НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In"

Препис

1 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In recent years, fuel consumption has become one of the basic indicators for performance quality evaluation of mobile machines. Along with the increased need for their periodic monitoring in service, considerable interest is also shown in the idea of embedding flowmeters to continuously measure the fuel spent. The latter corresponds to yet another trend in transport engineering and the practical necessity related to the determination of the operating mode of the engine and the machine as a whole with the purpose of achieving optimal control. Keywords: energy efficiency, backhoe loader, a flow meter, navigation system ВЪВЕДЕНИЕ Интересът към вграждане на разходомери в мобилните машини с двигатели с вътрешно горене нарасна значително. Това се обяснява с комплекс от причини, в основата на които лежи повишеното потребление на течните горива нормативно, методически и технически не е на необходимо ниво. Проблемите са два и са свързани с възможността за неконтролирано отклоняване на течни горива от водачите на мобилните машини и невъзможността водачите да реализират в експлоатационни условия оптимално управление на режимите на работа на машината като цяло с цел постигане на минимално възможен разход на гориво за единица извършена работа. ИЗЛОЖЕНИЕ Предпоставки и начини за решаване на проблемa. Въпросът за енергийната ефективност е световен проблем. В редица области на икономиката вече има определени постижения по въпроса за контрола върху разхода на енергийни и други ресурси. В тази връзка са и редицата документи свързани с енергийната ефективност. Например всеки потребител може да следи и отчита за определен период от време разходът на вода, електроенергия, топлоенергия. В редица мобилни машини вече се вграждат различни информационни системи, някои от които отчитат и разхода на течни горива. В България такива опити са правени още през миналия век, когато много организации разработваха и предлагаха различни средства за измерване разхода на течни горива. Независимо от тези първи стъпки сериозни постижения по въпроса за ефективно използване на течни горива на земния транспорт в съответствие с новите потребности не са постигнати. Това се потвърждава и от изискванията на Европейския съюз за намаляване разхода на течни горива от 2010 година с 18%. Горивната икономичност е едно от експлоатационните свойства на машината и отразява способността и да извършва работа (товаро-разтоварна дейност) или превоз на товара на определено разстояние с възможно по-малък разход на гориво в определени условия на работа. Общоприетите измерватели на горивната икономичност са: параметрите на икономическата характеристика на автомобила и специфичните показатели на икономичността на двигателя. Освен горивната икономичност на машината, съществува понятието икономичност на двигателя. Тя се характеризира с отношението на изразходваното количество гориво към ефективната мощност, която двигателя развива в даден работен режим. Този параметър се определя чрез лабораторни изпитвания, като разхода на гориво се изразява в обемни (l) или тегловни (kg) единици за един час работа на двигателя (часов разход на гориво), след което чрез пресмятанията се определя специфичния разход на гориво. Специфичният разход на гориво показва какво

2 количество гориво в грамове се изразходва за получаване на единица мощност за един час (g/kwh). Решение на проучвания проблем За обект на изследването се използва челен товарач DRESSTA 534 C (фиг.1), със следната техническа характеристика: 6-цилиндров дизелов двигател с турбокомпресор; Работен обем 8270 cm3; Мощност -169 kw; Обем на кофата-3,4 m3; Трансмисия: - едностепенен хидротрансформатор; - предавателна кутия механична с хидропревключване под натоварване; - брой предавки 4 предни / 4 задни; Скорост на движение от 0 до 42,4 km/h; Спирачна система - пневмо хидравлична. Фиг.1 На мобилната машина е монтиран порционен разходомер за течни горива РТГ- 2 (фиг. 2) с постояннотоково захранване; Средна консумирана мощност: 10 W; Габарити: 235 х 125 х 230 mm; Маса: 5,400 kg; Относителна грешка : до 1 %; Разходомерът е предназначен за периодичното измерване разхода. Работи на разреждане и е монтиран на подходящо място в горивната уредба (фиг.3) Фиг.2 Към него е включен GPS-модул Трафик Контрол за следене в реално време на машината и маршрута по който се движи

3 Фиг.3 Челният товарач в момента работи в рудниците до с. Ковачево, общ. Раднево (фиг.4). Режимът на работа е различен товаро-разтоварна дейност и пренасяне на товара по определен маршрут. фиг.4 Резултати На фигурите по-долу са показани много малка част от получените до сега резултати за челния товарач DRESSTA, представени в графичен вид. Проследява се и се анализира работата на машината за периода г г. Всяка една от показаните графики се различава по времетраене на работа, маршрут, изминато разстояние, скорост на движение и разход на гориво

4 а) б) в) г) фиг.5 а) б) в) г) фиг.6 На фиг.5 са показани карта и графика на маршрута от с. Ковачево до с. Трояново и обратно, където работи машината. При скорост km/h, разходът е 8-9 l/h, а при скорост km/h 5-6 l/h. В друг участък на маршрута при скорост 8-9 km/h разходът е l/h, което показва че разходът на гориво зависи от терена по който се движи машината и от натоварването на двигателя (с увеличаване натоварването на двигателя, разходът се намалява)

5 На фиг.6 маршрутът и графиките показват работата на машината в рудника. При скорост на движение 6-8 km/h, разходът на гориво е19-20 l/h. При скорост от 4-9 кm/h, разходът е l/h. Разходът на гориво зависи от режима на работа на двигателя и зададените операции на машината загребва, носи, изсипва. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Разходът на гориво зависи от различните режими на работа на двигателя. При скорост km/h разходът е 5-6 l/h машината се движи без товар, а при скорост 8-9 km/h разходът е l/h машината извършва товаро-разтоварна дейност. 2. Получените данни за разхода на гориво потвърждават направените при други изследвания изводи, че точното определяне на изразходваното от мобилните машини количество гориво може да се определи само чрез неговото непосредствено измерване. 3. Използваният първичен преобразовател за разход на гориво тип РТГ-2 работи надеждно в реални условия и може да се използва в системи за контрол на енергийната ефективност на мобилни машини. ЛИТЕРАТУРА [1] Станчев Д.,Т. Деликостов и др. Относно развитието на средствата и методиките за отчитане на разхода на течни горива.ековарна,2004 [2] Цомпов С.,Т. Тотев, Д. Станчев, А. Смрикаров. Една възможност за вграждане на разходомер за течни горива в двигатели с вътрешно горене. ЕКОВАРНА,1995г. [3] Разходомер за течни горива тип РТГ-2 [4] Система за наблюдение и контрол Трафикконтрол За контакти: маг.инж. Цветелин Василев, докторант от Катедра Двигатели и транспортна техника, Русенски университет Ангел Кънчев тел.: , Докладът е рецензиран

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи технологии Георги Комитов, Димитър Кехайов Variation of power indicators to petrol engine by using of fuelsave technology:

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Kioti RX7330PC Цена: лв. Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2

Kioti RX7330PC Цена: лв. Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2 Kioti RX7330PC Цена: 49500 лв. Номер на обявата: 46915 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2018 моточасове: 0.00 Възползвайтесе от възмжността

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Изследване разходa на гориво на хибриден автомобил в извънградски условия на движение

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Изследване разходa на гориво на хибриден автомобил в извънградски условия на движение Изследване разходa на гориво на хибриден автомобил в извънградски условия на движение Иван Евтимов, Росен Иванов, Явор Иванов, Христо Станчев A study of fuel consumption of a hybrid car in non-urban movement.

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Кадикянов Research on the Braking Performance of a Car with Piezoelectric Sensors: In this paper a facility for the

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свилен Костадинов, Митко Маринов, Даниел Любенов Method for testing overtaking between cars using GPS loggers: In this

Подробно

БДС 12948:1986

БДС 12948:1986 НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БДС 12948-86 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА С ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ДОПУСТИМИ НИВА НА ВЪНШЕН ШУМ И МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ Д 29 Официално издание КОМИТЕТ ПО КАЧЕСТВОТО КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквач

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквач Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквачи от горивна уредба Common Rail при продължителна експлоатация Трифон Узунтонев, Сергей Киров, Сергей Белчев Changes

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задв

L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задв L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задвижване. Мощните мул компактните титаланти сред трактори

Подробно

Механика ISSN Транспорт том 11, брой 1, 2013 г. Комуникации статия 0772 Научно списание ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА

Механика ISSN Транспорт том 11, брой 1, 2013 г. Комуникации статия 0772 Научно списание   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА Механика ISSN 1312-3823 Транспорт том 11, брой 1, 2013 г. Комуникации статия 0772 Научно списание http://www.mtc-aj.com ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ПРАКТИЧЕСКИ

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ С ВОДНА РИЗА PELLET STOVES стр. page 1-4 5-10 11-12 Ser Thermo MAGNUM

Подробно

FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАР

FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАР FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА ИЗСЛЕДВАНЕ

Подробно

Технически данни MLT PS Телескопични товарачи

Технически данни MLT PS Телескопични товарачи Технически данни Телескопични товарачи Капацитет метрична измервателна с-ма имперска измервателна с-ма Макс. товароносимост 4000 kg 9000 lbs Макс. товароносимост 9.60 m 31 ft 6 in Макс. обсег 6.55 m 21

Подробно

SPECIFICATION TABLE FOR ROPS HST TYPE AND CAB HST TYPE SPECIFICATIONS Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231

SPECIFICATION TABLE FOR ROPS HST TYPE AND CAB HST TYPE SPECIFICATIONS Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231 Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231 B2261 B2311 Мощност kw (к.с.) 12.5 (17.0) 14.6 (19.9) 17.4 (23.7) Двигател Производител KUBOTA Модел D1105 D1305 V1505 Тип

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

B13-Platikanov1.doc

B13-Platikanov1.doc Съвременно външно осветление на територията на разпределителни железопътни гари Ст. Платиканов, Пл. Цанков,. Папазян Summary: The paper presents the results of the design of outdoor effective lighting

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Възможности за подобряване на показателите на дизелови двигатели чрез управление на го

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Възможности за подобряване на показателите на дизелови двигатели чрез управление на го Възможности за подобряване на показателите на дизелови двигатели чрез управление на горивоподаването Христо Станчев, Красимир Марков Possibility for improving diesel engine performances by fuel system

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

10. Линейни оптимизационни модели – обща постановка

10. Линейни оптимизационни модели – обща постановка 0. Линейни оптимизационни модели обща постановка Пример Разполагате с 26 бр. самолети от тип А и 5 бр. самолети от тип В. Задачата е да се пренесе възможно по-голямо количество от разполагаем товар, при

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Анализ на данните от мониторинга на биологичното разнообразие в рамките на НСМБР лектор: Радослав Станчев - ИАОС Основната цел на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 4 FRI TMS-09 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Z

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 4 FRI TMS-09 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Z FRI-2.23-1-TMS-9 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Zdravko Ivanov, PhD Department of Automotive Engineering, Technical University of Varna, Bulgaria Е-mail: zdravko.ivanov@tu-varna.bg

Подробно

Нормативни изисквания за ефективност в уличното осветление инж. Димчо Михайлов - Български институт по стандартизация д-р инж. Мони Монев - Председате

Нормативни изисквания за ефективност в уличното осветление инж. Димчо Михайлов - Български институт по стандартизация д-р инж. Мони Монев - Председате Нормативни изисквания за ефективност в уличното осветление инж. Димчо Михайлов - Български институт по стандартизация д-р инж. Мони Монев - Председател на TK 54 БДС EN 320 Улично осветление Част : Избор

Подробно

Microsoft Word - Kursov_proekt_po_IO

Microsoft Word - Kursov_proekt_po_IO ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ, ОКС бакалавър, специалност Индустриален мениджмънт, редовно обучение. (1331) На фиг. 1 е дадена транспортна мрежа. В нея върховете са

Подробно

4

4 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, lstoev@tu-sofia.bg,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Доходи на домакинствата През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Благоевград е 4 461

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0202/150 150 Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю Член 1 параграф 1 точка 1 Заглавие на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от превозни средства за

Подробно