LEPTIN AND ADIPONECTIN – DIAGNOSTIC MARKERS FOR POLYCYSTIC OVARY SINDROME IN ADOLESCENCE

Размер: px
Започни от страница:

Download "LEPTIN AND ADIPONECTIN – DIAGNOSTIC MARKERS FOR POLYCYSTIC OVARY SINDROME IN ADOLESCENCE"

Препис

1 ВЛИЯНИЕ НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО ВЪРХУ ГИНЕКОЛОГИЧНОТО ЗДРАВЕ В ПУБЕРТЕТА Д-р С.Кедикова МУ-СОФИЯ СБАЛАГ Майчин дом ЕАД - София

2 Наднормено тегло Наднорменото тегло и затлъстяване представляват световен проблем, който засяга почти всяко пето дете Броят на публикациите, които описват влиянието на BMI и мастната тъкан върху менструалната функция се увеличава, но малка част от тях касаят пубертетната възраст

3 BMI= kg/m 2 BMI норма BMI 25,1 30 наднормено тегло BMI > 30 затлъстяване

4 СТАТИСТИКА Честотата на затлъстяването от 10% до 40-50%, като се различава за отделни страни и за отделни региони на дадена страна. България: Девойки години, по СЗО Данни от национално представително проучване на храненето на учениците, проведено през от Националния център по обществено здраве и анализи и Катедра Педиатрия, МУ-София сочат:

5 Защо е важно? Наднорменото тегло и затлъстяване често се свързват със сериозни метаболитни и ендокринни нарушения като: ССЗ Метаболитен синдром Диабет тип 2 Тези състояния потенциално могат да доведат до компрометиране на репродуктивната функция на жената, като дебютират предимно с менструални нарушения още през пубертета

6 Менструални нарушения Основната причина за посещение при гинеколог в годините след менархе е нарушение на менструалната функция Олигоменорея (29.38%) Вторична аменорея (18.36%) СПКЯ (11-26%)

7 СПКЯ Системно полигландуларно нарушение Нарушение на яйчниковата функция, инсулиновата обмяна, както и периферния метаболизъм на стероидни хормони в женския организъм. Състояние на ановулация и хиперандрогенемия с наличие на инсулинова резистентност и хиперинсулинемия % през пубертета, като % са с наднормено тегло и около 90% - ИР Има данни, че СПКЯ е най-честата причина за хиперандрогенемия и ановулация сред девойки с наднормено тегло в годините след менархе. В % от случаите, девойки със СПКЯ имат и метаболитен синдром, което е 4-5 пъти над честотата в останалата популация.

8 КАК НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО ПОВЛИЯВА РЕПРОДУКТИВНАТА ФУНКЦИЯ МАСТНА ТЪКАН Ендокринна функция Метаболитна функция Терморегулаторна функция Протективна функция

9 Цел Да се анализират менструалните нарушения в пубертетно-юношеската възраст и връзката им с наднорменото тегло и затлъстяване

10 Дизайн на проучването Проспективно клинико-епидемиологично проучване, включващо 159 участници Критерии за включване: възраст между 13 и 18 години липса на прием на медикаменти, повлияващи репродуктивната функция липса на друга едокринна патология с надбъбречен, тиреоиден, хипофизарен произход, диабет липса на бременност подписано информирано съгласие

11 Материал и методи СПКЯ е честа причина за менструални нарушения в пубертетно-юношеската възраст Свързан е с характерна хормонална констелация, наднормено тегло и ИР Поради това СПКЯ беше избран като основен показател, за разделяне на пациентската група група А условно наречени : непълна форма на СПКЯ (PCO-like syndrome) група Б СПКЯ

12 Честотно разпределение на BMI (по СЗО) при изследвания контингент 1-нормално тегло 2-наднормено тегло 3-затлъстяване В контролната група преобладават девойките с нормално тегло, докато в групата на девойки с менструални нарушения 65,6% са с повишен BMI

13 Разпределение на девойките с ИР според BMI 1 - нормално тегло 2 - наднормено тегло 3 - затлъстяване Синьо без ИР Червено с ИР Интересен е фактът, че в групата на наднормено тегло все още преобладават Инсулинова резистентност се среща по-често сред девойки с наднормено тегло и затлъстяване, от колкото сред тези с нормална телесна маса. девойките с неувреден инсулинов метаболизъм

14 Рискови фактори за възникване на менструални нарушения Наднормения BMI (СЗО) спрямо нормалния увеличава риска за възникване на менструални нарушения около 3,8 пъти, а затлъстяването спрямо нормалното тегло 12 пъти; Увеличението на обиколката на талията с 1 см увеличава риска за менструални нарушения с около 8%; Увеличението на съотношението талия/ханш с увеличава риска за възникване на менструални нарушения с около 9%; Рискът за възникване на менструални нарушения (включително и в двете им разновидности) е по-висок при затлъстяване отколкото само при наднормено тегло

15 Корелация на лептин и адипонектин с обследваните параметри Лептин Адипонектин изразено правопропорционално умерено обратнопропорционално BMI Мастна тъкан талия талия/ханш IRI HOMA

16 Взаимовръзка на разглежданите адипоцитокини с менструалните нарушения Увеличението на лептина с 1 ng/ml води до увеличение на риска за възникване на менструални нарушения с около 20% Увеличението на адипонектина с 1 g/ml води до намаляване на риска за възникване на менструални нарушения с около 10%

17 Изводи Има връзка между наднорменото тегло и менструалните нарушения по типа олиго -/аменоря в пубертетно-юношеската възраст. Наднорменото тегло и инсулиновата резистентност, заедно или поотделно се явяват рискови фактори за развитието на менструалните нарушения в пубертетно-юношеската възраст. Нивото на лептин корелира правопропорционално с обследваните показатели, характеризиращи телесното тегло и инсулиновия метаболизъм. Повишението му е рисков фактор за развитие на менструални нарушения в пубертетно-юношеската възраст.

18

АНАЛИЗ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2019 Думата диабет е с гръцки произход и означава пр

АНАЛИЗ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2019 Думата диабет е с гръцки произход и означава пр АНАЛИЗ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2019 Думата диабет е с гръцки произход и означава преминавам. Асоциира се със затрудненото преминаване

Подробно

Национална Спортна Академия София, България

Национална Спортна Академия София, България Национална Спортна Академия София, България Физическо развитие и физическа подготовка при подрастващи гимнастици Илия Кючуков, Стефан Колимечков, Илия Янев, Албена Александрова, Диляна Зайкова, Емил Стоименов,

Подробно

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни прегледи Периодичност на консултативните прегледи

Подробно

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ I. Анализ на здравния проблем. 1. Анализът на здравния проблем включва: 1.1. Описание на здравния проблем,

Подробно

Факторът магнезий 1

Факторът магнезий 1 СЪДЪРЖАНИЕ МАГНЕЗИЙ - МИНЕРАЛЪТ, КОЙТО СЕ БОРИ СЪС СЪРДЕЧНИТЕ БОЛЕСТИ И ПАЗИ ЗДРАВИ КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ... з Една типична история... 4 Сърдечното заболяване - епидемията на двадесети век 5 Храненето и

Подробно

1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Н

1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Н 1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Научното жури; Репуликански консултант по Акушерство

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн I. Общи положения и постулати 1. Общи положения Диагностиката

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА КAТЕДРА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ Д-Р ДАНИЕЛА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА КAТЕДРА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ Д-Р ДАНИЕЛА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА КAТЕДРА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ Д-Р ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КАРДИО-МЕТАБОЛИТНИЯ

Подробно

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хо

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хо ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението 10-12 октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хотел Пловдив Слънчев бряг Четвъртък 10 октомври Уточняват

Подробно

Приложение № 15

Приложение № 15 Приложение 13 - ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ по профилактика стр.1/21 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ, ФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резистентност към тях 9.1. Потребление на макролиди по държави

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и безопасни подходи в профилактика, диагностика и терапия

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2017) 254 final

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ  Брюксел, г.  COM(2017) 254 final Основания за предложението Нощният труд - над 400 000 души у нас СЗО - трайно уврежда здравето на работещите: - необходимо е качествено възстановяване и - значителното му ограничаване, където е възможно

Подробно

Microsoft Word - 2.Kruvotechenia_1.doc

Microsoft Word - 2.Kruvotechenia_1.doc 1 КРЪВОТЕЧЕНИЯ ОТ ГЕНИТАЛИИТЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ - АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ. Проф. М. Сираков, СБАЛАГ Майчин дом ЕАД Поведението се определя до голяма степен от възрастта на пациента, съобразно

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ДЕЙНОСТИ НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕДИАТРИЯ ПО ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПО ПРОГРАМА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" И НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Антонина Тодорова Гегова, дм Катедра анатомия и хистология, патология и съдебна медицина Софийски университет Св. Климент

Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Антонина Тодорова Гегова, дм Катедра анатомия и хистология, патология и съдебна медицина Софийски университет Св. Климент Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Антонина Тодорова Гегова, дм Катедра анатомия и хистология, патология и съдебна медицина Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет/уб Лозенец Относно Процедура

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MyKi Care Health care product for baby Д-р Велимир Симов Зав.неонатологично отделение 1 мбал - София Повишена температура в детска възраст Общ брой на хоспитализирани деца между 0 и 14 години е над 60%

Подробно

S.Staneva

S.Staneva Епидемиологични особености на листериозата в България Станева, Св., Константинов, Р., Христова, И., Кунчев, А. Медицински университет Варна, НЦЗПБ, МЗ Листериозата е инфекция с множествен механизъм на

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

Bel_Mlada i zrqla_25april2019.indd

Bel_Mlada i zrqla_25april2019.indd ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 17 19 май 2019 Интер Експо Център София НАУЧНА ПРОГРАМА 17 май 2019 (петък) ЗАЛА 4 13.45 14.00 Откриване на конференцията 14.00

Подробно

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен 5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 31 март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен център на МУ-Плевен, гр. Плевен Под егидата на Ректора

Подробно

Slide 1

Slide 1 Човешкият организъм започва своето индивидуално развитие от оплодена яицеклетка наречена зигота. Тя се дели многократно, образуват се множество клетки, които се специалират да изпълняват определени функции

Подробно

2. Изследване на операциите и моделиране. Моделиране на обществените процеси. Същност на моделирането. Структура на процеса на моделиране

2. Изследване на операциите и моделиране. Моделиране на обществените процеси. Същност на моделирането. Структура на процеса на моделиране 2. Изследване на операциите и моделиране. Същност на моделирането. Моделиране на обществените процеси. 1 Структура Терминология Етапи на изследването на операциите Модели и моделиране 2 Терминология 3

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

Prevora Annex I-II-III - H-A BG

Prevora Annex I-II-III - H-A BG ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ОЗНАЧЕНИЯТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от Генерал-майор проф. Стоян Димитров Тонев, д.м.н. Началник на Военно-медицинска Академия София, Член на Научно жури по процедура за

Р Е Ц Е Н З И Я от Генерал-майор проф. Стоян Димитров Тонев, д.м.н. Началник на Военно-медицинска Академия София, Член на Научно жури по процедура за Р Е Ц Е Н З И Я от Генерал-майор проф. Стоян Димитров Тонев, д.м.н. Началник на Военно-медицинска Академия София, Член на Научно жури по процедура за защита на дисертация за придобиване на научната степен

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2

бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2 бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2005 г. придобива специалност Вътрешни болести. През

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно