Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Размер: px
Започни от страница:

Download "Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност"

Препис

1 Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през изминалата 2013 г. Ще продължим да работим за изпълнение на мисията и целите на организацията и ще търсим възможности за разнообразяване на проектите и източниците на финансиране. Започваме годината с два международни проекта, които стартираха в началото на 2013 г., а третият през януари 2013 г. с един нов голям проект, спечелен от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП, с една две малки платени поръчки, възложени на Болкан Асист Диалог ЕООД от община Елена, с очакване на потвърждение за нов малък проект за институционално укрепване на Болкан Асист от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и с ангажименти към новия проект (стартирал в края на 2013 г.) на Института за пряка демокрация, одобрен от Българо-швейцарската програма за сътрудничество Основните направления на работа и през настоящата година ще бъдат гражданското участие на местно, национално и европейско ниво, пряката демокрация, доброто управление и регионалното развитие. Очакваме в края на първото полугодие на настоящата година да получим обратна връзка за подадения от сдружението проект за институционално укрепване пред Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП и да спечелим нова платена поръчка за Болкан Асист Диалог ЕООД. Въз основа на изложената информация, Работния план за 2014 година ще съдържа следните проекти и дейности - представени на следващите страници в табличен вид:

2 Проект 1 Повече жени в европейската политика повече жени през 2014 година! изпълнението продължава от 2013 г. Проектът се реализира в партньорство с НПО от 13 европейски страни и с финансовата помощ на Програма Основни права и гражданство на ЕС. Главната цел на проекта е да допринесе за по-широко включване на жените в политиката и в изборния процес и най-вече за повишаване броя на жените в листите за евродепутати през 2014 г. Очаквани резултати през 2014: 1. Реализирана програма за подкрепа на 20 млади жени, желаещи да засилят своето 3. Разработена и изпълнена Програма за подкрепа с обща и индивидуална участие в политиката и в кампанията за европейските избори. част, връчени сертификати на участничките и проведена заключителна 2. Проведена информационна и застъпническа кампания в подкрепа на женското среща за обратна връзка. участие в политиката. 2. Разработен и реализиран план за кампанията, проведени 3 публични 3. Участие на Болкан Асист в международните събития, организирани в рамките събития и публикувана информация за тях. на проекта и успешно приключване на проекта. 3. Излъчени 5 представители на от България за участие в международно обучение в Брюксел (1) в началото на април и в конференция в Атина (4) през юни, 2014 г., организирана заключителна среща в България през септември, подготвени и представени заключителни отчети. Дейности Отговорник ЕС БА Обща сума Срок 1. Възнаграждения, социални осигуровки, административни разходи постоянен 2. Подготовка и провеждане на Програмата за обучение и подкрепа на 20 млади жени, желаещи да засилят своето участие в политиката: Вл. Цветкова януари април обща част - индивидуална част - международно обучение в Брюксел за една участничка 3. Организиране на информационна и застъпническа кампания: януари май Кръгла маса Жените и европейската политика с участието на членове на Вл. Цветкова ЕП - Дебат Жените в политиката в Червената къща - Церемония за връчване на сертификати от обучението на 20-те жени с участието на представители на политическите партии и медии - Среща дискусия Приносът на жените в европейската политика 4. Участие в международни събития и приключване на проекта: - международно обучение в Брюксел за 1 участничка - конференция в Атина за 4 участнички - заключителна среща в София за 50 участници - изготвяне и представяне на междинни и финални отчети Р. Сечкова април октомври 2014 Общо по проект 1:

3 Проект 2 Qua Pro Да станем двигатели на промяната в селските райони изпълнението продължава от 2013 г. Проектът се реализира в партньорство с организациите ФИНЕП Германия, АГОРА - Чехия и с финансовата помощ на Програма Грундвиг на ЕС. Главната цел на проекта е да допринесе за повишаване на гражданското участие и активността в селските райони на Европа и за засилване на взаимодействието между гражданското общество и местната власт. Очаквани резултати през 2014 г.: 1. Създадена подготовка и организация за пилотно обучение. 2. Проведено пилотно обучение и проведена оценка 3. Анализирани и обсъдени резултатите от пилотното обучение на международна среща на партньорите по проекта. Дейности Отговорник ЕС 1. Възнаграждения, социални осигуровки, административни разходи 2. Разработване на концепция, програма и система за оценка за пилотното обучение и поддържане на сайта на проекта. 3. Подготовка и провеждане на обучението на два етапа за 25 участника 4. Оценка на резултатите и ефекта от обучението 5. Изготвяне на анализ на резултатите от обучението и представяне на международната среща по проекта в Прага. 6. Публикации на сайта на проекта и подготовка за представянето на опита в Естония и Португалия. 1. Разработени концепция и програма за обучението, както и система за оценка на резултатите в писмен вид. 2. Проведено 5-дневно обучение на два етапа за 25 участника материали, списъци, снимки от обучението и направена оценка на резултатите формуляри за обратна връзка и писмен доклад от оценката. 3. Изготвен писмен доклад анализ от името на Болкан Асист и представен от член на екипа на срещата в Прага през септември, Собствен принос Обща сума Постоянен Срок Януари - март Май юни Юли - август Септември, Октомври - декември Общо по проект 3:

4 Проект 3 Граждански дебат за промяна голям проект, спечелен от Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на ЕИП; продължителност 20 месеца ( г. септември, 2015 г.) Главната цел на проекта е подпомагане на активното гражданство и включване на широк кръг граждани от цялата страна в дебати за функционирането и управлението на държавата и необходимите промени. Очаквани резултати през 2014 г.: 1.Идентифицирани теми и въпроси, които най-силно интересуват гражданите във връзка с управлението на държавата и гражданското участие. 2. Проведено широко обществено обсъждане на идентифицираните теми и въпроси с представителна извадка на населението на регионално и национално ниво. 3. Предложени промени в българското законодателство и практика от името на гражданите. Дейности Отговорник ЕИП 1. Възнаграждения, осигуровки, административни разходи. 1. Проведено национално представително социологическо проучване 2. Проведени 6 регионални и един национален граждански панел по метода Делиберати пола - по въпросите, идентифицирани по време на проучването. 3. Формулирани предложения и препоръки за промени в законодателството и практиката по време на гражданските панели. Собствен принос Обща сума постоянен Срок 2. Начални дейности по проекта и процедура за избор на изпълнители за социологическото проучване и за сайта на проекта. 3. Подготовка и провеждане на социологическото проучване и стартиране на сайта на проекта. Вл. Цветкова Февруари - март Април - юни 4. Подготовка и провеждане на 6 граждански панела на регионално ниво. Сл.Христова Вл. Цветкова Август ноември 5. Обобщаване на резултатите от регионалните панели и подготовка на Националния граждански панел Ноември - декември Общо от участие в партньорски проекти

5 Проект 4 Граждански мониторинг малък проект, подаден пред Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на ЕИП; Главната цел на проекта е повишаване на капацитета и експертизата на Болкан Асист за граждански мониторинг и институционално укрепване на сдружението. Очаквани резултати през 2014 г.: 1.Приложени на практика разработените от Болкан Асист стандартите за 1. Осъществено наблюдение върху дейността на парламента и правителството и в 3 граждански мониторинг на национално и местно ниво. български общини и изготвен доклад - анализ 2. Създадени условия за повишаване на капацитета за граждански мониторинг 2. Подготвено обучение за представители на Болкан Асист и партньорски НПО и застъпничество на Болкан Асист и партньорски НПО. разработена програма, ангажирани експерти и уточнени участници. Дейности Отговорник ЕИП 1. Възнаграждения, осигуровки, административни разходи. Собствен принос Обща сума постоянен Срок 2. Разработване на стандарти за граждански мониторинг на местно ниво Септември - октомври 3. Сформиране на работна група и осъществяване на подготвителни дейности за гражданско наблюдение върху прилагането на стандартите за граждански мониторинг на национално и местно ниво Ноември - декември 4. Подготовка на обучението по граждански мониторинг и застъпничество на Болкан Асист и партньорски НПО. Сл.Христова Ноември - декември Общо от участие в партньорски проекти Дейност 5 Предоставяне на платени услуги чрез Болкан Асист Диалог ЕООД Главната цел на тази дейност е да привличаме собствени приходи за сдружението и да популяризираме капацитета и експертизата на организацията. Очаквани резултати успешно изпълнение на поръчките, възложени от Община Елена и привличане на нови поръчки. Очаквани приходи през 2014 г лева 5

6 Обобщение на бюджета за 2014 г. лева Проект 1 Повече жени в европейската политика повече жени през 2014 година Проект 2 Qua Pro Да станем двигатели на промяната в селските райони Проект 3 Граждански дебат за промяна Проект 4 Граждански мониторинг Проект 5 Предоставяне на платени услуги ОБЩА СУМА

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определени чрез Закона за публичните финанси, Закона за Фискалния

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

Slide 1

Slide 1 Семинар по здравословни, безопасни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен бранш Транспорт с участие на норвежки представители Доц.д-р Желязко Христов, д.м. Президент на КНСБ София, 26-27

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Slide 1

Slide 1 Тристранна работна среща за изготвяне на План за действие на комитетите по условия на труд в здравеопазването Проф.,д-р ЖелязкоХристов, д.м. Президент на КНСБ София, 8 февруари 2010 г. Цел на проекта Чрез

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ 1 2 3 4 І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ 1. Разширяване

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Културен лабиринт Сдружение Знание Ловеч Партньор Сдружение Ловеч днес 1 Целта е да се популяризира доброволчеството чрез информиране на младите хора в Ловеч и привличането им към каузата за полагане на

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 365,585 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2019 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2019 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2019 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ 1 2 3 4 І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ 1. Разширяване

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междинния преглед на установените проблеми в управление на

Подробно