петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том

Размер: px
Започни от страница:

Download "петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том"

Препис

1 петък четвъртък VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова Математика Kр. Герасимов 2. Инф. 309 М. Томова 2. БЕЛ Здр. Спасова 3. Инф. 309 М. Томова 3. БЕЛ Здр. Спасова 4. Математика Кр. Герасимов 4. Биология Й. Михалкова 5. ФЕ II В. Симеонова 5. География Ем. Николова 6. ФЕ II В. Симеонова 6. Физика К. Боянова 7. Физ. култура 7. ФЕ I Ст. Лалова 1-2. Инф. 309 М. Томова TOK Алб. Георгиева 2. Химия М. Михайлова 2. TOK Алб. Георгиева 3. Математика Kр. Герасимов 3. АЕ I Ц. Крумова 4. Биология Й. Михалкова 4. АЕ I Ц. Крумова 5. ФЕ I Ст. Лалова 5. Въвед. в професията Г. Георгиева 6. ФЕ I Ст. Лалова 6. История Л. Добрев 7. ФЕ I Ст. Лалова 7. Материалознание Г. Георгиева 1-2. маса Математика Кр. Герасимов 2. ФЕ I Ст. Лалова 2. География Ем. Николова 3. ФЕ I Ст. Лалова 3. Въвед. в професията Г. Георгиева 4. ФЕ I Ст. Лалова 4. Психология Н. Бориславова 5. БЕЛ Здр. Спасова 5. Физика К. Боянова 6. БЕЛ Здр. Спасова 6. Биология Й. Михалкова 7. ЧК Здр. Спасова 7. ЧК Ц. Крумова 1-2. СИП АЕ Здр. Спасова Психология Н. Бориславова 2. ИТ 309 Б. Камeнова 2. БЕЛ Ц. Крумова 3. История Л. Добрев 3. БЕЛ Ц. Крумова 4. Физ. култура 4. Материалознание Г. Георгиева 5. ФЕ I Ст. Лалова 5. История Л. Добрев 6. ФЕ I Ст. Лалова 6. Химия М. Михайлова 7. ФЕ I Ст. Лалова 7. География Ем. Николова 1. ИТ 310 Б. Камeнова Химия М. Михайлова 2. Математика Кр. Герасимов 2. Физ. култура 3. Физика К. Боянова 3. АЕ I Ц. Крумова 4. Физ. култура 4. Физика К. Боянова 5. ФЕ I Ст. Лалова 5. Биология Й. Михалкова 6. ФЕ I Ст. Лалова 6. БЕЛ Ц. Крумова 7. ФЕ I Ст. Лалова 1-2. маса

2 петък четвъртък р-л IX б М. Михайлова IX в Т. Петрушанова БЕЛ Т. Петрушанова 2. Биология Й. Михалкова 2. Математика Кр. Герасимов 3. Математика Кр. Герасимов 3. ТОЗХР А. Георгиева 4. БЕЛ Т. Петрушанова 4. ТОЗХР А. Георгиева 5. Инф. 310/309 Томова/Каменова 5. Материалознание Г. Георгиева 6. Инф. 310/309 Томова/Каменова 6. Материалознание Г. Георгиева 7. Въвед. в професията Г. Георгиева 7. ЧК Т. Петрушанова 1-2. маса 1. Биология Й. Михалкова Психология Н. Бориславова 2. Инф. 309 М. Томова 3. TO Алб. Георгиева 3. Инф. 309 М. Томова 4. TO Алб. Георгиева 4. Математика Кр. Герасимов 5. История Л. Добрев 5. Биология Й. Михалкова 6. РЕ ІI Алб. Михайлова 6. Физ. култура 7. РЕ ІI Алб. Михайлова 7. История Л. Добрев 1-2. Инф. 309 М. Томова 1. Физика К. Боянова 1. Осн. на туризма Ем. Николова 2. Математика Кр. Герасимов 2. Психология Н. Бориславова 3. АЕ I Ц. Крумова 3. Физика К. Боянова 4. АЕ I Ц. Крумова 4. Биология Й. Михалкова 5. Въвед. в професията Г. Георгиева 5. Химия М. Михайлова 6. География Ем. Николова 6. РЕ І Алб. Михайлова 7. Физ. култура 7. РЕ І Алб. Михайлова 1-2. маса 1. БЕЛ Т. Петрушанова 1. ЧК М. Михайлова 2. БЕЛ Т. Петрушанова 2. Химия М. Михайлова 3. Психология Н. Бориславова 3. БЕЛ Т. Петрушанова 4. Математика Кр. Герасимов 4. БЕЛ Т. Петрушанова 5. Физ. култура 5. География Ем. Николова 6. География Ем. Николова 6. Материалознание Г. Георгиева 7. Физика К. Боянова 7. Психология Н. Бориславова История Л. Добрев 2. История Л. Добрев 2. Химия М. Михайлова 3. Химия М. Михайлова 3. АЕ II Здр. Спасова 4. АЕ I Ц. Крумова 4. АЕ II Здр. Спасова 5. Физ. култура 5. Осн. на туризма Ем. Николова 6. Материалознание Г. Георгиева 6. География Ем. Николова 7. Физика К. Боянова

3 петък четвъртък ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ" - ВИДИН X а X б X в р-л В. Митова Й. Михалкова Физ. култура 1. ФЕ II В. Симеонова 1. География Е. Николова 2. География Ем. Николова 2. ФЕ II В. Симеонова 2. История Л. Добрев 3. ФЕ II В. Симеонова 3. История Л. Добрев 3. БЕЛ Алб. Михайлова 4. ФЕ II В. Симеонова 4. География Е. Николова 4. ЗБУТ М. Михайлова 5. ОФКР В. Митова 5. Хигиена Алб. Георгиева 5. Математика Н. Бушева 6. Математика Н. Бушева 6. Хигиена Алб. Георгиева 6. Етика Н. Бориславова 7. История Л. Добрев 7 Математика Н. Бушева 7. ЧК Й. Михалкова 3-4. маса АЕ I Здр. Спасова 1. Физ. култура 1. АЕ I Ц. Кехайова 2. АЕ I Здр. Спасова 2. Биология Й. Михалкова 2. АЕ I Ц. Кехайова 3. Биология Й. Михалкова 3. АЕ I Ц. Кехайова 3. ТКП В. Митова 4. БЕЛ М. Петрова 4. АЕ I Ц. Кехайова 4. РЕ II Евл. Манджукова 5. БЕЛ М. Петрова 5. Етика Н. Бориславова 5. РЕ II Евл. Манджукова 6. ЗБУТ М. Михайлова 6. ТКИК В. Митова 6. Хигиена Алб. Георгиева 7. Етика Н. Бориславова 7. ЧК 7. Хигиена Алб. Георгиева УК ИТ 309 М. Томова 1. Микробиология Й. Михалкова 1. Физ. култура 5. ИТ 309 М. Томова 2. ИТ 310/309 Томова/Каменова 2. Микробиология Й. Михалкова 6. Икономика Р. Илиева 3. ИТ 310/309 Томова/Каменова 3. Биология Й. Михалкова 7. Математика Н. Бушева 4. БЕЛ М. Петрова 4. Икономика Р. Илиева Практика ОФКР 3 ч. 13:20-15:50 В. Митова 5. Икономика Р. Илиева 5. Математика Н. Бушева 6. Математика Н. Бушева 6. ЗБУТ М. Михайлова 7. Физика Б. Каменова 7. ТКП В. Митова 1. АЕ I Здр. Спасова АЕ I Здр. Спасова 2. ТКИК В. Митова 2. ИТ 310 М. Томова 3. Физ. култура 3. Химия М. Михайлова 3. ИТ 309 М. Томова 4. БЕЛ М. Петрова 4. АЕ пп Ц. Кехайова 4. Химия М. Михайлова 5. Химия М. Михайлова 5. БЕЛ М. Петрова 5. АЕ пп Ц. Кехайова 6. ОФКР В. Митова 6. БЕЛ М. Петрова 6. БЕЛ Алб. Михайлова 7. ЧК В. Митова 7. Физ. култура 7. БЕЛ Алб. Михайлова по ФВ по спорт ИТ 309 М. Томова АЕ пп Здр. Спасова 1. АЕ I Ц. Кехайова 1. Микробиология Й. Михалкова 2. АЕ пп Здр. Спасова 2. АЕ I Ц. Кехайова 2. Физика Б. Каменова 3. История Л. Добрев 3. Микробиология Й. Михалкова 3. АЕ I Ц. Кехайова 4. ЗБУТ М. Михайлова 4. История Л. Добрев 4. АЕ I Ц. Кехайова 5. Физика Б. Каменова 5. ЗБУТ М. Михайлова 5. История Л. Добрев 6. ЗБУТ М. Михайлова 6. Физ. култура

4 петък четвъртък СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I -ВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 6/7 г. X г XI а XI б р-л В. Василева М. Петрова Ир. Тончева БЕЛ Алб. Михайлова Практика СБ 3 ч. 7:30-10:00 1. История Л. Добрев 2. БЕЛ Алб. Михайлова Панайотова KС 2. БЕЛ М. Петрова 3. География Е. Николова 4. ПЕТП Г. Георгиева 3. БЕЛ М. Петрова 4. Математика Н. Бушева 5. Математика Кр. Герасимов 4. СБ В. Митова 5. ЗБУТ М. Михайлова 6. СБ В. Митова 5. Счетоводство Р. Илиева 6. ЗБУТ М. Михайлова 7. ЗИП Геогр./Биол. Никол./М.Михайл. 6. АЕ пп Ц. Кехайова 7. ЗИП ТКП В. Митова 307/ 7. ЗИП География Ем. Николова Практика СБ 3 ч. 13:30-15:40 Панайотова КС ТКП В. Митова Математика Н. Бушева 2. Физ. култура Ем. Захариева 2. БЕЛ М. Петрова 2. СБ В. Митова 3. История Л. Добрев 3. БЕЛ М. Петрова 3. Математика Н. Бушева 4. ИТ 309 М. Томова 4. История Л. Добрев 4. АЕ І Здр. Спасова 5. ИТ 309 М. Томова 5. СБ В. Митова 5. Предприемачество Р. Илиева 6. Етика Н. Бориславова 6. ПЕТП Г. Георгиева 6. Предприемачество Р. Илиева 7. Математика Н. Бушева 7. Физ. култура Ем. Захариева 7. ЗИП Биология М. Михайлова Допълнителен час по ФВ по спорттенис Допълнителен час по ФВ по спорт- на маса 1-2. Ем. Захариева 3-4. тенис на маса Ем. Захариева УК ЧК В. Василева 1. История Л. Добрев 1. Философия Н. Бориславова 6. Хигиена Алб. Георгиева 2. ТКИК Алб. Георгиева 2. История Л. Добрев 7. Хигиена Алб. Георгиева 3. ТКИК Алб. Георгиева 3. Физ. култура Ем. Захариева 4. Математика Кр. Герасимов 4. ТКП Алб. Георгиева Практика ТКП 4 ч. 5. АЕ І Ц. Крумова 5. ТКП Алб. Георгиева 13:20-16:40 ч. 6. АЕ пп Ц. Крумова 6. ПЕТП Г. Георгиева В. Василева 7. ЧК М. Петрова 7. ПЕТП Г. Георгиева УК1 307 Практика ТКИК 3 ч :30-13:00 1. ЧК Ир. Тончева 2. БЕЛ Алб. Михайлова Василева 2. БЕЛ М. Петрова 3. ТКП В. Митова 1. Философия Н. Бориславова 3. ЗИП БЕЛ М. Петрова 4. История Л. Добрев 2. Физ. култура Ем. Захариева 4. АЕ І Здр. Спасова 5. АЕ II Ц. Крумова 3. ЗИП ТКИК Алб. Георгиева 5. АЕ І Здр. Спасова 6. АЕ II Ц. Крумова Практика ТКИК 3 ч. 6. Физ. култура Ем. Захариева 15:35-18:05 7. ЗИП ТКП Алб. Георгиева Панайотова 311 УК1 КС УК2 1. АЕ І Ц. Крумова Практика СБ 3ч 2. АЕ І Ц. Крумова 10:30-13:00 1. Математика Н. Бушева 3. Счетоводство Р. Илиева Ир. Тончева 2. Биология Й. Михалкова 4. Предприемачество Р. Илиева 3. РЕ I Алб. Михайлова 5. Предприемачество Р. Илиева Практика ТКП 3ч. Практика ТКП 3ч 4. РЕ I Алб. Михайлова 6. БЕЛ М. Петрова 13:20-15:50 13:20-15:50 5. Физ. култура Ем. Захариева 7. ЗИП БЕЛ М. Петрова Ир. Тончева Панайотова 6. Физика Б. Каменова 1-2. Допълнителен час Практика СБ 3ч. 7. Химия М. Михайлова по ФВ по спорттенис на маса Ем. Захариева 15:50-18:20 Панайотова

5 петък четвъртък XI в XII а р-л Ем. Захариева Ц. Кехайова Физ. култура Ем. Захариева 2. Счетоводство Р. Илиева 6. Математика 311 Кр. Герасимов 3. Сервиране В. Митова 7. Свят и личност 311 Н. Бориславова 4. БЕЛ М. Петрова Практика ТДДТ - 4 часа 5. Философия Н. Бориславова 13:10-16:30 6. История 308 Л. Добрев В. Митова Алб. Георгиева УК1 УК маса Ем. Захариева 0. ЗИП География Ем. Николова ЧК Ем. Захариева 1. ТДДТ Алб. Георгиева 2. Математика Н. Бушева 2. ТДДТ Алб. Георгиева 3. Мениджмънт Р. Илиева Практика ТКП 5 ч. 4. БЕЛ Т. Петрушанова 9:00-13:10 5. БЕЛ Т. Петрушанова В. Василева Панайотова 1. ТКП Алб. Георгиева 2. БЕЛ М. Петрова 0. ЗИП Биология Й.Михалкова БЕЛ М. Петрова 1. Свят и личност Н. Бориславова 4. РЕ пп Алб. Михайлова 2. БЕЛ Т. Петрушанова 5. РЕ пп Алб. Михайлова 3. ЗИП БЕЛ Т. Петрушанова 6. Физ. култура Ем. Захариева 4. АЕ пп Ц. Кехайова 7. ЗИП Геогр./Биол. Никол./М.Михайл. 5. АЕ пп Ц. Кехайова / ЧК Ц. Кехайова 2-3. Допълнителен час по ФВ по спорттенис на маса Ем. Захариева КС Практика Сервиране 3ч. 00. Математика 307 Кр. Герасимов 7:30-10:00 0. ОМБ 307 М. Михайлова С. Василева 1. ОФПО Алб. Георгиева 4. Сервиране В. Митова 2. ОФПО Алб. Георгиева 5. ТКП Алб. Георгиева 3. Физ. култура Ем. Захариева 6. ЗИП ТКП Алб. Георгиева 4. ЗИП ТХО Алб. Георгиева 7. Физ. култура Ем. Захариева 5. Мениджмънт Р. Илиева Практика Сервиране 3ч. 13:10-15:40 С. Василева Практика ОФПО - 5 ч. + 2 ч. ПП 1. РЕ І Алб. Михайлова 2. РЕ І Алб. Михайлова 7:30-13:20 3. Математика Н. Бушева В. Митова Алб. Георгиева 4. ЗИП БЕЛ М. Петрова 5. ЗИП БЕЛ М. Петрова История Л. Добрев 2 ч. ПП Акс. Петрова 7. Счетоводство Р. Илиева Допълнителния час по ФВ се провежда по 2 часа всяка I и III седмица от месеца.

6 петък четвъртък XII б XII в р-л Кр. Герасимов Ем. Николова УК1 УК2 00. ЗИП Биология КС Й. Михалкова 0. Физ. култура Ем. Захариева 5. БЕЛ 311 Т. Петрушанова 1. Свят и личност Н. Бориславова 6. БЕЛ Т. Петрушанова 2. БЕЛ Т. Петрушанова 7. Математика Кр. Герасимов 3. БЕЛ Т. Петрушанова Практика Сомелиерство 1 ч. 4. Сомелиерство Г. Георгиева 13:20-14:10 5. ООКС Г. Георгиева В. Василева Ир. Тончева КС Практика СБ 3ч. 14:10-16:40 В. Василева Ир. Тончева 5. ЧК 21О Кр. Герасимов 00. Физ. култура Е. Захариева 6. Математика Кр. Герасимов 0. ЗИП Геогр.307/Биол. Никол./Михалк СБ В. Митова 1. СБ В. Митова Практика СБ 3 ч. 2. ТКП Г. Георгиева 13:20-15:50 3. ЗИП ТКП Г. Георгиева В. Василева Ир. Тончева 4. Мениджмънт Р. Илиева Практика Сомелиерство 1ч. 15:50-16:40 В.Василева КС Ир. Тончева УК1 КС УК2 Практика ООКС 2ч. 7:30-9:00 Г. Георгиева 4-5. Ем. Захариева 1. Физ. култура Е. Захариева Практика ТКИК 3 ч. + 2 ч. ПП 2. АЕ пп Ц. Кехайова 9:00-13:10 3. АЕ пп Ц. Кехайова Панайотова Ир. Тончева 4. БЕЛ Т. Петрушанова 2 ч. ПП Акс. Петрова 5. ЗИП БЕЛ Т. Петрушанова Практика ООКС 2ч. 6. Мениджмънт Р. Илиева 13:10-14:40 Г. Георгиева 5. Физ. култура Е. Захариева 00. Свят и личност 311 Н. Бориславова 0. Математика 311 Кр. Герасимов 1. Сомелиерство Г. Георгиева 1. АЕ пп Ц. Кехайова 2. Сомелиерство Г. Георгиева 2. АЕ пп Ц. Кехайова 3. Математика Кр. Герасимов 3. Сомелиерство Г. Георгиева 4. Мениджмънт Р. Илиева ФВ по спорт-тенис на маса Ир. Тончева УК1 УК2 Практика ОПО 3ч. 10:20-12:50 Панайотова 1. ЧК Ем. Николова УК1 УК2 ФВ по 3-4. спорт-тенис на маса Ем. Захариева 1. Свят и личност 307 Ем. Николова 0. ЗИП География Ем. Николова 2. Свят и личност 307 Ем. Николова 1. БЕЛ Т. Петрушанова 2. ЗИП БЕЛ Т. Петрушанова Практика ТКП 3ч. + 2ч. ПП 3. ТКИК Г. Георгиева 9:00-13:20 4. Мениджмънт Р. Илиева В. Василева Панайотова 5. ЗИП ТКИК Г. Георгиева 2 ч. ПП Акс. Петрова Прието с решение на Педагогически съвет - Протокол 12/ г. Утвърдена със Заповед на Директора 1675/ г.

7 петък четвъртък р-л XII г Н. Бушева по фирми 1. Физ. култура Ем. Захариева Практика ТКП 4ч. + 2ч. ПП 8:20-13:20 В. Василева Ир. Тончева 2 ч. ПП Акс. Петрова 0. ЗИП Биология 311 Й. Михалкова 1. Математика Н. Бушева 2. БЕЛ Т. Петрушанова 3. БЕЛ Т. Петрушанова 4. ЗИП ТКП Г. Георгиева 5. Икономика Р. Илиева 6. Икономика Р. Илиева 00. Свят и личност Н. Бориславова 0. Свят и личност Н. Бориславова 1. Математика Н. Бушева 2. РЕ пп Алб. Михайлова 3. РЕ пп Алб. Михайлова 4. Физ. култура Ем. Захариева 5. Икономика Р. Илиева УК1 УК2 0. ЧК Н. Бушева Практика ТКП 6 ч. 13:00-18:00 В. Василева Ир. Тончева ФВ по 1-2. спорт-тенис на маса Ем. Захариева 0. ЗИП География Ем. Николова 1. ТКП Г. Георгиева 2. ТКП Г. Георгиева 3. ЗИП БЕЛ Т. Петрушанова 4. ЗИП БЕЛ Т. Петрушанова 5. Отчетност на фирмата Р. Илиева Директор: /Евлогия Манджукова/

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА - II СРОК 1-3 седмица в сила от 6 февруари 2019 г. до 1 март 2019 г. ПОНЕДЕЛНИК 9а 9б

С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА - II СРОК 1-3 седмица в сила от 6 февруари 2019 г. до 1 март 2019 г. ПОНЕДЕЛНИК 9а 9б С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е ЗА УЧЕБНАТА 201/2019 ГОДИНА - II СРОК 1-3 седмица в сила от 6 февруари 2019 г. до 1 март 2019 г. 9а 9б 9в 1 Руски език Кръстева 209 Гостоприемство Цекова 30 Химия Цокова

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК НЕЧЕТНИ СЕДМИЦИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК учебна год VIII клас нечетна А Б В Г Д 1 БЕЛ Койчев

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК НЕЧЕТНИ СЕДМИЦИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК учебна год VIII клас нечетна А Б В Г Д 1 БЕЛ Койчев НЕЧЕТНИ СЕДМИЦИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК 9- учебна год VIII клас А Б В Г Д БЕЛ Койчева исп. език Генчева исп. език Георгиева исп. език Гечева исп. език Найденова исп. език Павлова БЕЛ Койчева матем.

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК 164. ГПИЕ МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА ЧЕТНИ СЕДМИЦИ четна VIII клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК 164. ГПИЕ МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА ЧЕТНИ СЕДМИЦИ четна VIII клас 64. ГПИЕ МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК 9/ УЧЕБНА ГОДИНА ЧЕТНИ СЕДМИЦИ VIII клас А Б В Г Д БЕЛ Койчева изобр.изк. Миланова матем. Стоянова исп. език Гечева исп. език Найденова изобр.изк.

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

8 А клас Седмично разписание на часовете в ПГИИ "Джон Атанасов" за 2018/2019г. П О Н Е Д Е Л Н И К 8 Б клас 8 В клас 8 Г клас 1 Бълг.ез. Димова

8 А клас Седмично разписание на часовете в ПГИИ Джон Атанасов за 2018/2019г. П О Н Е Д Е Л Н И К 8 Б клас 8 В клас 8 Г клас 1 Бълг.ез. Димова 8 А клас П О Н Е Д Е Л Н И К 8 Б клас 8 В клас 8 Г клас 1 Бълг.ез. Димова 2.3 1 РПП(прогр.)-Иванова/Георгиева 2.1/1.1 1 1 Математика Кр.Христова 2.2 2 Бълг.ез. Димова 2.3 2 РПП(прогр.)-Иванова/Георгиева

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; Приложение

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;  Приложение Приложение 1 към Завед /.. ГРАФИК НА V А клас за провеждане на класните и контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година Учебен пмет 01.10 1. БЕЛ - - - - - - - - - - 12.12 - - - - - 2. АЕ

Подробно

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном VIII г 6 Час на а / 25 / 0 6 7 Немски език - 8 / 25 / 0 7 1 Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / 0 8 2 Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / 0 9 3 Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език -

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-1002 13.02.2019г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. "Левски" 1А, тел. 082/ , ЗАПОВЕД 531/

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. Левски 1А, тел. 082/ ,  ЗАПОВЕД 531/ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. "Левски" 1А, тел. 082/834 282, e-mail: trkskp@abv.bg ЗАПОВЕД 531/14.02.2019 г. На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 21.05.2018 7 Английски Философия Петкова Симеонов No 26 No 22 8 Английски Биология Английски Ч К Р Физкултура Петкова Антонова Петкова Петкова Перфанова No 26 No 35 No 26 No 26

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. V - VII клас първа смяна V А клас 1 Човекът и природата

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,  I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9 5 а 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9:10-9:50 Технологии подготовка подготовка подготовка Математика 10:10-10:50 История Български език Информационни

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за оц

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за оц ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-032 27.09.2017г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Човешки ресурси 69 души 57 учители, 12 служители нови учители Севдалина Венкова биология НЕ, Камен Киров философия НЕ, Надежда Иванова история АЕ, Жанина Стоянова - история АЕ /Милена Петрова/, Милена

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/201 г. X клас Професия Монтьор на транспортна специалност Пътностроителна 1 Етика и право 07.01 14:30 ч. 4 Техническа

Подробно