Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)"

Препис

1 Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

2 Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща употреба. ВНИМАНИЕ! Съществува риск от токов удар, не отваряйте кутията! ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от токов удар, не отстраняват кабинет. Не са открити части, които могат да бъдат поправени от потребителя. Консултирайте се с оторизирана ремонтна работилница. ВНИМАНИЕ: Да предотвратите пожар или ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР И РИСК FIRE POWER SOURCE Използвайте доставя само с този играя. 2

3 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ЕДИНИЦА ДЕТЕ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ЕДИНИЦА МАЙКА... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА ОПИСАНИЕ ЕДИНИЦИ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ЕДИНИЦА МАЙКА... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ЕДИНИЦА ДЕТЕ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5. ТОЧНО ОПИСАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТАERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ ЗАПАЛЕТЕ НОЩУВКА... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ФУНКЦИЯ РЕЧ НА РОДИТЕЛСКОТО (МАЙКА) УСТРОЙСТВО БЕБЕ ЕДИНИЦАERROR! BOOKMARK NOT DEFINED РЕГУЛИРАНЕ СИЛАТА НА ЗВУКА... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ИЗХОДНИ ЕДИНИЦИ НАСТРОЙКИТЕ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА МИКРОФОНА... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED МУЗИКАЛНИ НАСТРОЙКИ ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЕСЕНТА ЗА СЪН НА БЕБЕТО ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ МУЗИКА СПАНЕ НА МАЙКА ЕДИНИЦА СПИРАНЕ НА ДЕТСКАТА ПЕСЕН ЗА СЪН НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРА ЧЕТЕЦ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ИЗВЪН ОБХВАТА... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED СДВОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВА... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ФУНКЦИЯ ПЕЙДЖЪР... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ЕДИНИЦИ РОДИТЕЛИТЕ НА БЕБЕТО ЕДИНИЦАERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ИНДИКАТОР ЗА ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3

4 1. Предупреждения За да се избегне неправилната употреба на продукта, моля, прочетете това ръководство, преди пускането му в експлоатация. За вашата безопасност, моля използвайте само захранващи адаптери, предоставени в пакета (производителят не носи отговорност за загуби, причинени от използването на други хранилки). Използвайте подходящи захранващи адаптери отводи в пакета. Не използвайте батерията повече от посочения период. Не слагайте друг кабел към адаптера за захранване. 2. Характеристики 1.1. бебе единица Автоматично включване / изключване на нощна светлина Устройството за включване / изключване 5 песни за бебешки сън Индикатор за температурата на околната среда 5, за да регулирате нивото на звука Пейджър между блоковете Индикатор за изтощена батерия 1.2. Майка (родител) единица Автоматично включване / изключване на нощна светлина Устройството за включване / изключване Индикатор за температурата на околната среда 5, за да регулирате нивото на звука температура на околната среда висока / ниска аларма температура настройте за обхват на алармата Алармата ако температурата е твърде ниска или твърде висока Функция за наблюдение 4

5 Индикатор за зареждане на батерията и индикатор за изтощена батерия 3. Пакетът съдържа Едно дете устройство A-майка (единица родител). адаптер 2 мощност 5V Ръководство за потребителя на румънски 4. Описание 1.1 Майка (родител) единица Функционални бутони: Бутон Меню /OK Функция Меню Настройки за достъп или натиснете кратко, за да потвърдите избора в менюто. 5

6 мощност Звук + Звук - Реч Музика NL В режим на готовност, натиснете този бутон за 3 секунди, за да включите / изключите устройството Увеличете силата на звука или да се движите нагоре през опциите на менюто Намалете силата на звука или да се движите надолу през опциите на менюто Натиснете и задръжте, за да говорите в бебето единица Възпроизвеждане / стоп музика Старт / стоп / автоматично нощно осветление 6

7 1.2 Единица дете Бутон Меню /OK Включване/ изключване Звук+ Звук - Функция Меню Настройки за достъп или натиснете кратко, за да потвърдите избора в менюто. В режим на готовност, натиснете този бутон за 3 секунди, за да включите / изключите единица Увеличете силата на звука или да се движите нагоре през опциите на менюто Намалете силата на звука или да се движите надолу през 7

8 Реч Музика NL Връщане обратно Свързване опциите на менюто Натиснете и задръжте, за да говорим в бебето единица Възпроизвеждане / стоп музика Старт / стоп / автоматично нощно осветление Връщане към предишното меню Кратко натиснете, за да се обадя на родителското устройство. Натиснете в продължение на 7 секунди, за да се свържат двете устройства. 8

9 5. Характеристиките на продукта 1.1. Включване / изключване нощна светлина Накратко натискане на [NL] на единица родител / детето ще включите / изключите нощната светлината или ще я създадете автоматично. Ако нощната светлината се е настройла автоматично на екраните на двете устройства ще бъде написано "VOX". VOX(глас) функция ще се превърне в нощна светлината, когато нивото на звука максимален праг. Когато нощната светлината е активирана на дисплея, се показва изображение на крушка Реч функция в родителското устройство бебе единица В режим на монитор, натискане и задържане на бутона [TALK] на родителското устройство, което ще бъде чут да говори в бебето единица. Освобождаване на бутона, устройството ще се върне в режим на наблюдение. 9

10 1.3 Pегулиране силата на звука По време на разговор между звената за силата на звука може да се регулира с помощта на [Vol +] и [Vol-]. Има пет нива на настройка на силата на звука при двете устойства Стариране на устройството Поставяне 3 AAA батерии в устройството за бебето или свързващ захранващ адаптер мощност порта за 5V от него, след като го поставите в гнездото, ще ви позволи да стартирате уреда чрез натискане на бутона за 3 секунди [POWER]. При стартиране, на дисплея на бебето ще изглежда като на снимката. Поставяне на батерията в родителското устройство или свързване на захранващ адаптер мощност порта за 5V от него, след като го поставите в гнездото, ще ви позволи да стартирате уреда чрез натискане на бутона за 3 секунди [POWER]. При стартиране, единичната екрана родител ще изглежда като картинката по-горе. 10

11 Ако родителското устройство е комбиниран с устройството за бебето, или алфа извън обхват (до 300m) на екрана ще се появи: Веднъж регистриран бебе единица, родителското устройство ще влезе в режим на монитор. Екраните и на двете усторйства ще бъдат показани следващата (температура 30 C на околната среда в помещението е мястото, където устройството за бебето): 1.5. Настройките за чувствителност на микрофона Можете да настроите звука, получен в устройството за бебето на желаното ниво. Ако чувствителността е настроена на максимум, родителското устройство ще бъде в състояние да чуе дишането на бебето, дори и ако не е достатъчно силен. Можете да променяте чувствителността на микрофона, само ако две единици, родител и дете, са свързани. Процедура (в режим на готовност): Натиснете [MENU] бутона два пъти, за да влезете в менюто Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "SENS" Натиснете отново [Меню] Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете желаното ниво на чувствителност (от 1-4) Натиснете [Menu], за да потвърдите. Забележка: 1 = минимална чувствителност 4 = максималната чувствителност Когато чувствителността е настроена на максимална, устройството ще консумира повече енергия, защото тя е в постоянно състояние на предаване. 11

12 1.6. Настройки песен Процедура (в режим на готовност): Натиснете [MENU] бутона два пъти, за да влезете в менюто Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "песента" Натиснете отново [Меню] Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете желаната песен (от 1-5) Натиснете [Menu], за да потвърдите. 1.7 Включване / стопиране песен бебе спи бебето единица В режим на готовност, натиснете [Music] на устройството за бебето, за да пуснете песен, и след това натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да регулирате силата на звука. Натискането на бутона отново [Music] ще спре песента. Ако бебето заспал на песента на екрани двете устройства ще покажат камбана. 1.8 Включване / стопиране песен бебето спи в родителското устройство В режим на готовност, натиснете [Music] на устройството за бебето, за стартиране на песен, и след това натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да регулирате силата на звука. Натискането на бутона отново [Music] и песента ще спре да свири. 1.9 Престани да си играеш на бебето песен заспал Когато родителите си легнат, песента за детето им може да се спре музиката по всяко време чрез натискане на [Music] на устройството майка и бебето. Също така, при натискане на [Talk] на родителското устройство да говори с детето песента за лягане ще спре. 12

13 Настройка на температура Задайте формат на температура на екран Процедура (в режим на готовност): Натиснете [MENU] бутона два пъти, за да влезете в менюто Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "MET" Натиснете отново [Меню] Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "CE_FA" Натиснете отново [Меню] Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "парцелите" и "Fahr" (по Целзий или по Фаренхайт) Натиснете [Menu], за да потвърдите. Задайте известие за температура за включване / изключване Процедура (в режим на готовност): Натиснете [MENU] бутона два пъти, за да влезете в менюто Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "MET" Натиснете отново [Меню] Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "сигнал" Натиснете отново [Меню] Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "ON" или "OFF" (или 13

14 изключване) Натиснете [Menu], за да потвърдите. Бдителен термостатичен Ако стайна температура на стаята на бебето е по-висока от максималната, ще се чуе в алармен сигнал на високоговорителя в продължение на 45 секунди. След този период, звукът ще спре, но продължи да се включва на всеки 10 секунди или на всеки пет минути. Същото ще се случи, ако стайна температура на бебешката стая спадне под определената долната граница. По време на алармения звук, натиснете [Vol-] за 3 секунди, за да изключите алармата. Задайте желаните температурни граници За да зададете максималната и минималната температура в детската стая, следвайте тези стъпки: Натиснете [MENU] бутона два пъти, за да влезете в менюто Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "MET" Натиснете отново [Меню] Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "RANGE" Натиснете отново [Меню] Натиснете [VOL +] или [Vol-], за да изберете "Tepha" или "Teplo" (максимална или минимална температура) Ако изберете "Tepha" екран ще се появи, както е показано по-долу. Натиснете [VOL +] или [Vol-], за да настроите максималната температура. 14

15 Ако изберете "Teplo" екран ще се появи, както е показано по-долу. Натиснете [VOL +] или [Vol-], за да настроите минималната температура. Забележка: Ако температурата в помещението се повиши над максималната температура, разположен на дисплея на родителското устройство ще покаже "H" и ще свети прекъснато. Ако стайната температура се повиши над максималната температура, разположен на дисплея на родителското устройство ще покаже "L" и ще свети прекъснато Освно покритие Когато родителското устройство и устройството е твърде далеч от дете можеше да се чуе звук, който обявява присъствието си извън зоната на покритие и иконата на антената ще започне да мига на екрана Съвпадение на единици За сдвояване на детето единица родителят трябва да натиснете в продължение на 7 секунди [страница] в устройството за бебето, а след това натиснете бутона [Menu] бутона на родителското устройство, последвана от [VOL +] или [Vol-] бутона, за да изберете "REG", а след това отново [Menu] бутона за да потвърдите Пейджър функция Натиснете [Page] на устройството за бебето, пейджъра ще издава звуков сигнал и на дисплея "на страница" мига на екрана. Натиснете [Page] или всяко дете butonu единицата, за да изключите тази функция. Ако родителското устройство не отговори в срок от 60 секунди, уредът ще спре автоматично функция дете пейджър Изтриване единици в единица ingeristrate родител дете За да изтриете единици майки свързана с дете единица, натиснете [Page] от дете единица за 7 секунди, за да влезете в режим на запис, се потвърждава с тон, след това натиснете бутона [страница] 7 пъти. Потвърдете изтриването ще бъде посочен от мигащи светодиоди за 200ms. 15

16 1.14 Индикатор за изтощена батерия Бебе единица Когато адаптерът на захранване не е свързан, на дисплея ще се появи индикаторът на батерията. Ако бебето е комбиниран с родител единица, статус бебе акумулаторен блок се показва на екрана единица родител. Когато детето единичната батерията е ниско, иконата на батерията ще мига на екрана и тя ще предупредим звукови сигнала на всеки 10 секунди. Родителска единица Ако се открие родителското устройство за източване на батерията, тя ще предупредим звукови сигнала и на екрана ще се покаже иконата за изтощена батерия мига. 1.16Зареждане на батерията 16

17 17

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

XL30 Bulgarian quick start guide

XL30 Bulgarian quick start guide Регистрирайте продукта си и получете поддръжка на www.philips.com/welcome XL300 XL305 Кратко ръководство за потребителя Важни инструкции за безопасност Предупреждение Електрическата мрежа е категоризирана

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Основни операции Натиснете и задръжте Бутон захранване за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на Началния екран. Главното меню включва Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението Sony Headphones Connect до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr SAT INTEGRAL SP1219/1229 HD NORMA/PYXIS Cателитен HD приемник Ръководство за потребителя PHOTO MEDIA Преден и заден панел Преден панел 2 1 1. USB портът за свързване на външен носител се използва за актуализиране

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ) НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Запазете този наръчник за бъдещи справки. Български UTY-RLRY UTY-RLRG ЧАСТ. 9380859086-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно