Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание

Размер: px
Започни от страница:

Download "Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание"

Препис

1 Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание AVP-F е регулатор на диференциално налягане с пряко действие, предназначен предимно за използване в топлофикационни системи. Регулаторът затваря при повишаване на диференциалното налягане. Регулаторът има управляващ вентил, задвижка с една регулираща мембрана и ръкохватка за настройка на диференциалното налягане (версията с фиксирана настройка, предлагана по специална заявка, е без ръкохватка). Основни данни: DN -50 k VS 0,4-25 m 3 /h PN 25 Диапазон на настройка (AVP): 0,2-1,0 bar / 0,3-2,0 bar Фиксирана настройка (AVP-F) : 0,2 bar / 0,5 bar Температура: - Циркулационна вода / вода с гликол до 30% 2 0 C Присъединяване: - Външна резба (накрайници на заварка, накрайници с резба и накрайници тип фланец) - Фланец По специална заявка Кодове за поръчка Пример 1: Регулатор на диференциално налягане за монтаж на връщащата тръба, DN, k VS 1,6, PN 25, диапазон на настройка 0,2-1,0 bar, T max 0 C; външна резба - 1 Регулатор AVP DN Кодов : 003H Импулсна тръба, комплект AV, R 1 8 Кодов : 003H6852 Опции: - 1 Заварени накрайници Кодов : 003H6908 Регулаторът се доставя напълно сглобен, включително импулсна тръба между вентила и задвижката. Външната импулсна тръба (AV) трябва да се поръча отделно. Регулатор AVP (монтаж на връщаща тръба) Скица Диапазон на Диапазон на DN k VS Присъединяване настройка на p Кодов настройка на p Кодов (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 0,4 003H H6291 1,0 003H H6292 1,6 G ¾ A 003H H6293 2,5 Цилиндр. 003H H6294 4,0 външна 003H H6295 резба 20 6,3 по G 1 A 003H H ,0 ISO 228/1 G 1¼ A 003H H ,5 G 1¾ A 003H6288-0,2-1,0 00,3-2, G 2 A 003H G 2½ A 003H6290-4,0 003H H ,3 003H H ,0 Фланци PN H H ,5 по EN H H H H H H6356 Забележка: предлагат се и други регулатори по специална заявка. DEN-SMT/SI VD.CC.W5.44 Danfoss 07/2013 1

2 Кодове за поръчка (продължение) Пример 2 - Регулатор AVP без предварително определена импулсна тръба: Регулатор на диференциално налягане за монтаж на подаваща тръба, DN, k VS 4,0, PN 25, диапазон на настройка 0,2-1,0 bar, T max 0 C; фланец - 1 Регулатор AVP DN Кодов : 003H Импулсна тръба, комплект AV, R 1 8 Кодов : 003H6852 Опции: - 1 Заварени накрайници Кодов : 003H6908 Регулаторът е окомплектован, без имп.тръба между вентила и задвижката. Външната имп. тръба (AV) се поръчва допълнително. Регулатор AVP (монтаж на подаваща тръба) Скица Диапазон на Диапазон на DN k VS Присъединяване настройка на p Кодов настройка на p Кодов (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 0,4 003H H6323 1,0 003H H6324 1,6 Цилиндрична G ¾ A 003H63 003H6325 2,5 външна резба по 003H H6326 4,0 ISO 228/1 003H H ,3 G 1 A 003H H ,0 G 1¼ A 0,2-1,0 003H6319 0,3-2,0 003H6329 4,0 003H H ,3 003H H ,0 Фланци PN 25 по 003H H ,5 EN H H H H H H6380 Забележка: предлагат се и други регулатори по специална заявка. Регулаторът е без предварително избрана импулсна тръба (вижте пример 2 за начин на поръчване) Принадлежности Скица Type designation DN Присъединяване Кодов Накрайници на заварка Накрайници с външна резба Накрайници тип фланец 003H H H H H H Конична външна резба съгл. R 1 003H EN R 1¼ 003H6905 R ½ 003H R ¾ 003H R 1½ 065F R 2 065F H69 20 Фланци PN 25 съгл. EN H H6917 Описание: R H медна тръба Ø mm Импулсна тръба комплект AV R H компресионен фитинг за присъединяване на импулсната тръба R ½ 003H6854 към тръба Ø6 1 mm 10 компресионни фитинга за присъединяване на импулсна тръба към тръба, Ø6 1 mm R H компресионни фитинга за присъединяване на импулсна тръба към тръба, Ø6 1 mm R H компресионни фитинга за присъединяване на импулсна тръба към тръба, Ø6 1 mm R ½ 003H компресионни фитинга за присъединяване на импулсна тръба към задвижка, Ø6 1 mm G H6931 Затварящ вентил Ø6 mm 003H0276 Компресионният фитинг се състои от щуцер, уплътнителен пръстен и гайка. Сервизни комплекти Скица Type designation Вложка на вентила Означение на типа Задвижка с ръчка за настройка (AVP) DN k VS Кодов (mm) (m 3 /h) AVP връщащ AVP 1,6 003H H6871 2,5 003H H6872 4,0 003H H ,3 003H H H H / 40 / 50 12,5 / 20 / H H6876 диапазон на настройка на Δp AVP връщащ AVP (bar) 0,2-1,0 003H H6834 0,3-2,0 003H H VD.CC.W5.44 Danfoss 07/2013 DEN-SMT/SI

3 Технически данни Вентил Номинален диаметър DN Стойност на k VS m 3 /h 0,4 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 8,0 12, Коефициент на кавитация z 0,6 0,55 0,5 Пропуски съгл. стандарт IEC 534 % от k VS 0,02 0,05 Номинално налягане PN 25 Макс. диференциално налягане bar Флуид Циркулационна вода / вода с гликол до 30% рн на флуида Мин. 7, макс. 10 Температура на флуида C 2 0 Присъединяване Материали Корпус на вентила вентил накрайници резба Външна резба - Фланцеви На заварка и с външна резба Фланцеви - Червен бронз usn5znpb (Rg5) Ковко желязо EN- GJS LT (GGG 40,3) фланец - Ковано желязо EN-GJS LT (GGG 40,3) Седло на вентила Гофрирана неръждаема стомана, мат Конус на вентила Уплътнение Система за понижаване на налягането Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As EPDM Бутало AVP задвижка Тип AVP, AVP-F Размер на задвижката cm 2 54 Номинално налягане PN 25 Зададени диапазони на диф. налягане и цвят на пружините Материали Задвижка кожух Мембрана Импулсна тръба по специална заявка. bar 0,2-1,0 0,3-2,0 жълт червен Горен кожух на мембраната Гофрирана неръждаема стомана, мат Долен кожух на мембраната Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As EPDM Медна тръба Ø6 1 mm DEN-SMT/SI VD.CC.W5.44 Danfoss 07/2013 3

4 Принципи на приложение Монтаж на връщащата тръба Директна отоплителна система Индиректна отоплителна система Монтаж на подаващата тръба Директна отоплителна система Индиректна отоплителна система Монтажни положения При температура на флуида до 100 C регулаторите могат да бъдат монтирани във всяко положение. При по-високи температури регулаторите трябва да се монтират само на хоризонтални тръби, като задвижката е ориентирана надолу. 4 VD.CC.W5.44 Danfoss 07/2013 DEN-SMT/SI

5 Диаграма на налягането спрямо температурата макс. EN-GJS LT (GGG 40,3) PN 25 CuSn5ZnPb (Rg5) PN 25 работна зона Максимално допустимо работно налягане като функция от температурата на флуида (съгласно EN and EN ). Оразмеряване - Директна отоплителна система Пример 1 Управляващият мотор-вентил (MCV) за смесителен кръг в директно свързана отоплителна система изисква диференциално налягане 0,3 bar (30 kpa). Предоставени данни: Q max = 1,2 m 3 /h (1200 l/h) p min = 0,7 bar (70 kpa) * p отопл.кръг = 0,1 bar (10 kpa) p MCV = 0,3 bar (30 kpa) избрано *Забележка Δp отопл.кръг отговаря на необходимото налягане на помпата в отоплителната система и не трябва да се взема предвид, когато се оразмерява AVP Зададената стойност на диференциалното налягане е: p зад. ст-ст = p MCV pзад.ст-ст = 0,3 bar (30 kpa) Общата загуба на налягане в регулатора е: p AVP = pmin pmcv = 0,7 0,3 p AVP = 0,4 bar (40 kpa) Евентуалните загуби на налягане в тръбите, спирателната арматура, топломерите и т. н. не са включени. Стойността на k v се изчислява съгласно формулата: Qmax 1,2 kv Δp 0,4 AVP k v = 1,9 m 3 /h Решение: В примера е избран AFP DN, стойност на k VS 2,5, с диапазон на задаване на диференциалното налягане 0,2-1,0 bar. Макс. мин. контур Макс. мин. контур DEN-SMT/SI VD.CC.W5.44 Danfoss 07/2013 5

6 Оразмеряване (продължение) - Индиректна отоплителна система Пример 2 Управляващият мотор-вентил (MCV) за индиректно свързана отоплителна система изисква диференциално налягане 0,5 bar (50 kpa). Предоставени данни: Q max = 1,25 m 3 /h (1250 l/h) p min = 1,0 bar (100 kpa) p топлообм. = 0,05 bar (5 kpa) p MCV = 0,4 bar (40 kpa) избрано Зададената стойност на диференциалното налягане е: p зад.ст-ст = p топлообменникr + p MCV = 0,05 + 0,4 p зад.ст-ст = 0,45 bar (45 kpa) Общата загуба на налягане в регулатора е: p AVP = p min p топлообм. p MCV = 1,0 0,05 0,4 p AVP = 0,55 bar (55 kpa) Евентуалните загуби на налягане в тръбите, спирателната арматура, топломерите и т. н. не са включени. Стойността на k v се изчислява съгласно формулата: Qmax 1,25 kv Δp 0,55 AVP k v = 1,7 m 3 /h Решение: В примера е избран AFP DN, стойност на k VS 2,5, с диапазон на задаване на диференциалното налягане 0,2-1,0 bar. Макс. мин. обменник Макс. мин. обменник 6 VD.CC.W5.44 Danfoss 07/2013 DEN-SMT/SI

7 Конструкция 1. Корпус на вентила 2. Вложка на вентила 3. Разтоварен от налягане конус на вентила 4. Стебло на вентила 5. Дренажен отвор 6. Управляваща мембрана за управление на диференциално налягане 7. Регулираща пружина за контрол на диференциалното налягане 8. Ръкохватка за задаване на диференциалното налягане, подготвена за запечатване 9. Съединителна гайка 10. Горен кожух на мембраната 11. Долен кожух на мембраната 12. Компресионен фитинг за импулсна тръба 13. Предпазен вентил за свръхналягане 14. Задвижка AVP Начин на действие Промените в налягането на подаващата и връщащата тръба се предават през импулсните тръбички и/или дренажния отвор в стеблото на задвижката към камерите на задвижката и въздействат на регулиращата мембрана за диференциално налягане. Регулирането на диференциалното налягане се осъществява чрез настройка на регулиращата пружина. Управляващият вентил затваря при повишаване на диференциалното налягане и отваря при понижаващо се диференциално налягане, за да поддържа постоянно диференциално налягане. Регулаторът е снабден със защитен вентил срещу свръхналягане, който предпазва управляващата мембрана от твърде високо диференциално налягане (не е реализирано във версията AVP-F за монтаж на подаваща тръба). Настройки Настройка на диференциалното налягане Настройката на диференциалното налягане (валидно само за регулатор AVP) се извършва с пружината за регулиране на диференциалното налягане. Настройката може да се извърши с помощта на ръкохватката за регулиране на диференциалното налягане и/или на индикаторите за налягане. Диаграма за настройване Съотношение между цифрите на скалата и диференциалното налягане. Дадените стойности са приблизителни. DEN-SMT/SI VD.CC.W5.44 Danfoss 07/2013 7

8 Размери L 1 L 1 L H H2 H1 H3 H1 H3 Ø125 DN -25 Ø125 DN -25 Ø125 DN DN L L H mm H H H Тегло (резба) 3,5 3,5 3, kg Тегло (фланец) 6,1 6,8 7,4 10,2 11,7 13,9 Забележка: 3а други размери на фланеца вижте таблицата за накрайниците L 3 L 2 L 1 n d 2 d R k SW SW SW 45 DN R SW d L 1 2) L 2 L 3 k d 2 n mm 1/2 32 (G 3/4A) /4 41 (G 1A) (G 11/4A) /4 63 (G 1¾A) /2 70 (G 2A) (G 2½A) Конична външна резба по EN ) Фланци PN 25 по EN Компресионни фитинги R 1 8 / R 3 8 / R mm (R 1 8) 37 mm (R 3 8) 43 mm (R 1 2) 8 VD.CC.W5.44 Produced by Danfoss A/S 07/2013

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регулируема настройка Описание Регулаторът има управляващ

Подробно

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип: - AMV 150 1) - AMV(E)

Подробно

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не пропуска въздушни мехурчета Механично свързване с щракване

Подробно

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 (вижте страница 2, 3, 4 VFGS 2 (вж. стр. 5, 6) Вентили за отоплителни, топлофикационни и охладителни системи Вентилите

Подробно

HRE 3, HRE 4 (RVA)

HRE 3, HRE 4 (RVA) Технически данни Ротационни вентили HRE 3, HRE 4 Описание Ротационните вентили HRE могат да се използват в съчетание с електрически задвижки АМВ 162 и АМВ 182. Характеристики: Чугунено тяло с вътрешна

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ

Подробно

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф X Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ момент,

Подробно

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc V5032 Kombi-2-plus БАЛАНСИРАЩ И СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ СЪДЪРЖАНИЕ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА Конструкция... 1 Материали... 1 Приложение... 1 Характеристики... 1 Спецификации... 2 Действие... 2 Размери, kvs-величини

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc

Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc Конструкция Вентилът Alwa-Kombi-4 се състои от: Тялото на вентила прав модел с вътрешна резба съгласно ISO 7 (DIN 2999) или външна резба съгласно DIN ISO 228 Вложка на вентила Ръкохватка с цифров дисплей

Подробно

MTCV

MTCV Многофункционален термостатичен циркулационен вентил MTCV безоловен бронз Въведение Фиг. 1. Базова версия - A Фиг..* Версия B на MTCV с пряко действие с функция на автоматична дезинфекция * термометърът

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

Mut PL 2017.xls

Mut PL 2017.xls ЦЕНОВА ЛИСТА 2018 BG-8000 Бургас, ул. "Индустриална" 33, тел./факс: 056/ 843731; 056/ 816639, e-mail: sales@thermoeconomic.com, www.thermoeconomic.com СМЕСИТЕЛНИ, РАЗДЕЛИТЕЛНИ И ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със сух ротор. Изпълнение като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03 София 64, ул. Могилата 0 тел./факс: +359 2/962-46-00, тел.: +359 2/862-43-9 E-mail: Bulgariatherm@einet.bg; www.bulgariatherm.com ЦЕНОВА ЛИСТА 03 209 Art. 720.00.30 RBM термостатична глава с течен сензор

Подробно

Catalogue2017_en

Catalogue2017_en Стоманени котли за течни и газообразни горива НАФТА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРОПАНБУТАН Разчитайки на своя дългогодишен опит в производството на котли, работещи с течно или газообразно гориво, THERMOSTAHL предлага

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m]

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10... 24 H[m] Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m] 480 400 320 240 160 80 Wilo-EMU 10...24 0 5 10 15 20 30 4050 100 300Q[l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и

Подробно

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) Арматура и фитинги 236000 2360007 2360005 2360008 2360009 2360004 2 2/48 8/32 6,0 9,2 4,40 22,2 33,44 49,85 7,32 0,94 7,28 26,66 40,3 59,82 298000 Кран сферичен с извод за сонда 22,92 27,50

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

NG

NG Конструкция Моноблокови самозасмукващи струйни помпи с вграден ежектор. Приложения За изпомпване на вода от кладенци. За покачване на налягането при централна водоснабдителна система с ниско налягане (да

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата СЕРИЯ Серията представлява истинска революция в продуктовата гама на индустриалните горелки Riello. са горелки с разделна конструкция, предназначени за инсталации с големи топлинни мощности. Могат да бъдат

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи

h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи E Engineering GmbH Всички права запазени. Отговорни за съдържанието: Щефан Шайфлингер, Мануела Вендт, Вилфрид Зивеке, Анете Цилер Оформление:

Подробно

Investments in our products pay off Спирателна клапа тип Бътерфлай DESPONIA Merkur trading Ltd Tel P.O. Box 9 Fax BG-

Investments in our products pay off Спирателна клапа тип Бътерфлай DESPONIA Merkur trading Ltd Tel P.O. Box 9 Fax BG- Investments in our products pay off Спирателна клапа тип Бътерфлай Copyright by InterApp 0638 Особености на изделието: Област на приложение Центрична спирателна клапа с еластомер-маншет За течности и газове

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови отоплителни инсталации (на офисни и други обществени сгради), както и за малки и средно големи

Подробно

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Ø 14 63 mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Съдържание Система KAN-therm Press / Press LBP - номенклатура... 3 Резбови съединения...17

Подробно

Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 София 1632 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179

Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 София 1632 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179 Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179 310 Факс: 02/ 9179 312, 9179 313 ISO 9001 ж.к. Овча Купел 2 бул.

Подробно

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат Арт. 7037.10.10 ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискателен уплътнителен фланец, съгласно БДС EN 1253-2, незапалим,

Подробно

RTQ 3S

RTQ 3S RTQ 3S Двуходови стоманени котли за изгаряне на течни или газообразни горива RTQ 3S RTQ 3S 35-166 M R D 1 95 RTQ 3S 217-2400 (*) Модели от RTQ 1100 3S до RTQ 2400 3S R M IGT OI (*) - В съответствие с Er

Подробно

ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ И ТЕРМОСТАТИЧНИ СМЕСИТЕЛНИ ВЕНТИЛИ GIACOMINI

ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ И ТЕРМОСТАТИЧНИ СМЕСИТЕЛНИ ВЕНТИЛИ GIACOMINI ПРЕДПАЗНИ ВЕНТИЛИ - БАЛАНС ВЕНТИЛИ. ПРЕДПАЗНА АРМАТУРА GIACOMINI Giacomini R140, R140D и R140R серии предпазни вентили се използват в затворени отоплителни системи за топла вода с цел да се гарантира,

Подробно