ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община"

Препис

1 ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист приходи в ОП Общински пазари Членове: 1. Вера Андонова фактурист-отчетник в ОП Общински пазари 2. Иван Рандев юрисконсулт в ОП Общински пазари 3. Димитринка Митева- специалист приходи в ОП Общински пазари 4. Иванка Янкова оперативен счетоводител в ОП Общински пазари и резервни членове: 1. Михаела Стойчева Юрисконсулт в отдел ПНО, Община Сливен 2. Гюлден Юсеинова- специалист приходи в ОП Общински пазари в управлението на ОП Общински пазари от... часа, проведе публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на недвижим, нежилищен имот, частна общинска собственост, Магазин за цветя 6, с полезна площ 4кв.м., за продажба на цветя в саксии и рязан цвят и прилежаща площ от 4кв.м., в Сграда за търговия и услуги 4, ет.і, находяща се на Централен общински пазар, в І-ва зона на гр.сливен, с начален месечен наем 290,00 лева без ДДС, депозит 290,00 лева и стъпка на наддаване 29,00 лева. Водещият търга, прочете Заповед РД от г. на Кмета на Община Сливен за провеждане на търга и след като установи, че има кворум, както и правоспособен юрист, откри търга и покани кандидатите за участие в търга да представят изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Пред комисията документи за участие представи само един кандидат и в съответствие с чл. 63, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Сливен, търгът се отложи с един час. В 11,00 часа, Комисията продължи своята работа. Отново се яви само един кандидат- Корект БГ ЕООД Комисията легитимира кандидата и след обстойно проучване на представените документи единодушно РЕШИ: Допуска (не допуска) до участие в търга кандидата: Корект БГ ЕООД Водещият търга, покани участника в търга, да обяви устно предлаганият от него месечен наем, като предупреди, че предложението не може да бъде по-малко от началният месечен наем, плюс една стъпка. 1

2 Участникът в търга предложи 319,00лв., без ДДС и съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Корект БГ ЕООД е обявен за спечелил търга, с предложен месечен наем 319,00 лева, без ДДС. Тръжна комисия: Председател:... К. Иванова членове: 1... В. Андонова 2... И. Рандев 3... Д. Митева 4... И. Янкова резервни членове: 1... М. Стойчева 2... Г. Юсеинова Спечелил търга:... 2

3 ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист приходи в ОП Общински пазари Членове: 1. Вера Андонова фактурист-отчетник в ОП Общински пазари 2. Иван Рандев юрисконсулт в ОП Общински пазари 3. Димитринка Митева- специалист приходи в ОП Общински пазари 4. Иванка Янкова оперативен счетоводител в ОП Общински пазари и резервни членове: 1. Михаела Стойчева Юрисконсулт в отдел ПНО, Община Сливен 2. Гюлден Юсеинова- специалист приходи в ОП Общински пазари в управлението на ОП Общински пазари от... часа, проведе публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на недвижим, нежилищен имот, частна общинска собственост, Терен с площ 36кв.м., пред Магазин 2, находящ се под Зеленчуково покритие в Централен общински пазар, в І-ва зона на гр.сливен, с начален месечен наем 146,00 лева без ДДС, депозит 146,00 лева и стъпка на наддаване 14,00 лева. Водещият търга, прочете Заповед РД от г. на Кмета на Община Сливен за провеждане на търга и след като установи, че има кворум, както и правоспособен юрист, откри търга и покани кандидатите за участие в търга да представят изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Пред комисията документи за участие представи само един кандидат и в съответствие с чл. 63, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Сливен, търгът се отложи с един час. В 11,05 часа, Комисията продължи своята работа. Отново се яви само един кандидат- Силвана 87 ЕООД Комисията легитимира кандидата и след обстойно проучване на представените документи единодушно РЕШИ: Допуска (не допуска) до участие в търга кандидата: Силвана 87 ЕООД Водещият търга, покани участника в търга, да обяви устно предлаганият от него месечен наем, като предупреди, че предложението не може да бъде по-малко от началният месечен наем, плюс една стъпка. 3

4 Участникът в търга предложи 160,00лв., без ДДС и съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Силвана 87 ЕООД е обявен за спечелил търга, с предложен месечен наем 160,00 лева, без ДДС. Тръжна комисия: Председател:... К. Иванова членове: 1... В. Андонова 2... И. Рандев 3... Д. Митева 4... И. Янкова резервни членове: 1... М. Стойчева 2... Г. Юсеинова Спечелил търга:... 4

5 ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист приходи в ОП Общински пазари Членове: 1. Вера Андонова фактурист-отчетник в ОП Общински пазари 2. Иван Рандев юрисконсулт в ОП Общински пазари 3. Димитринка Митева- специалист приходи в ОП Общински пазари 4. Иванка Янкова оперативен счетоводител в ОП Общински пазари и резервни членове: 1. Михаела Стойчева Юрисконсулт в отдел ПНО, Община Сливен 2. Гюлден Юсеинова- специалист приходи в ОП Общински пазари в управлението на ОП Общински пазари от... часа, проведе публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на недвижим, нежилищен имот, частна общинска собственост, Терен с площ 25кв.м., пред Магазин 5, находящ се под Зеленчуково покритие в Централен общински пазар, в І-ва зона на гр.сливен, с начален месечен наем 102,00 лева без ДДС, депозит 102,00 лева и стъпка на наддаване 10,00 лева. Водещият търга, прочете Заповед РД от г. на Кмета на Община Сливен за провеждане на търга и след като установи, че има кворум, както и правоспособен юрист, откри търга и покани кандидатите за участие в търга да представят изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Пред комисията документи за участие представи само един кандидат и в съответствие с чл. 63, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Сливен, търгът се отложи с един час. В 11,15 часа, Комисията продължи своята работа. Отново се яви само един кандидат- ЕТ Демирев-Иван Стоянов Комисията легитимира кандидата и след обстойно проучване на представените документи единодушно РЕШИ: Допуска (не допуска) до участие в търга кандидата: ЕТ Демирев-Иван Стоянов Водещият търга, покани участника в търга, да обяви устно предлаганият от него месечен наем, като предупреди, че предложението не може да бъде по-малко от началният месечен наем, плюс една стъпка. 5

6 Участникът в търга предложи 112,00лв., без ДДС и съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ЕТ Демирев- Иван Стоянов е обявен за спечелил търга, с предложен месечен наем 112,00 лева, без ДДС. Тръжна комисия: Председател:... К. Иванова членове: 1... В. Андонова 2... И. Рандев 3... Д. Митева 4... И. Янкова резервни членове: 1... М. Стойчева 2... Г. Юсеинова Спечелил търга:... 6

7 ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист приходи в ОП Общински пазари Членове: 1. Вера Андонова фактурист-отчетник в ОП Общински пазари 2. Иван Рандев юрисконсулт в ОП Общински пазари 3. Димитринка Митева- специалист приходи в ОП Общински пазари 4. Иванка Янкова оперативен счетоводител в ОП Общински пазари и резервни членове: 1. Михаела Стойчева Юрисконсулт в отдел ПНО, Община Сливен 2. Гюлден Юсеинова- специалист приходи в ОП Общински пазари в управлението на ОП Общински пазари от... часа, проведе публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на недвижим, нежилищен имот, частна общинска собственост, Терен с площ 42кв.м., пред Магазин 6, находящ се под Зеленчуково покритие в Централен общински пазар, в І-ва зона на гр.сливен, с начален месечен наем 171,00 лева без ДДС, депозит 171,00 лева и стъпка на наддаване 17,00 лева. Водещият търга, прочете Заповед РД от г. на Кмета на Община Сливен за провеждане на търга и след като установи, че има кворум, както и правоспособен юрист, откри търга и покани кандидатите за участие в търга да представят изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Пред комисията документи за участие представи само един кандидат и в съответствие с чл. 63, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Сливен, търгът се отложи с един час. В 11,20 часа, Комисията продължи своята работа. Отново се яви само един кандидат- Цеци комерс ЕООД Комисията легитимира кандидата и след обстойно проучване на представените документи единодушно РЕШИ: Допуска (не допуска) до участие в търга кандидата: Цеци комерс ЕООД Водещият търга, покани участника в търга, да обяви устно предлаганият от него месечен наем, като предупреди, че предложението не може да бъде по-малко от началният месечен наем, плюс една стъпка. 7

8 Участникът в търга предложи 188,00лв., без ДДС и съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Цеци комерс ЕООД е обявен за спечелил търга, с предложен месечен наем 188,00 лева, без ДДС. Тръжна комисия: Председател:... К. Иванова членове: 1... В. Андонова 2... И. Рандев 3... Д. Митева 4... И. Янкова резервни членове: 1... М. Стойчева 2... Г. Юсеинова Спечелил търга:... 8

9 ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист приходи в ОП Общински пазари Членове: 1. Вера Андонова фактурист-отчетник в ОП Общински пазари 2. Иван Рандев юрисконсулт в ОП Общински пазари 3. Димитринка Митева- специалист приходи в ОП Общински пазари 4. Иванка Янкова оперативен счетоводител в ОП Общински пазари и резервни членове: 1. Михаела Стойчева Юрисконсулт в отдел ПНО, Община Сливен 2. Гюлден Юсеинова- специалист приходи в ОП Общински пазари в управлението на ОП Общински пазари от... часа, проведе публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на недвижим, нежилищен имот, частна общинска собственост, Терен с площ 42кв.м., пред Магазин 7, находящ се под Зеленчуково покритие в Централен общински пазар, в І-ва зона на гр.сливен, с начален месечен наем 171,00 лева без ДДС, депозит 171,00 лева и стъпка на наддаване 17,00 лева. Водещият търга, прочете Заповед РД от г. на Кмета на Община Сливен за провеждане на търга и след като установи, че има кворум, както и правоспособен юрист, откри търга и покани кандидатите за участие в търга да представят изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Пред комисията документи за участие представи само един кандидат и в съответствие с чл. 63, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Сливен, търгът се отложи с един час. В 11,25 часа, Комисията продължи своята работа. Отново се яви само един кандидат- Емилан-7 ЕООД Комисията легитимира кандидата и след обстойно проучване на представените документи единодушно РЕШИ: Допуска (не допуска) до участие в търга кандидата: Емилан-7 ЕООД Водещият търга, покани участника в търга, да обяви устно предлаганият от него месечен наем, като предупреди, че предложението не може да бъде по-малко от началният месечен наем, плюс една стъпка. 9

10 Участникът в търга предложи 188,00лв., без ДДС и съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Емилан- 7 ЕООД е обявен за спечелил търга, с предложен месечен наем 188,00 лева, без ДДС. Тръжна комисия: Председател:... К. Иванова членове: 1... В. Андонова 2... И. Рандев 3... Д. Митева 4... И. Янкова резервни членове: 1... М. Стойчева 2... Г. Юсеинова Спечелил търга:... 10

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-24 Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед РД 15-929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

Blanka

Blanka Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - П л о в д и в ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ 3 от 11.10.2012 год. Днес 11.10.2012 год. се проведе редовно насрочено заседание на назначена с Заповед РД 04-485/01.10.2012 год. на Директора на Областна дирекция Земеделие Видин тръжна комисия

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес год. от часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе з

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес год. от часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе з ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес 29.05.2015 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене. В заседанието

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / ; факс: 076 /

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / ; факс: 076 / О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603890 ПРОТОКОЛ 1 Днес 18.04.2018г. година в изпълнение

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно