BENQ LCD монитори GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2055A / GL2055 / GL2055M GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G22

Размер: px
Започни от страница:

Download "BENQ LCD монитори GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2055A / GL2055 / GL2055M GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G22"

Препис

1 BENQ LCD монитори GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2055A / GL2055 / GL2055M GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G2250 / G2250HM G2255A / G2255 G2251M / G2251TM GL2450 / GL2450M / GL2450HM G2450 / G2450HM GL2750HM / G2750 / G2750HM Кратко ръководство на потребителя Основа на монитор (за модели без възможност за регулиране на височината) Основа на монитор (за модели с възможност за регулиране на височината) Ръководство на потребителя СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА BenQ LCD монитор Диск Стойка на монитор (за модели без възможност за регулиране на височината) Захранващ кабел 1

2 D-Sub видео кабел ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ Преден и заден панел DVI-D видео кабел (опция за модели с DVI вход, закупува се отделно) HDMI видео кабел (опция за модели с HDMI вход, закупува се отделно) 1. Бутони за управление 2. Бутон за Вкл./Изкл. 3. Говорители (за модели с говорители) 4. Входни и изходни портове (различни за различните модел; виж следващия раздел Входни и изходни портове) 5. Kensington слот за заключване ВХОДНИ И ИЗХОДНИ ПОРТОВЕ Възможните входните и изходни портове са различни за различните модели. Аудио кабел (опция за модели говорители) Модели с HDMI входове 2

3 Модели с двойни входове и говорители Модели само с аналогови входове и говорители СГЛОБЯВАНЕ НА ХАРДУЕРА Монтиране на стойката и основата 1. Прикрепете стойката към монитора. Поставете монитора с екрана надолу върху равна и мека повърхност. С едната ръка притиснете монитора, а с другата издърпайте рамото на стойката нагоре. Модели с двойни входове Модели само с аналогови входове Закрепете стойката към основата на монитора, както е показно на илюстрацията, докато се щракнат. Внимателно се опитайте да ги разделите, за да проверите дали са монтирани здраво. 1. Конектор за захранването 2. Аудио Line In 3. Конектор за слушалки 4. HDMI порт 5. DVI-D порт 6. D-Sub порт 3

4 Подравнете стойката с рамото и натиснете докато щракнат на мястото Внимателно се опитайте да ги разделите, за да проверите дали са монтирани здраво. Ако мониторът ви е 27, следвайте илюстрациите, за да монтирате стойката на монитора към основата. Регулирайте наклона на екрана за максимален комфорт при работа и сведете до минимум нежеланите отражения на други източници на светлина. 2. Свържете видео кабела. Не свързвайте DVI-D и D-Sub кабелите едновременно на един и същ компютър! Единствения случай, в който и двата кабела могат да бъдат включени е, когато са свързани към два различни компютъра с подходящо видео. 4

5 D-Sub кабел 3. Свържете аудио кабела (за модели с говорители). Свържете аудио кабела към Line In конектора (на задния панел на монитора) и към аудио изхода на компютъра. DVI-D кабел или Може да свържете слушалки към конектора за слушалки, намиращ се до Line In конектора. HDMI кабел или Местоположението на Line In и конектора за слушалки, може да е различно за различните модели. Справка- раздела Входни и изходни портове. 5

6 4. Свържете захранващия кабел към монитора. 2. Натиснете заключващите скоби нагоре, за да демонтирате основата от стойката на монитора. 5. Включете монитора. Включете захранващия кабел в изправен електрически контакт. Включете монитора от бутона. 3. Демонтирайте стойката от монитора. Поставете остър предмет, като отвертка, в отвора на стойката на монитора, за да натиснете бутона за отключване на стойката. След това издърпайте стойката от монитора. Демонтиране на стойката на монитора 1. Подготовка на монитора и мястото Изключете монитора и компютъра и извадете видео и захранващия кабел. Поставете монитора с екрана надолу върху равна и мека повърхност. 6

7 Ако мониторът ви е 27, следвайте илюстрациите, за да демонтирате основата на монитора. Ако мониторът ви е 27, следвайте илюстрациите, за да демонтирате основата на монитора. Монтиране на монитора на стена 1. Демонтирайте стойката и основата на монитора. Поставете монитора с екрана надолу върху равна и мека повърхност. 3. Следвайте инструкциите за монтаж на комплекта за монтаж на стена и спазвайте предпазните мерки, описани по горе, за да монтирате монитора. 2. Демонтирайте рамото на стойката на монитора. Използвайте инструкциите описани в глава Демонтиране на стойката на монитора, на предишната страница. ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА Инсталиране на монитора към нов компютър Ако инсталирате монитора към нов компютър, към който никога преди не е инсталиран драйвер за монитор, направете следното: 1. След като сте свързали монитора, при стартирането си Windows автоматично ще види новия монитор и ще се покаже Found New Hardware Wizard. Следвайте инструкциите на екрана докато се покаже опцията Install Hardware Device Drivers. 2. Поставете BenQ LCD Monitor диска с драйверите в оптичното устройство на компютъра. 7

8 3. Маркирайте опцията Search for a suitable driver for my device и Кликнете върху Next. 4. Маркирайте опцията CD-ROM drives (махнете отметките от всички останали опции) и кликнете върху Next. 5. Проверете дали компютърът е избрал правилния модел монитор и кликнете върху Next. 6. Кликнете върху Finish. 7. Рестартирайте компютъра. Инсталиране на монитора към компютър с драйвер за монитор Ако инсталирате монитора към компютър, към който вече има инсталиран драйвер за друг монитор, направете следното: Windows Vista 1. Отворете Display Settings. Кликнете с десния бутон на мишката върху десктопа и изберете Personalize. Изберете Display Settings от прозореца Personalize appearance and sounds. Появява се прозорецът Display Settings. 2. Кликнете върху бутона Advanced Settings. Появява се прозорецът Generic PnP Monitor Properties. 3. Кликнете върху раздел Monitor и бутон Properties. 4. Кликнете върху Continue в прозореца User Account Control. 5. Кликнете върху раздел Driver и бутон Update Driver. 6. Поставете BenQ LCD Monitor диска с драйверите в оптичното устройство на компютъра. 7. В прозореца Update Driver Software изберете опция Browse my computer for driver software. 8. Кликнете върху Browse и изберете директория d:\benq_lcd\driver\ (където вместо d е буквата, с която е обозначено вашето оптично устройство). 9. Изберете папката с името на вашия модел монитор и Кликнете върху Next. Драйверът за вашия монитор се инсталира. 10. Кликнете върху Close. Може да се наложи да рестартирате компютъра. Windows 7 1. Отворете Display Properties. Идете на Start > Control Panel > Hardware and Sound > Device and Printers> и кликнете с десен бутон на мишката на името на монитора от менюто. Като алтернатива, кликнете с десния бутон на мишката върху десктопа и изберете Personalize, Display, Device and Printers и кликнете с десен бутон на мишката на името на монитора от менюто. 2. Изберете Properties от менюто. 3. Кликнете върху Hardware. 4. Кликнете върху Generic PnP Monitor и след това върху бутона Properties. 5. Кликнете върху страница Driver и бутон Update Driver 6. Поставете BenQ LCD Monitor диска с драйверите в оптичното устройството на компютъра. 7. В прозореца Update Driver Software изберете опция Browse my computer for driver software. 8. Кликнете върху Browse и изберете директория d:\benq_lcd\driver\ (където вместо d е буквата, с която е обозначено вашето оптично устройство). 9. Изберете папката с името на вашия модел монитор и Кликнете върху Next. Драйверът за вашия монитор се инсталира. 10. Кликнете върху Close Може да се наложи да рестартирате компютъра. ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО Най-лесният начин да получите оптимално изображение от аналогов (D-Sub) вход е да използвате AUTO функцията. Натиснете бутона AUTO, за да оптимизирате изображението на екрана. Когато свържете монитора с цифров (DVI) кабел, AUTO функцията не е активна, защото мониторът автоматично показва най-доброто изображение. 8

9 ВНИМАНИЕ: Уверете се, че графичната карта на компютъра е на native резолюцията на монитора, когато използвате AUTO функцията. Ако искате, винаги можете ръчно да направите геометричните настройки на монитора: 1. Стартирайте тестовата програма auto.exe от диска. Можете да използвате и всяко друго изображение например работния плот на операционната система, но ви препоръчваме използването на auto.exe, която показва тестов модел. 2. Натиснете AUTO бутона на монитора. 3. Натиснете MENU, за да покажете екранното меню. 4. Използвайте стрелките или, за да изберете DISPLAY и натиснете ENTER. 5. Ако забележите вертикален шум, натиснете стрелките и или, за да изберете Pixel Clock и натиснете ENTER. След това натиснете стрелките или, за да настроите монитора докато шумът изчезне. 6. Ако забележите хоризонтален шум, натиснете стрелките или,за да изберете Phase и натиснете ENTER. След това натиснете стрелките или, за да настроите монитора докато шумът изчезне. Панел за настройка на монитора Основно меню на монитора 1. AUTO за автоматично задаване на оптималните настройки за монитора. 2. MENU за показване/скриване на екранното меню. 3. /Display mode за увеличение на стойност. Този бутон е горещ клавиш за Display mode. / Volume key (за модели с говорители) за увеличаване на стойност. Този бутон е горещ клавиш за звука. 4. / Mode key: за намаление на стойност. Този бутон е горещ клавиш за режим. 5. ENTER за влизане в подменюта и избор на елементи. При моделите с DVI вход, бутонът служи като горещ клавиш за Input. 6. POWER включва и изключва монитора. 9

10 Може да използвате основното меню (OSD) на монитора, за да направите настройки. Натиснете MENU за да се появят основните менюта. 1. Display 2. Picture 3. Picture Advanced 4. Audio (за модели с говорители) 5. System Използвайте (горе) или (долу) за да маркирате елемент от менюто и натиснете ENTER, за да влезете и настроите елемента от менюто. Display menu Picture menu 1. Натиснете MENU за да се появят основните менюта. 2. Натиснете или за да маркирате Picture и натиснете ENTER, за да влезете и настроите елемента от менюто. 3. Натиснете или за да се движите и маркирате елементи от менюто. Натиснете ENTER, за да влезете и настроите елемента от менюто. 4. Натиснете или за да се направите настройки или да изберете. 5. За да се върнете на предишното меню, натиснете MENU. Picture Advanced menu 1. Натиснете MENU за да се появят основните менюта. 2. Натиснете или за да маркирате Display и натиснете ENTER, за да влезете и настроите елемента от менюто. 3. Натиснете или за да се движите и маркирате елементи от менюто. Натиснете ENTER, за да влезете и настроите елемента от менюто. 4. Натиснете или за да се направите настройки или да изберете. 5. За да се върнете на предишното меню, натиснете MENU. 10

11 1. Натиснете MENU за да се появят основните менюта. 2. Натиснете или за да маркирате Picture Advanced и натиснете ENTER, за да влезете и настроите елемента от менюто. 3. Натиснете или за да се движите и маркирате елементи от менюто. Натиснете ENTER, за да влезете и настроите елемента от менюто. 4. Натиснете или за да се направите настройки или да изберете. За да се върнете на предишното меню, натиснете MENU. Audio menu System menu 1. Натиснете MENU за да се появят основните менюта. 2. Натиснете или за да маркирате AUDIO и натиснете ENTER, за да влезете и настроите елемента от менюто. 3. Натиснете или за да се движите и маркирате елементи от менюто. Натиснете ENTER, за да влезете и настроите елемента от менюто. 4. Натиснете или за да се направите настройки или да изберете. За да се върнете на предишното меню, натиснете MENU. 1. Натиснете MENU за да се появят основните менюта. 2. Натиснете или за да маркирате System и натиснете ENTER, за да влезете и настроите елемента от менюто. 3. Натиснете или за да се движите и маркирате елементи от менюто. Натиснете ENTER, за да влезете и настроите елемента от менюто. 4. Натиснете или за да се направите настройки или да изберете. За да се върнете на предишното меню, натиснете MENU. ПРИЛОЖЕНИ: СГЛОБЯВАНЕ НА ХАРДУЕРА НА МОНИТОР СЪС СТОЙКА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА Монтиране на основата на монитора 1. Прикрепете основата към монитора. Поставете монитора с екрана надолу върху равна и мека повърхност. С едната ръка притиснете монитора, а с другата издърпайте рамото на стойката нагоре. 11

12 Внимателно изправете монитора, и го поставете на равна повърхност. Удължете стойката на монитора до максимална позиция. След това може да завъртите монитора до 90 обратно на часовниковата стрелка, както е показно на илюстрацията. Подравнете отворите на основата и стойката и ги притиснете един към друг. Затегнете вината на основата, както е показано на илюстрацията. Може да регулирате височината на монитора. Внимателно се опитайте да ги разделите, за да проверите дали са монтирани здраво. 12

13 Регулирайте наклона на екрана за максимален комфорт при работа и сведете до минимум нежеланите отражения на други източници на светлина. 1. Подготовка на монитора и мястото Изключете монитора и компютъра и извадете видео и захранващия кабел. Внимателно повдигнете дисплея и разширете стойката до максимално положение. Поставете монитора с екрана надолу върху равна и мека повърхност. Демонтиране на стойката на монитора За да преместите монитора правилно, трябва да повдигнете стойката на монитора до максималната и височина. След това поставете едната си ръка, в горната част на стойката, а другата в долната част, както е показано на илюстрацията. 2. Развийте винтовете на долната част на основата, и демонтирайте монитора от основата, както е показано на илюстрацията. 13

14 Коригиране на височината на монитора За да коригирате височината на монитора, хванете монитора с две ръце, от ляво и дясно и натиснете надолу или повдигнете нагоре, докато постигнете удобна за вас височина. (Резолюция на екрана). Изберете Portrait (Портрет) в Orientation (Ориентация) и приложете настройките (Apply). 2. Вдигнете стойката на монитора до крайно горно положение, и наклонете екрана, както е показано на илюстрацията. За да предпазите от нараняване себе си и монитора, не дръжте движеща се стойка на монитора от долу или отгоре с една ръка. При завъртане на екрана, стойката на монитора не трябва да е свалена в крайно долно положение. 3. Завъртете монитора на 90 по часовниковата стрелка, както е показно на илюстрацията. Завъртане на монитора 1. Завъртане на екрана Преди да завъртите монитора в портретна ориентация, трябва да завъртите дисплея на 90. Кликнете с десен бутон на мишката върху работния екран и изберете Screen Resolution 14

15 4. Коригирайте положението на монитора, до желаното от вас. 2. Демонтирайте стойката на монитора. Използвайте отвертка за да развиете винтовете, фиксиращи стойката към монитора. Монтиране на монитора на стена Преди да монтирате монитора на стена, прочетете предпазните мерки: Инсталирайте монитора и комплекта за монтиране на стена, върху гладка повърхност. Уверете се, че стената е здрава и стабилна, и ще издържи теглото на монитора. Изключете монитора, преди да изключите кабелите свързани с него. 1. Демонтирайте основата на монитора. Поставете монитора с екрана надолу върху равна и мека повърхност. Как да демонтирате основата на монитора, е описано в раздел Демонтиране на стойката на монитора. 3. Следвайте инструкциите за монтаж на комплекта за монтаж на стена и спазвайте предпазните мерки, описани по горе, за да монтирате монитора. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 1. Използвайте продукта само при електричество с напрежение като посоченото на етикета. 2. Винаги изключвайте монитора от контакта преди да го почиствате. За почистване използвайте мека и невлакнеста кърпа. Не използвайте течности, спрей или препарати за почистване на стъкло. 3. Не покривайте вентилационните отвори на монитора. 4. Не поставяйте монитора в близост до топлинни източници, ако няма осигурена подходяща вентилация. 5. Не пъхайте предмети в продукта и не го поливайте с течности. 6. Не се опитвайте сами да поправяте продукта. 15

Microsoft Word - LCD Monitor - E & M Series.doc

Microsoft Word - LCD Monitor - E & M Series.doc LCD Монитор Кратко ръководство на потребителя E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА Компактдиск BenQ LCD монитор Захранващ кабел Стойка за монитор D-Sub видео

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr SAT INTEGRAL SP1219/1229 HD NORMA/PYXIS Cателитен HD приемник Ръководство за потребителя PHOTO MEDIA Преден и заден панел Преден панел 2 1 1. USB портът за свързване на външен носител се използва за актуализиране

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Прочетете внимателно това ръководство за употреба преди да използвате продукта и го пазете внимателно Благодаря ви много за закупуването на този продукт,

Подробно

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian Lenovo IdeaPad Yoga 11S Ръководство за потребителя Прочетете свързаните с безопасността забележки и важните съвети, включени в това ръководство, преди да започнете да използвате вашия компютър. Забележки

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Wireless mini keyboard + Mini PC with Android 4.0: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Wireless mini keyboard + Mini PC with Android 4.0: инструкция за експлоатация - SPY.BG W IR ELESS MI NI KEYBOAR D + MI NI PC W I T H AND R OI D 4. 0 ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това упътване за потребителя съдържа някои важни точки, които е нужно всеки, който е решил да използва, да

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно