MTCV

Размер: px
Започни от страница:

Download "MTCV"

Препис

1 Многофункционален термостатичен циркулационен вентил MTCV безоловен бронз Въведение Фиг. 1. Базова версия - A Фиг..* Версия B на MTCV с пряко действие с функция на автоматична дезинфекция * термометърът е опция Фиг. 3. Версия C с електронно управляван процес на дезинфекция MTCV е многофункционален термостатичен балансиращ вентил, използван в битови инсталации за гореща вода с циркулация. MTCV осигурява топлинен баланс в инсталации за гореща вода, като поддържа постоянна температура в системата и така ограничава дебита в циркулационните тръби до минималното необходимо ниво. За да отговори на нарастващите изисквания към качеството на питейната вода, вентилите MTCV на Danfoss са направени от материали, които са устойчиви на корозия и не съдържат олово. Тялото на вентила е направено от rg5 бронзов материал Компонентите са направени от безоловен месинг Основният конус е направен от усилен полимер POM-C. Едновременно с това MTCV може да осъществява процес на дезинфекция посредством характеристики: Автоматичен модул за дезинфекция (с термоелемент с пряко действие) (фиг. ). Електронен регулатор с термична задвижка TWA и температурни сензори PT1000 (фиг. 3). Основни функции на MTCV Термостатично балансиране на системи за гореща вода с температурен диапазон C - версия A. Термична дезинфекция с автоматично задействане при температури над 65 C със защита за безопасност на инсталацията за предотвратяване на покачване на температурата над 75 C (автоматично спира циркулационния поток) - версия "B". Автоматичен процес на дезинфекция с електронно регулиране, с възможност за програмиране на температурата и времетраенето на дезинфекцията - версия "C". Автоматично промиване на системата чрез временно понижаване на температурната настройка до напълно отворен вентил MTCV за максимален дебит. Възможност за измерване на температурата. Защита от нежелана промяна на настройката. Постоянно измерване и следене на температурата - версия C. Функция на спиране на циркулационния щранг посредством допълнителни фитинги с вграден сферичен вентил. Модулно надстройване на вентила MTCV по време на работа, в условия на високо налягане. Обслужване - когато е необходимо, калибрираният термоелемент може да бъде сменен. Danfoss VD.D3.L.44 1

2 Функция на вентила, като така ограничава циркулационния поток. Когато температурата на водата е под зададената, термоелементът отворя вентила и позволява по-голям дебит в циркулационната тръба. Вентилът е в равновесие (номинален поток = изчислен поток), когато температурата на водата достигне стойността, зададена на вентила. Регулиращата характеристика на MTCV е показана на фиг. 13, версия A. Фиг. 4. Базова версия на MTCV - A MTCV е термостатичен пропорционален вентил с пряко действие. Термоелементът, (фиг. 6, елем. 4) разположен в конуса на вентила (фиг. 6, елем. 3), реагира на промени в температурата. Когато температурата на водата надхвърли зададената, термоелементът се разширява и конусът на вентила се премества към седлото Когато температурата на водата е с 5 C по-висока от стойността на точката на задаване, потокът през вентила спира. Специално уплътнение на термоелемента го защитава от пряк контакт с вода, което увеличава трайността на термоелемента и същевременно осигурява прецизно регулиране. Предпазна пружина (фиг. 6, елем. 6) предпазва термоелемента от повреда, когато температурата на водата превиши стойността в точката на задаване. Фиг. 5. Пример на MTCV / базова версия /, инсталиран в система за битова гореща вода Конструкция 1. Тяло на вентила. Пружина 3. Конус 4. Термоелемент 5. О-пръстен 6. Предпазна пружина 7. Пръстен за настройка 8. Ръкохватка за настройка 9. Тапа за покриване на настройката 10. Конус за модул за дезинфекция 11. Предпазна пружина 1. Тапа за термометър 13. Тапа за модул за дезинфекция Фиг. 6. Конструкция - базова версия - A Danfoss VD.D3.L.44

3 Функция Монтираният модул за дезинфекция автоматично отваря байпас с Kv min = 0.15 m 3 /h, което позволява протичане на дебит за дезинфекция. Във версия A на MTCV този байпас винаги е затворен, за да се избегне отлагане на замърсявания и калций. MTCV може да се надстройва с дезинфекционен модул дори и след дълъг период на работа във версия A без опасност да се запуши байпасът. Фиг. 7. Версия на MTCV с пряко действие и функция за автоматична дезинфекция - B * термометърът е опция Стандартната версия на MTCV - A - може лесно и бързо да се надстройва до функция на термична дезинфекция срещу бактерии, причиняващи заболяването Легионела, в системите за гореща вода. След изваждането на тапата от модула за дезинфекция (фиг. 6, елем. 13) (това може да се извърши в условията на работа, под налягане) може да се монтира термостатичният модул за дезинфекция (фиг. 9, елем. 17). Модулът за дезинфекция ще регулира дебита в съответствие с характеристиките си, (фиг. 13, версия B), като така изпълнява термична дезинфекция на водната инсталация. Регулиращият модул в базова версия A работи в температурния диапазон C. Когато температурата на горещата вода се повиши над 65 C, се стартира процесът на дезинфекция, което означава, че дебитът през главното седло на вентила MTCV спира, а байпасът се отваря за "дебита за дезинфекция". Регулиращата функция сега се извършва от дезинфектиращия модул, който отваря байпаса, когато температурата е над 65 C. Процесът на дезинфекция се изпълнява, докато бъде достигната температура от 70 C. Когато температурата на горещата вода се повиши повече, дебитът през дезинфекционния байпас се намалява (процесът на термично балансиране на инсталацията по време на дезинфекция), а когато достигне 75 C, потокът спира. Това се прави, за да се предпази инсталацията за топла вода от корозия и отлагане на калций, а също и за намаляване на опасността от изгаряния. Термометърът може да се монтира като опция и в двете версии - A и B, за да се измерва и регулира температурата на циркулиращата гореща вода. Фиг. 8. Схема на инсталация за топла вода с циркулация - автоматична версия. Конструкция 1-13 Както е описано във фиг Байпас за дезинфекция 15 Термометър 16 Уплътнение Cu 17 Дезинфектиращ модул Фиг. 9. Дизайн версия с пряко действие и функция за автоматична термична дезинфекция B VD.D3.L.44 Danfoss

4 Функция Фиг.10. Версия с електронно регулиран процес на дезинфекция - C Версиите "A" и "B" на MTCV могат да се надстройват до електронно регулиран процес на дезинфекция (версия C). След изваждане на модула за дезинфекция (фиг. 6, елем. 13) се монтира адаптера (фиг. 1, елем. 1) и термозадвижката TWA. В гнездото на термометъра се монтира температурен сензор PT 1000 (фиг. 1, елем. 19). Термозадвижката и сензорът са свързани към електронния регулатор CCR+, позволяващ ефикасен процес на дезинфекция във всеки циркулационен щранг. Основният модул за регулиране работи в температурния диапазон C. Когато процесът на дезинфекция/ термично пречистване на водата започне, CCR+ регулира дебита през MTCV посредством термозадвижки TWA. Предимствата на електронно регулирания процес на дезинфекция с CCR+ са: Осигуряване на пълен контрол върху процеса на дезинфекция във всеки отделен щранг. Оптимизиране на общото време на дезинфекция. Опция - избор на температура за дезинфекцията. Опция - избор на време за дезинфекцията. Онлайн измерване и проследяване на температурата на водата във всеки отделен щранг. Позволяване на възможността за свързване на регулатора в нагревателната подстанция или помещението на нагревателя (т.е. Danfoss ECL) или към BMS (Modbus). B * A Фиг. 11. схема на монтаж за дезинфекция и температурата на регистрация A) Независима система (трябва само сензорs0) B) зависима система (трябват сензор S0 и връзка към регулатор на времето или друг регулатор) Конструкция 1-13 Както е описано във фиг Байпас; (положение затворено) 19 Температурен сензор PT Уплътнение Cu 1 Адаптер за свързване на термозадвижка TWA Фиг.1. Версия с електронно регулиран процес на дезинфекция - C 4 Danfoss VD.D3.L.44

5 Макс. работно налягане...10 bar Изпитателно налягане...16 bar Макс. температура на потока C k VS при 0 C: - DN0...1,8 m3/h - DN0...1,5 m3/h Хистерезис...1,5 K Материал на частите, които влизат в контакт с вода: Тяло на вентила...rg5 Кожух на пружината и др... Сплав Cuphin (CW74R) О-пръстени... EPDM Пружина, байпас конуси..неръждаема стомана Конус...POM-C (Ацетал хомополимер) Информация за поръчка Клапан - базова версия A Кодов DN Z4515 DN 0 003Z450 Принадлежности и резервни части Принадлежност Коментари Кодов номер Термостатичен модул за дезинфекция B DN 15/DN 0 003Z01 Фитинги със спирателен сферичен вентил (за имбусен ключ 5 mm), DN 15 G ½ Rp ½ G ¾ Rp ¾ 003Z Z108 Термометър с адаптер DN 15/DN 0 003Z103 Гнездо за ESMB PT1000 DN 15/DN 0 003Z104 Адаптер за термозадвижка DN 15/DN 0 003Z10 CCR+ регулатор вж. също корпус VD.D3.K Z3851 CCR+ подчинено устройство вж. също корпус VD.D3.K Z385 Сензор за температура ESMB универсален 087B1184 вж. също корпус VD.D3.K1.0 Сензор за температура ESMC контактен 087N0011 Фитинги за спояване на Cu 15 mm DN Z1034 Фитинги за спояване на Cu 18 mm вътр. R 1/ 003Z1035 Фитинги за спояване на Cu mm DN 0 003Z1039 Фитинги за спояване на Cu 8 mm вътр. R 3/4 003Z1040 Термозадвижка TWA-A/NC, 4V вж. също корпус VD.57.U H3110 VD.D3.L.44 Danfoss

6 Характеристики на регулиране: предварителна настройка 50 C основно дезинфекция дебит K vs версия B версия C K vdis версия A K vmin температура, C Фиг.13. Характеристики на регулиране на MTCV Базова версия A Версия B: Kvmin = 0,15 m 3 /h - мин. поток през байпаса, когато главният модул на регулирането е затворен. *Kv дез = 0,60 m 3 /h за DN 0, *Kv дез = 0,50 m 3 /h за DN 15 - макс. поток на процеса на дезинфекция с температура 70 C. Версия C: *Kv дез = 0,60 m 3 /h за DN 0 и DN 15 - поток през MTCV, когато модулът за дезинфекция е напълно отворен (регулиране при термозадвижката TWA-NC). * Kv дез - Kv по време на процеса на дезинфекция Настройка на главната функция 1 Пръстен за настройка Пръстен с показалец Пластмасов капак - защита от неоторизирана промяна 4 Отвор за отвертка 5.5 mm шестограм за настройка 6 Показалец на настроената температура 5 6 Фиг.14. Настройка на температурата на MTCV Температурен диапазон: C Фабрична настройка на MTCV 50 C Температурната настройка може да се извърши след сваляне на пластмасовия капак (3), като се повдигне с отвертка през отвора (4). Винтът за настройка на температурата (5) трябва да се завърти с шестограм, докато желаната температура съвпадне с показалеца. След извършване на настройката пластмасовият капак (3) трябва да се натисне отново на място. Препоръчва се зададената температура да се контролира с термометър. Температурата на горещата вода в точката на последния консуматор от щранга трябва да се измери*. Разликата между измерената температура в точката на последния консуматор и температурата, зададена на MTCV, се дължи на топлинните загуби в циркулационната тръба между MTCV и точката на консуматора. * където има инсталирани TVM вентили (термостатични смесителни вентили), температурата трябва да се измерва преди TVM вентила. 6 Danfoss VD.D3.L.44

7 Процедура за настройка Температурната настройка на MTCV зависи от необходимата температура при последния консуматор и топлинните загуби от консуматора до MTCV в същия щранг. Пример: Необходима температура при последния консуматор: 48 C Топлинни загуби от последния консуматор до MTCV: 3 K Търси се: правилна настройка на MTCV Решение: Правилна настройка на MTCV: 48-3 = 45 C Забележка: След нова настройка използвайте термометъра, за да проверите дали е достигната необходимата температура при изпускането, и съответно коригирайте настройката на MTCV. Диаграма на налягането и дебита на MTCV - DN 15 Диференциално налягане 1 bar, DN Температура на потока, C настройка при 35 C настройка при 50 C настройка при 60 C 10 Фиг ,0 0,40 0,60 0,80 1,00 1,0 1,40 1,60 Kv (m 3 /h) Табл. 1 Температура на потока, C настройка настройка настройка настройка настройка настройка kv 60 C 55 C 50 C 45 C 40 C 35 C (m 3 /h) ,5 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 0, ,47 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 0, ,795 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 0, ,087 47,5 4,5 37,5 3,5 1, ,83 4,5 37,5 3,5 1, ,394 37,5 3,5 1, ,469 3,5 1, ,500 Диференциално налягане 1 bar, DN 15 - процес на дезинфекция 80 Температура на потока, C версия B версия C ,10 0,0 0,30 0,40 0,500 0,60 Фиг. 16. Kv (m 3 /h) VD.D3.L.44 Danfoss

8 Диаграма на налягането и дебита на MTCV - DN 0 Диференциално налягане 1 bar, DN 0 70 Температура на потока, C Напр. 1 настройка при 50 C настройка при 35 C настройка при 60 C 10 Фиг ,0 0,40 0,60 0,80 1,00 1,0 1,40 1,60 1,80,00 Kv (m 3 /h) Табл. Температура на потока, C настройка настройка настройка настройка настройка настройка kv 60 C 55 C 50 C 45 C 40 C 35 C (m 3 /h) ,00 6,5 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 0, ,44 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 0, ,88 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 1, ,164 47,5 4,5 37,5 3,5 1, ,46 4,5 37,5 3,5 1, ,667 37,5 3,5 1, ,753 3,5 1, ,761 Диференциално налягане 1 bar, DN 0 - процес на дезинфекция 80 Температура на потока, C версия B версия C 60 Фиг ,10 0,0 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 Kv m 3 /h 8 Danfoss VD.D3.L.44

9 Пример на изчисление Пример: Изчислението е извършено за триетажно здание с 8 щранга. За да се опрости изчислението, са използвани следните предположения: Топлинни загуби на метър тръба, q 1 =10 W/m * * по време на изчислението е необходимо да се изчисляват топлинните загуби според стандартите за съответната страна). Обикновено изчислените топлинни загуби зависят от: - Размера на тръбата - Материалите, използвани за изолациите - Температурата на околната среда, където се намира тръбата - Ефективността и състоянието на изолацията Температура на входа за горещата вода, T sup = 55 C Спад на температурата през системата, T = 5 K Разстояние между щранговете, L = 10 m Височина на щранговете, l = 10 m Схема на инсталацията, както е показано по-долу: Фиг. 19. Схема на инсталацията I Основно действие V o Изчисление: изчисление на топлинните загуби във всеки щранг (Qr) и колектор (Qh) Qr = l щранг x q = ( ) x 10 = 00 W Qh = l хориз. x q = 10 x 10= 100 W Табл. 3 показва резултатите от изчисленията: V c V& = c. Vo.. Vo+ Vp V p Табл. 3 Топлинни загуби щранг В щранговете В колектора Общо във Поток във всяка част ΣQ общо Коефициент всяка част Общ поток (W) (W) щрангове Qr (W) Q h (W) Vo (l/h) Vc (l /h) , , , , , , , VD.D3.L.44 Danfoss

10 Пример на изчисление (продължение) Общият поток в циркулация на гореща вода се изчислява с формула: Q& V& = r c w Δt hw ΣQ - общи топлинни загуби в инсталацията (kw) следователно: total V C,4 = 1 4,18 5 = 0,114 l/s = 41 l/h Общият дебит в системата на циркулация на гореща вода е: 41 l/h - циркулационната помпа трябва да се оразмери за този дебит. Потокът във всеки щранг се изчислява по формула: Дебит в щранг номер 1: Q V & o o = V & c Qo + Qp следователно: 00 V& 0 1 = = 35,84 l/h 36 l/h Дебитът в останалите щрангове трябва да се изчислява по същия начин. Падът на налягането в системата За да се опрости изчислението, са използвани следните предположения: - Пад на линейното налягане, p l = 60 Pa/m (линейното налягане е едно и също за всички тръби) - Падът на локалното налягане е равен на 33% от общия пад на линейното налягане, p r = 0,33 p l следователно: p r = 0,33 60 = 19,8 Pa/m 0 Pa/m - За използваното изчисление p basic = p r + p l = = 80 Pa/m - Падът на локалното налягане през MTCV се изчислява на базата на: 0,0 1 V & Δp 0 MTCV Kv = където: Kv - в съответствие с фиг. 19, стр. 10 в този случай Kv = 0,366 m 3 /h за зададени 50 C V & 0- дебит през MTCV при температура на потока 50 C (l/h) Когато е изчислен предвиденият дебит, използвайте фиг. 17 на стр. 9. Забележка: при изчислението на пада на налягането през вентила трябва да отчита температурата на циркулационната вода. MTCV - Многофункционален термостатичен циркулационен вентил (Multifunction Thermostatic Circulation Valve) има променлива стойност на Kv, която зависи от две стойности: зададената температура и температурата на потока. Когато V & 0 и Kv са известни, падът на налягането през MTCV се изчислява с помощта на следната формула: 0,0 1 V & Δp 0 MTCV Kv = следователно: Δp MTCV 0,01 94 = 0,366 = 6,59 kpa p MTCV = (0,01 x 94 / 0,366 ) = 6,59 kpa Диференциално налягане на помпата: *p помпа = p верига + p MTCV = 14,4 + 6,59 = 1 kpa Където: p верига - пад на налягането в критичния кръг (табл. 4) *p помпа - включва пад на налягането през всички устройства в циркулационната инсталация, като: нагревател, филтър и др. Табл. 4 щранг В щранговете (kpa) пад на налягането върху MTCV Общо В колектора p верига V 0 -дебит mmtcv пад на налягането (kpa) (kpa) (l/h) (kpa) 1 1,6 1,6 14,4 36 0,97 1,6 1,6 1,8 38 1,07 3 1,6 1,6 11, 40 1,19 4 1,6 1,6 9,6 43 1,38 5 1,6 1,6 8,0 47 1,64 6 1,6 1,6 6,4 5,01 7 1,6 1,6 4,8 63,96 8 1,6 1,6 3, 94 6,59 налягане на помпата (kpa) 1 10 Danfoss VD.D3.L.44

11 Пример на изчисление (продължение) II Дезинфекция Топлинните загуби и падът на налягането трябва да се изчисляват според новите условия. - температура на входа на горещата вода при дезинфекция, T дез = 70 C - температура на околната среда *T amb = 0 C (*T amb - в съответствие със задължителните стандарти и норми) 1. Загубите на топлина се изчисляват по формулата: следователно: 0,01 46 ΔpMTCV = = 16,81kPa 0,6 Поради по-ниския дебит в сравнение с основното състояние (41 l/h), падът на налягането в инсталацията p верига трябва да се преизчисли. w Δp където: w - скорост на водата (m/s) q 1 = K j x l x T 1 K j x l = q 1 / T 1 за основния процес q = K j x l x T K j x l = q / T за процеса на дезинфекция Следователно: ΔT = T = dis T q amb q1 q1 ΔT 1 Tsup Tamb за дадения случай: 70 C 0 C q = 10 (W/m) = 14,3 W/m 55 C 0 C В този случай при процеса на дезинфекция топлинните загуби нарастват до 43%.. Необходим дебит Поради последователния процес на дезинфекция (стъпка по стъпка) може да се изчисли само за критична верига. За дадения случай: Q дез = Q r + Q h Q дез = ((10+10) + (8 10)) 14,3 W/m = 1430 W = 1,43 kw Дебитът: 1,43 V& dis = = 0,0684 l/s = 46 l/h 4, Необходимото налягане Необходимото налягане при процеса на дезинфекция трябва да се провери p дез.помпа = p дез(верига) + p MTCV където: 0,0 1 V & Δp 0 MTCV Kv = Табл. 5 Чрез сравнение на условията при основно действие и при дезинфекция може да се пресметне: V p dis dis = pbasic V c където: където:v дез - дебит при дезинфекция (l/h) V C - основен дебит (l/h) Следователно: - за първата част на инсталацията 1 46 p dis = 80 = 9 Pa/m 41 Това изчисление трябва да прави за цялата критична верига. Табл. 5 показва резултатите от изчислението. За критичната верига: p дез(верига) = 0,57 + 0,68 + 0,84 + 1,08 + 1,48 +,0 + 3,93 + 1,9 = 3,70 kpa p дез.помпа = p дез(верига) + p MTCV = 3, ,81 = 49,51 kpa Помпата трябва да се избере така, че да изпълнява и двете изисквания: основно действие, V & 0 = 41 l/h и p помпа = 1 kpa действие при дезинфекция V & 0 = 46 l/h и p помпа = 49,51 kpa Пад на налягането на веригата по време на процеса на дезинфекция поток (l/h) нов пад на налягането дължина пад на налягането основно дезинфекция (Pa/m) (m) (kpa) , , , , , , , ,9 3,70 Общ пад на налягането в критична верига 3,70 VD.D3.L.44 Danfoss

12 Размери Фиг. 0. Вътрешна A a H H1 L L1 Тегло резба ISO 7/1 mm (kg) DN 15 R p 1/ R p 1/ ,56 DN 0 R p 3/4 R p 3/ ,63 1 Danfoss DHS-SRMT/SI Produced by Danfoss A/S 03/014 VD.D3.L.44

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание AVP-F е регулатор на диференциално налягане с пряко

Подробно

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип: - AMV 150 1) - AMV(E)

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регулируема настройка Описание Регулаторът има управляващ

Подробно

HRE 3, HRE 4 (RVA)

HRE 3, HRE 4 (RVA) Технически данни Ротационни вентили HRE 3, HRE 4 Описание Ротационните вентили HRE могат да се използват в съчетание с електрически задвижки АМВ 162 и АМВ 182. Характеристики: Чугунено тяло с вътрешна

Подробно

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не пропуска въздушни мехурчета Механично свързване с щракване

Подробно

Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc

Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc Конструкция Вентилът Alwa-Kombi-4 се състои от: Тялото на вентила прав модел с вътрешна резба съгласно ISO 7 (DIN 2999) или външна резба съгласно DIN ISO 228 Вложка на вентила Ръкохватка с цифров дисплей

Подробно

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc V5032 Kombi-2-plus БАЛАНСИРАЩ И СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ СЪДЪРЖАНИЕ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА Конструкция... 1 Материали... 1 Приложение... 1 Характеристики... 1 Спецификации... 2 Действие... 2 Размери, kvs-величини

Подробно

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 (вижте страница 2, 3, 4 VFGS 2 (вж. стр. 5, 6) Вентили за отоплителни, топлофикационни и охладителни системи Вентилите

Подробно

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ

Подробно

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф X Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ момент,

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03 София 64, ул. Могилата 0 тел./факс: +359 2/962-46-00, тел.: +359 2/862-43-9 E-mail: Bulgariatherm@einet.bg; www.bulgariatherm.com ЦЕНОВА ЛИСТА 03 209 Art. 720.00.30 RBM термостатична глава с течен сензор

Подробно

Mut PL 2017.xls

Mut PL 2017.xls ЦЕНОВА ЛИСТА 2018 BG-8000 Бургас, ул. "Индустриална" 33, тел./факс: 056/ 843731; 056/ 816639, e-mail: sales@thermoeconomic.com, www.thermoeconomic.com СМЕСИТЕЛНИ, РАЗДЕЛИТЕЛНИ И ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт

от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт Семпли линии и елегантност Перфектна комбинация от отлични характеристики и стилен дизайн. Газовият котел ROMSTAL Habitat се отличава с изчистена линия,

Подробно

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи със слънчев колектор. Те имат вграден иновативен електронен

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

Технически доклад Битови топлофикационни абонатни станции и избор на управляващи вентили от Херман Бойсен Мениджър по Приложение на продуктите Публику

Технически доклад Битови топлофикационни абонатни станции и избор на управляващи вентили от Херман Бойсен Мениджър по Приложение на продуктите Публику Технически доклад Битови топлофикационни абонатни станции и избор на управляващи вентили от Херман Бойсен Мениджър по Приложение на продуктите Публикуван в Новини от DBDH 2/1999 г. District Heating Academy

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови отоплителни инсталации (на офисни и други обществени сгради), както и за малки и средно големи

Подробно

T4 Промивна техника T4 Viega Mono

T4 Промивна техника T4 Viega Mono T4 Промивна техника T4 Viega Mono Вградени казанчета за монтаж към тухлени стени и ниши, за монтаж по единично или в серия. Индивидуални решения за монтаж при мокри методи на строителство с висок комфорт

Подробно

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със сух ротор. Изпълнение като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване

Подробно

Hoval Firmengruppe

Hoval Firmengruppe Кондензен газов котел UltraGas предимства Кондензен газов котел UltraGas UltraGas (15-90) Иновативна кондензна технология за еднофамилни и многофамилни домове. UltraGas (125-2000D) Голямо спестяване на

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. 22.3.209 г. ALPHA3 32-60 80 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 9937964 Високоефективна циркулационни помпа с потопен ротор за циркулация на течности

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в СЕРИЯ Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет - от 7 до 60 E при 50 C. Горелките

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

NG

NG Конструкция Моноблокови самозасмукващи струйни помпи с вграден ежектор. Приложения За изпомпване на вода от кладенци. За покачване на налягането при централна водоснабдителна система с ниско налягане (да

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m]

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10... 24 H[m] Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m] 480 400 320 240 160 80 Wilo-EMU 10...24 0 5 10 15 20 30 4050 100 300Q[l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно

Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22

Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22 Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22 Няма изтичане, няма зацапване Без зацапване По-дълъг живот По-ниско ниво на шум Без замърсяване

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и Bi2 SLR air с радиаторен панел за открит вертикален монтаж SLR Air Продуктов номер - TR (сензорен) 01856 01857 01858 01859 01860 Продуктов номер - AR (аналогов) 01772 01773 01774 01775 01776 Звукова мощност

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата СЕРИЯ Серията представлява истинска революция в продуктовата гама на индустриалните горелки Riello. са горелки с разделна конструкция, предназначени за инсталации с големи топлинни мощности. Могат да бъдат

Подробно