R4BP 3 Print out

Размер: px
Започни от страница:

Download "R4BP 3 Print out"

Препис

1 Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: DIFETEC P-29F Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3): BG

2 Съдържание Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта 1.2. Притежател на разрешение 1.3. Производител(и) на биоцидите 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) 2. Състав и формулиране на продукта 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида 2.2. Тип на формулирането 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност 4. Разрешена(и) употреба(и) Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени

3 4.4.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на 5. Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба 5.2. Мерки за намаляване на риска 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на 6. Друга информация

4 Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта DIFETEC P-29F BONIRAT SENSITIVE PASTA FLUO-NP BONIRAT NEXT PASTA FLUO-NP BONIRAT NEXT PASTA PLUS FLUO-NP BONIRAT SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP BONITOP SENSITIVE PASTA FLUO BONITOP SENSITIVE PASTA PLUS FLUO BROS паста против мишки и плъхове III GARDENTOP DIF P-29F RATIDIF SENSITIVE PASTA FLUO STEGORAT NEXT PASTA FLUO-NP STEGORAT NEXT PASTA PLUS FLUO-NP STEGORAT SENSITIVE PASTA FLUO-NP STEGORAT SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP ZED DF SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP 1.2. Притежател на разрешение Име и адрес на притежателя на разрешението Име Адрес ZAPI S.p.A. via Terza Strada Conselve Италия Номер на разрешението Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) Дата на издаване на разрешението BG /08/2018 1

5 Дата на изтичане срока на валидност на разрешението 14/03/ Производител(и) на биоцидите Име на производителя ZAPI S.p.A. Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти Via Terza Strada Conselve Италия Via Terza Strada Conselve Италия 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) Активно вещество 26 - Дифенакум Име на производителя PM Tezza S.r..l. Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти Viale del Lavoro Angiari (VR) Италия Via Tre Ponti S. Maria di Zevio Италия 2. Състав и формулиране на продукта 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида Общоприето име IUPAC име Функция CAS номер EО номер Дифенакум 3-(3-biphenyl-4-yl- 1,2,3,4- tetrahydro-1- naphthyl)-4- hydroxycoumarin Активно вещество Съдържание (%) 2

6 2.2. Тип на формулирането PA - Паста 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност Категория на опасност Може да причини увреждане на органите или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни} при продължителна или повтаряща се експозиция{?1. Препоръки за безопасност Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Използвайте предпазни ръкавици. ПРИ явна или предполагаема експозиция:потърсете медицински съвет. При неразположение потърсете медицински съвет. Да се съхранява под ключ. Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националната уредба.. 4. Разрешена(и) употреба(и) 4.1 Описание за използване Употреба 1 - Употреба 1 домашни мишки масови потребители на закрито Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Не се отнася за отрови за гризачи Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Mus musculus-домашни мишки-all Област на употреба 3

7 На закрито На закрито Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка. Дозировка(и) и честота на прилагане До 50 g примамка на поставка за примамка на всеки 2-5 метра - - Примамки: Мишки Висока степен на нападение До 50g примамка за поставка с примамка на всеки 2 метра Ниска степен на нападение До 50g примамка за поставка с примамка на всеки 5 метра Категория(и) потребители Масова употреба (непрофесионален) Размери и материал на опаковките Етикетирани предварително дозирани устойчиви на маниполации поставки за примамка от PP (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 50 g Етикетирана устойчива на отваряне от деца пластмасова (PP, PE, HDPE) кутия (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 50 gотпечатани картонени опаковки със система за многократно отваряне и затваряне и вътрешна неутрална пластмасова (PE) торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 50 g Етикетирана пластмасова (PP) кофа със система за многократно отваряне и затваряне и вътрешна неутрална пластмасова (PE) торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 50 g Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие - до 50 g Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие в картонена кутия - до 50 g Отпечатана пластмасова (PE) торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) за мишки - до 50 g Специфични инструкции за употреба Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 2 3 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. 4

8 4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение Виж раздел Описание за използване Употреба 2 - Употреба 2 плъхове масови потребители на закрито Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Не се отнася за отрови за гризачи Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Област на употреба Rattus norvegicus-сив плъх-all На закрито На закрито 5

9 Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка. Дозировка(и) и честота на прилагане До 100 g примамка на една поставка на всеки 5-10 метра - - Примамки: Плъхове Висока степен на нападение До 100g примамка за поставка с примамка на всеки 5 метра Ниска степен на нападение До 100g примамка за поставка с примамка на всеки 10 метра Категория(и) потребители Масова употреба (непрофесионален) Размери и материал на опаковките Етикетирани предварително дозирани устойчиви на маниполации поставки за примамка от PP (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 100 g Етикетирана устойчива на отваряне от деца пластмасова (PP, PE, HDPE) кутия (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 100 g Отпечатани картонени опаковки със система за многократно отваряне и затваряне и вътрешна неутрална пластмасова (PE) торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 100 g Етикетирана пластмасова (PP) кофа със система за многократно отваряне и затваряне и вътрешна неутрална пластмасова (PE) торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 100 g Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие - до 100 g Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие в картонена кутия - до 100 g Отпечатана пластмасова (PE) торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) за мишки и плъхове - до 150 g Специфични инструкции за употреба Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5 7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. 6

10 4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение Виж раздел Описание за използване Употреба 3 - Употреба 3 плъхове масови потребители на открито около сгради Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Не се отнася за отрови за гризачи Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Област на употреба Rattus norvegicus-сив плъх-all На открито На открито около сгради 7

11 Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Примамки: - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка. - Покрити и защитени точки с примамка. Дозировка(и) и честота на прилагане До 100 g примамка на поставка за примамка на всеки 5-10 метра - - Примамки: Плъхове Висока степен на нападение До 100g примамка за поставка с примамка на всеки 5метра Ниска степен на нападение До 100g примамка за поставка с примамка на всеки 10 метра Категория(и) потребители Масова употреба (непрофесионален) Размери и материал на опаковките Етикетирани предварително дозирани устойчиви на маниполации поставки за примамка от PP (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 100 g Етикетирана устойчива на отваряне от деца пластмасова (PP, PE, HDPE) кутия (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 100 g Отпечатани картонени опаковки със система за многократно отваряне и затваряне и вътрешна неутрална пластмасова (PE) торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 100 g Етикетирана пластмасова (PP) кофа със система за многократно отваряне и затваряне и вътрешна неутрална пластмасова (PE) торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) - до 100 g Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие - до 100 g Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие в картонена кутия - до 100 g Отпечатана пластмасова (PE) торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) за плъхове - до 150 g Специфични инструкции за употреба Поставяйте поставките за примамка на места, защитени от наводняване. Сменяйте всяка примамка в поставка, в която примамката е повредена от вода или заразена поради замърсяване. Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5 7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. 8

12 4.3.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение Виж раздел Описание за използване Употреба 4 - Употреба 4 домашни мишки и плъхове професионални потребители на закрито Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Не се отнася за отрови за гризачи Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Mus musculus-домашни мишки-all Rattus norvegicus-сив плъх-all Област на употреба 9

13 На закрито На закрито Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка Дозировка(и) и честота на прилагане Мишки - до 50 g примамка за станция за всеки 2-5 метра, Плъхове - до 100 g примамка за всеки 5-10 метра - - Примамки: Мишки Висока степен на нападение До 50g примамка за поставка с примамка на всеки 2 метра Ниска степен на нападение До 50g примамка за поставка с примамка на всеки 5 метра Плъхохве Висока степен на нападение До 100g примамка за поставка с примамка на всеки 5 метра Ниска степен на нападение До 100g примамка за поставка с примамка на всеки 10 метра Категория(и) потребители Професионална Размери и материал на опаковките Етикетирана пластмасова (PP) кофа с вътрешна PE торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) 3 kg до 15 kg Етикетиран гофриран картон с вътрешна PE торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) 3 kg до 15 kg Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие от 50 g за мишки 3 kg до 15 kg Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие от 100 g за плъхове 3 kg до 15 kg Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие от 50 g в картоненеа кутия за мишки 3 kg до 15 kg Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие от 100 g в картоненеа кутия за плъхове - 3 kg до 15 kg Отпечатана пластмасова (HDPE) тръба (за употреба с пистолет за пълнене) от 600 g в етикетирана картонена кутия или в етикетирана пластмасова (PP) кофа 3 kg до 15 kg Отпечатана пластмасова (PE) торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) 3 kg до 15 kg 10

14 4.4.1 Специфични инструкции за употреба - За мишки: Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 2 3 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. - За плъхове: Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5 7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. - [Когато има] Спазвайте всички допълнителни указания в съответния правилник за най-добрата практика Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда - Когато поставяте поставки за примамка близо до отводнителни съоръжения, погрижете се примамката да не се мокри Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение Виж раздел Описание за използване Употреба 5 - Употреба 5 домашни мишки и плъхове професионални потребители на открито около сгради Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Не се отнася за отрови за гризачи 11

15 Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Mus musculus-домашни мишки-all Rattus norvegicus-сив плъх-all Област на употреба На открито На открито около сгради Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка Дозировка(и) и честота на прилагане Мишки - до 50 g примамка за станция за всеки 2-5 метра, Плъхове - до 100 g примамка за всеки 5-10 метра - - Примамки: Мишки Висока степен на нападение До 50g примамка за поставка с примамка на всеки 2 метра Ниска степен на нападение До 50g примамка за поставка с примамка на всеки 5 метра Плъхохве Висока степен на нападение До 100g примамка за поставка с примамка на всеки 5 метра Ниска степен на нападение До 100g примамка за поставка с примамка на всеки 10 метра Категория(и) потребители Професионална Размери и материал на опаковките Етикетирана пластмасова (PP) кофа с вътрешна PE торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) 3 kg до 15 kg Етикетиран гофриран картон с вътрешна PE торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) 3 kg до 15 kg Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие от 50 g за мишки 3 kg до 15 kg Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие от 100 g за плъхове 3 kg до 15 kg Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие от 50 g в картоненеа кутия за мишки 3 kg до 15 kg Етикетирана пластмасова (РЕТ) паничка с отпечатано отлепващо се покритие от 100 g в картоненеа кутия за плъхове - 3 kg до 15 kg Отпечатана пластмасова (HDPE) тръба (за употреба с пистолет за пълнене) от 600 g в етикетирана картонена кутия или в етикетирана пластмасова (PP) кофа 3 kg до 15 kg Отпечатана пластмасова (PE) торба (10 / 15 g сашета тип пакетче за чай от филтърна хартия) 3 kg до 15 kg 12

16 4.5.1 Специфични инструкции за употреба Предпазвайте примамката от метеорологичните условия (напр. дъжд, сняг и пр.). Поставяйте поставките за примамка на места, защитени от наводняване. Поставките за примамка трябва да се посещават [за мишки поне веднъж на 2 3 дни в] [за плъхове само 5 7 дни след] началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. Сменяйте всяка примамка в поставка, в която примамката е повредена от вода или заразена поради замърсяване. [Когато има] Спазвайте всички допълнителни указания в съответния правилник за най-добрата практика Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби - Не прилагайте продукта директно в дупките на гризачите. - Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда - Когато поставяте поставки за примамка близо до повърхностни води (напр. реки, езера, канали, язовири, напоителни съоръжения) или отводнителни съоръжения, погрижете се примамката да не се мокри Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Виж раздел Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение Виж раздел Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба 13

17 Масови потребители - Прочетете и спазвайте информацията за продукта и данните, придружаващи продукта или предоставени на мястото на продажба, преди да го използвате. - Преди употребата на отрови за гризачи трябва да се прецени възможността за използване на нехимически методи за контрол (напр. капани). - Отстранете леснодостъпната за гризачите храна (напр. разсипано зърно или хранителни отпадъци). Не правете обаче друго почистване на нападнатата област непосредствено преди третирането, защото това само ще обезпокои популацията от гризачи и ще затрудни приемането на примамката. - Поставките за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата със забелязани действия на гризачи (напр. пътеки, свърталища, хранилки, дупки, тунели и пр.). - Където е възможно, поставките за примамка трябва да се закрепват за земята или за други конструкции. - Не отваряйте сашетата с примамката. - Поставяйте поставките за примамка извън досега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. - Поставяйте поставките за примамка далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива. - Не поставяйте поставки за примамка близо до отводнителни съоръжения, където могат да влязат в контакт с вода. - Докато използвате продукта, не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и изложената на пряк контакт кожа, след като използвате продукта. - Отстранете останалата примамка или поставките за примамка в края на периода на третирането. Професионални потребители - Прочетете и спазвайте информацията за продукта и данните, придружаващи продукта или предоставени на мястото на продажба, преди да го използвате. - Извършете проучване на нападнатата област преди поставянето на примамката и оценка на място, за да идентифицирате видовете гризачи, техните места на действие и да определите вероятната причина и мащабите на нахлуването. - Отстранете леснодостъпната за гризачите храна (напр. разсипано зърно или хранителни отпадъци). Не правете обаче друго почистване на нападнатата област непосредствено преди третирането, защото това само ще обезпокои популацията от гризачи и ще затрудни приемането на примамката. - Продуктът трябва да се използва само като част от система за интегрирана борба с вредители (ИБВ), включваща освен всичко друго мерки за хигиена и при възможност физически методи за контрол. - Преценете възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да подобрите приемането на продукта и намалите вероятността от повторно нахлуване. - Поставките за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата със забелязани преди това действия на гризачи (напр. пътеки, свърталища, хранилки, дупки, тунели и пр.). - Където е възможно, поставките за примамка трябва да се закрепват за земята или за други конструкции. - Поставките за примамка трябва да бъдат ясно надписани, че съдържат отрови за гризачи и че не трябва да се преместват и отварят (вижте раздел 5.3 за информацията, която надписът трябва да съдържа). - Когато продуктът се използва на обществени места, третираните площи трябва да бъдат обозначени по време на периода на третирането и до примамките трябва да бъде поставена табела с обяснение на риска от първично или вторично отравяне с антикоагуланта и мерките за първа помощ при евентуално отравяне. - Примамката трябва да бъде закрепена така, че да не може да бъде отнесена от поставката. - Поставяйте продукта извън досега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. - Поставяйте продукта далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива. - Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (материалът на ръкавиците трябва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта) - Докато използвате продукта, не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и изложената на пряк контакт кожа, след като използвате продукта. - Ако поемането на примамката е сравнително слабо спрямо явните мащаби на нахлуването, помислете за преместване на поставките за примамката и евентуално за преминаване към друга формула на примамката. - Ако след 35-дневен период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в действията на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи, затова преценете възможността за употреба на неантикоагулантна ако има или посилна антикоагулантна отрова за гризачи. Също така преценете възможността за използване на капани като алтернативна мярка за контрол. - Отстранете останалата примамка или поставките за примамка в края на периода на третирането. - за неотваряеми сашета: Не отваряйте сашетата, съдържащи примамката. - Използвайте шпатула за полагане (почистване / изхвърляне) на примамката Мерки за намаляване на риска 14

18 Масови потребители - Преценете възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да подобрите приемането на продукта и намалите вероятността от повторно нахлуване. - Не използвайте антикоагулантни отрови за гризачи като постоянни примамки (напр. за предотвратяване на нахлуване или установяване на присъствие на гризачи). - Използването на този продукт трябва да елиминира гризачите в рамките на 35 дни. Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да препоръчва в случай на съмнение за липса на ефикасност до края на третирането (т.е. активността на гризачите все още се наблюдава), потребителят трябва да потърси съвет от доставчика на продукта или да се обади на служба за контрол на вредителите. - Търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането, поне толкова често, колкото са инспектирани станциите за примамка. - Мъртвите гризачи се поставят в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Професионални потребители -Когато е възможно, преди третирането уведомете евентуалните минувачи (напр. потребителите на третираната площ и нейните околности) за кампанията за борба с гризачите. - За да намалите риска от вторично отравяне, редовно търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането (напр. поне два пъти седмично). - Продуктите не трябва да се използват повече от 35 дни без оценка на състоянието на нахлуването и ефективността на третирането. - Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на нахлуване или следене на действията на гризачи. - В информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) ясно трябва да бъде посочено, че: - Продуктът не трябва да се доставя на масови потребители (напр. само за професионални потребители ). - Използването на този продукт следва да елиминира гризачите в срок от 35 дни. Информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) трябва ясно да препоръчва на потребителя, в случай на неефективност на третирането (т. е. ако продължават да се забелязват действия на гризачи), да потърси съвет от доставчика на продукта или да се обади в служба за борба с вредители. - Не мийте поставките за примамка с вода, преди да поставяте нова примамка. - Мъртвите гризачи се поставят в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда - Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. Ако бъде погълнат, е възможно с евентуално забавяне да се появят симптоми от рода на кръвотечение от носа и венците. В тежки случаи може да се появят синини и кръв в изпражненията или урината. - Противоотрова: Витамин K1, който трябва да се дава само от медицински/ветеринарни специалисти. - При: - Експозиция на кожата: да се измие с вода и след това с вода и сапун. - Експозиция на очите: да се промият с течност за промивка на очите или вода, клепачите да се държат отворени поне 10 минути. - Експозиция през устата: да се изплакне внимателно с вода. Нищо не трябва да се дава в устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ и покажете съда или етикета на продукта. - Обърнете се към ветеринарен лекар при поглъщане от домашен любимец. - Поставките за примамка трябва да бъдат надписани със следната информация: да не се премества или отваря ; съдържа отрова за гризачи ; DIFETEC P-29F Номер на разрешение от МЗ ХХХХХХХ ; активно вещество: дифенакум и при злополука се обадете на Центръ по Токсикология: Опасно за дивата природа Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Масови потребители - В края на третирането изхвърлете неизядената примамка и опаковката в съответствие с местните изисквания. Професионални потребители - В края на третирането изхвърлете неизядената примамка и опаковката в съответствие с местните изисквания. - Препоръчва се употребата на ръкавици. 15

19 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение - Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Дръжте съда затворен и далеч от пряка слънчева светлина. - Да се съхранява на места, недостъпни за деца, птици, домашни и селскостопански животни. - Срок на годност: 2 години 6. Друга информация - Поради своето забавено действие, антикоагулантните отрови за гризачи дават резултат от 4 до 10 дни след поемането на примамката. - Гризачите могат да пренасят болести. Не докосвайте мъртви гризачи с голи ръце, използвайте ръкавици или инструменти от рода на щипци, когато ги изхвърляте. - Този продукт съдържа вгорчаващ агент и оцветител. 16

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPASTA-BROD Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2308-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Murin Facoum Pasta Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди ПТ 14 - Родентициди Номер на разрешението: 2489-1

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dr. Mort Brodi Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2345-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS зърна против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 674-4, 674-

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS блокчета против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 68-, 68-6

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia Tropical insettorepellente lozione no gas profumata Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia spray corpo profumato Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Detia Pellets Brodifacoum Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1669-3,1669-5 R4BP 3 asset reference

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGITA 0WG Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AQUA KOTHRIN Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи ПТ 18

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди Наименование на групата: Aqua K-Othrine Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGRI IODE FLUIDE Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Tanalith E 347 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер на разрешението: 9-, 9-2 Референтен номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dip-io YB MAX Продуктов(и) тип(ове): ПТ 0 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-00897-0000 Референтен

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io concentrate Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io 5500 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: RATIBROM PASTE Product type(s): PT4 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 70-3 R4BP 3 asset reference number: BG-0009959-0000

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: MEPA Barrier Spray D Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-008398-0000

Подробно

Xn-ВРЕДЕН

Xn-ВРЕДЕН И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Ratimor пелети Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1765-3, 1765-4 R4BP 3 asset reference number:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Ratimor pasta primamka Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1565-1 R4BP 3 asset reference number:

Подробно