Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components

Размер: px
Започни от страница:

Download "Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components"

Препис

1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1._C високо налягане Air and Vacuum Components

2 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ Духалата/вакуумпомпите със страничен канал са предназначени за производство на компресиран въздух / вакуум. Заради тяхното уникално решение и конструкция при тях няма допир (търкане) на стабилни и движещи се части. Затова те имат дълъг срок на употреба и ниски изисквания по отношение на поддръжката. Те са произведени от лека алуминиева сплав и са поставени на стоманена пета. Циркулационното колело (колела) в духалата INW се монтира на вала на мотора и е динамично уравновесено. Благодарение на това вибрациите са минимални и духалата могат да се инсталират директно върху твърда основа. Принцип: Газът се засмуква във вътрешното пространство през засмукващото гърло с вграден амортисьор на шума (1). В страничния канал (2) циркулационното колело () му предава своята скорост и газът, едновременно с това, с центробежна сила натиска периферията на компресиращата камера. По този начин по спираловия път газът неколкократно се компресира чак до изтласкващото гърло (), през което излиза навън. В случай на неколкостепенни духала газът преминава през няколко компресиращи камери, които са разположени една след друга, и по този начин се постига по-голяма разлика в налягането. 2 Характеристика: > широка използваемост > богата гама модели > безмаслена продукция > висока шумоизолация > лесна поддръжка > високо ниво на производителност > минимум подвижни части > лесен монтаж и демонтаж > ниско тегло > множество принадлежности 1

3 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1 Едностепенните

4 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1 Едностепенните

5 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW_eдностепенни компресори / вакуумпомпи страница 1 от 2 Тип Всмукателно множество (m /h) налягане/ вакум (mbar) Mотор (IP5) Мощност напрежение проводимост ( kw ) ( V ) ( A ) шум (db) тежест (kg) свързване на духалото (вътрешна резба) трифазни INW 1 H1 7/6,2 2-2 / 5-15 Y 1, /,6 Y 5 7 G 1 INW 11 H1 55 8/8, / 5-15 Y 1,16 /,7 Y 51 7 G 1 INW 21 H6 8 11/1, / 5-15 Y 2,1 / 1,2 Y 5 8 G 1¼ INW 21 H16 8 1/12, 2-2 / 5-15 Y 2,6 /1,5 Y 5 12 G 1¼ INW 1 H6 1 12/11, / 5-15 Y 2,8 / 1,6 Y G 1¼ INW 1 H /12,7 2-2 / 5-15 Y,8 / Y 6 16 G 1½ INW 1 H /16, / 5-15 Y, / 2, Y 6 18 G 1½ INW 1 H /17 1, 2-2 / 5-15 Y 5,7 /, Y 6 2 G 1½ INW 51 H6 21 1/11, / 5-15 Y,2 / 2, Y 6 22 G 2 INW 51 H /17 1, 2-2 / 5-15 Y 6,6 /,8 Y 6 2 G 2 INW 51 H /2 1,6 2-2 / 5-15 Y /, Y 6 25 G 2 INW 51 H / / 5-15 Y 9,7 / 5,6 Y 6 26 G 2 INW 61 H /18 1,6 2-2 / 5-15 Y 8,5 /,9 Y G 2 INW 61 H / / 5-15 Y 9,7 / 5,6 Y 69 G 2 INW 61 H /28, 2-2 / 5-15 Y 12,5 / 7,2 Y 65 2 G 2 INW 71 H /16 1,6 2-2 / 5-15 Y 8,5 /,9 Y 69 1 G 2 INW 71 H / / 5-15 Y 1 / 5,6 Y 69 G 2 INW 71 H / / 5-15 Y 12,5 / 7,2 Y 69 9 G 2 INW 71 H7 18 / / 6-72 Y 9,5 / 5,2 Y 69 G 2 INW 7 H7 2 1/ / 6-72 Y 9 / 5,2 Y 7 7 G 2 INW 81 H7 5 2/2, 5-15 / 6-72 Y 9,5 / Y 7 6 G 2½ INW 81 H17 5 / 5-15 / 6-72 Y 12,9 / 7, Y 7 69 G 2½ INW 81 H27 5 / / 6-72 Y 16,7 / 9,6 Y 7 7 G 2½ INW 8 H7 7 1/15, 5-15 / 6-72 Y 9,5 / Y 7 6 G 2½ INW 8 H / / 6-72 Y 12,9 / 7, Y 7 72 G 2½ INW 8 H / / 6-72 Y 16,7 / 9,6 Y 7 76 G 2½ * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

