KSS_

Размер: px
Започни от страница:

Download "KSS_"

Препис

1 КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/ - Джебел Рогозче Фотиново ном. Шифър име мярк а к-во цена Стойност ПРАГ ДЖЕБЕЛ ПРАГ ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ 8000 НА ОТВАЛ м ИЗКОП ЗА НАПРАВА НА ДИГИ ЗА 8000 ОТКЛОНЯВАНЕ НА ВОДИ м 6 0 ИЗКОП С БАГЕР ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, ПРАГОВЕ И ДР. ПРИ УТ. УСЛОВИЕ НА 8000 ТРАНСПОРТ м М м ДО 00 КВ мсм ИЗКОПИ м ХОРИЗ. М IIIКАТ. - РЦ м НА ПЛАСТОВЕ 0СМ НА ДЪЛЖ. 00М м ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 0СМ м * ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО КМ м сума 0.00 КОФРАЖНИ РАБОТИ ЗАСКАЛЯВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПРАГА С РЕЧЕН КАМЪК м 96 0 КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ 8000 л>см м ДО 00 КВ [] мсм 0 сума КОФРАЖНИ РАБОТИ 0 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ СР.СЛОЖНОСТ 6ДОММ ОТ А кг 6 0 сума АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 0 БЕТОНОВИ РАБОТИ 8070 ДО 00 КВ [] мсм ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 0 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ м 9 0

2 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С/0,W0.8 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ м 9. 0 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С0/7,F0,W , ЗА СТЕНИ С d>см - АВТОКРАН м 9. 0 ПОЛАГАНЕ БЕТОН C0/7,F0,W 0.8, ФИЛЦОВ ВФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ м * ПРЕВОЗ БЕТОН НА 0 КМ м РАЗБИВАНЕ АРМИРАН БЕТОН В ХИДРОЧУК НА БАГЕР м 0 8 * ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КМ м 0 сума БЕТОНОВИ РАБОТИ 0.00 сума ПРАГ 0.00 СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ (КРИЛЕ НА ПРАГА) ИЗКОП С БАГЕР ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, ПРАГОВЕ И ДР. ПРИ УТ. УСЛОВИЕ НА 8000 ТРАНСПОРТ м 7 0 * ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО КМ м М м ПРЕВОЗ НА З.П. ИЛИ БАЛАСТРА ЗА ОБРАТНО * ЗАСИПВАНЕ НА КМ м ДО 00 КВ мсм 0 6 НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА 8000 ТРАНСПОРТ С БАГЕР м ИЗКОПИ м ХОРИЗ. М IIIКАТ. - РЦ м НА ПЛАСТОВЕ 0СМ НА ДЪЛЖ. 00М м ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 0СМ м сума 0.00 КОФРАЖНИ РАБОТИ КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ 8000 л>см м КОФРАЖ ШАПКИ НА СТЕНИ м ДО 00 КВ [] мсм 0 * СТИРОПОР - СМ ЗА ФУГИ м сума КОФРАЖНИ РАБОТИ 0 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ СР.СЛОЖНОСТ 6 ММ ОТ А И А кг СР.СЛОЖНОСТ 6ДОММ ОТ А кг 0

3 сума АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 0 БЕТОНОВИ РАБОТИ ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 0 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ м. 0 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С/0,W0.8 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ м ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С0/7,F0,W , ЗА СТЕНИ С d>см - АВТОКРАН м. 0 ПОЛАГАНЕ БЕТОН C/0,F0,W 0. ЗА 8007 ШАПКА НА СТЕНА м.6 0 * ПРЕВОЗ БЕТОН НА 0 КМ м ДО 00 КВ [] мсм 0 сума БЕТОНОВИ РАБОТИ 0 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ- ПЛАСТА БИТ.ЛЕПИЛО м НАПРАВА ДРЕНАЖ ОКОЛО ДРЕНАЖНИ PVC * ТРЪБИ Ф0 ВКЛ. И ТРЪБИТЕ м сума ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 0.00 СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ (КРИЛЕ НА ПРАГА) ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ м М м ДО 00 КВ мсм ОБРАТЕН НАСИП ЗАД СТЕНАТА С БАГЕР м ИЗКОПИ м ХОРИЗ. М IIIКАТ. - РЦ м НА ПЛАСТОВЕ 0СМ НА ДЪЛЖ. 00М м ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 0СМ м 77 0 сума 0.00 МОНТАЖ ГАБИОНИ * ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАБИОНИ //М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ -ЕЛ. бр * * * ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАБИОНИ-ТЕРАМЕШ //М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ- ЕЛ. бр ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНО МАТРАК-//0. М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ -ЕЛ. бр. 0 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ 00 ГР/М м

4 * ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАБИОНИ.//0.М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ -ЕЛ. бр. 8 0 сума МОНТАЖ ГАБИОНИ 0 сума ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ ЧАСТ ''В и К''- КОЛЕКТОР Ф00 ПРЕЗ РЕКАТА ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ 808 ТРЪБИ С МУФА DN мм SN м 86 0 КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ 8000 л>см м МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ ММ ОТ АIII кг ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН C0/ ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>см - ККРАН м.6 0 УЛИЧНИ РШ Н=М, Ф60 бр. 0 6 * ПРЕВОЗ БЕТОН НА 0 КМ [] м сума ЧАСТ ''В и К''- КОЛЕКТОР Ф00 ПРЕЗ РЕКАТА 0.00 ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф М м ЗАСИПВАНЕ И УПЛЪТЯВАНЕ НА НАСИПИ м 0 КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ 8000 л>см м ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН C0/ ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>см - ККРАН м.7 0 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф00 SN м 6 0 сума ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И 8000 ПОДРАВНЯВАНЕ НА НА РЕЧ. КОРИТО м ИЗКОПИ м 06 0 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА РЕЧНОТО сума КОРИТО 0 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА 800 ТЕРЕНА ДКА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО сума ПРОСТРАНСТВО 0.00 сума ПРАГ ДЖЕБЕЛ 0.00 начисления (по схема): Непредвидени разходи 0.00 ОБЩО 0.00 ДДС 0 % 0.00 ВСИЧКО 0.00

5 Съставил:. /инж.юри Големилов/

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2. Местоположение на обекта - общинско

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК22.543 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА м 0,6 0,15 1 0,09 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. 1 56,61 1 56,61

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 6427.2.408, в УПИ I- 408-за училище, в квартал 06, с административен

Подробно

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 63427.2.4083, в УПИ I- 4083-за училище, в квартал 306, с административен адрес: ул. Александровска

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word Образец 61 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 3 / лот 3 ул"трета -

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

Приложение 1 П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи по ред на район Бал. с/ка Инв. Описание на актива Дата на въвеждане Код на населено място Местополо

Приложение 1 П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи по ред на район Бал. с/ка Инв. Описание на актива Дата на въвеждане Код на населено място Местополо П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи () Технически параметри на 1 203 5353 Хлораторно 01.12.1983 06306 с.брезница Брезница Сграда масивна 45. ЗП 958,76 2 203 5125 Хлораторно 01.01.1964 17395 Г.Делчев

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник Комунална техника ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид І. Тревни площи ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Приложение. Видове работи за дейности по раздели Косене на тревни площи с моторна косачка и събиране на окосена трева

Подробно

Uvedomlenie

Uvedomlenie О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието

Подробно

ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 -

ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 - ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 - NB 2144 за оценяване и проверка на постоянството на

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ ЦЕНОВА ЛИСТА от 01.07.2019 ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ Дренажни Системи Ценовата листа е валидна от 01.07.2019 Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Цените са в лв Дренажни системи от двуслойни

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

О Б Щ И Н А   С Т А Р А  З А Г О Р А О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-3706/07.04.2017 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение Модернизация и развитие на устойчив

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

РСН Армиране на конструкции

РСН Армиране на конструкции НАРЪЧНИK ЗА РАЗХОДНИ НОРМИ РСН 032 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ МОДУЛ ЗА PROJECT ESTIMATOR РСН 03 БЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ НАРЪЧНИК С РАЗХОДНИ НОРМИ ЗА СТРОИТЕЛНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ РАЗХОДНИ НОРМИ АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ РСН

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции ЦЕНОВА ЛИСТА от 19.07.2019 ECOBOX Модулни пречиствателни станции ECOBOX Модулни пречиствателни станции - от EЖ4 до EЖ52 съгл. EN12566, над EW60 съгл. ATV122 Код ТО EAD/V04 Код ТО EAD/V04 ECOBOX/Air - ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Покривите като елемент от системата за локално управление на дъждовните води

Покривите като елемент от системата за локално управление на  дъждовните води Устойчивите дъждовни канализационни системи Цели на ООН за хилядолетието по отношение на водата, санитарните условия и населените места 1. Интегрирано управление на водните ресурси и разработването на

Подробно

Приложение 1 П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи по ред на район Бал. с/ка Инв. Описание на актива Дата на въвеждане Код на населено място Местополо

Приложение 1 П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи по ред на район Бал. с/ка Инв. Описание на актива Дата на въвеждане Код на населено място Местополо П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи Технически параметри 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,00 14,00 16 17 18 19 1 203 4241 Хлораторно 01.12.1980 02676 Банско Банско Сграда масивна 2.застр.пл 2 793,85 2 203

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Основен ремонт на: стълби и алея от кв. Христо Ботев до кв.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Основен ремонт на: стълби и алея от кв. Христо Ботев до кв. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Основен ремонт на: стълби и алея от кв. Христо Ботев до кв. Миньор, гр. Бобов дол; стълби от ул. Иван Вазов до

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежилищни имоти на Данъчна оценка на недв. имот 2.5 физически

Подробно

6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради

6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради 6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради www.hutterer-lechner.com HL Хидроизолиране на сгради Базова за проектиране и изпълнение

Подробно

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 3 бр.стаи, ремонт на външни на стационар в блок Б на СБР-НК ЕАД, филиал Св.Мина, гр. Вършец Ед. Количест во

Подробно

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите,

Подробно

PC-Chel List-RP.dot_1_

PC-Chel List-RP.dot_1_ Бул. Климент Охридски 14, 1756 София БЪЛГАРИЯ E-mails: office@minproekt.com sales@minproekt.com Тел: + (359 2) 975 82 20, Факс: + (359 2) 975 33 48 www.minproekt.com Експ. писмо :............. Р А Б О

Подробно

LV 21 Bulgarisch 2012

LV 21 Bulgarisch 2012 Lillevilla 21 Къща 28 мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането.

Подробно

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ Nr. 7 / 2013 Ново при HL HL531 (.0) Душ-канал PRIMUS-LINE HL531 Seite 1 von 14 Като експерт в безпраговите душ-подове, сега HL разшири продуктовото си семейство с един нов член:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т.

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно