Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции

Размер: px
Започни от страница:

Download "Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции"

Препис

1 Запознаване с твърдотелно 3D моделиране в AutoCAD. Основни команди за създаване на Solid-обекти обемни примитиви. Тримерни координатни системи абсолютни, потребителски и динамични (автор ас. инж. Д. Георгиева) Твърдотелно 3D моделиране в AutoCAD Моделирането с 3D плътни тела (solid modeling, наречено съкратено твърдотелно 3D моделиране) е средство за бързо създаване на обемни фигури, които са от плътен материал, т.е. може да премахвате или да добавяте обемни фигури от/към обемното тяло. 1. Обемни примитиви за създаване на Solid-обекти В AutoCAD като обемни примитиви се използват следните основни фигури, виж фиг. 1: Паралелепипед (Box); Цилиндър (Cylinder); Конус (Cone); Сфера (Sphere); Пирамида (Pyramid); Призма (Wedge); УАСГ, катедра АИТ страница 1

2 Пръстен (Torus). Командите за тези обекти могат да бъдат избирани от панела Modeling в раздела Home или директно в раздела Solid от панела Primitive. Фиг. 1: Обемни примитиви за създаване на Solid-обекти. Когато се припокрият два такива обекти те създават сложна фигура, но не се обединяват директно и може да се преместят един спрямо друг. За избиране на конкретен обект от няколко припокриващи се такива се използва кобинацията от клавиши Shift + Space или режима Selection Cycling от лентата със състоянията. УАСГ, катедра АИТ страница 2

3 Обемните примитиви могат лесно да се модифицират чрез маркерите за модифициране, наричани още манипулатори. Това са характерните точки на обекта. Модифициране се извършва и чрез палитрата Properties. Това става като променяте геометричните размери, които са в основата на създаването на обемните примитиви, виж фиг. 2: Фиг. 2: Начини на построения на обемните примитиви за Solid-обекти. УАСГ, катедра АИТ страница 3

4 2. Използване на координатните системи при 3D моделиране. Подравняване в 3D пространството Фигурите от пространството могат да се начертаят първо в равнината XY и после да се транслират, ротират или подравняват в пространството. Също така може просто да преместим UCS и да изчертаем фигурите спрямо новото положение на координатната система, виж фиг. 3: Фиг. 3: Използване на UCS за създаване на цилиндър върху наклонена повърхнина и активиран Gizmo инстумент в центъра на горната основа на цилиндъра. УАСГ, катедра АИТ страница 4

5 Начини за създаване на Потребителска координатна система (UCS): От работният прозорец като модифицираме иконата на координатната система чрез преместване на характерните й точки. Ако кликнем с л.б.м. върху иконата в началото на коорд. с-ма (0,0,0) се появява меню със следните опции: Move and Align мести и подравнява равнината XY към нова равнина; Move Origin Only само мести UCS; World връща в WCS. От клавиатурата чрез командата UCS и избиране на една от възможностите за ротация или прилепване; От рибън интерфейса избираме желаната икона в панела Coordinates от раздела Home. За да може създадената допълнителна координатна система да се използва повторно тя трябва да бъде наименована Named UCS. За подравняване на обекти в 3D пространството се използва командата 3D Align, при която след избора на обект се посочват кои 3 точки от него ще бъдат подравнени към 3 нови точки (новата равнина), виж фиг. 4. Командата се намира в панела Modify от раздела Home. Фиг. 4: Командата 3DAlign последователност на избиране на обекти и точки. УАСГ, катедра АИТ страница 5

6 Транслация и ротация на обектите в пространството освен със стандартните команди 3DMove и 3DRotate може да се осъществи и с инструмента Gizmo. Той работи с обекти при стил на визуализация различен от мрежа. Gizmo обединява в себе си три команди 3D Move, 3D Rotate и 3D Scale. Активира се от панела Selection в раздела Home и др. Когато е активиран Move Gizmo се появяват оси на транслация успоредни на осите на WCS. При Rotate Gizmo се появяват оси на въртене, също успоредни на осите на WCS. А при Scale Gizmo центърът на хомотетия се намира в началото на Gizmo иконата. Началото на Gizmo иконата се появява в центъра на избрания тримерен обект, но може да се мести и долепва към характерните точки на обекта, виж фиг. 3 и фиг. 5. а) б) в) г) д) Фиг. 5: Gizmo икона а) при активиран Move Gizmo; б) при Move Gizmo с избрана ос на транслация; в) при активиран Rotate Gizmo; г) при Rotate Gizmo с избрани ос и ъгъл на завъртане и д) при активиран Scale Gizmo. УАСГ, катедра АИТ страница 6

7 3. Регион Регионът (Region) е плътен обект без дебелина, т.е. той е двумерен обект, но върху него може да се задава материал, с което става възможно участието му в тримерни визуализации. Създава се от затворен контур (граница на региона) чрез командите Region или Boundary от панела Draw в раздела Home. При командата region се избира затворения контур, а при boundary точка от затворената област, виж фиг. 6. Фиг. 6: Прозорецът Boundary Creation за създаването на регион от командата boundary. УАСГ, катедра АИТ страница 7

8 4. Примери (1) Създайте подобни на показаните тримерни обекти с произволни размери: УАСГ, катедра АИТ страница 8

9 (2) Създайте подобен на показаният вляво тримерен обект с произволни размери и го редактирайте до положението показано вдясно: УАСГ, катедра АИТ страница 9

Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски

Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски Действия с плътни тела (Solid Element Operations) Конструктивните елементи могат да взаимодействат помежду си чрез

Подробно

Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ

Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ Слоеве. Показване и скриване на панела. Увеличаване и намаляване на иконите. Преименуване на слой. Избор. Създаване. Показване и скриване

Подробно

<4D F736F F D20D0E5E4E0EAF2E8F0E0EDE520EDE020ECEEE4E5EB2E646F63>

<4D F736F F D20D0E5E4E0EAF2E8F0E0EDE520EDE020ECEEE4E5EB2E646F63> Вие може да променяте синхронни модели по много различни начини. Преместване или завъртане геометрия на детайл, използвайки направляващия волан (steering wheel). Пример: Може да промените модел, използвайки

Подробно

ПРОЕКТ ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА 1. Отваряме програмата SketchUp. Избираме ново положение на Координатната система От контексното меню /върху една от осите на

ПРОЕКТ ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА 1. Отваряме програмата SketchUp. Избираме ново положение на Координатната система От контексното меню /върху една от осите на ПРОЕКТ ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА 1. Отваряме програмата SketchUp. Избираме ново положение на Координатната система От контексното меню /върху една от осите на Координатната система/ избираме Place и преместваме

Подробно

Title of Presentation

Title of Presentation INDESIGN УРОК 1 ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОГРАМАТА Изготвил: инж. Дарина Атанасова, ркк при ІV ЕГ Начален екран. Нов документ. Първоначални настройки на документ. Промяна на мерните единици. Промяна на настройките

Подробно

Microsoft Word - ch2.4.doc

Microsoft Word - ch2.4.doc 9 Кинематика на сложни движения на твърдо тяло 9 Сферично движение на твърдо тяло Определение Сферично движение на твърдо тяло или движение на тяло около неподвижна точка наричаме такова движение при което

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно

ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА I. Алгебра 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение. 2. Квадратен корен. Корен n-ти.

ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА I. Алгебра 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение. 2. Квадратен корен. Корен n-ти. ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА I. Алгебра 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение. 2. Квадратен корен. Корен n-ти. Коренуване на произведение, частно, степен и корен.

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по- ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-гъвкава от всичко, което Microsoft са правили досега.

Подробно

СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил

СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил или по създаден от вас потребителски стил. По подразбиране

Подробно

40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъ

40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъ 40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъдим по-подробно два класически примера на двувалентни

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

Microsoft Word - Chapter4-bg.doc

Microsoft Word - Chapter4-bg.doc Глава 4. Създаване и промяна на външен контур - 1 - Съдържание: 4.1Работа с колекции и модели. 2 4.2Протокол на конструиране 3 4.3 Основи на геометрията 4 4.4 Изтриване на обекти 5 4.5 Паралел 6 4.6 Ъгли

Подробно

FILE EXPLORER FILE EXPLORER Е ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ПАПКИ И ФАЙЛОВЕ, КОЯТО В ПРЕДИШНИТЕ ВЕРСИИ СЕ НАРИЧАШЕ WINDOWS EXPLORER. В ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПРИЛОЖЕНИ

FILE EXPLORER FILE EXPLORER Е ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ПАПКИ И ФАЙЛОВЕ, КОЯТО В ПРЕДИШНИТЕ ВЕРСИИ СЕ НАРИЧАШЕ WINDOWS EXPLORER. В ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПРИЛОЖЕНИ FILE EXPLORER FILE EXPLORER Е ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ПАПКИ И ФАЙЛОВЕ, КОЯТО В ПРЕДИШНИТЕ ВЕРСИИ СЕ НАРИЧАШЕ WINDOWS EXPLORER. В ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА РАБОТА С ПАПКИ И ФАЙЛОВЕ СА НАПРАВЕНИ НЯКОИ

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно

Microsoft Word ELANA-Global-Trader-FX.docx

Microsoft Word ELANA-Global-Trader-FX.docx ELANA Global Trader Валутна търговия (FX) за десктоп, таблет и смартфон КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА Ръководство за работа с платформа ELANA Global Trader за валутна търговия FX. Страница 1 от 14 Какво

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

компютърна Графика и Презентации - Виртуални машини

компютърна Графика и Презентации - Виртуални машини Компютърна Графика и Презентации Виртуални машини: Дисплеен, Геометричен, Структурен, Семантичен и Диалогов процесори гл. ас. д-р А. Пенев Диалогов Диалогов Процесор Процесор Семантичен Семантичен Процесор

Подробно

Графика и Презентации - Стандартизация на графичният Вход/Изход

Графика и Презентации - Стандартизация на графичният Вход/Изход Компютърна Графика и ГПИ Технически средства. Стандартизация на графичния вход/изход. Графични фаи лови формати доц. д-р А. Пенев Технически Средства 2/44 Технически Средства В компютърната графика с термина

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

Paint.net

Paint.net Paint.net Урок 1 запознаване с различни разширения и слоеве Какво е разширение на един файл? Както знаете, всеки един файл си има име и разширение. Как изгелжда това: Име Разширение Името е уникално за

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 2018 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 05.10.2017

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Компютърна Графика и Презентации - Алгоритми за Визуализация

Компютърна Графика и Презентации - Алгоритми за Визуализация Компютърна Графика и Презентации Алгоритми за Визуализация гл. ас. д-р А. Пенев Визуализация Построяване на изображение съответстващо на модел. Операция по преобразуване на представяне на двумерни/тримерни

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

SIEMENS NX – Въведение в Advanced Simulation

SIEMENS NX – Въведение в Advanced Simulation Условия за омрежване Цели: Създаване на 3D tetrahedral или swept мрежа Създаване на 2D free или mapped мрежа Задаване на общата големина на елемента Задаване на големината на повърхността от мрежата Задаване

Подробно

Наръчник на учителя

Наръчник на учителя НАРЪЧНИК НА УЧИТЕЛЯ Целта на това помогало е да е в помощ на всички, използващи обучителната платформа Programiram.com. В него сме описали важни и полезни за процеса на работа инструменти. Профил: Кликнете

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 2007 2013, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Подробно

Release notes_V3.0_BG

Release notes_V3.0_BG БЕЛЕЖКИ КЪМ ВЕРСИЯ V3.0 Hilti ON!Track Дата на излизане: 09.06.2018 г. 1 Важни моменти на версията 2 2 Нови функции 3 2.1 От местоположение и количество в потвърждение на доставката 3 2.2 Потвърждение

Подробно