6 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW_eдностепенни компресори / вакуумпомпи страница 2 от 2 Тип Всмукателно множество (m /h) налягане/ вакум (mbar) Mотор (IP5) Мощност напрежение проводимост ( kw ) ( V ) ( A ) шум (db) тежест (kg) свързване на духалото (вътрешна резба) трифазни INW 8 H / / 6-72 Y 16,7 / 9,6 Y 7 16 G 2½ INW 8 H7 9 7/28 11, 5-15 / 6-72 Y 28, / 16,2 Y 7 15 G 2½ INW 91 H /21 8, / 6-72 Y 18,2 / 1,5 Y DN1 INW 91 H /28 12, / 6-72 Y 28, /16,2 Y 7 15 DN1 INW 91 H7 15 6/ 18, / 6-72 Y 7, / 21, Y 7 15 DN1 INW 9 H /12 8, / 6-72 Y 18,2 / 1,5 Y DN1 INW 9 H /21 12, / 6-72 Y 28, / 16,2 Y 75 1 DN1 INW 9 H7 17 2/1 18, / 6-72 Y 7, / 21, Y DN1 INW 9 H /1 15, 5-15 / 6-72 Y 5, / 2, Y DN1 INW 9 H7 19 2/22 2, 5-15 / 6-72 Y, / 2, Y DN1 INW 9 H /1 25, 5-15 / 6-72 Y 52, /, Y DN1 INW 95 H /16 15, 5-15 / 6-72 Y 5, / 2, Y DN1 INW 95 H7 25 2/25 2, 5-15 / 6-72 Y, / 2, Y DN1 INW 95 H /1 25, 5-15 / 6-72 Y 52, /, Y DN1 еднофазни INW 1 A1 7/6, , 5 7 G 1 INW 11 A /11, , G 1 INW 21 A /11, , G 1¼ INW 1 A1 1 12/12,55 2-2, G 1¼ INW 1 A /12,7 2-2, G 1½ INW 1 A /15, G 1½ INW 1 A /15 1, , 6 2 G 1½ INW 51 A /16 1, 2-2 7, 6 2 G 2 INW 51 A /19 1, G 2 * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. Едностепенните компресори/вакуумпомпи с широк канал INW се използват като вакуумпомпа или компресор по време на непрекъснатия процес, достигайки резултата, който е показан на работната крива. В диспозиция са и мотори със стандартно изпълнение с встъпително напрежение: 5 Hz и 6 Hz. Компресорите/вакуумпомпите, според международната класификация имат следната степен на безопасност: IP 5 (охрана срещу прах и пръскаща вода). Моторите са от типа DIN EN 6 /IEC -1 и топлинен клас F. Трифазните устройства имат допустимо отклонение +/- 1% при постоянно налягане и +/- 5% при колебливо налягане, еднофазните имат +/- 5% допустимо отклонение. В случай, че за постоянно производство бъде използвано само 9% от максимално допустимото свръхналягане, тогава е позволено диапазона на налягането да се повиши на +/- 1%. Допустимото честотно отклонение е максимум +/- 2%. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

7 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW_eдностепенни компресори / вакуумпомпи > Производителни криви > Свръхналягане Производителни криви (5 Hz) Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C INW 95 INW INW , INW 91 12,5 9 8 INW INW 8 8,5 12,5 18,5 5 INW 81 INW 7 kw 11 18,5 INW 71 Засмукано множество (m /h) INW 61 INW 51 INW 1, ,7=,7A 7 6 5,25 2 1,25=,25A,2 =,2A 1 Свръхналягане (mbar) INW 1 INW 21 INW 11 INW 1 1,6 1,A,85=,85A,55=,55A,7A 1,6 1, 1,6 = 1,5A 1,1A 1, 2 kw 5 Обща разлика в налягането p * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

8 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW_eдностепенни компресори / вакуумпомпи > Производителни криви > Подналягане Производителни криви (5 Hz) Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C INW 95 INW INW , INW ,5 INW INW 8 7 8,5 6 12,5 INW ,5 18, Подналягане (mbar) 1,6 2 1,5A 1, 1,6 1,A 1,,85 1,6,85,85A=1,1A,55=,55A,7,7=,7A,25,25=,25A INW 7 INW 71 INW 61 INW 51 INW 1 INW 1 INW 21 INW 11,2 =,2A INW 1 1 Обща разлика в налягането p Засмукано множество (m /h) * 6 Hz моля, обърнете се към нас за на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

9 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW_eдностепенни компресори / вакуумпомпи топлинни криви > зависимост на температурата от налягането страница 1 от 2 Повишаването на температурата на транспортирания въздух е пряко пропорционално на разликата в налягането. Топлинни криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C. IWN 21 IWN 1 INW 51 INW 61 INW 71 INW 7 повишаване на температурата T ( C) ,,85, 1,6,25 1, 1,6,7, Свръхналягане (mbar) Обща разлика в налягането p INW 81 INW 91 INW 9 INW 95 повишаване на температурата T ( C) ,5 18,5 12,5 8, ,5 8, Свръхналягане (mbar) Обща разлика в налягането p на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

10 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW_eдностепенни компресори / вакуумпомпи топлинни криви > зависимост на температурата от налягането страница 2 от 2 Повишаването на температурата на транспортирания въздух е пряко пропорционално на разликата в налягането. Топлинни криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C. IWN 21 IWN 1 INW 51 INW 61 INW 71 INW 7 повишаване на температурата T ( C) , 1,6 1, 1,, 1, Подналягане (mbar) 1,6,85,7,85,25 Обща разлика в налягането p INW 81 INW 91 INW 9 INW 95 повишаване на температурата T ( C) ,5 18,5 12, ,5 8,5 2 8, Подналягане (mbar) Обща разлика в налягането p на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

11 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW 1-7_eдностепенни компресори / вакуумпомпи Спецификация на размерите страница 1 от 2 Серия A B C D E F G H J K L M N O P Q INW G 1" 6 INW G 1 6 INW 21 A G 1¼ 6 INW 21 H INW 21 H INW G 1¼ 68 INW 1 A G 1½ 68 INW 1 A INW 1 A21 INW 1 H INW 1 H INW 1 H26 INW 51 A G 2 8 INW 51 A INW 51 H INW 51 H16 INW 51 H INW 51 H6 INW G 2 8 INW 71 H G 2 8 INW 71 H16 INW 71 H INW 71 H INW 7 H на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

12 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW 1-7_eдностепенни компресори / вакуумпомпи Спецификация на размерите страница 2 от 2 Серия ø R S U V V V1 V1 ø X Y x Z X - дупка INW 1 8,5 2 M6 x M6 x 15 /12 /2 INW 11 8,5 2 M6 x M6 x 15 /12 /2 INW ,5 M6 x 17 M6 x 1,5 M25 x 1,5 M25 x 1,5 M16 x 1,5 1 M6 x 15 /12 /2 INW 1 12 M8 x M6 x 15 /12 /2 INW 1 12 M6 x 19 M6 x 1,5 M25 x 1,5 M25 x 1,5 M16 x 1,5 17 M6 x 15 /12 /2 INW 51 1 M8 x 17 M16 x 1,5 M25 x 1,5 M25 x 1,5 M16 x 1,5 2 M8 x 2 /12 /2 INW 61 15,5 M1 x 2 /12 /2 INW 71 H6 15,5 M1 x 2 2 M1 x 2 /12 /2 INW 71 H16 INW 71 H26 M2 x 1,5 M2 x 1,5 M2 x 1,5 M2 x 1,5 INW 71 H7 INW 7 H7 на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

13 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW 81-8_eдностепенни компресори / вакуумпомпи Спецификация на размерите страница 1 от 2 INW 81 > INW 8 INW 8 H7 INW 8 H27 на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

14 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW 81-8_eдностепенни компресори / вакуумпомпи Спецификация на размерите страница 2 от 2 Серия A A' B B' B 1 C C' D E F F' F'' G H H' J K L M M' INW 81 H INW 81 H17, H INW 8 H INW 8 H17, H INW 8 H INW 8 H Серия N N O ø P Q ø R S T U V W ø X Y+Z X - дупка INW 81 H G2½ x M2 x 1, M1 x 5 /12 /2 INW 81 H17, H INW 8 H x M2 x 1,5 2 /12 /2 INW 8 H17, H27 - INW 8 H x M2 x 1,5 2 M12 x 2 INW 8 H x M x 1,5 5 на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

15 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW 91-95_eдностепенни компресори / вакуумпомпи Спецификация на размерите страница 1 от 2 INW 91 > INW 9 INW 9 INW 95 на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

16 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW 91-95_eдностепенни компресори / вакуумпомпи Спецификация на размерите страница 2 от 2 Серия A A' B B' B 1 C C' D E F F' F'' G H H' J K L M M' INW 91 H INW 91 H17, H INW 9 H INW 9 H17, H INW 9 H27, H INW 95 H27, H Серия N N O ø P Q ø R S T U V W ø X Y+Z X - дупка INW 91 H M12 x 5 x M2 x 1,5 2 9 M12 x /12 /2 INW 91 H17, H7 - - x M x 1,5 5 INW 9 H x M2 x 1,5 2 INW 9 H17, H7 - - x M x 1,5 5 INW 9 H27, H M12 x 5 x M x 1,5 5 9 M12 x 12 /6 /6 INW 95 H27, H M8 x x M x 1,5 5 M12 x 1.5 на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

17 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.2 Двустепенни

18 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.2 Двустепенни

19 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW_ двустепенни компресори / вакуумпомпи страница 1 от 2 Тип Всмукателно множество (m /h) налягане/ вакум (mbar) Mотор (IP5) Мощност напрежение проводимост ( kw ) ( V ) ( A ) шум (db) тежест (kg) свързване на духалото (вътрешна резба) трифазни INW 22 H /21,7 2-2 / 5-15 Y,8 / Y G 1¼ INW 2 H /2, / 5-15 Y,2 / 2, Y G 1¼ INW 2 H /28 1, 2-2 / 5-15 Y 5,7 /, Y G 1¼ INW 2 H /28 1,6 2-2 / 5-15 Y /, Y G 1½ INW 2 H6 15 / 2-2 / 5-15 Y 9,7 /5,6 Y 66 1 G 1½ INW 52 H6 2 1/ 2-2 / 5-15 Y 12,5 / 7,2 Y 72 6 G 2 INW 52 H57 2 9/ / 5,8 Y 72 8 G 2 INW 72 H / / 5-15 Y 9,7 / 5,6 Y 7 8 G 2 INW 72 H / / 5-15 Y 12,5 / 7,2 Y 7 55 G 2 INW 72 H7 2 8/6, / 5,2 Y 7 62 G 2 INW 72 H7 2 5/ , / 7,7 Y 7 78 G 2 INW 72 H / ,7 / 9,6 Y 7 8 G 2 INW 82 H / / 6-72 Y 1, / 7,7 Y 7 95 G 2½ INW 82 H27 52 / 5-15 / 6-72 Y 16,7 / 9,6 Y 7 1 G 2½ INW 82 H7 52 6/ 11, 5-15 / 6-72 Y 28, / 16,2 Y 7 1 G 2½ INW 82 H /6 15, 5-15 / 6-72 Y 2,5 / 18,8 Y 7 1 G 2½ INW 92 H / 12, / 6-72 Y 28, / 16,2 Y DN1 INW 92 H /2 16, / 6-72 Y 5, / 2, Y 7 19 DN1 INW 92 H / 2, 5-15 / 6-72 Y, / 2, Y 7 2 DN1 INW 92 H /5 25, 5-15 / 6-72 Y 52, /, Y 7 22 DN1 * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

20 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW_ двустепенни компресори / вакуумпомпи страница 2 от 2 Тип Всмукателно множество (m /h) налягане/ вакум (mbar) Mотор (IP5) Мощност напрежение проводимост ( kw ) ( V ) ( A ) шум (db) тежест (kg) свързване на духалото (вътрешна резба) Еднофазни INW 22 A /21,7 2-2, G 1¼ INW 2 A /26 1, G 1¼ * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. Двустепенни компресори/вакуумпомпи с широк канал INW се използват като вакуумпомпа или компресор по време на непрекъснатия процес, достигайки резултата, който е показан на работната крива. В диспозиция са и мотори със стандартно изпълнение с встъпително напрежение: 5 Hz и 6 Hz. Компресорите/вакуумпомпите, според международната класификация имат следната степен на безопасност: IP 5 (охрана срещу прах и пръскаща вода). Моторите са от типа DIN EN 6 /IEC -1 и топлинен клас F. Трифазните устройства имат допустимо отклонение +/- 1% при постоянно налягане и +/- 5% при колебливо налягане, еднофазните имат +/- 5% допустимо отклонение. В случай, че за постоянно производство бъде използвано само 9% от максимално допустимото свръхналягане, тогава е позволено диапазона на налягането да се повиши на +/- 1%. Допустимото честотно отклонение е максимум +/- 2%. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

21 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW_ двустепенни компресори / вакуумпомпи > Производителни криви > Свръхналягане страница 1 от 2 Производителни криви (5 Hz) Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C INW 92 12,5 kw , INW 82 2 INW 72 INW 52, INW 2 Засмукано множество (m /h) INW 2 INW 22 1,5 A,85 1,6 1,,7 =,7A Свръхналягане (mbar) Обща разлика в налягането p * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

22 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW_двустепенни компресори / вакуумпомпи > Производителни криви > Подналягане страница 2 от 2 Производителни криви (5 Hz) Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C INW ,5 8 16,5 25=2 INW INW INW 52 2, 15 = 5 Подналягане (mbar) 1,6 1, 1,5A,85,7=,7A INW 2 INW 2 INW Обща разлика в налягането p Засмукано множество (m /h) * 6 Hz моля, обърнете се към нас за на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

23 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW_двустепенни компресори / вакуумпомпи топлинни криви > зависимост на температурата от налягането Повишаването на температурата на транспортирания въздух е пряко пропорционално на разликата в налягането. Топлинни криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C. INW 22 INW 2 INW 2 INW 52 INW 72 INW 82 INW 92 повишаване на температурата T ( C) , 2,85,7 16,5 1,6 1,5, 12, Свръхналягане (mbar) Обща разлика в налягането p INW 22 INW 2 INW 2 INW 52 INW 72 INW 82 INW 92 повишаване на температурата T ( C) / ,5 11, Подналягане (mbar) 12,5 1, 1,6 1,5,7,85 Обща разлика в налягането p на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

24 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW 22-92_двустепенни компресори / вакуумпомпи Спецификация на размерите страница 1 от 2 INW 22 > INW 2 > INW 2 > INW 52 > INW 72 H16, H26 > INW 82 H17, H27 > INW 92 INW 72 H7, H7 > INW 82 H7, H7 на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

25 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW 22-92_двустепенни компресори / вакуумпомпи Спецификация на размерите страница 2 от 2 Серия A A B C D E F G H H J K L M N O P Q INW G 1¼" 6 INW G 1¼ 6 INW G 1½" 72 INW 52 H H INW 72 H H H H7, H Серия ø R S T U V V V1 V1 a ø X Y x Z X - дупка INW M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1, M6 x /171 /291 INW M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1,5 16 M6 x /171 /291 INW M6 x 19 M25 x 1,5 M16 x 1,5 M16 x 1, M6 x /171 /291 INW M8 x 17 x M 2 x 1,5 2 M8 x 2 51 /171 /291 INW 72 H16, H M8 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1,5 2 M1 x 2 51 /171 /291 H7, H7, H57 x M2 x 1,5 Серия A A' B B' B 1 C C' D E F F' F'' G H H' J K L M M' INW 82 H17, H INW 82 H7, H INW Серия N N O ø P Q ø R S T U V W ø X Y + Z X - дупка INW 82 H17, H G M8 x 2 x M2 x 1,5 286 M1 x 5 51, /171, /291, INW 82 H7, H G2 1/ x M x 1,5 5 INW M12 x 5 x M x 1,5 5 9 M12 x 12 /6 /6 на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

26

27 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1. С високо налягане

28 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1. С високо налягане

29 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане страница 1 от Тип Всмукателно множество (m /h) налягане/ вакум (mbar) Mотор (IP5), 5 Hz, (6 Hz)* Мощност напрежение проводимост ( kw ) ( V ) ( A ) шум (db) тежест (kg) свързване на духалото (вътрешна резба) трифазни INW HP21 H /2, / 5-15 Y 2,8 / 1,6 Y G 1¼ INW HP22 H26 7 9/7, / 5-15 Y, / 2, Y G 1¼ INW HP22 H /7 1,5 2-2 / 5-15 Y /, Y 58 G 1¼ INW HP1 H /25, / 5-15 Y 2,8 /1,6 Y G 1¼ INW HP1 H /28, / 5-15 Y, / 2, Y G 1¼ INW HP2 H6 65 8/ 1,1 2-2 / 5-15 Y 5, /,1 Y 59 2 G 1¼ INW HP2 H / 1,5 2-2 / 5-15 Y /, Y 59 G 1¼ INW HP1 H / 1,1 2-2 / 5-15 Y 5, /,1 Y G 1¼ INW HP2 H /8 1,5 2-2 / Y /, Y 61 6 G 1¼ INW HP2 H /5, 2-2 / 5-15 Y 1, / Y 61 G 1¼ INW HP51 H /29 1,5 2-2 / 5-15V Y /, Y 6 29 G 1¼ INW HP51 H /1 2-2 / 5-15V Y 11, / 6,6 Y 6 1 G 1¼ INW HP52 H /7 2-2 / 5-15V Y 11, / 6,6 Y 6 5 G 1¼ INW HP52 H / , G 1¼ INW HP5 H / , G 1¼ INW HP5 H / , G 1¼ INW HP61 H /2 2-2 / 5-15 Y 11, / 6,6 Y 65 6 G 1¼ INW HP61 H /, 2-2 / 5-15 Y 1, / Y 65 9 G 1¼ INW HP62 H /6, 2-2 / 5-15 Y 1, / Y 67 5 G 1¼ INW HP62 H /6 5, , G 1¼ INW HP6 H / , G 1¼ * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

30 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане страница 2 от Тип Всмукателно множество (m /h) налягане/ вакум (mbar) Mотор (IP5), 5 Hz, (6 Hz)* Мощност напрежение проводимост ( kw ) ( V ) ( A ) шум (db) тежест (kg) свързване на духалото (вътрешна резба) трифазни INW HP51 H / / 5-5 Y 11, / 6,5 Y 65 5 G 2½ INW HP51 H7 15 9/5 5-5 / Y 8, /,8 Y G 2½ INW HP51 H7 15 5/5 5-5 / Y 11,1 / 6, Y 7 77 G 2½ INW HP52 H / / 5-5 Y 11,1 / 6,5 Y G 2½ INW HP52 H7 2 1/5 5-5 / Y 8, /,8 Y G 2½ INW HP52 H7 2 8/5 5-5 / Y 11,1 / 6, Y 69 1 G 2½ INW HP52 H57 2 7/5 5-5 / Y 15, / 8,7 Y G 2½ INW HP52 H / / Y 22 / 12,7 Y G 2½ INW HP5 H7 2 25/ 5-5 / Y 8, /,8 Y G 2½ INW HP5 H7 2 1/9 5-5 / Y 11,1 / 6, Y G 2½ INW HP5 H / / Y 15, / 8,7 Y G 2½ INW HP5 H / / Y 22, / 12,7 Y G 2½ Тип Всмукателно множество (m /h) налягане/ вакум (mbar) Mотор (IP5), 5 Hz, (6 Hz)* Мощност напрежение проводимост ( kw ) ( V ) ( A ) шум (db) тежест (kg) свързване на духалото (вътрешна резба) трифазни INW HP551 H / / 5-5 Y 11, / 6,5 Y G INW HP551 H7 8 2/2 5-5 / Y 8, /,8 Y G INW HP551 H7 8 /8 5-5 / Y 11,1 / 6, Y G INW HP551 H57 8 5/8 5-5 / Y 15, / 8,7 Y G INW HP552 H7 8 22/ / Y 11,1 / 6, Y G INW HP552 H57 8 7/5 5-5 / Y 15, / 8,7 Y G INW HP552 H67 8 6/ / Y 22, / 12,7 Y 7 15 G INW HP552 H /5 15, 5-5 / Y,5 / 17, Y G INW HP55 H /8 5-5 / Y 15, / 8,7 Y G INW HP55 H67 8 5/61 11, 5-5 / Y 22, / 12,7 Y G INW HP55 H77 8 8/ / Y,5 / 17, Y G INW HP55 H /61 18,5 5-5 / Y 7, / 21, Y G * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

31 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане страница от Тип Всмукателно множество (m /h) налягане/ вакум (mbar) Mотор (IP5), 5 Hz, (6 Hz)* Мощност напрежение проводимост ( kw ) ( V ) ( A ) шум (db) тежест (kg) свързване на духалото (вътрешна резба) Еднофазни INW HP21 A /2, , G 1¼ INW HP22 A75 7 6/7 1, , G 1¼ INW HP1 A /25, G 1¼ INW HP2 A / 1, , G 1¼ INW HP1 A1 87 8/ 1, , G 1¼ * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. компресори/вакуумпомпи с широк канал INW се използват като вакуумпомпа или компресор по време на непрекъснатия процес, достигайки резултата, който е показан на работната крива. В диспозиция са и мотори със стандартно изпълнение с встъпително напрежение: 5 Hz и 6 Hz. Компресорите/вакуумпомпите, според международната класификация имат следната степен на безопасност: IP 5 (охрана срещу прах и пръскаща вода). Моторите са от типа DIN EN 6 /IEC -1 и топлинен клас F. Трифазните устройства имат допустимо отклонение +/- 1% при постоянно налягане и +/- 5% при колебливо налягане, еднофазните имат +/- 5% допустимо отклонение. В случай, че за постоянно производство бъде използвано само 9% от максимално допустимото свръхналягане, тогава е позволено диапазона на налягането да се повиши на +/- 1%. Допустимото честотно отклонение е максимум +/- 2%. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

32 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане > Производителни криви > Свръхналягане страница 1 от 2 Производителни криви (5 Hz) Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C INW HP6 INW HP61 INW HP62 1 INW HP5 INW HP51, Засмукано множество (m /h) 5 INW HP2 INW HP22 INW HP2 INW HP1 INW HP21 INW HP1,55,55 =,55A, 1,5 1,5 1,1 1,1 = 1,1A,81,81 =,9A INW HP52 1,5 = 1,5A 1,5 = 1,5A 5,7, Свръхналягане (mbar) Обща разлика в налягането Δ p * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

33 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане > Производителни криви > Подналягане страница 2 от 2 Производителни криви (5 Hz) Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C INW HP6 INW HP62 INW HP61 INW HP5 INW HP52 1 INW HP51 INW HP2 = Подналягане (mbar) = 5,7, 1,5 1,1 1,5,55 INW HP1 INW HP21, 1,5=1,5A 1,1=1,1A,81A,55=,55A 1,5=1,5A,81A INW HP1 INW HP2 INW HP Обща разлика в налягането p 5 Засмукано множество (m /h) * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

34 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане > Производителни криви > Свръхналягане страница 1 от 2 Производителни криви (5 Hz) Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C INW HP INW HP552 INW HP ,5 Засмукано множество (m /h) 2 1 INW HP51 INW HP 5 INW HP5 INW HP Свръхналягане (mbar) Обща разлика в налягането Δ p * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

35 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане > Производителни криви > Подналягане страница 2 от 2 Производителни криви (5 Hz) Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C , INW HP55 INW HP552, INW HP551 11=15= = = = 11= INW HP5, = =, INW HP52, INW HP Засмукано множество (m /h) Подналягане (mbar) Обща разлика в налягането p 1 * 6 Hz моля, обърнете се към нас за данните. на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

36 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане топлинни криви > зависимост на температурата от налягането Повишаването на температурата на транспортирания въздух е пряко пропорционално на разликата в налягането. Топлинни криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C. INW HP21 INW HP22 INW HP2 INW HP2 INW HP52 INW HP62 INW HP6 повишаване на температурата T ( C) , 5,7, 1,5 1,5 1,1,55 1,5, Свръхналягане (mbar) Обща разлика в налягането p INW HP21 INW HP22 INW HP2 INW HP2 INW HP52 INW HP62 INW HP6 повишаване на температурата T ( C) ,,/5,7 1,5 1,5,81/1,5 1,1, Подналягане (mbar) Обща разлика в налягането p на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

37 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане топлинни криви > зависимост на температурата от налягането Повишаването на температурата на транспортирания въздух е пряко пропорционално на разликата в налягането. Топлинни криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15 C при засмукване на атмосферното налягане11 mbar с разлика +/- 1%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25 C. INW HP51 INW HP52 INW HP5 INW HP551 INW HP552 INW HP55 повишаване на температурата T ( C) , , Свръхналягане (mbar) Обща разлика в налягането p INW HP51 INW HP52 INW HP5 INW HP551 INW HP552 INW HP55 повишаване на температурата T ( C) =15=18,5 11= 11=1 11== = = Подналягане (mbar) Обща разлика в налягането p на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

38 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP 21-6 Компресори / вакуумпомпи с високо налягане Спецификация на размерите страница 1 от 2 Серия A B B B1 C C2 D E F G H H1 J K M N O P INW HP G 1¼ INW HP G 1¼ INW HP G 1¼ INW HP G 1¼ INW HP61 H G 1¼ INW HP61 H G 1¼ INW HP22 H G 1¼ INW HP22 H G 1¼ INW HP2 H G 1¼ INW HP2 H G 1¼ INW HP2 H G 1¼ INW HP2 H G 1¼ INW HP52 H G 1¼ INW HP52 H G 1¼ INW HP62 H G 1¼ INW HP62 H G 1¼ INW HP6 H G 1¼ Серия Q ø R S1 S2 S T T1 U V V1 W ø X X + Z INW HP M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1, M6 x 15 INW HP M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1, M6 x 15 INW HP M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1, M6 x 15 INW HP M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1, M8 x 15 INW HP M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1, M8 x 15 INW HP22 6, M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1, INW HP2 6, M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1, INW HP2 6, M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1, INW HP52 H26 6, M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1, INW HP52 H77 6, M6 x 17 M2 x 1,5 M16 x 1, INW HP62 H6 6, M6 x 17 M25 x 1,5 M16 x 1, INW HP62 H57 6, M6 x 17 M2 x 1,5 M16 x 1, W1 W2 INW HP6 H M6 x 17 M2 x 1, на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

39 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP 21-6_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане Спецификация на размерите страница 2 от 2 INW HP21 > INW HP1 > INW HP1 > INW HP51 > INW HP61 INW HP22 > INW HP2 > INW HP2 > INW HP52 > INW HP62 INW HP6 на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

40 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP 51-5 Компресори / вакуумпомпи с високо налягане Спецификация на размерите страница 1 от Серия A B C D E F F F" G H H Ø K L M P INW HP 51 H H H INW HP 52 H , H H H H INW HP5 H , H H H Серия ØR V1 V2 W ØX Y_Z INW HP 51 H26 G 2½ 2 x M2 x 1,5 2 x M2 x 1,5 228 M8 x 2 H7 8 H7 6 INW HP 52 H26 G 2½ 2 x M2 x1,5 2 x M2 x 1,5 228 M8 x 2 H7 8 H7 6 H57 6 H67 12 INW HP5 H7 G 2½ 2 M M M8 x 2 H7 6 H57 6 H67 12 на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

41 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP Компресори / вакуумпомпи с високо налягане Спецификация на размерите страница 2 от Серия A B C D E F F F" G H H Ø K L M P INW HP 551 H H H H INW HP 552 H , H H H INW HP 55 H , H H H Серия ØR V1 V2 W ØX Y_Z INW HP 551 G 2 x M2 x 1,5 2 x M2 x 1,5 - - M8 x 2 INW HP552 H7 G 2 x M2 x 1,5 2 x M2 x 1,5-255 M8 x 2 H57 2 x M2 x 1,5 2 x M2 x 1,5 - H67 2 x M x 1,5 2 x M x 1,5 - H77 2 x M x 1,5 2 x M x 1,5 - INW HP552 H57 G 2 M M M8 x 2 H67 2 M M H77 2 M M H87 2 M M на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

42 Radlinského 1 1 Ružomberok T F INW HP Компресори / вакуумпомпи с високо налягане Спецификация Rozmerový nákres на размерите INW HP 51, страница от INW HP51 > INW HP551 A R H Y H W B Y H H B F G G V1 V2 K P L F D E C INW HP52 > INW HP552 Rozmerový nákres INW HP 52, F F A R M G G V1 V2 K L F D E C INW HP5 > INW HP55 Rozmerový nákres INW HP 5, R M H Y B F F A G G K H P L F D E C на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2 за ограниченото

43

44 Radlinského 1 1 Ružomberok T F

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components www.in-eco.eu/bg/ 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ Духалата/вакуумпомпите

Подробно

Въздушни праволинейни помпи ALITA (Мембранните компресори) _ 1.1_стандартни модели 1.2_модели за налягане и вакуум 1.3_OEM серия помпи Air and Vacuum

Въздушни праволинейни помпи ALITA (Мембранните компресори) _ 1.1_стандартни модели 1.2_модели за налягане и вакуум 1.3_OEM серия помпи Air and Vacuum Въздушни праволинейни помпи ALITA (Мембранните компресори) _ 1.1_стандартни модели 1.2_модели за налягане и вакуум 1.3_OEM серия помпи Air and Vacuum Components www.in-eco.eu/bg/ 1 Въздушни праволинейни

Подробно

Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components

Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components /bg/ IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 Словашка република T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Въздушни

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / H[m] Описание на серията: Wilo-Economy MHI Wilo-Economy-MHI 50 Hz

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / H[m] Описание на серията: Wilo-Economy MHI Wilo-Economy-MHI 50 Hz H[m] Описание на серията: Wilo-Economy Wilo-Economy- 50 Hz 60 50 40 30 00 0 400 800 1600 10 0 0 3 4 5 6 7 8 10 0 Q[m³/h] Характеристики съгласно ISO 9906, клас Конструкция Нормалнозасмукваща многостъпална

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе СЕРИЯ Индустриалните горелки от серия са специално разработени за инсталации с много големи топлинни мощности. Тези горелки позволяват да се реализира гъвкава модулна горивна система, която може да включва

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли СЕРИЯ Горелките от серия покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли с диатермично масло. Горелките са двустепенни и са оборудвани с програматор, който дава

Подробно

NG

NG Конструкция Моноблокови самозасмукващи струйни помпи с вграден ежектор. Приложения За изпомпване на вода от кладенци. За покачване на налягането при централна водоснабдителна система с ниско налягане (да

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата СЕРИЯ Серията представлява истинска революция в продуктовата гама на индустриалните горелки Riello. са горелки с разделна конструкция, предназначени за инсталации с големи топлинни мощности. Могат да бъдат

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ RLS /M MX Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ RLS /M MX Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. 22.3.209 г. ALPHA3 32-60 80 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 9937964 Високоефективна циркулационни помпа с потопен ротор за циркулация на течности

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк СЕРИЯ Горелките от серия се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно

МОДУЛИРАЩИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/G Горелките от серията PRESS P/G покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогр

МОДУЛИРАЩИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/G Горелките от серията PRESS P/G покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогр СЕРИЯ Горелките от серията покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогресивни или като модулиращи с инсталиране на PID регулатор на мощността и съответния датчик (за температура

Подробно

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл СЕРИЯ Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отоплението на дома. Серията включва 10 модела с мощност от 12 до 240 kw. Всички горелки са изработени

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са много подходящи за котли с голямо съпротивление на горивната камера. Техните характеристики ги правят

Подробно

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в СЕРИЯ Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет - от 7 до 60 E при 50 C. Горелките

Подробно

Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите

Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки о

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки о Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно отделят ниски

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву СЕРИЯ Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като двустепенни прогресивни или модулиращи. Разработени са специално да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.е тел: 02 / , , , факс: 02 / w

Централен офис: София 1612, ж.к. Хиподрума бл.122, вх.е тел: 02 / , , , факс: 02 / w Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.е тел: 02 / 958 1781, 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153 e-mail: atark@mail.orbitel.bg, web site: www.atark-bg.com Шоурум: София, жк "Лагера"

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-Drain STS 40 H[m] Wilo-Drain STS

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-Drain STS 40 H[m] Wilo-Drain STS Описание на серията: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Конструкция Потопяема канализационна помпа Приложение За изпомпване на силно замърсени флуиди от: Жилищни

Подробно

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc Гумодемонтажни машини за тежкотоварни, селскостопански и земекопни МПС 1 GG 560 Електрохидравлична гумодемонтажна машина за камиони, селскостопански и земекопни МПС. Размерите и работните характеристики

Подробно

OPTYMA PLUS

OPTYMA PLUS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS безшумното решение от Данфосс REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Агрегат OPTYMA PLUS тип R404A/R507 LBP/MBP Фази Обозначение OP-

Подробно

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със сух ротор. Изпълнение като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m]

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10... 24 H[m] Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m] 480 400 320 240 160 80 Wilo-EMU 10...24 0 5 10 15 20 30 4050 100 300Q[l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и

Подробно

Catalogue2017_en

Catalogue2017_en Стоманени котли за течни и газообразни горива НАФТА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРОПАНБУТАН Разчитайки на своя дългогодишен опит в производството на котли, работещи с течно или газообразно гориво, THERMOSTAHL предлага

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание AVP-F е регулатор на диференциално налягане с пряко

Подробно