З А П О В Е Д

Размер: px
Започни от страница:

Download "З А П О В Е Д"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД Земеделие и въз основа на доклад вх. РД / г. на комисията, назначена със заповед РД / г. на директора на Областна дирекция Земеделие гр.ловеч за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за определяне масиви за ползване на земеделските земи, както и представено сключено доброволно споразумение за ползване на земеделските земи обработваема земя по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Хлевене, ЕКАТТЕ 77311, община Ловеч. О П Р Е Д Е Л Я М: І. Разпределение на ползването на масивите за ползване в землището на с. Хлевене, ЕКАТТЕ община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г., както следва: 1. "АГРОТЕХ 72" ООД Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:93-2-2, , 10, общо площ: дка 2. "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: , 222, 12, 13, 14, общо площ: дка 3. АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:1, общо площ: дка 4. ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: , , общо площ: дка 5. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 396, 4, 11, общо площ: дка

2 Ползвана площ Дължимо рентно плащане 6. ДИВА ЛЕС ЕООД Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: , , , , , , , , 388, 389, 390, 391, 392, 393., 395, 397, 398., 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 3, 5, 6, 8, 9, общо площ: дка 7. СОРТО 76 ЕООД Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: , , , , , , , , , , 387, 2, общо площ: дка 8. АГРОКОМ КОНСУЛТЕООД Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: общо площ: дка 9. ИВАЙЛО ИВАНОВ ДИНЧЕВ Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: общо площ: дка 10. КАЛИН ПЕЧЕВ КАЛЧЕВСКИ Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: общо площ: дка ІІ. Разпределение на ползването на земите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г., за землището на с. Хлевене, ЕКАТТЕ 77311, както следва: ползвател Ползвана площ, дка, по реда на чл.37в,ал.3,т.2 ЗСПЗЗ, дка Дължима сума по реда на чл.37в,ал.3,т.2 ЗСПЗЗ,лв. ДИВА ЛЕС ЕООД СОРТО 76 ЕООД "АГРОТЕХ 72" ООД АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА АГРОКОМ КОНСУЛТЕООД 0 0 КАЛИН ПЕЧЕВ КАЛЧЕВСКИ 0 0 ИВАЙЛО ИВАНОВ ДИНЧЕВ 0 0 на Ползвател имот по ЗКИР Площ на имота Собственик-име "АГРОТЕХ 72" ООД РАДЮ ТОДОРОВ ТАБАШКИ "АГРОТЕХ 72" ООД "ЛИТЕКС КОМЕРС" АД "АГРОТЕХ 72" ООД ЙОВА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА "АГРОТЕХ 72" ООД КОЛЬО ВЪЛЧЕВ МУТАВЧИЕВ "АГРОТЕХ 72" ООД ПЕЧО СТОЯНОВ ТОНОВ "АГРОТЕХ 72" ООД ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА "АГРОТЕХ 72" ООД МАРИЯ ГЕЧЕВА ТОДОРОВА "АГРОТЕХ 72" ООД ТОДОРА НЕНОВА ПЕНКОВА 2

3 "АГРОТЕХ 72" ООД КОЙНО ГЕОРГИЕВ ДЖЕМБАЗКИ "АГРОТЕХ 72" ООД МАРИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ "АГРОТЕХ 72" ООД СТАНА НАЙДЕНОВА КОСТОВА "АГРОТЕХ 72" ООД МАРИЯ ГЕЧЕВА ТОДОРОВА "АГРОТЕХ 72" ООД ТОДОРКА ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА "АГРОТЕХ 72" ООД СТАНА НАЙДЕНОВА КОСТОВА "АГРОТЕХ 72" ООД ИВАНКА МАРИНОВА ГРЪНЧАРСКА "АГРОТЕХ 72" ООД ПЕТЪР ХРИСТОВ ХАДЖИЙСКИ "АГРОТЕХ 72" ООД ЕНЧО КОЛЕВ ХРИСТОВ "АГРОТЕХ 72" ООД СТОЯН ХРИСТОВ ХАДЖИЙСКИ "АГРОТЕХ 72" ООД КОЛЮ ЕНЧЕВ НАНЕВ "АГРОТЕХ 72" ООД КЪНЧО НЕНОВ КИРЧЕВ "АГРОТЕХ 72" ООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ "АГРОТЕХ 72" ООД НИКОЛА ТОДОРОВ БЕЙСКИ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ГЕОРГИ ТОМЧЕВ ТОМЧЕВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ДОЧО ВЕЛИКОВ ДОЧЕВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД РАДА НАЙДЕНОВА КОСТОВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ДОБРИ ГАНЧЕВ СТАНЕВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ДИМИТРА ПАВЛОВА СТАНЕВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ТОДОР ДОНКОВ ДИМОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ИЛИЯ ИВАНОВ КОСТОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД КОЙНО ГЕОРГИЕВ ДЖЕМБАЗКИ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД МИНКО ИЛКОВ СТОЙНОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ДОНКО ДИМОВ ГЕОРГИЕВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ПЕНА МАРИНОВА ХРИСТОВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ГЕОРГИ ЙОЧЕВ ГЕОРГИЕВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД НЕДЮ ДРАГНЕВ ТОДОРОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ГАНА ИЛИЕВА ВРАЧАНСКА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ЦАНКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ДИМИТРА ПАВЛОВА СТАНЕВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ПЕНЧО ПЕТКОВ ВЪЛКОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД СТАНА СТОЯНОВА КОЛЕВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ДРАГИЯ ТОМЧЕВ ДРАГИЕВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД СПАСКА МАРИНОВА СТОЯНОВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ЙОВКО КОЧЕВ ДИМИТРОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ТОТЮ КОЧЕВ ДИМИТРОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ПЕНА ПЕТКОВА КОЧЕВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД МИТКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД НЕНКО НИКОЛОВ ТОДОРОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД НИКОЛАЙ МИТЕВ ЩРЕГАРСКИ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ЙОРДАН ИВАНОВ КУРЧИЙСКИ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ЙОРДАН ИВАНОВ КУРЧИЙСКИ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД СЛАВКА ТИНКОВА ВЪЛЧЕВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ИВАНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА и др. "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ДИМИТЪР ИВАНЧЕВ ХИЛЕВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ЙОРДАН ХРИСТОВ МИЧЕВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД КРЪСТЮ ПЕЕВ ЦАНКОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ПЕНА МАРИНОВА ХРИСТОВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ПЕЧО СТОЯНОВ ТОНОВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД МАРИЯ НАЧЕВА СТОЯНОВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ТОДОРКА ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД МИТКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ДИМИТРА ПАВЛОВА СТАНЕВА "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ВЪЛЧО КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ДОБРИ ГАНЧЕВ СТАНЕВ 3

4 "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД СТЕФАН ДОБРЕВ ДОЧЕВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД КЕРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД КУНЧО НИКОЛОВ ИЛИЕВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД МАРИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД ДОЧО ЕНЧЕВ ДОЧЕВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД КРЪСТЮ САВОВ РАДОЕВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД КЪНЧО НЕНОВ КИРЧЕВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД ТОДОР КЪНЧЕВ ТОДОРОВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД ДОБРИ ПЕТКОВ ЕНЧЕВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД СТОЯН КАЛЧЕВ И СТЕФАНА ВАС КОНОВИ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД МАРИЯ ГЕЧЕВА ТОДОРОВА АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД ДОЧО ВЕЛИКОВ ДОЧЕВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД НИКОЛА ТОДОРОВ БЕЙСКИ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД ИЛИЯ ПЕНКОВ ВАКОВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД ДОЧО ЕНЧЕВ ДОЧЕВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД КРЪСТЮ ПЕЕВ ЦАНКОВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД ТИНКО КОЧЕВ ТИНКОВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД НЕНКО НИКОЛОВ ТОДОРОВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД МИТКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД КРЪСТЮ САВОВ РАДОЕВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД КЪНЧО НЕНОВ КИРЧЕВ АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД НЕДА КРЪСТЕВА КОСТОВА АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД ЙОВКО КОЧЕВ ДИМИТРОВ ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА НИКОЛАЙ ПАВЛОВ КОЛЕВ ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА ДОЦА ИЛИЕВА МАРИНОВА ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА ТИНКО КОЧЕВ ТИНКОВ ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА МАРИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ДОЦА ИЛИЕВА МАРИНОВА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ДОНКО ДИМОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ МАРИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ИВАН МАРИНОВ АТАНАСОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ДРАГИЯ ТОМЧЕВ ДРАГИЕВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ НЕДА ДРАГИЕВА МУТАФЧИЕВА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ИЛИЯ ИВАНОВ КОСТОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ТОДОР ДОНКОВ ДИМОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ИВАН МАРИНОВ АТАНАСОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ КОЛЮ ЕНЧЕВ НАНЕВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ КОЛЮ ЕНЧЕВ НАНЕВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ МАРИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ТОДОР ДОНКОВ ДИМОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ТОТКА КОЛЕВА ТИНКОВА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ НЕДА КРЪСТЕВА КОСТОВА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ СТАНЬО НАЧЕВ СТАНЕВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ НЕДЕЛЧО ДОБРЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ РАЙКА САВЕВА ПЕТРОВА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ТИНКО КОЧЕВ ТИНКОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ МИТКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ МАРИН ДРАГНЕВ ТОДОРОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ СТАНА МАРИНОВА ГИДЕВА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ДОНКО ИВАНОВ ДИМОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ЙОВКО КОЧЕВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ИЛИЯ КОЛЕВ ФИЛИПОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ СЛАВКА ТИНКОВА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ РАЙКА САВЕВА ПЕТРОВА 4

5 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ДОНКО ДИМОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ МАРИН ИЛИЕВ ВРАЧАНСКИ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ПЕТЪР ПЕТРОВ НЕНОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ "ДИВА ЛЕС" ЕООД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ПЕНЧО ПЕТКОВ ВЪЛКОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ МАРИН ИЛИЕВ ВРАЧАНСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕНКА БАНЧЕВА ЕВРЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЕВРЮ БАНЧЕВ ЕВРЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЦАНКА БАНЧЕВА ДИМИТРОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДЖАБАРСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД РАДЮ ТОДОРОВ ТАБАШКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕТКО МАРИНОВ МОЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ДИМИТЪР МАРИНОВ ТАСЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИВАН ИВАНОВ ЙОВКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОВКО КОЧЕВ ДИМИТРОВ ДИВА ЛЕС ЕООД СТАНИСЛАВ СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ ДИВА ЛЕС ЕООД "АГРОТЕХНИКА ТРОЯН 98" ООД ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ ДОБРЕВ ИЛИЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЦАНКА ПЕТКОВА ПЕЧЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД "АГРОТЕХНИКА ТРОЯН 98" ООД ДИВА ЛЕС ЕООД ЦОНЮ НЕНОВ КИРЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД "АГРОТЕХНИКА ТРОЯН 98" ООД ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕНА МАРИНОВА МОЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЦВЯТКО И ХИЦА ЦВЯТКОВИ ДОНЧЕВИ ДИВА ЛЕС ЕООД ЦАНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЯНА СТОЯНОВА ЕВРЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ ГАНЧЕВ КЪНЧЕВ и др. ДИВА ЛЕС ЕООД ДЕСИСЛАВА СТАНИМИРОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ТОТА МИРЧЕВА ЦАНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ВАСИЛ СТАНЕВ ВАСИЛЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИВАНКА МАРИНОВА ГРЪНЧАРСКА ДИВА ЛЕС ЕООД МИЧО БОЕВ ИВАНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЕЛЕНА ГАНЧЕВА ТАСЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕНКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ДИНКА ЕВРЕВА ДЕНЧЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД РАДЮ ТОДОРОВ ТАБАШКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОВА ПЕТКОВА БАЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД СТАНА СТОЯНОВА КОЛЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЕВРЮ БАНЧЕВ ЕВРЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД АТАНАС ЦОНЕВ АТАНАСОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИВАНКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ГАНА ИЛИЕВА ВРАЧАНСКА ДИВА ЛЕС ЕООД КОЧО ПЕТРОВ ТОДОРОВ ДИВА ЛЕС ЕООД КЪНА ИЛИЕВА АТАНАСОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ДРАГИЯ ЙОВКОВ ХРИСТОВ ДИВА ЛЕС ЕООД РАДА МАРИНОВА ЦОЧЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД РАДКА МАРИНОВА МАРИНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД РАДЮ ТОДОРОВ ТАБАШКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ХРИСТО ЦАНОВ ХАДЖИЙСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ДОНКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ХРИСТИНА СТЕФАНОВА НИНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕНКА БАНЧЕВА ЕВРЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЦАНКА БАНЧЕВА ДИМИТРОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ДОЧО КИРЧЕВ ДОЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ПЛАМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ 5

6 ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД КОЛЬО МИЧЕВ ДРАГАНСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ХРИСТО МАРИНОВ КОЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД БОЦА ЙОВКОВА ИВАНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД КОЛЮ МИЧЕВ КОЛЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОНА ИВАНОВА КУРЧИЙСКА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД КРЪСТЮ ПЕЕВ ЦАНКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ВЪЛКО ТРИФОНОВ ВЪЛКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ДАНКА ПАНОВА ПЕЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД СЕМО ГЕЧО И РАЙКО ЦАНОВИ ИКИЛИШКИ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ ГЕЧЕВА ТОДОРОВА ДИВА ЛЕС ЕООД КОЛЬО МИЧЕВ ДРАГАНСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ГАНА ИЛИЕВА НАЧЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД КРЪСТЮ САВОВ РАДОЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ДОЦА ИЛИЕВА МАРИНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД РАДЮ ТОДОРОВ ТАБАШКИ ДИВА ЛЕС ЕООД КРЪСТЮ ПЕЕВ ЦАНКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ДИМИТЪР МИНКОВ ХРИСТОВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД КОЛЮ ЕНЧЕВ НАНЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД НЕДЕЛЧО ДОБРЕВ ДОБРЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИВАНКА РАДЕВА ИЛИЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ДРАГИЯ ТОМЧЕВ ДРАГИЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕНА МАРИНОВА МОЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕТЪР КОЛЕВ ИВАНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОР ДОНКОВ ДИМОВ ДИВА ЛЕС ЕООД НИКОЛАЙ МИТЕВ ЩРЕГАРСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ИВАН МАРИНОВ АТАНАСОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ ПЕНКОВ ВАКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕТЪР КОЛЕВ ИВАНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД КОЛЬО МИЧЕВ ДРАГАНСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ЦОНЮ НЕНОВ КИРЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН ГАНЧЕВ КЪНЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЯНКА ТОНЧЕВА ПЕТКОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕНА МАРИНОВА МОЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕНА НАЙДЕНОВА НАНЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ХИНКО ТОДОРОВ ЙОТОВ и др. ДИВА ЛЕС ЕООД АНГЕЛ ТОМЧЕВ ХИНКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ХРИСТО ЕНЧЕВ НАНЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД НЕДА КРЪСТЕВА КОСТОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОНА ИЛИЕВА КАЛЧЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД МИЧО КОЧЕВ ТИНКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД КРАСИМИРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ТОМЧО ТОДОРОВ ХИНКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД СТОЯН ТАНКОВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЯНКА ТОНЧЕВА ПЕТКОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД МИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН ИЛИЕВ ВРАЧАНСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ДОНКО ДИМОВ ГЕОРГИЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ОРЛИН ЕМИЛОВ НАЙДЕНОВ 6

7 ДИВА ЛЕС ЕООД НЕНО СТОЯНОВ НЕНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИВАН ИВАНОВ ДОБРЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД СТОЯН НЕНКОВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ДРАГИЯ ТОМЧЕВ ДРАГИЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ХИНКО ТОДОРОВ ГРЪНЧАРСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ДИМИТЪР МИНКОВ ХРИСТОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ ПАВЛОВА ИЛИЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН МАРИНОВ МОЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ДИМИТЪР ИВАНЧЕВ ХИЛЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ КОЛЕВ ФИЛИПОВ ДИВА ЛЕС ЕООД РАДЮ ТОДОРОВ ТАБАШКИ ДИВА ЛЕС ЕООД СТОЙЧО МАРИНОВ СТОЙЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД КРАСИМИРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ДОБРИ МАРИНОВ ПЕНКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ДОБРИ ПЕТКОВ ЕНЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ ГАНЧЕВ КЪНЧЕВ и др. ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОРДАН ХРИСТОВ МИЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ ПАНЧЕВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЕНЧО КОЛЕВ ХРИСТОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИВАНКА МАРИНОВА ГРЪНЧАРСКА ДИВА ЛЕС ЕООД ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕЧО ИЛИЕВ НИКОЛОВ ДИВА ЛЕС ЕООД "ЛИТЕКС КОМЕРС" АД ДИВА ЛЕС ЕООД ТИНКО КОЧЕВ ТИНКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД БОЦА ЙОВКОВА ИВАНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ВЪЛА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ ГЕЧЕВА ТОДОРОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ГЕОРГИ ТОМЧЕВ ТОМЧЕВ и др. ДИВА ЛЕС ЕООД ЦАНКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОР ТОДОРОВ ИЛИЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ХРИСТО ПЕНКОВ ТОМЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕТКО МАРИНОВ МОЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД "АГРОТЕХНИКА ТРОЯН 98" ООД ДИВА ЛЕС ЕООД НЕДА ДРАГИЕВА МУТАФЧИЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ГАНКА ЙОТОВА ГЕТОВА ДИВА ЛЕС ЕООД КОСТАДИНКА ДОЧКОВА РАЙКОВА ДИВА ЛЕС ЕООД РАЙНО ТИНКОВ ХРИСТОВ ДИВА ЛЕС ЕООД КОЛЮ ЕНЧЕВ НАНЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ВАСИЛ СТАНЕВ ВАСИЛЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ДОБРИ ГАНЧЕВ СТАНЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОРКА ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД РАДА ВЕЛИКОВА ХРИСТОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЕНЧО КОЛЕВ ХРИСТОВ ДИВА ЛЕС ЕООД НЕДЕЛЧО ДОБРЕВ ДОБРЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОНА ИЛИЕВА КАЛЧЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ ГАНЧЕВ КЪНЧЕВ и др. ДИВА ЛЕС ЕООД ДИМИТРА ПАВЛОВА СТАНЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ НАЧЕВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД РАДЮ ТОДОРОВ ТАБАШКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ ПАНЧЕВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ГАНА ПЕТКОВА КОЛЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН МАРИНОВ СТОЙЧЕВ 7

8 ДИВА ЛЕС ЕООД ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ВАСИЛ СТАНЕВ ВАСИЛЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД МИТКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ДИМИТЪР МАРИНОВ ТАСЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЦОНЮ ПЕТРОВ ЦОНЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД РАДКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕНА НАЙДЕНОВА НАНЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД КРЪСТЮ ПЕЕВ ЦАНКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД РАЙНО ТИНКОВ ХРИСТОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОРКА ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕНА ПЕТКОВА КОЧЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД СТОЯН НЕНКОВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ТОТА ИВАНОВА ГЪРНАШКА ДИВА ЛЕС ЕООД НИКОЛАЙ МИТЕВ ЩРЕГАРСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОР ДОНКОВ ДИМОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОНА ИЛИЕВА КАЛЧЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД МИТКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОРДАН ХРИСТОВ МИЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД НЕДЕЛЧО ДОБРЕВ ДОБРЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД МИЛКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ ПАНЧЕВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ ГАНЧЕВ КЪНЧЕВ и др. ДИВА ЛЕС ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ КОЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОР КЪНЧЕВ ТОДОРОВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ДОБРИ ПЕТКОВ ЕНЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ХРИСТО МАРИНОВ КОЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОРКА ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА ДИВА ЛЕС ЕООД "ЛИТЕКС КОМЕРС" АД ДИВА ЛЕС ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД КОЛЮ ЕНЧЕВ НАНЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ КОЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД КОЛЮ ЕНЧЕВ НАНЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД КОЛЬО МИЧЕВ ДРАГАНСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД НИКОЛАЙ МИТЕВ ЩРЕГАРСКИ ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОНА ДРАГИЕВА ИВАНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ КОЛЕВ ФИЛИПОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ ПЕНКОВ ВАКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕТКО КРЪСТЕВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОВКО КОЧЕВ ДИМИТРОВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ КОЛЕВ ФИЛИПОВ ДИВА ЛЕС ЕООД МИТА МАРИНОВА ПЕТКОВА ДИВА ЛЕС ЕООД СТОЯН НЕНКОВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ДОЦА ИЛИЕВА МАРИНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ХРИСТО РАДОЕВ ХРИСТОВ ДИВА ЛЕС ЕООД САВИ РАДОЕВ САВОВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ НАЧЕВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ ПЕНКОВ ВАКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД СЛАВКА ТИНКОВА ВЪЛЧЕВА 8

9 ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОВА МАРИНОВА ИВАНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ХРИСТО МАРИНОВ КОЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОРА НЕНОВА ПЕНКОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЙОРДАН ХРИСТОВ МИЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ЯНА СТОЯНОВА ЕВРЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ КОЧЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ НАЧЕВА СТОЯНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД НЕДА ДРАГИЕВА МУТАФЧИЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕТКО ЕВРЕВ ПЕТКОВ ДИВА ЛЕС ЕООД ДИМИТРА ПАВЛОВА СТАНЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИЯ ГЕЧЕВА ТОДОРОВА ДИВА ЛЕС ЕООД ЯНА СТОЯНОВА ЕВРЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕНА МАРИНОВА МОЕВА ДИВА ЛЕС ЕООД ПЕНА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА ДИВА ЛЕС ЕООД КОЛЮ ЕНЧЕВ НАНЕВ ДИВА ЛЕС ЕООД ИЛИЯ ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ ДИВА ЛЕС ЕООД МАРИН КОЛЕВ ХРИСТОВ СОРТО 76 ЕООД ДРАГОМИР ЦАНКОВ КАРАИВАНОВ СОРТО 76 ЕООД МАРИН ИЛИЕВ ВРАЧАНСКИ СОРТО 76 ЕООД БОЦА МИНКОВА ТОДОРОВА СОРТО 76 ЕООД КОЛЮ ЕНЧЕВ НАНЕВ СОРТО 76 ЕООД ИВАН МАРИНОВ АТАНАСОВ СОРТО 76 ЕООД КИРЧО ДОЧЕВ КИРЧЕВ СОРТО 76 ЕООД КОЛЬО МАРИНОВ КОЧЕВ СОРТО 76 ЕООД ЙОВКО КОЧЕВ ДИМИТРОВ СОРТО 76 ЕООД ЕНЧО КОЛЕВ ХРИСТОВ СОРТО 76 ЕООД ТОДОР ДОНКОВ ДИМОВ СОРТО 76 ЕООД ПАНО ХИНКОВ ПАНОВ СОРТО 76 ЕООД ДОНКО ДИМОВ ГЕОРГИЕВ СОРТО 76 ЕООД ВЕЛИКО ИВАНОВ ИЛИЕВ СОРТО 76 ЕООД ПЕНА МАРИНОВА ХРИСТОВА СОРТО 76 ЕООД ИЛИЯ ДОБРЕВ ИЛИЕВ СОРТО 76 ЕООД СТЕФАН ДОБРЕВ ДОЧЕВ СОРТО 76 ЕООД ИВАНКА МАРИНОВА ГРЪНЧАРСКА СОРТО 76 ЕООД МАРИН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ СОРТО 76 ЕООД ДИМИТЪР МИНКОВ ХРИСТОВ СОРТО 76 ЕООД СТАНА СТОЯНОВА КОЛЕВА СОРТО 76 ЕООД ТИНКО КОЧЕВ ТИНКОВ СОРТО 76 ЕООД СТЕФАН ДОБРЕВ ДОЧЕВ СОРТО 76 ЕООД НИКОЛА ТОДОРОВ БЕЙСКИ СОРТО 76 ЕООД ИВАНКА МАРИНОВА ГРЪНЧАРСКА СОРТО 76 ЕООД ЕЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА СОРТО 76 ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ СОРТО 76 ЕООД ИВАН ИВАНОВ ДОБРЕВ СОРТО 76 ЕООД ВЕЛИКО ИВАНОВ ИЛИЕВ СОРТО 76 ЕООД "СОРТОВИ СЕМЕНА-ВАРДИМ" ЕАД СОРТО 76 ЕООД ИВАНКА МАРИНОВА КУРЧИЙСКА СОРТО 76 ЕООД МАРИН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ СОРТО 76 ЕООД СТАНА СТОЯНОВА КОЛЕВА СОРТО 76 ЕООД СТОЯН ТАНКОВ СТОЯНОВ СОРТО 76 ЕООД ДРАГИЯ ТОМЧЕВ ДРАГИЕВ СОРТО 76 ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ СОРТО 76 ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ СОРТО 76 ЕООД КОЛЬО ВЪЛЧЕВ МУТАВЧИЕВ СОРТО 76 ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ КОЧЕВ 9

10 Площ на имота Ползвана площ СОРТО 76 ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ КОЧЕВ СОРТО 76 ЕООД МАРИН ДРАГНЕВ ТОДОРОВ СОРТО 76 ЕООД ДРАГАН АНГЕЛОВ ДРАГНЕВ СОРТО 76 ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ СОРТО 76 ЕООД ЙОВКО КОЧЕВ ДИМИТРОВ СОРТО 76 ЕООД ВЪЛА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА СОРТО 76 ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ КОЧЕВ СОРТО 76 ЕООД СТАНА НАЙДЕНОВА КОСТОВА СОРТО 76 ЕООД ПЕЧО ИЛИЕВ НИКОЛОВ СОРТО 76 ЕООД НИКОЛА ТОДОРОВ БЕЙСКИ СОРТО 76 ЕООД АНАСТАСА ИЛИЕВА ДРАГНЕВА СОРТО 76 ЕООД СТАНА НАЙДЕНОВА КОСТОВА СОРТО 76 ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ СОРТО 76 ЕООД ЙОВКО КОЧЕВ ДИМИТРОВ СОРТО 76 ЕООД МАРИЯ ПАНЧЕВА СТОЯНОВА СОРТО 76 ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ СОРТО 76 ЕООД ДОЧО ЕНЧЕВ ДОЧЕВ СОРТО 76 ЕООД ЕНЧО КОЛЕВ ХРИСТОВ СОРТО 76 ЕООД НЕНКО НИКОЛОВ ТОДОРОВ СОРТО 76 ЕООД ТОДОР КОЧЕВ СТОЯНОВ СОРТО 76 ЕООД ЦОНЮ НЕНОВ КИРЧЕВ СОРТО 76 ЕООД СТОЯН ТАНКОВ СТОЯНОВ СОРТО 76 ЕООД МАРИН ДРАГНЕВ ТОДОРОВ СОРТО 76 ЕООД СВЕТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КАНТАРДЖИЕВ СОРТО 76 ЕООД КОСТАДИНКА ДОЧКОВА РАЙКОВА СОРТО 76 ЕООД КОЛЮ ЕНЧЕВ НАНЕВ СОРТО 76 ЕООД ТИНКО КОЧЕВ ТИНКОВ Имоти от ОПФ, които попадат в масивите на ползватели: Ползвател на имот по ЗКИР Собственик-име "АГРОТЕХ 72" ООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "АГРОТЕХ 72" ООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "АГРОТЕХ 72" ООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "АГРОТЕХ 72" ООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "АГРОТЕХ 72" ООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "АГРОТЕХ 72" ООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "АГРОТЕХ 72" ООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "АГРОТЕХ 72" ООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "АГРОТЕХ 72" ООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "АГРОТЕХ 72" ООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "АГРОТЕХ 72" ООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД 10

11 "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД "ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ВАНЕСА ПРЕСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД 11

12 ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДИВА ЛЕС ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД 12

13 СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОРТО 76 ЕООД ОСТАТЪЧЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИРОЛЮБОВ ОБЩИНА ЛОВЕЧ ДИВА ЛЕС ЕООД ОБЩИНА ЛОВЕЧ ДИВА ЛЕС ЕООД ОБЩИНА ЛОВЕЧ СОРТО 76 ЕООД ОБЩИНА ЛОВЕЧ Имоти от ДПФ, които попадат в масивите на ползватели няма. ІІІ. Дължимите суми за ползване на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ се определят въз основа на средното годишно рентно плащане за землището на с. Хлевене, ЕКАТТЕ 77311, което е в размер на лв./дка и е определено от комисия, съгласно изискванията на 2е от ДР на ЗСПЗЗ. За имотите от ДПФ и ОПФ, които попадат в масивите за ползване се прилага чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ. ІV. Въвод във владение в определените за ползване имоти се извършва при условията и по реда на чл.37в, ал.7 и ал.8 ЗСПЗЗ. V. Всеки ползвател на земеделски земи, който се ползва от настоящата заповед в частта за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, внася в срока определен в чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.72, ал.1 от ППЗСПЗЗ по сметка за чужди средства на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на тази заповед. Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ в 10-годишен срок. Банкова сметка за чужди средства на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч Банка: ЦКБ АД клон Ловеч Банкова сметка (IBAN): BG36 CECB B Банков код (BIC): CECBBGSF VІ. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ съгласно настоящата заповед, се издава заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. Настоящата заповед има действие само за ползвателите, които са заплатили дължимите суми съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ. VІІ.Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с.хлевене, община Ловеч и в сградата на Общинска служба по земеделие гр.ловеч. Същата да се публикува на интернет-страниците на община Ловеч и на Областна Дирекция Земеделие - гр.ловеч. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на началника на ОСЗ гр. Ловеч 13

14 Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс, чрез ОД Земеделие Ловеч, пред Районен съд гр.ловеч в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението й. ДИЯНА РУСКОВА Директор на ОД Земеделие Ловеч 14

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-208/09.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-66/25.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

Microsoft Word - Zap Tepava-PML-2015

Microsoft Word - Zap Tepava-PML-2015 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-211/ 12.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

Microsoft Word - Zap-Ablanica-OZ-2015

Microsoft Word - Zap-Ablanica-OZ-2015 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-234 / 21.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-21/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

Microsoft Word - Zap Dalbok dol-PML-2015

Microsoft Word - Zap Dalbok dol-PML-2015 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-203/09.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 392 Гр.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-411 Гр. Велико Търново. 29.09.2012 г. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-351, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-263/24.10. 2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-372 Гр. Велико Търново, 29.09.2012 г. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-349, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-391/29.09.2012 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-47/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-137/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-350, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-1/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-12-302-6 / 13.12.2017г. гр. Ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-230, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-236, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 550337, факс 550337, E-mail odzgknl@abv.bg ЗАПОВЕД РД-05-194/01.10.2018г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-192/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Microsoft Word - Zap G.Jelqzna_OZ

Microsoft Word - Zap G.Jelqzna_OZ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-194/09.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно