П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

Размер: px
Започни от страница:

Download "П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф."

Препис

1

2 П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ гр. Инф. технологии 16- п п45 9А География 21 - к42 ФВС 24 - ф.с. І гр. ІІ гр. Инф. технологии 16- п п45 География 21 - к42 Руски език 12 - к45 9Б История 18 - к34 ЗБУТ 3-к43 Електротехника 34 - п42 Англ. език 9 - Руски език 12 - к45 9В I гр. Учебна практика по Геодезия РПП 33 - п21 II гр. Рисуване РПП 36 - к40 Англ. език 9-11-к31 10А География 21 - к42 История 19 - к41 Математика 14-к23 Час на а 6- к33 Час на а 14- к24 10Б ФВС 24 - ф.с. История 18 - к34 География 21 - к42 БЕЛ 6 - к23 Физика 23 - п31 Час на а 35- п33 10В 11А 11Б 11Г I гр. Интериорен дизайн 37 - к44 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ- ГР. ШУМЕН I гр.учебна практика по Геодезия 32 - к11 II гр. Компютърно чертане 15 - п46 Градоустройство 28 - п41 I гр. II гр. Учебна практика Рисуване и композиция 36 - к п43 I гр. Електронизация и компютъризация в геодезията 33 - к12, П21 II гр.заваряване 44 - раб. I гр. Интериорен дизайн 37 - к44 II гр. Учебна практика компютърна графика 38 - к12 Руски език 12 - к45 Англ. език 8 - к11 Руски език 12 - к45 Англ. език 11 - к31 Руски език 12 - к45 Англ. език 10 -к41 История 18 - к34 Английски език 9 - к24 БЕЛ 5-31 История на изкуството 19 - к41 Строителна механика 26 - ФВС 25 - ф.с. Философия 20 - к45 Строителна механика 26 - II гр. Интериорен дизайн 37 -к44 Час на а 5- к31 Час на а 28- п41 Философия 20 - к45 БЕЛ 5-31 ФВС 25 - ф.с. I гр. Пътища и съоръжения 26 - I гр. Организация на 12А Свят и личност 19 - к41 БЕЛ 6 - к33 II гр. Организация на II гр. Пътища и съоръжения 26-12Б БЕЛ 7 - к32 ВИК 30-п43 С Е Д М И Ч Н О Строителна дейност и контрол 28 - п41 Р А З П И С А Н И Е ВТОРИ СРОК, учебна 2018/2019 година Сградостроителство 28 - п41 Математика 14 - к24 ФВС 25 - ф.с. Английски език 9 - к21 I гр. II гр. III гр. Учебна практика по сградостроителство 31,30,29 - раб. I гр. Учебна практика компютърна графика 38 -к12 II гр. Интериорен дизайн 37 -к44 I гр. ЗБУТ 3-к43 II гр. Защитни и специални инсталации 35 - п33 Час на а 23- п31 ЗИП География 21-к42 ЗИП Философия 20 -к45 ЗИП География 21-к42 ЗИП Философия 20 -к45 *ДЧФВС-модул 2 а *ДЧФВС-модул 2 а *ДЧФВС-модул 2 а *ДЧФВС-модул 2 а 12В ФВС 24 - ф.с. 12Г БЕЛ 6 - к33 I гр. ЗИП Инженерна геодезия 33-п21 II гр. ЗИП Промишлени инсталации35-п33 БЕЛ 7 - к32 Английски език ЧЕП I гр. Картография 2 - к11 II гр. Основи на електрозадвижването 34 - п42 Математика 14 - к24 ЗИП Философия 20 - к45 Свят и личност 19 - к41 ЗИП География 21 -к42

3 В Т О Р Н И К 8А История 18 - к34 Биология 22 - к23 Физика 23 - п31 8Б 8В ФВС 25 - ф.с. Биология 21 - к42 БЕЛ 6 - к33 I гр. Геодезия 2 - к11 II гр. Техн. механика 23 п31 Химия 22 - к23 9А Биология 21 - к42 Руски език 12 - п31 История 18 - к34 Химия 22 - к23 Философия 20 - к45 Час на а 4- к33 9Б I гр. Обработка на материали 35 - п33 Биология 22 - к23 9В Биология 22 - к23 География 21 - к42 I гр. Геодезия 32 - к12 IІ гр. Материалознание 38 - к44 Физика 23 - п31 10А Математика 14 - к11 ФВС 25 - ф.с. Английски език 8 - к45 История 19 - к41 География 21 - к42 10Б I гр. Английски език 10 - к45 II гр. Икономика 39- I гр. Геодезия 2 - к11 II гр.лабораторна практика-електрически измервания 35 - п33 I гр. Геодезия 2 - к11 II гр.електротехническо чертане 34-п42 География 21 - к42 Електротехника 34 - п42 Английски език 9 - к21 I гр. Английски език 10 - к45 10В БЕЛ 7 - к32 ФВС 24 - ф.с. Математика 17-к24 II гр. Английски език 11 - к32 I гр.икономика39- Английски език 11 - к34 I гр. II гр. Информационни технологии 16 - п п45 *ДЧФВС-модул 2 а II гр. Обработка на материали 35- п33 2 а *ДЧФВС-модул 2 а I гр. Компютърно чертане в строителството 15 - п46 11А ЗИП БЕЛ 5 - к31 ФВС 25 - ф.с. II гр. Учебна практика по Геодезия 33 - п21 I и II гр. - Учебна практика по технология на строителството 30, 31 - раб. 11Б ЗИП БЕЛ 5 - к31 История 18 - к34 Геодезия 32 - к12 Технология на I гр. Учебна практика по Геодезия 32 - к12,11 II гр. Компютърно чертане в строителството 16- п47 Философия 20 - к45 I гр.интериорен дизайн 37 - к44 II гр.учебна практика Скулптура 36 -раб I гр.интериорен дизайн 37 - к44 II гр.компютърна графика 16 - п47 I гр. Учебна практика Скулптура 36 -раб II гр.компютърна графика 16 - п47 I гр. Учебна практика Скулптура 36 -раб II гр.интериорен дизайн 37 - к44 I гр. Компютърна графика 38 - к12 II гр.интериорен дизайн 37 - к44 I гр.кадастър 32 - к12 11Г История 18 - к34 Математика 17-к24 Философия 20 - к45 ФВС 1 - ф.с. II гр. Ел. инсталации в сгради 34 - п42 12А I гр.стоманобетон 26 - I гр.стоманобетон 26 - II гр.архитектурно проектиране 29 - п43 12Б I гр. Организация на ФВС 25 - ф.с. ВИК 30-к33 ЗИП БЕЛ 7 - к32 Свят и личност 19 - к41 Час на а 7- к32 12В Архитектура 29 - п43 Свят и личност 19 - к41 Математика 14 - Английски език ЧЕП 11 - к34 ЗИП БЕЛ 7 - к32 ФВС 24 - ф.с. 12Г БЕЛ 6 - к33 Математика 14 - к11 Свят и личност 19 - к41 I гр. Учебна практика по инженерна геодезия 33 - п21 II гр. Експлоатация и ремонт35 - п33 I гр. Архитектурно проектиране 29 - п43 II гр.стоманобетон 26 - I гр.производствена практика 33 - п21 II гр. Експлоатация и ремонт35 - п33 II гр.стоманобетон 26 - II гр. Организация на - 2 а *ДЧФВС-модул 2 а

4 С Р Я Д А 8А Изобразително изкуство36- к43 ФВС 24 - ф.с. 8Б ФВС 24 - ф.с. БЕЛ 6 - к33 Математика 14 - к41 8В Английски език 9 - к21 Изобразително изкуство36- к43 Математика 14 - к24 Физика 23 - п31 Философия 20 - к45 Изобразително изкуство36-к43 Биология 21 - к42 *ДЧФВС-модул 2 а 9А Физика 23 - п31 ФВС 24 - ф.с. Математика 13-к24 Строителни материали 28- п41 Музика45-мк *ДЧФВС-модул 2 а 9Б IІ гр. Обработка на материали 35 - п33 Английски език 11 - к23 Руски език 12 - к11 Електротехника 34 - п42 Музика45-мк І гр. Обработка на материали 35 - п33 Английски език 11 - к23 9В I гр. Геодезия 32 - к12 ІІ гр. Рисуване 36 - к40 Музика45-мк История 19 - к41 ФВС 25 - ф.с. Руски език 12 - к11 Руски език 7 - к32 *ДЧФВС-модул 2 а 10А I гр.сградостроителство 28 - п41 Технология на ФВС 25 ф.с. Икономика 39-10Б Руски език 12 - к11 І гр. Топографско чертане 38 - к45 ІІ гр.лабораторна практика-ел. машини 35 - п33 Етика и право 20 - к45 Математика 13-к24 II гр.сградостроителство 28 - п41 Руски език 12 - к11 10В Руски език 7 - к к11 Физика 23 - п31 Икономика 39- Математика 17 - к24 География 21 - к42 Час на а 17-к24 11А Технология на История 18 - к34 Геодезия 32 - к12 БЕЛ 5 - к31 ЗИП Философия 20 - к45 11Б БЕЛ 5 - к31 Технология на История 18 - к34 ЗИП Интериорен дизайн 38- к45 ЗИП БЕЛ к31 I гр. и II гр Учебна практика компютърна графика 38 - к12 16-п47 11Г ЗИП БЕЛ 5 - к31 История 18 - к34 I гр. ЗИП Геодезия 32 - к12 II гр.ел.инсталации в сгради 34 - п42 I гр.учебна практика по Геодезия 33 - к12 II гр. Ел.инсталации в сгради 34 - п42 I гр. - Учебна практика по Геодезия 33 - п21 II гр Ел. машини и апарати 35 - п33 ЗИП Философия 20 - к45 12А ЗИП Организация на строителството 39- Математика 14-к24 Строителна дейност и контрол 28 - п41 ВиК 30 - к34 ФВС 25 - ф.с. Час на а 16- п46 12Б I гр.стоманобетон 26 - I гр.стоманобетон 26 - II гр.архитектурно проектиране 29 - п43 I гр. Архитектурно проектиране 29 - п43 II гр.стоманобетон 26 - II гр.стоманобетон 26-12В Архитектура 29 - п43 I гр.компютърна графика 15 - п46 II гр.интериорен дизайн 37 - к44 I гр.интериорен дизайн 37 - к44 II гр Компютърна графика 15 - п46 I гр. Инженерна Геодезия 33 - п21 I гр.английски език - ЧЕП 10 - к32 12Г ФВС 24 - ф.с. ЗИП БЕЛ 6 - к33 Час на а 19- к41 IIгр. Електрически мрежи 34-п42 II гр.английски език - ЧЕП 11 - к23

5 Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К 8А ФВС 24 - ф.с. Английски език 9 - к21 Химия 22 - к23 Философия 20 - к45 Час на а 18- к34 І гр. Геодезия 2 - к11 8Б БЕЛ 6 - к33 История 19 - к41 Математика 14 - к11 Биология 21 - к42 IІ гр. Техническа механика 23-п31 8В История 19 - к41 Математика 14 - к24 Философия 20 - к45 ФВС 25 - ф.с. 9А I гр. II гр.строителна графика 28 - п41 29-п43 І гр. ІІ гр. Инф. технологии 16- п47 15-п45 9Б ФВС 24 - ф.с. Химия 22 - к23 Физика 23 - п31 Час на а 34- п42 *ДЧФВС-модул 2 а 9В І гр. ЗБУТ 3-к43 ІІ гр. Композиция 36 -к40 История 19 - к41 І гр.ii гр. Инф. Технологии17-п45 16-п47 Химия 23 - п31 І гр.учебна практика по Геодезия 33 - п21 IІ гр. Материалознание 38 - к43 Час на а 25- к11 10А БЕЛ 6 - к33 Химия 22 - к23 Етика и право 20 - к45 Руски език 12 - к34 Час на а 20- к45 Английски език 10-10Б ФВС 24 - ф.с. История 18 - к34 Биология 21 - к42 Химия 22 - к23 Електротехническо чертане 34-п42 Английски език 10-10В БЕЛ 7 - к32 География 21 - к42 Химия 23-п31 Английски език 11 - к44 Iгр. и IIгр.Рисуване 36-к40 29-п43 11А История 18 - к34 БЕЛ 5 - к31 Строителна механика 26 - ФВС 25 - ф.с. Математика 14 - к11 *ДЧФВС-модул 2 а 11Б Строителна механика 26 - История 18 - к34 Iгр. и IIгр.Учебна практика по технология на строителството 30,31 - раб. История 18 - к34 ЗБУТ 3-к43 ФВС 25 - ф.с. Час на а 12- к31 11Г БЕЛ 5 - к31 Математика 17 - п41 12А I гр. Организация на І гр. Геодезия 2 -к11 IІ гр. Осветление 34 -п42 Английски език ЧЕП 8-к31 І гр. Фотограметрия 32 - к12 IІ гр. Осветление 34 - п42 12Б Английски език ЧЕП 9 - к42 Математика 14 - к42 БЕЛ 7 - к32 Свят и личност 19 - к41 БЕЛ 6 -к31 І гр. Фотограметрия 32 - к12 IІ гр. ЗИП Ел.инсталации в сгради 34 - п42 ЗИП Организация на строителството 39- ФВС 1 - ф.с. IIгр. Организация на *ДЧФВС-модул 2 а *ДЧФВС-модул 2 а II гр. Организация на I гр.учебна практика Скулптура 36 - р I гр.интериорен дизайн 37 - к44 12В БЕЛ 7 - к32 Свят и личност 19 - к41 Час на а 38-к43 II гр..компютърна графика 15 - п46 II гр.учебна практика Скулптура 36 - р 12Г I гр.учебна практика по Геодезия 33 - п21 II гр.промишлени инсталации 35 - п33 I гр.английски език ЧЕП 10 - II гр.практика по специалността 35 - п33 I гр.организация на геодезическите работи 39- II гр. Практика по специалността 35 - п33 I гр. Пътно строителство26- II гр. Производствена практика 35 - п33 I гр. Земеусройство 32 - к12 II гр. Производствена практика 35 - п33

6 П Е Т Ъ К 8А Английски език 9 - к21 Биология 22-к23 География 21 - к42 8Б І гр. Учебна практика по Геодезия 32 - к12 IІ гр. Материалознание 34 - п42 8В Биология 21 - к42 Математика 14 - к23 І гр. Учебна практика по І гр. Учебна практика по Геодезия 32 - к11 Геодезия 32 - к12 IІ гр. Материалознание 34 - IІ гр.техническа механика п п31 История 19 - к41 Математика 14-9А История 18 - к34 I гр. и II гр. Учебна практика по специалността 31/30 - раб. Химия 22 - к23 9Б История 18 - к34 ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Философия 20 - к45 Биология 22-к23 9В Химия 23 - п31 Философия 20 - к45 ФВС 25 - ф.с. 10А Икономика 39 - Биология 21 - к42 Английски език 8 - к41 Физика 23 - п31 БЕЛ 6 - к32 10Б І гр. Учебна практика по І гр.учебна практика по Геодезия 33 - п21 Геодезия 33 - п21 IІ гр.лабораторна практика-електрически измервания 35 - IІ гр.електрически п33 машини и апарати 35-п33 І гр. Основи на сградостроителството 28-п41 IІ гр.електрически машини и апарати 35 - п33 БЕЛ 6 - к32 10В ФВС 24 - ф. с. Комбинаторика 37 - к44 История 18 - к34 Икономика 39 - Биология 21 - к42 Етика и право А Градоустройство 28 - п41 Английски език 9 - к43 Математика 14 - ЗИП Технология на 11Б Английски език 8 - к41 Руски език 12 - к31 Английски език 11 - к32 Руски език 12 - к31 ФВС 25 - ф. с. Пластична анатомия 29 - п43 I гр. Компютърно чертане в строителството 16 - п47 II гр. Учебна практика по Геодезия 33 - п21 БЕЛ 5 - к31 *ДЧФВС-модул 2 а 11Г Английски език 10 - к45 Руски език 12 - к31 БЕЛ 5 - к31 I гр. AutoCad в Геодезията 17 - п45 II гр. Електромашини и апарати 35 - п33 12А Производствена практика 30 - раб. Математика 14 - к23 ЗИП - БЕЛ 6 - к32 ФВС 25 - ф. с. Свят и личност 19 - к41 *ДЧФВС-модул 2 а 12Б I гр. Организация на II гр. Производствена практика 31 - раб. I гр. Пътища и съоръжения 26 - II гр. Организация на I гр. Производствена практика 30 - раб. II гр. Пътища и съоръжения 26-12В I гр. Рисуване 36 - к40 II гр. Производствена практика 38 - к12 12Г Математика 14 - к23 ФВС 24 - ф.с. МОДУЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС VIII-XII 1.Волейбол I гр.рисуване 36 - к40 II гр. ЗИП Компютърна графика 38 - к12 I гр.-зип Интериорен дизайн 37 - к44 II гр. Рисуване 36 - к40 I гр. Устройство на територията 29 - п43 I гр.водно дело 30-к34 II гр.английски език - ЧЕП II гр. Проектиране 34 - п к32 I гр. Производствена практика 38 - к12 II гр. Рисуване 36 - к40 I гр. Геодезия 32 - к12 II гр. Проектиране 34 - п42 ДИРЕКТОР: /Борислав Панайотов/ *ДЧФВС-модул 2 а

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном VIII г 6 Час на а / 25 / 0 6 7 Немски език - 8 / 25 / 0 7 1 Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / 0 8 2 Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / 0 9 3 Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език -

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" 3, тел.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. Арх. Камен Петков 3, тел. ХI а клас ЗИП изчертаване на кофражни планове и определяне количествата на кофражните работи 1 Учебна практика по 1 Английски език 1 1 Английски език 1 Български език и литература технология на 2 строителството

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/201 г. X клас Професия Монтьор на транспортна специалност Пътностроителна 1 Етика и право 07.01 14:30 ч. 4 Техническа

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-1002 13.02.2019г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за оц

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за оц ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-032 27.09.2017г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/8-84-02 e-mail: pgeebansko@abv.bg ЗАПОВЕД 133 / 06.03.2019год. Настоящата заповед е изготвена

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК VIII А VIII Б VIII В VIII Г VIII Д IX А IX Б IX В IX Г Осн. на хардуера БЕЛ Език Език Математика Език История Математик

СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК VIII А VIII Б VIII В VIII Г VIII Д IX А IX Б IX В IX Г Осн. на хардуера БЕЛ Език Език Математика Език История Математик 1 3 ИТ Биология ИТ УП ИТ Физика Химия 4 ИТ Философия Физика Биология Физика Специализиран софтуер Специализиран софтуер Физика Философия ИТ 7 8 Химия Физика 1 Музика УТФ Физика География Метална Програмиране

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГР. ПАЗАРДЖИК ЗАПОВЕД УД / година На основание чл.147, ал.1, т.1, при спазване на

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГР. ПАЗАРДЖИК ЗАПОВЕД УД / година На основание чл.147, ал.1, т.1, при спазване на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГР. ПАЗАРДЖИК ЗАПОВЕД УД-7-7/5.9. година На основание чл.7, ал., т., при спазване на чл.7, т. от ППЗНП и решение на педагогически съвет с протокол /.9.

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 (1) Информационни технологии - И. Янкова (37) Немски език - Н. Г.Николова (2) Немски език - Н. Г.Николова (

понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 (1) Информационни технологии - И. Янкова (37) Немски език - Н. Г.Николова (2) Немски език - Н. Г.Николова ( () Информационни технологии - И. Янкова () Немски език - Н. Г.Николова () Немски език - Н. Г.Николова () Математика - Д. Живкова () Немски език - Н. Г.Николова (0) Немски език - Н. Г.Николова () Немски

Подробно

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9 5 а 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9:10-9:50 Технологии подготовка подготовка подготовка Математика 10:10-10:50 История Български език Информационни

Подробно

Седмично разписание

Седмично разписание СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2018/19 ГОД. 8 а 1 Музика 2 Физика и астрономия Физическо 3 4 1,2 гр Физическо възпитание и Руски език Философия Химия и опазване на околната среда 5 Предприемачество

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. "Левски" 1А, тел. 082/ , ЗАПОВЕД 531/

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. Левски 1А, тел. 082/ ,   ЗАПОВЕД 531/ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. "Левски" 1А, тел. 082/834 282, e-mail: trkskp@abv.bg ЗАПОВЕД 531/14.02.2019 г. На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел 1 а, сутрин 1 Математика Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика ИУЧ 2 Технол. и препр. Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. Български ИУЧ Английски ИУЧ 3 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

Microsoft Word В18.docx

Microsoft Word В18.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

гр

гр ІІ а клас І в клас І б клас І а клас -ИУЧ Околен свят -ИУЧ 4 по 1 2 по -ИУЧ по 4 ни Околен свят ИУЧ 4 ИУЧ. 1 2. ИУЧ по 4 ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 4 1 2 4 ИУЧ по ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 3 4 интерси 1 2 3 4

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно