Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian

Размер: px
Започни от страница:

Download "Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian"

Препис

1 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Ръководство за потребителя Прочетете свързаните с безопасността забележки и важните съвети, включени в това ръководство, преди да започнете да използвате вашия компютър.

2 Забележки Преди да използвате продукта, непременно прочетете Обща информация и ръководство по безопасност Lenovo. Възможно е в някои от инструкциите от това ръководство да се приема по подразбиране, че използвате Windows 8. Ако използвате друга операционна система Windows, някои операции може да са малко по-различни. Ако използвате други операционни системи, някои операции може да не важат за вас. Характеристиките, описани в това ръководство, са общовалидни за повечето модели. Някои функции може да не са налични на вашия компютър или вашият компютър може да включва функции, които не са описани в настоящото ръководство. Илюстрациите в това ръководство може да се различават от действителния продукт. Трябва да се направи справка за действителния продукт. Нормативна разпоредба Нормативната разпоредба съдържа информация относно радиочестотата и стандартите за безопасност. Задължително я прочетете, преди да използвате безжични устройства на вашия компютър. За да направите справка с нея, отидете на адрес щракнете Support, след което щракнете User s guides and manuals. Първо издание (Февруари 2013) Copyright Lenovo 2013.

3 Съдържание Глава 1. Запознаване с вашия компютър... 1 Изглед отгоре... 1 Изглед отляво... 8 Изглед отдясно Изглед отпред Изглед отзад Глава 2. Първи стъпки с Windows Конфигуриране на операционната система за първи път Интерфейси на операционната система Препратки Привеждане на компютъра в режим на заспиване или изключване Работа със сензорен екран Свързване към безжична LAN Помощ и поддръжка Глава 3. Lenovo OneKey Recovery System Глава 4. Отстраняване на неизправности Често задавани въпроси Отстраняване на неизправности Търговски марки i

4

5 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Изглед отгоре Забележка: С пунктир са обозначени места, които не са видими отвън. Внимание: Когато затваряте панела на дисплея, внимавайте да не оставите химикалки или други предмети в пространството между дисплея и клавиатурата. В противен случай панелът на дисплея може да се повреди. 1

6 Глава 1. Запознаване с вашия компютър a b Вградена камера (само за избрани модели) Екран със сензорна система Използвайте камерата за видео комуникация. Работи и като визуален дисплей, и като един от двата основни метода за въвеждане. Забележка: За подробности вижте Работа със сензорен екран на страница 19. c d Бутон Windows Тъчпад Натиснете този бутон за: Превключване между текущия изглед и стартовия екран. -или- Извеждане на компютъра от режим на заспиване. Тъчпадът функционира като стандартна мишка. Тъчпад: За да преместите показалеца по екрана, плъзнете върха на пръста си по пада в посоката, в която искате да преместите показалеца. Бутони на тъчпада: Функциите на лявата/дясната страна съответстват на функциите на левия/десния бутон на стандартна мишка. Забележка: Можете да активирате/дезактивирате тъчпада, като натиснете F6 ( ). e Безжични LAN антени Свържете към безжичния LAN адаптер, за да изпращате и получавате безжични сигнали. 2

7 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Функционални клавиши на клавиатурата Можете да получите бърз достъп до определени системни настройки, като натиснете съответните функционални клавиши. : Изключва/включва звука. : : Намалява силата на звука. : : Увеличава силата на звука. : Изключва/включва самолетния режим Показва всички активни в момента приложения. Включва/изключва фоновото осветление на LCD екрана. : Затваря текущия активен прозорец. : Превключва дисплея между компютъра и външно устройство. : Обновява работния плот или текущия активен прозорец. : Намалява яркостта на дисплея. : Активира/дезактивира тъчпада. : Увеличава яркостта на дисплея. Забележка: По подразбиране яркостта на екрана се задава автоматично (въз основа на нивото на околната светлина). Ако искате да регулирате яркостта на екрана ръчно, отворете лентата на препратките и изберете Настройки Промяна Настройки на компютъра Общи Екран (Настрой яркостта на екрана автоматично) и преместете превключвателя на Изкл. 3

8 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Ориентация на екрана Можете да завъртите панела на дисплея в предпочитаната от вас ориентация. Ориентацията на дисплея се променя автоматично (редувайки портретния и пейзажния режим) в зависимост от начина, по който държите компютъра. За да изключите автоматичната ориентация, натиснете бутона за заключване на завъртането на екрана. Той се намира в десния край на компютъра. (Вж. илюстрацията по-долу). 4

9 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Позициониране на панела на дисплея Панелът на дисплея може да се отвори до ъгъл от 360 градуса. Режим Ноутбук Подходящ за задачи, които изискват клавиатура и мишка (като напр. създаване на документи, писане на имейли и т.н.). 5

10 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Стоящ режим (режим Кино) Подходящ за задачи, които изискват малко или почти никакво докосване (като напр. разглеждане на снимки или възпроизвеждане на видео). Режим Таблет Подходящ за задачи, които изискват често докосване на екрана (като напр. сърфиране в мрежата, играене на игри и т.н.). 6

11 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Режим Палатка (режим Презентация) Това е подходящо за задачи, изискващи ограничено взаимодействие със сензорния екран (напр. показване на графики при презентации на PowerPoint). Внимание: Не прилагайте твърде много сила при отварянето на дисплея, в противен случай можете да повредите панела на дисплея или пантите. Забележка: Клавиатурата и тъчпадът се заключват автоматично, когато ъгълът на отваряне на екрана е под 190 градуса (приблизително). 7

12 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Изглед отляво a b Комбо аудио жак Осигурява връзка с комплекти слушалки и микрофон. Забележки: Комбо аудио жакът не поддържа стандартните микрофони. Ако се свържат слушалки или комплекти слушалки и микрофон на друга фирма, може да не се поддържа функцията za записване поради различни индустриални стандарти. USB порт Осигурява връзка с USB 3.0 устройства. Забележка: За подробности вижте Свързване на USB устройства на страница 9. c d e f HDMI порт Тонколона Бутон за намаляване на силата на звука Бутон за увеличаване на силата на звука Осигурява връзка с устройства с HDMI вход, като например телевизор или външен дисплей. Осигурява изходен аудиосигнал. Намалява силата на звука. Увеличава силата на звука. 8

13 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Свързване на USB устройства Компютърът е снабден с два USB порта, съвместими с USB устройства. Първият път, когато включите USB устройство в USB порт на компютъра, Windows автоматично инсталира драйвер за това устройство. След инсталиране на драйвера можете да откачите и свържете отново устройството, без да е нужно да извършвате допълнителни стъпки. Забележка: По принцип Windows открива новото устройство след включването му и след това инсталира драйвера автоматично. При някои устройства обаче може да се изисква да инсталирате драйвера, преди да свържете устройството. Преди да свържете устройството, проверете документацията, предоставена от производителя на устройството. Преди да разкачите USB устройство за съхранение, уверете се, че компютърът ви е приключил с прехвърлянето на данни с това устройство. Щракнете върху иконата Безопасно премахване на хардуер и изваждане на носителя в областта за известяване на Windows, за да премахнете устройството, преди да го откачите. Забележка: Ако вашето USB устройство използва захранващ кабел, свържете устройството към източник на захранване, преди да го свържете към компютъра. В противен случай устройството може да не бъде разпознато. 9

14 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Изглед отдясно a b c d Бутон за заключване на завъртането Тонколона USB порт Заключва екрана в портретна или пейзажна ориентация. Заключването на завъртането на екрана дезактивира функцията за гравитационна чувствителност, като по този начин не позволява на екрана да променя автоматично ориентацията си в зависимост от ъгъла, под който се държи. Осигурява изходен аудиосигнал. Осигурява връзка с USB 2.0 устройства. Забележка: За подробности вижте Свързване на USB устройства на страница 9. Слот за карта с памет Поставете тук карти с памет (не са предоставени). Забележка: За подробности вижте Използване на карти с памет (не са предоставени) на страница 11. e Жак на променливотоков захранващ адаптер Свържете променливотоковия захранващ адаптер тук. 10

15 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Използване на карти с памет (не са предоставени) Вашият компютър поддържа следните видове карти с памет: Карта Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Забележки: Поставяйте само по една карта в слота. Този четец на карти не поддържа устройства SDIO (напр. SDIO Bluetooth и др.). Поставяне на карта с памет 1 Натиснете празната карта, докато чуете щракване. 2 Внимателно издърпайте празната карта от слота за карта с памет. Забележка: Празната карта се използва за предотвратяване попадането на прах и малки частици вътре в компютъра, когато слотът за карта с памет не се използва. Запазете празната карта за следващо използване. 3 Плъзнете картата с памет навътре, докато щракне на място. Изваждане на карта с памет 1 Натиснете картата с памет, докато чуете щракване. 2 Внимателно издърпайте карта с памет от слота за карти. Забележка: Преди да извадите картата с памет, деzактивирайте я с функцията на Windows за безопасно премахване на хардуер и изваждане на носители, за да избегнете нарушаване целостта на данните. 11

16 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Изглед отпред a b c Бутон Novo Бутон за захранване Индикатори за състоянието на системата Индикатор Индикатор за статуса на захранването Състояние на индикатора Когато компютърът е изключен, натиснете този бутон, за да стартирате Lenovo OneKey Recovery System или помощната програмата за настройка на BIOS или за влизане в менюто за стартиране. Натиснете този бутон, за да включите компютъра. Състояние на зареждане Вкл. (бяло) --- Компютърът е включен. Значение Премигване --- Компютърът е в режим на заспиване. Изкл. --- Компютърът е изключен. Индикатор за състоянието на батерията Вкл. (бяло) Вкл. (кехлибарено) Премигване (бяло) Бавно премигване (кехлибарено) Бързо премигване (кехлибарено) Зареждане Зарядът на батерията е над 80%. Разреждане Зарядът на батерията е над 20%. Разреждане Зарядът на батерията е под 20%, но над 5%. Зареждане Зарядът на батерията е под 80%, но над 20%. Зареждане Зарядът на батерията е под 20%, но над 5%. Разреждане/ зареждане Зарядът на батерията е под 5%. Изкл. Разреждане Компютърът е изключен. Забележка: Когато е изключен от променливотоковия захранващ адаптер, операционната система ще изведе на екрана известие, за да ви предупреди, когато зарядът на батерията достигне ниски и критични нива на мощност. d Вградени микрофони Улавят звука, който може да се използва при конферентен видеоразговор, гласов коментар или аудиозапис. 12

17 Глава 1. Запознаване с вашия компютър Изглед отзад a Вентилационни отвори Разпръсват вътрешната топлина. Забележка: Вентилационните отвори не бива да се блокират, в противен случай компютърът може да прегрее. 13

18 Глава 2. Първи стъпки с Windows 8 Конфигуриране на операционната система за първи път Може да е необходимо да конфигурирате операционната система при първото й използване. Процесът на конфигуриране може да включва следните процедури: Приемане на лицензионното споразумение с краен потребител Конфигуриране на интернет връзката Регистриране на операционната система Създаване на потребителски акаунт Интерфейси на операционната система Windows 8 се предоставя с два основни потребителски интерфейса: стартовият екран и работният плот. За да превключите от стартовия екран на работния плот, направете едно от следните неща: Изберете плочката за работния плот на стартовия екран. Натиснете бутона Windows. Натиснете клавиша Windows + D. За да превключите от работния плот на стартовия екран, направете едно от следните неща: Изберете Старт от препратките. Преместете показалеца в долния ляв ъгъл и след това изберете миниатюрата на стартовия екран, когато се покаже. Стартов екран Работен плот 14

19 Глава 2. Първи стъпки с Windows 8 Препратки Петте препратки осигуряват нови и по-бързи начини за изпълнение на много основни задачи и са винаги налични, независимо от това, кое приложение се използва в момента. За да се покажат препратките, направете едно от следните неща: Преместете показалеца в горния десен или долния ляв ъгъл, докато се покаже лентата с прапратки. С един пръст плъзнете бързо от десния ъгъл на екрана, докато не се покаже лентата с препратки. Натиснете клавиша Windows + C. Препратка за търсене Препратката Търсене е ефективен нов начин да намерите това, което търсите, в това число приложения, настройки и файлове. 15

20 Глава 2. Първи стъпки с Windows 8 Препратка за споделяне Препратката Споделяне ви позволява да изпращате връзки, снимки и др. на своите приятели и в социалните мрежи, без да излизате от приложението, в което сте в момента. Препратка Старт Препратката Старт е бърз начин да отидете в стартовия екран Препратка Устройства Препратката Устройства ви позволява да се свързвате с външни устройства, като напр. цифрови камери, телевизори или принтери, и да изпращате файлове до тях. Препратка Настройки Препратката Настройки ви дава възможност да извършвате основни задачи, като например да настроите звука или да изключите компютъра. Освен това можете да влезе в контролния панел чрез препратката Настройки, когато използвате екрана на работния плот. 16

21 Глава 2. Първи стъпки с Windows 8 Привеждане на компютъра в режим на заспиване или изключване Когато приключите работа с компютъра, можете да го приведете в режим на заспиване или да го изключите. Привеждане на компютъра в режим на заспиване Ако ще прекъснете работа с компютъра за кратко време, приведете го в режим на заспиване. Когато компютърът е в режим на заспиване, можете бързо да го извадите от това състояние и да продължите работа, като по този начин пропускате процедурата по първоначално зареждане. За да приведете компютъра в режим на заспиване, направете едно от следните неща: Затворете панела на дисплея. Натиснете бутон за захранване. Отворете препратките и изберете Настройки Захранване Заспиване. Забележка: Преди да преместите компютъра си, приведете го в режим на заспиване. Местенето на компютъра, докато твърдият диск се върти, може да повреди твърдия диск и да доведе до загуба на данни. За да извадите компютъра от режим на заспиване, направете едно от следните неща: Натиснете произволен клавиш на клавиатурата. (Режим само за преносими компютри) Натиснете бутон за захранване. Натиснете бутона Windows. 17

22 Глава 2. Първи стъпки с Windows 8 Изключване на компютъра Ако няма да използвате компютъра за по-дълъг период от време, изключете го. За да изключите компютъра: 1 Отворете препратките и изберете Настройки. 1 2 Изберете Захранване Изключване. 2 18

23 Глава 2. Първи стъпки с Windows 8 Работа със сензорен екран Панелът на дисплея може да приема входни данни като таблет посредством екрана със сензорна система или като стандартен компютър ноутбук посредством клавиатура и тъчпад. Движения с докосване на няколко пръста Можете да докоснете екрана с един или повече пръсти, за да изпълните множество задачи. Често използвани движения Натискане Натиснете еднократно върху елемент. Изпълнени задачи Изпълнява действие, като напр. стартиране на приложение, отваряне на връзка или изпълнение на команда. Подобно е на щракване с левия бутон на мишката. Натискане и задържане Натиснете с пръста си и задръжте за момент. Позволява да видите подробна информация, преди да изберете действие. Може също така да отвори меню с повече опции. Подобно е на щракване с десния бутон на мишката. 19

24 Глава 2. Първи стъпки с Windows 8 (продължение) Често използвани движения Мащабиране Приближете или раздалечете пръстите си, докато ги движите по екрана. Изпълнени задачи Намаляване и увеличаване на мащабирането при визуални приложения, като напр. картини и карти. Можете също така да се преместите в началото или в края на списък. Завъртане Поставете два или повече пръста върху елемента и след това завъртете ръката си. Завърта обект. (Забележка: Не всички елементи могат да се завъртят, това зависи от приложението.) Плъзгане Плъзнете пръста си по екрана. Отместване или превъртане през списъци и страници. Може също така да премести обект или да се използва за чертаене или писане в зависимост от приложението. Подобно на натискане и задържане за отместване или превъртане с мишка. 20

25 Глава 2. Първи стъпки с Windows 8 (продължение) Често използвани движения Бързо плъзгане Започнете от единия край на екрана, след това плъзнете бързо навътре към центъра. Изпълнени задачи Бързото плъзгане надолу от горния край или нагоре от долния край показва лентата на задачите в долната част на екрана с командите на приложенията, включително "Запиши", "Редактирай" или "Изтрий". Ако в момента имате отворено приложение, можете също така да направите следното: Плъзнете бързо пръста си от горния край надолу до средата на екрана, без да повдигате пръста си, за да закачите това приложение в лявата или дясната страна на екрана. Това позволява едновременното отваряне на две приложения във формат на разделен екран. Плъзнете бързо пръста си от горния край надолу до долния край на екрана непрекъснато и без да повдигате пръста си, за да затворите отвореното в момента приложение. 21

26 Глава 2. Първи стъпки с Windows 8 (продължение) Често използвани движения Изпълнени задачи Бързо плъзгане от левия край може: Да премести напред и отвори приложение, което в момента работи във фонов режим. Ако има повече от едно отворено приложение, можете да направите следното: Плъзнете бързо навътре от левия край, за да преместите напред дадено приложение и без да повдигате пръста си, бързо избутайте това приложение отвъд левия край на екрана. Така се показва списък на приложенията, които в момента са активни във фонов режим. Бързо плъзгане навътре от десния край показва препратките. 22

27 Глава 2. Първи стъпки с Windows 8 Свързване към безжична LAN Активиране на безжична връзка За да се уверите, че самолетният режим е дезактивиран, отидете на работния плот и проверете зоната за известяване. Ако иконата се показва долу вдясно, тогава самолетният режим е включен. В противен случай безжичната връзка е разрешена. Забележка: По подразбиране самолетният режим е дезактивиран. Ако самолетният режим е включен, направете едно от следните неща, за да разрешите безжичната връзка: Натиснете F7 ( ), за да дезактивирате самолетния режим. Отворете препратките, изберете Настройки, за да отворите страницата за конфигуриране на мрежа, и след това преместете превключвателя за самолетния режим на Изкл. Свързване към безжична LAN След разрешаването на безжичната връзка компютърът автоматично сканира за налични безжични мрежи и ги показва в списъка на наличните безжични LAN мрежи. За да се свържете към безжична мрежа, щракнете върху името на мрежата в списъка и след това изберете Свържи се. Забележка: Някои мрежи изискват защитен ключ на мрежа или фраза за достъп, за да се осъществи свързване. За да се свържете към някоя от тези мрежи, попитайте мрежовия администратор или доставчика на интернет услуги (ISP) за защитния ключ или фраза за достъп. 23

28 Глава 2. Първи стъпки с Windows 8 Помощ и поддръжка Ако имате проблеми при използването на операционната система, вижте файла за помощ и поддръжка на Windows. За да отворите файла за помощ и поддръжка на Windows, направете едно от следните неща: Изберете препратката Настройки и след това изберете Помощ. Натиснете Fn + F1. Можете да прочетете файла за помощ и поддръжка на Windows на компютъра. Можете също така да получите онлайн помощ и поддръжка, като щракнете върху връзката под Допълнителна информация. 24

29 Глава 3. Lenovo OneKey Recovery System Lenovo OneKey Recovery System е софтуер, предназначен за архивиране и възстановяване на вашия компютър. Можете да го използвате, за да възстановите системния дял до първоначалното му състояние в случай на отказ на системата. Също така можете да създавате потребителски архиви за лесно възстановяване, ако е необходимо. Забележка: За да използвате функциите на OneKey Recovery System, вашият твърд диск вече включва фабрично създаден скрит дял за съхраняване на файл за състояние на системата и програмните файлове на OneKey Recovery System. Този фабрично създаден раздел е скрит от съображения за сигурност, което обяснява защо наличното пространство на диска е по-малко от обявения му капацитет. Архивиране на системния дял Можете да архивирате системния дял като файл за състояние. За да архивирате системния дял: 1 Натиснете бутона Novo, за да стартирате Lenovo OneKey Recovery System. 2 Щракнете върху System Backup (Архивиране на системата). 3 Изберете местоположение за архива и щракнете върху Next (Напред), за да стартирате архивирането. Забележки: Можете да изберете местоположение за архива на локалното устройство на твърдия диск или външно устройство за съхранение на данни. Изключете преносимия твърд диск, преди да стартирате Lenovo OneKey Recovery System. В противен случай може да се загубят данни от преносимия твърд диск. Процесът на архивиране може да отнеме известно време. Процесът на архивиране е активен само когато Windows може да се стартира нормално. Възстановяване По свой избор можете да възстановите системния дял до първоначалното му състояние или до предварително създадена позиция на архивиране. За да възстановите системния дял: 1 Натиснете бутона Novo, за да стартирате Lenovo OneKey Recovery System. 2 Щракнете върху System Recovery (Възстановяване на системата). Компютърът ще стартира отново в среда за възстановяване. 3 Следвайте указанията на екрана, за да възстановите системния дял до първоначалното му състояние или до предварително създадена точка на архивиране. Забележки: Процесът на възстановяване е необратим. Уверете се, че сте архивирали всички данни, които искате да запазите на системния дял, преди да стартирате процеса на възстановяване. Процесът на възстановяване може да отнеме известно време. Така че задължително по време на процеса на възстановяване включете компютъра си в мрежата чрез променливотоковия захранващ адаптер. Горните инструкции трябва да се следват, когато Windows може да се стартира нормално. Ако Windows не може да се стартира, тогава следвайте стъпките по-долу, за да стартирате Lenovo OneKey Recovery System: 1 Изключете компютъра. 2 Натиснете бутона Novo. От менюто на бутона Novo, изберете Lenovo OneKey Recovery System и натиснете Enter. 25

30 Глава 4. Отстраняване на неизправности Често задавани въпроси Този раздел представя често задаваните въпроси по категории. Намиране на информация Какви мерки за безопасност трябва да взимам, когато използвам компютъра? Документите Обща информация и ръководство по безопасност Lenovo, които се доставят с вашия компютър, съдържа мерки за безопасност за използването на вашия компютър. Прочетете и следвайте мерките за безопасност, когато използвате компютъра си. Къде мога да намеря подробните хардуерни спецификации за моя компютър? Подробните технически данни за компютъра си ще откриете в печатните листовки, които се предоставят с него. Къде мога да намеря информация за гаранцията? За гаранцията за вашия компютър, включително гаранционния срок и вида на гаранционната услуга, вижте листовката за ограничената гаранция на Lenovo, която се доставя заедно с компютъра. Драйвери и предварително инсталиран софтуер Къде се намират инсталационните дискове за предварително инсталирания софтуер на Lenovo (софтуер за настолни компютри)? С компютъра ви не се предоставят инсталационни дискове за предварително инсталиран софтуер от Lenovo. Ако се наложи да инсталирате отново предварително инсталирания софтуер, можете да намерите инсталационната програма в дял D на твърдия диск. Ако не можете да намерите инсталационната програма там, можете също така да я изтеглите от уеб сайта за съдействие на клиенти на Lenovo. Къде мога да намеря драйверите за различните хардуерни устройства на моя компютър? Ако вашият компютър е предварително инсталиран с операционна система Windows, Lenovo осигурява драйвери за всички хардуерни устройства, които с ви нужни, в дял D на твърдия диск. Също така можете да изтеглите последната версия на драйверите на устройството от уеб сайта за съдействие на клиенти на Lenovo. Lenovo OneKey Recovery System Къде се намират възстановителните дискове? С компютъра ви не се предоставят възстановителни дискове. Използвайте Lenovo OneKey Recovery System, ако се налага да възстановите системата до фабричното й състояние. Какво мога да направя в случай на неуспех при процеса на архивиране? Ако успеете да стартирате архивирането, но процесът прекъсне, опитайте следните стъпки: 1 Затворете всички отворени програми, след което рестартирайте процеса на архивиране. 2 Проверете дали средата, където съхранявате архивираните данни, не е повредена. Изберете друг път и опитайте отново. 26

31 Глава 4. Отстраняване на неизправности Кога е необходимо да възстановя системата до фабричното й състояние? Използвайте тази функция, когато операционната система не стартира. Ако има важна информация на системния дял, архивирайте я, преди да започнете възстановяването. Програма за инсталиране на BIOS Какво представлява помощната Програма за инсталиране на BIOS? Помощната Програма за инсталиране на BIOS е софтуер, базиран на ROM. Той показва основна информация за компютъра и предоставя възможности за настройка на стартиращите устройства, защитата, хардуерния режим и други предпочитания. Как да стартирам помощната програма за Настройка на BIOS? За да стартирате помощната програма за Настройка на BIOS: 1 Изключете компютъра. 2 Натиснете бутона Novo и изберете BIOS Setup (Настройка на BIOS). Как мога да променя режима Стартиране? Има два режима на стартиране: UEFI и Legacy. За да промените режима на Стартиране, стартирайте помощната Програма за инсталиране на BIOS и задайте режима на Стартиране на поддръжка на UEFI или Legacy от менюто Стартиране. Кога е необходимо да променя режима на Стартиране? Режимът на Стартиране по подразбиране за вашия компютър е UEFI. Ако искате да инсталирате на компютъра си по-стара операционна система на Windows (т.е. операционна система преди Windows 8), трябва да промените режима на Стартиране към поддръжка на Legacy. По-старата операционна система на Windows не може да се инсталира, ако не промените режима на Стартиране. Получаване на помощ Как мога да се свържа с центъра за съдействие на клиенти? Вижте Глава 3. Получаване на помощ и обслужване от Обща информация и ръководство по безопасността на Lenovo. 27

32 Глава 4. Отстраняване на неизправности Отстраняване на неизправности Ако не намирате своя проблем тук, вж. Глава 1. Следният раздел описва само проблеми, които могат да обезсилят нуждата от справка в по-подробната информация в Глава 1. Проблеми с дисплея Когато включа компютъра, на екрана не се показва нищо. Когато включа компютъра, се показва само бял курсор на празен екран. Ако екранът е празен, проверете дали: - Променливотоковият адаптер е свързан с компютъра и захранващият кабел е включен в работещ електрически контакт. - Компютърът е включен. (Натиснете отново бутона за захранване за потвърждение.) Ако всички тези неща са направени както трябва и екранът продължава да е празен, компютърът има нужда от сервизно обслужване. Възстановете архивираните файлове във вашата Windows среда или цялото съдържание на твърдия диск до оригиналното фабрично съдържание с помощта на Lenovo OneKey Recovery System. Ако пак виждате само курсора на екрана, компютърът има нужда от сервизно обслужване. Екранът се изчиства, докато компютърът е включен. Проблеми в режим на заспиване или хибернация Вашето управление на мощността е разрешено. Направете едно от следните неща, за да излезете от режим на хибернация: - Натиснете произволен клавиш на клавиатурата. (Режим само за преносими компютри) - Натиснете бутон за захранване. - Натиснете бутона Windows. - Натиснете F9 ( ), за да потвърдите дали е било изключено фоновото осветление на LCD екрана. Показва се съобщение за критично ниско ниво на батерията и компютърът се изключва незабавно. Компютърът влиза в режим на заспиване веднага след включване. Зарядът на батерията намалява. Свържете променливотоковия адаптер към компютъра. Проверете дали: - Батерията е заредена. - Работната температура е в допустимия диапазон. Вижте Глава 2. Информация за използване и грижи от Обща информация и ръководство по безопасността на Lenovo. Забележка: Ако батерията е заредена и температурата е в диапазона, компютърът има нужда от сервизно обслужване. 28

33 Глава 4. Отстраняване на неизправности Компютърът не излиза от режим на заспиване и не работи. Ако компютърът не излиза от режим на заспиване, може да е влязал в режим на хибернация автоматично, тъй като батерията се е изтощила. Проверете индикатора за мощност. Ако компютърът е в режим на заспиване, свържете променливотоковия адаптер към компютъра, след което натиснете бутона Windows или бутона за захранване. Ако компютърът е в режим на хибернация или е изключен, свържете променливотоковия адаптер към компютъра, след което натиснете бутона за захранване, за да възстановите работата на компютъра. Забележка: Ако системата продължава да не излиза от режим на заспиване, системата е спряла да отговаря и не можете да изключите компютъра; рестартирайте компютъра. Може да загубите несъхранените данни. За да рестартирате компютъра, натиснете и задръжте за пет секунди или повече бутона за захранване. Ако компютърът все още не се рестартира, извадете променливотоковия адаптер. Проблеми с панела на дисплея Екранът е празен. Направете следните неща: - Ако използвате адаптера за променлив ток или батерията, и индикаторът за състоянието на батерията свети, натиснете F12 ( ), за да увеличите яркостта на екрана. - Ако индикаторът за захранване премигва, натиснете бутона за захранване, за да започнете отново работа от режим на заспиване. - Ако проблемът не изчезне, следвайте решението на следващия проблем "Екранът е нечетлив или изкривен." - Натиснете F9 ( ), за да потвърдите дали е било Екранът е нечетлив или изкривен. На екрана се появяват грешни знаци. Проблеми със звука От тонколоната не се чува нищо дори при усилване на звука. изключено фоновото осветление на LCD екрана. Проверете дали: - Разделителната способност и качеството на цвета са правилно зададени. - Видът на монитора е правилен. Правилно ли са инсталирани операционната система или програмите? Ако те са инсталирани и конфигурирани правилно, компютърът има нужда от сервизно обслужване. Проверете дали: - Функцията за изключване на звука е изключена. - Не се използва комбо аудио жак. - Тонколоните са избрани като устройство за възпроизвеждане. 29

34 Глава 4. Отстраняване на неизправности Проблеми с батерията Компютърът ви се изключва преди индикаторът за състоянието на батерията да показва, че е празна. -или- Компютърът ви работи, след като индикаторът за състоянието на батерията показва, че е празна. Заредете отново батерията. Проблем с първоначалното зареждане Операционната система Microsoft Windows не се зарежда. Проблеми със OneKey Recovery System За подробности вижте Lenovo OneKey Recovery System на страница 25. Не може да се направи архивно системно копие. Неуспешно възстановяване на системен дял до фабричните настройки по подразбиране. Други проблеми Уверете се, че понастоящем използвате операционна система Windows. Възможно е да намя достатъчно място, за да се съхранят архивираните данни. Ще се наложи да освободите повече дисково пространство на архивния дял на компютъра. Системният дял (например размерът на раздела или капацитетът на диска C) е бил променен. Компютърът не реагира. За да изключите компютъра, натиснете и задръжте бутона за захранване за пет секунди или повече. Ако компютърът все още не реагира, извадете променливотоковия адаптер. Компютърът може да блокира, когато влезе в режим на заспиване по време на комуникационна операция. Дезактивирайте таймера за заспиване, когато работите в мрежа. Свързаното външно устройство не работи. Не свързвайте и не откачайте кабели на външни устройства, различни от USB, докато захранването на компютъра е включено. В противен случай можете да повредите компютъра си. Когато използвате външни устройства с висока консумация на енергия, като например външно USB оптично дисково устройство, използвайте захранващ адаптер за външното устройство. В противен случай устройството може да не бъде разпознато или системата ще се изключи. 30

35 Търговски марки Следните термини са търговски марки или регистрирани търговски марки на Lenovo в България, в други страни или и двете. Lenovo IdeaPad Onekey Microsoft и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ, в други страни или и двете. 31

36

37 Lenovo China 2013 bg-bg Rev. AA00

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя

Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210

Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210 Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210 Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard Company с

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Първи стъпки Преносим компютър на HP

Първи стъпки Преносим компютър на HP Първи стъпки Преносим компютър на HP 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Microsoft

Подробно

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Основни операции Натиснете и задръжте Бутон захранване за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на Началния екран. Главното меню включва Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани,

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно