ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП"

Препис

1 СДИЧНО РАЗПИСАНИ НА УЧБНИ ЧАСОВ за втори срок на учебната 2018/2019 година 8 а БЛ M Ф Ф ИЦ Ф 8 б Р Предприе Р Р БЛ ИЦ П О Н Д Л Н И 8 в Предприе БЛ ИЦ А А ХООС 8 е БЛ Н Н ИЦ Предприе 9 а Ф Ф ФВС ХООС БЛ 9 б БЛ 9 в ОФХ Ч 35 Н Н ФА ОФХ ОФХ 9 г А А БЛ ХХХ3 ФВС Ч 32 9 д ХХХЗ ФВС ФА Р Р 9 е ФА А А KTT БЛ 9 ж ФА ХООС БЛ А А 11 а ЧП Ф ОФР арк. ФВС ОФР ОФР ОФР 11 б ЧП Н Н Н БЛ БЛ СО 11 в СО А ОО 11 г А БЛ 11 д И И И А А А А БЛ И ФВС арк. И И И И 11 е П СО БЛ А А СБ СБ 11 ж БЛ ФВС А СО Серви ране ЧП А Ч 15

2 П О Н Д Л Н И 8 г ФА Р Р И БЛ 8 д А А 8 ж БЛ А А Ч 10 ФВС И БЛ БЗО А ФВС 10 а И ФВС ОФ Р ИЦ 10 б И ОФ 10 в БЛ ОО ИЦ 10 г И А ОФ ОФ ОФ ОФ ОО И ОО И ОО И ОО И 10 д БЗО ФА ИЦ ФВС Ч е БЗО Р ФА А ЧП А 10 ж А А БЗО ФА ПД ПД 10 з П ИЦ ХООС ФА ХХХ3 12 а ОБ 12 б СЛ ИД СЛ ОФПО ОБ ФВС БЛ 12 в СП ФВС БЛ 12 г СБ СБ СБ 12 д БЛ БЛ 12 е БЛ 12 ж ЧП А 12 з ООС БЛ ООС ЧП А ООС ЧП А Сомел. ФВС И СЛ Ч 31 ОФ П СЛ БЛ СЛ ФВС ИД Ч 60 П

3 8 а ФА ХООС Ф Ф БЛ Ф ИИ 8 б Р Р ФА БЗО ХООС БЛ Ч 49 8 в ИИ А А А БЗО 8 е БЗО Н ИИ ХООС Н Н В О Р Н И 9 а Ф Ф ИЦ А ИИ 9 б БЛ ИИ ФВС Н А 9 в А БЛ ИЦ Н Н 9 г БДПС Р ФВС ИЦ А А 9 д БДПС А БЛ Р Ч 9 9 е ЗБУ ГИ Н Н ИИ ИЦ 9 ж СвХВ П БЛ 11 а СО 11 б Пред приема чество 11 в А ИЦ 11 г А ОФ БЛ Пред приема чество О на ХП БЛ ОФР 11 д СО БЛ ИЦ 11 е ИЦ ФВС 11 ж П ФВС БЗО ИЦ П ОФР П ОФР П ОФР СБ ОБ ФВС СО БЛ СБ СБ БЛ Пред приема чество Пред приема чество Ч 5 ИЦ П П

4 8 г Р ИЦ БЛ Р Р ФВС 8 д А А ИЦ ФВС БЛ Ч 71 8 ж ИЦ ФВС А А И 10 а Ч 59 ЧП Ф ОФ ОФ ОФ ОФ В О Р Н И 10 б П БЗО Н Н 10 в 10 г Ч 26 Р БЗО А БЛ ФВС Ч д И И И П ФА А ИЦ БЛ ХООС 10 е Ч 23 И БЛ П П П П 10 ж БЛ БЛ ИЦ 10 з БЗО БЛ 12 а 12 б ЧП Н Н ФВС Ч 64 икробиология икробиология Н ИЦ ФВС БЛ Ч в БЛ СЛ А 12 г СБ ООС ФВС ОД ОД БЛ 12 д ОД 12 е ЧП А 12 ж П БЛ П И БЛ П БЛ БЛ СБ ООС ФВС П 12 з ФВС П

5 8 а Ф Ф ФВС БЛ Предприе 8 б ФВС Р Р БЛ Ч58 8 в А А БЗО БЛ А ФА 8 е Н Н И ФВС БЗО 9 а БЛ И ОХ ОХ С Р Я Д А 9 б БЗО ГИ ФВС БЛ Н ИЦ 9 в ГИ ФВС ИЦ БЗО ФА А А 9 г ИН ФА Р ХООС ИЦ 9 д Р БЛ ФВС ИЦ ИН 9 е ХООС БЛ А ФВС ИЦ Ч 14 9 ж А И 11 а Ф Ф ФВС Р Ч 37 ЧП Ф 11 б ИЦ арк. Н 11 в ИЦ 11 г арк. А ИЦ ЧП Н арк. А БЛ А ЧП А 11 д И БЛ БЛ ЧП Н СБ ИЦ ФВС Ч 29 БЛ СБ И арк. 11 е арк. П П П П П 11 ж П П П П П П

6 8 г Р Р Р БЗО ИИ 8 д Предприе ИЦ А А ИИ 8 ж ИЦ А А БЗО БЛ ИИ Ч а ОФ П БЛ ХООС Ф Ф С Р Я Д А 10 б ОФ А БЛ ФВС ИЦ ХООС 10 в А ЧП А И ФВС ИЦ 10 г Р БЛ И ХООС ФВС 10 д И ЧП И ЧП А Ч 63 ФВС БЛ ИЦ И А 10 е БЛ БЛ ХООС П ФВС 10 ж И С ФВС БЛ П 10 з И А П П П П 12 а БЛ БЛ ФВС ЧП Ф ЧП Ф 12 б Д ОБ БЛ ОБ Ч 62 БЛ 12 в А А А А А А 12 г И СЛ 12 д СБ СБ СБ 12 е ОО 12 ж БЛ БЛ 12 з С С ЧП А ООС А ООС ЧП А БЛ Ч 7 ООС Сомелиерство ФВС Ч 13 А Ч 43

7 8 а Ф Ф БЗО ФВС ИЦ 8 б БЗО ФВС ИЦ Р Р БЛ ИИ 8 в Ч 53 БЛ ФВС А А ИЦ Ч В Ъ Р Ъ 8 е Н Н БЛ ФА ИЦ Н 9 а ГИ ФВС БЛ ИЦ ФА БЗО 9 б ЗБУ И ИЦ ОХ ОХ 9 в БЛ А И ФВС ИИ Ч 27 9 г А А ИИ БЛ ИН 9 д Р ИИ И ИЦ ЗБУ А 9 е А А ФВС БДПР БЛ 9 ж ИИ ЗБУ Р А Ч ИЦ 11 а ИЦ БЛ арк. Предприе Ф Ч б Ч 51 БЛ ФВС 11 в арк. БЛ ОО СБ ОБ ИЦ 11 г И Предприе 11 д И ЧП И СБ 11 е П ИЦ СБ А 11 ж Сервиране ИЦ И ФВС ИЦ СБ СБ ЧП А А БЛ БЛ ИЦ ФВС Ч 4 ЧП А

8 8 г БЛ БЗО ХООС Р Р ФВС 8 д ХООС А БЛ А А ФА Ч В Ъ Р Ъ 8 ж А А А ХООС БЗО БЛ 10 а БЗО ФВС ФА БЛ Ф Ф 10 б Н ЧП Н ИЦ БЛ 10 в ХООС А ЧП А П 10 г П Р БЛ И А 10 д И БЛ И И И И 10 е Р ИЦ А А ФВС П 10 ж А А Н ИЦ ХООС ФВС 10 з Ч 54 ХХХ3 ФВС БЛ П 12 а БЛ ДД ДД 12 б ОФПО ОФПО ОФПО ДД ОФПО ДД ОФПО ДД ДД 12 в Ч 38 СП СП СП СП СП СП 12 г БЛ 12 д ОД 12 е БЛ И И ФВС И СЛ БЛ ИД И И ЧП А ЧП А 12 ж П П П П П П 12 з СЛ ЧП Н ФВС С БЛ БЛ

9 8 а БЛ Ф Ф БЗО И 8 б Р Р И Р 8 в И ФВС А А БЛ 8 е БЛ БЛ Н Н ФВС 9 а Ф Ф А ЗБУ Ч 8 П Ъ 9 б ХООС Н Н А Ч 17 9 в ЗБУ БЛ ХООС А А 9 г БЛ БЗО И ЗБУ 9 д БЛ БЗО Р ХООС ИН 9 е БЗО И А 9 ж А А БЛ 11 а СО ФВС по професията ХСИ ОФР 11 б ОФР СО ФВС арк. ХСИ 11 в А А СО БЛ ФВС Ч г БЛ СО И И И И 11 д СБ БЛ И СО арк. ФВС 11 е СБ БЛ СО 11 ж СО ФВС БЛ П Сервиране Сервиране И арк. Сервиране

10 П Ъ 8 г БЛ ИЦ Р Р Предприе 8 д А А БЗО БЛ А 8 ж Предприе 10 а А А БЛ ФА Р ЧП Ф БЛ 10 б БЛ ФВС ФА А Н 10 г БЗО ИЦ А 10 д А И 10 е А 10 ж Н ПАХВП ЧП А ЧП И ЧП А А ФВС ИЦ ИЦ ЧП Н БЛ 10 в Р ФА ОО БЛ П С С С С 10 з БЛ ФВС Н П А 12 а ИД СЛ ФВС БЛ 12 б Д 12 в СЛ ЧП Н А 12 г СЛ 12 д ЧП И 12 е ОО 12 ж СЛ 12 з ЧП А ЧП И ОО С СЛ Д Д Д БЛ ФВС А А И И И СЛ ФВС ОО БЛ ОО ОО П А ФВС Д СЛ С

11 УЧБНИ ПРДИ БЛ Български език и литература БЛ Български език и литература А Английски език А Английски език ЧП /А/ - Чужд език по професията /английски/ Н Немски език Н Немски език ЧП /Н/ - Чужд език по професията /немски/ Ф Френски език Ф Френски език ЧП /Ф/ - Чужд език по професията /френски/ Р Руски език И Испански език атематика атематика Информатика И Информационни технологии ИЦ История и цивилизация ИЦ История и цивилизация Геогра и иконо - Геогра и иконо ПЛ Психология и логика П тика и право ф. СЛ Свят и личност БЗО Биология и здравно образование ФА Физика и астрономия ХООС Химия и опазване на околната среда ФВС Физическо възпитание и спорт АП Автоматизация на производството БДПС Безопасност и долекарска помощ при кетърингово събитие БДПР - Безопасност и долекарска помощ в ресторант ВП Въведение в професията ГИ Гостоприемство в туристическата индустрия лектроехника и електроника кология в туризма ЗБУ Здравословни и безопасни условия на труд ИД История на материалната и духовната култура ИН улинарни изделия и напитки за кетъринг СП омуникативност и сценично поведение улинарни техники и технологии ХП атериалознание на хранителните продукти ХХ икробиология и хигиена на храненето

12 арк аркетинг в туризма енидж ениджмънт в туризма С ашини и съоръжения икробиология НИН Национално културно-историческо наследство ОД Отчитане на кетърингова дейност ОБ Охранителни мерки и безопасност ООС Организация и обслужване на кетърингово събитие ОРД Отчетност и работа с документи О Основи на туризма ОХП Основи на технологията на хранителните продукти ОФ Отчетност на фирмата ОФ Организация и функциониране на кухнята ОФР Организация и функциониране на кухнята и ресторанта ОФР Организация и функциониране на ресторанта ОФПО Организация и функциониране на преден офис ОФРХ Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела ОФР Организация и функциониране на ресторанта ПАХВП Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост Предприемач. Предприе ПД Приложна декорация Професионална етика и туристическо поведение Производствена практика Сервиране СБ Сервиране и барманство СБ Социален бит и етногра СВ Специализирани видове туризъм СПХХСИ Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия СХВП Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост СГ Сценогра, грим и костюми СО Счетоводство и отчетност в туризма А уристическа анимация А уристическа анимация ДД ехнология на допълнителните дейности в туризма П ехнология на кулинарната продукция П ехнология на кулинарната продукция И ехнология на кулинарните изделия за кетъринг И ехнология на кулинарните изделия за кетъринг О ехнологично обзавеждане за кетъринг ОСРД ехнология и организация на спортно-развлекателната дейност РБ уристически ресурси на България С ехнология на специалността С ехнология на специалността ехнология на сладкарските изделия ОО ехнология и организация на екскурзоводското обслужване ОЗХР ехнологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение

13 - ранспорт и туристическа агентска дейност Д уристическа, туроператорска и турагентска дейност ехнология на хотелиерското обслужване ехнология на хотелиерското обслужване ХХС Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга ХХХЗ Хигиена на храненето и хранително законодателство В Учебна практика Вътрешни и международни маршрути ИН Учебна практика улинарни изделия и напитки за кетъринг СП Учебна практика омуникативност и сценично поведение Учебна практика улинарни техники и технологии Учебна практика улинарни техники и технологии в кетъринга ОФПО Учебна практика Организация и функциониране на преден офис ОФ Учебна практика Организация и функциониране на кухнята ОФР Учебна практика Организация и функциониране на кухнята и ресторанта ОФР Учебна практика Организация и функциониране на кухнята и ресторанта ОФРХ Учебна практика Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела ОФР Учебна практика Организация и функциониране на ресторанта Серв. Учебна практика Сервиране СБ Учебна практика Сервиране и барманство А Учебна практика уристическа анимация ДД Учебна практика ехнология на допълнителните дейности в туризма И Учебна практика ехнология на кулинарните изделия за кетъринг И Учебна практика: ехнология на кулинарните изделия за кетъринг П Учебна практика ехнология на кулинарната продукция П Учебна практика ехнология на кулинарната продукция ОО Учебна практика ехнология и организация на екскурзоводското обслужване Учебна практика ехнология на сладкарските изделия Учебна практика ехнология на сладкарските изделия Д Учебна практика уристическа, туроператорска и турагентска дейност Учебна практика ехнология на хотелиерското обслужване Учебна практика ехнология на хотелиерското обслужване ХСИ Учебна практика ехнология на хлебните и сладкарски изделия ХОСИ Учебна практика Художествено оформление и моделиране на сладкарски изделия ОХ Учебна практика Организация на хотелиерството по проф. Учебна практика по професията

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

Справка за учебниците и издателствата за учебната г. Клас Наименование на учебника Издателство Автор Български език и литература 1 8 а,б,в Л

Справка за учебниците и издателствата за учебната г. Клас Наименование на учебника Издателство Автор Български език и литература 1 8 а,б,в Л Клас Наименование на учебника Издателство Автор и литература 1 8 а,б,в Литература Клео Протохристова и 2 8 а,б,в М. Георгиева и 3 8 г,д,е,ж,з Литература 4 8 г,д,е,ж,з Клео Протохристова и М. Георгиева

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/201 г. X клас Професия Монтьор на транспортна специалност Пътностроителна 1 Етика и право 07.01 14:30 ч. 4 Техническа

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном VIII г 6 Час на а / 25 / 0 6 7 Немски език - 8 / 25 / 0 7 1 Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / 0 8 2 Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / 0 9 3 Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език -

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б

II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б II срок 0-8 /от 0.0.08/() Миглена Желязкова Икономика Икономика б 08 б 08 Икономика 9: - 0:0 б 08 0:0 - : : - :0 :0 - : : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. II срок 0-8 /от 0.0.08/() Светлана

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 7 от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

Седмично разписание

Седмично разписание СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2018/19 ГОД. 8 а 1 Музика 2 Физика и астрономия Физическо 3 4 1,2 гр Физическо възпитание и Руски език Философия Химия и опазване на околната среда 5 Предприемачество

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО - ВРАЦА УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 3 тел. 092/648046,

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО - ВРАЦА УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 3 тел. 092/648046, тел. 092/648046, 0879 219621,e-mail: ngtr vratza@abv.bg УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА' инж.румяна ПЕ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПО ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН НА МОН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ  “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,  I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг 1 Математика Биология Български език ФВС 2 Математика Спортни дейности Български език

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг 1 Математика Биология Български език ФВС 2 Математика Спортни дейности Български език VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг 1 Математика Биология Български език ФВС 2 Математика Спортни дейности Български език Биология 3 Английски език Български език История Философия 4 Английски език Български език

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,  УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,  З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

1а :15-8:55 9:10-9:50 10:00-10:40 10:55-11:35 11:45-12:25 12:35-13:15 13:25-14:05 Пон Рк БЕЛ ИТ ЗИП ФВС ИТ ИТ СП фс м ИТ Вт БЕЛ БЕЛ Мат

1а :15-8:55 9:10-9:50 10:00-10:40 10:55-11:35 11:45-12:25 12:35-13:15 13:25-14:05 Пон Рк БЕЛ ИТ ЗИП ФВС ИТ ИТ СП фс м ИТ Вт БЕЛ БЕЛ Мат а 8: - 8: 9:0-9:0 0:00-0:0 0: - : : - : : - : : - :0 Рк ЗИП МД МД ЗИП Дбит МД АЕ ЗИП МД Разписанието на часовете е генерирано:.9.0 г. а 8: - 8: 9:0-9:0 0:00-0:0 0: - : : - : : - : : - :0 Дбит ЗИП КК /

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1346/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 15 от 24.09.2004

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно