ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап Учебна 2018/2019 година - II срок Месец Ден I a I б I в II а II б II в III а III б III в III г

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап Учебна 2018/2019 година - II срок Месец Ден I a I б I в II а II б II в III а III б III в III г"

Препис

1 ГРАФИК з повеждне н контолн бот в нчлен етп Учебн 2018/2019 годн - II сок Месец Ден I a I б I в II II б II в III III б III в III г IV IV б IV в ф е в у м т п М 19 М 20 М М М АЕ АЕ АЕ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ЧП ЧП ИТ ОС 18 М М БЕЛ ЧО ЧО 26 БЕЛ АЕ АЕ АЕ 8 КМ КМ КМ М КМ 12 М ТП ТП БЕЛ БЕЛ 17 ТП ФВС

2 л 18 АЕ - ИУЧ АЕ - ИУЧ АЕ - ИУЧ ЧП 19 БЕЛ-ИУЧ БЕЛ-ИУЧ АЕ - ИУЧ ДБТ 22 ИИ ИИ АЕ-ИУЧ БЕЛ АЕ АЕ АЕ БЕЛ ЧП 23 АЕ ТП ФВС 24 ИИ ФВС ФВС ИИ АЕ-ИУЧ ЧП М М М 25 Муз. Муз. ФВС Муз. ИИ ФВС 30 БЕЛ БЕЛ БЕЛ ИИ 2 АЕ ЧП ЧП ЧП Муз. ЧП 3 М-ИУЧ ТП ТП ОС ТП ОС ЧО ТП БЕЛ - ИУЧ ДБТ ФВС БЕЛ-ЗИП 7 Муз. Муз. М БЕЛ БЕЛ Хоеогфя АЕ-ЗИП БЕЛ 8 ИТ ЧО ЧО ЧО Музк ЧО м й 9 АЕ-ИУЧ ТП ФВС НВО НВО НВО 10 Муз. М-ИУЧ М-ИУЧ М ОС БЕЛ-ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ ИИ НВО НВО НВО 13 БЕЛ ИИ ИИ БЕЛ 14 ОС М БЕЛ БЕЛ БЕЛ НВО НВО 15 ОС ОС БЕЛ-ИУЧ М ЧО М М 16. АЕ-ИУЧ АЕ-ИУЧ М М - ИУЧ НВО НВО 17 БЕЛ-ИУЧ М - ИУЧ М - ИУЧ М БЕЛ-ЗИП БЕЛ-ЗИП М 20 М М М ФВС ФВС БЕЛ ИИ М М ИИ БЕЛ ЧО Муз. 22 БЕЛ БЕЛ БЕЛ ИИ ФВС ФВС АЕ АЕ АЕ 27 ФВС Муз. Муз. Муз. 28 АЕ Муз. АЕ ИИ ЛЕГЕНДА: контолн бот зходн нв РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА БЕЛ - Бългск езк лтету М - Мтемтк АЕ - Англйск езк ЧП - Човекът под ЧО - Човекът обществото ИИ - Изобзтелно зкуство ФВС - Фзческо възптне спот ТП - Технолог педпемчество ОС - Околен свят ДБТ - Домшен бт технк КМ-Компютъно моделне ИТ-Инфомцонн технолог Муз. - Музк

3 Месец Ден V a V б V в VI VI б VI в VI г VII VII б VII в VII г VIII VIII б VIII в ф е в у м т 6 7 М М 8 БЗО 11 ЧП ГИ ГИ ГИ 12 БЗО БЗО БЗО 13 ЧП 14 М М М 15 ЧП М М М М М М М М БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ ИУЧ 22 БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ АЕ 27 ЧП ЧП 28 М 1 БЕЛ-ИУЧ БЕЛ-ИУЧ АЕ АЕ 5 М М ЧП ЧП 6 7 ГИ ГИ ГИ АЕ 8 11 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ Във. в педп АЕ АЕ АЕ АЕ БЕЛ 15 АЕ БЕЛ -ИУЧ БЕЛ -ИУЧ БЕЛ -ИУЧ БЕЛ -ИУЧ М М М М М М М 20 БЕЛ 21 ГИ ГИ ГИ ХООС ХООС 22 АЕ- ИУЧ ХООС АЕ АЕ 25 ЧП ЧП 26 БЕЛ БЕЛ БЕЛ ГИ ХООС БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ 29 АЕ- ИУЧ АЕ- ИУЧ АЕ- ИУЧ ЧП ЧП АЕ 8 М М М М Фл. Фл. Фл. 9 М М М М ГРАФИК з повеждне н контолн клсн бот в погмнзлен етп VIII клс Учебн 2018/2019 годн - II сок БЕЛ

4 п л м й ю н 10 ЧП ЧП 15 ЧП АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ 22 БЕЛ БЕЛ 23 БЕЛ 24 БЕЛ 25 М АЕ 30 М М ИИ ИИ ИИ 2 ГИ ГИ ГИ 3 БЕЛ -ИУЧ БЕЛ ИИ М М М 7 БЕЛ ИИ ГИ 8 БЕЛ М М М М М М М М 9 ИИ ИИ БЕЛ БЕЛ ИИ ИИ ИИ 10 ФВС БЕЛ АЕ АЕ 13 БЕЛ 14 ИТ 15 ФВС ФВС БЕЛ ИТ 16 АЕ АЕ АЕ АЕ ИТ ИТ 17 АЕ АЕ ИУЧ АЕ ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ 20 ТП ТП ТП БЕЛ БЕЛ БЕЛ ИТ- ИУЧ 22 ИТ М АЕ АЕ 27 ТП АЕ АЕ ТП АЕ 28 М М ИЦ ТП ТП 29 ИЦ ИЦ 30 ТП ТП ТП ТП БЕЛ БЕЛ 31 АЕ ИУЧ АЕ ИУЧ АЕ ИУЧ ИЦ ИЦ ИИ АЕ Във.в 3 ИЦ ИЦ М М М педп. 4 ГИ ГИ ГИ М БЗО БЗО XOOС БЗО 5 ЧП М М М М БЕЛ 6 7 ЧП ЧП ЧП ЧП АЕ АЕ 10 ЧП ЧП АЕ - ИУЧ АЕ - ИУЧ АЕ Фл. Фл. 11 ИТ ИТ ИТ БЗО 12 ГИ ГИ ГИ ГИ М М М 13 ХООС БЗО 14 ИТ- ИУЧ ИТ ИТ ХООС 17

5 18 БЗО БЗО ФА ИТ ИТ ФА БЗО ХООС ИТ И 21 ФА ФА БЕЛ 24 Фл ЛЕГЕНДА: контолн бот клсн бот зходн нв РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА БЕЛ - Бългск езк лтету М - Мтемтк АЕ - Англйск езк НЕ - Немск езк ГИ - Геогфя кономк ИЦ - Истоя цвлзц БЗО - Бологя здвно обзовне ХООС - Хмя опзвне н околнт сед ФА - Фзк стономя ИТ -Инфомцонн технолог И- Инфомтк ИИ - Изобзтелно зкуство ФВС - Фзческо възптне спот Псх. лог. - Псхологя логк ЕП - Етк пво Фл. - Флософя ТП - Технолог педпемчество ГРАФИК з повеждне н контолн клсн бот в гмнзлен етп Учебн 2018/2019 годн - II сок Месец Ден IX a IX б IX в IX г X X б X в X г XI XI б XI в XII XII б XII в 6 ГИ ИЦ 7 ГИ ГИ ГИ

6 ф е в у м т 8 ГИ АЕ АЕ 11 Муз.- РП- 12 НЕ вх. 13 Анлз 14 ИЦ ИЦ 15 ИЦ ИЦ ИЦ 18 НЕ НЕ НЕ НЕ СНХ ИЦ 19 Фл НЕ 20 ФА ФА Фл Фл ИЦ 21 ЕП 22 ФА ФА ЕП 25 ИИ ИИ ИИ ИИ АЕ ИЦ 26 АЕ Педп.. 27 АЕ АЕ АЕ 28 АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ 1 5 M M M M 6 НЕ НЕ 7 НЕ АЕ 8 ГИ ГИ ГИ ГИ 11 БЕЛ БЕЛ ФА 12 НЕ 13 БЕЛ БЕЛ Педп. ФА 14 НЕ ФА ИЦ М МР АЕ 15 ПИ БЗО -ЗИП М АЕ 18 НЕ М АЕ М М Във. в 19 Анлз М педп. 20 ИТ АЕ-ИУЧ ИТ М М М М Анлз ИЦ 21 ИТ ИТ АЕ Св. лчн. 22 AE Св. лчн. 25 ИЦ ХООС ХООС ХООС БЕЛ 26 АЕ ИЦ ИЦ ИЦ СП БЕЛ 27 ИЦ ИЦ Св. лчн. БЕЛ 28 АЕ АЕ ГИ 29 АЕ АЕ 1 АЕ 2 ГИ ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ 3 Анлз 4 М АЕ 8 M M M M М М Псх. 9 НЕ АЕ БЗО лог. 10 АЕ НЕ НЕ

7 п л м й 11 НЕ АЕ АЕ 12 Псх. лог. НЕ ФА НЕ НЕ ИЦ БЕЛ ЗИП ИЦ 15 ИИ ИИ ФА НЕ БЗО БЗО ФА ИЦ 16 ФА АЕ ИЦ Педп. Св. лчн. 17 ХООС ХООС ХООС НЕ ФВС ГИ 18 БЗО ФА ХООС ППП МР ФВС 19 ФА ФВС ФА 22 ИИ ИИ БЗО ИТ НЕ ГИ 23 ФА ФА ФА ГИ СП ФА СНХ 24 Псх. лог. ИЦ ИЦ АЕ Св. лчн. 25 Псх. лог. Св. лчн. 30 М М 2 ИТ ХООС ХООС ХООС М 3 БЗО БЗО АЕ ИЦ БЗО -ЗИП НЕ НЕ 7 М М М М БЗО БЗО БЗО ХООС Фл. БЕЛ 8 АЕ АЕ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ Фл. Анлз 9 АЕ ЕП АЕ 10 АЕ БЕЛ БЕЛ 13 ГИ 14 ГИ НЕ 15 М М М М Фл. 16 ИЦ ИЦ ИЦ 17 ГИ ГИ ГИ ИЦ НЕ НЕ НЕ БЕЛ ЗИП БЕЛ-ЗИП 20 Псх. лог. ХООС ХООС ИТ ФВС 22 ИТ Псх. лог. ИТ ФА АЕ АЕ 27 ХООС ФВС АЕ ФВС М 28 НЕ НЕ ФВС АЕ М 29 АЕ АЕ ЕП 30 НЕ НЕ НЕ ЕП ФВС ИЦ М 31 АЕ -ИУЧ ИЦ ИЦ ИЦ 3 КК НЕ 4 ИЦ ИЦ ИЦ ИТ ФВС АЕ 5 ИЦ И ИТ ИЦ Фл. ИЦ 6 М М М М ХООС ХООС АЕ ГИ ГИ 7 НЕ НЕ НЕ 10 БЕЛ БЕЛ БЗО И И ФА ФА СНХ ГИ 11 БЗО ГИ ИТ БЗО ФА 12 БЕЛ БЕЛ ФА БЗО БЗО ФА Фл. 13 БЗО ФА ГИ БЗО 14 БЗО БЗО БЗО ПИ ИТ ИТ СНХ БЗО-ЗИП БЗО-ЗИП ВП НЕ ХООС М ППП ХООС Фл. М Анлз

8 19 20 АЕ НЕ ХООС М ЕП М Анлз Педп. М 21 АЕ Псх. лог. Псх. лог. ЕП М ХООС ХООС ХООС 24 ХООС ХООС ХООС НЕ НЕ ИЦ М 25 ФА ФА Муз. ИУЧ НЕ 26 АЕ ЛЕГЕНДА: контолн бот клсн бот зходн нв РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА БЕЛ - Бългск езк лтету М - Мтемтк АЕ - Англйск езк НЕ - Немск езк ГИ - Геогфя кономк ИЦ - Истоя цвлзц БЗО - Бологя здвно обзовне ХООС - Хмя опзвне н околнт сед ФА - Фзк стономя ИТ -Инфомцонн технолог И- Инфомтк ИИ - Изобзтелно зкуство ФВС - Фзческо възптне спот Псх. лог. - Псхологя логк ЕП - Етк пво Фл. - Флософя Св. лчн. - Свят лчност ПИ - Пзн кономк Педп. - Педпемчество ГСТ - Геогфя световн тъговя ПБФП - П, бнк фннсов пз МР - Мкетнг еклм Счет. н педп. - Счетоводство н педпятето СНХ -Солфеж нчлн хмоня

9 Анлз - Анлз н музкт

10

11

12

13

14 XII г

15 Педп. Счет. н педп. АЕ МР М ПБФП БЕЛ Св. лчн. М

16 БЕЛ ЗИП ФВС МР СП АЕ ИТ Педп. Св. лчн. ПБФП М

17

18 ГРАФИК з повеждне н контолн клсн бот в погмнзлен етп VIII клс Учебн 2018/2019 годн - II сок Месец Ден V a V б V в VI VI б VI в VI г VII VII б VII в VII г VIII VIII б VIII в 6 7 М М 8 БЗО ф е в у м т 11 ЧП ГИ ГИ ГИ 12 БЗО БЗО БЗО 13 ЧП 14 М М М 15 ЧП М М М М М М М М БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ ИУЧ 22 БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ АЕ 27 ЧП ЧП 28 М 1 БЕЛ-ИУЧ БЕЛ-ИУЧ АЕ АЕ 5 М М ЧП ЧП 6 7 ГИ ГИ ГИ АЕ 8 Във. в БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ 11 педп. БЕЛ АЕ АЕ АЕ АЕ БЕЛ БЕЛ - БЕЛ - БЕЛ - БЕЛ - АЕ 15 ИУЧ ИУЧ ИУЧ ИУЧ М М М М М М М 20 БЕЛ 21 ГИ ГИ ГИ ХООС ХООС 22 АЕ- ИУЧ ХООС АЕ АЕ 25 ЧП ЧП 26 БЕЛ БЕЛ БЕЛ ГИ ХООС

19 п л м й БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ 29 АЕ- ИУЧ АЕ- ИУЧ АЕ- ИУЧ ЧП ЧП АЕ 8 М М М М Фл. Фл. Фл. 9 М М М М 10 ЧП ЧП 15 ЧП АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ АЕ 22 БЕЛ БЕЛ 23 БЕЛ 24 БЕЛ 25 М АЕ 30 М М ИИ ИИ ИИ 2 ГИ ГИ ГИ 3 БЕЛ - ИУЧ БЕЛ ИИ М М М 7 БЕЛ ИИ ГИ 8 БЕЛ М М М М М М М М 9 ИИ ИИ БЕЛ БЕЛ ИИ ИИ ИИ 10 ФВС БЕЛ АЕ АЕ 13 БЕЛ 14 ИТ 15 ФВС ФВС БЕЛ ИТ 16 АЕ АЕ АЕ АЕ ИТ ИТ АЕ АЕ ИУЧ АЕ ИУЧ ТП ТП ТП БЕЛ БЕЛ БЕЛ ИТ- ИУЧ 22 ИТ М АЕ АЕ 27 ТП АЕ АЕ ТП АЕ 28 М М ИЦ ТП ТП 29 ИЦ ИЦ 30 ТП ТП ТП ТП БЕЛ БЕЛ 31 АЕ ИУЧ АЕ ИУЧ АЕ ИУЧ ИЦ ИЦ ИИ АЕ 3 ИЦ ИЦ М М М БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ Във.в педп.

20 4 ГИ ГИ ГИ М БЗО БЗО XOOС БЗО 5 ЧП М М М М БЕЛ 6 7 ЧП ЧП ЧП ЧП АЕ АЕ ю н 10 ЧП ЧП АЕ - ИУЧ АЕ - ИУЧ АЕ Фл. Фл. 11 ИТ ИТ ИТ БЗО 12 ГИ ГИ ГИ ГИ М М М 13 ХООС БЗО 14 ИТ- ИУЧ ИТ ИТ ХООС БЗО БЗО ФА ИТ ИТ ФА БЗО ХООС ИТ И 21 ФА ФА БЕЛ 24 Фл ЛЕГЕНДА: контолн бот клсн бот зходн нв РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА БЕЛ - Бългск езк лтету М - Мтемтк АЕ - Англйск езк НЕ - Немск езк ГИ - Геогфя кономк ИЦ - Истоя цвлзц БЗО - Бологя здвно обзовне ХООС - Хмя опзвне н околнт сед ФА - Фзк стономя ИТ -Инфомцонн технолог И- Инфомтк

21 ИИ - Изобзтелно зкуство ФВС - Фзческо възптне спот Псх. лог. - Псхологя логк ЕП - Етк пво Фл. - Флософя ТП - Технолог педпемчество

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

І а Пон Вт Ср Чт Пе Мате мати ка СВ Роде н кра й СВ Мате мати ка СВ Българ ски език и литера тура СВ Инфор мацион ни техн ологии кк2 1 8:15-8:55 СП Бъ

І а Пон Вт Ср Чт Пе Мате мати ка СВ Роде н кра й СВ Мате мати ка СВ Българ ски език и литера тура СВ Инфор мацион ни техн ологии кк2 1 8:15-8:55 СП Бъ І а оде н ра й тура : - : тура тура мф азпсането овете е генеро:..0 г. :0 - :0 тура тура тура 0:00-0:0 Домаш ен бт техн тура Изобразт елно зуство 0: - : АЕ ВИ мф : - : ласа : - : : - :0 тов :0 - : тов

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

График за писмените (класни и контролни) работи на учениците от II – XII клас

График за писмените (класни и контролни) работи на учениците от II – XII клас СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 052/76-20-81; тел/факс 052/76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg Утвърдил:... Директор М. Петрова Приложение

Подробно

Programa_ xls

Programa_ xls Vа Vб VIа VIб VIIа 1 Муз 24 ТП 5 ФВС ЧП 36 БЕЛ 22 М 20 АЕ 33 2 ЧП 36 М 21 БЕЛ 22 ФВС Ф 2 Муз 24 М 20 3 М 21 ЧП 36 БЕЛ 22 М 20 Муз 24 АЕ 34 ИТ 27/30 ТП 4 И 31 ИИ 1 ИТ 27/30БЕЛ 23 АЕ 34 Ф 2 БЕЛ 22 5 БЕЛ

Подробно

ЗАПОВЕД.../... На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 20, ал. 2 от Наредба 11/ г. за оценяван

ЗАПОВЕД.../... На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 20, ал. 2 от Наредба 11/ г. за оценяван ЗАПОВЕД.../... На основане чл. 259, ал. 1 от Зако за предучлщното учлщното не, чл. 20, ал. 2 от Наредба 11/01.09.2016 за оценяване резултатте от обученето ученцте чл. 17, ал. 2 от Наредба 3/15.04.2003

Подробно

Приложение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛ

Приложение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛ Прилжение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО з учебнт 2019/2020 гдин ОБЛАСТ: КЮСТЕНДИЛ

Подробно

II srok RZI- инорматика Hr. Botev.roz

II srok RZI- инорматика Hr. Botev.roz Учител Антон Русев I I I I I I I 2 2 2 2 и литету Музик Чс н клс 2 2 2 и литету 2 2 2 Технологи и и предпр иемчеств о 2 Околен свят 2 2 2 Музик 2 Бългрски и Литетур - ИУЧ 2 Изобзително Изкуство 2 Спортни

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

петък четвъртък сряда вторнкк понеделник 9а 9б 9в 10а 10б 10в 1 ФВ-Петров немски-несторова биол-карарусинова харм/инф-нг/славова история-дойчинов етик

петък четвъртък сряда вторнкк понеделник 9а 9б 9в 10а 10б 10в 1 ФВ-Петров немски-несторова биол-карарусинова харм/инф-нг/славова история-дойчинов етик петък четвъртък сряда вторнкк понеделник 9а 9б 9в 1а 1б 1в 1 ФВ-Петров немски-несторова биол-карарусинова харм/инф-нг/славова история-дойчинов етика-пълева 2 биол-карарусинова немски-несторова матем-банчева

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

1а :15-8:55 9:10-9:50 10:00-10:40 10:55-11:35 11:45-12:25 12:35-13:15 13:25-14:05 Пон Рк БЕЛ ИТ ЗИП ФВС ИТ ИТ СП фс м ИТ Вт БЕЛ БЕЛ Мат

1а :15-8:55 9:10-9:50 10:00-10:40 10:55-11:35 11:45-12:25 12:35-13:15 13:25-14:05 Пон Рк БЕЛ ИТ ЗИП ФВС ИТ ИТ СП фс м ИТ Вт БЕЛ БЕЛ Мат а 8: - 8: 9:0-9:0 0:00-0:0 0: - : : - : : - : : - :0 Рк ЗИП МД МД ЗИП Дбит МД АЕ ЗИП МД Разписанието на часовете е генерирано:.9.0 г. а 8: - 8: 9:0-9:0 0:00-0:0 0: - : : - : : - : : - :0 Дбит ЗИП КК /

Подробно

2.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната г. професионално направление Админ

2.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната г. професионално направление Админ 2.3. Годшн такс за обучене на чужд езк на студент,, прет през учебната 2017-2018 г. Адмнстраця управлене Адмнстраця управлене Адмнстраця управлене ГГФ Регонално развте полтка 3 850 EUR 3 850 EUR 3 300

Подробно

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет 2.2. Годшн такс за обучене на чуждестранн студент, по чл. 95, ал. 8 от Закона за всшето образоване граждан на трет за Европейскя съюз държав, прет през учебната 2017-2018 г. Адмнстраця управлене Адмнстраця

Подробно

:30-8:10 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 407 8:20-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИИВАНОВА/ГЪРБАЧЕВА 207/208 9:10-9:50 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНО

:30-8:10 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 407 8:20-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИИВАНОВА/ГЪРБАЧЕВА 207/208 9:10-9:50 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНО :0 - :0 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 0 :0-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 9:0-9:0 А.АТАНАСОВА 0 0:0-0:0 М.ДЕЧЕВА 0 :00 - :0 Д.ТОШЕВА : - : Б.ИВАНОВА 0 :0 - :0 В.РАДЕВА 0 :0-:00 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ IX A IX

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. V - VII клас първа смяна V А клас 1 Човекът и природата

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СДИЧНО РАЗПИСАНИ НА УЧБНИ ЧАСОВ за втори срок на учебната 2018/2019 година 8 а БЛ M Ф Ф ИЦ Ф 8 б Р Предприе Р Р БЛ ИЦ П О Н Д Л Н И 8 в Предприе БЛ ИЦ А А ХООС 8 е БЛ Н Н ИЦ Предприе 9 а Ф Ф ФВС ХООС БЛ

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕСЕЦ ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ПАРАЛ. ПАРАЛ. АЕ 5бг Ж.Димова

Подробно

ХФ Х код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия" Редовно обучение за випуска, започнал през 2017

ХФ Х код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност Химия Редовно обучение за випуска, започнал през 2017 ХФ Х 0 1 0 1 код на спец. код на дсцпл ната Наменоване на учебната дсцплна Спецалност "Хмя" Редовно обучене за впуска, започнал през 017 / 018 уч.годна Часове - общ брой Вд З, И, Ф Всчко Лекц Семнарн занятя

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. "Левски" 1А, тел. 082/ , ЗАПОВЕД 531/

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. Левски 1А, тел. 082/ ,   ЗАПОВЕД 531/ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. "Левски" 1А, тел. 082/834 282, e-mail: trkskp@abv.bg ЗАПОВЕД 531/14.02.2019 г. На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка

Подробно

С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА - II СРОК 1-3 седмица в сила от 6 февруари 2019 г. до 1 март 2019 г. ПОНЕДЕЛНИК 9а 9б

С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА - II СРОК 1-3 седмица в сила от 6 февруари 2019 г. до 1 март 2019 г. ПОНЕДЕЛНИК 9а 9б С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е ЗА УЧЕБНАТА 201/2019 ГОДИНА - II СРОК 1-3 седмица в сила от 6 февруари 2019 г. до 1 март 2019 г. 9а 9б 9в 1 Руски език Кръстева 209 Гостоприемство Цекова 30 Химия Цокова

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК НЕЧЕТНИ СЕДМИЦИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК учебна год VIII клас нечетна А Б В Г Д 1 БЕЛ Койчев

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК НЕЧЕТНИ СЕДМИЦИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК учебна год VIII клас нечетна А Б В Г Д 1 БЕЛ Койчев НЕЧЕТНИ СЕДМИЦИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК 9- учебна год VIII клас А Б В Г Д БЕЛ Койчева исп. език Генчева исп. език Георгиева исп. език Гечева исп. език Найденова исп. език Павлова БЕЛ Койчева матем.

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК 164. ГПИЕ МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА ЧЕТНИ СЕДМИЦИ четна VIII клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК 164. ГПИЕ МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА ЧЕТНИ СЕДМИЦИ четна VIII клас 64. ГПИЕ МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ, ПЪРВИ СРОК 9/ УЧЕБНА ГОДИНА ЧЕТНИ СЕДМИЦИ VIII клас А Б В Г Д БЕЛ Койчева изобр.изк. Миланова матем. Стоянова исп. език Гечева исп. език Найденова изобр.изк.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0/0г.-седмица AІБ Стая неделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А А Б А;А 0 Г Б Б Б Б;Б 0 В В В В В;В 0 Г Г Г Г Г;Г Е Е Е Е Е;Е Д Д Д Д Д;Д

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том петък четвъртък VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова 1. - 1. Математика Kр. Герасимов 2. Инф. 309 М. Томова 2. БЕЛ Здр. Спасова 3. Инф. 309 М. Томова 3. БЕЛ Здр. Спасова 4. Математика Кр. Герасимов

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТ

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА СВЕТИ ЛУКА Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност ПРОСТ Приемен изпит - 29.06.2019 г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН" по ред Вх. I желание II желание III

Подробно

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни 145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, 02 877 41 36, 02 875 41 55; oy_145@abv.bg ГРАФИК За контролни и класни работи през II-ри учебен срок 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Подробно

Юни Април- Май Февруари - Март 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година:

Юни Април- Май Февруари - Март 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година: 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година: V а клас Математика Информационни технологии 18.02-22.02 20.02.2019 г. 21.02.2019

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

СУ "ГЕО МИЛЕВ" - ВАРНА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от ЗПУО, във връзка с чл

СУ ГЕО МИЛЕВ - ВАРНА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от ЗПУО, във връзка с чл СУ "ГЕО МИЛЕВ" - ВАРНА З А П О В Е Д РД-07-451 Варна,28.01 г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от УО, във връзка с чл.29в, чл.29г, ал.1, ал.2, ал.з, чл. 29д, ал.з, чл.29е, от

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, С. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христе Ботев 1, тел: , e-ma

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, С. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христе Ботев 1, тел: , e-ma СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, С. Абланца, общ. Хадждмово, обл. Благоевград, ул. Хрсте Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57e-mail: souablanicaffiabv.bg.suablanica ЗАПОВЕД РД-08-430 /06.02.2019

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година: 01.10-04.10 Математика Информационни технологии Човек и природа 07.10-11.10

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш  fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно