PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

2 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

3 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3

4 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ НА МАТЕРИАЛИТЕ 1 4

5 1. ВЪВЕДЕНИЕ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ f cd = α cc.f ck /γ C За високо строителство α cc. = 1.0 За мостове α cc = 0.85 f yd = f yk /γ Таблица за коефициентите за материали за крайни гранични състояния 5

6 1. ВЪВЕДЕНИЕ МЕТОД НА ГРАНИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ 6

7 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ULTIMTE LIMIT STTES Проверка по нормални сечения за огъващ момент; Проверка по нормални сечения за огъващ момент и осова сила; Проверка за напречни сили; Проверка за напречни сили и усукващ момент; Проверка на продънване; Проверка местен натиск; Проверка на умора. 7

8 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ Проверка за огъващ момент M Еd M Rd Проверка за огъващ момент и осова сила M Еd M Rd N Ed N Rd 8

9 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ МЕХАНИЗМИ НА РАЗРУШЕНИЕ 9

10 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ МЕХАНИЗМИ НА РАЗРУШЕНИЕ 10

11 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ МЕХАНИЗМИ НА РАЗРУШЕНИЕ 11

12 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА MRd и NRd Сеченията остават равнинни; Деформациите на стоманата и на бетона в съседство са еднакви; Пренебрегва се якостта на опън на бетона; Напреженията в стоманата и бетона са в зависимост от деформациите и работните диаграми

13 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА MRd и NRd λ = 0.8 за f ck 50 MPa η =1,0 за f ck 50 MPa При наличие само на огъващ момент се приема разрушението да настъпи от опънната зона или едновременно. 13

14 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ изчисляване на армировката в правоъгълно сечение, натоварено на огъване cu x d d 0. 13d F cu ud 0. 8x b z d 0. 4x c f cd M B Rd F c z едновременно разрушаване откъм бетона и откъм армировката 14

15 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ изчисляване на армировката в правоъгълно сечение, натоварено на огъване M M 0.8 b x d 0. 4x Rd Ed f cd 0.3b f cd x 0.8b x d f cd M Ed 0 F 1 F 0. 8b x 1 1 c yd F E 1 d x x f y E 1 f cd F 1 1 B M Rd M Ed разрушаване откъм бетона без натискова армировка 15

16 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ изчисляване на армировката в правоъгълно сечение, натоварено на огъване M M 0.8 b x d 0. 4x Rd Ed f cd 0.3b f cd x 0.8b x d f cd M Ed 0 x lim cu cu yd x x lim d x 0. lim 45d M d 0.4x 0.8b x f d 0. x clim Fc lim lim lim cd 4 lim F M d d F M M Ed M clim F F F 1 clim F 1 1 f yd разрушаване откъм бетона с натискова армировка по изчисление 16

17 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ изчисляване на армировката в правоъгълно сечение, натоварено на огъване z d d 0. 95d разрушаване откъм опънната армировка 17

18 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ изчисляване на армировката в елементи, подложени на нецентричен натиск Уравнения общо три-две равновесни и едно за връзка между деформациите по височина на сечението Неизвестни при дадени размери на сечението четири - армировки, деформации и височина на натискова зона 18

19 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ изчисляване на армировката в елементи, подложени на нецентричен натиск Обикновено се приема : сумата от двете армировки да е минимум; двете армировки да са равни; друго съотношение между двете армировки криви на носимоспособност 19

20 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ изчисляване на армировката в елементи, подложени на нецентричен натиск m C1/15 - C50/60 BSt 500 m1 m 1 d 1 /h=0.10 b 1 /b=0.10 m m n= n=0.0 n=0. m n= m 1 m m 1 m 1 m n=1.0.0 m n= m 1 m n=0.4 n=0.6 m m n Ed tot N bhf Ed cd, tot bh m f f Ed, y yd cd M bh Ed, y f, tot cd m Ed, z tot bh f f M bh cd yd Ed, z f cd 0

21 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ изчисляване на армировката в елементи, подложени на нецентричен натиск m C1/15 - C50/60 BSt 500 m 1 m d 1 /h=0.10 b 1 /b=0.10 m m n= n=0.0 m n=0. m 1 m 1 n= m m m n=1.0 m n= n= n=0.6 m 1 m 1 m m n Ed tot N bhf Ed cd, tot bh m f f Ed, y yd cd M bh Ed, y f, tot cd m Ed, z tot bh f f M bh cd yd Ed, z f cd 1

22 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ изчисляване на армировката в елементи, подложени на нецентричен натиск n Ed.8 B500 d'/h= m Ed n tot Ed N f c, tot c Ed cd f f yd cd m Ed, tot M c Ed hf tot c cd f f cd yd

23 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ определяне на широчината на натисковата зона 3

24 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ПРОВЕРКИ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ определяне на широчината на натисковата зона 4

25 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ПРОВЕРКИ ЗА НАПРЕЧНИ СИЛИ 5

26 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ПРОВЕРКИ ЗА НАПРЕЧНИ СИЛИ 6

27 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ПРОВЕРКИ ЗА НАПРЕЧНИ СИЛИ 7

28 V Rd. КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ mm B. ПРОВЕРКИ ЗА НАПРЕЧНИ MPaСИЛИ f ck е характеристичната якост на натиск на НОСИМОСПОСОСОБНОСТ НА ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧЕНИЕ,БЕЗ НАПРЕЧНА бетона; АРМИРОВКА ПО ИЗЧИСЛЕНИЕ ct 0.1k 3, 100 fck k 1. 0 d 0. 0 b d w d mm е работната височина на сечението; ПРИЕМА СЕ ПО-ГОЛЯМАТА ОТ ДВЕТЕ СТОЙНОСТИ mm е площта на напречното осечение на опънната армировка, която продължава на разстояние V зад разглежданото 3 сечение, не Rd ct k f помалко от d bd, ck 0.15 cp b w cp b d f ck MPa е характеристичната якост на натиск на бетона; mm е площта на напречното осечение на опънната армировка, която продължава на разстояние зад разглежданото сечение, не по-малко от d bd w 0. 0 b d w d е работната височина на сечението; bd е необходимата дължина на закотвяне на армировката; b w mm е най-малката широчина на напречното сечение в опънната зона; N cp cd е изчислителното нормално Ed 0. f MPa c напрежение в центъра на тежестта на напречното сечение (положително при натиск); N Ed N е изчислителната нормална сила в сечението (положителна при натиск); mm c е общата площ на напречното сечение на бетона. d 8

29 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ПРОВЕРКИ ЗА НАПРЕЧНИ СИЛИ НОСИМОСПОСОСОБНОСТ НА ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧЕНИЕ,БЕЗ НАПРЕЧНА АРМИРОВКА ПО ИЗЧИСЛЕНИЕ НАМАЛЕНИЕ НА ПРИНОСА НА ТОВАРИ, РАЗПОЛОЖЕНИ В БЛИЗОСТ ДО ОПОРИТЕ 9

30 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ПРОВЕРКИ ЗА НАПРЕЧНИ СИЛИ НОСИМОСПОСОСОБНОСТ НА ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧЕНИЕ,БЕЗ НАПРЕЧНА АРМИРОВКА ПО ИЗЧИСЛЕНИЕ ПРОВЕРКА ЗА НОСИМОСПОСОБНОСТТА НА НАТИСКОВИЯ ДИАГОНАЛ V Ed 0.5b w d n f cd f ck n коефициент за намаляване на якостта на бетона вследствие пукнатините от срязване 30

31 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ПРОВЕРКИ ЗА НАПРЕЧНИ СИЛИ ЕЛЕМЕНТИ С НАПРЕЧНА АРМИРОВКА ПО ИЗЧИСЛЕНИЕ при вертикални стремена, носимоспособността е по-малката от следните две стойности n 0.6 за f ck 60MPa cw V V 1.0 cot.5 z w Rd, ywd Rd,max f cwbw f cot cot cd n z 1 tan за конструкции без предварително напрягане 31

32 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ПРОВЕРКИ ЗА НАПРЕЧНИ СИЛИ ЕЛЕМЕНТИ С НАПРЕЧНА АРМИРОВКА ПО ИЗЧИСЛЕНИЕ k cw b w V z Ed n 1 f cd k.9 w V Ed.5zf ywd k.0 cot k k 4 w zf V ywd Ed cot 3

33 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ПРОВЕРКИ ЗА НАПРЕЧНИ СИЛИ СРЯЗВАНЕ МЕЖДУ РЕБРОТО И ПОЯСА ПРИ Т-СЕЧЕНИЯ h f 1 ved cot f f f yd 33

34 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ПРОВЕРКИ ЗА НАПРЕЧНИ СИЛИ СРЯЗВАНЕ В РАБОТНИ ФУГИ тип повърхност описание c μ 1 много гладки повърхности на елементи, които са бетонирани в стоманен, пластмасов или специално оформен дървен кофраж гладки загладени или екструдирани повърхности, както и свободно оставени повърхности без допълнителна обработка след вибрирането грапави повърхности с минимум 3mm грапавина през около 40mm разстояние, получена чрез награпавяване, оголване на добавъчните материали или чрез други методи с подобен ефект назъбени повърхности с дюбели от бетон v Rdi c v Ed, i f ctd v VEd vedi Rdi z bi m f m in co 0. 5n n yd cd f при динамични въздействия и проверки на умора с=0 34

35 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ПРОВЕРКИ ЗА НАПРЕЧНИ СИЛИ СРЯЗВАНЕ В РАБОТНИ ФУГИ 35

36 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА УСУКВАНЕ 36

37 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА УСУКВАНЕ 37

38 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА УСУКВАНЕ Проверка за натискови диагонали при съвместно действие на напречни сили и усукващ момент T T Rd,max Проверка за необходимост от напречна армировка T T Ed Ed V V Определяне на армировката V V Ed Rd, с Rd, с Ed Rd,max 1,0 1,0 Аl 0,5. TEd.cot fyd Аw 0,5. TEd.tan f u ywd k k k 38

39 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА УСУКВАНЕ АРМИРОВКА, КОЯТО УЧАСТВА В ПОЕМАНЕТО НА УСУКВАЩИТЕ МОМЕНТИ 39

40 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА ПРОДЪНВАНЕ 40

41 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА ПРОДЪНВАНЕ 41

42 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА ПРОДЪНВАНЕ arctan 6 4

43 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА ПРОДЪНВАНЕ 43

44 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА ПРОДЪНВАНЕ 44

45 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА ПРОДЪНВАНЕ? 45

46 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА ПРОДЪНВАНЕ НОСИМОСПОСОБНОСТ БЕЗ НАПРЕЧНА АРМИРОВКА ПО ИЗЧИСЛЕНИЕ v Rd ПРИЕМА СЕ ПО-ГОЛЯМАТА ОТ СЛЕДНИТЕ ДВЕ СТОЙНОСТИ C k3, c Rd, c, 100l fck cp MPa v Rd 3, c k fck 0.10 cp MPa 46

47 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА ПРОДЪНВАНЕ ЕЛЕМЕНТИ С НАПРЕЧНА АРМИРОВКА ПО ИЗЧИСЛЕНИЕ v Rd, c 0.75vRd, c 1.5 d r w u 1 f ywd, ef d eff in MPa 47

48 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА ПРОДЪНВАНЕ ЕЛЕМЕНТИ С НАПРЕЧНА АРМИРОВКА ПО ИЗЧИСЛЕНИЕ 48

49 . КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ C. ПРОВЕРКИ НА ПРОДЪНВАНЕ ЕЛЕМЕНТИ С НАПРЕЧНА АРМИРОВКА ПО ИЗЧИСЛЕНИЕ 49

50 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ВЪВЕДЕНИЕ Проверка за ограничаване на напреженията; Проверка за премествания; Проверка за пукнатини; Проверка за вибрации. 50

51 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ВЪВЕДЕНИЕ напречните сечения могат да се приемат за ненапукани, ако напреженията на опън при огъване не надвишват f ctm. необходимо е да се намерят геометричните характеристики на редуцираното (напукано) сечение, в което от работа се изключва бетонът в опънна зона. 51

52 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ВЪВЕДЕНИЕ ефективен модул на еластичност E c, ef M M ht qp M ht E cm 1 M qp 5

53 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. ВЪВЕДЕНИЕ 53

54 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАПУКАНОТО СЕЧЕНИЕ, НА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 54

55 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАПУКАНОТО СЕЧЕНИЕ, НА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ d x x 1 c c ---- ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧЕНИЕ x d x F F F 1 c 1 1E 0. 5bx cec, ef E при известни размери на напречното сечение и при известни армировки 55

56 56 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАПУКАНОТО СЕЧЕНИЕ, НА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ ---- ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧЕНИЕ * 0.5 / 0.5 / ,,,, 1, 1 d d b b x x x d d x bx x x d x bx x x d E E x d x bxe E x x d E x d x E bx E x x d ef c ef c ef c ef c c c ef c c c d d b b b x

57 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАПУКАНОТО СЕЧЕНИЕ, НА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ ---- ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧЕНИЕ I cr bx d x x d c M I cr x M d x; x ; ; 1 d Icr Icr M 57

58 58 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАПУКАНОТО СЕЧЕНИЕ, НА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ ---- ПЛОЧОГРЕДОВО СЕЧЕНИЕ b b b h d d b b b h x x eff f eff f b b b h d d b b b h b b b h x eff f eff f eff f d x x d h x b b x b I f eff eff cr

59 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ОГРАНИЧАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА Напреженията на натиск в бетона се ограничават, за да се избегне образуването на надлъжни пукнатини, микропукнатини или високо ниво на пълзене. Напреженията на опън в армировката се ограничават, за да се избегнат нееластична деформация, недопустими пукнатини или преместване. 59

60 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ОГРАНИЧАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА Напрежения на натиск в бетона при характеристична комбинация c 0.6 f ck 0.45 c f ck трябва да се отчита нелинейното пълзене Напрежения на опън в армировката при характеристична комбинация 0.8 f yk 60

61 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ШИРОЧИНАТА НА ПУКНАТИНИТЕ 61

62 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ШИРОЧИНАТА НА ПУКНАТИНИТЕ максимална широчина при квази-постоянна комбинация wmax 0. 3mm w k r, max m cm r,max е максималното разстояние между пукнатините; m е средната деформация на опънната армировка при меродавна комбинация; cm е средната деформация на бетона между пукнатините. 6

63 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ако r 3.4c,max c b i B. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ШИРОЧИНАТА НА ПУКНАТИНИТЕ, 5 c p, eff fctm kt 1 e p, eff p, eff m cm 0. 6 E E 63

64 3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ B. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАНИЯТА II 1 I r за еднократно натоварване; 0.5 за продължително действащи товари или за много цикли на повтарящи се товари. при елементи, натоварени на огъване може да се приеме r M cr M 64

65 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ сглобяема греда 65

66 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ сглобяема греда 66

67 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ сглобяема греда 67

68 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ сглобяема греда 68

69 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ сглобяема греда 69

70 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ сглобяема греда 70

71 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ сглобяема греда 71

72 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ скрит ригел 7

73 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ скрит ригел 73

74 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ скрит ригел 74

75 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ скрит ригел 75

76 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ скрит ригел 76

77 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ скрит ригел 77

78 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ монолитна връхна конструкция 78

79 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ монолитна връхна конструкция 79

80 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ монолитна връхна конструкция 80

81 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ монолитна връхна конструкция 81

82 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ монолитна връхна конструкция 8

83 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ монолитна връхна конструкция 83

84 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ монолитна връхна конструкция 84

85 колона на стълб 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ 85

86 колона на стълб 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ 86

87 колона на устой 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ 87

88 колона на устой 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ 88

89 крило на устой 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ 89

90 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ крило и ригел на устой 90

91 ригел на устой 4. ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ 91

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

Microsoft Word - vapros2

Microsoft Word - vapros2 Въпрос 2: Пътни конструкции на пътни и железопътни мостове 2.1. Общи положения Пътната конструкция има предназначение да пренесе колесните товари от возила намиращи се върху пътното платно (релсовите нишки)

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 08 Брой Issue ANNUAL OF TE UNIVERSITY OF ARCITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена:.09.07 г. Приета:..07

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63>

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63> МКЕ в геомеханиката 1. 1D, 2D и 3D задачи в геомеханиката и дискретизация по МКЕ а. б. Фиг. 1 1D а. Деформируем пласт с ограничена дебелина; б. Модел по МКЕ Фиг. 2 2D Задачи за равнинна деформация (plane

Подробно

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

АНАЛИЗ НА ЗАДВИЖВАНЕТО НА МЕХАНИЗМА НА РЯЗАНЕ ПРИ БАНЦИГОВИ МАШИНИ

АНАЛИЗ НА ЗАДВИЖВАНЕТО НА МЕХАНИЗМА НА РЯЗАНЕ ПРИ БАНЦИГОВИ МАШИНИ УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3/0 (3) MANAGEMENT AN SUSTAINABLE EVELOPMENT 3/0 (3) КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАДВИЖВАНЕТО НА БАНЦИГОВИ МАШИНИ Лесотехнически университет, София Резюме Направен е критичен анализ

Подробно

Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способнос

Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способнос Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способност на стените съгласно EN 1995-1-1 Съдържание Предназначение,

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Microsoft Word - NPSSZR doc

Microsoft Word - NPSSZR doc МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба от 007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 007 г.) Г л а в

Подробно

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно