ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд"

Препис

1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" хардуерни уки АЕ ЧЕ ИТ Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" Айтос, гр. Айтос, СУ "Никола Й. Вапцаров" Айтос, гр. Айтос, СУ "Никола Й. Вапцаров" Природни уки НЕ ЧЕ БЗО Чужди езици АЕ ЧЕ хардуерни уки АЕ Айтос, гр. Айтос, СУ "Никола Й. Вапцаров" Природни уки АЕ БЗО ХООС 1006 Айтос, гр. Айтос, ПГСС "Злат нива" Трайни саждения РЕ ХООС БЗО 1007 Айтос, гр. Айтос, ПГСС "Злат нива" Земеделско стопанство АЕ ГИ БЗО 1008 Айтос, гр. Айтос, ПГСС "Злат нива" Селски туризъм НЕ ГИ БЗО 1

2 Срок и ра ОН Нациолно външно предме Айтос, гр. Айтос, ПГСС "Злат нива" кв. Черно море, СУ "Христо Ботев" Цветарство РЕ ХООС БЗО Предприемачески АЕ СУ "Иван Вазов" Извършване термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове АЕ БЗО ЧЕ 1012 СУ "Йордан Йовков" Софтуерни хардуерни уки АЕ ИТ ЧЕ 1013 СУ "Епископ Константин Преславски" Екскурзоводско обслужване АЕ ГИ ИЦ СУ "Димчо Дебелянов" СУ "Добри Чинтулов" узика АЕ 1 1 2/ УЗ УЗ ИИ узика АЕ 1 1 2/ УЗ УЗ 1016 СУ Константин Петканов" хардуерни уки АЕ ИТ 2

3 Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1017 СУ "Петко Росен" Организация и технология фризьорските услуги АЕ ИИ ГИ 1018 Бургас, Бургас, СУ "Св. Св. Кирил и етодий" Икономическо развитие АЕ ГИ 1019 Бургас, Бургас, СУ "Св. Св. Кирил и етодий" хардуерни уки АЕ Бургас, Бургас, СУ "Св. Св. Кирил и етодий" Изобразително изкуство АЕ / ИИ ИИ 1021 ПГРЕ "Г.С.Раковски" Чужди езици ФЕ ЧЕ 1022 ПГРЕ "Г.С.Раковски" Чужди езици ФЕ ЧЕ 1023 ПГРЕ "Г.С.Раковски" Чужди езици ФЕ ЧЕ 1024 ПГРЕ "Г.С.Раковски" Чужди езици ИспЕ ЧЕ 1025 ПГРЕ "Г.С.Раковски" Чужди езици ИспЕ ЧЕ 3

4 Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1026 ПГРЕ "Г.С.Раковски" Чужди езици ИтЕ ЧЕ 1027 Бургас, Бургас, АЕГ "Гео илев" Чужди езици АЕ Бургас, Бургас, АЕГ "Гео илев" Чужди езици АЕ Бургас, Бургас, АЕГ "Гео илев" Чужди езици АЕ Бургас, Бургас, АЕГ "Гео илев" Чужди езици АЕ Бургас, Бургас, АЕГ "Гео илев" Чужди езици АЕ Бургас, Бургас, АЕГ "Гео илев" Чужди езици АЕ НЕГ "Гьоте" чужди езици НЕ НЕГ "Гьоте" чужди езици НЕ НЕГ "Гьоте" чужди езици НЕ ПГЧЕ "Васил Левски" Чужди езици РЕ

5 Срок и ра ОН Нациолно външно предме ПГЧЕ "Васил Левски" ПГЧЕ "Васил Левски" ПГЧЕ "Васил Левски" Профилира природоматематическа гимзия "Акад. Никола Обрешков" Чужди езици РЕ Чужди езици РЕ Чужди езици РЕ атематически АЕ Профилира природоматематическа гимзия "Акад. Никола Обрешков" хардуерни уки АЕ Профилира природоматематическа гимзия "Акад. Никола Обрешков" Природни уки АЕ ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Организация обслужването в хотелиерството АЕ ИЦ ГИ 5

6 Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1044 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Организация туризма и свободното време РЕ ИЦ ГИ 1045 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения АЕ ИЦ ГИ 1046 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Кетъринг НЕ ИЦ ГИ ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Производство кулирни изделия и питки Производство кулирни изделия и питки НЕ ИЦ ГИ ИспЕ ИЦ ГИ 1049 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Производство хляб, хлебни и сладкарски изделия ФЕ ИЦ ГИ 1050 ПГКР "Св. Никола" Корабоводенеморско АЕ ФА ГИ 6

7 Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1051 ПГКР "Св. Никола" Корабни машини и механизми АЕ ФА ГИ 1052 ПГКР "Св. Никола" итническа и данъч администрация АЕ ФА ГИ 1053 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Електрообзавеждане производството АЕ ФА 1054 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника ехатроника НЕ ФА 1055 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника икропроцесор техника АЕ ФА 7

8 Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1056 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Компютърни мрежи АЕ ФА 1057 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Автотранспорт техника НЕ ФА 1058 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Автомобил мехатроника НЕ ФА 1059 Професиол гимзия по механоелектротехника и електроника Ремонт летателни апарати АЕ ФА 8

9 Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1060 ПГСАГ "К.Фичето" Строителство и архитектура АЕ ПГСАГ "К.Фичето" Строителство и архитектура НЕ ПГСАГ "К.Фичето" ПГСАГ "К.Фичето" ПГСАГ "К.Фичето" ПГСАГ "К.Фичето" Професиол търговска гиманизя Професиол търговска гиманизя Професиол търговска гиманизя Професиол търговска гиманизя Водно строителство АЕ Геодезия АЕ Парково строителство и озеленяване Парково строителство и озеленяване Оперативно счетоводство РЕ АЕ АЕ ИЦ ГИ Банково дело АЕ ИЦ ГИ Икономика и мениджмънт Икономика и мениджмънт АЕ ИЦ ГИ РЕ ИЦ ГИ 9

10 Срок и ра ОН Нациолно външно предме Професиол търговска гиманизя ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский" ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский" ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский" ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский" Бизнесадминистрация Системно програмиране Икономическа информатика АЕ ИЦ ГИ АЕ ЧЕ ИТ АЕ ЧЕ ИТ Електрон търговия АЕ ЧЕ ИТ Технология фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти АЕ ЧЕ ИТ 1075 ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский" Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства АЕ ЧЕ ИТ 1076 ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский" Екология и опазване околта среда АЕ ЧЕ ИТ 1077 ПГЕЕ "Константин Фотинов" Програмно осигуряване АЕ ФА 1078 ПГЕЕ "Константин Фотинов" Приложно програмиране АЕ ФА 1079 ПГЕЕ "Константин Фотинов" Електрообзавеждане подем и асансьор техника АЕ ФА 10

11 Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1080 ПГЕЕ "Константин Фотинов" Електрически инсталации АЕ ФА 1081 ПГЕЕ "Константин Фотинов" Кинотехника, аудиои видеосистеми АЕ ФА 1082 ПГЕЕ "Константин Фотинов" Компютър техника и технологии АЕ ФА 1083 Бургас, гр.бургас, Професиол гимзия по транспорт Автотранспорт техника АЕ ФА ИТ Бургас, гр.бургас, Професиол гимзия по транспорт Бургас, гр.бургас, Професиол гимзия по транспорт Спедиция, транспорт и складова логистика Електрически превозни средства АЕ ФА ИТ АЕ ФА ИТ 11

12 Срок и ра ОН Нациолно външно предме гр. Бургас, Професиол техническа гимзия гр. Бургас, Професиол техническа гимзия Топлотехникатоплин, климатич, вентилацион и хладил Електродомакинска техника РЕ ФА РЕ ФА 1088 ПГ по дървообработване "Георги Кондолов" Производство мебели АЕ ГИ БЗО 1089 ПГ по дървообработване "Георги Кондолов" Производство тапицирани изделия АЕ ГИ БЗО 1090 ПГСИ "Пеньо Пенев" Електрически инсталации РЕ ФА ИТ 1091 ПГКПИ Приложно програмиране АЕ ФА 1092 ПГКПИ Програмно осигуряване АЕ ФА 12

13 Срок и ра ОН Нациолно външно предме Бургас, гр.бургас, кв.рудник, ОбУ "Св.Кл.Охридски" Бургас, гр.бургас, кв.рудник, ОбУ "Св.Кл.Охридски" Камено, гр. Камено, СУ "Христо Ботев" Автобояджийство АЕ ХООС ФА Автотенекеджийство АЕ ХООС ФА еханизация селското стопанство РЕ БЗО ФА Карнобат, гр.карнобат, СУ "Св. Св. Кирил и етодий" Карнобат, гр.карнобат, СУ "Св. Св. Кирил и етодий" Карнобат,гр.Карнобат, СУ "Христо Ботев" Карнобат,гр.Карнобат, СУ "Христо Ботев" Природни уки АЕ БЗО Предприемачески уки АЕ ГИ Чужди езици АЕ ЧЕ атематически АЕ БЗО 1100 Карнобат, гр.карнобат, ПГССЛП еханизация селското стопанство АЕ ФА ТиП Карнобат, гр.карнобат, ПГССЛП Карнобат, гр.карнобат, ПГССЛП Карнобат, гр.карнобат, ПГССЛП еханизация селското стопанство АЕ ФА ТиП Лозаровирство АЕ БЗО ТиП Електрообзавеждане производството АЕ ФА ТиП 13

14 Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1104 алко Търново, гр. алко Търново, СУ "Васил Левски" Горско и ловно стопанство АЕ БЗО 1105 Несебър, гр. Обзор, ОбУ "Св.Св.Кирил и етодий" Камериер АЕ ГИ 1106 Несебър, гр. Несебър, СУ "Любен Каравелов" хардуерни уки АЕ Несебър, гр. Несебър, СУ "Любен Каравелов" Несебър, гр. Несебър, СУ "Любен Каравелов" Чужди езици АЕ ЧЕ Предприемачески АЕ ИТ ЧЕ 1109 Несебър,гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, Професиол гимзия по туризъм Иван Вазов Организация хотелиерството АЕ ГИ ИИ 1110 Несебър,гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, Професиол гимзия по туризъм Иван Вазов Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения АЕ БЗО ИИ 14

15 Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1111 Несебър,гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, Професиол гимзия по туризъм Иван Вазов Производство кулирни изделия и питки РЕ БЗО ИИ 1112 Поморие, гр. Поморие, СУ "Иван Вазов" Чужди езици АЕ Поморие, гр. Поморие, ПГТ"Алеко Константинов" Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения АЕ БЗО ТиП 1114 Поморие, гр. Поморие, ПГТ"Алеко Константинов" Кетъринг РЕ БЗО ТиП 1115 Поморие, гр. Поморие, ПГТ"Алеко Константинов" Производство кулирни изделия и питки РЕ БЗО ТиП 1116 Приморско, гр. Приморско, СУ "Н.Й.Вапцаров" Чужди езици АЕ Руен /с. Просеник/ ОбУ "Св.Св.Кирил и етодий" Работник в производството кулирни изделия в заведенията за хранене и развлечения АЕ ИТ ИИ 15

16 Срок и ра ОН Нациолно външно предме Руен, с.трък, СУ "Д. Полянов" Руен, с.трък, СУ "Д. Полянов" Руен, с.люляково, СУ "Отец Паисий" Руен, с.люляково, СУ "Отец Паисий" Руен, с. Руен, СУ "Елин Пелин" Руен, с. Руен, СУ "Елин Пелин" Общ. Созопол, гр. Созопол, СУ "Св. св. Кирил и етодий" Природни уки АЕ БЗО ХООС хардуерни уки АЕ ИТ ЧЕ Природни уки АЕ БЗО ХООС Обществени уки АЕ ГИ ИЦ Природни уки Икономическо развитие Организация хотелиерството РЕ БЗО ХООС РЕ ГИ ЧЕ АЕ ГИ 1125 Созопол, с. Росен, ОбУ"Христо Ботев" Автотенекеджийство РЕ ФВС ХООС 1126 Средец, гр. Средец, СУ "Св. Св. Кирил и етодий" хардуерни уки АЕ Средец, гр. Средец, ПГССЕ "Н.Й.Вапцаров" Промишле електроника РЕ ИТ ФА 1128 Средец, гр. Средец, ПГССЕ "Н.Й.Вапцаров" еханизация селското стопанство РЕ ИТ ФА 16

17 Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1129 Сунгурларе, гр.сунгурларе, СУ "Христо Ботев" Лозаровирство ФЕ ХООС БЗО 1130 Сунгурларе, гр.сунгурларе, СУ "Христо Ботев" хардуерни уки АЕ ИТ 1131 Сунгурларе, гр.сунгурларе, СУ "Христо Ботев" Горско и ловно стопанство РЕ БЗО ГИ 1132 Царево, гр. Царево, СУ" Н.Й.Вапцаров" Чужди езици АЕ Царево, гр. Царево, СУ" Н.Й.Вапцаров" Хуманитарни уки РЕ ИЦ 17

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм "Алеко Константинов"

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм Алеко Константинов Свободни места за прием след завършено основно образование към 0.09.019 г. по данни от училищата Име на училището Профил/Код професия, Код специалност Свободни места 811010 Хотелиер 8110101 Организация

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

Приложение 1 към Заповед 2241/ г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обяв

Приложение 1 към Заповед 2241/ г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обяв Приложение 1 към Заповед 2241/07.09.2015 г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 25.10.2015 г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обявяване на избирателните списъции 02-04-00-001 гр.бургас

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 11.07.2019 по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1 2216301 Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М 454.000 500.000

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул.царибродn2 1, тел.: 032 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980.www.riobg.com.e-mail: l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 0 0 0 2 Банкя ПГТ "Алеко

Подробно

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 2 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4001 Организация

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свободни места без квоти свободни места младежи свободни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode]) Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието - Русе ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ОБЛАСТ РУСЕ за 2018-2019 учебна година

Подробно

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение Приложение 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 78. СУ "Христо Смирненски" Банкя Предприемачески 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ Предпр ПГ по туризъм "Алеко Константинов" ПГ по туризъм

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РИО СОФИЯ-ГРАД Към дата 02.07.2015

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

Microsoft Word - Krayno_klasirane_oblasti_sayta_MON.doc

Microsoft Word - Krayno_klasirane_oblasti_sayta_MON.doc КЛАСИРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ЗА УЧИЛИЩНИ УНИФОРМИ ПО ПРОГРАМА УЧИЛИЩЕТО ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 2008 модул Ритуализация на училищния живот БЛАГОЕВГРАД 1.Гимназия Яне Сандански - гр. Сандански 2. Земеделска

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СДИЧНО РАЗПИСАНИ НА УЧБНИ ЧАСОВ за втори срок на учебната 2018/2019 година 8 а БЛ M Ф Ф ИЦ Ф 8 б Р Предприе Р Р БЛ ИЦ П О Н Д Л Н И 8 в Предприе БЛ ИЦ А А ХООС 8 е БЛ Н Н ИЦ Предприе 9 а Ф Ф ФВС ХООС БЛ

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К С П И С Ъ К НА ВИДОВЕТЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, ПРОВЕЖДАНИ В КЛОНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Клоновете на ДП БГЦПО в Царево и Смолян са специализирани за обучение по професии/специалности в

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно

Приложение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛ

Приложение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛ Прилжение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО з учебнт 2019/2020 гдин ОБЛАСТ: КЮСТЕНДИЛ

Подробно

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3 График за измерване на абонатите на Водоснабдява

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3   График за измерване на абонатите на Водоснабдява График за на абонатите на Водоснабдяване и Канализация ЕАД Бургас Район Поморие за месец юли 2019 година Поморие 3 ти Март 03.07.2019 11 35 13 30 Алеко Константинов 01.07.2019 09 15 09 40 Александър Стамболийски

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно