PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 Карта на прозрачността на съдилищата Обучителен семинар Граждански контрол върху публичността и прозрачността в работата на съдилищата София, 22 февруари 2019 г., 23 февруари 2019 г.

2 ЕМПИРИЧНИ ДАННИ 176 съдилища всички български съдилища с изключение на специализирани и военни 2

3 1а 1б КАРТА НА ПРОЗРАЧНОСТТА Групи показатели Достъп до правосъдие: 1) представяне на съда, 2) съдебен състав,3) родова компетентност, 4) съдебни разходи Права на гражданите: 5) достъп до процедури, 6) права на свидетелите, 7) права на жертви, 8) медиация, 9) правна помощ, 10) хора със специфични нужди 2 Съдопроизводство: 11) Насрочени дела, 12) случайно разпределение на делата, 13) отвод и заместване на съдии, 14) съдебни заседатели, 15) вещи лица, 16) информационен център, 17) електронно известяване 3 Етика и отговорност: 18) етични правила, 19) канал за подаване на сигнали, 20) работа със сигнали на граждани, 21) приемно време председател, 22) стратегии и планове, 23) отчети 4 Роля на съдилищата: 24) достъп до решения и актове, 25) достъп до информация, 26) обществени поръчки, 27) становища, 28) анкети и проучвания 5 Връзки с медиите: 29) медийна стратегия, 30) дела с обществен интерес, 31) актуално, 32) работа с обществеността Средна стойност 45/85 8.5/11 5/14 13,5/17 6 Иновативни/добри практики: 33) европейско правосъдие, 34) проекти, 35) други 2/9 5/14 6/11 5/9 3

4 ВОДЕЩИ СЪДИЛИЩА 1. Покриващи в максимална степен ВАС Апелативен съд Бургас Окръжни съдилища: Благоевград Варна Добрич Шумен Районни съдилища: Ардино Айтос Берковица Благоевград Разлог Велико Търново Чепеларе Административни съдилища Варна Добрич Русе Разград Шумен 4

5 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС КОТЕЛ: НАЧАЛНА СТРАНИЦА С ПОСЛАНИЕ 5

6 ДОБРИ ПРАКТИКИ РУБРИКИ НАЧАЛНА СТРАНИЦА 6

7 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС ИВАЙЛОВГРАД: СЪДЕБНИ РАЗХОДИ 7

8 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ: КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДА 8

9 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС БУРГАС: ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ 9

10 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС ДУПНИЦА: ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ 10

11 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС БЛАГОЕВГРАД: ПРАВА НА ЖЕРТВИТЕ 11

12 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС ИХТИМАН: ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 12

13 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС ДИМИТРОВГРАД: ОБРАЗЦИ НА БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ 13

14 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС БЯЛА СЛАТИНА: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 14

15 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС ДОБРИЧ: НОВИНИ ОТ СЪДЕБНАТА ЗАЛА 15

16 ДОБРИ ПРАКТИКИ ОС ТЪРГОВИЩЕ: ЕТИЧНА КОМИСИЯ 16

17 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС ЕЛХОВО: СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ 17

18 ДОБРИ ПРАКТИКИ ОС ВРАЦА: ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ НА ГРЕЖДАНИ 18

19 ДОБРИ ПРАКТИКИ РС МАДАН: ЕВРОПЕЙСКО ПРАВОСЪДИЕ 19

20 ДОБРИ ПРАКТИКИ ОБЩИ ПЛАТФОРМИ 20

21 ДОБРИ ПРАКТИКИ ОБЩИ ПЛАТФОРМИ 21

22 Позитивни + ИЗВОДИ На Интернет страниците на съдилищата могат да бъдат намерени актуални решения на съда по различни видове дела. На Интернет страниците на съдилищата могат да бъде намерена информация за съдебните разходи. Почти всички сайтове предоставят достъп до отчетите за дейността на съдилищата. 22 Позитивни практики често се задават в рамките на цял съдебен район

23 Негативни ИЗВОДИ Липса на стандарт за унифицирана съдържание по основни категории; Представяне на съда състав, компетентност, Полезно за гражданите и техните права Липса на стандарт за анти-корупционна политика и работа със сигнали на граждани: Локализиране на Система за приемане и обработване на жалби и други дейности за превенция на корупцията създадено по проект на ВСС от 2010 в рамките на ОПАК, същата в момента не се администрира от ВСС (нито на новия, нито на стария сайт.) при все, че системата разполага с добри функционалности, които търпят усъвършенстване. 23

24 Негативни БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ ИЗВОДИ Проблеми с разпръснатост и труден достъп на информация по сроден въпрос: Съдебни разходи и образци на бланки за освобождаване от такси/правна помощ Съдебни заседатели Етични правила и канал за подаване на сигнали 24

25 ПРЕПОРЪКИ В правилата за СЪДЪРЖАНИЕ на Интернет страниците на съдилищата, да се включат следните изисквания: Задължително да присъства секция Информация за гражданите, която да съдържа следните основни елементи: a. обща информация за структурата на съдилищата и съдебните процедури, b. правата на жертвите на престъпление, c. правата на свидетелите, d. гаранциите за защита на жертвите на престъпление в съответствие с Директива на ЕС, e. процедурите и правата за получаване на финансова и психологическа подкрепа на пострадалите от престъпление по реда на специалния закон f. ред за обезщетявне при бавно правосъдие f. речник на юридическите термини g. достъп до безплатна правна защита h. достъп до медиация i. други 25

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Топография на съдилищата в България Обучителен семинар Граждански контрол върху публичността и прозрачността в работата на съдилищата София, 22 февруари 2019 г., 23 февруари 2019 г. ЕРГОНОМИЧНОСТ НА ИНТЕРНЕТ

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ Обучителен семинар Граждански контрол върху публичността и прозрачността в работата на съдилищата МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА 22 февруари 2019

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Вътрешти процедури за събиране и отчитане на държавните такси

Вътрешти процедури за събиране и отчитане на държавните такси РАЙОНЕН СЪД ГР. ПЕТРИЧ УТВЪРДИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ. /МАЯ БАНЧЕВА/ МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящата медийна стратегия цели подобряване на взаимодействието между Районен

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ Прозрачност и отчетност в работата на съдилищата чрез интернет технологиите МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ, ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПРЕПОРЪКИ доц. д-р Атанас Славов СУ Св. Климент Охридски

Подробно

Microsoft Word - Za_site.doc

Microsoft Word - Za_site.doc СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ град Добрич, Окръжен съд, Зала за обучения 4 5 ноември 2010 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

Фондация Х&Д Джендър Перспективи Съпоставка на резултатите от допитването в зависимост от това дали участниците в експерименталната група са били стра

Фондация Х&Д Джендър Перспективи Съпоставка на резултатите от допитването в зависимост от това дали участниците в експерименталната група са били стра Фондация Х&Д Джендър Перспективи Съпоставка на резултатите от допитвато в зависимост от това дали участниците в експерименталната група са били страни по дела в районните съдилища или в Окръжен съд Хасково

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Р А З Л О Г 2760 Разлог, ул. Иларион Макариополски 23, тел. Председател: 0747/80180, тел./факс А

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Р А З Л О Г 2760 Разлог, ул. Иларион Макариополски 23, тел. Председател: 0747/80180, тел./факс А Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Р А З Л О Г 2760 Разлог, ул. Иларион Макариополски 23, тел. Председател: 0747/80180, тел./факс Адм. секретар: 0747/80181 E-MAIL: rs_razlog@abv.bg,

Подробно

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул.витоша 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния прокурор гр.софия, ул. М-р Г.Векилски 2 Върховна касационна

Подробно

tablici_insp2008_1_14.xls

tablici_insp2008_1_14.xls Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЪДА 2

ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЪДА 2 ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЪДА 2 И РЪКОВОДСТВО С УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ СЪДЪРЖАНИЕ Раздел 1 Политики и планиране 3 Цел 1 3 Цел 2 4 Цел 3 5 Цел 4 6 Цел 5 7 Раздел 2 Управление на съда 8 Цел

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно