Microsoft Word - reshenie

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - reshenie"

Препис

1 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23-46, факс 03145/ Р Е Ш Е Н И Е 390 Протокол 46 от година ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев Кмет на Община Кричим, относно отчет за изпълнението на Културния календар за 2018 год. на община Кричим през 2018 година. Вносител: Атанас Калчев Кмет на Община Кричим. Докладва: Атанас Калчев Кмет на Община Кричим. Становища: ПК по социални дейности, образование, култура и ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет при община Кричим приема Отчет за изпълнението на Културния календар за 2018 г. на община Кричим през 2018 г. МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 17, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, като взе предвид мотивите и фактическите и правни основания в Предложение с вх. РД / год. от Кмета на Община Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС Кричим: ПКСДОК и ПКМСОРЗ. Общ брой общински съветници: 13 Брой присъствали на гласуването: 13 ГЛАСУВАЛИ: ЗА 13; ПРОТИВ няма; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма. Протоколчик: /Кр. Манолова/ АХ/КМ Председател на ОбС:. / А. Хаджиева /

2 2 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР ЗА 2018 г. НА ОБЩИНА КРИЧИМ през 2018 година. Всяка година община Кричим приема с решение на Общински съвет Културен календар който е разнообразен, наситен с празнични събития, честване на годишнини, местни, национални и християнски празници. Читалище Пробуда-1912 г. - гр. Кричим е основно духовно средище съхранило многовековните традиции на община Кричим. В Читалището има различни клубове: танцов клуб Лудория '', танцов клуб '' Български ритми '', клуб по пиано, клуб по английски език, като в повечето от тях участват и ромски деца. Също така има и детски театрален състав Люлючета и театрален състав за възрастни. ИНФРАСТРУКТУРА Свободното време е първостепенен фактор за формирането и изявата на младите хора. Поради удължения образователен цикъл и ниската трудова заетост, то значително нараства. Новите технологии създават множество нови привлекателни и полезни възможности за самореализация. Възможностите за пълноценно използване на свободното време се ограничават от материални пречки на значителна част от младите хора. Културната инфраструктура както на общината, така и на страната има значителен потенциал и база за участие в прояви, за запознаване с културно - историческото наследство и неговото опазване. КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ През годината са се реализирали културни събития заложени в Културния календар на Община Кричим за 2018 г. - Календара е започнал с празника Бабин ден, който по традиция се отбелязва в Дневен център за стари хора гр. Кричим, в който всички отдават своето уважение към труда на акушерите и здравните работници.

3 3 - Друг празник, свързан с много веселие за жителите на общината е Трифон зарезан. Празника е преминал с дегустация на вина, състезание за ценителите на виното и раздаване на награди. - Друга важна дата от календара е Отбелязването на годишнината от обесването на Васил Левски в която се включват Община Кричим, ДГ Незабравка и ДГ Ралица, СУ П. Р. Славейков, Общински младежки дом гр. Кричим, Дневен център за стари хора, Център за обществена подкрепа, НЧ Пробуда 1912 г. и НУ Васил Левски за който е официалния патронен празник. - Групата за стари градски песни Орхидеи, детските танцови състави към училищата и НЧ Пробуда 1912 г. гр. Кричим са се представили както на сцени в общината така и в страната, като са донесли много радост на зрителите. - На 1- ви март Народно читалище Пробуда 1912 г. за поредна година тържествено отбеляза Денят на художествената самодейност празник на българския самобитен талант, творчески дух и култура. Всички самодейци - хората, които със своя

4 4 неуморен труд, ентусиазъм, опит и талант, допринасят за развитието на културните ценности в нашия град. - Трети март - Отбелязване на Освобождението на България. - 8-ми март В навечерието на празника посветен на жената осми март, НЧ Пробуда 1912 г. гр. Кричим, организира тържествена вечер в Общински младежки дом гр. Кричим под наслов Жената в изкуството. Едно тържество в знак на признателност към талантливите жени на Кричим: поети, певци, художнички, артисти и рецитаторки.

5 5 - Традиции и обичаи през пролетта В салона на НЧ Пробуда г, гр. Кричим се проведе концерт под наслов Пролетни празници. На сцената с много песни и танци бяха пресъздадени традициите за Благовец, Лазаров ден, Цветница, Великден и Гергьовден. - Всички училища в община Кричим отбелязаха своя патронен празник със собствена културно музикална програма. - На 24 - ти май 2018 г. с богата и разнообразна програма посветена на празника, и тази година се изнесе на открито на площада пред НЧ Пробуда г., ръководството на община Кричим организира тържествен концерт, в който взеха участие децата и учениците от всички учебни заведения на територията на община Кричим.

6 6 - По случай 1-ви юни - Международния ден на детето, община Кричим организира за децата различни забавни игри, куклен театър, в който взеха участие и деца от публиката, за да се почувстват като звезди, имаше и караоке изпълнение на различни любими песни на децата. - Театралният състав на самодейците към НЧ Пробуда 1912 г., гр. Кричим, с режисьор г-жа Любка Анохина, представиха пред кричимската публика постановката Зелена Шумка по Никола Маринов. На 1- ви ноември от ч. в салона на НЧ Пробуда 1912 г., гр. Кричим, се изнесе тържествен концерт, посветен на Деня на народните будители, Патронния празник на читалището и 20-годишният юбилей от създаването на Групата за автентичен фолклор с ръководител Георги Маринов.

7 7 - С празнични програми са отбелязани и традиционните Коледни празници в Общински младежки дом гр. Кричим. - Коледуването е един от традиционните български обичаи, съхранен през годините. Към коледуването се включи и Групата за автентичен фолклор, с ръководител г-н Георги Маринов.

8 8 АНАЛИЗ За изпълнението на културните дейности на територията на община Кричим можем да посочим следното: Съхраняване и популяризиране на културно - историческото наследство на територията на общината; Подпомагане на културните институции; Организация на културни събития от културния календар с цел съхраняване на националните и местни традиции и идентичност; ВЪЗМОЖНОСТИ Оптимизиране на административния процес чрез адекватни, целесъобразни и ефективни действия, съобразени с изискванията на граждани, организации и творци на изкуството и културата. Реализиране на инвестиционни проекти за подобряване на материално техническата база в сферата на културата. Организация на културни събития и координиране на дейността. Търсене на нови, по-интересни форми за информиране и отразяване на културните събития. Подобряване качеството на информиращите материали.

9 9 Отделяне на повече средства за развитие на материалната база на читалището, обновяване и модернизиране на оборудването, осъвременяване на техниката. стимулиране, подкрепа и популяризиране на местни творци. Мобилност размяна на идеи, опит, положителни практики, културен обмен с други общини и побратимените градове, създаване на нови международни контакти и сътрудничество.

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи Приложение към Решение 402, взето с протокол 48 от 23.07.2019 г. на ОбС - Кричим Отчет за дейността на Общински младежки дом град Кричим за учебната 2018/2019 година През учебната 2018/2019 година Общински

Подробно

Microsoft Word - reshenie

Microsoft Word - reshenie ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 170 Протокол 17 от 16.03.2017 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - programa_obs2019

Microsoft Word - programa_obs2019 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 351 Протокол 43 от 29.01.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

И Н Ф О Р М А Ц И Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я И Н Ф О Р М А Ц И Я За значими културни събития и изяви, културни събития с международно участие, културни прояви с национално значение, културни събития с регионално и местно значение, чествания на кръгли

Подробно

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари 01.01.2013 г. Земен -площада Новогодишна наздравица Община, НЧ Р.Хаджиева 0886177098

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 6 3 6 2, с. С т а м б о л о в о, о б л а с т Х а с к о в о т е л. 0 3 7 2 1 / 2 2 3 4 ; т е л / ф а к с 0 3 7 2 1 / 2 4 6 3 e - m a i l : k m e t _ s t a m b o

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА г. Стадион Септемвриград Симитли ил

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА г. Стадион Септемвриград Симитли ил КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 12.01. Стадион Септемвриград или площад Септември МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА БАБУГЕРСКИТЕ МАСКИ И ИГРИ

Подробно

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. 950 12.1.2018 Посрещане на Старата нова година Общинска

Подробно

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата 20.01.2017 Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУАРИ Място на провеждане План / сума 2017 г. 850 Общинска

Подробно

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12.01 Откриване на изложба Следи от миналото и Общински исторически музей Симеон Мильов 0889 802 874 с. Бегуновци с. Слаковци с. Велковци Читалищни 13.01-14.01 с. Ноевци с.садовик

Подробно

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г.

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г. Образование: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2016 2020 година в ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ На територията на община Кърджали се намират една Гимназия

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни 1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения, които

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организ

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организ ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организатор Контакти Тел: e-mail адрес 1 януари Пл. Посрещане

Подробно

гр

гр Гр. 2770, пл. 1, тел. (07) 8 8611, факс (07) 8 8633, obabansko@dir.bg КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БАНСКО 2016 Дата Място Културна проява Органзатор За контакт 01 януар Празнчен фолклорен концерт традцонен

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Окт 2019

Окт 2019 ПРОГРАМА 14:30 часа НЧ Орфееви гори 1870 гр. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. Поетично четене на клуб Приятели на книгата по повод Деня на музиката и поезията. НЧ Балкански просветител 1871 гр.

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О

Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / 07.03.2012 г. на ОбС-Попово ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма за развитие

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

t. 3

t. 3 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Стоян Русев- председател на ПК по Култура, културноисторическо наследство, интеграционна политика и вероизповедания ОТНОСНО: Приемане

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

generated pdf

generated pdf Великденски базар, любими герои и празнични концерти очакват бургазлии за Великден четвъртък, 25 март 2010 Публикувано от: Радостин Рачев С двумесечен великденски базар ще започне богатата празнична програма

Подробно