Николина Николова Елиза Стефанова Мирослава Николова Диана Петрова Красен Стефанов КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Николина Николова Елиза Стефанова Мирослава Николова Диана Петрова Красен Стефанов КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ"

Препис

1 Николина Николова Елиза Стефанова Мирослава Николова Диана Петрова Красен Стефанов КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

2 Николина Николова Елиза Стефанова Мирослава Николова Диана Петрова Красен Стефанов КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ информационни технологии 10. клас ПРОСВЕТА София

3 Николина Илиева Николова Елиза Петрова Стефанова Мирослава Спасова Николова Диана Петрова Петрова Красен Стефанов Стефанов КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 10. КЛАС Редактор Клавдия Петрова Художник на графичния дизайн Бояна Павлова Художник на корицата Лало Николов Художник редактор Вихра Янчева Технически редактор Мариана Димитрова Коректор Васил Койнарев Българска. Издание I/2019 г. Формат 70х100/16. Печ. коли 3. Изд. Коли 3,89. Код Издателство Просвета София АД София 1618, ул. Земеделска Печат Алианс принт ЕООД София Николина Илиева Николова, Елиза Петрова Стефанова, Мирослава Спасова Николова, Диана Петрова Петрова, Красен Стефанов Стефанов, 2019 г. Бояна Иванова Павлова художник на графичния дизайн, 2019 г. Лало Николаев Николов художник на корицата, 2019 г. Просвета София АД всички права запазени. ISBN

4 Съдържание I. Увод / 4 II. Методически бележки / 5 III. Примерен тематичен план / 14 IV. Оценяване / 15 V. Указания по теми / TEMA 1. OБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯ / Методически бележки / Възможности за диференциация и индивидуализация / Възможности за творческо развитие / Възможности за групова/проектна работа / TEMA 2. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ / Методически бележки / Възможности за диференциация / Възможности за творческо развитие / Възможности за групова/проектна работа / TEMA 3. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И БЕЗОПАСНОСТ / Методически бележки / Възможности за диференциация и индивидуализация / Възможности за групова/проектна работа / ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ / 28 VI. Изпитни материали / 31 Входно ниво / 32 Тестова проверка за дигиталните компетентности / 34 Мисия 1. Български филми / 38 Мисия 2. Резултати от НВО / 40 VII. Заключение / 42 VIII. ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ / 43 Пояснителни бележки / 48 3

5 I. УВОД Този дигитален свят е точно това, което ти ще направиш от него! Сиара Принцес Харис В ръцете си държите книгата за учителя към учебника на издателство Просвета по информационни технологии (ИТ) за 10. клас. Учебникът е създаден с много любов и изразява нашето отношение към образованието на децата ни. Неговата цел е да отговори на нуждите на общество ни от дигитално компетентни млади хора, които ползват ефективно и етично модерните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за решаване на ежедневни проблеми, за комуникация и себеизразяване. При създаването му сме интегрирали дългогодишния си опит по множество национални и международни проекти, свързани със съвременните методи за обучение по и с помощта на ИКТ. Всеки от уроците включва предизвикателни контексти, както и допълнителни задания с практически приложим резултат. Основният обект във всеки урок е т.нар. Мисия, която учениците трябва да изпълнят. Терминът е заимстван от популярните на тази възраст компютърни игри и филми и носи в себе си интуитивната настройка за преодоляване на препятствия с цел постигане на така желаната победа. И действително, Мисията представлява проблемна ситуация, организирана като минипроект. Постигането Ӝ гарантира и постигането на очакваните от учебната програма (УП) резултати. Разбира се, и тук, както в игрите и филмите, героят ученик разполага с неочаквани помощни средства това са каретата с описание на новите концепции и триковете, в които карета се описват различни техники за постигане на конкретни резултати. Докато ги прилагат, учениците на практика развиват уменията, описани в учебната програма. За тяхно и ваше удобство новите понятия са изведени в таблица в началото на урока. Вярваме, че така структурирано и представено учебното съдържание ще бъде леко и приятно за усвояване от учениците ви, а учебният процес мотивиращ и забавен, както за тях, така и за вас! И разбира се, ще доведе до очаквания резултат в края на обучението по ИТ в 10. клас! 4

6 II. МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ Обучението по ИТ в 10. клас завършва първи гимназиален етап на средно образование, в който се очаква учениците да демонстрират формираните в резултат от целенасоченото обучение от 5. клас до момента дигитални компетентности. В рамките на часовете по ИТ са предвидени 2 часа за външно оценяване, което се очаква да се провежда в началото на месец юни. В същото време в 10. клас предметът Информационни технологии се изучава само в рамките на 18 часа. Това налага изучаването му да бъде предвидено през втория учебен срок. Във времето, с което се разполага за обучение в 10. клас, основно предизвикателство е развиване на дигиталните компетентности към самостоятелно или дори свободно ниво на владеене, надграждане на знанията и уменията за вече въведени технологични възможности и най-вече прилагането им за решаване на конкретни практически или теоретични проблеми. Специален акцент в обучението в 10. клас е развиването на дигитални компетентности в областите: създаване на съдържание и по-специално алгоритми, техните свойства, видове алгоритми, разчитане на алгоритми въздействие на използването на дигиталните технологии върху здравето и върху околната среда подготовка за национално външно онлайн оценяване на дигиталните компетентности. След като подготвяме учениците за национално външно онлайн оценяване на дигиталните компетентности, трябва да знаем, че то е съобразно с Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности ( digital-competences), която третира дигиталната грамотност като една от трите основни езикова, математическа, дигитална. Обучението по ИТ, насочено към развиване на дигитални компетентности, започва още в 5. клас, като следва Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности, и спираловидно ги развива от основно към самостоятелно ниво на владеене. В Първи гимназиален етап продължаваме с развитието им, като фокусът вече е върху второ ниво самостоятелно владеене и дори някои елементи на трето ниво свободно владеене (в профилирана подготовка). Оценяването обхваща всичките 5 области: Съгласно Европейската референтна рамка нивата на дигитална компетентност Обработка на информацията включват: Основно ниво на владеене Търся информация онлайн. Знам, че не всяка Самостоятелно ниво на владеене Свободно ниво на владеене Използвам различни търсачки за намиране на информация. Използвам по-комплексни начини за търсене (чрез оператори за търсене), за да намеря надеждна информация в 5

7 1 2 3 онлайн информация е надеждна. Запазвам или съхранявам файлове или съдържание (текст, снимки, музика, видео, уеб страници) и изтеглям отново, щом бъдат запазени веднъж. Използвам някои филтри при търсене (само на снимки, видео, карти). Сравнявам различни източници, за да оценя надеждността на информацията. Класифицирам информацията по методичен начин с помощта на файлове и папки. Правя резервни копия на информация и файлове, които съм запазил. До началото на 10. клас учениците вече са овладели интернет. Мога да използвам уеб канали (като RSS), за да получа информацията, от която се интересувам. Мога да оценя валидността и надеждността на информацията с помощта на набор от критерии. Наясно съм с новите постижения в областта на търсенето на информация, съхраняването и възстановяването Ӝ. Мога да запазя информация, намерена в интернет, в различни формати. Мога да използвам облачни услуги за съхранение на информация. Измерване на информация Хардуер и софтуер Компютърни системи Организация и управление на файлова система Операционни системи Търсене на информация 6. клас: Единици за измерване на информация 5. клас: Въведение в ИТ 8. клас: Съвременни мобилни устройства, инсталиране на периферни устройства 8. клас: Инсталиране и деинсталиране на софтуер 5. клас: Звук и видео 6. клас: Графични изображения 7. клас: Компоненти на КС 8. клас: Съвременни КС 9. клас: Суперкомпютри 5. клас: Организация на данните, носители на информация 6. клас: ОС, файлова структура, файлови формати, носители на информация 6. клас: Операционна система Съвременни ОС 5., 6. клас: Търсене по тема 8. клас: Ефективно търсене В 10. клас предстои да затвърдят в Тема 1: Обработка на информацията и комуникация 1.1. Оценяване валидността и надеждността на информацията: Ефективно търсене и Оценка на информация. Съгласно Европейската референтна рамка нивата на дигитална компетентност Комуникация включват: 6 Основно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене Свободно ниво на владеене Мога да общувам, използвайки мобилен телефон, Voice Over IP (например Skype), електронна поща или чат основни функции. Мога да споделям файлове Мога да използвам разширени функции на няколко средства за комуникация (Voice over IP и споделяне на файлове). Мога да използвам инструменти за сътрудни Използвам широк набор от комуникационни средства (електронна поща, чат, SMS, бързи съобщения, блогове, микроблогове, социални мрежи) за онлайн комуникация. Мога да създавам и

8 1 2 3 и съдържание чрез прости инструменти. Знам, че чрез цифрови технологии може да се взаимодейства с услуги (правителства, банки, болници). Наясно съм с наличието на социални мрежи и онлайн инструменти за сътрудничество. Наясно съм, че при използване на дигитални инструменти се прилагат определени правила за комуникация (например при коментиране, споделяне на лична информация). чество (споделени документи / файлове). Мога да използвам някои функции на онлайн услуги (обществени услуги, електронно банкиране, пазаруване онлайн). Предавам или споделям знания с други онлайн потребители (например чрез инструменти за социални мрежи или в онлайн общности). Наясно съм и използвам правилата на онлайн комуникация ( нетикет ). До началото на 10. клас учениците вече са овладели управлявам съдържанието с инструментите за съвместна работа (електронни календари, системи за управление на проекти, онлайн проверка, онлайн електронни таблици). Участвам в онлайн пространства и използвам няколко онлайн услуги (например обществени услуги, електронно банкиране, пазаруване онлайн). Мога да използвам разширени функции на средства за комуникация (например видеоконферентна връзка, обмен на данни, споделяне на приложения). Електронна комуникация Представяне на информация в електронен вид Облачни технологии Компютърни мрежи 5. клас: Електронна поща 6. клас: Комуникация в реално време 5. клас: Файлови формати клас: Компютърна графика 7. клас: Социални мрежи 6. клас: Същност на интернет. Достъп 7., 8. клас: Нетикет 8. клас: Социални мрежи, блог клас: Компютърна текстообработка клас: Електронни таблици 8. клас: Споделени документи, сътрудничество, е обучение 9. клас: Проектиране на малка мрежа, споделяне на ресурси, ползване на услуги В 10. клас предстои да работят в Тема 1. Обработка на информацията и комуникация Урок 1.1. Оценяване валидността и надеждността на информацията: спам и нежелана поща, както и в Урок 1.2. Подбор и използване на съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество. Съгласно Европейската референтна рамка нивата на дигитална компетентност Създаване на съдържание включват: Основно ниво на владеене Мога да създам просто цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудиофайлове) в поне един формат, Самостоятелно ниво на владеене Свободно ниво на владеене Мога да създам сложно цифрово съдържание в различни формати (текст, таблици, изображения, аудиофайлове). Мога да използвам Мога да създавам или модифицирам сложно, мултимедийно съдържание в различни формати, като използвам различни цифрови платформи, инструменти и среди. 7

9 1 2 3 използвайки дигитални инструменти. Мога да редактирам съдържание, създадено от други. Знам, че съдържанието може да бъде обвързано със запазени авторски права. Мога да приложа и променя прости функции и настройки на софтуер и приложения, които използвам (например: промяна на настройките по подразбиране). инструменти / редактори за създаване на уеб страница или блог, използвайки шаблони (например WordPress). Мога да направя основно форматиране (бележки под линия, графики, таблици), отнасящи се до съдържание, създадено от мен или друг потребител. Знам как да правя справки и повторно да използвам съдържание, обект на авторското право. Имам основни познания по програмиране. До началото на 10. клас учениците вече са овладели Мога да създам уеб сайт с помощта на език за програмиране. Мога да използвам разширени функции на различни инструменти (циркулярни писма, обединяване на документи от различни формати, сложни формули, макроси). Знам как се прилагат лицензи и авторски права. Мога да използвам няколко програмни езика. Знам как да проектирам, създам и използвам база от данни с помощта на компютърен инструмент. Авторско право и лицензи клас: Авторски права Блок схеми, алгоритъм Електронни документи клас: Компютърна графика 5. 7., 9. клас: Текстообработка Уебсайт 8. клас: Проектиран е, дизайн, съдържание на уеб сайт База от данни 7. клас: Лицензи за творческо споделяне, GPL 5. 7., 9. клас: Електронни таблици 5. 7., 9. клас: Компютърна презентация клас: Работа по проект Съдържателната рамка на Националното външно онлайн оценяване (НВО) предвижда като част от тази компетентност да се проверяват знанията и уменията на учениците и в/ за работа с бази от данни, както и за описание и разчитане на алгоритми. До момента те вече са работили с прости модели на бази от данни, представени чрез електронни таблици. За учениците, които не са изучавали информатика в задължителна подготовка, в 10. клас предстои да се запознаят с нова тема Алгоритми, включена в Тема 2: Създаване на съдържание: 2.1. Алгоритми Свойства на алгоритмите Видове алгоритми Разчитане на алгоритми Те трябва да усвоят този изцяло нов за тях материал, тъй като последните въпроси от модул 1 на НВО обхващат именно него. 8

10 Изграждането на компетентността за създаване на съдържание ще продължи и в урок 2.2. Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства. Съгласно Европейската референтна рамка нивата на дигитална компетентност Сигурност включват: Основно ниво на владеене Мога да предприема основни стъпки за защита на моите устройства (антивирусни програми и пароли). Знам, че не всяка онлайн информация е надеждна. Наясно съм, че удостоверенията ми (потребителско име и парола) биха могли да бъдат откраднати. Знам, че не трябва да разкривам лична информация в онлайн пространството. Знам, че използването на цифрови технологии може да се отрази на здравето ми. Взимам основните мерки за пестене на енергия. Самостоятелно ниво на владеене Имам инсталирани програми за сигурност на устройството/ та, които използвам за достъп до интернет (антивирусна програма, защитна стена). Използвам и актуализирам тези програми редовно. Използвам различни пароли за достъп до оборудване, устройства и цифрови услуги и ги променям периодично. Мога да идентифицирам в сайтове съобщения, които биха могли да се използват за измама. Мога да идентифицирам фишинг мейл. Мога да оформя собствена онлайн идентичност и да следя цифровия си отпечатък. Разбирам рисковете за здравето, свързани с употребата на цифровите технологии (ергономичност, риск от пристрастяване). Разбирам положителното и отрицателното въздействие на технологиите върху околната среда. Свободно ниво на владеене Често проверявам конфигурациите и системите за сигурност на моите устройства и/или на приложенията, които използвам. Знам как да реагирам, ако компютърът ми е заразен с вирус. Мога да конфигурирам или да променя настройките на защитната стена и тези за сигурност на моите цифрови устройства. Знам как да криптирам електронни писма или файлове. Мога да активирам филтри за спам имейли. За да се избегнат здравословни проблеми (физически и психически), използвам разумно информационните и комуникационни технологии. Информиран съм по отношение на въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот, онлайн потреблението, и за околната среда. До началото на 10. клас учениците вече са овладели Защита на данните и дигитална идентичност Защита на здравето и природата Защита на устройствата 5. клас: Правила за безопасна работа в интернет 6. клас: Правила за сигурност 5. клас: Ергономичност 7. клас: Антивирусна защита 7. клас: Защита на личната неприкосновеност в социална мрежа 8. клас: Архивиране на данни 9. клас: Защита на информацията в мрежова среда клас: Компютърн системи 8. клас: Правила за инсталиране и използване на периферия 9

11 В 10. клас предстои учениците да овладеят в Тема 3. Решаване на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии в: Урок 3.1. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии: Опазване на целостта на данните Защита на устройствата Обсъждане на различни подходи при решаване на проблем, свързан с операционната система, приложни и антивирусни програми, и достъп до мрежови услуги, които се използват на конкретно работно място Урок 3.3. Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда Използване на сигурни методи за идентификация електронен подпис, биометрични данни и др. Урок 3.4. Въздействието на използването на дигиталните технологии върху здравето и върху околната среда Въздействие на дигиталните технологии върху човешкото здраве и методи за превенция Въздействие на дигиталните технологии върху околната среда. Съгласно Европейската референтна рамка нивата на дигитална компетентност Решаване на проблеми включват: Основно ниво на владеене Мога да намеря подкрепа и помощ при технически проблеми или при използване на ново устройство, програма или приложение. Знам как се решават някои рутинни проблеми (затваряне на програма, рестартиране на компютъра, преинсталиране / актуализация на програмата, проверка на интернет връзка). Знам, че дигиталните инструменти биха могли да ми помогнат при решаване на проблеми. Наясно съм, че и те имат своите ограничения. Когато се сблъскам с технологичен или нетехнологичен проблем, мога да използвам различни дигитални инструменти и знам как да го разреша. Наясно съм, че трябва да актуализирам своите дигитални умения редовно. Самостоятелно ниво на владеене Мога да разреша повечето често срещани проблеми, които възникват при използване на цифрови технологии. Мога да използвам цифровите технологии за решаване на (нетехнически) проблеми. Мога да избера цифров инструмент, който отговаря на нуждите ми и чиято ефективност може да бъде оценена. Мога да разреша технологични проблеми чрез проучване на настройките и опциите на програми или инструменти. Редовно актуализирам своите цифрови умения. Наясно съм с пропуските си и се опитвам да ги запълня. Свободно ниво на владеене Мога да разреша почти всички проблеми, възникнали при използване на цифрови технологии. Мога да избера най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на (нетехнически) проблеми. Наясно съм с новите технологични разработки. Разбирам как работят новите инструменти. Често актуализирам своите дигитални умения. 10

12 До началото на 10. клас учениците вече са овладели Адекватна реакция на съобщения на ОС 7. клас: Настройка и работа с антивирусна програма 8. клас: Инсталиране на периферия 8. клас: Инсталиране и деинсталиране на софтуер Разрешаване на технически проблеми клас: Компютърни системи 8. клас: Операционни системи 9. клас: Компютърни мрежи Разрешаване на нетехнически проблеми 6. клас: Интегриране на дейности клас: Работа по проект В 10. клас предстои надграждане на компетенциите в Тема 3. Решаване на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии в: Урок 3.1. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии: Разглеждане на основни стъпки за справяне с проблеми Обсъждане на различни подходи при решаване на проблем, свързан с операционната система, приложни и антивирусни програми, и достъп до мрежови услуги, които се използват на конкретно работно място. Урок 3.2. Решаване на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии Избор на софтуерни приложения за анализ и обработка на данни Използване на средства за самооценка на дигиталните компетентности и откриване на начини за надграждането им. При създаването на учебника по ИТ и книгата за учителя към него сме се водили от основните изисквания за съвременно обучение, в частност по ИТ: Диференциация Индивидуализация Паралелно развитие на нетехнически умения Екипна работа по проект Публичност и признание Оценяването като форма на позитивна обратна връзка. В книгата, която държите, към всяка тема от учебника ще намерите идеи и съвети за интерпретация на предложеното учебно съдържание, така че да осигури диференциация на обучението съгласно базовото ниво на различни групи ученици, ниво на мотивация и цели. Ще намерите и идеи за индивидуализация на процеса, основана на личните интереси и стил на учене на всеки конкретен ученик. Обръщаме ви внимание, че поради спецификата на предмета, вероятно не всички ученици разполагат с (равни) условия за учене извън рамките на учебния час. Затова овладяването на уменията, заложени в учебната програма, трябва да се постига в рамките на учебното време, а за извънкласна и извънучилищна работа, ако има възможност за такава, да се предвижда само тяхно надграждане. Това е още по-важно за работата по ИТ в 11

13 10. клас, защото предвидените за овладяване технологии са в синхрон с най-съвременните такива и овладяването им в голямата си част без наличие например на интернет връзка би било невъзможно. Включените в УП по ИТ в 10. клас технологии, онлайн дейности и други, предполагат, че предварително трябва да са осигурени условия за постоянен интернет достъп в компютърните лаборатории. Методите за оценяване, които препоръчваме, са описани по-подробно в Секция IV. Оценяване. Обръщаме внимание, че оценката трябва да показва именно това че оценяваме постигнатите резултати, и да дава конкретни начини за повишаването им. В 10. клас учениците продължават изучаването на ИТ на ниво, все повече доближаващо се до предизвикателствата на реалния живот. Както и в предходните години обучението по ИТ е ориентирано към знания и умения, които да са приложими в живота на всеки ученик. Затова ви съветваме да не изпадате в теоретични уроци, както и да не изисквате наизустяване на определения на понятия, а терминологията да се овладява чрез постоянното Ӝ коректно използване на българки език както от ваша страна, така и, изисквайки употребата Ӝ, от страна на учениците. Ако учениците произнасят или използват грешно термините в началото, не ги наказвайте, а търпеливо ги поправяйте всеки път и ги помолете да ги повторят отново правилно. В допълнение, въпреки че в тематичното разпределение част от уроците са определени като уроци за нови знания и умения, а други за обобщения, упражнения и работа по проект, реално дори тези за нови знания и умения са комбинирани уроци, предвиждащи както овладяването на нови знания, така и тяхното практическо прилагане във вид на упражнения по време на часа. Фокусът на обучението по ИТ (за пореден път в 10. клас) е върху практическата работа и създаването на завършени продукти. И за вас, и за учениците ви, ще бъде по-удобно, ако още в самото начало изградите навици за организация на работното пространство. Това ще помогне на учениците бързо да намират файловете си, независимо на кой компютър работят, без да ги объркват с тези на останалите ученици, а на вас лесно да оцените постиженията на всеки ученик. Възможно е част от учениците ви да не използват операционната система и офис пакета, с които работите в училище. Това не бива да ви притеснява. В уроците към учебника сме предложили различни средства, с чиято помощ може да се постигнат целите на УП. Достатъчно е при подобна ситуация да се придържате към следните насоки: При работа в клас по възможност се придържайте към стандартни файлови формати, за да може всички ученици да ползват материалите, които предлагате. Фокусирайте обучението около принципните понятия и подходи при решаване на проблем, а не върху възможностите на конкретен софтуерен продукт. Предметът ИТ е базиран на овладяването на технологии, които подпомагат всички сфери на човешката дейност, като при това непрекъснато се променят. В този смисъл максимално ефективно обучение може да се постигне при създаване на среда на взаимна подкрепа и добро сътрудничество: с учителите по останалите дисциплини и дори при реализация на общи проекти, напр. по изкуства, по природни науки или по български език. с вашите ученици те вероятно ще бъдат най-добрите ви помощници при овладяване на техническите възможности на дадено средство. 12

14 Накратко: Дух на подкрепа Сътрудничество Творческа изява Оценяване на постиженията и напредъка на всеки спрямо неговото индивидуално начално състояние Изискване за работа по калъп еднакви продукти от всички Наказания за бавна работа Превес на теоретичните знания над практическата работа Наказателно оценяване Да учим неусетно, докато се забавляваме! Декламиране на термини и определения 13

15 III. ПРИМЕРЕН ТЕМАТИЧЕН ПЛАН Предлагаме ви примерен тематичен план, който да ви помогне при преподаването на темите от учебната програма. Подробните варианти за разпечатване можете да намерите в ресурсните файлове за учителя в папка ThematicPlan. Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Урочна единица за: Начален инструктаж и установяване на входното ниво Контролна работа TEMA 1. ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯ Оценяване на валидността и надеждността на информацията Подбор и използване на съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество TEMA 2. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Алгоритми Свойства на алгоритмите. Нови знания и умения Нови знания и умения Нови знания и умения Видове алгоритми. Нови знания и умения Разчитане на алгоритми Нови знания и умения Създаване на дигитално съдържание в различни формати Нови знания и умения и с използване на множество технологични средства TEMA 3. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И БЕЗОПАСНОСТ Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии Нови знания и умения 9, Решаване на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии Обобщение, упражнение и работа по проект Техническа и организационна сигурност при работа Нови знания и умения в дигитална среда Въздействието на използването на дигиталните технологии Нови знания и умения върху здравето и върху околната среда. 13 Подготовка за външно оценяване Обобщение, упражнение и работа по проект 14,15 Външно оценяване Външно оценяване 16,17 Анализ на външното оценяване Обобщение, упражнение и работа по проект 18 Обобщение Обобщение, упражнение и работа по проект Общо часове за нови знания и умения 9 Общо часове за обобщение, упражнения и работа по 6 проект Общо часове за контролни работи и външно оценяване 3 Общо 18 14

16 IV. ОЦЕНЯВАНЕ Проверката и оценката на знанията и уменията в обучението по ИТ трябва да бъдат насочени към измерване постигането на заложените в учебната програма очаквани резултати. В обучението по ИТ и в 10. клас очакваните резултати са свързани не само с усвояването на специфична за предмета терминология, но в много голяма степен и с практически умения за решаване на задачи със средствата на ИТ. Разнообразният характер на очакваните резултати предполага и използването на различни методи и средства за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците. За обхващането на по-голям обем съдържание за кратко време и най-вече за проверка на знания, традиционно средство са тестовете, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор или с ограничена свобода на отговора. В книгата за учителя ви предлагаме тест за входно ниво, както и тест, аналогичен на първи модул на външно оценяване, който е предложен и в самия учебник. Тестът за входно ниво може да проведете след началния инструктаж в рамките на минути. Тестът в урока за Подготовка за външно оценяване бихте могли да използвате в клас по-скоро за самопроверка за готовността на учениците за външното оценяване. В случай че подготвите аналогичен на него или се базирате на предишни външни оценявания, или компилация от тях, може да оставите този в учебника учениците да направят самостоятелно вкъщи, а в клас да работят върху разработените от вас варианти. За проверка и оценка на конкретни практически умения за работа с изучаваните технологични средства, творческо трансформиране и представяне на различни видове информация в дигитален формат е подходящо решаването на практически задачи на компютър в час. Този тип задачи може да съдържат отделни компоненти, които могат да бъдат наблюдавани по време на работа в час. Такива задачи има във всяка една от темите, като е важно този метод да бъде приложен в темите Обработка на информацията и комуникация, Създаване на съдържание, Решаване на проблеми и безопасност, където усвояването на уменията може да бъде удостоверено при изпълнение на задачите пред учителя в клас, както и чрез устно изпитване. За устно изпитване в часа по ИТ може да бъде зачетено и представянето на резултат от изпълнението на дадена задача, участие в дискусия или демонстрирани умения за анализ на данни. При този тип изпитване е важно учениците да използват правилно понятийния апарат и терминология при описание на извършените от тях дейности, наблюдения и изводи. Различните степени, в които те се справят, могат да ви бъдат основание за поставяне на оценка. Не препоръчваме устно изпитване върху определения на основни понятия. Изпълнението на практически задачи, които се реализират на компютър в час, е друг метод за проверка на знанията. Той може да бъде приложен за отделни компоненти, които измерват усвояването на конкретни умения за: работа с изучавания софтуер, извличане на информация, създаване на модели, творческо трансформиране и представяне на различни видове информация в дигитален формат. Такива задачи са предложени във всички основни теми по ИТ 10. клас. Ако някоя от задачите решите да оставите за домашна работа, съветваме ви да не изисквате задължителното Ӝ изпълнение от всички ученици, освен ако не сте убедени предварително, че те имат условия (вкъщи, свободен достъп до компютърни лаборатории в училище) да я изпълнят. В темите Обработка на информацията и комуникация и Решаване на проблеми и безопасност може да използвате за оценка на уменията и представяне на кратко проучване по дадена от предложените теми от учебното съдържание. В темата Обработка на информацията и комуникация е предвидена и задача за ра- 15

17 бота на учениците в екип. За оценяване на индивидуалния принос на всеки ученик може да използвате собствените наблюдения, или да поискате във всеки екип всеки член на екипа да се самооцени и оцени приноса на останалите в екипа за постигане на крайния резултат, и да предложи от името на екипа оценка за всеки. Взаимното оценяване от съученик може да бъде използвано като силен инструмент за елиминиране на субективно мнение при оценка на творчески компоненти. Особено важно е това оценяване за темата в Решаване на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии, в която всеки ученик ще трябва да реализира практическа задача, аналогична на такава във втория модул на външното оценяване. За взаимно оценяване могат да се използват предложените в секция VI критериални матрици за всяка една от двете мисии в темата. Ако разработвате собствени материали за подготовка за национално външно оценяване, то бихме ви препоръчали да включите въпроси и задачи, които правят проверка на дигиталните компетентности по области, както следва: Област Един избираем отговор Модул 1 Модул 2 Два избираеми отговора Свободен отговор 1. Обработка на информацията 4 2. Комуникация Създаване на съдържание Безопасност и сигурност Решаване на проблеми Общо за Модул критерия В края на 10. клас в часовете по ИТ предстои да бъде направено и самото национално външно онлайн оценяване на дигиталните компетенции на учениците. То се провежда в рамките на два последователни часа, първият от които е за провеждане на онлайн тест, а вторият за решаване на практическа задача. За тези цели са планирани два последователни урока. Тестът на Модул 1 се състои от 20 въпроса и се провежда в рамките на 30 минути. Първите 10 въпроса са с един избираем отговор от 4 възможни. Всеки верен отговор на такъв въпрос се оценява с 1 точка. Следващите 7 въпроса са с два избираеми отговора от 4 възможни. За всеки верен отговор от тях се получава 1 точка, максимум по 2 точки на въпрос. Последните три въпроса са с отворен отговор всеки по 2 точки. Общият брой точки от теста е 30 точки. Ако разработвате самостоятелно практическата задача за проверка на дигиталните компетентности, аналогична на такава в Модул 2, то тя трябва да включва: Постановка: описание на проблемната ситуация и очаквания продукт документ в pdf формат. Изисквания към учениците: изискванията трябва да са свързани с обработка на данни и оформление на крайния документ. Ресурси: файлове с данни или връзки към публични регистри, от където могат да се извлекат необходимите данни. Заданието е добре да има два основни акцента: Създаване на текстов документ или презентация с определена структура, съдържание и оформление 16

18 Обработка и анализ на данни и вмъкването им в документа или презентацията В случай че разработите собствено задание, аналогично на това за Модул 2 на външното оценяване на дигиталните компетентности, трябва да разработите и критериална матрица, аналогична на предложените в секция VI. Тя трябва да включва критерии, свързани с: обработката на данните специфичните изисквания за оформление на финалния документ изисквания, свързани с общото оформление на финалния документ изискване, отнасящо се до спазване на книжовните норми на българския език. За да постигнете максимална близост до формата на Модул 2 на външното оценяване, препоръчваме да формулирате точно десет критерия, като за всеки от тях е възможно да се разграничат еднозначно четири степени на удовлетворяването им най-високата, оценявана с 3 точки, а най-ниската, оценявана с 0 точки. При така формирано оценяване по критериите в матрицата, максималната възможна оценка би била 30. Оценката, която може да получи ученик на базата на такава критериална матрица, се получава като сумата от точките по всеки от критериите. При формирането на годишната оценка препоръчваме да включите следните компоненти със съответните проценти тежест: Текущи оценки от устни, писмени и практически изпитвания върху конкретна задачи Оценка от Модул 1 на външното оценяване 20% Оценка от Модул 2 на външното оценяване 40% Предлагаме ви и следната примерна скала за оценяване на Входното ниво, описано в секция VI. Бихте могли да я променяте съобразно индивидуалните характеристики, знания и умения на вашите ученици, както и да измислите собствени. Входно ниво: Слаб: 0 3 точки Среден: 4 6 точки Добър: 7 9 точки Мн. добър: точки Отличен: точки 40% 2. Книга за учителя по информационни технологии за 10. клас Н. Николова и др. 17

19 V. УКАЗАНИЯ ПО ТЕМИ 1. TEMA 1. OБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯ Методически бележки Темата Обработка на информацията и комуникация в ИТ 10. клас има за цел учениците да надградят дигиталните си компетенции в областите Обработка на информация и Комуникация. Акценти в темата са: механизми за разпространение на информация ефективно търсене на информация в онлайн среда оценяване на достоверността и надеждността на информацията, получена по електронен път съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество услуги за потребителите, предоставени от конкретна облачна технология Първият урок от темата предлагаме да започнете с представянето на мисията на учениците. Въпреки, че понятието спам фигурира като ново понятие в учебната програма, може да очаквате то да е познато на учениците. Затова бихте могли да продължите с дискусия: Дали самите те или техни познати са се сблъсквали със спам или спим и какво смятат за спам/спим? Могат ли да се доверят на всяка информация, получена по имейла (например за огромна печалба)? Какви примери могат да дадат за получени от тях електронни писма, които попадат в категорията спам? По какво ги идентифицират (например: без тема на имейла, странен имейл на подателя самият имейл адрес, а не визуализираното име; особен текст на писмото видимо използват автоматичен превод на текста и др.)? Обърнете им внимание, че понякога спам съобщенията много добре са прикрити зад имената на известни организации (като банки, популярни фирми например Майкрософт, Apple) или институции (например Национална агенция по приходите). В този смисъл идентифицирането дали информацията е достоверна, изисква ефективно да умеят да търсят. За целта е добре да припомните от 8. клас как могат да се правят прости и съставни за явки; какви полета за търсене има; кои са основните критерии за оценка на валидност и надеждност на информация в интернет; какви техники се използват за критично филтриране на инфор мация. Какви действия са предприемали при получаване на спам (изтривали са го, отваряли са го, докладвали са го като спам)? Ако са отваряли прикачен файл, имали ли са случаи, в които да заразят компютъра с вирус в резултат на това или да последват други неочаквани и нежелани последици (множество рекламни съобщения или изскачащи прозорци с неприлично съдържание и т.н.)? Можете да им обърнете внимание, че и дори да няма видими последици непосредствено след отварянето, то е възможно да има негативен последващ ефект. Използвали ли са методи за автоматично засичане на спам и ако са използвали филтри, възможно ли е в спам папка да попаднат и съобщения, които не са такива? Ако не са използвали филтри, на това място бихте могли да ги мотивирате да потърсят как да направят настройки за филтриране на спам и нежелана поща на личните си електронни пощи, като се опитат да създадат такъв, например за съобщение без тема или съдържащо думите непоискано търговско съобщение (или съкращението му НТС). В случая може

20 да обсъдите какви ще са резултатите, ако получите електронно съобщение без тема. Създателите на спам и нежелана поща са изобретателни и променят много често начините за достъп до потребителите, затова трябва редовно да се следи за спам, да се обновяват филтрите и да се почистват пощите, за да не се препълват. Провокирайте ги да помислят и: Дали всяко изпращане на съобщение до голям брой потребители е спам (например покана от учител до родителите за участие в родителска среща)? Какви рискове крие за изпращача разпространяването на информация чрез електронно съобщение до голям брой потребители, дори по същество то да не е спам (например съобщението да попадне в папката за спам)? На това място може да насочите учениците и да проверят в кои страни спамът е обявен за противозаконен, такъв ли е в България и кога разпространяването на информация до множество потребители би било разглеждано като спам. Докато разглеждате възможността за разпространение на информация до множество потребители чрез имейл, обърнете внимание, че явното изписване на адресите на получатели крие и риск от последващ спам. Нека учениците да помислят какво могат да използват при изпращане на имейл до множество адреси, когато не е необходимо адресантите да се виждат един друг (ако не се досетят, припомнете им за изпращането в скрито копие). Как да намалят получаването на спам (например да не публикуват имейл адресите си или ако ги публикуват, вместо да са изписани по традиционния начин да са във вида peter [at] abv [dot] bg)? Вторият урок от темата бихте могли да започнете с припомняне от 9. клас чрез въпроси към учениците Какво е клъстер? Как работят облачните изчисления? Какви възможности предоставя облачната инфраструктура? След това може да въведете понятието Облачни технологии и да дадете възможност на учениците да работят върху мисията, разпределени в групи по трима, симулирайки трима международни партньора, които трябва да си сътрудничат отдалечено. Поставете като първа задача на всеки ученик в екип да намери и предложи на останалите в групата си инструменти за дигитално сътрудничество, както и да аргументира предложението си, така че групата да се обедини около избор на едно за всяка от категориите, които са им необходими за изпълнение на мисията инструменти за общуване; инструменти за едновременна работа с документи, презентации, формуляри; инструменти за работа по проекти; инструменти за съхраняване и споделяне на софтуерни приложения. Във втората мисия в урока учениците могат да продължат работата в екип по трима, като първо направят проучване за най-популярни и използвани платформи за провеждане на уебинар. Всеки от тримата участници в екипа да разгледа характеристиките и възможностите на различна платформа, като на тази база целият екип направи сравнителна таблица и обоснове избора си. След това участниците в екипа може да експериментират с провеждането на уебинар, като се включат в различни роли водещи на уебинара, асистиращи на водещия или участници Възможности за диференциация и индивидуализация В първата мисия към втория урок по темата учениците, чиито интереси са по-скоро в областта на софтуерното инженерство, биха могли да обсъдят предимства и недостатъци на съществуващи облачни технологии за съвместна разработка на софтуер. В случай че учениците са с Икономически профил или афинитет в тази сфера, биха могли да обърнат специално внимание на задачата с конфигуратор на облачни услуги и на финансовите параметри на решения със сходни характеристики. 19

21 1.3. Възможности за творческо развитие В края на първия урок от темата, в случай че учениците не са успели да направят детайлно проучване по време на заниманията в клас и разполагат вкъщи с компютър и достъп до интернет, може да им поставите индивидуалната задача да открият кои са държавите в света, в които спамът се третира от законите като нарушение, както и какви са последствията Възможности за групова/проектна работа Изпълнението на първата мисия във втория урок предвижда работа по групи. Разпределете учениците в групи с по трима участници, които да намерят поне по три примера за инструменти за дигитално сътрудничество в категориите: инструменти за общуване; инструменти за едновременна работа с документи, презентации, формуляри; инструменти за работа по проекти; инструменти за съхраняване и споделяне на софтуерни приложения. Екипната работа е препоръчително да продължи и във втората мисия, като всеки от учениците влезе поне по веднъж в различна роля при използване на избраната от екипа система за провеждане на уебинара. 2. TEMA 2. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Методически бележки Темата Създаване на съдържание е насочена към изграждане на ключови знания от едноименната област, а именно основни знания по програмиране. В допълнение в темата се прави и надграждане на компетентностите, свързани със създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства. Акценти в темата са: понятие за алгоритъм основни свойства на алгоритмите основни видове алгоритми характеристики на линейните, разклонените и цикличните алгоритми представяне на различните видове алгоритми чрез визуална среда и псевдокод разчитане на алгоритми, представени словесно чрез псевдокод откриване на резултата от изпълнението на алгоритмичен фрагмент създаване на циркулярни писма с помощта на таблично представени данни използване и създаване на формуляри. Въвеждането на новите понятия в уроците за нови знания, особено в подтемата за алгоритми, препоръчваме да бъде в контекста на мисии. В първия урок от всяка тема ви препоръчваме да започнете с множество примери както давани от вас, така и от учениците да въведете понятието алгоритъм, и пак чрез дадените примери да изясните основните свойства на алгоритмите определеност, масовост, крайност, резултатност, дискретност, формалност, сложност. Извличайте от всеки пример за алгоритъм кое е вход, кое изход, и какви са данните, които се използват в алгоритъма. Обсъждайки мисията, изяснете с учениците кое свойство на алгоритмите не е налице. Още докато учениците дават примери за алгоритми и в опитите да ги представят, се очаква да възникне необходимостта от описание на алгоритъм. Така по естествен начин ще имате възможност да въведете начините за описание на алгоритъм, първия от

22 които текстов, вече ще се е наложило да използвате. Като им представяте възможността и за описание чрез диаграма (схема) и символите, с които може да бъде направено, може да им поставите задача със средствата, които познават в офис приложенията, да създадат диаграма за описания вече в мисията словесно алгоритъм (например чрез използване на достъпните геометрични форми в офис пакета или чрез вмъкване на цяла диаграма от Flowchart). След това препоръчваме да разгледате с учениците предложения в учебника пример за представяне чрез диаграма на алгоритъм за размяна на стойностите на две променливи, тъй като понятието променлива е в основата на всички алгоритми и езици за програмиране. За ученици, които не са изучавали информатика до момента, то е доста абстрактно, а и смисълът се различава от този, който носи в математиката, бихме препоръчали да проиграете заедно, като коментирате детайлно диаграмата за размяна на стойностите на две променливи. Бихте могли да го направите ръчно на дъската или като заредите файл swap.fprg в програмата Flowgorithm ( ) и го стартирате с помощта на инструмента за постъпково изпълнение: Още в началото при блок Declare може да представите променливите като клетки (кутийки), във всяка от които може да се съхранява точно една стойност в даден момент. За да са разпознаваеми, с всяка от тях се асоциира име в случая a, b и c. Макар и не винаги, често е удобно да се знае от какъв тип могат да са данните в тези клетки цели числа, дробни числа, текст, истина/лъжа... В случая типът Integer указва целочислени стойности. Знакът = служи за отбелязване на командата за присвояване (промяна) на стойността на променлива, а не за сравнение. Командата се изпълнява от дясно наляво: Първо се изчислява стойността на израза от дясната страна на знака, след което тя се записва като стойност на променливата, записана в лявата му страна. Това позволява една и съща променлива да се среща от двете страни на знака =. При такава ситуация първо ще се изчисли изразът от дясно, като в него променливата ще участва със старата си стойност, след което стойността Ӝ ще се актуализира с резултата от изчислението, както в примера по-долу. 21

23 Пример: Тук в началото променливата a има стойност 3, а b 5. При изчисленията на предпоследния ред първо се пресмята израза 2*a + b = 2*3 + 5 = 11. След това тази стойност се записва в клетката за a. В резултат а вече има стойност 11. В контекста на работа с Flowchart е добре да обърнете внимание и на знаците, с които се отбелязват основните аритметични операции: + (събиране), (изваждане), * (умножение), / (деление), % (остатък при целочислено деление). Използва се линеен запис, подобно на този при електронните таблици. Специално Flowchart изисква дробните числа да се записват с десетична точка, а не със запетая. Операциите за сравнение равно и различно се изписват съответно с двойките знаци == и!=. Ако възникнат притеснения или въпроси, свързани с използването на програмата, може да се обърнете за помощ към нейната документация: В случай че е останало време до края на часа, преминете към задачите, които ще намерите в края на урока учениците да опишат текстово или чрез диаграма алгоритъм измежду изброените, или други, предложени им от вас. В края на часа поставете на учениците задача до следващото занятие в продължение на една седмица да опитат да открият описания на алгоритми било то описани словесно или графично навсякъде, където отидат, както и да ги заснемат с цифрова камера или да си ги записват. Задачата може да представите и под формата на състезание за най-много събрани различни алгоритми. Като използвате за повод анонсирането на резултатите от състезанието, в началото на следващия час може да започнете със събраните от учениците различни алгоритми и от тях да направите преход към втория урок по темата видовете алгоритми: линеен, разклонен и цикличен които са обект на разглеждане в този урок за нови знания и упражнение. Очаква се учениците да са попаднали на примери от трите вида, при това описани по различен начин текстово или визуално, и това да ги настрои за по-лесно възприемане на новата тема. Препоръчваме ви да въведете последователно чрез примери трите вида алгоритми линеен, разклонен и цикличен, и описанието им както чрез псевдокод, така и чрез диаграма. След въвеждането на трите вида алгоритми чрез примери било то чрез тези, които ви предлагаме в учебника (съответно чрез примерите за конвертиране на левове в динари, за вземане на решение дали да отидем на лекар, и за влизане в добра физическа форма), или други по ваш избор преминете към задачите, които ще намерите в урока, като може да подберете част от тях за работа в клас и друга част да бъде оставена за домашна работа, която да съберете и прегледате на занятието след седмица. Независимо дали в клас, или у дома, учениците ще изпълнят задачите, за да сте сигурни, че те са усвоили материала по темата, е препоръчително да опишат и алгоритми, свързани с всеки от видовете: например представените в учебника, за линеен алгоритъм за паркиране по зададена схема, за разклонен алгоритъм за вземане на решение за място за излет, за цикличен алгоритъм за движение на робот по квадратна траектория. Третият урок от темата е много важен за представянето им при решаване на задачи от Модул 1 от външното онлайн оценяване на дигиталните възможности, а именно такива с разчитане на псевдокод и откриване на резултата от алгоритмичен фрагмент. Като започнете от мисията в урока, обърнете внимание на учениците, че разчитането на описание на алгоритъм включва анализ на ключовите точки тези, които определят разклоняване или цикличен процес. При разклонените алгоритми, като примера в мисията, трябва да определят кои команди се изпълняват, когато условието е вярно, и дали е дефинирано алтернативно разклонение. При цикличните алгоритми е важно не само да определят инструкциите, чието изпълнение се повтаря, но и къде спрямо тях е поставено условието дали то се проверява преди, или след всяка итерация (повторение). 22

24 Насърчавайте учениците си да си изградят умения за проследяване на алгоритъм на ръка, като им обърнете внимание, че за да се определи резултатът от изпълнението на алгоритъм с конкретни входни данни, първо трябва да се определят кои са входните, изходните и помощните данни. Проследете заедно с учениците с помощта на таблица изпълнението на алгоритъм, като на всяка стъпка от алгоритъма записвате в таблицата текущата стойност на всяка от променливите, съхраняващи данните. Така след завършване на проследяването в последния ред с изходните данни те ще видят резултата. Разгледайте с учениците и проследяване чрез числовата ос за алгоритъма от примера с блок-схемата за разпознаване на сезона, или аналогичен на него с такъв, резултатът на който зависи от една променлива. За да проверят какъв е резултатът от същия алгоритъм, учениците могат и да го проиграят във Flowgorithms, като заредят файл Seasons.fprg, като го тестват с различни входни данни. Чрез алгоритъма за повдигане на степен можете да въведете на учениците цикъл, управляван от брояч, а чрез алгоритъма за най-голям общ делител цикъл, управляван от условие, както и какви са спецификите при описването им чрез псевдокод или диаграма и как да бъдат проследени, така че да бъде открит резултатът от изпълнението им. В урока Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства може да очаквате, че учениците вече имат опит с циркулярни писма и формуляри. Затова ви предлагаме да насочите учениците към последователното изпълнение на двете мисии първата, за създаване на главния документ за циркулярно писмо за покани към институции, данни за които са предоставени във файл на диска към учебника, и втората, за създаване на формуляр за онлайн анкета Възможности за диференциация Във втория урок от темата (Видове алгоритми) според темпото, с което работят учениците ви, може да изберете един от двата подхода във връзка със самостоятелното описване от учениците на алгоритъм от съответния вид: В случай че учениците работят бързо и съобразите, че ще успеете да разгледате темата в рамките на учебния час, може непосредствено след разглеждане на примера за съответния вид алгоритъм да им поставите задача да опишат самостоятелно алгоритъм по задачата в учебника или аналогична, зададена от вас, за конкретния вид алгоритъм. Ако учениците, с които работите, за първи път се запознават с такава материя и им е необходимо повече време за осмислянето Ӝ, тогава може да им оставите сами вкъщи да опишат чрез псевдокод и диаграма алгоритъм за всяка задача. В случай че разполагат с компютър и интернет вкъщи, можете да им препоръчате да поработят с приложението Flowgorithm ( чрез което могат лесно да съставят диаграми, описващи алгоритъм, а след това да ги превеждат във вид на псевдокод или на избран език за програмиране, което ще ги подпомогне за постигане на по-добро разбиране. Ако работите с ученици, които имат афинитет към информатиката, в темата за Алгоритми можете да обърнете специално внимание на повече примери, аналогични на включваните в Модул 1 от външното онлайн оценяване на дигиталните възможности, а именно такива с разчитане на псевдокод и откриване на резултата от алгоритмичен фрагмент, като работите с тях повече върху недопускане на елементарни грешки (например при изчисляване на брой повторения) или подценяване на задачите. Бихте могли също да направите състезание между учениците, като им поставите задача да представят такъв фрагмент от псевдокод, който би затруднил най-голям брой ученици да открият предназначението му. Диференциация, свързана с интересите на учениците, може да постигнете и чрез използване на платформата code.org ( Предложените там проекти изискват 23

25 описание на алгоритми в областта на игрите, изкуствата, със сюжет от популярни филми и др., а инструментите са достъпни дори за абсолютно начинаещи. В урока Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства може в задачата за онлайн формуляра учениците, които имат интерес към статистическа обработка на данни, да разгледат визуализацията на резултатите таблично и графично, като преди това техни съученици попълнят анкетата, а след това опитат да анализират събраните данни Възможности за творческо развитие В урока Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства учениците могат да реализират различни творчески виждания за дизайна както на циркулярното писмо, така и за този на формуляра, като създадат лого и тема с единен, подходящ за повода стил, които да вплетат в документите Възможности за групова/проектна работа В третия урок от темата за алгоритми може в групи по двама учениците да играят на Разчети моя алгоритъм като всеки ученик от двойката опише алгоритъм, който съекипникът му трябва да разчете. 3. TEMA 3. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И БЕЗОПАСНОСТ Методически бележки Темата Решаване на проблеми и безопасност има за цел учениците да надградят дигиталните си компетентности в областите Сигурност/Безопасност и Решаване на проблеми. Акценти в темата са: подходите при решаване на проблеми, свързан с операционната система, приложни и антивирусни програми, достъп до мрежови услуги подготовка за национално външно онлайн оценяване чрез използване на изучавани софтуерни приложения за анализ и обработка на данни използване на информационни технологии при описание на практически или теоретични проблеми и решаването им самостоятелно или в екип използване на средства за самооценка на дигиталните компетентности и посочване на начини за надграждането им. идентифициране на проблеми при работа в мрежова дигитална среда и възможни решения надеждна дигитална идентификация при ползване на публични услуги макроси и използването им влияние на дигиталните технологии върху човешкото здраве и методите за превенция въздействие на дигиталните технологии върху околната среда В първия урок от темата Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии няма нови понятия за учениците. В него те трябва да надградят дигиталните си компетенции в област Сигурност / Безопасност, чрез допълнителни знания за опазване на целостта на данните и защита на устройствата, както и чрез обсъждане на различни подходи при решаване на проблем, свързан с операционната система, приложни и антивирусни програми, и достъп до мрежови услуги, които се използват на конкретно работно място.

26 За да реализирате тази цел, предлагаме учениците да работят по предложената в учебника мисия или еквивалентна на нея, която изисква от тях да анализират причини за възникнали проблеми в училищен компютърен кабинет, да предложат решение за включване на безжична тонколона и на проектор, да установят причините и да предложат стъпки за отстраняване на проблеми неспецифични действия на компютър (стартира сам различни програми или работи бавно, не може да стартира някои програми) и липса на интернет свързаност. За да установят причините, породили описаните проблеми, учениците, при необходимост с ваше съдействие, трябва да припомнят или проучат как се използват антивирусни програми, какво са драйверите и как се обновяват, какви начини за достъп до интернет се използват най-често, как се инсталират и деинсталират програми, как се задава мрежови адрес. Препоръчваме ви да им обърнете внимание, че какъвто и проблем предстои да решат, първо трябва да разберат какъв е той, второ да установят каква е причината за появяването му, и трето да предложат решението му. Напомнете им, че е важно да работят систематично и да документират направеното, за да не загубят време отново за преоткриване на решението, когато се появи сходен проблем. Следващите два часа от тази тема са за обобщение, упражнение и работа по проект, като по същество те са предвидени за практическата част на външното оценяване в края на 10. клас. Предлагаме ви две примерни тренировъчни задания за подготовка, като и двете са описани под формата на мисия. За да подготвите не само съдържателно, а и методически учениците за предстоящото външно оценяване на дигиталните компетентности, в началото на часа след разглеждане на първата мисия разгледайте с учениците основните компоненти на задание, което ще трябва да изпълняват както в тези два урока, така и в Модул 2: Постановка с описание на проблемната ситуация Очакваният продукт, който се оформя като документ в pdf формат. Изискванията към учениците, които са свързани с обработка на данни и оформление на крайния документ. Ресурсни файлове с данни или връзки към публични регистри, откъдето могат да се извлекат необходимите данни. Обърнете им внимание, че заданието има два основни акцента: Създаване на текстов документ или презентация с определена структура и съдържание Обработка и анализ на данни и вмъкването им в документа или презентацията За да се представят по най-добър начин в ограниченото време (60 минути от предоставяне на задачата до финалното Ӝ предаване), учениците трябва да си изградят и стил на работа по време на оценяването. Бихте могли да им препоръчате: 1. Да анализират изискванията и да помислят какво и в каква последователност ще предприемат, преди да пристъпят към действие; 2. Да започнат реализирането на изискванията, като работят концентрирано, систематично, точно и последователно; 3. Да подберат онези технологични средства или техни възможности, с които могат да удовлетворят конкретните изисквания; 4. Да оформят както структурата на документа, така и съдържанието; 5. Да разгледат внимателно данните, преди да започнат да ги обработват; 6. Да подберат такава визуализация, която съответства на изискванията и най-добре илюстрира резултатите от обработката на данните; 7. Дори и да не могат да се справят с обработката на данните, които трябва да се визуализират под някаква форма таблица, номериран списък/диаграма с някакво зададено 25

27 оформление, да създадат съответната визуализация (празна таблица, непопълнен списък, диаграма с произволни данни) и да я оформят както е посочено в изискванията, защото това носи точки за оформление/форматиране. 8. В случай че се затрудняват да отговорят на някое от изискванията, да не се паникьосват, а да преминат към следващо изискване, така че да реализират всички, за които могат да предложат решение; 9. Да следят за времето, защото дори да е перфектно направеното от тях, ако не бъде предадено навреме, всички усилия ще са напразни; 10. Най-късно 5 минути преди изтичане на времето да прегледат създадения документ и как той отговаря на изискванията, включително на книжовно-езиковите норми, да го запишат в pdf формат с посоченото име и да го предадат в системата. В допълнение би било добре да им обърнете внимание, че винаги могат да се появят независещи от тях проблеми неочаквано да се рестартира компютърът или да забие приложението. За да избегнат загуба на всичко направено до момента в сходна ситуация, им напомнете, че трябва периодично да запазват създаваните от тях файлове. След тези методически указания към учениците, те може да започнат работа по конкретно задание, било то от предложените, или разработено от вас. В случай че използвате предлаганите от нас, може да разпечатате първата страница от наличните в ресурсни файлове за учителите IT10_Module2-1.pdf и IT10_Module2-2.pdf. Тъй като времето, с което ще разполагат, ще е по-малко от предвиденото във външното оценяване, бихте могли да ги оставите да довършат задачата вкъщи или, ако имате възможност, да реорганизирате графика на учебните занятия така, че да разполагате с блок от два учебни часа. Ако учениците не са довършили задачата в първия час или вкъщи, то следващия час отделете време първо за завършването Ӝ. След това ви препоръчваме учениците да се групират по двойки. Учениците от всяка двойка могат да си разменят създадените от тях в отговор на заданието финални файлове и да направят взаимна оценка, като използват предоставената критериална матрица втора страница във файловете IT10_Module2-1.pdf и IT10_Module2-2.pdf. Обърнете внимание на учениците, че тя включва критерии, свързани с: обработката на данните специфичните изисквания за оформление на финалния документ изисквания, свързани с общото оформление на финалния документ изискване, отнасящо се до спазване на книжовните норми на българския език. Формулирани са точно десет критерия, като за всеки от тях е възможно да се разграничат еднозначно четири степени на удовлетворяването им най-високата, оценявана с 3 точки, а най-ниската, оценявана с 0 точки. При така формирано оценяване по критериите в матрицата максималната възможна оценка би била 30. Оценката, която може да получи ученик на базата на такава критериална матрица, се получава като сума от точките по всеки от критериите. При взаимното оценяване всеки от учениците трябва, освен да приложи критериалната матрица, и да се аргументира за поставените точки. Ученикът, чието решение бива оценявано, може да аргументира избора си на технологични средства и решение, което в случая с националното онлайн оценяване не е възможно. Втората предложена в учебника и в ресурсните материали за учителя задача (IT10_ Module2-2.pdf.). може да оставите на учениците да направят самостоятелно за определеното според условията на националното онлайн външно оценяване време. В третия урок от темата Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда продължава надграждането на дигиталните компетентности в област 26

28 Сигурност от Европейската квалификационна рамка. Като използвате като входна точка наименованието на урока, бихте могли да подтикнете учениците към дискусия по въпроса: Какви проблеми могат да възникнат при работа в мрежова дигитална среда?. В случай че те сами не достигнат до заключението, че недобре конфигурирани устройства крият рискове не толкова за мрежите, колкото за хората, в това число и застрашаващи живота им в буквалния смисъл на думата, напомнете им вие. Вероятно учениците ще достигнат сами до извода, че за да се отстранят такива проблеми, тези проблеми първо трябва да се идентифицират. Възможно е обаче част от учениците да реагират, че самите те не са до такава степен запознати с конфигурирането на мрежови устройства, че да могат да идентифицират наличието на проблем. В такъв момент е подходящо да им поставите за задача да използват онлайн средства като за идентифициране на компрометирани мрежи. Дискусията може да продължите в посока: Как да се предпазваме от проблеми при работа в дигитална среда?. Можете да очаквате учениците сами да изброят част от решенията, като избягване на слаби и лесно откриваеми пароли, промяна на пароли от производителя на мрежови устройства и други. В случай че никой от тях не спомене възможността за застрашаване на сигурността с използването на макрос, тогава бихте могли да въведете понятието и да разгледате заедно с учениците какво позволяват макросите, но и с какво застрашават. Обърнете им внимание, че от заплахата за заразяване с вируси чрез макроси, не следва, че те не трябва да бъдат използвани за автоматичното изпълнение на множество от инструкции, решаващи дадена задача и да не бъдат добавяни чрез тях функционалности към формуляри, отчети и други офис документи. Можете да подготвите пример с наличието на макрос, за да илюстрирате на учениците как могат да идентифицират наличието на макрос в документ, как да го активират и какъв ще е резултата, ако не бъде разрешено използването му. Би било добре да достигнете заедно до обобщение относно използването на макросите, а именно когато са сигурни каква е функционалността на конкретния макрос и че той допринася за изпълнението на задачата им, тогава могат да разрешат той да се активира в документа; в противен случай е по-добре да не разрешават стартирането му. Другите нови в урока, съгласно учебната програма, понятия предлагаме да въведете в контекста на мисията за избор на метод на идентификация при електронно банкиране, и учениците: да си припомнят от 9. клас какво представлява квалифицираният електронен подпис (КЕП); да проучат кои са доставчиците на удостоверителни услуги в България, които могат да издават КЕП; да проучат какви биометрични данни се използват за идентификация; да проверят, ако имат персонално устройство, дали то предлага идентификация чрез биометрични данни. В случай че всички ученици нямат такова устройство, можете да им поставите задача да проучат кои модели смартфони, лаптопи и други предлагат такава идентификация; да сравнят методи за идентификация, които могат да се използват за ползване на електронно банкиране. Препоръчваме ви да им дадете време, така че непосредствено преди края на часа с по едно изречение различни ученици да резюмират резултатите от извършените от тях и описани по-горе действия и до какъв извод са достигнали какъв избор биха препоръчали за гарантиране по-високо ниво на сигурност и надеждност при ползване на публични услуги. Четвъртият урок е посветен на въздействието на използването на дигиталните 27

29 технологии върху здравето и върху околната среда. Тази тема, свързана с дигиталните компетенции в областта Сигурност/Безопасност съгласно Европейската квалификационна рамка, не е разглеждана до момента в обучението по Информационни технологии. В същото време тя присъства в Модул 1 на външното онлайн оценяване. Освен че с дейностите в този урок учениците ще се подготвят по-добре за предстоящото оценяване, очакваме те да научат по какви начини дигиталните технологии влияят на човешкото здраве, както и какви методи за превенция съществуват, а също и да формират култура, свързана с въздействието на дигиталните технологии върху околната среда. Препоръчваме учениците да извършат предлаганите в урока дейности в контекста на две мисии. Първата от двете мисии е свързана със смяна на обзавеждането в стая и организиране на работно място с компютър, като се подберат и разположат мебелите така, че не само да съответстват на изискванията, а и да осигуряват условия за работа с грижа за здравето. За изпълнение на тази мисия предлагаме учениците първо да проучат здравните норми за работа на компютър и здравно-хигиенните изисквания за използване на компютри в обучението. След като извършат проучването, да предложат разположение в компютърен кабинет, съобразено с наредбата за здравно-хигиенните изисквания. Втората мисия цели откриването на места за предаване на излезли от употреба технологични средства. За реализирането на мисията предлагаме учениците да анализират и обсъдят в клас какво е влиянието на дигиталните технологии върху околната среда, след което да проучат как и къде да открият места за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (лаптопи, батерии, оптични дискове) Възможности за диференциация и индивидуализация След като познавате вашите ученици, бихте могли да подготвите задания, аналогични на тези в Модул 2 на външното онлайн оценяване, които да кореспондират с техните интереси. Например за ученици, които участват в състезания по математика и/или информатика (както и други, за които могат да бъдат намерени данни), бихте могли да подготвите задание за подготовка на доклад, обобщаващ или анализиращ данни от състезания за различни години, области, състезания и т.н. За ученици с афинитет към географията може да използвате налични статистически данни за сравняване на характеристики на географски обекти (дължини на реки, височини на върхове, територии и/или население на държави и други) Възможности за групова/проектна работа Заданията в уроците са подготовка за национално онлайн външно оценяване са предвидени за индивидуална работа, но взаимното оценяване предполага работа в групи по двама. 4. ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ Последният час преди националното външно онлайн оценяване е предвиден за подготовката за него. Добре е да обърнете внимание на учениците, че оценяването е в две части тестово и практическо, като за подготовка за практическото вече сте отделили два учебни часа, в рамките на които те са работили 60 минути върху задание, сходно на очакваното в Модул 2. Много е вероятно това занятие да съвпадне с тренировъчна сесия, организирана от МОН, на която те ще се запознаят и с онлайн средата за оценяване. Обяснете им, че тестовата част (Модул 1) включва 20 въпроса в петте области на ди- 28

30 гитални компетентности на Европейската квалификационна рамка и се провежда онлайн в рамките на 30 минути. Информирайте ги, че според типа на въпросите в теста има 17 въпроса със затворен отговор и 3 въпроса със свободен отговор. От тези със затворен отговор 10 въпроса са с един избираем отговор, а 7 въпроса са с два избираеми отговора. Добре е да им кажете също, че типът на въпросите е обвързан и с тяхното когнитивно ниво, като въпросите с един избираем отговор са от най-ниско познавателно ниво, тези с два избираеми отговора от средно, а въпросите със свободен отговор от най-високо. Затова и броят точки, които получават на съответните групи въпроси, са съответно по 1 точка на тези с 1 избираем отговор и по 2 точки на въпросите с два избираеми и със свободен отговор. Максималният брой точки, които могат да получат при верни отговори на всички въпроси от теста, е 30 точки. Запознайте ги и с формата на теста в съдържателно отношение, като им обърнете внимание, че въпросите по области най-често се разпределят по типове, както следва: Област Един избираем отговор Два избираеми отговора Свободен отговор 1. Обработка на информацията 4 2. Комуникация Създаване на съдържание Безопасност и сигурност Решаване на проблеми 1 1 Общо за Модул Насочете ги какво от изучаваното по ИТ от 5. до 10. клас се включва като минимум за съответните области, а именно: Област Теми Обработка на информация Измерване на информация Хардуер и софтуер Организация и управление на файлова система Компютърни системи /включително периферни устройства, компютърни конфигурации/ Операционни системи 2. Комуникация Облачни технологии Компютърни мрежи Електронна комуникация възможности и правила Представяне на информация в електронен вид (текстообработка, правилата за въвеждане на текст, прилага различни начини за съхраняване, обединяване и разделяне на документи и обекти) 3. Създаване на съдържание Авторско право и лицензи Алгоритъм, разчитане на алгоритъм представен чрез диаграма и чрез псевдокод Електронни таблици (адрес на клетки, формули), база от данни 29

31 Безопасност и сигурност Защита на данните и дигитална идентичност Защита на здравето и природата Защита на устройствата 5. Решаване на проблеми Адекватна реакция на съобщения на ОС Технически проблеми Коментирайте с учениците как могат да подходят при решаване на теста, така че да покажат в максимална степен притежаваните от тях дигитални компетентности. Бихте могли да им предложите да приложат следния подход: да започнат с последователно отговаряне на въпросите; тези, за които не могат да отговорят веднага или не са сигурни в отговора си, да оставят при първо преминаване през теста да се върнат отново към въпросите, на които не са отговорили, едва след като приключат с всички, на които могат да дадат категоричен отговор веднага. Напомнете им да четат внимателно условията на въпросите и отговорите, особено ако в тях фигурира отрицание; да анализират как всяка отделна дума влияе на значението на въпроса и отговорите при наличие на думи като всички, винаги и никой да се замислят дали твърдението е изпълнено във всеки различен случай и няма ли контрапримери. Предупредете ги, че при националното външно онлайн оценяване тестът ще бъде направен онлайн в специално разработена за целта система. За да направите в часа подготовка на учениците за модул 1 на националното външно онлайн оценяване чрез тренировъчен вариант, може да разпечатате предложения в ресурсните файлове за учителя тест файл IT10_Module1.pdf или още по-добре, ако работите със система за електронно обучение или само такава за изпитване, да подготвите теста в системата, така че условията на провеждане на тестовото изпитване да са максимално близки до тези на реалното външно оценяване, което ще е в следващия час, а анализът му и обобщението за годината в оставащите до края на годината часове. 30

32 VI. ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ 1. Входно ниво В този час трябва да запознаете учениците с правилата за безопасна работа в компютърния кабинет. В инструктажната книга на кабинета учениците удостоверяват с подпис, че са запознати с тези правила. На всеки три месеца през годината се прави периодичен инструктаж за припомняне на правилата. Предлагаме примерни въпроси за диагностика на входното ниво в ресурсните файлове за учителя файл IT10_Vhodno_nivo.pdf. Препоръчваме ви да подготвите и разпечатате подобна бланка за попълване на отговорите: Име:..., клас: Въпрос Отговор Верните отговори на въпросите от теста са: Въпрос Отговор Б Б Г Б В Г Г А В Б В В В В А Прилагаме теста и в края на секцията с изпитни материали. 2. Тестова и практическа проверка на външно оценяване на дигиталните компетентности Бихте могли да използвате предложения примерен тест, аналогичен на този в Модул 1, като го разпечатате или да подготвите негов онлайн вариант, ако разполагате с възможност да използвате среда за електронно обучение. Примерният тест е на разположение за разпечатване от ресурсните файлове за учителя файл IT10_Module1.pdf.. Прилагаме въпросите и в края на секцията с изпитни материали. Верните отговори на въпросите от теста са: 1 Б, 2 В, 3 А, 4 Г, 5 Б, 6 Г, 7 Б, 8 А, 9 В, 10 Г; 11 Б, В; 12 А, Г; 13 А, В; 14 Б, В; 15 Б, Г; 16 А, Б; 17 Б, Г; 18 5 (други валидни 5,0 или 5,00, или 5.0, или 5.00); 19 3; 20 Изход: b (други валидни Изход:b или Изход b) Може да използвате и двете примерни практически задачи, като разпечатате от ресурсните файлове за учителя файлове IT10_Module2-1.pdf и IT10_Module2-2.pdf.. Прилагаме мисиите, критериите за оценяване и критериалните матрици и в края на секцията с изпитни материали. 31

33 ВХОДНО НИВО 1. За кое от следните важи определението: Множество от компютри, свързани в мрежа за изпълнение на разпределени изчисления върху една и съща задача? А) Суперкомпютър Б) Грид В) Клъстер Г) Облак 2. Коя от показаните топологии работи на принципа: Всеки участник е свързан с всички останали?. А) В) Б) Г) 3. При статично конфигуриране на IP адрес се задават още: А) мрежова маска, адрес на шлюз и пощенски сървър Б) мрежов принтер, пощенски сървър и уеб протокол В) мрежов принтер, адрес на шлюз и домейн сървър Г) мрежова маска, адрес на шлюз и домейн сървър 4. Какви операции се забраняват на потребител от групата Guests с файла Учебна програма.docx? А) четене Б) писане В) редакция Г) изпълнение 5. Кой тип устройство се използва за точка на свързване на локалната мрежа към интернет? А) точка за достъп Б) многопортов комутатор В) маршрутизатор Г) кабелен модем 6. Кой тип преносна среда използва електрически сигнал за пренос на данни? А) въздушна Б) оптична В) безжична Г) медна 7. Кое от посочените е недостатък на мрежа клиент-сървър? А) гъвкавост при разрастване Б) висока сигурност на данните В) евтин мрежов софтуер и хардуер Г) нужда от познания за администриране 8. Как се нарича методът за идентифициране, който освен пароли или биометрични данни използва и генериран код чрез SMS или имейл? А) двуфакторна автентикация Б) двулична комуникация В) двойна идентификация Г) двоична верификация 9. За визуализиране на ученици само от едно училище в таблица с ученици от цялата страна е най-подходящо да се използва: А) валидиране на данни Б) форматиране на данни В) филтриране на данни Г) сортиране на данни 10. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) За създаването на циркулярни писма се използват два файла. Б) Визуалната идентичност се изразява във външния вид на служителите в дадена институция. 32

34 В) Темата на документ определя форматирането на текста и графичните елементи в него. Г) Елементите на шаблон на документ могат да се модифицират от потребителя. 11. При обобщаване на данни при направения избор ще се изчисли: А) Малуер Б) Адуер В) Групуер Г) Спайуер 13. В кой ред са изброени трите параметъра, които представят ограниченията на даден проект и при промяна влияят на качеството му? А) обхват, бюджет, екип Б) бюджет, екип, срок В) обхват, бюджет, срок Г) обхват, екип, срок 14. Кое от следните не е технологична система за съвместна работа? А) DojoIBL Б) GanttProject В) Google Chrome Г) Microsoft ProjectOnline А) броят на хората от дадено населено място Б) кой е най-младият участник В) средната възраст на участниците от всяко населено място Г) общата възраст на всички участници 12. Кой софтуер е добре да се използва при екипна работа по проект в мрежа? 15. Платформа за съвместна работа на много потребители едновременно, която обединява ежедневните работни процеси, интегрира и свързва логически приложения за работа в екип, управлява и съхранява информация и данни, се нарича: А) технологична система Б) компютърна система В) информационна система Г) операционна система 3. Книга за учителя по информационни технологии за 10. клас Н. Николова и др. 33

35 ТЕСТОВА ПРОВЕРКА НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 1. Устройствата за четене и запис на многоцелеви дискове (DVD-ROM) имат означения подобни на това 16x 24x, което е съответната скорост на четене и запис. Ако знаете, че 1х означава 10,8 мегабита в секунда, на колко мегабайта в секунда се равнява означението 18х? А) 1,35 Б) 24,3 В) 108,0 Г) 194,4 2. Лаптоп с изходи като на изображението, трябва да се свърже към прожектор чрез кабел HDMI-HDMI. Към кой номер изход трябва да се свърже? А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 или 5 3. На изображението по-долу е показано съдържанието на папка 1. Какво ще бъде съдържанието на папка 1 след последователното изпълнение на следващите дейности? А) garden.jpg, login_students.png, Правила за работа.pdf Б) garden.jpg, History.mp4, login_ students.png, Правила за работа.pdf В) History.mp4, hymn.mp3, hymn.png, Теми по ИТ.txt Г) garden.jpg, hymn.png, login_students. png, Теми по ИТ.txt 4. Кое от твърденията за работата на компютърната система е вярно? А) Централният процесор зарежда данни директно от входно-изходните устройства. Б) Оперативната памет зарежда програми в операционната система. В) Потребителят зарежда пряко програми в централния процесор. Г) Процесорът зарежда програми и данни от оперативната памет. 5. Кое от следните действия е препоръчително да се предприеме, за да продължи нормалната работа на компютърната система, след откриване на заплахи и извеждане на съобщението, показано на изображението? 34 1-во: От папка 1 в папка 2 се копират текстовите файлове и тези с изображения. 2-ро: От папка 1 в папка 3 се преместват файловете с име hymn и тези с разширение mp4. 3-то: От папка 1 се изтриват файловете с разширение.txt. А) Да се копират тези заплахи на друго място, например флаш памет, с цел запазване и показване на по-компетентни хора. Б) Текущите заплахи да се поставят под карантина, като се използва антивирусна програма. В) Операционна система сама ще се справи и не е нужно да се предприемат никакви действия.

36 Г) Да се спре действието на антивирусната програма, за да се увеличи бързодействието на компютъра. 6. Коя от изброените пароли на потребител на облачни услуги е силна? А) Б) Abcdefj В) miki1234 Г) 7. Кое от следните твърдения е вярно за облачните технологии? А) Изискват съвместно редактиране на документ от екип. Б) Позволяват организиране на общо пространство за работа на екип. В) Не позволяват създаване на споделен календар с членовете на екип. Г) Забраняват работата в автоматично сформирани екипи. 8. Снимка в интернет е обозначена с CC0 Creative Commons. Това означава, че: А) снимката може да се използва безплатно за търговски цели Б) снимката може да се използва само за нетърговски цели В) снимката може да се използва след писмено съгласие от автора Ӝ Г) снимката може да се ползва само в оригинал, без никакви промени 9. Кое от изброените правила осигурява комфортна и безопасна среда за здравето на човека при работа с компютър? А) Лактите трябва да бъдат сгънати под ъгъл 120 спрямо повърхността на бюрото. Б) Да се прави почивка от 10 минути на всеки 90 минути работа с компютър. В) Разстоянието между очите и монитора трябва да бъде см. Г) В стаята е препоръчително да има смесена светлина естествена и изкуствена. 10. Какво трябва да направите най-напред при решаване на възникнал технически проблем с вашия компютър? А) Да започвате с най-невероятната и сложна за изследване причина. Б) Да питате приятел и да започнете с това, което той предложи. В) Да започнете едновременно да проверявате няколко възможни причини. Г) Да започнете с най-лесните и бързи за проверка причини. 11. Кои две твърдения са верни за компютъра, за който е информацията на изображението? (Посочете два отговора) А) Има МАС адрес С-8F- D6-E5-D F-37-3C Б) Има МАС адрес D F-37-3C В) Има IP версия 4 адрес Г) Има IP версия 6 адрес За кои от дейностите е подходящо да се използва циркулярно писмо? (Посочете два отговора) А) Създаване на персонализирани покани за юбилеен училищен концерт Б) Изготвяне на справка за продадени сувенири на благотворителен базар В) Споделяне на формуляр за записване в школа по роботика Г) Изготвяне на сертификати на ученици за участие в състезание по ИТ 13. Кои от твърденията са верни за следната блок-схема при въведена стойност n= 4? (Посочете два отговора) А) Командата P = P * 2 ще се изпълни 4 пъти. Б) Алгоритъмът намира стойността на P 2. 35

37 В) В резултат от изпълнението на алгоритъма ще се изведе 16. Г) Променливата count се увеличава с 1,5 пъти. 14. Национална компания разполага с база от данни за служителите си и офисите, в които работят. Извадка от нея е представена на фигурата: По случай Никулден, празник и на град Бургас, служителите от отдел Човешки ресурси решили да подготвят подаръци за всички празнуващи. За да разберат кои са те, направили заявка към базата, извеждаща служителите, чието име започва с Ник и всички служители от офиса в Бургас. Кои от посочените служители ще получат подарък? (Посочете два отговора) А) Анна Иванова Б) Борис Илиев В) Никола Димитров Г) Яна Атанасова 15. Кои от следващите методи ще гарантират достъп до информация само за хора с нужните пълномощия? (Посочете два отговора) А) Редовно копиране на дисковете. Б) Използване на идентификатор и парола. В) Криптиране и кодиране на информацията. Г) Биометрична идентификация. 16. Нина иска да предпази мобилния си телефон от хакерски атаки. Кои от следните съвети бихте Ӝ препоръчали? (Посочете два отговора) А) Да сваля приложения за мобилния си телефон само от официални източници. Б) Да обновява своевременно системния софтуер на мобилното устройство до последната възможна версия. В) Да използва спокойно Wi-Fi мрежи без пароли. Г) Да споделя със свои приятели без парола мобилния си интернет. 17. Получавате емайл, но системата ви предупреждава за възможен спам. Какво може да е предизвикало това съобщение? (Посочете два отговора) А) В емайла има много правописни грешки. Б) Липсва полето с темата на съобщението (subject). В) В текста на писмото има ключови думи. Г) Има прикрепен файл с данни за покупка. 18. За изчисляване на оценките от тест учител е подготвил следната електронна таблица за преобразуване на брой точки в оценка по шестобалната система: Напишете каква ще бъде стойността на клетка C5 след размножаване на формулата от клетка C3 в клетките от областта C4:C30? 19. Напишете каква ще бъде стойността на променливата b след изпълнение на следния псевдокод, ако потребителят въведе стойност за N = 22? Забележка: Със знака % е означена операцията, намираща остатък от деление на цели числа, а със знака / цялата част от делението им. 36

38 20. Следващият псевдокод трябва да описва алгоритъм за намиране на най-големия общ делител на числата a и b, но е допусната грешка в ред 6. Запишете израза, с който трябва да се замени ред 6, така че алгоритъмът да води до коректен резултат. Забележка: Със знака % е означена операцията, намираща остатък от деление на цели числа 1. Начало 2. Декларация на a, b, r цели числа 3. Вход: a, b 4. r = a % b 5. Докато r 0 a = b b = r r = a % b 6. Изход: r 7. Край 37

39 М исия 1. Български филми Ева участва в училищния кино клуб и в рамките на международен ученически проект трябва да запознае останалите участници с обобщена информация за прожектираните български филми в периода г., като подготви презентация. Ръководителката на клуба е изпратила на Ева информация за българските филми във файл BG_movies.xlsx и логото на клуба logo.jpg (папка ProblemSolving на диска към учебника). Помогнете на Ева с изготвянето на презентацията, като следвате инструкциите за съдържанието Ӝ: I. Презентацията да включва 5 слайда, като първият е уводен, а последният заключителен. II. Дизайнът на избрания шаблон за презентацията да отговаря на темата и да бъде делови. III. Уводният слайд да съдържа: заглавие Български кинопрожекции г. автор на презентацията: Ева Георгиева, България IV. Вторият слайд да бъде със заглавие Обобщена информация за прожектираните български филми г., и да съдържа таблица с 5 колони. Заглавията на колоните са Година, Филми (брой), Прожекции (брой), Зрители и Приходи (лв). Таблицата съдържа по един ред за всяка година и обобщена информация за филмите в цяла България в съответната колона. V. Третият слайд да съдържа центрирана на слайда диаграма, проследяваща изменението на броя зрители от вашата област през всички години, съпоставено със средния брой зрители (цяло число) за същите години от цяла България. Диаграмата да има заглавие Зрители от област (името на вашата област), което да е разположено горе, центрирано в площта на диаграмата. Годините да бъдат обозначени. Графичното представяне на двете категории данни да е означено в легенда. VI. Четвъртият слайд да бъде със заглавие Топ 5 на областите фенове на българското кино и да съдържа номериран списък с имената на 5-те области с най-много приходи за всички години общо, подредени в намаляващ ред на приходите. Списъкът е подравнен отляво и центриран на слайда, и съдържа името на областта и стойността на приходите. VII. Заключителният слайд да съдържа: центриран на слайда текст А вие кога за последен път гледахте български филм на кино?. имейл за връзка с авторката: Презентацията да се запази с име BG_movies във файл с pdf формат. 38 Критерии за оценяване 1. Спазени са изискванията за структурата на презентацията. 2. Спазени са изискванията за дизайна на презентацията. 3. Спазени са изискванията за съдържанието и оформлението на уводния слайд. 4. Създадена е таблица с коректни данни и указаното форматиране във втория слайд. 5. Създадена е коректна диаграма и съдържаща указаните елементи в третия слайд. 6. Спазени са изискванията за оформление на третия слайд. 7. Създаден е списък с коректни данни и указаното форматиране в четвъртия слайд. 8. Създадена е коректна диаграма и съдържаща указаните елементи на четвъртия слайд. 9. Спазени са изискванията за съдържанието и оформлението на заключителния слайд. 10. Спазени са книжовноезиковите норми на българския език.

40 Критериална матрица за оценяване изпълнението на Мисия Български филми Критерии 1 Точки Спазени са изискванията за структурата на презентацията. Едно от изискванията не е спазено. Две от изискванията не са спазени. Повече от две изисквания не са спазени. 2 Спазени са изискванията за дизайна на презентацията: подходящ за темата шаблон; делови стил на оформление; единен стил на всички слайдове. Едно от изискванията не е спазено. Две от изискванията не са спазени. Повече от две изисквания не са спазени. 3 Спазени са изискванията за уводния слайд. Едно от изискванията не е спазено. Две от изискванията не са спазени. Повече от две изисквания не са спазени. 4 Вторият слайд съдържа таблица с коректни данни и спазени изискванията за оформление. Едно от изискванията не е спазено. Две от изискванията не са спазени. Повече от две изисквания не са спазени. 5 Третият слайд съдържа подходяща диаграма и са зададени всички изисквани елементи. Допусната е една грешка в данните. Допуснати са две грешки в данните. Допуснати са повече от две грешки. 6 Спазени са изискванията за оформление на третия слайд. Едно от изискванията не е спазено. Две от изискванията не са спазени. Повече от две изисквания не са спазени. 7 Четвъртият слайд съдържа номериран списък с коректни данни. Допусната е една грешка в данните. Допуснати са две грешки в данните. Допуснати са повече от две грешки. 8 Спазени са изискванията за оформление на четвъртия слайд. Едно от изискванията не е спазено. Две от изискванията не са спазени. Повече от две изисквания не са спазени. 9 Спазени са изискванията за съдържанието и оформлението на заключителния слайд. Едно от изискванията не е спазено. Две от изискванията не са спазени. Повече от две изисквания не са спазени. 10 Спазени са книжовно-езиковите норми на българския език. Има до две грешки. Има до четири грешки. Има над четири грешки. 39

41 Мисия 2. Резултати от НВО Във вашето училище е проведено НВО Дигитални компетентности. Във файла Scores.xlsx (папка PersonalWork от ресурсните файлове към учебника) са въведени точките по всеки един от двата модула на учениците о т X A, X Б и X В клас. I. Създайте кратък доклад, който да отговаря на следните изисквания: Страницата на документа да бъде: с размер А4; пейзажна ориентация; полета: отгоре и отдолу 1 cm, oтляво и отдясно 2 cm. II. Заглавието Доклад за резултатите от НВО Дигитални компетентности да бъде: центрирано на страницата; с разстояние след него 18 pt; с шрифт Calibri (Light), размер: 22 pt III. Съдържанието на доклада е оформено в две колони, като основният текст е с шрифт Times New Roman, размер: 12 pt, междуредие: 1,5 реда, двустранно подравнен IV. Лявата колона съдържа кратко описание за доклада, което включва: какво отразява, кога е проведено оценяването; общ брой на учениците; кой е класът с най-добро представяне (среден брой точки на класа, форматиран с точност 2 цифри след десетичния разделител). V. След описанието на доклада като неномериран списък да се оформи информация за: среден брой точки за всички X класове колко е броят на учениците с максимален резултат (30 точки) колко ученици са с най-малък брой точки и какъв е той. колко ученици са с 0 точки на Модул 2. VI. Под описанието на доклада да има подзаглавие Среден брой точки по класове центрирано в лявата колона и шрифт Calibri, отстъп преди него: 12 pt. VII. След подзаглавието да има таблица с колони като изобразената, в която класовете са подредени по общия среден брой точки (форматиран с точност 2 цифри след десетичния разделител) в намаляващ ред. Таблицата е центрирана в колоната. VIII. В дясната колона да има диаграма за класа с най-висок успех, визуализираща разпределението на учениците по точки (например трима ученици са с 30 точки, двама с 29 точки и т.н.). Диаграмата да има заглавие, центрирано в площта на диаграмата. Обозначенията на осите да са: по-хоризонтала Резултати в точки, по вертикала Брой ученици. Диаграмата да има етикети на данните. IX. Долу вляво е посочена дата на създаване на доклада и вдясно на същия ред е записан текст Изготвил доклада: (вашето име и фамилия). Докладът да се запази с име Report във файл с pdf формат. 40

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2015 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ 1. ЗАДАЧА Видеофайл с размер KB може да с

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2015 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ 1. ЗАДАЧА Видеофайл с размер KB може да с Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас юни 2015 г. МОДУЛ 1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ 1. ЗАДАЧА Видеофайл с размер 4 905 253 KB може да се съхрани на: А) компакт диск с капацитет 700 МВ Б)

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща:

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. Академик Андрей Сахаров 15, партер, офис 4а, ел.поща: Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща: smb.varna@gmail.com, сайт: https://sites.google.com/view/smbvarna фейсбук

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS За ученици от 2-ри до 7-ми клас; За ученици с желание за изучаване на съвременни науки За учители, които желаят да въведат иновация в своите часове. Няма значение дали ученикът рисува добре на ръка Необходими

Подробно

Microsoft Word - IT progr_7klas.doc

Microsoft Word - IT progr_7klas.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА В VII КЛАС 3 I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 34 часа годишно. Обучението

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

ППМГ Академик Иван Ценов гр. Враца - съвременно и модерно училище с европейски облик

ППМГ Академик Иван Ценов гр. Враца - съвременно и модерно училище с европейски облик ППМГ Академик Иван Ценов гр. Враца - съвременно и модерно училище с европейски облик Профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов гр.враца Пет паралелки (130 ученици) За учебната 2019/2020

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Европейска програма Eразъм+, КД1, Пътуваща дигитална класна стая на 21 век науки, литература и технологии втора фаза, 2017 1 BG01 KA101 035816 д-р Еленора Лилова Илияна Илиева 16.07.2017 г. 29.06.2017

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

Ядра

Ядра [1] ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКАЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-835/20.06.2005 г. 1. Учебен предмет: ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ СИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАСИЛВАНЕ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ Ученето е полезно. Подготвя ни за превратностите на живо

ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ СИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАСИЛВАНЕ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ Ученето е полезно. Подготвя ни за превратностите на живо ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ СИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАСИЛВАНЕ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ Ученето е полезно. Подготвя ни за превратностите на живота, изгражда ни като личности и ни помага да съществуваме.

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя План на урок: Да рекламираме Плевен Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област Околен свят за 2 клас Част I: Търсене и оценка на информация Цел на урока:

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита на магистърска теза за студентите от магистърски п

Факултет Международна икономика и администрация Kатедра Информатика НАСОКИ за подготовка и защита на магистърска теза за студентите от магистърски п Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита на магистърска теза за студентите от магистърски програми от професионално направление Информатика и

Подробно

Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8

Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8 Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8 Точките включени в това предложение целят увеличаване на ефективната

Подробно

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА Същност на програмното осигуряване За да могат компютрите да разбират описаните на езика за програмиране алгоритми, те трябва да бъдат преведени

Подробно

План на урок: Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на инфо

План на урок: Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на инфо План на урок: Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област Човекът и обществото за 3

Подробно

Slide 1

Slide 1 ФИШИНГ Какво е фишинг (на англ. phishing )? Фишинг ( phishing ) зарибяване, произлиза от fishing риболов, защото електронните съобщения, които се разпращат, са като въдици. Престъпниците създават имейл

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно