Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB: инструкция за експлоатация - SPY.BG"

Препис

1 К А МЕР А С ДЕТЕКТОР ЗА ДВ ИЖ ЕНИЕ, С К РИТ А В РЪ Ч Е Н Ч АСОВ НИК - 4GB ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB Комплекта съдържа:

2 DVR 1 Упътване 1 CD с драйвери 1 Зарядно за батерия 1 USB кабел 1 Функции на видеорекордера-часовник с детектор за движение: 1. Възможност за видео запис на слабо осветление, с висока резолюция. Правене на снимки. 2. Високоскоростен запис и бързо реагиране към смяна на светлината. 3. Избор резолюция видео: 1280х720/640х480 или 352х288 пиксела 4. Резолюция снимки: 1280х720 пиксела 5. Детектор на движение 6. Запис на аудио 7. Използване и като уеб камера за вашият видео чат 8. Използване като флаш памет, преносим диск. 9. Вградена памет 10. Визуализация на клипове в реално време 11. Вградена литиево-йонна батерия 12. LED индикатори, показващи текущо състояние на устройството. Операции на камерата: I. Батерия зареждане: Този невероятен видеорекордер се захранва посредством вградена презареждаема батерия, която за да работи коректно трябва да се зареди. Може да стане по два начина: 1. През компютъра Свържете USB кабела от комплекта с устройството и вашият компютър от другата страна. 1. Със зарядно за електрическата мрежа, което ще намерите в комплекта също. Познава се, че устройството се зарежда заради неговият син светлинен индикатор, който мига, докато зарежда батерията. II. Включване на рекордера и запис: Стартирайте качествен видео запис, като натиснете и задържите за няколко секунди бутона Старт/Стоп запис, докато светлинният индикатор светне в синьо, това значи, че устройството е включено. След секунда-две индикаторът светва в зелена светлина, която мигва няколко пъти и угасва. Сега вашият видеорекордер прави видеозапис. III. Превключване на различните режими на видеорекордера: При всяко включване, устройството по подразбиране се установява във видео режим, а скоро след включването си дори може да започне да прави видео. За да преминете към някой друг режим, аудио или детектор на движение, просто натиснете веднъж Старт/Стоп запис бутона. Индикаторът светва в синьо постоянно, което значи, че рекордера е в режим на видео изчакване. 1. Избиране на режим за аудио запис: Може да запишете всеки разговор или звук, който се осъществява около вашият рекордер. За целта ще трябва да влезете в аудио режима, като от режима на видео изчакване натиснете два пъти бързо бутона Старт/Стоп запис. След това действия синият индикатор ще започне бавно да мига. Това значи, че сега правите аудио запис. Спирането на записа става по аналогичен начин - натиснете веднъж Старт/Стоп запис бутона и устройството се установява в режим на видео изчакване. Синият индикатор сега свети постоянно. 2. Избиране на режим за правене на снимки: Можете да направите висококачествени снимки, като за целта от режим на видео изчакване на вашият страхотен рекордер, просто натиснете три пъти

3 последователно и бързо Старт/Стоп запис бутона. Светват и двата индикатора синият и зеленият. Имате възможност да направите няколко снимки като натискате по един път Старт/Стоп запис бутона. За излизане от този режим -Старт/Стоп запис бутона три пъти бързо и продължително. 3. Избиране на режим Детектор на движение: За да запишете някой, който в даден момент преминава пред камерата, а и да спестите малко захранване, ще трябва да пуснете режима Детектор на движение. За целта от режим на видео изчакване просто натиснете Старт/Стоп запис бутона 4 пъти бързо и продължително. Двата светлинни индикатора синият и зеленият започват заедно да мигат по едно и също време. Вече сте в режим на Детектор на движение. Сега спокойно може да оставите устройството да записва, когато засече движение. За излизане от режима просто отново натискате Старт/Стоп записа 4 пъти бързо и продължително и излизате в режима на видео изчакване. 4. Видео запис: Когато искате да направите видео запис, от режима на видео изчакване, когато синият индикатор свети постоянно след включването на рекордера, просто натиснете един път Старт/Стоп запис бутона, синият индикатор угасва, зеленият светва и премигва няколко пъти, след което и той угасва. Сега вече правите видео запис. След като сте записали достатъчно, за да го спрете, само натиснете отново Старт/Стоп запис бутона. Вашата камера-ръчен часовник, ще съхрани в паметта си всичко записано до този момент. Ако продължителността на вашият запис е повече от 60 минути, рекордера автоматично ще запише /save/ записа до 60-та минута, след което ще започне нов видео запис, т.е. нов видео файл. 5. Правене на снимка: Снимка се прави, като след като сте в режим на правене на снимки, и синият и зеленият индикатор светят, натискате един път Старт/Стоп запис бутона. Снимките, които прави устройството са две, за да можете по-късно да изберете по-добрата и качествена. Старайте се да не мърдате, докато синият индикатор мига, за да получите колкото се може по-качествена снимка на вашето събитие. 6. Запис под режим Детектор на движение: Когато сте избрали режима Детектор на движение /тогава синият и зеленият индикатор мигат бавно по едно и също време/, в момента, в който пред лещата на камерата се появи обект /човек, предмет, животно/, рекордера автоматично започва да снима видео. Тогава и двата индикатора започват да мигат бързо. Когато обекта вече не е в обсега на лещата, няколко секунди след това, рекордера спира записа и съхранява направеният файл. Когато паметта на рекордера е препълнена, рекордера автоматично записва новият файл върху най-старият. Старият се изтрива съответно. 7. Изключване на рекордера: Когато не използвате в даден момент вашият рекордер, скрит в ръчен часовник, по-добре би било да го изключите. За целта само трябва да натиснете и задържите за няколко секунди Старт/Стоп запис бутона. След като индикатора изгасне, вашият рекордер спира. Устройството все пак има възможност и само да се изключва при някои извънредни ситуации. Такива са: - когато батерията е с намалено захранване: или с други думи, когато батерията ви е изтощена, рекордера автоматично ще съхрани каквото записвате в момента и ще се изключи. - когато паметта е пълна: при запълнена памет, видеорекордера се изключва отново сам, като преди това синият и зеленият индикатор мигат за няколко секунди. - когато в продължение на пет минути няма засечена дейност с видеорекордера. 8. Включване в компютър: Ако искате да прегледате какво точно сте записали, имате възможност да свържете устройството с вашият компютър, посредством USB слота и интерфейса, който поддържа. Включете направо устройството към USB порта на компютъра, но след като камерата вече е

4 изключена, за да избегнете непоправими щети на записите. Няколко секунди след това компютъра разпознава устройството като преносима памет. Забележка: Внимателно включете устройството в компютъра. Не натискате и дърпайте рязко. Ако до след 30 секунди след като сте включили рекордера в компютъра няма реакция, и устройството не се появи на лентата със задачи, моля изключете и включете отново устройството. Не включвайте рекордера в USB порта на компютъра, докато устройството прави видео запис или съхранява снимки. - Използване като преносима памет /removable disk/ Заради своите компактни размери и вградена памет, може да използвате вашият видеорекордер и като флашка или преносима памет. Веднъж включен в USB порта на компютъра, вие вече може да копирате, изтривате или премествате записаните на вградената памет файлове. Забележка: За да може да прегледате записаните си файлове качествено, ви препоръчваме преди това да ги копирате на твърдия диск на компютъра. - Използване като уеб камера за видео чат: Може да използвате видеорекордера икато уеб камера, което ще ви помогне да я използвате при своите онлайн видео чатове. За да направите това, само трябва да включите рекордера в USB порта на компютъра и иконката за преносим диск /removable disk/ се появи, натиснете и задръжте Старт/Стоп запис бутона за около три секунди, докато тя изчезне и не се появи иконка за видео устройство. Вече може да използвате устройството като камера. 9. Сверяване на време: За по-голямо удобство, за да се знае по кое време точно е записан даден клип или снимка, рекордера предлага възможността да сверите актуално време. За да нагласите опцията: - свържете рекордера с компютъра; - отворете файла, наименован time.txt, който ще намерите на включеното CD, след което в него попълнете точното време и дата. - запишете файла в главната директория на паметта на рекордера; - извадете рекордера от компютъра, включете го и новозададената дата и време автоматично ще се обновят. 10. Избор на видео резолюция: Може да избирате измежду три вида видео резолюции, за да направите вашият видео файл според изискванията си. Поддържаните видео резолюции за вашата ефективна работа са 1280х720, 640х480 и 352х288 пиксела. За да изберете нужната ви резолюция, отново ще трябва да сложите приложеното CD в CDROM-а. Там ще откриете един файл framesize.txt, в който трябва да въведете нужната цифра, за да установите определена резолюция: 0 за 1280х720 1 за 640х480 2 за 352х288 След това свързвате рекордера с компютъра и записвате вече променения файл в главната директория на рекордера. Изключвате рекордера от компютъра, включвате го и резолюцията автоматично се приема от устройството. 11. Рестарт на рекордера: Ако по някаква причина рекордера откаже да работи, изтървете го или просто забие, трябва да го рестартирате и той отново ще изпълнява вашите команди. За целта натиснете по едно и също време бутона Рестартиране и Старт/Стоп запис бутона. След това устройството отново ще работи нормално. 12. Сверяване на времето на часовника: Въпреки многото си специални опции, устройството може да се ползва и като съвсем обикновен ръчен часовник. Може да настроите времето на вашият часовник, като: - издърпате бутончето за сверяване на часа навън и поставете стрелките му в

5 правилната позиция. - натиснете отново бутончето навътре и оставете да върви. 13. Характеристики: Размери: 52мм45мм15мм Тегло: 100 грама Ъгъл на виждане: 62 градуса Минимум осветление за запис: 1 Lux Видео формат: AVI Резолюция: 1280x720/640x480/352x288 Брой кадри видео: >20 fps Снимка формат: JPG 1280x720 Глас запис: 16 bit Операционна система: Windows 2000/XP/Vista Интерфейс USB: USB 2.0 Волтаж батерия: DC 5V Температура на работа: От -20 до +80 градуса по Целзий Поддръжка: За коректна работа, трябва да се полага и правилна грижа. Ето няколко съвета, които като следвате, ще можете да работите дълго с вашият часовник камера: - Като всяко едно електронно устройство, и този часовник камера не трябва да има досег до вода, влага или каквито и да било течности. Различните препарати може да са изключително агресивни към рекордера и сериозно да повредят електрониката му. Водата и влагата също. Ако все пак се намокри, оставете го да изсъхне напълно преди да се опитате да го включвате отново. - Не използвайте или съхранявайте, устройството в запрашени пространства, на мръсни места и всякакви подобни. Подвижните части в него могат да бъдат повредени от напластената мръсотия. - Избягвайте да работите с рекордера в близост до нагревателни или отоплителни уреди, открит огън и всякакви подобни, излъчващи топлина. Високата температура сериозно може да повреди батерията, да намали живота на електрониката или да разтопи пластмасовите части. - Не ползвайте на студено. Прекалено ниските температури също не са за препоръчване за това устройство. Ако снимате на по-ниска от нормална, стайна температура, рискувате сериозно да повредите работата и да скъсите живота на устройството. Допълнително самото преминаване от студено на нормална температура, може да предизвика образуването на влага, която пък да увреди частите на устройството. - Не тръскайте, не стискайте, не удряйте. - Не ползвайте силни химикали или почистващи препарати, за да почистите устройството. Нужна е само леко навлажнена с вода мека, памучна кърпа Още шпионски продукти от същата категория Към продукта "Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB" Copyright Spy.bg

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за

Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за неопределено време, който прави файл в.act формат

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с х

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с х РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с характеристиките на продукта, както и опциите и начините

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

man_de_en_es_fi_fr_nl_pt_sv.indd

man_de_en_es_fi_fr_nl_pt_sv.indd Energiekosten-ftftessgerat,,Premiumcc Електромер за разход на енергия 00047770 l47770man_de_en_es_fi_lr_nl_pt_sv.indd 3 21.01.13 15:3 2 147770man_de_en_aa_ Jr_nL.pLav.lndd 2 21.01.13 15:3 o-c.o-ci > I

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Видеодомофон безжичен: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Видеодомофон безжичен: инструкция за експлоатация - SPY.BG ВИДЕ ОДО МОФ ОН Б ЕЗ Ж ИЧЕН ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Практичен и много удобен уред, който ще ви позволи да наблюдавате какво се случва пред входната врата без да се налага да ставате от мястото

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Microsoft Word - ИНСТРУКЦИЯ - УЕБ ВЕРСИЯ.docx

Microsoft Word - ИНСТРУКЦИЯ - УЕБ ВЕРСИЯ.docx ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ МОТОРЕТА ГРУП 2017-2020 Тази ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ е съкратен вариант на оригиналната версия, която получавате при закупуване на вашата МОТОРЕТА D1 и служи за ориентир на основните

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone Hammer 2+ Съдържание: 1 Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2+:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2+:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ Инструкциите за безопасност при употреба, включени в това Ръководство за

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone HAMMER 2 1 Съдържание: Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно