Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур

Размер: px
Започни от страница:

Download "Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур"

Препис

1 Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култура съставител чл.-кор. проф. дин Александър Костов София, 2019 Издателска къща Тендрил

2 Изданието се посвещава на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките. Изданието се осъществява с подкрепата на доц. д-р Борислав Великов, председател на 39-тото Народно събрание и Община Монтана. БЪЛГАРСКИЯТ СЕВЕРОЗАПАД В ЕВРОПА - ИСТОРИЯ И КУЛТУРА Александър Костов, съставител техническа подготовка ИК Тендрил ООД 2019 г., публикувано от ИК Тендрил ООД tendrilbooks.com Отпечатано от Фабер Принт. Всички права запазени. Никаква част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана или разпространявана (по механичен или електронен път) без съгласието на издателя. ISBN

3 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ПРЕДГОВОР ОТ СЪСТАВИТЕЛЯ чл.-кор. проф. д. ист. н. Александър Костов 7 ЯКИМОВСКОТО СЪКРОВИЩЕ СРАВНИТЕЛНИ ПАРАЛЕЛИ Мирослав Марков 9 КЪМ МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОЗАПАД ( ): ТЕЛЕГРАФНИ СЪОБЩЕНИЯ И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ гл. ас. д-р Маргарита Добрева 21 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ГРАДОВЕТЕ НА СЕВЕРОЗАПАДА СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА гл. ас. д-р Ивайло Начев 57 ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВЪРШЕЦ КАТО МОДЕРЕН КУРОРТ Ангелина Емилова 73 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ И АРХИТЕКТИ В БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОЗАПАД ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА чл.-кор. проф. д. ист. н. Александър Костов 89 ИДЕЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ В ГР. ФЕРДИНАНД (МОНТАНА) ДОКУМЕНТИ Ангелина Емилова 109 НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ЕДИН БЪЛГАРСКИ ПРАВЕДНИК НА СВЕТА Мариан Замфиров 115 ДУХОВАТА МУЗИКА НА СЕВЕРОЗАПАДА ИЗРАЗ НА БЪЛГАРСКАТА ДУШЕВНОСТ Ангелина Емилова, Мариан Замфиров 127

4 ЧИПРОВСКИЯТ КИЛИМ И НЕГОВОТО ВКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ЛИСТА НА ЮНЕСКО НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ПЪТЯТ ДО ТАМ И СЕГА НАКЪДЕ? гл. ас. д-р Ваня Иванова 139 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ МОНТАНА И ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОЗАПАД: ФАКТИ, ТЕНДЕНЦИИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ гл. ас. д-р Ваня Иванова 159

5 ПРЕДГОВОР ОТ СЪСТАВИТЕЛЯ Уважаеми читатели, за мен е удоволствие да ви представя сборника Българският Северозапад в Европа история и култура, който е първото издание на новооткрития филиал на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при БАН. Тази публикация не идва на празно място. През последните три десетилетия в резултат от усилията на учени от град Монтана и областта, от БАН и някои университети, се появиха на бял свят редица индивидуални и колективни изследвания, отнасящи се до социално-икономическата, политическата и културната на история на града и региона. От близо осем години все по-активно в тези проучвания се включи и ИБЦТ, който пое обществения и научен ангажимент да подпомогне хората и институциите от град Монтана в благородното и родолюбиво дело, целящо остветляване на по-близкото и по-далечното минало на тази прекрасна част от родната България. В изпълнение на тази задача под научното ръководство на ИБЦТ бяха проведени няколко лекции и конференции, а преди три години беше издаден и специален сборник От Montana до Монтана: един град между древността и настоящето 1. За засилване и разширяване на нашата дейност през миналата година открихме филиал на ИБЦТ в Монтана, който се явява първата, и единствена засега, чисто научно-изследователска структура в областта на хуманитарните и обществените науки, не само в града, но и в Северозапада. Тук бих искал да спомена с благодарност хората и институциите, които ни помагаха през изминалите години за успешното реализиране на наша програма и за създаването на филиала. На първо място искам да отбележа ценния принос на община Монтана и специално на кмета г-н Златко Живков. Нашата признателност 1 Костов, Ал. (съст.) От Montana до Монтана: един град между древността и настоящето. Доклади от научна конференция посветена на развитието на град Монтана и региона през вековете, проведена на 17 юни 2016 г. София, ИБЦТ, ISBN

6 Българският Северозапад в Европа история и култура е насочена и към доц. д-р Борислав Великов председател на 39- то НС на Република България и член на Съвета на настоятелите на БАН, към директора на Държавен архив Монтана, г-жа Ангелина Емилова, и директора на Регионалния исторически музей, гл. ас. д-р Ваня Иванова, както и към Регионалния академичен център (РАЦ) Монтана с кооординатор инж. Валери Георгиев. Заедно със споменатите по-горе институции на 25 май миналата година проведохме конференцията Българският Северозапад в културно-историческото многообразие на обединена Европа, организирана в рамките на Деня на българската наука. На нея бяха представени редица нови проучвания върху историческото развитие на региона. Част от тези приноси са включени в настоящия сборник. В него те са допълнени и от други разработки, като всичките насочват вниманието ни към редица културни и исторически аспекти от развитието на региона, като се започне с древността и се премине през до модернизацията на една част от региона през XIX и XX век, за да се стигне до проблеми от съвременността. Убеден съм, че с публикуването на сборника се прави още една малка, но важна стъпка, в процеса на изследване на Монтана и областта, и вярвам, че тя ще бъде от полза за разширяване на кръгозора на интелигентните хора от региона и извън него. чл.-кор. проф. д. ист. н. Александър Костов директор на Институт за балканистика с Център по тракология филиал Монтана 8

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г

ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 година Science and technologies ISSN (ONLINE) 1314-4111

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

Grafik_-_izpiti MSJE

Grafik_-_izpiti MSJE Специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 21 АВГУСТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. I КУРС Въведение в академичното писане в сферата на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охр

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охр УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охридски, Исторически факултет, Катедра История на България

Подробно

II

II ` МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Благоевград 700, ул. Иван Михайлов N66 УТВЪРЖДАВАМ : Тел.: +59/7/ 88 55 0 РЕКТОР : доц. д-р Борислав

Подробно

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-приложната дейност на доц. д-р Любен Димитров Христов от

Подробно

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс История Тракология, на стария свят Тракология доц. Митрев Ас. Боянов, ас. Ст. Боянов 15 с.з. 14 с.з. 17 с.з., 2 седм. Археологическа документация доц. Ст. Попов

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_ Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ - ТУРИЗЪМ ТУРИЗЪМ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 Физическо възпитание ас. Каев Математика доц. д-р Ел. Семерджиева-

Подробно

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 11 май 2011 г. 10:00 Национална библиотека 25 години Факултет по педагогика поднасяне на цветя на паметника на патроните на факултета светите братя Кирил и Методий 10:00 Зала 1 Семинар по повод 100-годишнината

Подробно

Капитализъм 4.1 Бизнесът

Капитализъм 4.1 Бизнесът Софийска търговско-промишлена камара и Търговски вестник Капитализъм 4.1 Бизнесът Кръгла маса Бизнесът, проведена на 8.04.2014 година продължение на академичната кръгла маса Новата икономика Сборник доклади

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определени чрез Закона за публичните финанси, Закона за Фискалния

Подробно

Microsoft Word - m_lazarova.doc

Microsoft Word - m_lazarova.doc ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Д О К Л А Д от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия Публична комуникация и Александра Бръзицова

Подробно

АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с на

АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с на АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с насоки за съответствие (...) и преобразува метаданните

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HI-TECH библиотека: иновации и предизвикателства за деца и тийнейджъри Новите технологии поставиха пред библиотечните специалисти нови предизвикателства за работа с деца и тийнейджъри. Изследвахме техните

Подробно

Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателна

Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателна Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Областна администрация се проведе заседание

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛВА 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Културно-историческо

Подробно

generated pdf

generated pdf Културни институти Дом-музей Пеньо Пенев Дом-музей Пеньо Пенев в Димитровград е акт на благодарствена любов и признателност към една от най-драматичните и провокативни личности в българската поезия от

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

ПОКАНА КОНФЕРЕНЦИЯ Предизвикателства и перспективи в развитието на железопътния транспорт в България 12 ноември 2019 година Голяма конферентна зала, 1

ПОКАНА КОНФЕРЕНЦИЯ Предизвикателства и перспективи в развитието на железопътния транспорт в България 12 ноември 2019 година Голяма конферентна зала, 1 ПОКАНА КОНФЕРЕНЦИЯ Предизвикателства и перспективи в развитието на железопътния транспорт в България 12 ноември 2019 година Голяма конферентна зала, 10.00 часа УНСС София Уважаеми колеги, Катедра ИКОНОМИКА

Подробно

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци!

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци! Под това мото премина Първият събор на българи и гърци от село Голям манастир, община Тунджа, провел се на 19 юли 2009 г. в местността Църквата на Манастирските възвишения. Организатори на събора са кметството

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 12 юли 2018 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно