Zinacef Art 30_

Размер: px
Започни от страница:

Download "Zinacef Art 30_"

Препис

1 Приложение I Списък на имената, лекарствени форми, количество на единица, в %, за, пътища на на лекарствените продукти, притежатели на разрешение за в държавите членки 1

2 Австрия Австрия Австрия Австрия Белгия Белгия Белгия GmbH, Albert Schweitzer- Gasse 6, A-1140 Wien АВСТРИЯ GmbH, Albert Schweitzer- Gasse 6, A-1140 Wien АВСТРИЯ GmbH, Albert Schweitzer- Gasse 6, A-1140 Wien АВСТРИЯ GmbH, Albert Schweitzer- Gasse 6, A-1140 Wien АВСТРИЯ GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul Genval БЕЛГИЯ GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul Genval БЕЛГИЯ GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul Genval БЕЛГИЯ Curocef 1500 mg - Trockenstechampu llen Curocef 1500 mg Trockensubstanz zur Infusionsbereitung Curocef 250 mg - Trockenstechamup llen Curocef 750 mg - Trockenstechampu llen или или или Инжекция : /15ml Инфузия : /15 ml + 50ml или 100 ml /15 ml + 50ml или 100 ml 250 mg/1 ml или /2-5ml /3 ml или 750 mg/6 10 ml /50ml /15ml /6ml 2

3 България България България Кипър Кипър Glaxo Group Ltd.,, Middlesex UB6 Glaxo Group Ltd.,, Middlesex UB6 Glaxo Group Ltd.,, Middlesex UB6 Glaxo Group Limited Middlex UB6 Glaxo Group Limited Middlex UB6 1.5 g powder for solution for injection Зинацеф 1.5 g прах за 750 mg powder for solution for injection Зинацеф 750 mg прах за 750 mg powder for solution for injection Зинацеф 750 mg прах за /15ml /6ml /3ml /50ml /15ml 3

4 Кипър Кипър Чехия Чехия Чехия Чехия Glaxo Group Limited Middlex UB6 Glaxo Group Limited Middlex UB6 Glaxo Group Ltd., Glaxo Welcome House, Berkeley avenue,, Middlesex UB6 Glaxo Group Ltd., Glaxo Welcome House, Berkeley avenue,, Middlesex UB6 Glaxo Group Ltd., Glaxo Welcome House, Berkeley avenue,, Middlesex UB6 Glaxo Group Ltd., Glaxo Welcome House, Berkeley avenue,, Middlesex UB6 1.5G 1.5G 750 mg 750 mg /6ml /3ml /50ml /15ml /3ml /6ml 4

5 Дания Дания Дания Дания Дания Дания Естония Естония A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ДАНИЯ A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ДАНИЯ A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ДАНИЯ A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ДАНИЯ A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ДАНИЯ A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ДАНИЯ Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House,,, Middlesex, UB6 Glaxo Group LtdGlaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,, Middlesex, UB6, интрамускулно, интрамускулно /50ml /15ml /1ml /2ml /3ml /6ml 5

6 Финландия Финландия Финландия Финландия Финландия Финландия Франция GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI Espoo, ФИНЛАНДИЯ GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI Espoo, ФИНЛАНДИЯ GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI Espoo, ФИНЛАНДИЯ GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI Espoo, ФИНЛАНДИЯ GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI Espoo, ФИНЛАНДИЯ GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI Espoo, ФИНЛАНДИЯ Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles Marly-le-Roi Cedex ФРАНЦИЯ Zinnat / /суспензи я / /суспензи я /суспензи я / /суспензи я /суспензи я /суспензи я /15ml / ml /2ml /2ml /3ml /6ml /50ml 6

7 Франция Франция Франция Гърция Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles Marly-le-Roi Cedex ФРАНЦИЯ Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles Marly-le-Roi Cedex ФРАНЦИЯ Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles Marly-le-Roi Cedex ФРАНЦИЯ GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, Halandri, Athens ГЪРЦИЯ Zinnat Zinnat Zinnat ител за и (Само едно РУ за 250 mg количество на вещество) и /ФЛАКОН Гърция GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, Halandri, Athens ГЪРЦИЯ /ФЛАКОН Гърция Унгария GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, Halandri, Athens ГЪРЦИЯ GlaxoSmithKline Kft Bp, Csörsz u. 43. УНГАРИЯ /ФЛАКОН 7

8 Унгария Унгария Унгария Унгария Исландия Исландия Исландия Исландия Ирландия GlaxoSmithKline Kft Bp, Csörsz u. 43. УНГАРИЯ GlaxoSmithKline Kft Bp, Csörsz u. 43. УНГАРИЯ GlaxoSmithKline Kft Bp, Csörsz u. 43. УНГАРИЯ GlaxoSmithKline Kft Bp, Csörsz u. 43. УНГАРИЯ GlaxoSmithKline ehf. Thverholt Reykjavík. ИСЛАНДИЯ GlaxoSmithKline ehf. Thverholt Reykjavík. ИСЛАНДИЯ GlaxoSmithKline ehf. Thverholt Reykjavík. ИСЛАНДИЯ GlaxoSmithKline ehf. Thverholt Reykjavík. ИСЛАНДИЯ GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16 ИРЛАНДИЯ Инжекционен Инжекционен или + 1 x 2ml ител +1 x 6ml ител /50ml /15ml /3ml /6ml 8

9 Ирландия Ирландия GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16 ИРЛАНДИЯ GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16 ИРЛАНДИЯ или или или Curoxim ител за /ml Curoxim 500mg ител за 500mg/2ml Curoxim ител за /3ml Curoxim 1g ител за 1g/10ml 9

10 Curoxim 1g ител за 1g/4ml Литва Литва Литва Limited,, Middlesex, UB6 0HE, Limited,, Middlesex, UB6 0HE, Limited,, Middlesex, UB6 0HE, Curoxim 2g Curoxim Curoxim ител за ител за / / / 2g 10

11 Люксембург Люксембург Люксембург Люксембург Люксембург Малта Малта GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B WAVRE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B WAVRE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B WAVRE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B WAVRE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B WAVRE Limited Glaxo Wellcome House Middlesex UB6 0HE Limited Glaxo Wellcome House Middlesex UB6 0HE /50ml /15ml /6ml /50ml /3ml /2ml /1ml 11

12 Малта Малта Нидерландия Нидерландия Нидерландия Limited Glaxo Wellcome House Middlesex UB6 0HE Limited Glaxo Wellcome House Middlesex UB6 0HE Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg LZ ZEIST НИДЕРЛАНДИЯ Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg LZ ZEIST НИДЕРЛАНДИЯ Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg LZ ZEIST НИДЕРЛАНДИЯ инфузионна / 6ml /3ml /15ml /100ml 2ml (интравенозно) 250 mg 1 ml (интрамускулно) Нидерландия Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg LZ ZEIST НИДЕРЛАНДИЯ 6ml (интравенозно) 750 mg 3 ml (интрамускулно) 12

13 Норвегия Норвегия Норвегия Норвегия Норвегия Норвегия Полша GlaxoSmithKline AS Forskningsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo НОРВЕГИЯ GlaxoSmithKline AS Forskningsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo НОРВЕГИЯ GlaxoSmithKline AS Forskningsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo НОРВЕГИЯ GlaxoSmithKline AS Forskningsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo НОРВЕГИЯ GlaxoSmithKline AS Forskningsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo НОРВЕГИЯ GlaxoSmithKline AS Forskningsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo НОРВЕГИЯ GlaxoSmithKline Export Ltd. 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS или /50ml /15ml /1ml /2ml /6ml /3ml /15ml /50-100ml (Monovial) 13

14 Полша Португалия Португалия Румъния Румъния GlaxoSmithKline Export Ltd. 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS GlaxoWellcome Farmacêutica Lda Rua Dr António Loureiro Borges nº3 Arquiparque Miraflores Algés ПОРТУГАЛИЯ GlaxoWellcome Farmacêutica Lda Rua Dr António Loureiro Borges nº3 Arquiparque Miraflores Algés ПОРТУГАЛИЯ Limited, GlaxoSmithKline House,,, Middlesex, UB6, Limited, GlaxoSmithKline House,,, Middlesex, UB6, Curoxime Curoxime или или ител за ител за, /3ml i.m. /6ml i.v. i.v. (Monovial) /6ml /3ml /6ml /3ml 14

15 Словения Словения Швеция Швеция Швеция Великобритания Великобритания Великобритания GSK d.o.o., Ljubljana Cvetkova ulica 29 SI-1000 Ljubljana СЛОВЕНИЯ GSK d.o.o., Ljubljana Cvetkova ulica 29SI-1000 Ljubljana СЛОВЕНИЯ GlaxoSmithKline AB Box Solna ШВЕЦИЯ GlaxoSmithKline AB Box Solna ШВЕЦИЯ GlaxoSmithKline AB Box Solna ШВЕЦИЯ Ltd, Stockley Park West, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BT Ltd, Stockley Park West, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BT Ltd, Stockley Park West, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BT 1500mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje 750 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje или или / / и интрамускулно и интрамускулно и интрамускулно /15ml /50ml /3ml /6ml 15

ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНА/И ФОРМА/И, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНА/И ФОРМА/И, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕ ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНА/И ФОРМА/И, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ/ТЕ ПРОДУКТ/И, ЗАЯВИТЕЛ/И, ПРИТЕЖАТЕЛ/И

Подробно

BG

BG ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНА/И ФОРМА/И, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ/ТЕ ПРОДУКТ/И, ЗАЯВИТЕЛ/И, ПРИТЕЖАТЕЛ/И

Подробно

Priligy Art. 29(4) - Annex_I_II_III_BG

Priligy Art. 29(4) - Annex_I_II_III_BG ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ, КОЛИЧЕСТВОТО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В % ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ, ЗАЯВИТЕЛИ/ПРИТЕЖАТЕЛИ НА

Подробно

Microsoft Word - Valtrex - Annex I-II-III - bg.doc

Microsoft Word - Valtrex - Annex I-II-III - bg.doc ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ, ПРИТЕЖАТЕЛ/И НА РАЗРЕШЕНИЕ

Подробно

SABAs_Art 31 _1347_PRAC recommendation

SABAs_Art 31 _1347_PRAC recommendation Приложение I Списък на имената, лекарствените форми, количество на активното вещество в дозова единица, в %,, пътища на на лекарствените продукти, притежатели на разрешение за в държавите членки 1 за даден

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2015 г. -7.5% спад в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода юни-септември 2015 г. спрямо 2014 г. Спад от -7.3% при посещенията с цел

Подробно

Европейски индекс на настигането

Европейски индекс на настигането Индекс на настигането: пето издание TheCatchUpIndex.eu Догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС? София, 27 април 2016 г. 12 години от началото на петото разширяване

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2011 г.) 7.4% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - март 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 9.3% при

Подробно

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 717 718. Техният

Подробно

Press release_Tourism L

Press release_Tourism L Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2010 година Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г. са 283.8 хил. или с 29.7% по-малко в сравнение с март

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ-МАЙ 2015 г.) 7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. Увеличение от 64.1% при посещенията

Подробно

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ НОЕМВРИ 2011 г.) 4.5% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - ноември 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 5.7%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ ЮНИ 2014 г.) 5.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-юни 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 4% при посещенията

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2010 г. са 355.9 хил., или с 31.9% помалко в сравнение с юли

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2014 г.) 5,6 % ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България за периода януари септември 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Приходите от

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2010 г. са 379.7 хил., или с 30.6% по-малко в сравнение

Подробно

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ СЕПТЕМВРИ 2012 г.) 2.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари септември 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ 2015 г.) 10.2% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през януари 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. Увеличение от 91% при посещенията с цел гостуване

Подробно

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ АВГУСТ 2012 г.) 2.4% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари август 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от 2.19%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАЙ 2014 г.) 6.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 5% при посещенията

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение

Подробно

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2013 г.) 8.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-март 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Увеличение от 11.1% при

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС, май ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС, май ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС - ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ През периода януари - май 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 12.3% съответния период на та година и възлиза на 6.3 млрд. лева (табл. 1.1 и

Подробно

What is the European Health Insurance Card (EHIC)

What is the European Health Insurance Card (EHIC) MEMO/11/406 Брюксел, 16 юни 2011 г. Здраве готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта! Когато сте на почивка, очаквайте... неочакваното! Планирате да пътувате

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.6% 2016 г. и е в размер на 10 418.6

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2011 г. са 398.0 хил., или с 4.8% повече в сравнение с

Подробно

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% 2017 г. и е в размер на 37 697.5 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял със 7.3% спрямо същия месец на година и надвишава 1.7 млрд. лева (табл.1.1

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 25% спрямо година и възлиза на 18.6 млрд. лева (табл. 1.1 и 1.2). Основните търговски

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 1.4% година и е в размер на над 7.4 млрд.

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - февруари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял с 8.1% спрямо същия период на година

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.5% 2017 г.

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.2% 2014 г. и е в размер на

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 4.6% предходната година и е в размер на над

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 33.6% 2010 г. и възлиза на 24.7 млрд. лева (табл. 1.1 и 1.2). Основните търговски партньори

Подробно

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 2.2 месец на 2018 г. и е в размер на 3 164.6 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението).

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 5.1% 2018 г. и е в размер на 19 029.6 млн. лева

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.3% 2018 г. и е в размер на 12 749.1

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - май 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - май 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 6.9% 2018 г. и е в размер на 15 925.9 млн. лева

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Lovenox EMEA-H-A

Lovenox EMEA-H-A ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък та, лекарствета форма, концентрация, чин прилагане, притежател в държавата Лекарстве форма Път въвеждане Съдържание Австрия Австрия Австрия Австрия Австрия sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.0 2018 г. и е в размер на 9 607.1 млн.

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.7% 2017 г. и е в размер

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - август 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - август 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АВГУСТ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - август 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.1% 2017 г. и

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - септември 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - септември 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.1% 2017

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.6% година и е в размер на 23.8 млрд. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски

Подробно