Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Размер: px
Започни от страница:

Download "Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска"

Препис

1 Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка) Дата на заседание/дело/докладчик/състав/подсъдими/предмет Резултат год. НОХД 1126/2014 год.,і състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими: - Пламен Ганев по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК - Ердинч Хаджиев по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК - Костадин Костадинов по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК год. НОХД 1497/2015 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими: - Петър Петров по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1 и т.2, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.293, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК - Станислав Марков по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1 и т.2, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК - Валентин Христов по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 1

2 - Любен Мерджанов по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК год. НОХД 599/2016 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими: - Ангел Димитров по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. чл.321, ал.1, т.1 от НК - Деян Славов по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. чл.321, ал.1, т.1 от НК - Динко Динев по чл.304, ал.1 от НК - Георги Апостолов по чл.301, пр.2 вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК - Николай Василев по чл.301, пр.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК - Стоян Михов по чл.304, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК - Георги Георгиев по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр., ал.2, от НК - Любен Мерджанов по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК - Стоян Стоянов по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК год. НОХД 813/2016 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими: - Димитрина Рангелова по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК - Мария Жекова по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК - Нели Канева по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 2

3 от НК - Надежда Тодорова по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК год. НОХД 2980/2016 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими: - Нидал Абдо - за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК; - Алдин Найденов - за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК; - Данаил Александров - за престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК и чл. 280, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 вр. с ал. 1 вр. с чл. 18, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 НК - Георги Филев - за престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК и чл. 280, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 вр. с ал. 1 вр. с чл. 18, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 4 НК год. НОХД 3461/2016 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими: - Младен Милков - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 1, вр. ал. 1, пр. 2 /ред. ДВ, бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20 /ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2, т. 3, пр. 1, т. 5, пр. 2, т. 6, вр. чл. 20, ал. 2 и ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5, вр. ал. 1, пр. 1 от НК; - Мария Тръвнева - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; - Полина Тръвнева - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от 3

4 НК; - Ценка Георгиева - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; - Николай Николов - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; - Красимир Ченев - по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; - Пламен Чангов - по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; - Валентина Елкенева - по чл. 282, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; - Петър Петров - по чл. 282, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; - Колю Колев Милков -по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5 от НК; год. НОХД 3547/2016 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими: - Александър Ведър по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.282, ал.4 вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1, пр.2 от НК - Георги Страшников по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 от НК - Никола Тасев по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 4

5 от НК - Атанас Атанасов по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК - Янко Атанасов - по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК;по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК - Стоян Кузманов по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК;по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК - Данаил Делев -по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК - Тишка Танкова по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК - Никола Такшаров по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 от НК - Христо Деспов по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 от НК г. НОХД 537/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими: - Цветелин Цветанов по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.2, т.3 от НК; по чл.253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.2, т.3 от НК - Тихомир Вълчев по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК - Пламен Ангелов - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК - Емил Иванов - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; 5

6 - Венцислав Генов - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; - Соня Христова - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК - Цветелина Димчева - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК - Цецка Димитрова - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК год. НОХД 2209/2017 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова, с подсъдими: - Цветан Василев - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.1, вр.ал.1 от НК и по чл.203 от НК - Александър Панталеев - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Илиан Зафиров - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Георги Христов - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Георги Зяпков - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Елка Стойкова - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Елена Инджева - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Рангел Стойчев за - по чл. 321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Светлана Георгиева - по чл. 321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Снежанка Велева - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Маргарита Голева - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Красимир Хаджидинев - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Маргарита Петрова - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Мария Димова - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 6

7 - Борислава Тренева - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК - Цветан Гунев - по чл.282 от НК - Румен Симеонов - по чл.282 от НК - Славияна Данаилова - по чл.282 от НК г. Изготвила списъка: /Зл. Фъртункова/ 7

Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

Списък на делата във СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейс

Списък на делата във СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейс Списък на делата във СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

Списък на делата във СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейс

Списък на делата във СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейс Списък на делата във СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

Microsoft Word - blank-profcomp-rezultati.docx

Microsoft Word - blank-profcomp-rezultati.docx П Р О Т О К О Л 1-11.07.2013 г / 09.00 ч 1 ВЛАДИМИР ЙОРНОВ СТАВРЕВ 2 ИВА АТАНАСОВА ИВАНОВА ЧЕВА 3 АЛЕКСАНДРА САРАМАНДОВА 4 СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА ТАНЧОВСКА 5 ДИНКО КРАСИМИРОВ КЮЧУКОВ 6 СТЕФАН ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно

Microsoft Word - protokol_izpiti_Plovdiv_11.docx

Microsoft Word - protokol_izpiti_Plovdiv_11.docx 1/05.11.2011г ОТ ИЗПИТ ЗА СЪДИИ ПО СКИ АЛПИЙСКИ Д-НИ НА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ Днес, 05.11.2011 в гр. Пловдивв се проведе изпит за съдии към БФСки по ски алпийски д-ни с изпитна комисия в състав: 2.

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с.

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Горно Озирово 1. Молба-декларация 9400 3038/ 13.11.2014

Подробно

Регистрирани сдружения на сгради в режим на етажна собственост на територията на СО район "Младост" Регистрационен номер 1 2 ЕС /

Регистрирани сдружения на сгради в режим на етажна собственост на територията на СО район Младост Регистрационен номер 1 2 ЕС / 1 2 ЕС-02-9400-1 / 28.02.2014г. ЕС-02-9400-2/ 23.05.2014г. ж.к.младост2 бл.251 " ж.к."младост"1, ул."йерусалим" 51, вх. 1" район Младост, ж.к. Младост- 2, бл.251, вх.1 район Младост, ж.к. Младост- 1, бл.51,

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-25.07.2013 г / 10.00 ч 1 РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАЦЕВ 2 ЛАЗАР ЕМИЛОВ КИРОВ 3 ЕМИЛ ИВОВ ПЕВ 4 ГЕОРГИ БОРИСОВ ШОПОВ 5 СОНЯ ФИЛИПОВА ДУЕВА 6 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЙОРНОВ се явил 7 МАНЧО ГЕОРГИЕВ ШОПОВ

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

Microsoft Word - StopF.docx

Microsoft Word - StopF.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОЛОГИИ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Стопанско управление\стопанско управление 6.00 700633

Подробно

Microsoft Word sofia.docx

Microsoft Word sofia.docx П Р О Т О К О Л 1-12.12.2013 г / 09.30 ч 1 АНИТА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА се явил 2 СТЕФАН МИТКОВ ТОМОВ 3 ГЕРГАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА се явил 4 ГЕРАСИМ ГРИГОРОВ ГЕРАСИМОВ 5 МОНИКА ПЛАМЕНОВА ЖИВКОВА 6 РАДОСЛАВ

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБ ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: БУРГАС ОБЩИНА: НЕСЕБЪР КМЕТСТВО: С.БАНЯ СЕКЦИЯ

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

Results_Mixed_Relays-2015

Results_Mixed_Relays-2015 Results Page 1 1 1 Вариант 5 Търговище 1 1:08:18,0 Цвета Илиева 20:50,0 Иван Сираков 16:12,0 Кирил Николов 15:10,0 Антония Григорова 16:06,0 2 2 Младост Благоевград 1 1:09:48,0 Мая Недялкова 18:43,0 Димитър

Подробно

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303 01 Добринка Станкова 1 9 з 305 8 е 106 9 и 306 2 8 е 106 9 и 306 3 9 в 308 9 б 307 8 е 106 9 а 306 4 9 а 303 9 б 307 5 9 а 303 9 и 304 9 в 307 9 з 304 6 8 е 106 9 в 307 9 з 304 7 9 а 305 9 б 305 02 Румяна

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

Microsoft Word - ДППНММ16

Microsoft Word - ДППНММ16 Пневматична пушка 10 м. Момчета 40 изстрела Индивидуално класиране Кл. N: Състезател Отбор С Е Р И И Резултат 1 2 Пламен Емилов Тракия 103.9 100.7 101 100.5 406.1 2 12 Георги Канев Тракия 102.5 100 101.3

Подробно

ЗАСТРАХОВКА

ЗАСТРАХОВКА УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,СЕРТИФИКАТИТЕ НА ЗАСТРАХОВАЛИТЕ СЕ ЛЕКАРИ СЕ НАМИРАТ В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА. ТЕЗИ ЛЕКАРИ, КОИТО ЗА ЗАСТРАХОВАЛИ И МЕД. СЕСТРИ, МОГАТ ДА ДОЙДАТ ПО КЪСНО, КОГАТО СТАНАТ ГОТОВИ СЕРТИФИКАТИТЕ

Подробно

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД Благоевград, п.к тел. /факс 073 / ул. Полковник Димов 1 Изх. 113/ г.

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД Благоевград, п.к тел. /факс 073 / ул. Полковник Димов 1   Изх. 113/ г. АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД Благоевград, п.к. 2700 тел. /факс 073 /884494 ул. Полковник Димов 1 E-mail: office@blak.lex.bg Изх. 113/11.03.2014 г. АС при АК Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от

Подробно

Приложение 1 към рег. 1552/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТ

Приложение 1 към рег. 1552/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТ Приложение 1 към рег. 1552/10.04.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТУРА За длъжността: Надзирател

Подробно

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015 Турнир Тракия 2015 0.2-03.12.2015 МОМЧЕТА ПИСТОЛЕТ МОМЧЕТА ПУШКА име фамилия отбор I II III IV V VI общо 1 НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ТРАКИЯ 92 88 89 89 358 2 НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ТОШЕВ ТРАКИЯ 88 87 84 89 348

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) РАЙОН 02 - БУРГАСКИ

Подробно

Dian BonevBrother HL-1210W

Dian BonevBrother HL-1210W Страница 1 М10 (12) 0,5 км 35 м 0 КТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Алекс Сархачев 4:43 57 58 59 88 Финал Узана Габрово 1:12 2:04 3:32 4:29 4:43 (1) 1:12 0:52 1:28 0:57 0:14 (3) 2 Ники Гаджев 4:58 57 58 59 88 88

Подробно

Microsoft Word stzagora

Microsoft Word stzagora П Р О Т О К О Л 1-25.03.2014 г / 13.00 ч 1 ПЕТКО ТАНЧЕВ ПЕТКОВ 2 АЛБЕНА ДИМИТРОВА МАВРОВА 3 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ се явил 4 МИЛЕН ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ се явил 5 ТАНЧО ПЕТКОВ ТАНЧЕВ 6 КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

Подробно

Microsoft Word - kupamk15

Microsoft Word - kupamk15 50 м. Пистолет мъже 1 Самуил Донков ЦСКА 560 Мъже 2 Димитър Събев Диана 535 Юноши старша 3 Мартин Драгомиров АП Спорт 534 Мъже 4 Светослав Неделчев Дунав 525 Мъже 5 Николай Колев АП Спорт 523 Мъже 5 Владимир

Подробно

Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от г. за условията за получав

Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от г. за условията за получав Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД-07-458/12.03.2018 г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от 15.02.2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47

Назад Купа Раднево 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47 Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора 120 2. Диана Ямбол 56 2. Чумерна Твърдица 56 4. Бачо Киро - 94 Дряново 47 5. Компас - 1994 Хасково 41 6. Орлово гнездо 19 Казанлък

Подробно

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2016/2017 г. прием м. септември 2016 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ЗАДОЧНО платено обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ Вх. / дата на декларацията Трите имена на служителя Длъжност Забележка Вх. 1/

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ Вх. / дата на декларацията Трите имена на служителя Длъжност Забележка Вх. 1/ Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ Вх. / дата на декларацията Трите имена на служителя Длъжност Забележка Вх. 1/10.05.2018 г. Радостина Петрова Делева Главен експерт Вх. 2/

Подробно

Splits-DP_Masters-2015_Long

Splits-DP_Masters-2015_Long Page 1 М35 (7) 5.9 km 210 m 16 C 1 6 Румен Котков 1:03:23 5:49 7:51 10:21 13:56 17:22 29:42 30:58 33:47 35:13 39:46 44:16 49:12 51:53 58:58 Валди София 5:49 2:02 2:30 3:35 3:26 12:20 1:16 2:49 1:26 4:33

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Димитър

Подробно

BUL_2012_50m

BUL_2012_50m 23.93 Божидар Стоев 94 Левски 51.80 Мартин Желев 88 Дамини ЛВ 23.96 Михаил Качаунов 92 ЦСКА 52.08 Александър Николов92 Черно море 23.97 Димитър Дечев 91 Олимпия 52.23 Божидар Стоев 94 Левски 24.08 Александър

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

Start list by classes

Start list by classes Page 1 M21E (8) W21E (5) M12 (16) M14 (24) 1 412721 Християн Маринов Север Плевен 14:00 2 2008631 Иван Банов Ловеч Ловеч 14:02 3 9999666 Ивайло Иванов Бегун Варна 14:04 4 9992222 Иван Сираков Вариант 5

Подробно

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 01 Росица Русева 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 02 Добринка Станкова 1 10 а 10 в 10 а 10 а 2 10 б 10 в 10 в 10 и 3 10 б 10 и 10 в 10 и 4 10

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-291/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 РЕШЕНИЕ 15-ЕП Видин 25.04.2019г. ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Грамада, област Видин за произвеждане на избори за

Подробно

Microsoft Word - blank-dqc-karti.docx

Microsoft Word - blank-dqc-karti.docx Изпълнителна агенция Автомобилна администрация Списък на карти за квалификация на водач за получаване в РД "АА" На дата: 16 април 2015 г. ИМЕ ФАМИЛИЯ ОБЛАСТ РЕГ. БОЖИДАР ГУЩЕРОВ БЛАГОЕВГРАД 008-7355 ГОРАНЧО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

Назад Купа "Велинград" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Истрос Русе Бегун Варна Валди София Сини камъни Сливен Вежен Тетевен 35 6

Назад Купа Велинград 2019 Място Клуб Град Точки 1. Истрос Русе Бегун Варна Валди София Сини камъни Сливен Вежен Тетевен 35 6 Назад Купа "Велинград" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Истрос Русе 51 2. Бегун Варна 49 3. Валди София 43 4. Сини камъни Сливен 40 5. Вежен Тетевен 35 6. Руен - 92 Кюстендил 34 7. Компас крос Русе 24 8.

Подробно