на малките ученици за използване на понятия при определяне на темпото и характера на та, за учене чрез следване на указания за лно-изпълнителска дейност. Учениците усвояват знания за мястото и ролята на народната в живота на българите. Основни понятия кавал, народна, ръченица, право хоро, равномерно броене на две и неравномерно броене на три Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Мъри, Доне, бяла Доне (народна песен) б) за слушане Бавна мелодия Ръченица (Н. Недялков) Методически насоки Беседа за мястото и ролята на народната в живота на българите. Въвеждане на понятията народни лни инструменти и кавал. Слушане на Бавна мелодия и Ръченица в изпълнение на кавалджията Недялко Недялков. Определяне на темпото и характера на та. Намиране на подходящи и коректни определения за тембъра на кавала. Въвеждане на новото знание и прочит на определението от учебника. Повторно прослушване със задача да се отрази двигателно чрез пляскане с длани метрумът на ръченицата. Акцентиране върху изискването за следване на указанията на учителя и за ритмично, едновременно и точно изпълнение. Насочване на второкласниците сами да стигнат до извода на коя от мелодиите може да се танцува ( Ръченица ). Слушане и разучаване на песента Мъри, Доне, бяла Доне. Използване на спонтанната емоционална детска реакция на песента и насърчаване на второкласниците да пляскат по метрума ѝ. Подкрепа за осъзнаването на равномерната двувременна пулсация. Довеждане до откритието, че по песента се играе право хоро. Приканване на учениците да станат и да играят право хоро. Поставяне на изискване за стъпване с десен крак на силно метрично време. Танцуване. Урокът завършва с прослушване и игра по та на Ръченица.

21 ПАЙДУШКО ХОРО СТР. 13 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да усвоят знания за неравномерно броене на две със задържане на втория дял. У тях да се изгради умение да разпознават метрум на в 5/8, да отразяват този метрум двигателно и да го свързват с графичен модел. Да се затвърдят уменията им за разпознаване на гайда, тъпан и мъжки глас по тембър, за осмисляне на метрум, за определяне на характера на та, както и за учене чрез следване на указания на учителя за лно-изпълнителска дейност. Да се развият социални и граждански компетентности чрез участие в групова учебна дейност с акцент върху културната компетентност и умението за изразяване чрез творчество. Очаквани резултати Учениците усвояват знания за неравномерно броене на две със задържане на втория дял. У тях се изгражда умение да разпознават метрум на в 5/8, да отразяват този метрум двигателно и да го свързват с графичен модел. Затвърждават се способностите на второкласниците да разпознават гайда, тъпан и мъжки глас по тембър, да осмислят метрум, да определят характера на та, както и да учат чрез следване на указания на учителя за лно-изпълнителска дейност. Развиват се социалните и гражданските компетентности на учениците чрез участие в групова учебна дейност с акцент върху културната компетентност и умението за изразяване чрез творчество. Основни понятия марш, маршируване, оркестър, нт, изпълнител, публика, слушател Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Жълтото цвете (народна песен) б) за слушане Пайдушко хоро (народна ) Капитан Петко войвода (обработка Я. Русинов & YAKU) Методически насоки Затвърдяване на песента Мъри, Доне, бяла Доне от предходния урок. Пляскане едновременно с пеене на песента. Поставяне на изисквания за едновременно и точно двигателно отразяване на равномерната двувременна пулсация, за емоционално интерпретиране на характера на та. Слушане на Пайдушко хоро със задача учениците да разпознаят по тембър гайда и тъпан. Учителят демонстрира начина за двигателно отразяване на метрума на Пайдушко хоро. Приканва учениците да пляскат с опора върху графичния модел от учебника. Те усвояват знания за неравномерно броене на две със задържане на втория дял, изграждат умение да разпознават метрум на в 5/8 и отразяват този метрум двигателно, като го свързват с графичен модел. Разучаване на песента Жълтото цвете съобразно с възприетата методика. Поставяне на изискване за правилно артикулиране. Изпълнение на песента с пляскане по схемата от урока, стр. 13. Слушане на песента Капитан Петко войвода. Определяне на характера ѝ и насочване на учениците към самостоятелно откриване на патриотичното послание. Разпознаване на мъжкия глас и тембъра на гайда в изпълнението. Урокът завършва с ходене по метрума на песента, като се поставя изискване за стъпване с десен крак на първо време и с ляв крак на второ време, за едновременност, синхрон и ритмичност на изпълнението. 21

22 22 ГЪДУЛКА СТР. 14 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се запознаят учениците с общия вид и тембъра на струнния народен лен инструмент гъдулка. Второкласниците да усвоят знания за гъдулката, за начина на звукоизвличане, за народната и мястото ѝ в живота на българите. Да се затвърдят уменията им да играят право хоро и ръченица, като пресъздават с движения характера и жанровата специфика на танците. Да се развият компетентностите на малките ученици за използване на понятия при определяне на темпото, характера на та, за учене чрез следване на указания за лно-изпълнителска дейност. Учениците да усвоят знания за мястото и ролята на народната в живота на българите. Да се работи за изграждане на социални и граждански компетентности. Да се насърчат стремежът и желанието за изразяване чрез творчество у учениците, тяхната инициативност и предприемчивост. Очаквани резултати Учениците се запознават с общия вид и тембъра на струнния народен лен инструмент гъдулка. Усвояват знания за гъдулката, за начина на звукоизвличане, за народната и мястото ѝ в живота на българите. Затвърждават се уменията им да играят право хоро и ръченица, като пресъздават с движения характера и жанровата специфика на танците. Развиват се компетентностите на малките ученици за използване на понятия при определяне на темпото, характера на та, за учене чрез следване на указания за лно-изпълнителска дейност. Учениците усвояват знания за мястото и ролята на народната в живота на българите. Работи се за изграждане на социални и граждански компетентности. Насърчават се стремежът и желанието у учениците за изразяване чрез творчество, тяхната инициативност и предприемчивост. Основни понятия народни инструменти, гъдулка, право хоро, ръченица, струнни лни инструменти Дейности пеене, слушане на, игра, танцуване Музикални произведения а) за пеене Пустото момче гъдуларче (народна песен) б) за слушане Право хоро (А. Добрев) Методически насоки Беседа за мястото на народната в живота на българите. Възприемане на общия вид на гъдулката от снимката в учебника и изясняване на спецификата в звукоизвличането. Слушане на Право хоро със задача учениците да изберат подходящи словесни определения за тембъра на гъдулката. Въвеждане на новото знание и прочит на дефиницията в учебника. Танцуване на право хоро под съпровод на гъдулка. Слушане на песента Пустото момче гъдуларче със задача учениците да вникнат в съдържанието и да извлекат непознати думи, ако има такива. Двигателно отразяване на неравномерната тривременна пулсация на метрума със зрителна опора върху схемата в учебника. Разучаване на песента съобразно с възприетата методика. Изпълнение на песента и игра на ръченица. Припомняне на всички изисквания за едновременно и ритмично изпълнение. Даване възможност на учениците да проявят емоционалност и артистичност в личната си изява.

23 ТАМБУРА СТР. 15 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се запознаят учениците с общия вид и тембъра на струнния народен лен инструмент тамбура. Второкласниците да усвоят знания за тамбурата, за начина на звукоизвличане, за народната и мястото ѝ в живота на българите. Да се затвърдят уменията им за разпознаване и двигателно отразяване на неравномерно броене на две. Да се развият компетентностите на малките ученици за използване на понятия за учене чрез следване на указания за лно-изпълнителска дейност. Учениците да усвоят знания за мястото и ролята на народната в живота на българите. Да се работи за изграждане на социални и граждански компетентности. Да се насърчат стремежът и желанието за изразяване чрез творчество у учениците, тяхната инициативност и предприемчивост. Очаквани резултати Учениците се запознават с общия вид и тембъра на струнния народен лен инструмент тамбура. Усвояват знания за тамбурата, за начина на звукоизвличане, за народната и мястото ѝ в живота на българите. Затвърждават се уменията на второкласниците за разпознаване и двигателно отразяване на неравномерно броене на две. Развиват се компетентностите на малките ученици за използване на понятия за учене чрез следване на указания за лно-изпълнителска дейност. Учениците усвояват знания за мястото и ролята на народната в живота на българите. Надграждат се социалните и гражданските компетентности на децата. Насърчават се стремежът и желанието им за изразяване чрез творчество, тяхната инициативност и предприемчивост. Основни понятия струнни народни лни инструменти, струнни лни инструменти, тамбура, пайдушко хоро Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Я подай ми, Донче (народна песен) Любими песни, избрани, предложени и изпълнени от първокласниците. б) за слушане Пайдушко хоро (А. Димитров) Методически насоки Разглеждане на снимката от учебника в началото на урока и беседа върху нея, акцентиране върху начина на звукоизвличане. Слушане на Пайдушко хоро в изпълнение на тамбура. Определяне на темпото и характера на та. Намиране на подходящи и коректни определения за тембъра на тамбурата. Въвеждане на новото знание и прочит на определението от учебника. Повторно прослушване със задача да се отрази двигателно чрез пляскане с длани метрумът на Пайдушко хоро. Акцентиране върху изискването за следване на указанията на учителя и за ритмично, едновременно и точно изпълнение. Насочване на второкласниците към разпознаване на неравномерното броене на две. Слушане на песента Я подай ми, Донче. Разясняване на съдържанието и на непознатите диалектни думи. Самостоятелен прочит на обяснената дума в речника към урока. Разучаване на песента съобразно с възприетата методика. Поставяне на изискване за точно интонационно изпълнение, за едновременност, емоционалност и синхрон. Урокът завършва със слушане и двигателно отразяване на метрума на Пайдушко хоро. 23

24 24 НАРОДНА МУЗИКА СТР. 16 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да затвърдят и обобщят знанията си за народната и за мястото ѝ в живота на българите. Да се разширят и задълбочат знанията на второкласниците за видовете народни лни инструменти. Да затвърдят знанията за равномерно броене на две, за неравномерно броене на две и за неравномерно броене на три. Да се обобщят знанията за право хоро, ръченица и пайдушко хоро. Да се научат децата да импровизират, според възможностите си, танцови движения, като се ръководят от темпото и метрума. Да се развият социалните и културните им компетентности чрез участие в групова изпълнителска дейност. Да се стимулира естественият стремеж за изява чрез творчество у децата. Да се насърчат емоционалното възприемане на та и проявите на уважение и толерантност в колективните лно-изпълнителски дейности. Очаквани резултати Учениците затвърдяват и обобщават знанията си за народната и за мястото ѝ в живота на българите. Разширяват се и се задълбочават знанията им за видовете народни лни инструменти. Затвърдяват се знанията на второкласниците за равномерно броене на две, за неравномерно броене на две и за неравномерно броене на три. Обобщават се знанията им за право хоро, ръченица и пайдушко хоро. Децата се научават да импровизират, според възможностите си, танцови движения, като се ръководят от темпото и метрума. Развиват се социалните и културните компетентности на малките ученици чрез участие в групова изпълнителска дейност. Стимулира се естественият стремеж за изява чрез творчество у децата. Насърчават се емоционалното възприемане на та и проявите на уважение и толерантност в колективните лно-изпълнителски дейности. Основни понятия народна, ръченица, право хоро, пайдушко хоро, народни лни инструменти кавал, гъдулка, тамбура Дейности пеене, слушане на, танцуване, игра Музикални произведения: а) за пеене Гайдарче (народна песен) б) за слушане Ръченица (народна ) Музикална загадка 1 Методически насоки Разглеждане на илюстрациите от разтвора в учебника и беседа за мястото на народната в делниците и празниците на българите. Затвърдяване и обобщаване на знанията за изучените български народни лни инструменти. Насочване на вниманието и самостоятелен прочит на определението в учебника. Игра за разпознаване на народните лни инструменти чрез жестомимично представяне на спецификата в начина на свирене на всеки от тях. Слушане и разучаване на народната песен Гайдарче съобразно с възприетата методика. Поставяне на задача при прослушване да се вникне в съдържанието на песента и да се определи характерът на та, да се посочи гласът, който я изпълнява. Затвърдяване на знанията за солист. Насочване на вниманието към неравномерното броене

25 на три. Разучаване на песента. Изпяване с изискване за правилна артикулация, вярно интониране и емоционално изпълнение. Слушане на ръченица. Разпознаване на солиращия инструмент и словесно описание на тембъра му. Затвърдяване на танцовите движения на ръченица. Изпълнение на танца по двойки. Изискване учениците да следват указанията на учителя, да влагат лично отношение и да проявяват емоционалност и артистичност при танцовото изпълнение. Урокът завършва със слушане на Музикална загадка 1 и разпознаване на изучени народни песни по инструментален съпровод. Второкласниците използват в аргументацията на отговорите си метроритмичните схеми от учебника. 25

26 НАРОДНА МУЗИКА СТР. 17 Вид на урока Урок за затвърдяване и обобщение на знанията Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се затвърдят и обобщят знанията на второкласниците за народната и за видовете народни лни инструменти. Да затвърдят знанията за равномерно броене на две, за неравномерно броене на две и за неравномерно броене на три. Да се обобщят знанията за право хоро, ръченица и пайдушко хоро. Очаквани резултати Затвърдяват се и се обобщават знанията на второкласниците за народната и за видовете народни лни инструменти. Надграждат се знанията им за равномерно броене на две, за неравномерно броене на две и за неравномерно броене на три. Обобщават се знанията на учениците за право хоро, ръченица и пайдушко хоро. Стимулира се развитието на емоционалната им интелигентност. Развива се социалната им компетентност чрез участие в групова учебна дейност. Насърчават се проявите на толерантност, уважение и подкрепа по време на танцуване. Основни понятия народна, народни лни инструменти, народна песен, народни танци Дейности слушане, пеене, игра, танцуване Музикални произведения а) за пеене Любими народни песни. б) за слушане Позаспа ли, Ягодо (обработка П. Крумов) Музикална загадка 2 Музикална загадка 3 Методически насоки Затвърдяване и обобщение на знанията за народните лни инструменти чрез Музикална загадка 2. Разпознаване по тембър на изучените лни инструменти при прослушването ѝ. Слушане на песента Позаспа ли, Ягодо със задача да вникнат в съдържанието и да опишат словесно характера на та и индивидуалното си емоционално преживяване, да разпознаят по тембър инструмента, съпровождащ пеенето. Двигателно отразяване на метрума на песента чрез пляскане с ръце. Изпълнение на любими народни песни. Поставяне на изискване да се интонира точно и да се предаде емоционалното послание. Насочване на учениците към изпяване на песни във всички изучени размери. Слушане на Музикална загадка 3 със задача да се проследи в каква последователност прозвучават изпълненията, и двигателно да се отразява метрумът им. Повторно прослушване и танцуване по та. Поставяне на изискване да се танцува в синхрон, правилно да се изпълняват танцовите движения, да се пресъздаде характерът на та и да се проявява артистичност при танцовото изпълнение. 26

27 АВТОРСКА МУЗИКА СТР. 18 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да усвоят знания за авторската и за различните професии, които създават лното изкуство диригент, композитор, изпълнител. Да се формира умение у малките ученици да откриват имената на създателите на и да разбират спецификата на техния труд. Да се развият социалните и културните компетентности на второкласниците, както и уменията им за словесно описание на характера на та. Очаквани резултати Учениците усвояват знания за авторската и за различните професии, които създават лното изкуство диригент, композитор, изпълнител. У тях се формира умение да откриват имената на създателите на и да разбират спецификата на техния труд. Развиват се социалните и културните компетентности на второкласниците, както и уменията им за словесно описание на характера на та. Основни понятия авторска, диригент, композитор, изпълнител Дейности пеене, слушане на, игра за работа с учебника Музикални произведения а) за пеене Песен за та (Д. Костанцалиев, М. Дългъчева) б) за слушане Химн на сътворението (В. Чучков, Л. Чучкова) Методически насоки Разглеждане на илюстрацията в учебника и беседа за професиите на хората, които създават. Въвеждане на новото знание и насочване на второкласниците към прочит на текста от учебника. Осъществяване на междупредметни връзки с обучението по околен свят и по български език за постигане на пълнота, цялостност и трайност на знанията. Игра за откриване на имената на автори на от песни и примери за слушане в учебника. Формиране на умение за търсене на информация, за групирането ѝ по определени критерии, за обобщение на извлечената информация и правене на изводи въз основа на нея. Изграждане на компетентност за представяне на самостоятелно открита информация пред публика. Слушане на Песен за та. Прочит на текста на песента и изясняване на понятията в него. Разучаване на песента съобразно с възприетата методика. Изпълнение на песента със задача да се интонира правилно и да се предаде вярно характерът на та. Слушане на Химн на сътворението със задача да се определят темпото и характерът на песента. Довеждане на учениците до осъзнаване на равномерния тривременен метрум. Приканване на учениците да станат и да импровизират танцови движения по та. 27

28 28 КОМПОЗИТОР СТР. 19 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се запознаят учениците със спецификата на професията композитор. Да усвоят знания за живота и творчеството на В. А. Моцарт. Да закрепят уменията си да извличат информация от различни източници детски енциклопедии, интернет, да сравняват информацията и да правят изводи. Да усъвършенстват уменията си да определят характера на та. Да се развият социалните и културните компетентности на второкласниците. Да се насърчи емоционалното възприемане на та, както и проявите на уважение, толерантност, организираност в колективните лни дейности. Очаквани резултати Учениците се запознават със спецификата на професията композитор. Усвояват знания за живота и творчеството на В. А. Моцарт. Закрепват уменията си да извличат информация от различни източници детски енциклопедии, интернет, да сравняват информацията и да правят изводи. Второкласниците усъвършенстват уменията си да определят характера на. Развиват социалните и културните си компетентности. Насърчава се емоционалното възприемане на та, както и проявите на уважение, толерантност, организираност в колективните лни дейности. Основни понятия композитор, мелодия, оркестър, диригент, характер на та Дейности слушане на, рисуване, импровизиран съпровод, работа с информационни източници, работа с учебник Музикални произведения за слушане Из Симфония 40, Първа част (В. А. Моцарт) Из Серенада 13 Малка нощна, Първа част (В. А. Моцарт) Методически насоки Слушане на откъс из Симфония 40, Първа част (Волфганг Амадеус Моцарт) със задача да определят характера на та. Затвърдяване на знанието за авторска. Разглеждане на илюстрацията в учебника. Беседа за живота и творчеството на Моцарт. Усвояване на новите знания. Прочит на текста от учебника. Изясняване на непознатите понятия орган и клавесин. Слушане на откъс из Серенада 13 Малка нощна, Първа част (Волфганг Амадеус Моцарт) със задача да определят характера на та. Приканване на учениците да разкажат за личните си представи и възприятия от та. Даване на възможност да рисуват или да съпровождат със саморъчно изработени инструменти по нея. Възлагане на задача второкласниците да потърсят любопитна информация за случки от живота на Моцарт.

29 МЪЖКИ ХОР СТР. 20 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и общество Цел Учениците да усвоят знания за мъжки хор, опирайки се на и надграждайки познанията си за мъжки глас и за детски хор, придобити през предходната учебна година. Да се работи за развитие на способността на второкласниците да разпознават по тембър изпълнението на мъжки хор. Да се обогатят знанията за диригент, композитор, мъжки глас, изпълнител и солист. Да се създадат условия за разгръщане на социалната компетентност и умението на учениците да намират приложение на хоровата в празничната система на българите. Да се изградят умения у малките учениците емоционално да възприемат, съпреживяват и изпълняват хорови песни. Очаквани резултати Учениците усвояват знания за мъжки хор, опирайки се на и надграждайки познанията си за мъжки глас и за детски хор, придобити през предходната учебна година. Работи се за развитие на способността на второкласниците да разпознават по тембър изпълнението на мъжки хор. Обогатяват се знанията им за диригент, композитор, мъжки глас, изпълнител и солист. Създават се условия за разгръщане на социалната компетентност и умението на учениците да намират приложение на хоровата в празничната система на българите. У малките учениците се изграждат имения емоционално да възприемат, съпреживяват и изпълняват хорови песни, да разпознават по тембър изпълнението на мъжки хор. Основни понятия мъжки хор, мъжки глас, изпълнител, диригент, композитор, слушател, публика Дейности пеене, слушане на Музикални произведения а) за пеене Многолетствие (Д. Бортнянски, из църковното богослужение) б) за слушане Святий Боже (П. И. Чайковски, из църковното богослужение) Методически насоки Слушане на Многолетствие със задача учениците да разпознаят по тембър мъжките гласове. Настоява се децата да подберат подходящи определения за тембъра на мъжките гласове. Поставяне на изискване да опишат словесно емоционалните си преживявания от това лно изпълнение. Въвеждане на новото знание за мъжки хор. Работа с учебника разглеждане на снимковия материал и прочит на текста. Изпяване на Многолетствие. Беседа за приложението на хоровата в празничната система на българите. Слушане на Святий Боже със задача учениците да споделят с целия клас емоционалното си възприятие от изпълнението. Насочване на вниманието към учебника. Поставяне на задача второкласниците да назоват имената на композиторите. Обогатяване на знанията за композитор, диригент, изпълнител, слушател и публика. Закрепване на социалната компетентност у малките ученици да имат осъзнато адекватно поведение по време на концерт. Урокът завършва с изпяване на Многолетствие. 29

30 30 ВОКАЛНА МУЗИКА СТР. 21 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се затвърдят знанията на второкласниците за вокална и видове певчески гласове. Да се закрепи у тях умението за разпознаване по тембър на детски, женски и мъжки глас. Да се усъвършенства умението на малките ученици да определят бързо, бавно и умерено темпо. Да се създадат условия за разгръщане на социалната компетентност и умението на второкласниците да намират точно приложение на вокалната и песни в бита и в празничната система на българите. Да се даде възможност на децата за емоционално възприемане, съпреживяване и изпълнение на вокална песен, както и за спонтанно включване в лна игра. Очаквани резултати Затвърдяват се знанията на второкласниците за вокална и видове певчески гласове. У тях се закрепва умението за разпознаване по тембър на детски, женски и мъжки глас. Усъвършенства се умението на малките ученици да определят бързо, бавно и умерено темпо. Създават се условия за разгръщане на социалната компетентност и умението на второкласниците да намират точно приложение на вокалната и песни в бита и в празничната система на българите. Дава се възможност на децата за емоционално възприемане, съпреживяване и изпълнение на вокална песен, както и за спонтанно включване в лна игра. Основни понятия вокална, детски глас, женски глас, мъжки глас, темпо Дейности слушане на, пеене, игра Музикални произведения а) за пеене Сляпа баба (Д. Христов) б) за слушане Брала мома (народна песен, Н. Андреева) Притури са планината (народна песен, Ю. Куюмджиев) Многолетствие (Д. Бортнянски) Методически насоки Слушане на лните примери в последователността, указана в учебника, със задачи да се определи темпото и да се назоват видовете гласове, които ги изпълняват. Насочване на учениците да използват за зрителна опора илюстрацията в учебника. Поставяне на изискване за точност на изказа, уместна и прецизна употреба на въведените понятия. Прочит на текста за новото знание от учебника. Слушане на Сляпа баба. Разучаване съобразено с утвърдената методика. Описание на играта Сляпа баба : Учениците стават и се нареждат в кръг. Избира се този, който е бил най-активен при беседата. Той ще играе ролята на сляпа баба. За целта се завързват очите му. Сляпата баба застава в центъра на кръга, а останалите ученици пеят и се движат в кръг по метрума на песента. На припева всички спират и пляскат с ръце на всяка сричка. При изпълнение на втория куплет учениците стоят на място, а сляпата баба избира един от тях, който сам пее втория припев на песента. Задачата на сляпата баба е да разпознае пеещия по гласа. В случай че сляпата баба сгреши и не разпознае детето, класът пее третия куплет от песента, а сляпата баба избира друг ученик. Когато пеещият ученик е вярно разпознат, той влиза в ролята на сляпа баба и играта се повтаря отначало. Приканване на учениците да станат и да играят играта Сляпа баба.

31 АВТОРСКИ ПЕСНИ ЗА ЗИМАТА ОТ КОМПОЗИТОРА ХРИСТО НЕДЯЛКОВ СТР. 22 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да усвоят знания за авторската и песни. Да се формира умение за разграничаване на авторските от останалите песни в репертоара за пеене и за адекватно осмисляне на мястото им в живота на българите. Да се обогати социалната им компетентност чрез знания за композитора Христо Недялков, създал емблематични детски песни. Да се развият способностите на второкласниците да изпълняват авторски песни от български композитори. Да се обогатят репертоарът на малките ученици с авторски песни за зимата и социалната им компетентност адекватно и естетично да насищат с живота си. Да се работи за развитие на уменията им за правилен подбор на съпровождащи лни инструменти, за изграждане на съпровод, за постигане на баланс между пеене и съпровод. Очаквани резултати Учениците усвояват знания за авторската и песни. У тях се формира умение за разграничаване на авторските от останалите песни в репертоара за пеене и за адекватно осмисляне на мястото им в живота на българите. Обогатява се социалната компетентност на второкласниците чрез знания за композитора Христо Недялков, създал емблематични детски песни. Развиват се способностите им да изпълняват авторски песни от български композитори. Обогатява се репертоарът на малките ученици с авторски песни за зимата и социалната им компетентност адекватно и естетично да насищат с живота си. Работи се за развитие на уменията за правилен подбор на съпровождащи лни инструменти у децата, за изграждане на съпровод, за постигане на баланс между пеене и съпровод. Основни понятия авторска песен, композитор, диригент, хор, солист, съпровод Дейности пеене, слушане на, съпровождане Музикални произведения а) за пеене Нека иде зима (Хр. Недялков, Д. Спасов) б) за слушане Декември (Хр. Недялков, Д. Спасов) Методически насоки Работа с учебника. Разглеждане на снимката на композитора Христо Недялков и беседа за мястото на авторските песни в живота на българите, за връзката на авторската с българските песенни традиции. Прочит на текста от учебника. Разучаване на песента Нека иде зима съобразно с възприетата методика. Изпяване със задача да се пресъздаде вярно, емоционално и артистично характерът на песента. Да се опише словесно въздействието ѝ върху слушателите. Слушане на Декември със задача да се определят темпото и характерът на песента, учениците да открият емоционалното ѝ послание към публиката. Припомняне на Червените ботушки и Зимна песничка авторски песни за зимата на композитора Христо Недялков, които учениците са научили в първи клас. Пеене и съпровождане със саморъчно изработените от децата лни инструменти по схемата от учебника. Поставяне на изискване при съпровождане учениците да се ръководят от метрума и темпото на песента, да подбират подходящи инструменти за съпровод съобразно с характера на песента, да се постигнат синхрон в изпълнението на всички участници и баланс между пеене и съпровод. 31

32 32 АВТОРСКИ ПЕСНИ ЗА ЗИМАТА ОТ КОМПОЗИТОРА ХРИСТО НЕДЯЛКОВ СТР. 23 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се затвърдят и обобщят знанията на второкласниците за авторската и песни. Да се закрепи умението им за разграничаване на авторските от останалите песни в репертоара за пеене. Малките ученици да се приучат адекватно да осмислят мястото им в живота си. Да се обогати социалната им компетентност чрез знания за композитора Христо Недялков, създал емблематични детски песни. Да се развият способностите на второкласниците да изпълняват авторски песни от български композитори. Да се обогатят репертоарът на малките ученици с авторски песни за зимата и социалната им компетентност адекватно и естетично да насищат с живота си. Да се работи за развитие на уменията им за правилен подбор на съпровождащи лни инструменти, за изграждане на съпровод, за постигане на баланс между пеене и съпровод. Да се създадат условия за себеизразяване и емоционално съпреживяване на общуването с българска авторска. Очаквани резултати Затвърдяват се и се обобщават знанията на второкласниците за авторска и песни. Закрепва се умението им за разграничаване на авторските от останалите песни в репертоара за пеене. Малките ученици се приучват адекватно да осмислят мястото на авторските песни в живота си. Обогатява се социалната им компетентност чрез знания за композитора Христо Недялков, създал емблематични детски песни. Развиват се способностите на второкласниците да изпълняват авторски песни от български композитори. Обогатява се репертоарът на малките ученици с авторски песни за зимата. Надгражда се социалната им компетентност адекватно и естетично да насищат с живота си. Работи се за развитие на уменията им за правилен подбор на съпровождащи лни инструменти, за изграждане на съпровод, за постигане на баланс между пеене и съпровод. Създават се благоприятни условия за себеизразяване и емоционално съпреживяване на общуването с българска авторска. Основни понятия авторска песен, композитор, диригент, хор, солист, съпровод Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Коледни звезди (Хр. Недялков, М. Христов ) б) за слушане Зима иде (Хр. Недялков, Т. Лазаров) Методически насоки Затвърдяване на знанието за авторски песни. Беседа за композитори, чиито авторски песни са познати на второкласниците. Затвърдяване на авторската песен Нека иде зима от предходния урок. Припомняне на съдържанието на понятията: вокална, инструментална, солист и диригент. Разглеждане на илюстрацията в учебника със задача да се назоват изучените лни инструменти и да се опише словесно настроението. Беседа за ролята на авторската в бита и празничния календар на българите.

33 Слушане и разучаване на песента Коледни звезди съобразно с възприетата методика. Изпълнение на песента със задача да се пее в синхрон. Слушане на Зима иде със задача да се покаже с вдигане на ръка моментът, в който запява солистът. Урокът завършва с пеене и съпровождане на любими авторски песни за зимата. Учениците се ръководят от метрума и темпото на песните, подбират подходящи инструменти за съпровод съобразно характера на песента, постигат синхрон в изпълнението на всички участници и баланс между пеене и съпровод, ползвайки за зрителна опора схемата в учебника. 33

34 34 КОЛЕДАРИ СТР. 24 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се обогатят знанията на учениците за празничната система на българите и за традициите при отбелязване на Рождество Христово. Второкласниците да усвоят нови знания за фолклорните обреди, в които участват деца. Да се запознаят със специфичните белези на обреда коледуване и участниците в него. Учениците да свържат коледуването с конкретния календарен празник и да се научат да съотнасят коледарските песни с обреда. Да се затвърдят уменията на малките ученици да изпълняват народни песни, като синхронизират изпълнението си със съпровода на песента и общата звучност, да възпроизвеждат в група интонацията, метроритмиката и темпото на изпълняваните песни. Очаквани резултати Обогатяват се знанията на учениците за празничната система на българите и за традициите при отбелязване на Рождество Христово. Второкласниците усвояват знания за фолклорните обреди, в които участват деца, запознават се със специфичните белези на обреда коледуване и участващите в него. Малките ученици свързват коледуването с конкретния календарен празник и съотнасят точните песни с обреда. Изпълняват народни песни, като синхронизират изпълнението си със съпровода и общата звучност. Възпроизвеждат в група интонацията, метроритмиката и темпото на изпълняваните песни. Основни понятия Коледа, коледуване, мъжки гласове, народна песен, коледарска песен, станеник, тропар Дейности пеене, слушане на Музикални произведения а) за пеене Изгряла е ясна звезда (народна песен) б) за слушане Тропар за Рождество (из църковното богослужение) Методически насоки Разглеждане на илюстрацията в учебника и даване на възможност на учениците да споделят своите знания и опит, свързани с празника Рождество Христово. Беседа за фолклорните обреди и традиции при празнуването на Рождество и мястото на празника в празничната система на българите. Поставяне на акцент върху факта, че коледуват само мъже. Изясняване на понятията: традиции, Коледа, коледуване, коледарска песен, коледарска благословия. Прочит на текста от учебника. Разучаване на песента Изгряла е ясна звезда. При първото прослушване се поставя задача да се разпознае по тембър съпровождащият лен инструмент (кавал). Изясняват се диалектните изрази в текста на песента след прочита му. При запяване се поставят изисквания да се пее в синхрон с коледарската група, да се усети и предаде настроението на песента. Слушане на Тропар за Рождество със задача да се вникне в емоционалното послание на изпълнението и да се разпознаят певческите гласове. Завършване на урока със затвърдяване на песента Изгряла е ясна звезда със задача да се пляска по метрума на песента (5/8).

35 КОЛЕДАРИ СТР. 25 Вид на урока Урок за затвърдяване и обобщение на нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се затвърдят знанията на учениците за празничната система на българите и за традициите при отбелязване на Рождество Христово. Да се обогатят и разширят знанията за фолклорните обреди, в които участват деца. Да се изградят практически умения за прилагане на тези знания в живота. Да се затвърдят и разширят познанията за специфичните белези на обреда коледуване и участниците в него. Да се развият способностите на учениците да свързват коледуването с конкретния календарен празник и да се затвърдят уменията им да съотнасят точните народни песни към обреда. Да се затвърдят уменията на малките ученици да изпълняват народни песни, като синхронизират изпълнението си със съпровода на песента и общата звучност, да възпроизвеждат в група интонацията, метроритмиката и темпото на изпълняваните коледарски песни. Очаквани резултати Затвърдяват се знанията на учениците за празничната система на българите и за традициите в отбелязване на Рождество Христово. Обогатяват се и се разширяват знанията им за фолклорните обреди, в които участват деца. Изграждат се практически умения за прилагане на тези знания в живота. Затвърдяват се и се разширят познанията за специфичните белези на обреда коледуване и участниците в него. Учениците свързват коледуването с конкретния календарен празник и съотнасят точните народни песни към обреда. Пеят народни песни, като синхронизират изпълнението си със съпровода и общата звучност. Второкласниците възпроизвеждат в група интонацията, метроритмиката и темпото на коледарските песни. Основни понятия коледари, народна песен, народни лни инструменти, коледарска песен, коледарски танц, вокална и инструментална, мъжки гласове, съпровод Дейности пеене, слушане на, съпровождане, игра Музикални произведения а) за пеене Разсърди се малко момче (народна песен) Изгряла е ясна звезда (народна песен) б) за слушане Събрали са събор момци (народна песен) Коледарска благословия Методически насоки Затвърдяване на песента Изгряла е ясна звезда. Обръщане на внимание, че в нея се наблюдава съчетаване на вокална и инструментална. Поставяне на изисквания за емоционално пресъздаване на посланието и настроението, за правилно интониране и пеене в синхрон. Разучаване на песента Разсърди се малко момче. Първоначално прослушване със задача учениците да вникнат в текста. Разясняване на диалектните думи. Подчертаване на факта, че и тук се наблюдава съчетание на вокална и инструментална, но песента е в двуделен равноделен метрум (равномерно броене на две), докато Изгряла е ясна звезда е в двуделен неравноделен метрум (неравномерно броене на две). Прочит на текста от ученик. Изпяване на песента с изискване за правилна артикулация, ритмичност и синхрон в изпълнението. Прослушване на Събрали са събор момци със задача да се разпознаят по тембър мъжките гласове. Учителят насочва към извода, че това е вокална и отсъства инструментален съпровод. 35

36 Разглеждане на илюстрацията в учебника със задача да се обърне внимание на облеклото на традиционните български коледари и да се открие какви дарове получават коледарите. Слушане на Коледарска благословия със задача учениците да вникнат в посланието и да изрекат Амин! на точното място заедно с коледарите. Урокът завършва с припомняне на изучени коледарски песни. Изпълнението при желание се съпровожда със саморъчно изработени лни инструменти. Възлагане на задача на учениците да се подготвят за участие в коледуване. 36

37 СВЕТЪТ ПОСРЕЩА НОВА ГОДИНА СТР. 26 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да усвоят знания за зимните празници у нас и по света. Да изградят умения за откриване на специфични белези в традиционни новогодишни песни от различни страни. Да се научат словесно да описват настроението в та, личните възприятия от нея и да аргументират предпочитанията си. Да се създадат условия за развитие на търпимост и етническа толерантност. Да се развият социалните и гражданските компетентности на децата, тяхната културна компетентност чрез изразяване на емоционалното преживяване при изпълнението на песни, свързани с отбелязване на празници в празничния календар на народите по света. Очаквани резултати Второкласниците усвояват знания за зимните празници у нас и по света. Изграждат умения за откриване на специфични белези в традиционни новогодишни песни от различни страни. Научават се словесно да описват настроението в та, личните си възприятия от нея и да аргументират предпочитанията си. Създават се благоприятни условия за развитие на търпимост и етническа толерантност между децата. Развиват се социалните и гражданските им компетентности, тяхната културна компетентност чрез изразяване на емоционалното преживяване при изпълнението на песни, свързани с отбелязване на празници в празничния календар на народите по света. Основни понятия авторска песен, традиционна песен, солист, детски хор, съпровод Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Честита Коледа (популярна пуерториканска мелодия, А. Жекова) б) за слушане Jingle Bells ( Звънят звънчета ) (Дж. Л. Пиърпонт) Feliz Navidad ( Весела Коледа ) (пуерториканска популярна песен, Х. Фелисиа) Методически насоки Беседа за зимните и новогодишните празници у нас и по света. Открояване на фигурата на Дядо Коледа и присъствието му в зимните празници и песни. Съпоставяне на традиционните зимни песни на различните народи. Изясняване на сходствата и различията между тях. Въвеждане в емоционалната атмосфера на зимните празници с прослушване на песента Feliz Navidad ( Весела Коледа ). Поставяне на задача за словесно описание на настроението в та. Разучаване на песента Честита Коледа. Първоначално прослушване. Насочване на учениците към извода за сходство в мелодията Прочит на текста от ученик, заучаване на текста и мелодията от класа. Слушане на Jingle Bells ( Звънят звънчета ) (Дж. Л. Пиърпонт) със задача учениците да открият и отразят двигателно с ръка момента, в който запява солистът. При изявено желание от второкласниците те могат да съпровождат изпълнението. Урокът завършва с импровизирани танцови движения по избрана от учениците песен. 37

38 38 СВЕТЪТ ПОСРЕЩА НОВА ГОДИНА СТР. 27 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да затвърдят усвоените знания за зимните празници у нас и по света. Да усъвършенстват уменията си за откриване на специфични белези в традиционни новогодишни песни от различни страни. Да се упражнят за пореден път словесно да описват настроението в та, личните възприятия от нея и да аргументират предпочитанията си. Да се работи за постигане на социална търпимост и етническа толерантност. Да се развият социалните и гражданските компетентности на децата, тяхната културна компетентност чрез изразяване на емоционалното преживяване при изпълнението на песни, свързани с отбелязване на празници в празничния календар на народите по света Да се обогатят социалните и гражданските компетентности на децата. Да се създадат условия те да изразяват емоционалното си преживяване при изпълнението на традиционни празнични песни на различни народи. Очаквани резултати Второкласниците затвърдяват усвоените знания за зимните празници у нас и по света. Усъвършенстват уменията си за откриване на специфични белези в традиционни новогодишни песни от различни страни. Упражняват се за пореден път словесно да описват настроението в та, личните си възприятия от нея и да аргументират предпочитанията си. Постигат се социална търпимост и етническа толерантност в класа. Развиват се социалните и гражданските компетентности на учениците, тяхната културна компетентност чрез изразяване на емоционалното преживяване при изпълнението на песни, свързани с отбелязване на празници в празничния календар на народите по света. Основни понятия авторска песен, традиционна песен, солист, детски хор, съпровод, вокална и инструментална Дейности пеене, слушане на, игра, съпровождане Музикални произведения а) за пеене Зимна картина (популярна руска мелодия, А. Жекова) б) за слушане O Tannenbaum ( Коледно дърво ) (немска популярна песен, Е. Аншутц) Методически насоки Разглеждане на илюстрацията в учебника и беседа за новогодишните празници и традиции у различните народи. Осъществяване на междупредметна връзка с литература, околен свят и изобразително изкуство с цел постигане на цялостност на възприятията и трайност на знанията. Разучаване на песента Зимна картина. При първото прослушване се изисква учениците да вникнат в съдържанието на текста. Изясняват се непознатите думи. Открива се емоционалното послание. Песента Зимна картина се съпоставя с популярните песни на различни народи от предходния урок. Прочит на текста от ученик. Заучаване на текста и мелодията. Изпълнение на песента с изискване за точна интонация, синхрон и емоционалност при пеене. Слушане на O Tannenbaum ( Коледно дърво ) със задача да се открият видът певчески гласове и тривременният метрум (равномерно броене на три). Повторно прослушване на изпълнението със задача второкласниците да съпровождат по метрума на песента със зрителна опора върху схемата в учебника. Урокът завършва със затвърдяване на песента Честита Коледа от предходния урок.

39 КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ СТР. 28 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да затвърдят знанията си за същността на концерта. Да се изяснят обхватът и съдържанието на понятието, разбирано като изпълнение пред публика на подбрани и подредени лни творби. Да се създадат условия учениците активно да участват в организацията на коледния концерт. Да се развият социалните и гражданските компетентности на учениците чрез обсъждане на различни лни произведения. Да се насърчат у тях проявите на инициативност и предприемчивост чрез участие в групово музициране при лни изяви, свързани със зимните празници. Да се задълбочат културната компетентност и уменията на второкласниците за изразяване чрез творчество при подбиране на от училищния и извънучилищния материал за отбелязване на зимните празници. Да се насърчат проявите на толерантност към различните мнения и предпочитания, към различните възможности на съучениците, проявите на търпимост и уважение на различното мнение, както и подкрепата в процеса на групово музициране. Очаквани резултати Второкласниците затвърдяват знанията си за същността на концерта. Активно участват в подготовката на коледния концерт. Развиват се социалните и гражданските компетентности на учениците чрез обсъждане на различни лни произведения. Насърчават се тяхната инициативност и предприемчивост чрез участие в групово музициране при лни изяви, свързани със зимните празници. Задълбочават се културната компетентност и уменията на второкласниците за изразяване чрез творчество при подбиране на от училищния и извънучилищния материал за отбелязване на зимните празници. Насърчават се проявите на толерантност към различните мнения и предпочитания, към различните възможности на съучениците, проявите на търпимост и уважение на различното мнение, както и подкрепата в процеса на групово музициране. Основни понятия концерт, артистично изпълнение, репертоар, емоционална изява, изпълнител, слушател, публика Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Любими зимни, коледни и коледарски песни, избрани, предложени и изпълнени от учениците. б) за слушане Любими зимни, коледни и коледарски песни, избрани и предложени от учениците. Коледарска благословия Методически насоки Урокът се провежда в рамките на един учебен час, под формата на концерт в класната стая (участие в лна изява, общоучилищен празник или репетиция за тях). Обхватът на репертоара му е от стр. 22 до стр. 27 на учебника. Кратка беседа за затвърдяване на понятието концерт. Надграждане на знанията за обхвата и съдържанието му, придобити в първи клас. Даване на възможност на учениците сами да изберат репертоар от училищни и извънучилищни песни, които да се включат в концерта. Насърчаване на тяхната инициативност и предприемчивост. Препоръчва се преди началото на концерта учени- 39

40 ците да се разпеят с песента Тоновата стълбица от стр. 8 на учебника заради постепенното мелодично движение. Поставяне на изисквания да се интонира правилно, да се пее в синхрон и да се следят указанията на учителя. Насърчаване на емоционалността и артистичността в изпълненията. По желание някои от песните може да се изпълнят със съпровод, като се използват метроритмичните схеми от стр. 22, 23 и 27 на учебника. 40

41 ЗИМНИ НАРОДНИ ПРАЗНИ- ЦИ СТР Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да затвърдят, обогатят и систематизират знанията си за сурвакането, сурвакарите, сурвакарските наричания и кукерските игри като част от празнично-обредната система на българите. Да се обогати песенният им училищен репертоар с, която подпомага социалната им битност и изяви. Да се изгради у тях усещане за фамилна и народностна принадлежност чрез участие в лни изяви, свързани с фолклорните празници и традиции. Да се затвърдят уменията на учениците за равномерно и неравномерното броене на две, за неравномерно броене на три, знанията им за народните лни инструменти и тяхната роля в инструменталния съпровод. Да се усъвършенстват уменията на второкласниците за игра на право хоро върху инструментална. Да се насърчат проявите на толерантност към различните мнения и предпочитания, към различните възможности на съучениците, проявите на търпимост и уважение на различното мнение, както и подкрепата в процеса на групово музициране. Да се осъществи междупредметна връзка с обучението по околен свят и изобразително изкуство, за да се постигнат пълнота и цялостност на знанието за зимните народни празници. Очаквани резултати Учениците затвърдяват, обогатяват и систематизират знанията си за сурвакането, сурвакарите, сурвакарските наричания и кукерските игри като част от празнично-обредната система на българите. Обогатява се песенният им училищен репертоар с, която подпомага социалната им битност и изяви. У тях се изгражда усещане за фамилна и народностна принадлежност, появява се интерес за участие в лни изяви, свързани с фолклорните празници и традиции. Затвърдяват се уменията на учениците за равномерно и неравномерното броене на две, за неравномерно броене на три, знанията им за народните лни инструменти и тяхната роля в инструменталния съпровод. Усъвършенстват се уменията на второкласниците за игра на право хоро върху инструментална. 41

42 Насърчават се проявите на толерантност към различните мнения и предпочитания, към различните възможности на съучениците, проявите на търпимост и уважение на различното мнение, както и подкрепата в процеса на групово музициране. Осъществява се междупредметна връзка с обучението по околен свят и изобразително изкуство, за да се постигнат пълнота и цялостност на знанието за зимните народни празници. Основни понятия сурвакари, сурвакарско наричане, обред, традиция, равномерно броене на две, право хоро, неравномерно броене на две, гайда, кукери, кукерски звънци, кукерски игри Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Кукери (Г. Генов, А. Жекова) Любими коледарски песни от училищния и извънучилищния репертоар. б) за слушане Кукерски игри (К. Варимезов) Методически насоки Урокът се провежда в рамките на два учебни часа, като първият е за обобщение. Работи се върху стр в учебника. Първият урок започва с разглеждане на илюстрациите в учебника и беседа за зимните народни празници, сурвакарските традиции и кукерските игри. Споделяне на личния опит на учениците. Прочит от учебника на описанието на празника Сурва, за да се закрепи знанието и да се постигнат системност и трайност. Изясняване на същността на сурвакарското наричане. Прочит на сурвакарското наричане от учебника. Наизустяване. Даване на възможност на учениците да споделят други сурвакарски наричания, които знаят. Акцентиране върху приемствеността в обредите и превръщането им в семейни традиции. Открояване на участието на децата в тях. Разучаване на песента Кукери. При първото прослушване се обръща внимание върху неравномерното броене на две. Изисква се учениците да следят текста на песента в учебника и да вникнат в съдържанието му. По време на интермедиите второкласниците отразяват двигателно метрума чрез пляскане с ръце. Урокът завършва с обобщение на знанията за зимните народни празници. Приканват се учениците да станат и да издекламират в синхрон сурвакарското наричане. Вторият урок започва със затвърдяване на песента Кукери. Изисква се изпълнението да бъде емоционално, убедително артистично и да предаде емоционалното послание на песента. Беседа за зимните празници в календара на българите, за семейните обреди и традиции. Слушане на Музикална загадка от стр. 28 със задача да се отразяват двигателно метрумите на лните примери. Слушане на Кукерски игри със задача да се разпознаят по тембър народните лни инструменти (гайда и кукерски звънци). Изисква се учениците да отразяват двигателно метрума чрез пляскане с ръце. Насочват се към извода, че в изпълнението се брои равномерно на две и може да се играе право хоро. Пропедевтично се прави паралел с неравномерното броене на две в песента Кукери, където би могло да се играе пайдушко хоро. Приканват се второкласниците да станат и да играят право хоро по Кукерски игри. 42

43 КИТАРА СТР. 30 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се запознаят учениците с общия вид и тембъра на струнния лен инструмент китара. Да усвоят знания за китарата и за начина на звукоизвличане. Да се обогатят знанията на второкласниците за характер и темпо на та и уменията им за словесно описание на личните преживявания от нея. Да се развият компетентностите на малките ученици за уместна употреба на понятия в словесното изложение и за учене чрез следване на указанията на преподавателя за лно-изпълнителска дейност. Да се работи за изграждане на социални и граждански компетентности. Да се насърчат стремежът и желанието за изразяване чрез творчество у учениците, тяхната инициативност и предприемчивост. Очаквани резултати Учениците се запознават с общия вид и тембъра на струнния лен инструмент китара. Усвояват знания за китарата и за начина на звукоизвличане. Обогатяват се знанията на второкласниците за характер и темпо на та и уменията им за словесно описание на личните преживявания от нея. Развиват се компетентностите на малките ученици за уместна употреба на понятия в словесното изложение и за учене чрез следване на указанията на преподавателя за лно-изпълнителска дейност. Работи се за изграждане на социални и граждански компетентности. Насърчават се стремежът и желанието за изразяване чрез творчество у учениците, тяхната инициативност и предприемчивост. Основни понятия китара, перце, съпровод, лни инструменти, темпо, характер на та, солист Дейности слушане на, пеене, рисуване Музикални произведения а) за пеене Капчици дъждовни (Б. Тричков) б) за слушане Испанска балада (Ф. Гоя) Методически насоки Слушане на Испанска балада със задача учениците да определят темпото и да опишат словесно характера на та. Поставя се изискване да използват точни и прецизни определения. Разглеждане на илюстрацията в учебника. Беседа за въвеждане на новото знание и прочит на текста от учебника. Описание на формата и тембъра на китарата. Разучаване на песента Капчици дъждовни. Изпълнение на песента с изискване за емоционално и артистично предаване на посланието. Повторно прослушване на Испанска балада със задача учениците да сравнят ролята на китарата в двете лни произведения (песента и баладата) и да посочат в кое от тях е солиращ и в кое е съпровождащ лен инструмент. Урокът завършва с рисуване под звуците на Испанска балада. Второкласниците представят в картини личните си възприятия от та. 43

44 44 АРФА СТР. 31 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се запознаят учениците с общия вид и тембъра на струнния лен инструмент арфа. Да усвоят знания за арфата и за начина ѝ на звукоизвличане. Да се обогатят знанията на второкласниците за характер и темпо на та, уменията им за словесно описание на личните преживявания от нея и интерпретирането им със средствата на изобразителното изкуство. Да се насърчат стремежът и желанието за изразяване чрез творчество у учениците, тяхната инициативност и предприемчивост. Да се развият уменията им за създаване на лично творчество чрез композиране на мелодия по зададен текст. Да се работи за изграждане на социални и граждански компетентности на базата на тесни интердисциплинарни връзки с останалите изкуства. Очаквани резултати Учениците се запознават с общия вид и тембъра на струнния лен инструмент арфа. Усвояват знания за арфата и за начина ѝ на звукоизвличане. Обогатяват се знанията на второкласниците за характер и темпо на та, уменията им за словесно описание на личните преживявания от нея и интерпретирането им със средствата на изобразителното изкуство. Насърчават се стремежът и желанието за изразяване чрез творчество у учениците, тяхната инициативност и предприемчивост. Развиват се уменията им за създаване на лично творчество чрез композиране на мелодия по зададен текст. Работи се за изграждане на социални и граждански компетентности на базата на тесни интердисциплинарни връзки с останалите изкуства. Основни понятия арфа, струнен лен инструмент, композитор, композиране, темпо, характер на та Дейности слушане на, рисуване, композиране Музикални произведения за слушане Яворова пролет (С. Русинов, Д. Точев) Аквариум (из Карнавал на животните, К. Сен- Санс) Методически насоки Разглеждане на снимката и илюстрацията в учебника. Въвеждане на новото знание. Запознаване с общия вид и начина на звукоизвличане на лния инструмент. Прочит на текста. Слушане на Аквариум със задача учениците да опишат словесно тембъра на арфата и личните си възприятия от та. Поставяне на изискване за уместна и точна употреба на изучените термини и понятия. Прочит на текста на гатанката и реализиране на творческата задача за създаване на по нея. Слушане на Яворова пролет със задача да се разпознаят тембрите и да се назоват изучените лни инструменти, да се опишат темпото и характерът на та. Повторно прослушване на Аквариум и поставяне на творческа задача учениците да пресъздадат личните си възприятия от та със средствата на изобразителното изкуство. Урокът завършва с изпяване на песен, предложена от второкласниците.

45 СТРУННИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ СТР. 32 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се запознаят учениците с общите характеристики и особености в устройството на струнните лни инструменти, които ги обединяват в една група. Да се систематизират знанията на второкласниците за начините на звукоизвличане при различните струнни лни инструменти. Малките ученици да усвоят знания за струнния оркестър, за работата на диригента, на инструменталистите и солистите. Да се обогатят знанията за характер и темпо на та, уменията на децата за словесно описание на личните преживявания от нея. Очаквани резултати Да се запознаят учениците с общите характеристики и особености в устройството на струнните лни инструменти, които ги обединяват в една група. Да се систематизират знанията на второкласниците за начините на звукоизвличане при различните струнни лни инструменти. Малките ученици да усвоят знания за струнния оркестър, за работата на диригента, на инструменталистите и солистите. Да се обогатят знанията за характер и темпо на та, уменията на децата за словесно описание на личните преживявания от нея. Основни понятия струнен лен инструмент, струнен оркестър, диригент, инструменталист, солист, характер на та, бързо, бавно и умерено темпо, инструментална Дейности слушане на, игра Музикални произведения за слушане Музикална загадка Музикален момент (Ф. Шуберт) Методически насоки Разглеждане на илюстрациите и снимките от разтвора на стр на учебника. Запознаване с общия вид на струнните лни инструменти, със спецификата в устройството им и начините на звукоизвличане. Открояване на общите елементи в устройството (струни), които обединяват тези лни инструменти в една група. Детайлно изяс няване на начина за звукоизвличане на всеки от тези струнни инструменти. Прочит на текста от учебника. Игра за демонстрация на начина за свирене на всеки от инструментите. Слушане на Музикална загадка със задача да се разпознаят и назоват струнните лни инструменти. Повторно прослушване със задача учениците мълчаливо, само с движения, да демонстрират начина на свирене с всеки от струнните лни инструменти. Урокът завършва с представяне на струнния инструментален оркестър Софийски солисти. Беседа за професиите на диригента и инструменталистите. Прослушване на изпълнението от формацията на Музикален момент със задача да се определят темпото и характерът на та, да се опишат словесно личните възприятия от нея. 45

46 46 СТРУННИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ СТР. 33 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра. Музика и общество Цел Учениците да затвърдят и обобщят знанията си за общите характеристики и особености в устройството на струнните лни инструменти, които ги обединяват в една група. Да се систематизират и обогатят знанията на второкласниците за начините на звукоизвличане при различните струнни лни инструменти. Малките ученици да надградят придобитите знания за струнен оркестър, за работата на диригента, на инструменталистите и солистите. Да се обогатят знанията им за характер и темпо на та, уменията на децата за словесно описание на личните преживявания от нея. Очаквани резултати Учениците затвърдяват и обобщават знанията си за общите характеристики и особености в устройството на струнните лни инструменти, които ги обединяват в една група. Систематизират се и се обогатяват знанията на второкласниците за начините на звукоизвличане при различните струнни лни инструменти. Малките ученици да надграждат придобитите знания за струнен оркестър, за работата на диригента, на инструменталистите и солистите. Обогатяват се знанията им за характер и темпо на та, уменията на децата за словесно описание на личните преживявания от нея. Основни понятия струнен лен инструмент, струнен оркестър, диригент, инструменталист, солист, характер на та, бързо, бавно и умерено темпо, инструментална Дейност пеене, слушане на Музикални произведения а) за пеене Изучените песни от стр. 14, 15 и 30 на учебника. б) за слушане Музикален момент (Ф. Шуберт) Менует (Л. Бокерини) Методически насоки Беседа за затвърдяване и обобщаване на знанията за струнните лни инструменти, за струнния оркестър, за спецификата в работата на диригента и инструменталистите. Систематизиране на тези знания при работа с илюстрациите, снимките и информацията от учебника. Слушане на пиесата Музикален момент в изпълнение на струнния оркестър Софийски солисти със задача учениците да опишат словесно темпото и характера на та и личните си емоционални преживявания от възприемането ѝ. Поставяне на изискване за уместна и точна употреба на термините и понятията, за оригиналност и експресивност на изказа. Слушане на Музикална загадка със задача след всяко изпълнение учениците да откриват, назовават прозвучалия струнен лен инструмент и да описват тембъра му. Повторно прослушване на Музикална загадка със задача второкласниците да запишат реда на прозвучаване на струнните лни инструменти. Слушане на Менует със задача да се определят темпото и характерът на та, да се опишат словесно емоционалните възприятия и представи, които тя извиква. Урокът завършва с изпяване на изучени песни от уроците за струнни лни инструменти китара, гъдулка и тамбура.

47 МУЗИКАЛНА СТР РАЗХОДКА Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да затвърдят и обобщят знанията си за общите характеристики и особености в устройството на струнните лни инструменти, които ги обединяват в една група. Да се систематизират и обогатят знанията на второкласниците за начините на звукоизвличане при различните струнни лни инструменти. Малките ученици да надградят придобитите знания за струнен оркестър, за работата на диригента, на инструменталистите и солистите. Да се обогатят знанията им за характер и темпо на та, уменията им за словесно описание на личните преживявания от нея. Очаквани резултати Учениците да затвърдят и обобщят знанията си за общите характеристики и особености в устройството на струнните лни инструменти, които ги обединяват в една група. Да се систематизират и обогатят знанията на второкласниците за начините на звукоизвличане при различните струнни лни инструменти. Малките ученици да надградят придобитите знания за струнен оркестър, за работата на диригента, на инструменталистите и солистите. Да се обогатят знанията им за характер и темпо на та, уменията им за словесно описание на личните преживявания от нея. Основни понятия струнни лни инструменти, струнен оркестър, диригент, инструменталист, солист, темпо, характер на та, инструментална, цигулка, контрабас, китара, арфа, пиано, гъдулка, тамбура, авторска песен, композитор, постепенно мелодическо движение, мелодическо движение със скок, народна песен, народни лни инструменти, празници от народния календар Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Изучени през първия учебен срок песни: Жълтото цвете (народна песен) стр. 13 Тоновата стълбица (Б. Тричков) стр. 8 Звездичка (американска народна песен, А. Стоянова) стр. 9 Любими песни от учебното съдържание, усвоени през първия учебен срок. б) за слушане Притури се планината (обработка Ю. Куюмджиев) стр. 11 Танц със саби (из балета Гаяне, Арам Хачатурян) стр. 10 Песента на Солвейг (Е. Григ) стр. 7 Из Серенада 13 Малка нощна, Първа част (В. А. Моцарт) Пайдушко хоро (народна ) стр. 13 Музикални загадки и примери Методически насоки Учебното съдържание се усвоява в рамките на два учебни часа, в които учениците преговарят, затвърдяват и обобщават новите знания, усвоени през първия учебен срок, и се подготвят за междинната диагностика, която ще се осъществи в следващия урок. Разпяване с песента Тоновата стълбица от стр. 8 на учебника. Поставяне на изискване, докато пеят, учениците двигателно да отразяват посоката на мелодическо движение. Музикална игра приканват се второкласниците да изпеят имената от стълбицата на стр. 8 в учебника и да ги допълнят с имена на деца от класа, като едновременно показват с ръка посоката на мелодическо движение. Учениците избират едно дете от класа, което ще изпълнява ролята на диригент и ще посочва с жестове отделни изпълнители и моменти, в които всички пеят заедно. Изисква се правилно интониране и учениците да следят указанията на учителя и на избрания диригент. Наложително е в урока да се затвърди и знанието за мелодическо движение със скок. Изпяване на песента Звездичка със задача децата да отразяват двигателно посоката на мелодическо движение. Слушане на Танц със саби и Притури се планината със задача да се установят и опишат словесно темпото и характерът на та. Изискване второкласниците да използват уместно и точно усвоените термини и понятия, да описват емоционалните си възприятия от та оригинално и експресивно. Теоретично затвърдяване и обобщаване на знанието за характер на та и за темпо чрез прочит на текстовете от стр. 6 и стр. 10 на учебника. Затвърдяване и обобщение на знанията за композитор и авторска от стр. 18 и стр. 19 на учебника. 47

48 Слушане на откъса от Малка нощна и от Песента на Солвейг със задача учениците да определят темпото и характера на та, да опишат словесно индивидуалните си възприятия. Пеене на любима за децата авторска песен от изучените през първия учебен срок. Поставяне на изискване за синхрон и правилно интониране, за емоционално и артистично изпълнение. Пеене на Жълтото цвете от стр. 13 на учебника със задача второкласниците да отразяват двигателно метрума (неравномерно броене на две). Слушане на Пайдушко хоро и затвърдяване на знанието за неравномерно броене на две чрез двигателно отразяване на метрума по схемата от стр. 13 на учебника. Слушане на Музикална загадка от стр. 16 и стр. 17 на учебника. Изпълнение на съответните задачи към тях. Уроците за затвърдяване на знанията и обобщение на изучения материал през първия учебен срок завършват с беседа за зимните празници от народния календар и изпяване на любима песен, свързана с тях. 48

49 МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪС- КАНИЦА 2 СТР Вид на урока Урок за диагностика на междинно ниво Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на. Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се установи нивото на знанията и уменията на учениците в края на първия учебен срок на втори клас. Да се обогати лната им култура и да се упражнят целенасочено да откриват изучените елементи на лна изразност в реална звукова среда. Да се усъвършенства умението на второкласниците да проследяват характерни изразни средства, да опис ват словесно настроението в та и да предават с думи емоционалното послание. Учениците да се упражнят в следене на указанията и жестовете на учителя по време на изпълненията си. Да се създадат условия за спонтанна изява на второкласниците в лна игра и да се формира у тях положителна нагласа към лното изкуство. Очаквани резултати Установява се нивото на знанията и уменията на учениците в края на първия учебен срок на втори клас. Обогатява се лната им култура и се упражняват целенасочено да откриват изучените елементи на лна изразност в реална звукова среда. Усъвършенства се умението на второкласниците да проследяват характерни изразни средства, да описват словесно настроението в та и да предават с думи емоционалното послание. Учениците се упражняват в следене на указанията и жестовете на учителя по време на изпълненията си. Създават се условия за спонтанна изява на второкласниците в лна игра и за формиране у тях на положителна нагласа към лното изкуство. Основни понятия струнни лни инструменти, струнен оркестър, диригент, инструменталист, солист, темпо, характер на та, инструментална, цигулка, контрабас, китара, арфа, пиано, гъдулка, тамбура, авторска песен, композитор, постепенно мелодическо движение, мелодическо движение със скок, народна песен, народни лни инструменти, празници от народния календар Дейности пеене, слушане на, игра 49

50 Музикални произведения а) за пеене Тоновата стълбица (Б. Тричков) Жълтото цвете (народна песен) Звездичка (американска народна песен, А. Стоянова) Народна и авторска песен по избор. б) за слушане Музикални примери Методически насоки След разпяване с песента Тоновата стълбица се преминава към играта Музикална главоблъсканица 2, чрез която се реализира междинната диагностика. Следва се хронологичният ред на задачите в учебника, който е възпроизведен и в тестовия материал от лни откъси. След всяка изпълнена задача се вписва показаната буква в съответната таблица от учебната тетрадка или в работна тетрадка, като се запазват точните места на буквите от таблицата в учебника. На местата с еднакви цифри се поставят едни и същи букви. Чрез получения сбор букви всеки ученик открива любимото занимание на децата: АЗ ОБИЧАМ ДА ИГРАЯ!. Поставя се изискване при решаване на задачите учениците уместно да използват точните изучени понятия. Държи се да се спазват всички правила за изпълнителска дейност, познати от работата в часа по през първия учебен срок на годината. Междината диагностика се ориентира към постигане на удоволствие от учебната работа и лно-изпълнителска дейност, както и на удовлетворение от наученото. 50

51 ФЛЕЙТА СТР. 36 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се разширят знанията на учениците за лните инструменти. Второкласниците да се научат да разпознават по външен вид и по тембър духовия лен инструмент флейта. Да се работи за формиране на умения да съпреживяват та за класически инструменти и да подбират подходящи определения за описа ние на тембъра на флейтата и на въздействието ѝ върху слушателите. Да усвоят знания за начина на звукоизвличане и използването на флейтата в лната практика. Да се изградят у малките ученици умения за съпоставяне на два лни инструмента (флейта и кавал) и за откриване на сходства и различия между тях. Да се обогатят знанията за темпо и характер на та. Да се усъвършенстват уменията на учениците за словесното им описание. Очаквани резултати Разширяват се знанията на учениците за лните инструменти. Второкласниците се научават да разпознават по външен вид и по тембър духовия лен инструмент флейта. Работи се за формиране на умения да съпреживяват та за класически инструменти и да подбират подходящи определения за описание на тембъра на флейтата и на въздействието ѝ върху слушателите. Децата усвояват знания за начина на звукоизвличане и използването на флейтата в лната практика. У малките ученици се изграждат умения за съпоставяне на два лни инструмента (флейта и кавал) и за откриване на сходства и различия между тях. Обогатяват се знанията за темпо и характер на та. Усъвършенстват се уменията на учениците за словесното им описание. Основни понятия флейта, духов лен инструмент, кавал, темпо, характер на та Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Гатанка (Д. Христов) б) за слушане Птичката (из Карнавал на животните, К. Сен- Санс) Бадинера (из Сюита 2, Й. С. Бах) Методически насоки Разглеждане на илюстрацията в учебника. Запознаване на учениците с общия вид и начина на звукоизвличане на духовия лен инструмент флейта. Двигателно илюстриране на начина на свирене на флейта. Изясняване на понятието духов лен инструмент. Прочит на текста от учебника. Съпоставяне, откриване на сходства и различия между флейта и кавал (стр. 12) по общия вид на инструментите, устройството и начините на звукоизвличане. Слушане на Птичката из Карнавал на животните от Камий Сен-Санс със задача учениците да изберат точните думи, с които да опишат тембъра на флейтата и да представят личните си емоции от възприемането на та. Изискване да илюстрират двигателно начина на свирене със солиращия лен инструмент флейта и да споделят впечатления от чути подобни звуци в живата природа. Обръщане на внимание, че в тази картина от Кар- 51

52 навал на животните флейтата е солиращ инструмент, а оркестърът му съпровожда. Поредно акцентиране на определението духов инструмент. Обръщане на внимание върху тембровите особености на флейтата и създаване на асоциация за нежен и звънлив тембър. Съпоставяне, отграничаване от тромпета, който има остър и пробивен звук. Разучаване на новата песен Гатанка. Първоначално прослушване със задача учениците да открият какви гласове изпълняват песента (детски гласове). Прочит на текста от ученик и обясняване на думата самар, която се среща в текста. Наизустяване на текста и заучаване на песента. Изпяване на песента с изискване за точна артикулация, за едновременност и синхрон на изпълнението, за емоционално и артистично представяне. Слушане на Бадинера из Сюита 2 на Йохан Себастиан Бах със задача второкласниците да определят темпото на произведението. Повторно прослушване със задача да съпровождат със саморъчно изработени лни инструменти. Поставяне на изискване за следване на указанията на учителя, за прецизност и синхрон на съпровода. 52

53 ДИНАМИКА СТР. 37 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да получат знания за динамика в та. Да се осъществи връзка с вече усвоените в първи клас знания за силно и тихо в та. Да се създадат умения за изграждане на звукова картина по текст, за осъществяване на съпровод по нея с детски лни инструменти. Да се усъвършенстват уменията на малките ученици за следване на указанията на преподавателя при лно-изпълнителска дейност. Да се развие културната компетентност на второкласниците да изразяват емоционалното си преживяване при изпълнение на съпровод. Да се осъществи междупредметна връзка с обучението по български език, за да се постигнат цялостност и трайност на знанията. Очаквани резултати Второкласниците получават знания за динамика в та. Осъществява се връзка с вече усвоените в първи клас знания за силно и тихо в та. Създават се умения за изграждане на звукова картина по текст, за осъществяване на съпровод по нея с детски лни инструменти. Усъвършенстват се уменията на малките ученици за следване на указанията на преподавателя при лно-изпълнителска дейност. Развива се културната компетентност на второкласниците да изразяват емоционалното си преживяване при изпълнение на съпровод. Осъществява се междупредметна връзка с обучението по български език, за да се постигнат цялостност и трайност на знанията. Основни понятия детски лни инструменти, съпровод, звукова картина, вокална, инструментална Дейности слушане на, игра, съпровождане, пеене Музикални произведения а) за пеене Любими детски песни от училищния репертоар. б) за слушане Либертанго (А. Пиацола, обработка Е. Янев) Жътва и танц (М. Големинов) Методически насоки Слушане на Жътва и танц от Марин Големинов със задача се осъществи връзка със знанията от първи клас за силно и тихо и да се отрази двигателно с изправяне, когато та е силна, и с клякане, когато та е тиха. Въвеждане на новото знание. Изясняване съдържанието на понятието динамика. Акцентиране върху връзката с вече усвоените знания за силно и тихо. Откриване и посочване на примери от реалната звукова среда. Разглеждане на текста за звукова картина в учебника. Беседа за начина на осъществяването ѝ, за необходимите инструменти за съпровод, за ролите на децата и реда на изпълнението им, за трепета и радостта на второкласниците от изпълнението на творчески задачи. Разпределяне на ролите и разучаване на звуковата картина. Прочит на текста от ученици и демонстрация на съпровождащите инструменти от учителя. Изпълнение с помощ от учителя и със зрителна опора върху текста в учебника. Обръщане на внимание върху правилната артикулация, върху точното следване на указанията на учителя за едновременно встъпление и завършване на съпровода. Слушане на Либертанго от Астор Пиацола в обработка на Емил Янев със задача учениците да изберат подходящи инструменти и да съпровождат изпълнението. Поставяне на изискване да се постигнат синхрон и баланс между пеенето и съпровода, както и между всички участници в изпълнението. 53

54 54 ТОНОВИ ТРАЙНОСТИ СТР. 38 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да усвоят знания за тоновите трайности. Да формират начални практически умения за разграничаване по слух на кратки и дълги тонови трайности, за разпознаване на графичните знаци за цяла, половина, четвъртина нота. Да се работи целенасочено за изграждане на умения за съотнасяне на тоновите трайности с конкретни срички в текст на песен. У учениците да се изгради умение да изпълняват по слух и по графичен запис изучаваните тонови трайности. Очаквани резултати Второкласниците усвояват знания за тоновите трайности. Формират се начални практически умения за разграничаване по слух на кратки и дълги тонови трайности, за разпознаване на графичните знаци за цяла, половина, четвъртина нота. Работи се целенасочено за изграждане на умения за съотнасяне на тоновите трайности с конкретни срички в текст на песен. У учениците се изгражда умение да изпълняват по слух и по графичен запис изучаваните тонови трайности. Основни понятия тонови трайности, цяла нота, половина нота, четвъртина нота, графични знаци Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Музикалното влакче (Д. Костанцалиев, М. Дългъчева) б) за слушане Музикален пример от стр. 39 Методически насоки Разглеждане на илюстрацията в учебника и беседа за езика, на който се записва та. Въвеждане на новото знание. Прочит на текста от учебника. Демонстрация на тактуване от учителя. Разучаване на песента Музикалното влакче съобразно с възприетата методика. При пеене на песента се поставя задача учениците да тактуват по време на припева. Изисква се едновременно и синхронно тактуване на всички деца от класа. При изпълненията на песента учениците целенасочено се водят към осъзнаване на различната продължителност на тоновите трайности. Отчита се и емоционалното въздействие на песента върху малките ученици. Изисква се кратко словесно описание на преживяването. Слушане на Музикален пример от стр. 39 със задача да се наблюдава различната продължителност на звучащите тонови трайности и да се тактува по време на изпълнението.

55 ТОНОВИ ТРАЙНОСТИ СТР. 39 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да затвърдят усвоените знания за тоновите трайности. Да формират устойчиви практически умения за разграничаване по слух на кратки и дълги тонови трайности, за разпознаване на графичните знаци за цяла, половина, четвъртина и осмина нота. Да се работи целенасочено за закрепване на уменията за съотнасяне на тоновите трайности с конкретни срички в текст на песен. У учениците да се затвърди умението да изпълняват по слух и по графичен запис изучаваните тонови трайности. Очаквани резултати Второкласниците затвърдяват усвоените знания за тоновите трайности. Формират се устойчиви практически умения за разграничаване по слух на кратки и дълги тонови трайности, за разпознаване на графичните знаци за цяла, половина, четвъртина и осмина нота. Работи се целенасочено за закрепване на уменията за съотнасяне на тоновите трайности с конкретни срички в текст на песен. У учениците се затвърждава умението да изпълняват по слух и по графичен запис изучаваните тонови трайности. Основни понятия тонови трайности, цяла нота, половина нота, четвъртина нота, осмина нота, графични знаци Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Тоновите трайности (Р. Ковачева) б) за слушане Музикален пример Методически насоки Разпяване с песента Музикалното влакче от предходния урок. Разглеждане на илюстрацията в учебника и беседа за езика на та, за съотнасянето на кратките и дългите тонови трайности и за графичните знаци, с които те се изписват. Прочит на текста от стр. 38, за да се систематизират и закрепят понятията, изучени в предходния урок. Слушане на Музикален пример със задача всички ученици да тактуват едновременно с изпълнението. Слушане и разучаване на новата песен Тоновите трайности. Изпяване на песента със задача второкласниците да станат и да се движат по сричките на песента. Беседа за дългите и кратките тонови трайности (срички). Повторно изпълнение на песента със задача учениците да показват върху илюстрацията в учебника пътечките, съответстващи на различните тонови трайности. 55

56 ТОНОВИ ТРАЙНОСТИ СТР Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да упражнят, затвърдят и обобщят усвоените знания за тоновите трайности. Да формират осъзнати и устойчиви практически умения за разграничаване по слух на кратки и дълги тонови трайности, за разпознаване на графичните знаци за цяла, половина, четвъртина и осмина нота. Да се работи целенасочено за осмислено закрепване на уменията за съотнасяне на тоновите трайности с конкретни срички в текст на песен. У учениците да се усъвършенства умението да изпълняват по слух и по графичен запис изучаваните тонови трайности. Очаквани резултати Второкласниците упражняват, затвърдяват и обобщават усвоените знания за тоновите трайности. Формират осъзнати и устойчиви практически умения за разграничаване по слух на кратки и дълги тонови трайности, за разпознаване на графичните знаци за цяла, половина, четвъртина и осмина нота. Работи се целенасочено за осмислено закрепване на уменията за съотнасяне на тоновите трайности с конкретни срички в текст на песен. У учениците се усъвършенства умението да изпълняват по слух и по графичен запис изучаваните тонови трайности. Основни понятия тонови трайности, цяла нота, половина нота, четвъртина нота, осмина нота, графични знаци Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Музикалното влакче (Д. Костанцалиев, М. Дългъчева) Тоновите трайности (Р. Ковачева) б) за слушане Музикален пример Методически насоки Преговор и обобщение на усвоените знания за тоновите трайности. В беседата се изисква прецизна, уместна и точна употреба на усвоените термини и понятия. За зрителна опора се ползват илюстрациите в учебника. Пеене на песента Тоновите трайности със задача учениците да станат и да се движат по сричките на песента. Повторно изпълнение на песента със задача паралелно с пеенето учениците да показват върху илюстрацията в учебника пътечките, съответстващи на различните тонови трайности. Слушане на Музикален пример със задача второкласниците да отразяват двигателно, тактувайки различните тонови трайности в изпълнението. Затвърдяване на песента Музикалното влакче със задача учениците да тактуват по време на припева. Изисква се едновременно и синхронно тактуване на всички деца от класа. В беседа след изпълненията на песента малките ученици обобщават и затвърдяват знанията си за различната продължителност на тоновите трайности. За зрителна опора ползват илюстрациите и графичните символи в учебника. 56

57 МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ СТР Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да затвърдят и обобщят знанията си за общите характеристики и особености в устройството на изучените лни инструменти. Да се систематизират и обогатят знанията на второкласниците за начините на звукоизвличане при различните лни инструменти. Малките ученици да надградят придобитите знания за оркестър, за работата на диригента, на нтите инструменталисти и солистите. Да се формира умение за разпознаване на лно произведение по кратък откъс. Да се обогатят знанията им за характер и темпо на та, уменията им за словесно описание на личните преживявания от нея. Очаквани резултати Учениците затвърдяват и обобщават знанията си за общите характеристики и особености в устройството на изучените лни инструменти. Систематизират се и се обогатяват знанията на второкласниците за начините на звукоизвличане при различните лни инструменти. Малките ученици надграждат придобитите знания за оркестър, за работата на диригента, на нтите инструменталисти и солистите. У тях се формира умение за разпознаване на лно произведение по кратък откъс. Обогатяват се знанията им за характер и темпо на та, уменията им за словесно описание на личните преживявания от нея. Основни понятия лни инструменти, мелодия, инструментална, песен Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Песни с мелодии, създадени от учениците по предложените стихове. Изучени песни стр. 12, 14, 15, 30, 36. б) за слушане Музикална загадка Методически насоки Урокът за затвърдяване и обобщение на новите знания за лните инструменти се усвоява в рамките на два учебни часа. Ползва се разтворът на стр в учебника. Беседа за лните инструменти, за устройството и начините на звукоизвличане, за групите, които се формират (народни и струнни) съобразно с техните особености. Последователен прочит на гатанките от урока. След всяка гатанка, по даден от учителя знак, учениците отговарят и демонстрират как се свири на инструмента, който е отговор на гатанката. За зрителна опора второкласниците разглеждат и ползват илюстрациите в учебника. Поставяне на задача и насърчаване на учениците да измислят свои мелодии по текст на избрана гатанка. Представяне пред класа на различните творчески резултати. След всяка песен, създадена по гатанка от ученик, класът изпява друга, изучена вече песен, от урока за съответния лен инструмент. По желание на децата изпълненията се съпровождат с детски лни инструменти или саморъчно изработени такива. Игра за слушане на Музикална загадка и разпознаване по тембър на лния инструмент. При 57

58 първите звуци от изпълнението на съответния лен инструмент учениците стават и демонстрират как се свири на него. При желание на преподавателя и съобразно с особеностите на класа може да се прослушат отново част от примерите за слушане към уроците за всеки изучен лен инструмент. 58

59 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК СТР. 42 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да усвоят знания за Националния празник на България, за мястото му в празничната система на българите и за символите на държавността. Да се осъществи интердисциплинарна връзка с останалите учебни предмети с цел постигане на пълнота и трайност на знанията за празника и националните ни символи. Да се работи за изграждане на социални и граждански компетентности на учениците, за осъзнаване на социалната и гражданската роля на песните в празниците на българите и изразяване на адекватно отношение към родината чрез патриотичните песни. Да се обогати песенният патриотичен репертоар на учениците от втори клас. Очаквани резултати Учениците усвояват знания за Националния празник на България, за мястото му в празничната система на българите и за символите на държавността. Осъществява се интердисциплинарна връзка с останалите учебни предмети с цел постигане на пълнота и трайност на знанията за празника и националните ни символи. Работи се за изграждане на социални и граждански компетентности на учениците, за осъзнаване на социалната и гражданската роля на песните в празниците на българите и за изразяване на адекватно отношение към родината чрез патриотичните песни. Обогатява се песенният патриотичен репертоар на учениците от втори клас. Основни понятия Национален празник, национални символи, знаме, патриотични песни, марш, концерт Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Знамето ни е трицветно (М. Митов) б) за слушане Татковина (Е. Манолов, П. Р. Славейков) Методически насоки Въвеждане в темата с беседа за Националния празник и националните символи. Разглеждане и коментар на илюстрацията в учебника. Слушане на песента Знамето ни е трицветно със задача да се следи текстът в учебника. Анализ на текс та. Осъществяване на интердисциплинарна връзка с останалите учебни предмети с цел постигане на пълнота и трайност на знанията за празника и националните символи. Разучаване на песента. При изпълнението се поставя изискване за точно интониране, синхрон, артистичност, емоционалност и изява на патриотична гордост. Слушане на Татковина със задача да се вникне в съдържанието на текста и да се опише словесно емоционалното преживяване. Повторно прослушване и беседа за вида на изпълнителския състав (хор). Двигателно отразяване на метрума чрез пляскане с ръце. Насочване на учениците сами да достигнат до извода, че песента се брои равномерно на две (2/4) и по нея може да се марширува. Приканване на учениците да станат, да пляскат и да маршируват на място по песента. Урокът завършва с начално затвърждаване на песента Знамето ни е трицветно и маршируване. 59

60 60 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК СТР. 43 Вид на урока Урок за затвърдяване на нови знания и обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да затвърдят усвоените знания за Националния празник на България, за мястото му в празничната система на българите и за символите на държавността. Да се затвърди знанието за ролята на марша в отбелязването на официалните държавни празници. Да се осъществи интердисциплинарна връзка с останалите учебни предмети с цел постигане на пълнота и трайност на знанията за празника и националните ни символи. Да се работи за развитие на социалните и гражданските компетентности на учениците, за осъзнаване на социалната и гражданс ка роля на песните в празниците на българите и изразяване на адекватно отношение към родината чрез патриотичните песни. Да се обогати песенният патриотичен репертоар на учениците от втори клас. Очаквани резултати Учениците затвърждават усвоените знания за Националния празник на България, за мястото му в празничната система на българите и за символите на държавността. Откроява се ролята на марша в отбелязването на официалните държавни празници. Осъществява се интердисциплинарна връзка с останалите учебни предмети с цел постигане на пълнота и трайност на знанията за празника и националните ни символи. Работи се за развитие на социалните и гражданските компетентности на учениците, за осъзнаване на социалната и гражданската роля на песните в празниците на българите и изразяване на адекватно отношение към родината чрез патриотичните песни. Обогатява се песенният патриотичен репертоар на учениците от втори клас. Основни понятия Национален празник, национални символи, национални герои, знаме, патриотични песни, марш, концерт Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Родина (Г. Спасов, М. Исаев) б) за слушане Песен за Васил Левски (Д. Маринова) Четници юнаци (Д. Маринова) Методически насоки Затвърдяване на песента Знамето ни е трицветно от предходния урок. Пеене и маршируване по метрума на песента. Беседа за Националния празник на България, за националните символи, за официалните празници, за мястото на патриотичните песни и маршове в честванията на празниците. Насочване на вниманието към илюстрацията в учебника и разказ по нея. Изясняване на понятието родина (татковина, отечество, бащин край). Осъществяване на междупред метна връзка с обучението по български език и околен свят за постигане на пълнота и трайност на знанията. Слушане на песента Родина със задача учениците да следят текста и илюстрациите в учебника и да открият природните красоти на родината, които поетът е възпял. Анализ на текста на песента. Разучаване. При изпълнението се поставя изискване за точно интониране, синхрон, артистичност, емоционалност и изява на патриотична гордост. Кратка беседа за националните герои, за Васил Левски и четниците.

61 Слушане на Песен за Васил Левски със задача да се вникне в съдържанието на текста и да се опише словесно емоционалното преживяване. Повторно прослушване и двигателно отразяване на метрума в песента чрез пляскане с ръце. Насочване на учениците сами да достигнат до извода, че се брои равномерно на две (2/4) и по песента може да се марширува. Приканване на учениците да станат и да маршируват. Слушане на песента Четници юнаци и маршируване по нея. Урокът завършва със затвърдяване на песента Родина. Поставяне на изискване за вярно предаване на патриотичното послание чрез изпълнението. 61

62 62 РАВНОМЕРНО БРОЕНЕ СТР. 44 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците от втори клас да усвоят знания за равномерно броене на три. Да формират умения за откриване на този метрум в песните и произведенията за слушане от училищния репертоар. Да се разширят и обогатят знанията за авторската и за спецификата в работата на композитора. Да се работи за изграждане на способности у второкласниците да анализират и съпоставят темпото в различни лни произведения и да правят изводи. Да се развие усетът на малките ученици да откриват различни видове певчески гласове във вокални изпълнения. Да се насърчат опитите на децата да импровизират адекватни танцови движения, като пресъздават характера и жанровата специфика на та. Очаквани резултати Учениците от втори клас усвояват знания за равномерно броене на три. У тях се формират умения да откриват метрум 3/4 в песните и произведенията за слушане от училищния репертоар. Разширяват се и се обогатяват знанията на второкласниците за авторска и за спецификата в работата на композитора. Работи се за изграждане на способности у децата да анализират и съпоставят темпото в различни лни произведения и да правят изводи. Развива се усетът на малките ученици да откриват различни видове певчески гласове във вокални изпълнения. Насърчават се опитите на децата да импровизират адекватни танцови движения, като пресъздават характера и жанровата специфика на та. Основни понятия равномерно броене на три, валс, композитор, мъжки глас, женски глас, детски глас, темпо, характер на та Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Люлки (М. Гашева) б) за слушане Кога идва пролетта (М. Гашева) Из Концерт за пиано и оркестър 1 (П. И. Чайковски) Из Италианско капричио (П. И. Чайковски) Из Валс от Спящата красавица (П. И. Чайковски) Методически насоки Слушане на песента Люлки със задача да се определят видовете певчески гласове, които звучат, и да се отчита двигателно равномерното броене на три. Насочване на второкласниците сами да стигнат до извода, че по песента може да се танцува валс. Разглеждане на илюстрацията в учебника и прочит на текста. Разучаване съобразно с възприетата методика. Поставяне на задача чрез изпълнението да се предаде емоционалното послание на песента. Въвеждане на новото знание. Представяне на композитора Пьотр Илич Чайковски. Беседа за творчеството му и за спецификата на труда на композитора. Разглеждане на снимката и прочит на текста от учебника. Слушане на лните откъси от произведения на Чайковски със задача да се определи и словесно да се опише характерът на та. Повторно прослушване със задачи двигателно да се отрази метрумът на произведенията, като се ползва пътечката от учебника за зрителна опора, и да се сравни темпото на трите лни откъса

63 (бавно, умерено, бързо). Слушане на песента Кога идва пролетта със задача да се определят видовете певчески гласове, които я изпълняват, и характерът на та. Насърчаване на учениците да станат и да импровизират танцови движения по песента. 63

64 64 ВАЛС СТР. 45 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да затвърдят знанията си за равномерно броене, за равномерно броене на две и на три и за струнни лни инструменти. Да изградят умения за откриване на равномерна пулсация и отчитане на силното метрично време, за разпознаване на метрума в песни от училищния репертоар, за двигателното му отразяване чрез пляскане с ръце и свързването му с графичен модел. Да се научат малките ученици да импровизират, според възможностите си, танцови движения върху характерна, като се ръководят от метрума и темпото. Да се развие компетентността им в областта на природните науки чрез участие в лни дейности по теми, свързани със сезонните промени през пролетта. Очаквани резултати Второкласниците затвърдяват знанията си за равномерно броене, за равномерно броене на две и на три и за струнни лни инструменти. Изграждат умения за откриване на равномерна пулсация и за отчитане на силното метрично време, за разпознаване на метрума в песни от училищния репертоар, за двигателното му отразяване чрез пляскане с ръце и свързването му с графичен модел. Малките ученици се научават да импровизират, според възможностите си, танцови движения върху характерна, като се ръководят от метрума и темпото. Развива се компетентността им в областта на природните науки чрез участие в лни дейности по теми, свързани със сезонните промени през пролетта. Основни понятия равномерно броене, инструментална, настроение в та, струнни лни инструменти Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Сезони (Х. Агасян, Д. Кацарева) б) за слушане Пролет (из Годишните времена, Антонио Вивалди) Пролет (Хр. Недялков, Н. Зидаров) Методически насоки Беседа за годишните сезони в природата и разглеждане на илюстрацията в учебника. Слушане на песента Сезони със задача за двигателно отразяване на метрума по време на интермедиите и следене на текста по време на пеенето. Насочване на второкласниците да използват за зрителна опора по време на двигателното отразяване на метрума метроритмичната схема от учебника. Кратка беседа върху текста на песента и словесно описание на емоционалното послание. Разучаване на песента съобразно с възприетата методика. Изпяване със задача за емоционално изпълнение и предаване на посланието на песента чрез него. Слушане на Пролет из Годишните времена на Антонио Вивалди със задача да се определи темпото и словесно да се опише емоционалното послание на та. Откриване и назоваване на солиращия инструмент. Насочване на учениците сами да стигнат до извода, че съпровождащият оркестър се състои от струнни лни инструменти. Слушане на Пролет от Хр. Недялков и Н. Зидаров със задача двигателно да се отрази метрумът чрез пляскане. Съпоставяне на темпото с това от пре-

65 дишното прослушано произведение. Насочване на учениците сами да стигнат до извода, че темпото на песента е умерено, а на инструменталното произведение е бавно. Начално затвърдяване на песента Сезони и приканване на учениците да станат и да импровизират танцови движения паралелно с изпълнението на песента. Урокът завършва с изпълнение на песента Люлки от предходния урок. Сравняване на метрума на двете песни и довеждане на децата до извода, че и в двете броенето е равномерно, но в Люлки се брои на три, а в Сезони се брои на две. 65

66 66 ЕДНАКВОСТ И РАЗЛИЧИЕ СТР. 46 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците от втори клас да усвоят знания за еднаквост и различие в та. Да се работи за изграждане на умения за откриване и определяне на еднаквост и различие в песни от училищния репертоар по слух и с помощта на графични символи. Да се формира умение у учениците да наблюдават и откриват прилики и сходства в звученето на мелодия и различия в изпълняващите инструментални формации. Да се усъвършенстват уменията на второкласниците за разпознаване на различни изпълнителски състави в песните от училищния репертоар. Да се развият културната компетентност и умението за изразяване чрез творчество на малките ученици. Да се подкрепи и устойчивото развитие на учениците чрез слушане и изпълнение на лни произведения, чрез артистично и словесно изразяване на емоционални преживявания от тях. Очаквани резултати Учениците от втори клас усвояват знания за еднаквост и различие в та. Работи се за изграждане на умения за откриване и определяне на еднаквост и различие в песни от училищния репертоар по слух и с помощта на графични символи. Формира се умение у учениците да наблюдават и откриват прилики и сходства в звученето на мелодия и различия в изпълняващите инструментални формации. Усъвършенстват се уменията на второкласниците за разпознаване на различни изпълнителски състави в песните от училищния репертоар. Развиват се културната компетентност и умението за изразяване чрез творчество на малките ученици. Подкрепя се устойчивото развитие на учениците чрез слушане и изпълнение на лни произведения, чрез артистично и словесно изразяване на емоционални преживявания от тях. Основни понятия еднаквост и различие, темпо, характер на та, равномерно броене, неравномерно броене, съпровод, китара, пиано, тъпан, струнен лен инструмент Дейности пеене, слушане на, съпровождане, игра Музикални произведения а) за пеене Капчици дъждовни (Б. Тричков) б) за слушане На Елизе (Л. ван Бетовен) Ой, Елизе (А. Дончев по тема от Л. ван Бетовен) Методически насоки Слушане на песента Капчици дъждовни със задача учениците да открият приликите и разликите с изпълнението на същата песен от урока за китара на стр. 30. Подкрепа и насочване на децата сами да открият прилики в текста и мелодията и разлики в темпото, изпълнителския състав и съпровода. Поставяне на задача да се опише словесно емоционалното въздействие на та върху слушателите. Насочване на вниманието към емотиконите в учебника, които са графичен символ за еднаквост и различие. Разучаване и изпяване на песента в новия аранжимент. Повторно изпяване на песента с изискване учениците двигателно да отразяват метрума чрез пляскане с ръце. Слушане на пиесата На Елизе от Лудвиг ван Бетовен със задача да се открие и назове темпото, да се определи характерът на та и да се опише словесно емоционалното послание на та.

67 Посочване на емотиконите от учебника, които са сходни с настроението в пиесата. Повторно прослушване на произведението със задача да се установи равномерното броене на три и да се отрази двигателно чрез пляскане с ръце. Слушане на пиесата Ой, Елизе със задача да се открият еднаквото и различното в двете произведения. Подкрепа и насочване на учениците сами да направят извода, че основната мелодия е еднаква, но е променен изпълнителският състав и втората пиеса е с неравномерно броене. Повторно прослушване на пиесата и насочване на вниманието към изпълнителския състав пиано, флейта, детски хор и ударни инструменти (маримба и тъпан). Урокът завършва с изпяване на песента Капчици дъждовни и в двата аранжимента. Насърчаване на учениците да съпровождат пеенето с подходящите детски лни инструменти или саморъчно изработени такива. 67

68 68 ЕДНАКВОСТ И РАЗЛИЧИЕ СТР. 47 Вид на урока Урок затвърдяване на новите знания и обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците от втори клас да затвърдят знанията си за еднаквост и различие в та. Да се работи за усъвършенстване на уменията им за откриване и определяне на еднаквост и различие в песни от училищния репертоар по слух и с помощта на графични символи. Да се изгражда умение у учениците да наблюдават и откриват прилики и сходства в звученето на мелодия и различия в изпълняващите инструментални формации. Да се усъвършенстват уменията на второкласниците за разпознаване на различни изпълнителски състави в песните от училищния репертоар. Да се развият културната компетентност и умението за изразяване чрез творчество на малките ученици. Да се подкрепи и устойчивото развитие на учениците чрез слушане и изпълнение на лни произведения, чрез артистично и словесно изразяване на емоционални преживявания от тях. Очаквани резултати Учениците от втори клас затвърдяват знанията си за еднаквост и различие в та. Работи се за усъвършенстване на уменията им за откриване и определяне на еднаквост и различие в песни от училищния репертоар по слух и с помощта на графични символи. Изгражда се умение у учениците да наблюдават и откриват прилики и сходства в звученето на мелодия и различия в изпълняващите инструментални формации. Усъвършенстват се уменията на второкласниците за разпознаване на различни изпълнителски състави в песните от училищния репертоар. Развиват се културната компетентност и умението за изразяване чрез творчество на малките ученици. Подкрепя се и устойчивото развитие на учениците чрез слушане и изпълнение на лни произведения, чрез артистично и словесно изразяване на емоционални преживявания от тях. Основни понятия еднаквост и различие, темпо, характер на та, равномерно броене, неравномерно броене, съпровод, китара, пиано, тъпан, струнен лен инструмент Дейности пеене, слушане на, съпровождане, игра Музикални произведения а) за пеене Дъга (Д. Шопов, В. Чучков) б) за слушане Arcobaleno ( Дъга ) (В. Чучков, С. Туминели) Методически насоки Разглеждане и беседа върху илюстрацията в учебника. Прочит и анализ на текста на песента. Слушане на песента със задача да се открие характерът на та и да се опише словесно посланието ѝ. Повторно прослушване и насочване на второкласниците да уловят неравномерното броене на три. Поставяне на изискване двигателно да се отразява метрумът чрез пляскане с ръце, като учителят подкрепя активно изпълнението на задачата чрез демонстрация. Разучаване на песента съобразно с възприетата методика. Изискване на правилна артикулация, синхрон и едновременност в изпълнението и емоционалност и артистичност в предаване на посланието. Слушане на Arcobaleno ( Дъга ) от В. Чучков и С. Туминели със задача да се открият приликите и разликите в двете изпълнения. Учениците сами правят извода, че мелодиите в двете песни са еднакви, но се пее на различен език. Затвърдяване на новата песен с изискване за артистично и емоционално изпълнение.

69 МУЗИКАЛНА РАЗХОДКА СТР Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да систематизират, затвърдят и обобщят знанията си за равномерно и неравномерно броене, авторска, композитор, динамика, изучените лни инструменти, посока на мелодическо движение и тонови трайности. Да се формират умения у второкласниците за разпознаване на инструментални произведения по характерна мелодия и на песни по инструментален съпровод. Да се развива културната компетентност на малките ученици за назоваване на имената на изучени композитори и лни произведения. Да се усъвършенства умението на децата да свързват метрума на с графичен модел. Да се развият математическата компетентност у учениците и уменията им за прилагане на математически понятия и закономерности при осмисляне на по-важните елементи на лната изразност мелодия, ритъм, метрум и темпо. Очаквани резултати Учениците систематизират, затвърдяват и обобщават знанията си за равномерно и неравномерно броене, за авторска, композитор, динамика, за изучените лни инструменти, за посока на мелодическо движение и за тонови трайности. У второкласниците се формират умения за разпознаване на инструментални произведения по характерна мелодия и на песни по инструментален съпровод. Развива се културната компетентност на малките ученици за назоваване на имената на изучени композитори и лни произведения. Усъвършенства се умението на децата да свързват метрума на с графичен модел. Развиват се математическата компетентност у учениците и уменията им за прилагане на математически понятия и закономерности при осмисляне на по-важните елементи на лната изразност мелодия, ритъм, метрум и темпо. Основни понятия равномерно и неравномерно броене, авторска му- 69

70 зика, композитор, динамика, лни инструменти, посока на мелодическо движение, тонови трайности Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Гатанка (Д. Христов) стр. 36 Тоновата стълбица (Б. Тричков) стр. 8 Звездичка (американска народна песен, А. Стоянова) стр. 9 Тоновите трайности (Р. Ковачева) стр. 39 б) за слушане Музикални примери Методически насоки Урокът се преподава и усвоява в рамките на два учебни часа, като се работи върху разтвор стр от учебника. Слушане на Музикална загадка със задача учениците да открият равномерно и неравномерно броене в кратките лни примери. За зрителна опора второкласниците ползват метроритмичните схеми от учебника. Поставяне на изискване за двигателно отразяване на метрума, за едновременност и синхрон в изпълнението на задачата. Беседа за авторската и за спецификата в труда на композиторите. Преговор и затвърдяване на знанията за изучените композитори. Изпяване на авторска песен, избрана и предложена от учениците. Поставяне на изискване за вярна артикулация, за синхрон, емоционалност и артистичност на изпълнението. Преговор и затвърдяване на знанията за динамика. Поставяне на задача за силно изпяване на песента Гатанка и тихо изпяване на отговорите във всеки куплет. Слушане на поредната част от Музикална загадка. Поставяне на задача да се разпознаят и назоват лните произведения по прослушаните откъси. Откриване, разпознаване и назоваване на лните инструменти по тембъра. Словесно описание на тембъра на всеки от звучащите лни инструменти, демонстрация на начините за свирене на тях. Затвърдяване на знанието за посока на мелодическо движение постепенно и със скок, чрез изпяване на песните Тоновата стълбица, стр. 8 и Звездичка, стр. 9 на учебника. Поставяне на изискване при пеене двигателно да се отразява с ръка посоката на мелодическо движение. Обобщение и затвърдяване на знанията за тонови трайности, за графичните им символи и съотнасянето на различните тонови трайности с определени срички от песен. Изпяване на песента Тоновите трайности от стр. 39 със зрителна опора върху графичните символи в учебника. Повторно изпяване на песента със задача второкласниците да станат и да се движат, стъпвайки на всяка сричка. Игра за изпяване на собственото име от всеки ученик, като се акцентира върху изискването отделните срички от името да се изпълняват с различна продължителност. Слушане на поредната част от Музикална загадка със задача да се разпознаят изучени песни по кратки откъси от инструментални съпроводи. Урокът завършва с изпяване на любими песни от училищния репертоар, избрани и предложени от децата, съпровождане на мелодията с детски лни инструменти и саморъчно изработени такива, с импровизиране на подходящи танцови движения по та и проява на артистичност и лично отношение в импровизацията. 70

71 ПРОЛЕТНИ НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ СТР. 50 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да усвоят знания за българските пролетни фолклорни празници, за лазаруването като част от фолклорната празнична система и ритуалите, свързани с него. Да се обогатят уменията на учениците да определят емоционалните си възприятия, да ги описват словесно и да ги пресъздават чрез изразните средства на та и танца. Да се затвърдят и разширят знанията на малките ученици за вокална, за солист и женски хор, за изпълнителските гласове. Да се усъвършенстват уменията за двигателно отразяване чрез пляскане на равномерната пулсация на две и съпровождане на мелодията, както и за игра на право хоро с проява на лично отношение и артистичност в танцовото изпълнение. Очаквани резултати Второкласниците усвояват знания за българските пролетни фолклорни празници, за лазаруването като част от фолклорната празнична система и ритуалите, свързани с него. Обогатяват се уменията на учениците да определят емоционалните си възприятия, да ги описват словесно и да ги пресъздават чрез изразните средства на та и танца. Затвърдяват се и се разширят знанията на малките ученици за вокална, за солист и женски хор, за изпълнителските гласове. Усъвършенстват се уменията за двигателно отразяване чрез пляскане на равномерната пулсация на две и съпровождане на мелодията, както и за игра на право хоро с проява на лично отношение и артистичност в танцовото изпълнение. Основни понятия християнски празници и традиции, лазарки, лазаруване, вокална, женски гласове, празнична народна носия, народна песен, народна, народни лни инструменти, право хоро Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Лазар се вози (народна песен) б) за слушане Кална Рада кал газила (народна песен) Методически насоки Беседа за българските пролетни фолклорни празници, за лазаруването като част от фолклорната празнична система и ритуалите, свързани с него. Използване на илюстрацията в учебника за зрителна опора в беседата. Прочит на текста от учебника. Слушане на песента Кална Рада кал газила със задача учениците да определят емоционалните си възприятия и да ги опишат словесно. Поставяне на изискване учениците да посочат вида на певческите гласове, които чуват, да определят метрума и да го отразят двигателно чрез пляскане с ръце. Подчертаване на факта, че звучи вокална без инструментален съпровод. Разучаване на новата песен Лазар се вози съобразно с възприетата методика и с акцент върху изясняване на диалектните думи. Поставяне на задача за откриване и разпознаване по тембър на съпровождащите народни лни инструменти. Насочване на учениците сами да открият метрума на песента (равномерно броене на две) и да го отразят двигателно чрез пляскане с ръце. Изпяване на песента със задача за вярно предаване на емоцио- 71

72 налното послание, за артистично изпълнение, правилно артикулиране, едновременност и синхрон. При поредното изпяване учениците се насърчават да станат и да играят право хоро по песента. Урокът завършва с изпяване на любими лазарски песни от извънучилищния репертоар или изучени такива през предходните години. 72

73 ПРОЛЕТНИ НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ СТР. 51 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да затвърдят знанията си за българските пролетни фолклорни празници, за лазаруването като част от фолклорната празнична система и ритуалите, свързани с него. Да се затвърдят уменията на учениците да определят емоционалните си възприятия, да ги описват словесно и да ги пресъздават чрез изразните средства на та и танца. Да се затвърдят и разширят знанията на второкласниците за вокална. Да се усъвършенстват уменията за двигателно отразяване чрез пляскане на равномерната пулсация на две и съпровождане на мелодията, както и за игра на право хоро с проява на лично отношение и артистичност в танцовото изпълнение. Очаквани резултати Второкласниците затвърдяват знанията си за българските пролетни фолклорни празници, за лазаруването като част от фолклорната празнична система и ритуалите, свързани с него. Усъвършенстват се уменията на учениците да определят емоционалните си възприятия, да ги описват словесно и да ги пресъздават чрез изразните средства на та и танца. Затвърдяват се и се разширят знанията на второкласниците за вокална. Усъвършенстват се уменията на учениците за двигателно отразяване чрез пляскане на равномерната пулсация на две и съпровождане на мелодията, както и за игра на право хоро с проява на лично отношение и артистичност в танцовото изпълнение. Основни понятия християнски празници и традиции, лазарки, лазаруване, вокална, женски гласове, празнична народна носия, народна песен, народна, право хоро Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Изгреяло ясно слънце (народна песен) б) за слушане Напред, напред кумице (народна песен) Методически насоки Затвърдяване на песента Лазар се вози от предходния урок. Поставяне на изискване за вярно интониране, за артистичност, емоционалност и предаване на лично отношение с изпълнението. Беседа за българските пролетни фолклорни празници, за лазаруването като част от фолклорната празнична система и ритуалите, свързани с него. Използване на илюстрацията в учебника за зрителна опора в беседата. Слушане на песента Напред, напред, кумице със задача учениците да определят емоционалните си възприятия и да ги опишат словесно. Поставяне на изискване второкласниците да назоват вида на певческите гласове, които чуват в изпълнението. Насочване на учениците сами да достигнат до извода, че чуват вокална без инструментален съпровод. Повторно прослушване със задача децата да определят метрума (равномерно броене на две) и да го отразят двигателно чрез пляскане с ръце. Разучаване на новата песен Изгреяло е ясно слънце съобразно с възприетата методика и с акцент 73

74 върху изясняване на диалектните думи. Повторно изпълнение на песента със задача за емоционално и артистично представяне на посланието ѝ, за синхрон в изпълнението и вярно интониране. Поставяне на изискване учениците да открият метрума и да го отразят двигателно. Насочване сами да направят извода, че по песента може да се играе право хоро. Наизустяване на текста на песента. Насърчаване на учениците да станат и да играят право хоро по песента. 74

75 ВЕЛИКДЕН У НАС И ПО СВЕТА СТР. 52 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да усвоят знания за празниците от народния календар, за мястото на Великден сред тях и за свързаните с празника обредни традиции и ритуали. Да се усъвършенстват уменията на второкласниците да наблюдават въздействието на та върху себе си, да определят емоционалните си възприятия, да ги описват словесно и да ги пресъздадат чрез изразните средства на та и танца. Да се затвърдят знанията на малките ученици за детски хор, за вокална и за народни лни инструменти. Да се закрепят уменията им да отразяват двигателно, чрез пляскане неравномерната пулсация на три и да играят ръченица. Развитие на социалните и гражданските компетентности на учениците от втори клас чрез усвояване на знания и изграждане на нагласи за участие в български фолклорни празници. Очаквани резултати Учениците усвояват знания за празниците от народния календар, за мястото на Великден сред тях и за свързаните с празника обредни традиции и ритуали. Затвърдяват се уменията на второкласниците да наблюдават въздействието на та върху себе си, да определят емоционалните си възприятия, да ги описват словесно и да ги пресъздадат чрез изразните средства на та и танца. Затвърдяват се знанията на малките ученици за детски глас, детски хор, вокална и народни лни инструменти. Закрепват се уменията им да отразяват двигателно, чрез пляскане неравномерната пулсация на три и да играят ръченица. Развиват се социалните и гражданските компетентности на учениците от втори клас чрез усвояване на знания и изграждане на нагласи за участие в български фолклорни празници. Основни понятия народни празници, Великден, традиции, ритуали, детски глас, вокална, инструментална Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Великден иде (народна песен) б) за слушане Тропар за Великден (из църковното богослужение) Методически насоки Слушане на Тропар за Великден със задача учениците да усетят настроението на песнопението и да опишат словесно емоционалните си възприятия. Изясняване на непознатите за децата думи. Поставяне на задача учениците да определят вида на певческите гласове, които чуват. Насочване към извода, че звучи вокална. Беседа за празниците от народния календар, за мястото на Великден сред тях и за свързаните с празника обредни традиции и ритуали. Разглеждане на илюстрацията в учебника. Даване на възможност на децата да споделят традициите на своите семейства при отбелязване на празника. Разучаване на новата песен Великден иде съобразно с възприетата методика. Изясняване на значението на непознатите за децата диалектни думи. Акцентиране върху понятието женски глас. Изпълнение на песента с изискване да се пее едно- 75

76 временно и ритмично, да се интонира правилно и посланието да се представи артистично и емоционално. Поредно изпяване на песента със задача да се определи метрумът, да се отрази двигателно и да се посочи видът на народния танц, който може да се танцува (ръченица). При следващо изпяване на песента учениците се насърчават да станат и да играят ръченица. 76

77 ВЕЛИКДЕН У НАС И ПО СВЕТА СТР. 53 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Учениците да затвърдят знанията си за празниците от народния календар, за мястото на Великден сред тях и за свързаните с празника обредни традиции и ритуали. Да споделят знанията си за традициите при отбелязване на празника у другите народи по света. Да се усъвършенстват уменията на второкласниците да наблюдават въздействието на та върху себе си, да определят емоционалните си възприятия, да ги описват словесно и да ги пресъздадат чрез изразните средства на та и танца. Да се затвърдят знанията на малките ученици за детски глас, за вокална и за народни лни инструменти. Да се закрепят уменията им да отразяват двигателно, чрез пляскане неравномерната пулсация на три и да играят ръченица. Развитие на социалните и гражданските компетентности на учениците от втори клас чрез обогатяване на знанията им за великденските традиции на народите по света и изграждане на нагласи за участие в български фолклорни празници. Очаквани резултати Учениците затвърдяват знанията си за празниците от народния календар, за мястото на Великден сред тях и за свързаните с празника обредни традиции и ритуали. Те споделят знанията си за традициите при отбелязване на празника у другите народи по света. Усъвършенстват се уменията на второкласниците да наблюдават въздействието на та върху себе си, да определят емоционалните си възприятия, да ги описват словесно и да ги пресъздадат чрез изразните средства на та и танца. Затвърдяват се знанията на малките ученици за детски глас, за вокална и за народни лни инструменти. Закрепват се уменията на децата да отразяват двигателно, чрез пляскане неравномерната пулсация на три и да играят ръченица. Развиват се социалните и гражданските компетентности на учениците от втори клас чрез обогатяване на знанията им за великденските традиции на народите по света и изграждане на нагласи за участие в български фолклорни празници. Основни понятия народни празници, Великден, традиции, ритуали, детски глас, народни лни инструменти Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Великденска кошничка (П. Карабакалова, популярна детска песен) б) за слушане Откъси от великденски песни Методически насоки Беседа за празниците от народния календар, за мястото на Великден сред тях и за свързаните с празника обредни традиции и ритуали. Разглеждане на илюстрацията в учебника. Даване на възможност на децата да споделят своите знания за традициите на други народи при отбелязване на празника. Учителят допълва и обогатява поднесената информация. Разучаване на новата песен Великденска кошничка съобразно с възприетата методика. Поставяне на задача да се определи видът на певческите гласове, които я изпълняват (детски глас). 77

78 Изпълнение на песента с изискване да се пее едновременно и ритмично, да се интонира правилно и посланието да се представи артистично и емоционално. Поредно изпяване на песента със задача да се определи метрумът и да се отрази двигателно (равномерно броене на две). При следващо изпяване на песента учениците наизустяват текста. Слушане на Откъси от великденски песни със задача учениците да открият мелодията на позната песен (Звездичка). Изпяване на песента. Насърчаване на децата да представят пред класа великденски песни от извънучилищния репертоар, песни, научени в семейството или в предходните години. Урокът завършва със затвърдяване на песента Великден иде от предходния урок и игра на ръченица. Поставяне на изискване за едновременност и синхрон в изпълнението, за емоционално и артистично представяне на посланието. 78

79 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА СТР Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се разширят и затвърдят знанията на второкласниците за лните инструменти и уменията им да ги разпознават по тембър и външен вид. Да се развие компетентността на малките ученици да отличават народните инструменти и инструменталната народна. Да се затвърдят изучените понятия и да се стимулира уместната им употреба в речта и в лната практика. Да се обобщят и затвърдят придобитите умения за откриване на еднаквост и различие в та. Да се усъвършенстват уменията на второкласниците да импровизират, според възможностите си, съпровод по откъс от инструментална и да отличават вокална от инструментална. Очаквани резултати Разширяват се и се затвърдяват знанията на второкласниците за лните инструменти и уменията им да ги разпознават по тембър и външен вид. Развива се компетентността на малките ученици да отличават народните от останалите лни инструменти и инструменталната народна. Обобщават се и се затвърдяват придобитите умения за откриване на еднаквост и различие в та. Затвърдяват се изучените понятия и се стимулира уместната им употреба в речта и в лната практика. Усъвършенстват се уменията на второкласниците да импровизират, според възможностите си, съпровод по откъс от инструментална и да отличават вокална от инструментална. Основни понятия лни инструменти, флейта, инструментална, оркестър, струнни лни инструменти, арфа, китара, цигулка, пиано, контрабас, народни лни инструменти, кавал, гъдулка, тамбура, гайда, темпо, динамика, характер на та, еднаквост и различие в та Дейности 79

80 пеене, слушане на, игра, съпровождане Музикални произведения а) за пеене Сляпа баба (Д. Христов) Изучени песни за различните лни инструменти. б) за слушане Mузикален момент (Ф. Шуберт) Яворова пролет (С. Русинов, Д. Точев) На Елизе (Л. ван Бетовен) Из Лебедово езеро (П. И. Чайковски) Разложка китка (народна ) Методически насоки Предлага се учебното съдържание от разтвора на стр да се усвои в рамките на два урока, които съчетават задачи за затвърдяване на новите знания и за обобщение. Следва се хронологичният ред на задачите в учебника. Разглеждане на илюстрацията в учебника и беседа за инструменталната, за инструментите, които я изпълняват. Слушане на песента Яворова пролет със задача да се разпознаят и опишат тембрите на лните инструменти, които свирят въведението. Преговор и затвърдяване на знанието за лни инструменти и инструментална. Демонстрация на начините за свирене на различните лни инструменти. Прочит на текста от учебника. Слушане на пиесата На Елизе със задача да се разпознае по тембър лният инструмент, който звучи, и да се опише словесно характерът на та. При следващо прослушване учениците се насърчават да станат и да импровизират подходящи танцови движения по та. Поставяне на изискване за артистичност и изява на лично отношение към та чрез импровизацията. Слушане на Музикален момент със задача да се определят темпото и характерът на та и да се опишат словесно. Повторно прослушване със задача да се определи и да се отрази двигателно метрумът. Поредно прослушване на пиесата със задача да се съпровожда с подходяща динамика, като се използват детски лни инструменти или саморъчно направени такива. Слушане на откъса от Лебедово езеро в изпълнение на две различни лни формации симфоничен оркестър и народен оркестър. Поставяне на задача учениците сами да открият по какво си приличат (еднаква мелодия) и по какво се различават двете изпълнения (различни лни инструменти). Подкрепа на второкласниците да разпознаят тембрите на някои от изучените лни инструменти в общата звучност. Представяне на фолклорна формация Веселина. Разглеждане на снимката в учебника. Разпознаване по външен вид и назоваване на народния лен инструмент тамбура. Слушане на Разложка китка със задача да се разпознаят по тембър лните инструменти, които звучат. Прочит на текста от учебника. Пеене и игра на песента Сляпа баба от стр. 21 на учебника. След играта децата дискутират дали това е инструментална, или вокална, и привеждат доказателства в подкрепа на тезата си. И двата урока за затвърдяване на новите знания и за обобщение може да завършат с пеене на любими изучени песни за лни инструменти, избрани, предложени и изпълнени от учениците. 80

81 МУЗИКАЛНА РАЗХОДКА Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се разширят и затвърдят знанията на второкласниците за характер на та, за темпо и динамика, за видове мелодическо движение, за тонови трайности, за композитор, за мъжки хор, за равномерно и неравномерно броене на две и на три. Да се затвърдят изучените понятия и да се стимулира уместната им употреба в речта и в лната практика. Да се обобщят и затвърдят придобитите умения за разпознаване, двигателно отразяване и изпълнение на марш, валс, право хоро, пайдушко хоро и ръченица. Да се усъвършенстват социалните и гражданските компетентности на малките ученици чрез адекватно приложение на знанията за та в ежедневната практика. Очаквани резултати Разширяват се и се затвърдяват знанията на второкласниците за характер на та, за темпо и динамика, за видове мелодическо движение, за тонови трайности, за композитор, за мъжки хор, за равномерно и неравномерно броене на две и на три. Затвърдяват се изучените понятия и се стимулира уместната им употреба в речта и в лната практика. Обобщават се и се затвърдяват придобитите умения за разпознаване, двигателно отразяване и изпълнение на марш, валс, право хоро, пайдушко хоро и ръченица. Усъвършенстват се социалните и гражданските компетентности на малките ученици чрез адекватно приложение на знанията за та в ежедневната практика. Основни понятия характер на та, темпо и динамика, видове мелодическо движение, тонови трайности, композитор, мъжки хор, равномерно и неравномерно броене на две и на три, еднаквост и различие. Дейности пеене, слушане на, игра, съпровождане Музикални произведения а) за пеене Капчици дъждовни (Б. Тричков) стр. 30 и стр. 46 Тоновата стълбица (Б. Тричков) стр. 8 Звездичка (американска народна песен, А. Стоянова) стр. 9 Мъри, Доне, бяла Доне (народна песен) стр. 12 Светулчица (италианска народна песен, А. Стоянова) стр. 10 Песен за та (Д. Костанцалиев, М. Дългъчева) стр. 18 Тоновите трайности (Р. Ковачева) стр. 39 Знамето ни е трицветно (М. Митов) стр. 42 б) за слушане Танц със саби (из балета Гаяне, А. Хачатурян) стр. 10 Пролет из Годишните времена (А. Вивалди) стр. 45 Птичката из Карнавал на животните (К. Сен- Санс) стр. 36 Из Концерт за пиано и оркестър 1 (П. И. Чайковски) стр. 44 Из Валс от Спящата красавица (П. И. Чайковски) стр. 44 Пролетна звукова картина стр. 37 Многолетствие (Д. Бортнянски, из църковното богослужение) стр. 20 Пайдушко хоро (народна ) стр. 13 Ръченица (народна ) стр. 16 Методически насоки Учебното съдържание в Музикална разходка се усвоява в рамките на два учебни часа, в които учениците преговарят, затвърдяват и обобщават новите знания, усвоени през учебната година, и се подготвят за изходящата диагностика, която ще се осъществи в следващия урок. Разпяване с песента Тоновата стълбица от стр. 8 на учебника и затвърдяване на знанието за постепенно мелодическо движение. Поставяне на изискване, докато пеят, учениците двигателно да отразяват посоката на мелодическо движение и да следят указанията на учителя. Затвърдяване на знанието за мелодическо движение със скок. Изпяване на песента Звездичка със задача децата да отразяват двигателно посоката на мелодическо движение. Слушане на Танц със саби от Арам Хачатурян и Пролет от Антонио Вивалди със задача да се установят и опишат словесно темпото и характерът на та. Изискване второкласниците да използват уместно и точно усвоените термини и понятия, да описват емоционалните си възприятия от та оригинално и експресивно. Теоретично затвърдяване и обобщаване на знанието за характер на та и за темпо чрез прочит на текстовете от стр. 6 и стр. 10 на учебника. Пеене на Песен за та и затвърдяване на 81

82 знанията за композитор и авторска. Поставяне на изискване за синхрон и правилно интониране, за емоционално и артистично изпълнение. Припомняне на имената на композиторите, с които малките ученици са се запознали през учебната година (В. А. Моцарт, П. И. Чайковски, Хр. Недялков и др.). Пеене на Знамето ни е трицветно от стр. 42 на учебника със задача второкласниците да отразяват двигателно метрума (равномерно броене на две). Обобщаване на знанията за марша и затвърдяване на уменията на малките ученици да маршируват по песента. Слушане на Пайдушко хоро и затвърдяване на знанието за неравномерно броене на две чрез двигателно отразяване на метрума по схемата от стр. 13 на учебника. Насърчаване на учениците да станат и да се движат по метрума. Първият преговорен урок завършва с изпълнение на песента Мъри, Доне, бяла Доне със задача да се пее и да се играе право хоро. Вторият урок от Музикална разходка започва със слушане на Многолетствие и затвърдяване на знанието за мъжки хор и за вокална. Изпълнение на песента Светулчица и преговор на знанието за характер и темпо на та. Изискване учениците да отразяват двигателно равномерното броене на три и да опишат индивидуалните си възприятия от песента. Слушане на Концерт за пиано и Валс из балета Спящата красавица със задача второкласниците да отразяват двигателно метрума чрез пляскане, да сравнят темпото и характера на двете произведения. При повторно прослушване на двете изпълнения учениците се насърчават да станат и да импровизират подходящи танцови движения по та. Изпяване на двата варианта на песента Капчици дъждовни и преговор на знанията за еднаквост и различие. Пеене на песента Тоновите трайности, преговор и обобщение на знанията за видовете тонови трайности. Поставяне на задача учениците да се движат, като стъпват на всяка сричка от песента. Слушане на Птичката из Карнавал на животните от Камий Сен-Санс със задача учениците да изберат точните думи, с които да опишат личните си емоции от възприемането на та. Изискване да илюстрират двигателно начина на свирене със солиращия лен инструмент флейта и да споделят впечатления от чути подобни звуци в живата природа. Работа с учебника на стр. 37. Разглеждане на текста за звукова картина в него. Беседа за начина на осъществяването ѝ, за необходимите инструменти за съпровод, за ролите на децата и реда на изпълнението им. Разпределяне на ролите и изпълнение на звуковата картина. Самостоятелно изпълнение със зрителна опора върху текста в учебника. Обръщане на внимание върху правилната артикулация и точното следване на указанията на учителя за едновременно встъпление и завършване на съпровода. Урокът завършва с игра на ръченица върху лния пример от стр

83 МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 3 СТР Вид на урока Урок за диагностика на изходно ниво Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се установи нивото на знанията и уменията на учениците в края на учебната година. Да се обогати лната им култура и се упражнят целенасочено да откриват изучените елементи на лна изразност в реална звукова среда. Да се усъвършенства умението на второкласниците да проследяват характерни изразни средства, да опис ват словесно настроението в та и да предават с думи емоционалното послание. Учениците да се упражнят в следене на указанията и жестовете на учителя по време на изпълненията си. Да се създадат условия за спонтанна изява на второкласниците в лна игра и да се формира у тях положителна нагласа към лното изкуство. Очаквани резултати Установява се нивото на знанията и уменията на учениците в края на учебната година. Обогатява се лната им култура и се упражняват целенасочено да откриват изучените елементи на лна изразност в реална звукова среда. Усъвършенства се умението на второкласниците да проследяват характерни изразни средства, да описват словесно настроението в та и да предават с думи емоционалното послание. Учениците се упражняват в следене на указанията и жестовете на учителя по време на изпълненията си. Създават се условия за спонтанна изява на второкласниците в лна игра и за формиране у тях на положителна нагласа към лното изкуство. Основни понятия композитор, мъжки хор, характер на та, лни инструменти, инструментална, струнни инструменти, флейта, китара, арфа, кавал, гъдулка, тамбура, вокална, видове мелодическо движение постепенно и със скок, темпо, тонови трайности, народна песен, народни лни инструменти, празници от народния календар, 83

84 равномерно броене на две и на три, неравномерно броене на две и на три, право хоро Дейности пеене, слушане на, игра Музикални произведения а) за пеене Тоновата стълбица (Б. Тричков) Звездичка (американска народна песен, А. Стоянова) Тоновите трайности (Р. Ковачева) Жълтото цвете (народна песен) Знамето ни е трицветно Люлки стр. 44 Пустото момче гъдуларче стр. 14 б) за слушане Музикални примери Методически насоки След разпяване с песента Тоновата стълбица се преминава към играта Музикална главоблъсканица 3, чрез която се реализира изходната диагностика. Следва се хронологичният ред на задачите в учебника, който е възпроизведен и в тестовия материал от лни откъси. След всяка изпълнена задача се вписва показаната буква в съответната таблица от учебната тетрадка или в работна тетрадка, като се запазват точните места на буквите от таблицата в учебника. На местата с еднакви цифри се поставят едни и същи букви. Чрез получения сбор букви всеки ученик открива съждението МУЗИКАТА Е МОЙ ПРИЯТЕЛ!. Поставя се изискване при решаване на задачите учениците уместно да използват точните изучени понятия. Държи се да се спазват всички правила за изпълнителска дейност, познати от работата в часа по през учебната година. Изходната диагностика се ориентира към постигане на удоволствие от учебната работа и лно-изпълнителската дейност, както и на удовлетворение от наученото през учебната година. 84

85 24 МАЙ СТР. 58 Вид на урока Урок за нови знания Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да усвоят нови и да обогатят наличните си знания за значението на делото на светите братя Кирил и Методий, за 24 май и мястото на този ден в празничната система на българите. Да се обогати песенният репертоар на малките ученици. Да се усъвършенстват уменията им да възпроизвеждат интонацията, метроритмиката и темпото при изпълнение на песен. Да се обогатят и разширят знанията на учениците за мястото на детския хор в училищния живот, както и умението им уместно да употребяват изучените през учебната година понятия. Да се усъвършенстват уменията на второкласниците да маршируват, като пресъздадат емоционалния заряд на песента. Очаквани резултати Второкласниците усвояват знанията за значението на делото на светите братя Кирил и Методий, за 24 май и мястото на този ден в празничната система на българите. Обогатява се песенният репертоар на малките ученици. Усъвършенстват се уменията им да възпроизвеждат интонацията, метроритмиката и темпото при изпълнение на песен. Обогатяват се и се разширяват знанията на учениците за мястото на детския хор и оркестър в училищния живот, както и умението им уместно да употребяват изучените през учебната година понятия. Усъвършенстват се уменията на второкласниците да маршируват, като пресъздадат емоционалния заряд на песента. Основни понятия марш, равномерно броене на две, вокална и инструментална, детски хор, характер на та Дейности пеене, слушане на Музикални произведения а) за пеене Свети Кирил и Методий (Д. Христов, стара училищна песен) Любими песни за буквите. б) за слушане Песен за св. Климент Охридски (популярна мелодия, М. Павлова) Методически насоки Слушане на Свети Кирил и Методий със задача учениците да гледат илюстрацията в учебника, да определят характера на та и да опишат словесно емоционалните си възприятия от песента. Въвеждане в темата с беседа за значението на делото на светите братя и мястото на този ден в празничната система на българите. Разучаване на песента Свети Кирил и Методий съобразно с възприетата методика. Поставяне на изискване при изпълнение на песента да се определи метрумът и да се отрази двигателно чрез пляскане с ръце. Насочване на малките ученици сами да стигнат до извода, че по песента може да се марширува. Насърчаване на второкласниците да станат и да маршируват, като пресъздадат емоционалния заряд на песента. Акцентиране върху факта, че песента съчетава инструментална в интермедиите и вокална в куплетите. Довеждане на децата до извода, че инструменталната съпровожда вокалната. Осъществяване на междупредметна връзка с обучението по човекът и обществото и беседа за делото 85

86 на св. Климент Охридски, създател на кирилицата. Слушане на Песен за св. Климент Охридски със задача да се определи характерът на та и да се опише словесно емоционалното послание. Изясняване на вида изпълнителски гласове, които звучат (детски хор). Урокът завършва с изпяване на любими песни за буквите. 86

87 24 МАЙ СТР. 59 Вид на урока Урок за затвърдяване на новите знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Второкласниците да затвърдят знанията си за значението на делото на светите братя Кирил и Методий, за 24 май и мястото на този ден в празничната система на българите. Да се обогати песенният репертоар на малките ученици. Да се усъвършенстват уменията им да възпроизвеждат интонацията, метроритмиката и темпото при изпълнение на песен. Да се обогатят и разширят знанията на учениците за мястото на детския хор и оркестър в училищния живот, както и умението им уместно да употребяват изучените през учебната година понятия. Да се усъвършенстват уменията на второкласниците да маршируват, като пресъздадат емоционалния заряд на песента. Очаквани резултати Второкласниците затвърдяват знанията за значението на делото на светите братя Кирил и Методий, за 24 май и мястото на този ден в празничната система на българите. Обогатява се песенният репертоар на малките ученици. Усъвършенстват се уменията им да възпроизвеждат интонацията, метроритмиката и темпото при изпълнение на песен. Обогатяват се и се разширяват знанията на учениците за мястото на детския хор и оркестър в училищния живот, както и умението им уместно да употребяват изучените през учебната година понятия. Усъвършенстват се уменията на второкласниците да маршируват, като пресъздадат емоционалния заряд на песента. Основни понятия химн, марш, равномерно броене на две, вокална и инструментална, детски хор, характер на та Дейности пеене, слушане на Музикални произведения а) за пеене Свети Кирил и Методий (Д. Христов, стара училищна песен) Любими песни за буквите. б) за слушане Химн на св. св. Кирил и Методий (В. Главач, М. Розенхайм) Химн на св. св. Кирил и Методий (П. Пипков, Ст. Михайловски) Методически насоки Слушане на Химн на св. св. Кирил и Методий (П. Пипков, Ст. Михайловски) със задача учениците да гледат илюстрацията в учебника, да определят характера на та и да опишат словесно емоционалните си възприятия от песента. Въвеждане в темата и затвърдяване на знанията с беседа за значението на делото на светите братя и мястото на този ден в празничната система на българите. Затвърдяване на песента Свети Кирил и Методий от предходния час. Затвърдяване на знанието за метрум и на уменията на малките ученици да го определят чрез изискването при изпълнение на песента да се определи метрумът и да се отрази двигателно чрез пляскане с ръце. Приканване на второкласниците да станат и да маршируват, като пресъздадат емоционалния заряд на песента. Акцентиране върху факта, че песента съчетава инструментална в интермедиите 87

88 и вокална в куплетите. Затвърждаване на наблюденията, че инструменталната съпровожда вокалната. Слушане на Химн за св. Св. Кирил и Методий (В. Главач, М. Розенхайм) със задача да се определи характерът на та и да се опише словесно емоционалното послание. Изясняване на вида изпълнителски гласове, които звучат (детски гласове). Повторно прослушване на този и непосредствено прослушване на другия химн. Поставяне на задача да се сравнят двата чути химна. Урокът завършва с изпяване на любими песни за буквите. 88

89 ВАКАНЦИЯ СТР. 60 Вид на урока Урок за затвърдяване на нови знания и за обобщение Област на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на Елементи на лната изразност Музика и игра Музика и общество Цел Да се обогатят и систематизират знанията на второкласниците, усвоявани през учебната година. Да се усъвършенстват уменията им да описват словесно характера на та и емоционалните си възприятия от нея, като уместно използват усвоените понятия. Да се създадат благоприятни условия учениците да споделят вълненията и очакванията си, свързани с лятната ваканция. Да се развият социалните и гражданските компетентности на второкласниците чрез възможността да споделят разбиранията си за ролята на та в училищния живот. Да се работи за постигане на толерантно отношение и формиране на умения за работа в екип по конкретно лно задание. Очаквани резултати Обогатяват се и се систематизират знанията на второкласниците, усвоявани през учебната година. Усъвършенстват се уменията им да описват словесно характера на та и емоционалните си възприятия от нея, като уместно използват усвоените понятия. Създават се благоприятни условия учениците да споделят вълненията и очакванията си, свързани с лятната ваканция. Развиват се социалните и гражданските компетентности на второкласниците чрез възможността да споделят разбиранията си за ролята на та в училищния живот. Работи се за постигане на толерантно отношение и за формиране на умения за работа в екип по конкретно лно задание. Основни понятия песен, солист, мелодия, съпровод, динамика, темпо, детски лни инструменти Дейности пеене, слушане на, съпровождане Музикални произведения а) за пеене Детство (Х. Агасян, П. Павлова) Любими песни, избрани, предложени и изпълнени от учениците. б) за слушане Пипи (М. Гашева, Ж. Кюлджиева) Любими песни и мелодии, избрани, предложени и изпълнени от учениците. Методически насоки Слушане на новата песен Детство със задача учениците да гледат илюстрацията в учебника и да опи шат словесно характера на та и емоционалните си възприятия от нея. Въвеждане в темата за лятната ваканция и вълненията на второкласниците, свързани с нея, чрез беседа и споделяне на личните очаквания. Разучаване на песента съобразно с възприетата методика. Изпълнение със задача да се пее артистично и с изява на лично отношение. Насърчаване на малките ученици да импровизират подходящи танцови движения, докато пеят песента. Слушане на песента Пипи със задача да се открие метрумът (равномерно броене на две) и да се съпровожда с подходяща динамика и целесъобразно подбрани детски лни инструменти. Урокът завършва с възлагане на задача за следващия час второкласниците да помислят и да подберат подходящи любими песни и мелодии от училищния и извънучилищния репертоар, които да бъдат включени в концерт по повод края на учебната година. 89

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Изграждане на основите на музикалното развитие на учениците

Подробно

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА ... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА Утвърждавам:... Директор: (име и фамилия) Уроци за

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. X/3. 1. Отново с любимите ни

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

kniga_daskal_4klas_muzika.indd

kniga_daskal_4klas_muzika.indd МУЗИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Милка Толедова Любомира Христова Пепа Запрянова МУЗИКА 4. КЛАС общообразователна подготовка КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Милка Иванова Толедова

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

LP2 Stage 3

LP2 Stage 3 УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА МОДУЛ 3: ПРОМЕНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ. Помагалото е разработено по проект "Зелени предприемачи Европа". Проектът е финансиран и с подкрепата на Европейската комисия.

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно