ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

Препис

1 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/ / / / / / / / / местонахождение, Кв. 2, XXII-58,59 Кв. 2, XXII-55 Кв. 2, XXI Кв. 2, II-1424 Кв. 2, I-1425 Кв. 51, IІ Кв. 3, I Кв. 3, ХIІІ, Кв. 2, ХIХ -75 б Вид и Описание на имота данъчна оценка на имота към момента утвърждаване на акта Поземлен имот 2370/ кв. м кв. м кв. м кв. м за музеен комплекс 390 кв. м за газстанция 1340 кв. м ПИ за автосервиз 840/1340 кв. м кв. м П ре до ст ав ен и пр ав а за уп ра вл ен ие Разпоредителни действия с имота (част от имота) Отстъпено право на строеж 1962 г. Отстъпено право на строеж 1988 г. Отстъпено право на строеж 1986 г. Включен в капитала на търговско дружество Актове, по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общ. собственост 161/ кв. м. Заповед за отписване на акта за общ. собственост / / / Кв. 76, IХ Кв. 2, ХХІV с. Бръшлян Кв. 24, ІІ ПИ част от ІХ 196/226 кв. м кв. м за трафопост кв. м / г

2 14. 14/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / с. Визица Кв. 8, ХІ с. Визица Кв. 8, ХVІ Кв. 10, V - 216, Кв. 10, ХХІІ Кв. 57, І Кв. 57, ХІV Кв. 57, ХІ Кв. 57, ІХ Кв. 57, VІІІ Кв. 57, VІІ Кв. 57, VІ Кв. 11, ІV Кв. 11, Х Кв. 56, І Кв. 11, ХХІV, Кв. 11, ХХV - 219, Кв. 11, ХХVI Кв. 12, VI Кв. 12, V Кв. 76, XI кв. м кв. м Отстъпено право на 425 кв. м строеж от 1962 г. Отстъпено право на 600 кв. м строеж от 1970 г. и жилищна сграда 608 кв. м и жилищна сграда 496 кв. м и жилищна сграда 512 кв. м и жилищна сграда 540 кв. м и жилищна сграда 450 кв. м и жилищна сграда 448 кв. м и жилищна сграда 464 кв. м ПИ част от ІV-239 Отстъпено право на 357/455 кв. м. ид. ч строеж от 1962 г. ПИ част от Х -233 Отстъпено право на 302/390 кв. м. ид. ч строеж от 1962 г. и панелна сграда 1978 кв. м ПИ част от ХXIV -220, Отстъпено право на 227/445 кв. м. ид. ч строеж от 1962 г Отстъпено право на 400 кв. м строеж от 1962 г. ПИ част от ХXVI -218, Отстъпено право на 276/340 кв. М., ид. ч. строеж от 1962 г. ПИ част от VI Отстъпено право на 150/360 кв. м. ид. ч. строеж от 1965 г. ПИ част от V Отстъпено право на 340/350 кв. м. ид. ч. строеж от 1965 г. Младежки дом -1-ви етаж Странджа туреоод 433/01.08.

3 34. 34/ Кв. 68, VI 100 кв. м / / / / / Кв. 68, VII Кв. 28, III-164 Кв. 2, VIII - 62 Кв. 2, ХIV - снс 100 кв. м / ПИ част от III / кв. м кв. м / С. Евренозово Кв. 4, VIІІ кв. м Отстъпено право на строеж от 1989 г / Кв. 38, IІІ / Кв. 58, I / / / / / / / / / / Кв. 58, VI Кв. 58, VI С. Граматиково Кв. 18, Х-285 Кв. 3, ХI Кв. 31, I С. Визица Кв. 3, I С. Бяла вода Кв. 16, V - 38 Кв. 90, ІІІ Кв. 10, ХVІ С. Звездац Кв. 6, І СНС ПИ част от ІІІ 469/515 кв. м. ид. ч. 290 кв. м кв. м V - за гаражи кв. м кв. м. ПИ част от ХІ-за билкосъбиране ПИ част от І 77/335 кв. м. ид. ч кв. м. За клуб, поща, кметство ПИ 285 кв. м ПИ 610 кв. м кв. м І-СНС 700 кв. м Отстъпено право на строеж от 1975 г / Нов / / / С. Звездац ІV-СНС

4 53. 53/ Кв. 6, ІV - СНС 610 кв. м / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / С. Eвренозово Кв. 14, XІII С. Заберново Кв. 7, VІII 18 С. Заберново Кв. 7, IХ 20 С. Заберново Кв. 7, ХІ 39 С. Заберново Кв. 7, ХІІ 36 Кв. 26, І Кв. 90, ІІІ Гр. Заберново Кв. 7, Х - 40 Кв. 17; Кв. 17; Кв. 17; Кв. 17; Кв. 17; Кв. 17; Кв. 17; Кв. 17 Кв. 17; Кв. 17. Кв. 17; Кв. 17; ХІІІ-общ. 339 кв. м ПИ част от VІІІ 50/470 кв. м. ид. ч ПИ част от Х І 130/560 кв. м. ид. ч ПИ част от ІХ 85/535 кв. м. ид. ч ПИ част от ХІІ 30/396 кв. м. ид. ч ПИ част от І 17960/18960 кв. м. ид. ч ПИ част от ІІІ /875 кв. м. ид. ч ПИ част от Х /540 кв. м. ид. ч Ап. 1, ет. 1, вх. А, бл Ап. 2, ет. 1, вх. А, бл Ап. 3, ет. 1, вх. А, бл Ап. 5, ет. 2, вх. А, бл Ап. 6, ет. 2, вх. А, бл Ап. 7, ет. 3, вх. А, бл Ап. 8, ет. 3, вх. А, бл Ап. 9, ет. 3, вх. А, бл Ап. 10 /сутерен/, вх. А, бл Ап. 11 /сутерен/, вх. А, бл Ап. 3, ет. 1, вх. Б, бл Ап. 11 /сутерен/, вх. Б, бл / / / Нов / /29.06.

5 74. 74/ / / / / / / / Кв. 17; Кв. 17; Кв. 19; Кв. 19; Кв. 19; Кв. 19; Кв. 19; Кв. 6; Ап. 4, ет. 2, вх. Б, бл Ап. 10 /сутерен/, вх. Б, бл Ап. 7, ет. 3, вх. А, бл Ап. 8, ет. 3, вх. А, бл Ап. 2, ет. 1, вх. Б, бл Ап. 8, ет. 3, вх. Б, бл Ап. 9, ет. 3, вх. Б, бл ІІ СНС, кв кв. м / / / / / Кв. 6; Кв. 6; Кв. 6; ІІІ СНС, кв кв. м. VІІІ СНС, кв кв. м. ІХ СНС, кв кв. м / Кв. 41, V С. Граматиково / Кв. 46, І С. Заберново / Кв. 14, ІІІ С. Бръшлян / Кв. 23, І / Кв. 19, ІІ / Кв. 19, ІІ / Кв. 19, ІІ / Кв. 19, ІІ / Кв. 19, ІІ Ап. 6, ет. 2, вх. Б, бл Ап. 10, ет. 1, вх. Б, бл ПИ част от ІІІ 595/685 кв. м. ид. ч кв. м 332,90 Ап. 1, ет. 1, вх. А, бл Ап. 2, ет. 1, вх. А, бл Ап. 4, ет. 2, вх. А, бл Ап. 5, ет. 2, вх. А, бл Ап. 6, ет. 3, вх. А, бл Дублиран с 138 Дублиран с 275П

6 94. 94/ / / / / / / Кв. 19, ІІ Кв. 13, ІХ-СНС С. Визица Кв. 9, V -5 С. Визица Кв. 9, VІ -5 С. Заберново Кв. 5, І -15 С. Бръшлян Кв. 13, V-62 Кв. 2, ХХV Ап. 7, ет. 3, вх. А, бл ІХ-СНС 540 кв. м ПИ част от V-5 110/1090 кв. м. ид. ч ПИ част от VІ-5 155/830 кв. м. ид. ч ПИ част от І /680 кв. м. ид. ч ПИ част от V-62 14/254 кв. м. ид. ч ХХV 2500 кв. м / / / / / / / / / / / / / / / / Кв. 19, ІІІ Кв. 19, ІІІ Кв. 19, ІІІ Кв. 18, ІІ Кв. 18, ІІ Кв. 18, ІІ Кв. 18, ІІ Кв. 18, ІІ Кв. 18, ІІ Кв. 18, ІІ Кв. 18, ІІ Кв. 18, ІІ С. Визица Кв. 11, VІІ-52 Ап. 7, ет. 3, вх. Б, бл Ап. 8, ет. 3, вх. Б, бл / Ап. 9, ет. 3, вх. Б, бл Ап. 1, ет. 1, вх. А, бл / Ап. 2, ет. 1, вх. А, бл / Ап. 3, ет. 1, вх. А, бл / Ап. 4, ет. 2, вх. А, бл / Ап. 5, ет. 2, вх. А, бл / Ап. 6, ет. 2, вх. А, бл / Ап. 7, ет. 3, вх. А, бл / Ап. 8, ет. 3, вх. А, бл / Ап. 9, ет. 3, вх. А, бл / ПИ -част от VII / /850 кв. м. ид. ч

7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Кв. 19, ІІ Кв. 19, ІІ Кв. 19, ІІ Кв. 19, ІІ Кв. 19, ІІ Кв. 19, ІІ Кв. 19, ІІ Кв. 11, І - СНС Кв. 38, ХХVІ Кв. 19, ІІI Кв. 19, ІІI Кв. 19, ІІI Кв. 19, ІІI Кв. 19, ІІI Кв. 19, ІІI Кв. 19, ІІI Кв. 19, ІІI Кв. 19, ІІI Кв. 19, ІІI Кв. 19, ІІI Кв. 19, ІІI Ап. 8, ет. 3, вх. А, бл Ап. 1, ет. 2, вх. Б, бл Ап. 2, ет. 1, вх. Б, бл Ап. 3, ет. 2, вх. Б, бл Ап. 4, ет. 3, вх. Б, бл Ап. 5, ет. 3, вх. Б, бл Ап. 6, ет. 3, вх. Б, бл І СНС 1000 кв. м XXVІ кв. м Ап. 1, ет. 1, вх. A, бл Ап. 2, ет. 1, вх. А, бл Ап. 3, ет. 1, вх. А, бл Ап. 5, ет. 2, вх. А, бл Ап. 7, ет. 3, вх. А, бл Ап. 8, ет. 3, вх. А, бл Ап. 9, ет. 3, вх. А, бл Ап. 1, ет. 1, вх. Б, бл Ап. 2, ет. 1, вх. Б, бл Ап. 3, ет. 1, вх. Б, бл Ап. 4, ет. 2, вх. Б, бл Ап. 5, ет. 2, вх. Б, бл

8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ап. 6, ет. 2, вх. Б, бл. 11 Кв. 19, ІІI ІІІ общ. Кв. 26, ІІI-общ кв. м., сграда 2МЖ ІІІ 958; 386 кв. м., сграда Кв. 87, ІІI кв. м С. Заберново, Кв. 14, ПИ част от ІІІ за ІІI за фурна. фурна 595/685 кв. м Ап. 1, ет. 1, вх. Б, бл. 13 Кв. 18, ІІ Ап. 2, ет. 1, вх. Б, бл. 13 Кв. 18, ІІ Ап. 3, ет. 1, вх. Б, бл. 13 Кв. 18, ІІ Ап. 4, ет. 2, вх. Б, бл. 13 Кв. 18, ІІ Кв. 18, ІІ Ап. 6, ет. 2, вх. Б, бл Кв. 18, ІІ Ап. 7, ет. 3, вх. Б, бл Кв. 18, ІІ Ап. 8, ет. 3, вх. Б, бл Кв. 18, ІІ Ап. 9, ет. 3, вх. Б, бл Кв. 17, Ап. 1, ет. 1, вх. А, бл Кв. 17, Ап. 2, ет. 1, вх. А, бл Кв. 17, Ап. 3, ет. 1, вх. А, бл Кв. 17, Ап. 4, ет. 2, вх. А, бл Кв. 17, Ап. 9, ет. 3, вх. А, бл С. Визица І за озеленяване и КОО, Кв. 3, І кв.м., Кв. 60, ІІ сграда- 290 кв.м ІІ- за база за отдих и озеленяване кв. м / / / / / , Кв. 17, Ап. 10, сутерен, вх. А, бл

9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Кв. 17, Ап. 11, сутерен, вх. А, бл Кв. 17, Ап. 1, ет. 1, вх. Б, бл Кв. 17, Ап. 2, ет. 1, вх. Б, бл Кв. 17, Ап. 4, ет. 2, вх. Б, бл Кв. 17, Ап. 5, ет. 2, вх. Б, бл Кв. 17, Ап. 6, ет. 2, вх. Б, бл Кв. 17, Ап. 8, ет. 3, вх. Б, бл Кв. 17, Ап. 9, ет. 3, вх. Б, бл Кв. 17, Ап. 10, сутерен, вх. Б, бл Кв. 17, Ап. 11, сутерен, вх. Б, бл ІІІ - общ. Кв.99, ІІІ - общ. 470 кв. м С. Сливарово ПИ-част от ІV 125 Кв.9, ІV /495 кв. м. ид. ч І, кв кв.м. Кв.9, І Сграда кв.м С. Граматиково V СНС, кв. 4 Кв. 4, V - СНС 540 кв. м С. Близнак І общ., кв. 23 Кв. 23, І общ. 980 кв. м С. Евренозово І 71, кв. 19 Кв. 19, І кв. м С. Младежко ПИ част от XV 2, Кв. 5, XV 2 кв. 5, 18/560 кв. м. ид.ч С. Близнак ПИ част от VІ 63, кв. 33, Кв. 33, VІ 63 60/1155 кв. м. ид.ч С. Евренозово ПИ част от VІІ 113, к Кв. 14, VІІ /1290 кв. м. ид.ч ПИ част от Х 1121, Кв. 84, Х /390 кв. м. ид.ч С. Бръшлян ІІ общ., кв. 19 Кв. 19, ІІ общ. 538 кв. м / / /20.12.

10 / / / / / / / / / / / / / / / / / С. Заберново Кв. 5, V 178 ПИ част от V 178, 55/655 кв. м. ид.ч С. Заберново ПИ част от VI 178, Кв. 5, VI /655 кв. м. ид.ч С. Заберново ПИ част от VII 178, Кв. 5, VII /625 кв. м. ид.ч Кв. 58, ІІІ Ап. 5, ет. 2, вх. Б, бл ПИ част от I 314, Кв. 26, I /1850 кв. м. ид.ч , Кв. 26, IІ за игрище, IІ за игрище 3630 кв. м XVI общ., Кв. 21, XVI общ кв. м ПИ част от I 1143, Кв. 83, І /134 кв. м. ид. ч С. Бръшлян ПИ част от I, Кв. 18, І 90/1980 кв. м. ид.ч IV за спорт. площадки и Кв. 59, IV за озеленяване спорт. площадки 1560 кв. м. Кв. 59, V за гараж с лятна кухня Кв. 59, VІ за гараж с лятна кухня Кв. 59, VІІ за гараж с лятна кухня, Кв. 59, VІІІ за гараж с лятна кухня Кв. 59, ІХ за гараж с лятна кухня Кв. 59, Х за гараж с лятна кухня Кв. 59, ХІ за гараж с лятна кухня V за гараж с лятна кухня 167 кв. м. VІ за гараж с лятна кухня 165 кв. м. VІІ за гараж с лятна кухня 163 кв. м. VІІІ за гараж с лятна кухня 169 кв. м. ІХ за гараж с лятна кухня 163 кв. м. Х за гараж с лятна кухня 162 кв. м. ХІ за гараж с лятна кухня 150 кв. м

11 / / / / / / / / / / / / / / / / / Кв. 59, ХІІ за спортни площадки и озеленяване ХІІ за спортни площадки и озеленяване 688 кв. м І за комплексно и жил. Кв. 59, І за строителство комплексно и жил строителство 1470 кв. м. ІІ за комплексно и жил. Кв. 59, ІІ за строителство комплексно и жил строителство 1520 кв. м. ІІІ за комплексно и жил. Кв. 59, ІІІ за строителство компл. и жил. строит 1390 кв. м С. Визица XV 102 Кв. 13, XV /1100 кв. м. ид. ч Ап. 2, ет. 1, вх. Б, бл. 2 АПК Кв. 62, І кв. м Ап. 2, ет. 1, вх. А, бл. 4 Кв. 93, ІХ кв. м С. Стоилово ПИ част от V-161 Кв. 5, V /825 кв. м. ид. ч С. Граматиково VІ - 32 Кв. 4, VІ кв. м І - СНС Кв. 1, І -СНС 650 кв. м ІІ - СНС Кв. 1, ІІ-СНС 650 кв. м ІІІ - СНС Кв. 1, ІІІ -СНС 650 кв. м VIІ - СНС Кв. 1, VІІ -СНС 700 кв. м С. Граматиково ХІ - 42 Кв. 4, ХІ кв. м Ап. 1, ет. 1, вх. А, бл. 2 АПК Кв. 62, І кв. м Ап. 2, ет. 1, вх. А, бл. 2 АПК Кв. 62, І кв. м Ап. 3, ет. 1, вх. Б, бл. 2 АПК Кв. 62, І кв. м Ап. 8, ет. 3, вх. А, бл. 4 Отстъпено право на строеж

12 / Кв. 93, ІХ кв. м / Кв. 59, ІІІ / Кв. 59, ІІ / Кв. 59, ІІ / Кв. 7, ІІІ / Кв. 7, ІV / Кв. 7, V / Кв. 58, ІІ / Кв. 13, VІІІ / Кв. 6, VІІ / С. Младежко Кв. 13, ІХ / С. Младежко Кв. 13, Х / С. Младежко Кв. 9, ХІV / С. Стоилово Кв. 7, ІХ / С. Стоилово Кв. 7, VІІ / С. Евренозово Кв. 11, І / С. Евренозово Кв. 2, І / С. Евренозово Кв. 2, VІІІ / С. Евренозово Кв. 2, VІ и VІІ Ап. 9, ет. 3, вх. Б, бл кв. м Ап. 2, ет. 1, вх. А, бл кв. м Ап. 8, ет. 3, вх. А, бл кв. м ІІІ /бивше у-ще/ 8845 кв. м 16929,30 ІІІ /бивше у-ще/ 4870 кв. м 9321,20 ІІІ /бивше у-ще/ 1300 кв. м 2631,20 Ап. 6, ет. 2, вх. Б, бл кв. м VІІІ 600 кв. м 1148,40 VІІ 595 кв. м 1138,80 ІХ 970 кв. м 1856,60 Х 800 кв. м 1531,20 ХІV 500 кв. м 957,00 ІХ кв. м 803,90 VІІ /300 кв. м 83,60 І - училище 6170 кв. м 22010,90 І кв. м 2156,10 VІІІ кв. м 2163,10 VІ 15 и VІІ кв. м 2469,10 334/ г. 480/ г. 370/ г. 475/ г.

13 / С. Сливарово Кв. 6, V / С. Евренозово Кв. 13, VІІ / С. Заберново Кв. 2, ІІІ / С. Младежко Кв. 9, ХІІІ / С. Младежко Кв. 9, ХІІ / С. Младежко Кв. 9, ХІ / С. Младежко Кв. 9, Х / / С. Стоиливо Кв. 23, ІІІ / / / Кв. 3, І / кв. 3, ІІ / кв. 3, ІV / кв. 3, V / кв. 3, Х / с. Граматиково кв. 20, ІІІ / с. Граматиково кв. 20, ІV / с. Граматиково кв. 20, V / кв. 1, VІІІ / кв. 1, ІХ V /855 кв. м 107,20 VІІ /1050 кв. м 167,20 ІІІ /1270 кв. м 25,10 ХІІІ 465 кв. м 890,00 ХІІ 545 кв. м 1043,10 ХІ 605 кв. м 1158,00 Х 730 кв. м 1397,20 ІV / ,30 ІІІ /465 кв. м 8,40 Ап. 2, вх. А, ет. 1, бл ,54 кв. м 3235,90 Ап. 9, вх. А, ет. 3, бл ,54 кв. м 4796,20 І СНС 560 кв. м 1071,80 ІІ СНС 560 кв. м 1071,80 ІV СНС 750 кв. м 1435,50 V СНС 490 кв. м 937,90 Х СНС 560 кв. м 1071,80 ІІІ кв. м 844,80 ІV кв. м 844,80 V кв. м 844,80 VІІІ СНС 680 кв. м 1301,50 ІХ СНС 680 кв. м 1137,80 397/ г. 386/ г. 408/ г. 399/ г. 07/ г. 473/ г. 05/ г.

14 / кв. 1, Х / с. Заберново кв. 8, VІ / с. Бръшлян кв. 13, І-62, / с. Бръшлян урег. поз. имот І кв / с. Бръшлян кв. 10, поз. им. ІХ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ / кв. 23, VІІ Х СНС 665 кв. м 1278,80 VІ-56 5/485 кв. м. ид. ч. 10,50 кв. 13, І 62, /471 кв. м. ид. ч. 64,00 урег. поз. имот І кв кв. м. 439,50 кв. 10, поз. им. ІХ-11 20/1230 кв. м. 41,80 ап. 1, бл. 1, вх. А, ет.1 67,93 кв. м. 1956,20 ап. 2, бл. 1, вх. А, ет.1 45,29 кв. м. 1311,60 ап. 3, бл. 1, вх. А, ет.1 64,12 кв. м. 1792,20 ап. 4, бл. 1, вх. А, ет.2 67,93 кв. м. 2034,10 ап. 5, бл. 1, вх. А, ет.2 45,29 кв. м. 1458,30 ап. 6, бл. 1, вх. А, ет.2 64,12 кв. м. 1944,50 ап. 7, бл. 1, вх. А, ет.3 67,93 кв. м. 1934,50 ап. 8, бл. 1, вх. А, ет.3 45,29 кв. м. 1351,00 ап. 9, бл. 1, вх. А, ет.3 64,12 кв. м. 1833,30 ап. 10, бл. 1, вх. Б, ет.1 67,93 кв. м. 1952,90 ап. 11, бл. 1, вх.б, ет.1 86,76 кв. м. 2423,70 ап. 12, бл. 1, вх.б, ет.2 67,93 кв. м. 2122,00 ап. 13, бл. 1, вх. Б, ет.2 86,76 кв. м. 2668,10 ап. 14, бл. 1,вх. Б, ет. 3 67,93 кв. м. 2009,50 ап. 15, бл. 1, вх. Б, ет.3 86,76 кв. м. 2492,00

15 / кв. 23, VІІ / с. Младежко урег. поз. им. І, кв / гр. Малко Търново поз. им / гр. Малко Търново поз. им / гр. Малко Търново поз. им / урег. поз. имот ХІ кв / урег. поз. имот ХІІ кв / урег. поз. имот VІ кв / урег. поз. имот ІХ кв / урег. поз. имот Х кв / урег. поз. имот ХІ кв / урег. поз. имот ХІІ кв / с. Граматиково урег. поз. имот VІІІ- 198 кв / с. Бръшлян поземлен имот част от ІХ-118, кв / с. Граматиково урег. поз. имот ІV-26, кв / с. Граматиково поз. имот част от ІV, кв. 49 урег. поз. им. VІІ, кв кв. м. 2369,00 І, кв кв. м 1665,20 поз. им кв. м. 5706,80 поз. им /513 кв. м. ид. ч. 1208,70 поз. им кв. м. 821,90 урег. поз. имот ХІ кв кв. м. 1447,16 урег. поз. имот ХІІ кв кв. м. 1392,00 урег. поз. имот VІ кв кв. м. 1337,60 урег. поз. имот ІХ кв кв. м. 1337,60 урег. поз. имот Х кв кв. м. 1337,60 урег. поз. имот ХІ кв кв. м. 1459,20 урег. поз. имот ХІІ кв кв. м. 1824,00 урег. поз. имот VІІІ-198 кв кв. м. 5632,70 поземлен имот част от ІХ-118, кв ,30 лв. 80/308 кв. м. ид. ч. урег. поз. имот ІV-26, кв кв. м. 1241,60 поз. имот част от ІV, кв /690 кв. м. ид. ч. 142,40

16 / с. Граматиково поз. имот част от VІІ, кв / с. Граматиково поз. имот част от VІІІ, кв / с. Граматиково поз. имот част от І, кв / с. Граматиково поз. имот част от ІІІ, кв / с. Граматиково поз. имот част от ХІІІ, кв / гр. Малко Търново сграда гараж / с. Младежко поз. имот част от ІІ-18, кв / с. Младежко поз. имот част от І, кв / с. Стоилово поз. имот част от І-90, кв / гр. Малко Търново поз.имот / гр. Малко Търново сграда сграда сграда сграда / с. Визица поз. имот част от VІ-112, кв / поз. имот 304, кв. 25 поз. имот част от VІІ, кв ,00 500/1020 кв. м. ид. ч. поз. имот част от VІІІ, кв ,50 490/780 кв. м. ид. ч. поз. имот част от І, кв /753 кв. м. ид. ч. 1760,10 поз. имот част от ІІІ, кв /995 кв. м. ид. ч. 384,50 поз. имот част от ХІІІ, кв ,00 625/785 кв. м. ид. ч. сграда гараж ,20 38 кв. м. поз. имот част от ІІ-18, кв ,50 155/1205 кв. м. ид. ч. поз. имот част от І, кв кв. м. 2199,40 поз. имот част от І-90, кв. 8 43/288 кв. м. ид. ч. 119,70 поз.имот кв. м. 5 бр. сгр. в УПК сграда кв. м. сграда кв. м. сграда кв. м. сграда кв. м. стрелбище поз. имот част от VІ-112, кв /1000 кв. м. ид. ч. поз. имот 304, кв кв. м. бензиностанция с. Бръшлян І, кв , ,70 206, ,00

17 / І, кв. 38 за творчески бази 520 кв. м / с. Евренозово Х-91, кв. 16 Х-91, кв кв. м / с. Заберново ІV, кв. 14 ІV, кв кв. м / с. Визица Х-общ., кв. 8 Х-общ., кв кв. м. с. Визица / ХVІІ-общ., кв / гр. Малко Търново фитнес зала 177 кв. м. фоайе и обсл. части 273 кв. м. младежки дом с идентификатор обща площ 879 кв. м. 7216, , , ,00 ХVІІ-общ., кв кв. м. 1948,80 фитнес зала 177 кв. м. фоайе и обсл. части 273 кв. м. младежки дом с идентификатор обща площ 879 кв. м , / гр. Малко Търново ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор , кв. м. сграда на профсъюзите / с. Граматиково ІІІ, кв ,50 ІІІ, кв кв. м / с. Граматиково ІV, кв ,90 ІV, кв кв. м / с. Граматиково V, кв ,30 V, кв кв. м / с. Граматиково І, кв ,20 І, кв кв. м / с. Граматиково ІІ, кв ,20 ІІ, кв кв. м / с. Граматиково ІІІ, кв ,60 ІІІ, кв кв. м / с. Граматиково ІV, кв ,40 ІV, кв кв. м / с. Граматиково V, кв ,80 V, кв кв. м / с. Граматиково VІ, кв ,20 VІ, кв кв. м / с. Граматиково VІІ, кв ,60

18 VІІ, кв кв. м / с. Граматиково VІІІ, кв. 53 VІІІ, кв кв. м / с. Граматиково ІХ, кв. 53 ІХ, кв кв. м / с. Граматиково Х, кв. 53 Х, кв кв. м / с. Граматиково І, кв. 52 І, кв кв. м / с. Граматиково ІІ, кв. 52 ІІ, кв кв. м / с. Граматиково V, кв. 51 V, кв кв. м / с. Граматиково VІ, кв. 51 VІ, кв кв. м / с. Граматиково VІІ, кв. 51 VІІ, кв кв. м / с. Граматиково VІІІ, кв. 51 VІІІ, кв кв. м / с. Граматиково ІХ, кв. 51 ІХ, кв кв. м / с. Граматиково Х, кв. 51 Х, кв кв. м / с. Граматиково ХІ, кв. 51 ХІ, кв кв. м / с. Близнак VІ, кв. 31 VІ, кв кв. м / с. Близнак VІІ, кв. 7 VІІ, кв кв. м / с. Близнак VІІІ, кв. 7 VІІІ, кв кв. м / с. Визица ХІІ, кв. 12, 750 кв. м / с. Заберново ПИ част от ХІV-121, кв. 19, 10/260 кв. м. ид. ч / с. Бяла вода ПИ част от ІХ-160, кв. 31, 110/620 кв. м. ид. ч / с. Граматиково ІV, кв. 51 ІV, кв кв. м / с. Граматиково ХІІ, кв. 51 ХІІ, кв кв. м. 1600, , , , , , , , , , , , , , , ,00 24, , ,20

19 / ІІІ, кв / с. Сливарово ПИ V-73, кв / с. Младежко ІІ, кв / с. Бръшлян ПИ ХІІ-37, кв / с. Младежко VІ, кв / с. Стоилово част от ІІІ-272, кв / с. Бяла вода част от VІІІ-240, кв / с. Калово част от ІІІ-51, кв / с. Граматиково ПИ І, кв. 3 ІІІ, кв кв. м. ПИ V-73, кв. 6 10/912 кв. м. ид. ч. ІІ, кв кв. м. ПИ ХІІ-37, кв. 2 30/450 кв. м. ид. ч. VІ, кв кв. м. ; едн. мас. сгр. 113 кв. м. част от ІІІ-272, кв /530 кв. м. ид. ч. част от VІІІ-240, кв /820 кв. м. ид. ч. част от ІІІ-51, кв /397 кв. м. ид. ч. ПИ І, кв кв. м. сграда 440 кв. м., тоалетна 32 кв. м. ІV, кв ,80 24, ,40 85, ,80 139,20 190,40 51, , / с. Граматиково 8626,60 ІV, кв кв., сграда 160 кв. м / гр. Малко Търново апартамент 3, блок 25, вход 5843,00 апартамент 3, блок А, , 25, вход А, 65,83 кв. м / гр. Малко Търново апартамент 12, блок 25, вход 4171,50 апартамент 12, Б, , блок 25, вход Б, 45,03 кв. м / гр. Малко Търново апартамент 2, блок 16, вход 4766,60 апартамент 2, блок А, , 16, вход А, 47,54 кв. м / гр. Малко Търново апартамент 11, блок 16, вход 4738,70 апартамент 11, А, , блок 16, вход А, 47,54 кв. м / гр. Малко Търново ПИ , 8598,70

20 / гр. Малко Търново апартамент 11, блок 17, вход Б, / гр. Малко Търново ПИ / гр. Малко Търново ПИ / гр. Малко Търново ПИ / гр. Малко Търново ПИ / с. Бяла вода ПИ част от ІХ, кв / гр. Малко Търново ПИ , част / гр. Малко Търново ПИ / гр. Малко Търново ПИ / гр. Малко Търново ПИ / с. Граматиково сграда, общ. тоалетна / гр. Малко Търново ПИ / гр. Малко Търново ПИ / с. Близнак ПИ част V/14, кв / с. Бяла вода ХІ-104, кв / с. Бяла вода ПИ част от ХІІ- 246, кв / с. Бяла вода ХІІІ, кв / с. Сливарово ПИ част от ХІІ, ПИ кв. м. апартамент 11, блок 17, вход Б, , 47,54 кв. м. ПИ , 1396 кв. м. ПИ , 1558 кв. м. ПИ , 1689 кв. м. ПИ , 1050 кв. м. ПИ част от ІХ, кв. 27, 973/1271 кв. м. ид. ч. ПИ , част, 122/852 кв. м. ид. ч. ПИ , 374 кв. м. ПИ , 1411 кв. м. ПИ , 3936 кв. м. сграда, общ. тоалетна, 30 кв. м. ПИ , кв. м. ПИ , кв. м. ПИ част V/14, кв. 5, 14/730 кв. м. ид. ч. ХІ-104, кв. 27, 371 кв. м. ПИ част ХІІ-246, кв. 27, 50/281 кв. м. ид. ч. ХІІІ, кв. 27, 549 кв. м. ПИ част от ХІІ, кв. 10, 692/3437 кв. м. ид. ч. 4629, , , , , , , , , ,80 769, , ,30 39,00 826,30 111, , ,50

21 372 кв / гр. Малко Търново ПИ / с. Младежко ПИ част от VІ- 23, кв / гр. Малко Търново ПИ / гр. Малко Търново ПИ / гр. Малко Търново апартамент 4, блок 24, вход А, / гр. Малко Търново апартамент 5, блок 17, вход А, / гр. Малко Търново апартамент 6, блок 17, вход А, / с. Сливарово ПИ част от VІІІ, кв / с. Заберново ПИ част от І- 165, кв / с. Граматиково ПИ част от V- 152, кв / гр. Малко Търново ПИ / с. Стоилово ПИ част от І-33, 34, кв / гр. Малко Търново ПИ ПИ , 1071 кв. м. ПИ част от VІ-23, кв. 12, 40/426 кв. м. ид. ч. ПИ , 812 кв. м. ПИ , 1577 кв. м. апартамент 4, блок 24, вход А, , 45,03 кв. м. апартамент 5, блок 17, вход А, , 47,54 кв. м. апартамент 6, блок 17, вход А, , 71,77 кв. м. ПИ част от VІІІ, кв. 6, 257/762 кв. м. ид. ч. ПИ част от І-165, кв. 1, 110/570 кв. м. ид. ч. ПИ част от V-152, кв. 26, 220/355 кв. м. ид. ч. ПИ , 10/237 кв. м. ид. ч. ПИ част от І-33, 34, кв. 10, 205/2624 кв. м. ид. ч. ПИ , 218 кв. м. 5947,90 111, , , , , ,80 715,50 267,50 490,00 59,30 570, ,30

22 / гр. Малко Търново ПИ / гр. Малко Търново ПИ / гр. Малко Търново ПИ / с. Визица ІІ, кв / гр. Малко Търново, к-с Вишняев, бл. 1, / гр. Малко Търново, к-с Вишняев / гр. Малко Търново, к-с Вишняев, бл. 1, / гр. Малко Търново, к-с Вишняев, бл. 2, / гр. Малко Търново, к-с Изток, бл. 21, / гр. Малко Търново, ул. Я.Карагяуров / гр. Малко Търново, ул. Ал.Стамболийски / гр. Малко Търново, ул. Ал.Стамболийски / гр. Малко Търново, ул. Ал.Стамболийски / гр. Малко Търново, ул. Ал.Стамболийски ПИ , 339 кв. м. ПИ , кв. м. ПИ , 1435/1985 кв. м. ид. ч. ІІ, кв. 6, 620 кв. м. Ап. 11, бл. 1, вх. А, ет.4 58,27 кв.м. Ап. 15, бл. 1, вх. А, ет. 5, 55,91 кв.м. Ап. 2, бл. 1, вх. А, ет. 1, 58,27 кв.м. Ап. 11, бл. 2, вх. А, ет. 4, 40,71 кв.м. Ап. 8, бл. 21, вх. Б, ет. 3, 45,03 кв.м. Масивна едноетажна постройка 117 кв.м. ПИ кв.м. ПИ кв.м. ПИ кв.м кв.м. 2009, , , , , , , , , ,90 ТИЦ 3623, , , ,90

23 / гр. Малко Търново, ул. Ал.Стамболийски / гр. Малко Търново, ул. Ал.Стамболийски / гр. Малко Търново, ул. Ал.Стамболийски / гр. Малко Търново, ул. Ал.Стамболийски / гр. Малко Търново, ул. Ал.Стамболийски / гр. Малко Търново, ул. Ал.Стамболийски / І, кв. 4, с. Евренозово / ХІХ, кв. 4, с. Евренозово / гр. Малко Търново, ул. Ал.Стамболийски / гр. Малко Търново, к-с Вишняев бл. 5, / гр. Малко Търново ПИ кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м. І за клуб на пенсионера, ритуална зала, КОО, КПП, магазин и обществено хранене, кв. 4, 6991 кв.м. ХІХ за параклис, кв. 4, 504 кв.м кв.м. Ап. 2, бл. 5, вх. А, ет. 1, 40,72 кв.м. гр. Малко Търново, ПИ кв.м., ПИ кв.м., ПИ кв.м., , , , , / гр. Малко Търново гр. Малко Търново, І, кв , ,60 УПК

24 ПИ / гр. Малко Търново, к-с Изток бл. 22, / гр. Малко Търново, к-с Изток бл. 22, / гр. Малко Търново ПИ / І-СНС, кв. 19, с. Граматиково / гр. Малко Търново ПИ кв.м. Ап. 3, бл. 22, вх. А, ет. 1, 65,83 кв.м. Ап. 8, бл. 22, вх. А, ет. 3, 45,03 кв.м. гр. Малко Търново, ХІV- 978, кв кв.м. І-СНС, кв. 19, 242/370 кв.м кв.м. 6286, , ,10 673, ,40

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 11.01.2018 г. Разширение на производствена сграда в УПИ XV, кв.6, ПУП на СПЗ,, част

Подробно

Община Сливен

Община Сливен 1 от 02. 01. 2018г. Ограда на УПИ ХІІ-2852 в кв.61, местността Орта синур, Селищно образувание Изгрев, землище на гр., ПИ с идентификатор 67338.406.644 по КК 2 от 02. 01. 2018г. преместваем обект за продажба

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ 2 с идентификатор 39164.15.106.1.2, адрес на обекта: с.кошарица, HEAVEN HILLS, бл.а, ет.0, ап.2, площ : 60.00 кв.м., брой нива: 1, прилежащи части: 9.12 кв.м.

Подробно

ПО ПЛАНА НА ГР

ПО ПЛАНА НА ГР П О РЕ Д ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА И ПО КВС НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА 2017год.. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 Допускане ПУП- ПРЗ 03719.202.2, 03719.202.3 и 03719.202.37 гр.,, обл.варненска,

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

RS_sait.xlsx

RS_sait.xlsx 1 Преписки (РКК) 19-1 от 02.01.2019 15:06:52 Лятна кухня кв.70 с. Хрищени УПИ ХХІ-951 2 Преписки (РКК) 19-2 от 02.01.2019 15:09:45 Лятна кухня и склад за кв.70, с. Калояновец отоплителни материали 3 Преписки

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУП изменение на кадастрален за ПИ 193 и изменение на ПУП - ИПР

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020D0D E32E E786C7378>

<D0E5E3E8F1F2FAF020D0D E32E E786C7378> АДРЕС ПИ УПИ - кв. СТРОЕЖ НАДЗОР ОДОБРЕН РС 1 пл.общински 3 723.304 към РС 87/16 г. Стройконсулт 3.1.2018 1/03.01.18 2 към РС 184/2016 г. 3 ж.к.бадема 15 717.48 І-627 многофамилна жилищна сграда - ж.к.бадема

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно