C E B ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА D F N M G P O H I A MODEL:SS V~50Hz W PRINTED IN P.R.C /0 1 J K L P

Размер: px
Започни от страница:

Download "C E B ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА D F N M G P O H I A MODEL:SS V~50Hz W PRINTED IN P.R.C /0 1 J K L P"

Препис

1 C E B ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА D F N M G P O H I A MODEL:SS V~50Hz W PRINTED IN P.R.C /0 1 J K L P

2

3 ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА Уреда е предназначен само за домашно ползване, в съответствие с описанието, показано в даденото ръководставо. Преди да започнете да експлоатирате уреда, се убедете че сте разбрали всичко описано в инструкцията. Използвайте само аксесоари, които са в комплекта на уреда или са препоръчани от производителя. При използване на почистващи инструменти, задължително дръжте здраво с другата ръка електроуреда. Това ще гарантира, че уредът няма да падне по време на използване. ВНИМАНИЕ: Опасност от опарване. Този продукт е много горещ при използване. Избягвайте всеки контакт с ВНИМАНИЕ! Електрическия ток може да бъде крайно опасен. Дадения урд задължително трябва да бъде заземен. ВАжНо! За обозначение на проводниците в кабела е използвана следната цветна кодировка: Син-Нула, Кафяв-Фаза СЛЕД КРАЯ НА РАБОТАТА: Изключвайте уреда от електрическата мрежа и извадете щепсела от контакта. Изключвайте уреда и преди почистване и поддръжка. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ СВЪРЗАНИ С ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ ИЛИ НЕМОЩНИ ХОРА: Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не играят с уреда. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА hoover: За да осигурите продължителна безопасна и ефективна работа на уреда всички ремонти да се извършват от оторизиран сервизен техник на Hoover. КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ: Да оставяте уреда без надзор по време на работа Да го изключвате издърпвайки кабела Да държите щепсела или уреда с мокри или влажни ръце Да поставяте в уреда течности или препарати различни от вода Да насочвате директна пара към оборудване, съдържащо електрически компоненти, като например вътрешността на фурни Да държите уреда във вода или други течности При почистване на стълби, да държите уреда на ниво над главата си Да използвате уреда извън помещения Не пръскайте или засмуквайте възпламеняващи се течности, миещи препарати, аерозоли или пари при който съществува риска да предизвикат пожар или експлозия Не стъпвайте върху захранващия кабел или да оставите той да се увива около вашите ръце или вашите крака по време на работа на прахосмукачката Да използвате уреда за почистване или да насочвате пара към хора или животни Да продължавате да използвате уреда, ако забележите признаци на неизправност. ВЕДНАГА изключете уреда при повреда в захранващия кабел. За да се избегнат нещастни случаи, замяната на кабела трябва да бъде извършвана само от специалисти на Hoover. ЗАПОЗНАВАНЕ С УРЕДА A. Основно тяло B. Ръкохватка C. Спусък за освобождаване на парата D. Захранващ кабел E. Горна щипка на захранващия кабел f. Долна щипка за кабела G. Бутон Вкл/Изкл H. Индикатор "Вкл" (син) I. Индикатор "готова пара" (зелен) J. Четка за под K. Приставка за под L. Педал за отпускане четката за под M. Резервоар за чиста вода N. Текстилни подложки (х2) O. Приствака за каилими P. Филтър за твърда вода СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА Извадете всчки съставни части от опаковката 1. Закрепете дръжката в основното тяло докато не се заключи на нужното положение [2] 2. Съединете основния корпус с четката за под [3] 3. Съединете вече комбинираните части с присътавката за под[4] ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПОЧИСТВАТЕ 1. Извадете резервоара за чиста вода от основното тяло [5] 2. Завъртете капачето обратно на часовниковата стрелка и го махнете.[6] 3. Напълнете резервоара с чиста, студена чешмяна вода. Поставете капака на мястото му. [7] Не добавяйте никакви химически вещества, препарати или ароматизатори в резервоара за чиста вода. 4. Отново поставете резервоара за чиста водав уреда, като закрепите на място филтъра за твърда вода. 5. Закрепете текстилната подложка на основата на големият накрайник за под [8] ВНИМАНИЕ! Винаги изключвайте уреда, когато сменяте текстилната подложка или добавяте вода в резервоара СЪВЕТ: Измийте текстилната подложка преди да използвате, за да премахнете праха

4 Почистване на твърди подови покрития ВНИМАНИЕ! Не използвайте уреда без текстилната подложка и приставката за под СЪВЕТ: При почистване на твърди подове не използвайте приставката за килими 1. Включете парочистачката в контакта. Ще светне синия индикатор "Вкл" 2. След няколко секунди ще светне зеления индикатор Парата е готова, показвайки че уреда е готов за използване 3. Поставете уреда в хоризонтално положение, използвайки за опора приставката за под и спуснете корпуса на пода [9] 4. За начало на почистването натиснете спусъка за подаване на пара [10] 5. Придвижвайте прахосмукачкат напред-назад, като особенно внимавате за високите участъци.. [11] Почистване с пара на твърди подови покрития - интензивно почистване При твърди подови покрития, които се нуждаят от щателно почистване, използвайте тръъфълната приставка за под. Моля обърнете внимание, че мопът не позволява парата да се подава директно към пода, осигурявайки така по ефективно почистване. Отделни области трябва да бъдат измити отделно. 1. Извадете четката за под от приставката за под, натискайки педала за освобождаване на задната страна. Вдигнете парочистачката с четката за под от приставката за под. [12] 2. Включете парочистачката в ел.мрежата. Ще светне синия индикатор "Вкл". След няколко секунди ще светне зеления индикатор зарата е готова а показвайки че уреда е готов за използване 3. Поставете уреда в хоризонтално положение, използвайки за опора приставката за под и спуснете корпуса на пода. [13] 4. За начало на почистването натиснете спусъка за подаване на пара [10] 5. Придвижвайте прахосмукачкат напред-назад, като особенно внимавате за високите участъци [14] Освежаване на килими ВНИМАНИЕ! Не използвайте уреда без текстилната подложка и приставката 1. Прикрепете приставката за килимаи към накрайника за под [15] 2. Включете парочистачката в ел.мрежата. Ще светне синия индикатор "Вкл". 3. След няколко секунди ще светне зеления индикатор зарата е готова а показвайки че уреда е готов за използване 4. Поставете уреда в хоризонтално положение, използвайки за опора приставката за под и спуснете корпуса на пода. [9] 5. За начало на почистването натиснете спусъка за подаване на пара. [10] 6. Придвижвайте прахосмукачкат напред-назад, като особенно внимавате за високите участъци.[11] ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДА ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДА СЕ УБЕДЕТЕ, ЧЕ ТОЙ ИЗЦЯЛО СЕ Е ОХЛАДИЛ Изпразване на резервоара за вода 2. Извадете от корпуса, резервоара за чистата вода [5] 3. Заъртете капачката на резервоара обратно на часовниковата стрелка и го махнете.[6] 4. Излейте излишната вода от резервоара [16] Поставете на място капачката и върнете резервоара в уреда Махане и почистване на текстилната подложка 2. Прикрепете приставката за килими към приставката за под. [17] 3. Перете текстилната подложка в перална машина с лек препарат при температура не повече от 40 C. ВНИМАНИЕ! не използвайте белина или омекотител за тъкани при изпирането на подложката Замяна на филтъра за твърда вода В уреда е инсталиран филтър за твърда вода. Ако живеете в регион с твърда вода, филтъра с времето ще се обезцвети. В зависимост от твърдостта на водата и честотата на използването на уреда, филтъра трябва да се замена на около 6 месеца,. 2. Извадете от корпуса, резервоара за чистата вода [5] 3. Извадете от уреда, филтъра за твърда вода [18] Заменете с нов филтър 4. Отново поставете резервоара за чиста вода Съвет: състоянието на филтъра влияе на характеристиките на уреда

5 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ Ако имате проблеми с използването на дадения уред, моля прочетете описаните неизправности и тяхното отстраняване, преди да се обадите в сервизната служба на Hoover. Парогенератора не се включва Проверете дали имате подадено захранване Проверете кабела Не се произвежда пара Проверете има ли вода в резервоара за чиста вода Резервоара може да не епоставен правилно Текстилната подложка не събира мръсотията Почистващата подложка вече може да е задръстена с прах и вероятно се налага да я изперете. Погледнете раздел "Техническо обслужване" ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ПОЧИСТВАНЕТО Кога е парочистачката е готова за работа? Около 30 секунди след включване Може ли да използвам парочистачката върху всякакви подове? На всякакви твърди настилки като мрамор, теракота, камък, балатум, дюшеме и паркет. Дали парочистачката изпуска пара автоматично? Не! За да произведете пара трябва да натиснете Спусък за освобождаване на парата, намиращ се под дръжката. Мога ли да използвам уреда за почистване на вертикални повърхности? Не! Уреда може да се използва за почистване само на хоризонтали повърхности. Може ли да сложа препарат или друг химикал в резервоара за вода? Не! Така ще повредите уреда. Какво да правя ако водата е много твърда? Може да използвате филтрирана вода или по-често да сменяте филтъра за твърда вода. Ако видите че струята пара е слаба, проверете дюзата за пара, възможно е да се е събрал варовик. Може да я почистите с малък уред. Кога трябва да се сменя модула за филтъра? Как да разберем това? Това зависи от твърдостта на водата. Обикновено се налага един път на 6 месеца.. За колко време е достатъчен един резервоар с вода и кога трябва да го напълните? Примерно за около 20 мин, ако натискате спусъка непрекъснато. Дали текстилните подложили могат да се перат? Да могат да се перат на ръка или в перална машина на 40 C. Не използвате белина или омекотител. Колко често трябва да се сменя текстлната подложка? Това зависи от много фактори, но най-вече от покритието на пода. Най-добрия начин да разберете дали подложката е за смяна е като видите дали остават непочистени участъци след като вече сте почистили. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ Използвайте единствено оригинални резервни части на HOOVER. Обадете се на най-близкия сервизен център на HOOVER ако не сте доволни от работата на вашата прахосмукачка. Когато поръчате резервни части трябва да предоставите модела на уреда: Консумативи Текстилна подложка: Филтър: HOOVER сервиз Когато този уред се нуждае от сервиз и поправки, моля обърнете се към оторизиран сервизен център на Hoover. Качество Нашите заводи са независимо оценени за високо качество. Продуктите са изработени завод в съответствие с изискванията на ISO9001. Опазване на околната среда Този апарат е маркиран съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС отнасяща за Отпадъци от електрически и електронни апарати (WEEE). Съдействайки за това този продукт да бъде депониран правилно вие ще помогнете да се предотвратят потенциалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат да бъдат предизвикани от неправилната обработка на отпадъците от този продукт. Символа поставен на този продукт показва че този продукт не може да бъде обработен като домашни (домакински) отпадъци. Ето защо той би трябвало да бъде предаден на съответния пункт за събиране и последващо рециклиране на електрически и електронни апарати. Депонирането трябва да бъде извършвано в съответствие с местните наредби за депониране на отпадъците. За по-подробна информация относно обработката, връщането и рециклирането на този продукт, то моля свържете се с местният градски офис, обслужващата ви фирма на домакински отпадъци или с магазина където вие сте закупили продукта. Условия на гаранциите Условията за гаранциите за този апарат са определени от нашия представител в страната в която се продава. Детайли относно тези условия могат да бъдат получени от вашия продавач в магазина от където е бил закупен а Фактурата за покупката или касова бележка трябва да бъдат представяни за всички рекламации произтичащи директно от условията на тази гаранция. Условията могат да бъдат променяни без предварително уведомяване.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

_FSM1500_FSM1600_BG.indd

_FSM1500_FSM1600_BG.indd 359202-29 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu FSM1500 FSM1600 FSM1600D 2 3 БЪЛГАРСКИ Предназначение Вашият Black & Decker уред за почистване с пара е предназначен за дезинфекциране

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

_ADV1200_BG.indd

_ADV1200_BG.indd 359205-09 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu ADV1200 A B C D E 2 Предназначение Вашата ръчна прахосмукачка BLACK+DECKER, ADV1200, Dustbuster е създадена за леко и сухо почистване

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно