RC

Размер: px
Започни от страница:

Download "RC"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0543/2017 } B8-0544/2017 } B8-0547/2017 } B8-0551/2017 } B8-0553/2017 } B8-0554/2017 } RC ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: Verts/ALE (B8-0543/2017) ALDE (B8-0544/2017) PPE (B8-0547/2017) S&D (B8-0551/2017) ECR (B8-0553/2017) EFDD (B8-0554/2017) относно положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, поспециално в Малави (2017/2868(RSP)) Кристиан Дан Преда, Туне Келам, Сандра Калниете, Елмар Брок, Дубравка Шуйца, Свен Шулце, Лефтерис Христофору, Иван Щефанец, Агнешка Козловска-Райевич, Марейд Макгинес, Дейвид Макалистър, Марияна Петир, Павел Свобода, Богдан Анджей Здройевски, Богдан Брунон Вента, Томаш Здеховски, Елизабета Гардини, Клод Ролен, Яромир Щетина, Морис Понга, Милан Звер, Чаба Шогор, Йожеф Над, Брайън Хейс, Адам Шейнфелд, Лудек Нидермайер, Патриция Шулин, Анна Заборска, Хосе Игнасио Единство в многообразието

2 Салафранка Санчес-Нейра, Дирдре Клун, Андрей Ковачев, Шон Кели, Роберта Мецола, Кшищоф Хетман, Станислав Полчак, Ивана Малетич, Желяна Зовко, Ласло Тьокеш, Иржи Поспишил, Инесе Вайдере от името на групата PPE Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост от името на групата S&D Чарлз Танък, Ружа Томашич, Уршула Крупа, Ян Захрадил, Яна Житнянска, Нотис Мариас, Ришард Чарнецки, Моника Маковей, Ришард Антони Легутко, Карол Карски, Бранислав Шкрипек, Рафаеле Фито от името на групата ECR Хилде Вотманс, Илхан Кючюк, Исаскун Билбао Барандика, Йоханес Корнелис ван Бален, Хавиер Нарт, Петрас Аущревичюс, Марите Схаке, Урмас Пает, Павел Теличка, Луи Мишел, Фредерик Рийс, Натали Гризбек, Ясенко Селимович, Жерар Дьопре, Майте Пагасауртундуа Руис, Мариан Харкин, Дита Харанзова, Сесилия Викстрьом, Иван Яковчич, Беатрис Бесера Бастеречеа, Робер Рошфор, Мартина Длабайова, Неджми Али, Патрисия Лалонд, Иво Вайгъл, Паво Вяйрюнен, Филиз Хюсменова, Валентинас Мазуронис, Норика Николай, Каролина Пунсет, Йозо Радош от името на групата ALDE Бодил Валеро, Мария Хойбух, Хейди Хаутала, Жорди Соле, Юдит Саргентини, Барт Стас, Мишел Ривази, Барбара Лохбилер, Ернест Уртасун, Игор Шолтес, Давор Шкърлец, Бронис Ропе, Мишел Раймон, Свен Гиголд от името на групата Verts/ALE Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи, Пиерникола Педичини, Роландас Паксас, Лаура Аджеа, Лаура Ферара от името на групата EFDD

3 Резолюция на Европейския парламент относно положението на лицата, страдащи от албинизъм в Африка, по-специално в Малави (2017/2868(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно албинизма в Африка, и поспециално резолюцията от 7 юли 2016 г. относно положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, по-специално в Малави 1, и от 4 септември 2008 г. относно убийствата на албиноси в Танзания 2, като взе предвид докладите на независимия експерт на ООН по правата на човека на страдащите от албинизъм, съответно от 24 март 2017 г. и 18 януари 2016 г., като взе предвид изявлението на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 13 юни 2017 г. относно Международния ден за повишаване на осведомеността относно албинизма, като взе предвид съобщенията за медиите на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) от 19 септември 2017 г. озаглавено Решителна стъпка за справяне с безнаказаността на нарушения на правата на човека, свързани с магьосничество, и от 28 юли 2017 г. озаглавено Танзания: Съобщенията за нападения срещу албиноси намаляват, но първопричините все още са широко разпространени в селските райони експерт на ООН, като взе предвид Резолюция 69/170 на Общото събрание на ООН (ОС на ООН) от 18 декември 2014 г. относно Международния ден за повишаване на осведомеността относно албинизма, като взе предвид Резолюция 70/229 на ОС на ООН от 23 декември 2015 г. относно лицата, страдащи от албинизъм, като взе предвид резолюция 263 на Африканската комисия по правата на човека и народите от 5 ноември 2013 г. относно предотвратяването на нападенията и дискриминацията срещу лицата, страдащи от албинизъм, като взе предвид Регионалния план за действие за прекратяване на нападенията срещу лицата, страдащи от албинизъм, в Африка за периода г., и Резолюция 373 на Африканската комисия по правата на човека и народите от 22 май 2017 г. по този въпрос, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г., като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, 1 Приети текстове, P8_TA(2016) ОВ C 295 E, г., стp.94.

4 като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като взе предвид Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, като взе предвид Декларацията на ООН относно правата на членовете на националните, етническите, религиозните и езиковите малцинства от 18 декември 1992 г., като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите, като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону, като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник, A. като има предвид, че албинизмът е заболяване, което се наследява генетично и засяга около един на всеки души в света, но значително по-голям дял от хората в страните от Субсахарска Африка, по-конкретно Танзания, Малави и Бурунди, в които се наблюдават най-високите концентрации на лица, страдащи от албинизъм; Б. като има предвид, че най-голямата заплаха за лицата, страдащи от албинизъм, в поголямата част на Африка е породена от погрешните и суеверни вярвания относно това заболяване; като има предвид, че погрешното убеждение за взаимовръзка между албинизъм и магически сили представлява най-сериозната заплаха за лицата, страдащи от албинизъм; като има предвид, че тези митове пораждат мотиви за насилие и трафик с части от телата на тези хора, които трябва да донесат късмет, здраве и богатство; като има предвид, че жените, страдащи от албинизъм, са обект на изнасилване поради погрешното схващане, че сексуалният контакт с тях може да излекува ХИВ/СПИН; В. като има предвид, че според правозащитни групи през последното десетилетие е съобщено за над 600 нападения срещу лица, страдащи от албинизъм, в Африка, макар че най-вероятно това е занижена оценка; като има предвид, че тези нападения са зачестили значително през последните години, по-специално в Малави, Танзания и Мозамбик; Г. като има предвид, че през 2016 г. в 25 африкански държави са извършени 172 убийства и 276 други нападения срещу лица, страдащи от албинизъм; като има предвид, че през тази година, освен в Малави, има съобщения за нападения срещу лица, страдащи от албинизъм, и в Бурунди, Мозамбик, Замбия и Танзания, в които по-голямата част от жертвите са деца; Д. като има предвид, че от началото на 2017 г. една нова вълна на убийства и нападения срещу лица, страдащи от албинизъм, беше подхранена от системните недостатъци в системата на наказателното правосъдие в Малави, които оставиха

5 членове на тази уязвима група на произвола на престъпните групи; като има предвид, че от януари 2017 г. досега най-малко двама души, страдащи от албинизъм, са били убити, а още седем са съобщили за престъпления като опит за убийство или отвличане; Е. като има предвид, че въпреки въвеждането на по-строго законодателство в Малави през 2016 г., включително реформа на Наказателния кодекс и Закона за анатомия, това не попречи на възобновяването на убийства и нападения срещу тази уязвима група, най-вече поради слабото правоприлагане и слабия съдебен капацитет, първопричините и социалната и културната среда, а извършителите рядко биват идентифицирани, подведени под отговорност или осъдени; Ж. като има предвид, че лица, страдащи от албинизъм, са подложени на изключително тежки нарушения на правата на човека, като се започне от тормоз, преследване, социална дискриминация и изключване, и се стигне до отвличания, изнасилвания и убийства; З. като има предвид, че жените и децата, страдащи от албинизъм, са особено уязвими по отношение на социалното изключване; като има предвид, че бебета биват изоставени поради тяхното заболяване; като има предвид, че образованието на децата страда в резултат от тормоза, стигматизацията и страха от нападение като цяло; И. като има предвид, че танзанийското правителство предприе сериозни и конкретни действия за справяне с магьосничеството в страната, включително прекратяване на разрешителните на традиционни лечители и множество арести на магьосницилечители; като има предвид, че президентът на Танзания назначи първия член на Парламента албинос през 2008 г., както и първия заместник-министър албинос през декември 2015 г.; Й. като има предвид, че Мозамбик, Нигерия и Кения приеха план за действие за реагиране на нападения, насочен към насърчаване на общественото образование относно албинизма и повишаване на осведомеността по този въпрос сред семействата и общностите, гарантиране на закрила и социално подпомагане на лицата, страдащи от албинизъм, осигуряване на правна помощ, бързина на процедурите и предотвратяване на нападения, споделяне и публикуване на съдебните решения като средство за възпиране и провеждане на допълнителни изследвания с цел усъвършенстване на мерките, определени в плана, и подкрепа на основано на факти създаване на политики; К. като има предвид, че през юни 2017 г. Африканската комисия по правата на човека и народите прие регионален план за действие за прекратяване на нападенията срещу лицата, страдащи от албинизъм, за периода г., одобрен от ООН и различни регионални и международни заинтересовани страни; като има предвид, че този план за действие има за цел да поощри съвместните усилия и дейности срещу насилието над лица, страдащи от албинизъм, и да защити техните права и тези на техните семейства;

6 Л. като има предвид, че въпреки нарастващата международна видимост и приемането на ново законодателство в засегнатите държави случаите на съдебно преследване и издаване на присъди остават малко на брой и в много африкански държави продължават да се извършват престъпления и изтезания при пълна безнаказаност; М. като има предвид, че убийствата, осакатяванията, дискриминацията, тормозът и стигматизацията са прогонили стотици лица, страдащи от албинизъм, към области на убежище с временни подслони; като има предвид, че това положение създаде поголяма несигурност за лицата, страдащи от албинизъм, като ограничи техния достъп до основни услуги като здравеопазване и образование, до възможности за трудова заетост и участие им в обществения живот; като има предвид, че достъпът до подходящи медицински грижи, включително до превантивни медикаменти срещу рака на кожата, е ограничен от предизвикателствата пред лицата, страдащи от албинизъм, които биха могли да бъдат преодолени с развитието на медицински съоръжения и познания в региона; Н. като има предвид, че страхът и дискриминацията през целия живот причиняват продължителни и дори трайни психологически вреди; О. като има предвид, че през март 2015 г. ООН назначи своя първи независим експерт по правата на човека на страдащите от албинизъм, Икпонуса Еро, и официално обяви 13 юни за Международен ден за повишаване на осведомеността относно албинизма; П. като има предвид, че ЕС проведе публични кампании за повишаване на осведомеността по този въпрос и подкрепя участието на организациите на гражданското общество и усилията за изграждане на капацитет на местните органи в борбата срещу убийствата на хора с албинизъм; Р. като има предвид, че лицата, страдащи от албинизъм, са непропорционално засегнати от бедност поради насилието, дискриминацията и маргинализацията, пред които те са изправени; 1. изразява дълбоката си загриженост относно продължаващата и широко разпространена дискриминация и преследвания, с които се сблъскват лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, по-специално след неотдавнашното нарастване на насилието в Малави; решително осъжда всички убийства, отвличания и осакатявания и други форми на нечовешко и унизително отнасяне, понасяни от лицата, страдащи от албинизъм, и изразява съболезнованията си и солидарността си спрямо семействата на жертвите; осъжда освен това всяка форма на спекулативна търговия с части от телата на лицата, страдащи от албинизъм; 2. продължава да изпитва дълбока загриженост във връзка с това, че въвеждането на по-строго законодателство в Малави не успя да предотвратила нападенията срещу лицата, страдащи от албинизъм, в последно време; приветства реформите в Наказателния кодекс и Закона за анатомията; въпреки това призовава органите в Малави да проведат пълни разследвания на зачестилите напоследък престъпления срещу лицата, страдащи от албинизъм, и да подведат под съдебна отговорност

7 извършителите на престъпления; 3. припомня, че основната отговорност на държавата е да защитава своите граждани, включително уязвимите групи, и призовава правителството на Малави да осигури ефективна закрила на лицата, страдащи от албинизъм, така че да бъде защитено тяхното право на живот и лична сигурност в съответствие с международните задължения и ангажименти на Малави в областта на правата на човека; 4. настоятелно призовава властите в Малави да предприемат активни действия срещу престъпните организации, занимаващи се с магьосничество и трафик на хора, да предоставят на полицията на подходящо обучение и ресурси, да извършат щателно разследване на престъпленията, свързани с албинизъм, да сложат край на безнаказаността и да потърсят спешно международна подкрепа, за да проведат безпристрастни и ефективни разследвания на всички докладвани нападения срещу лицата, страдащи от албинизъм, за да изправят виновниците пред правосъдието и да им потърсят отговорност; 5. призовава африканските държави да разширят законодателството там, където това е необходимо, за да се криминализират притежанието и трафикът на телесни части; 6. призовава правителството на Малави да удовлетвори по-ефективно медицинските, психологичните и социалните нужди на лицата, страдащи от албинизъм, като им гарантира равен достъп до здравеопазване и образование като част от политиките за приобщаване; припомня, че достъпът до здравеопазване и образование продължава да бъде значително предизвикателство за лицата, страдащи от албинизъм, което трябва да бъде преодоляно; призовава за по-сериозни инвестиции в създаването на адекватни социални, здравни и консултационни структури за жертвите, и поспециално за жените и децата, както и на по-добри възможности за посрещане на техните медицински и психологически нужди; настоятелно заявява, че следва да се въведат политики, благоприятстващи реинтегрирането им в техните общности; 7. подчертава, че липсата на разбиране и здравна информация за албинизма води влошаване на състоянието на здравето на лицата, страдащи от албинизъм; подчертава необходимостта да се гарантира, че те имат достъп до здравеопазване, по-специално в селските и отдалечените райони; счита, че здравните работници следва да получат обучение за повишаване на чувствителността спрямо албинизма; призовава за подобряване на обучението на учителите и училищните администрации относно албинизма и призовава властите в Малави да улеснят достъпа на лицата, страдащи от албинизъм, до образование и ползването от тяхна страна на това право; 8. приветства усилията, положени от правителството на Танзания, за борба с дискриминацията на лицата, страдащи от албинизъм, както и неговото решение да забрани магьосниците-лечители в опит да спре убийствата на хора от тази група, като същевременно признава, че делата, стигнали до правосъдието, са прекалено малко; в допълнение приветства усилията, положени от Мозамбик, Кения и Нигерия;

8 9. отново подчертава, че трябва да се положат повече усилия за преодоляване на първопричините за дискриминацията и насилието срещу лицата, страдащи от албинизъм, чрез кампании за повишаване на осведомеността; подчертава решаващата роля на местните органи и организациите на гражданското общество за пропагандиране на правата на лицата, страдащи от албинизъм, за информиране и образоване на населението и за разрушаването на митовете и предразсъдъците по отношение на албинизма; 10. изразява загриженост във връзка със специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените и децата, страдащи от албинизъм, които ги правят поизложени на бедност, несигурност и изолация; настоятелно заявява, че всички жертви следва да имат достъп до подходящи медицински и психологически грижи, както и че следва да се въведат политики, благоприятстващи реинтегрирането им в техните общности; 11. призовава органите на засегнатите държави, в сътрудничество със своите международни и регионални партньори, да поемат ангажимент за преодоляване на вредните суеверни убеждения, които затвърждават практиките на преследване на лицата, страдащи от албинизъм, като вземат всички необходими мерки за предотвратяване и борба с незаконната търговия с телесни части на албиноси, да преразгледат случаите на предполагаеми тежко обири, да проследят и идентифицират източника на търсене на такива телесни части и да изправят ловците на албиноси пред правосъдието; 12. припомня, че насилието срещу лицата, страдащи от албинизъм, често има трансграничен характер, и настоятелно заявява, че е необходимо да се засили регионалното сътрудничество по този въпрос; във връзка с това приветства всички инициативи, предприети на регионално и международно равнище, за борба с насилието срещу лицата, страдащи от албинизъм, и по-специално неотдавнашното приемане от Африканската комисия по правата на човека и народите и от ООН на регионалния план за действие относно албинизма за периода г., което е положителен и конкретен знак за ангажимент от страна на африканските лидери; призовава за незабавното му и ефективно изпълнение; 13. призовава ЕС и неговите държави членки да продължат диалога със засегнатите държави с цел да бъдат подкрепени ефективно техните усилия за изготвяне на политики, насочени към специфичните нужди и правата на албиносите, въз основа на недискриминацията и социалното приобщаване, като им се предостави необходимата финансова и техническа помощ; 14. призовава ЕС да следи отблизо положението с правата на човека на страдащите от албинизъм в Африка, по-специално чрез редовно докладване и последващи действия на неговите делегации, както и да продължава да насърчава значителни подобрения на тяхната закрила и социална интеграция; 15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на

9 правителствата и парламентите на Малави и Танзания, на Африканския съюз и на генералния секретар на Организацията на обединените нации.

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0364/2018 } B8-0365/2018 } B8-0367/2018 } B8-0368/2018 } B8-0372/2018 } B8-0378/2018 } RC1 12.9.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0107/2019 } B8-0108/2019 } B8-0109/2019 } B8-0114/2019 } B8-0117/2019 } RC1 13.2.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0322/2018 } B8-0326/2018 } B8-0328/2018 } B8-0330/2018 } B8-0332/2018 } RC1 4.7.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0186/2019 } B8-0187/2019 } B8-0190/2019 } B8-0191/2019 } B8-0193/2019 } B8-0194/2019 } RC1 13.3.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0150/2017 } B8-0154/2017 } B8-0155/2017 } B8-0161/2017 } B8-0162/2017 } B8-0165/2017 } RC1 15.2.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1258/2015 } B8-1261/2015 } B8-1264/2015 } B8-1265/2015 } B8-1270/2015 } B8-1272/2015 } RC1 25.11.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0910/2016 } B8-0912/2016 } B8-0913/2016 } B8-0914/2016 } B8-0915/2016 } B8-0916/2016 } B8-0917/2016 } RC1 6.7.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0259/2018 } B8-0260/2018 } B8-0261/2018 } B8-0262/2018 } B8-0263/2018 } B8-0268/2018 } RC1 30.5.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1402/2015 } B8-1403/2015 } B8-1404/2015 } B8-1405/2015 } B8-1406/2015 } B8-1407/2015 } B8-1408/2015 } RC1 16.12.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0469/2016 } B8-0470/2016 } B8-0472/2016 } B8-0473/2016 } B8-0477/2016 } B8-0480/2016 } B8-0482/2016 } RC1 13.4.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 20.3.2019 A8-0245/269 Изменение 269 Юлия Реда, Хейди Хаутала, Бенедек Явор, Якоп Далунде, Флорент Марсейеси, Райнхард Бютикофер, Томас Вайтц, Тери Райнтке, Моника Вана, Тамаш Месерич, Моли Скот Кейто,

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0337/2016 } B8-0343/2016 } B8-0344/2016 } B8-0345/2016 } B8-0349/2016 } B8-0373/2016 } B8-0375/2016 } RC1 9.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1062/2016 } B8-1067/2016 } B8-1070/2016 } B8-1071/2016 } B8-1074/2016 } B8-1078/2016 } B8-1080/2016 } RC1 5.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.7.2014 B8-0016/2014 } B8-0019/2014 } B8-0020/2014 } B8-0021/2014 } B8-0023/2014 } B8-0024/2014 }RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0281/2018 } B8-0282/2018 } B8-0283/2018 } B8-0286/2018 } B8-0287/2018 } RC1 13.6.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0164/2014 } B8-0165/2014 } B8-0168/2014 } B8-0170/2014 } B8-0172/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0166/2014 } B8-0173/2014 } B8-0176/2014 } B8-0178/2014 } B8-0179/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0594/2016 } B8-0596/2016 } B8-0597/2016 } B8-0599/2016 } B8-0601/2016 } B8-0603/2016 } RC1 11.5.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0649/2017 } B8-0650/2017 } B8-0651/2017 } B8-0652/2017 } B8-0653/2017 } B8-0654/2017 } B8-0655/2017 } RC1 27.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 13.5.2015 B8-0452/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0117/2015 съгласно член 128,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P6_TA-PROV(2007)0000

P6_TA-PROV(2007)0000 P6_TA(2007)0016 Човешките права на далитите в Индия Резолюция на Европейския парламент относно състоянието на човешките права на далитите в Индия Европейският парламент, като взе предвид изслушването,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно