ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ"

Препис

1 ПОРТФОЛИО на Пенка Христова Макавеева СУ Христо Смирненски, гр. Койнаре

2 ЧАСТ 1 РЕЗЮМЕ Казвам се Пенка Христова Макавеева. Живея в гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен. Старши учител съм по български език и литература в СУ Христо Смирненски Националност: Българска Образование: Висше Дата на раждане: 16 октомври 1960 година

3 ЧАСТ 1 РЕЗЮМЕ Имам 33-годишен педагогически стаж. Започнах учителската си кариера в НОУ Христо Ботев, село Глава, общ Червен бряг през септември 1981г. През септември 1982г. се преместих в ЕСПУ Христо Смирненски, гр. Койнаре, общ. Червен бряг, където с прекъсване (между г.) работя и досега. В СУ Христо Смирненски, гр. Койнаре съм старши учител по български език и литература. Преподавам в гимназиалния и в прогимназиалния курс.

4 1.1. Образование Между 1978г. и 1981г. учих в Институт за подготовка на учители в ІV VІІІклас Дочо Михайлов, гр. Силистра, който завърших със Свидетелство за полувисше образование и учителска правоспособност 2325 от1981г. Между 1982г. и 1987г. завърших, първоначално учейки задочно, впоследствие премествайки се в редовна форма на обучение, пълния курс на ВТУ Кирил и Методий, гр. Велико Търново по специалността българска филология с Диплом за завършено висше образование / рег от 1987г.

5 1.2.Удостоверения и сертификати 1. Удостоверение / г. за завършено обучение на тема Базови и специфични компютърни умения 2. Сертификат 203/109 за завършен семинар на тема Разработване на проектно предложение за финансиране на структурните фондове, проведен на г. 3. Сертификат за участие в практически семинар на тема Мениджмънт на класа като образователна и работна среда от г. 4. Сертификат 570 за преминато обучение за работа в мултикултурна среда о Сертификат т г. 5. Сертификат 2245/ г. за участие в обучителен курс на тема Стратегии за работа с проблемните деца

6 1.2.Удостоверения и сертификати 6. Сертификат ТР 620/2012 за участие в тренинг на тема Прилагане на количествени и качествени индикатори за бърза диагностика за насилие върху дете от г. 7. Сертификат 4753/ г. за завършен обучителен курс на тема Подходи и методи на работа в мултикултурна среда 8. Сертификат 4817/ г. За завършен обучителен курс на тема Интерактивна технология за образование в мултиетническа среда 9. Сертификат ТР 165/2013 за участие в тренинг на тема Общуване с учениците 10. Сертификат ТР 213/2013 за участие в тренинг на тема Тормоз и неговото ограничаване

7 1.2.Удостоверения и сертификати 11. Сертификат КПС-ВУО-8612 за успешно преминат квалификационен курс на тема Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците от г. 12. Сертификат за участие в практически семинар на тема Формиране на функционална грамотност на учениците чрез урока по български език и литература 13. Удостоверение за преминат курс на тема Обучение на преподаватели по БЕЛ за работа с електронно базирани платформи при подготовка на учениците за явяване на НВО и ДЗИ от 2015г. 14. Сертификат за работа с образователен софтуер Envision от г.

8 1.2.Удостоверения и сертификати 15. Сертификат от г. за завършено обучение на тема Интерактивни форми и методи за работа в мултикултурна среда 16. Удостоверение 58/ г за преминат курс на тема Обучение и грижа за децата и учениците със специални образователни потребности 17. Удостоверение 2573/ г. За участие в присъствена форма на обучение на тема Четивна грамотност на учениците и оценяването PISA 2018г.

9 ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ И аз, подобно на много други, вярвам, че на образованието не бива да се гледа единствено през призмата на утилитарното, акцентирайки върху социалната адаптивност и стремежа към добра социална перспектива, а с убедеността, че то може много повече да моделира моралните императиви на ученика, да помогне за усвояването на доминиращата в обществото аксиологична система, с една дума, въздействайки директно и индиректно, да превърне биологическия индивид в пълноценна човешка личност. Или поне да помогне. Ясно е, че това може да се случи единствено ако учителят приема професията си като призвание, а всекидневната си дейност като мисия, понякога трудна, понякога не дотам благодарна, но благородна и необходима.

10 ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ Усещането, че през последните десетилетия ценности, възприемани доскоро като базови за обществото, ерозират, споделям и аз. Особено болезнено, по разбираеми причини, приемам срива на мястото на образованието в ценностната йерархия на българина противно на публичното говорене и на логиката, диктувана от инвазията на високите технологии в бита ни. Недотам високата мотивация за учене у масовия ученик кара много от нас да търсим всякакви начини за превръщане на ученето в забавление. Да се облекчи процесът максимално е полезна и продуктивна тенденция, срещу която никой не би възразил.

11 ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ Дълбоко убедена съм обаче, че учениците трябва да имат нагласата, че ученето е труд и към него трябва да се подхожда с нужната сериозност и отговорност и че само по този начин то ще им осигури очакваните позитиви в живота. Приемам, че тази нагласа е основополагаща за постигането на спомената по-горе фундаментална цел на образованието.

12 ЧАСТ 3: ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ/УЧЕБНА ПРОГРАМА През настоящата учебна година преподавам български език и литература в девети, десети и дванайсети клас. Водя и часове по РП/УП А в шести клас. За първи път ми се налага да влизам и в часовете по психология и логика в девети клас. Подготовката на уроците и преподаването им изисква съответно повече време и усилия, но нетърсеното съвместяване на учебните дисциплини се оказа плодотворно за и двете, давайки ми психологически задълбочена аргументация при литературния анализ и богат и впечатляващ илюстративен материал в часовете по психология.

13 ЧАСТ 4: ОБРАТНА ВРЪЗКА Давайки си сметка за значимостта на наличието на континиум при подготовката по български език и литература, се опитвам да създам у учениците си навици за редовна и системна подготовка. Под формата на рецензия при оценяването на аргументативен текст отбелязвам силните и слабите страни на създаденото. При оценяване на тестови изпитвания винаги запознавам учениците с критериите, прилагани при формирането на цифровата оценка на работите им. При наличие на несъответствие между очаквана и получена оценка изясняваме причината за разминаването и след като всяка страна е изложила доводите си, достигаме до съгласие за максимално адекватнато оценяване.

14 ЧАСТ 5: БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ да продължа повишаването на компетентностите си по въпросите на функционалната грамотност на учениците; да посетя обучения за повишаване на квалификацията; да защитя ПКС; да потърся нови и по-ефективни форми на интеграция между психологията и литературния анализ.

15 ЧАСТ 6: САМОНАБЛЮДЕНИЕ В часовете по български език и литература се стремя да дам на учениците си не просто грамотност правописна, пунктуационна, стилистична, да формирам езиков усет и знания за литературните процеси, но и да развивам способността им да интерпретират фактите, стремежа им да ги оценяват от своя гледна точка, да стимулирам нуждата им да мислят самостоятелно и критично. Не всички успяват в еднаква степен, но съм убедена, че дори само формираната потребност да защитават идентичността си чрез отстояване на собствено мнение, което се стараят да формулират и аргументират адекватно, е важна крачка в посока успешна социална реализация на достойни, уважаващи себе си и другите хора.

16 Информация за връзка: GSM

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ; Портф

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ;     Портф гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел. 06573/2423; GSM 0879827292; e-mail: sоu_koinare@abv.bg; www.sоu-koinare.com Портфолио на ВЕСЕЛКА ВЕНОВСКА старши учител в СУ,, Христо

Подробно

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ / СТРАТЕГИИ

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Non-linear Green Marble

Non-linear Green Marble Професионално портфолио на Галя Стефанова Банковска старши начален учител в СУ Христо Смирненски гр.койнаре Учителско професионално портфолио -Целта на моето портфолио е да запозная с моята работа като

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУВичо Грънчаровгр.Горна Оряховица НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица Съдържание: 1.Лични данни. 2.Образование. 3.Трудов стаж. 4 Философия на преподаването. 5.Повишаване на квалификацията.

Подробно

Портфолио

Портфолио ПОРТФОЛИО на Любка Харизанова, учител по български език и литература СЪДЪРЖАНИЕ Лична информация Философия на преподаването Методи на обучението и практики Дейности Контакти ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Образование:

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Портфолио

Портфолио Портфолио Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ”Митропо

Професионално портфолио  на   Евелина Огнянова Таинова  Учител в прогимназиален етап на основното образование  по История и цивилизация   в ОУ”Митропо Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ Митрополит Авксентий Велешки - гр.самоков Да си учител е майсторство,

Подробно

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2013 2014 УЧЕБНА ГОДИНА Да проследим съпоставката между резултатите входно - изходно ниво от 5 до 12 клас Трайна е тенденцията успехът от изходното ниво да бъде по-висок в сравнение с входното ниво 6

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

Slide 1

Slide 1 Старши учител Н У Отец Паисий гр. Плевен Резюме Философия Квалификация Области на професионално развитие Резюме Име, презиме, фамилия: Валентина Цветанова Попова Дата на раждане: 03.02.1968 г. Гражданство:

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ СЕЛО ВЪРБИЦА 5128 с.върбица,общ.горна Оряховица, ул. Божур 10, тел. 0878 021 280, e-mail: cdg_v@abv.bg, https://www.facebook.com/varbica/, http://dgslunchice.com/ ДИРЕКТОР НА ДГ

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 НА Снежина Ботева Късевска Старши учител Начално училище Отец Паисий гр. Плевен 2013 1 1. Резюме...стр. 3 2. Образование и квалификация...стр. 4 3. Философия...стр. 5-6 4. Области на професионално развитие...стр.7-9

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ   “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2,

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ    “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2, ПОРТФОЛИО на Атанаска Николова - Темелкова Директор на ОУ Проф. Д-р Асен Златаров с. Боянци Aко не знаем къде искаме да отидем, е безразлично по кой път ще минем. (китайска мъдрост) Раздел 1. Общи сведения

Подробно

Портфолио

Портфолио Веселка Нешовска Учител по математика и информационни технологии В СУ Христо Смирненски гр. Койнаре Лична информация Философия на преподаване Методи на преподаване Обратна връзка Умения и компетенции Работа

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Плевен, 2013 Старши учител НУ Отец Паисий гр.плевен

Плевен, 2013 Старши учител НУ Отец Паисий гр.плевен Плевен, 2013 Старши учител НУ Отец Паисий гр.плевен Ние сме главните герои в собствената си история Мери Маккарти Учителската професия опознах и харесах още в детството си, тъй като съм израснала в семейство

Подробно

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ ПОРТФОЛИО на Деница Денева Василева СУ Христо Смирненски, гр.койнаре ЧАСТ 1 РЕЗЮМЕ Казвам се Деница Денева Василева. Живея на 15 километра от работното си място в град Червен бряг, област Плевен. Старши

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

План квалификация

План квалификация Утвърдил: Ася Чилингирян Директор Трета ПМГ Акад. Методий Попов Варна ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 208/209 ГОДИНА Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от

Подробно