M03L Wired Laser Mouse

Размер: px
Започни от страница:

Download "M03L Wired Laser Mouse"

Препис

1 Основни операции Натиснете и задръжте Бутон захранване за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на Началния екран. Главното меню включва Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани, История, Експлорър, Настройки, и Ръководство. Натиснете функционалния бутон, за да влезете направо в желания режим. При поставяне на SD карта се показва икона в горната част на екрана. Натиснете за да опресните дисплея. Книги Устройството поддържа 16 вида формати, включително PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, и TCR. Подменю Книги Натиснете функционалния бутон, за да влезете в режим Книги. Показва се Списък от книги (по подразбиране). Натиснете за да се върнете в Главното меню. Натиснете за да влезете в подменю Книги, както следва: BG - 1

2 1. Опресни Опресняване съдържанието на екрана. 2. Режим на дисплея Списъкът се сортира по режим на дисп. 3. Корица на книгата Списъкът се сортира по малки изобр. 4. Сортирай по име Списъкът се сортира по заглавия. 5. Сортирай по автор Списъкът се сортира по автор. 6. Сортирай по тип Списъкът се сортира по категория. 7. Моите предпочитани Натиснете функционалния бутон, за да влезете в режим Предпочитани. Натиснете за да влезете в подменюто. Натиснете за да излезете от подменю Предпочитани. ЗАБЕЛЕЖКА: Моля вижте Режим Предпочитани за по-подробни инструкции. 8. Добави към Предпочитани Добавяне на желани файлове към Моите предпочитани. Натиснете функционалния бутон, за да изберете желания файл (файлове) и натиснете потвърди за да потвърдите опцията. Натиснете функционалния бутон, за да отмените избора. 9. Отиди на страница Преминаване към желана страница. Натиснете функционалния бутон, за да въведете знаци и за да потвърдите опцията. Натиснете за да изтриете, или за да излезете от подменю Отиди на страница. Натиснете за да сменяте начините на въвеждане. Натиснете функционалния бутон, за да потвърдите опцията. 10. Търсене Търсене на желан обект. Натиснете функционалния бутон, за да въведете знаци и за да потвърдите опцията. Натиснете за да изтриете, или за да излезете от подменю Търсене. Натиснете за да сменяте начините на въвеждане. Натиснете функционалния бутон, за да изберете начин на въвеждане. Ще се покажат резултатите от търсенето. Натиснете Бутоните за страниците за да прелиствате страници. Натиснете функционалния бутон, за да отворите файл. Натиснете Ново търсене за да подновите търсенето, или Назад за изход от менюто. BG 2

3 11. Музика Моля вижте Режим Музика. 12. Бутон Връщане Натиснете функционалния бутон, за да се върнете към предишната опция. Четене на книги 1. Показва се Списъкът с книги (по подразбиране). С Бутоните за страници можете да прелиствате страниците. Натиснете функционалния бутон, за да отворите желания файл. 2. При четене, с Бутоните за страници можете да прелиствате страниците. Натиснете за да влезете в подменюто, описано по-долу. С можете да излезете от подменюто. Опресни Опресняване на дисплея. Речник Не е достъпен. Виж букмарки Преглед на букмарките, ако има такива. Добави букмарк Натиснете функционалния бутон, за да запаметите адреса на текущата страница. Музика Вижте Режим Музика за подробни инструкции. Преналиване Страницата изпълва размера на екрана. Функцията е само за файлове в PDF формат. Отиди на Моля вижте Книги/9. Отиди на страница за страница повече инструкции. Завърти Ориентацията на екрана може ръчно да се настрои на хоризонтална/вертикална. С функционалния бутон можете да избирате между двата режима. Увеличение /намаление Настройки Търсене Преглед на съдържанието С функционалния бутон увеличавате/намалявате съдържанието на екрана. Достъпни са 5 зуум кръга. С / / / придвижвате желаната част. Вижте Книги/Четене на книги /3. Меню Настройки. Търсене по желана буква/ключова дума. Показва се индексна информация за книгата. BG - 3

4 3. Меню Настройки От подменюто, натиснете функционалния бутон, за да влезете в Меню Настройки, което е описано подробно по-долу. ЗАБЕЛЕЖКА: Това меню не е достъпно за файлове в PDF и DJVU формати. Настройка на текущия шрифт. Достъпни са Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times, и Шрифт ARIALN. Потвърдете опцията с функционалния бутон. Изберете съответния енкодинг при показване на Кодиране странни знаци. Тази функция не е достъпна за файлове в PDF и DJVU формати. Настройте пространството отляво и отдясно на Граници текста. Достъпни са 2 стъпки на границите (margins). Междуредово Настройте пространството между редовете в пространство текста. Пренасяне на Променяйте разделението на думите между срички пренасяне и подравняване. Удебелен Покажете знаците в удебелен шрифт (bold). Курсив Покажете знаците в курсив (наклонен шрифт). Инфомация за книгата Показване на техническа информация за текущата книга. BG 4

5 Музика Натиснете функционалния бутон, за да влезете в режим Музика. Показват се плейлистите. В списъка се показват и музикалните файлове съхранявани в micro SD картата. Устройството поддържа само файлови формати MP3 (32kbps-384kbps). Подменю Музика Натиснете за да влезете в подменю Музика което е описано подробно по-долу. С можете да излезете от подменю Музика. Показват се предпочитаните музикални файлове, Моите ако са добавени такива. предпочитани Моля вижте Режим Предпочитани за Предпочитани по-подробни инструкции. Добави към Предпочитани Отиди страница Търсене на Добавяне на желани музикални файлове към Моите предпочитани. Натиснете функционалния бутон, за да изберете желани файлове, и с confirm потвърдете избора. Натиснете функционалния бутон отново, за да откажете избора. Преминаване към желана страница. Вижте Книги/9. Отиди на страница за подробни инструкции. Търсене на желан обект. Вижте Книги /10. Търсене за подробни инструкции. BG - 5

6 Възпроизвеждане на музика Натиснете функционалния бутон, за да пуснете (възпроизведете) желаната песен. На екрана при възпроизвеждане са достъпни за изпълнение следните операции. 1. С / настройвате силата на звука. 2. С можете да спрете звука. Натиснете отново за да го активирате. 3. Натиснете (Случаен ред), (Затворен цикъл), и (Повтори веднъж) за да изберете начина на повторение. 4. Натиснете / за възпроизвеждане/пауза на музикална пиеса. С Бутоните за страниците можете да преминавате към предишна/следваща песен. 5. Натиснете за да се върнете към екрана с Плейлисти. 6. На екрана се изобразява кратка информация за възпроизвеждания файл. Режим Фонова музика Тази функция позволява да се четат книги или гледат снимки, докато на устройството се възпроизвежда музика. По време на възпроизвеждане на музика, натиснете за да влезете в Режим Фонова музика, в който можете да ползвате устройството докато на него е пусната музика. За да излезете от режима, натиснете функционалния бутон, за да влезете в Режим Музика, и след това натиснете за да влезете в текущия екран на възпроизвеждане. Натиснете / за стоп/пауза на възпроизвеждането. BG 6

7 Снимки Натиснете функционалния бутон, за да влезете в режим Снимки. В списъка се показват и снимките запаметени на micro SD картата. Устройството поддържа формати като TIFF, JPEG, GIF, BMP, и PNG. Подменю Снимки Натиснете за да влезете в подменю Снимки описано по-долу: 1. Моите предпочитани Натиснете функционалния бутон, за да влезете в Режим Предпочитани. С влизате в подменюто, а с излизате. ЗАБЕЛЕЖКА: Моля вижте Режим Предпочитани за по-подробни инструкции. 2. Добави към Предпочитани Добавяне на желана снимка към Моите предпочитани. Натиснете функционален бутон, за да изберете желания файл, и потвърдете с confirm. Натиснете отново функционалния бутон, за да отмените избора. 3. Отиди на страница Преминаване към желана страница. Моля вижте Книги/9. Отиди на страница за подробни инструкции. 4. Търсене Търсене на желан обект. Моля вижте Книги /10. Търсене за подробни инструкции. 5. Малки изображения Показване на снимки с умалените им изображения. Натиснете Преглед в списък за да покажете снимките по име. 6. Музика Моля вижте Режим Музика за подробни инструкции. BG - 7

8 Гледане на снимки Натиснете функционалния бутон, за да покажете даден файл. Тук може да се извършват следните операции. Натиснете Бутон Увеличение за да увеличите/намалите съдържанието на екрана. С / / / можете да се придвижите до желана част. Ориентацията на екрана може да бъде поставена на портрет/пейзаж ръчно. Натиснете за да активирате функцията. Натиснете за да излезете от показването на снимки. BG 8

9 Букмарки На екрана се извеждат всички букмарки. В списъка се показват номерата/заглавията/букмарките. ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията е достъпна само за книги, които съдържат букмарки. С Бутоните за страниците можете да прелиствате страниците. Натиснете за да се върнете към предишната опция. Натиснете функционалния бутон, за да прегледате букмарките. Натиснете за да влезете в подменю. ЗАБЕЛЕЖКА: Моля вижте Книги/Подменю Книги за по-подробна информация за подменюто. BG - 9

10 Предпочитани Показват се всички предпочитани файлове (книги, музика и снимки) От списъка с Предпочитани, натиснете за да влезете в описаното по-долу подменю. Натиснете за да излезете от подменю Предпочитани. Изтрий Отиди на страница Търсене Музика Изтриване на файлове от Предпочитани. Натиснете функционалния бутон, за да изберете желана книга, и потвърдете с confirm. Натиснете функционалния бутон отново, за да отмените избора. Преминаване на желана страница. Моля вижте Книги/9. Отиди на страница за подробни инструкции. Моля вижте Книги /10. Търсене за подробни инстрфукции относно функцията Търсене. Моля вижте Режим Музика за подробни инстрфукции относно функцията Музика. Натиснете функционалния бутон, за да отворите предпочитана книга, или пуснете предпочитана песен или разгледате предпочитана снимка. BG 10

11 История На екрана се показват книгите преглеждани от вътрешната флаш памет или от micro SD картата. Натиснете за да влезете в подменюто, описано по-долу. Натиснете за да излезете от подменюто. Изтрий Изтриване на файлове от списъка на Последните книги. Добави към Предпочитани Добавяне на файлове към Предпочитани. Отиди на Преминаване към желаната страница. страница Търсене Търсене на обект. Музика Влизане в музикални плейлисти. С Бутоните за страниците можете да ги прелиствате. Натиснете функционалния бутон, за да отворите файла. Когато четете книга, натиснете за да влезете в подменюто. ЗАБЕЛЕЖКА: Моля вижте Книги/Подменю Книги за по-подробни инструкции относно подменюто. Файловете запаметени на micro SD картата не могат да се преглеждат, ако micro SD картата бъде извадена от устройството. BG - 11

12 Файлов Експлорър Изберете файл от Вътрешната памет или SD картата и натиснете функционалния бутон за да влезете. В списъка ще се покажат всички файлове във вътрешната флаш-памет или micro SD картата. Натиснете функционалния бутон, за да отворите желан файл, или използвайте Бутоните за страниците за да прелиствате страници. От списъка в Експлорър, натиснете за да влезете в подменю Експлорър, описано по-долу. Натиснете за да излезете от подменюто на Експлорър. 1. Изрежи Преместване на документ или файл в друга папка. Натиснете функционалния бутон, за да изберете желаните файлове, и confirm за да потвърдите опцията. Натиснете отново функционалния бутон, за да отмените избора. 2. Копирай Копиране на документ или файл в друга папка. Натиснете функционалния бутон, за да изберете желаните файлове, и confirm за да потвърдите опцията. Натиснете отново функционалния бутон, за да отмените избора. 3. Постави Поставяне на файловете, които сте копирали или изрязали, на ново място. Натиснете функционалния бутон, за да изберете място, и после за да влезете в подменю. Натиснете функционалния бутон, за да поставите файловете, които сте изрязали или копирали в текущото място. 4. Изтрий Изтриване на текущ файл от флаш-паметта или micro SD картата. Натиснете функционалния бутон, за да изберете желаните файлове, и confirm за да потвърдите опцията. Натиснете отново функционалния бутон, за да отмените избора. BG 12

13 5. Добави към Предпочитани Добавяне на желани файлове към Предпочитани. Натиснете функционалния бутон, за да изберете желаните файлове, и confirm за да потвърдите опцията. Натиснете отново функционалния бутон, за да отмените избора. 6. Отиди на страница Преминаване към желана страница. 7. Нова папка Създаване на нова папка на текущото място. Въведете знаци, за да създадете ново име на папка. 8. Търсене Търсене на желан обект. Моля вижте Книги/10. Търсене за по-подробни инструкции относно функцията Търсене. 9. Музика Влизане в списъците с музикални файлове. Моля вижте Книги /11. Музика за по-подробни инструкции относно тази функция. BG - 13

14 Настройки От главното меню, натиснете функционалния бутон, за да влезете в меню Настройки. Натиснете за да се върнете към предишната опция. В това меню можете да правите следните настройки: Настройки на устройството Име на Задаване на име на устройството. устройството Избор на желан език. Достъпни са 19 Език различни езици. Тип на шрифта Да изберете размер на шрифта. Настройки за автоматично изключване Устройството може да се изключва автоматично за намаляване консумацията на батерията. Изберете времето за изключване и натиснете функционалния бутон, за да активирате функцията. Възможностите са 10 минути, 20 минути, и 30 минути. Изберете Деактивирай за да деактивирате функцията. За продукта Извеждане на техническа информация за устройството. Възстановяване на фабричните настройки Натиснете функционалния бутон, за да възстановите устройството до фабричните настройки по подразбиране. Натиснете за отказ. ЗАБЕЛЕЖКА: При възстановяване на фабричните настройки файловете ще бъдат изтрити завинаги. Ръководство на потребителя Ръководството на потребителя може да се прегледа на самото устройство в PDF-формат. От главното меню, натиснете функционалния бутон, за да прегледате Ръководството на потребителя докато използвате устройството. С Бутоните за страниците можете да прелиствате страниците на ръководството. Натиснете за да се върнете в главното меню. BG 14

15 Технически спецификации Дисплей 6 Резолюция 800 x 600, 16 степени на сивото Поддържани файлови формати Книги: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Музика: MP3 (32kbps-384kbps) Снимки: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF Температура на съхранение -20 C ~ 60 C Температура при работа 0 C ~ 45 C Разширителни Слотове Micro SD карта, до 8GB Батерия Вградена литиева батерия, 1700 mah Други интерфейси USB2.0, 3,5mm стерео аудио вход Размери 178 mm x mm x 9.9 mm (Д x Ш x В) тегло 228 g Техническа поддръжка и гаранционна информация Моля посетете за техническа поддръжка и разгледайте гаранционната карта за гаранционните условия. Отказ от претенции Ние сме положили всички усилия, за да представим точно и пълно информацията и процедурите в това устройство. Няма да се приемат претенции за щети по повод на грешки и пропуски в него. Prestigio си запазва правото да прави промени в продуктите описани в него без допълнително уведомление. BG - 15

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Руководство пользователя

Руководство пользователя Ръководство на потребителя PocketBook Pro 903 СЪДЪРЖАНИЕ 2 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ... 6 ВЪНШЕН ВИД И УПРАВЛЕНИЕ НА POCKETBOOK PRO 903... 10 Вид отпред:... 10 Вид отзад:... 11 Елементи за управление и индикатори...

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието,което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

1

1 1. Общи MPdemo е аудио плеър използващ BASS библиотеките. Той може да възпроизвежда широк набор от аудио файлове, аудио CD и интернет радио. Има три режима на работа: а) Възпроизвеждане на аудио файлове

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone HAMMER 2 1 Съдържание: Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr SAT INTEGRAL SP1219/1229 HD NORMA/PYXIS Cателитен HD приемник Ръководство за потребителя PHOTO MEDIA Преден и заден панел Преден панел 2 1 1. USB портът за свързване на външен носител се използва за актуализиране

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

Използване на Гугъл Диск

Използване на Гугъл Диск Използване на Гугъл Диск Основни действия, създаване на папки, документи и таблици Какво е Гугъл Диск (или Google Drive)? Google Drive е виртуален облак за съхранение, който може да използвате, за да пренасяте

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Руководство пользователя PocketBook Pro 602

Руководство пользователя  PocketBook Pro 602 Ръководство на потребителя PocketBook Pro 602 2 СЪДЪРЖАНИЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ... 6 ВЪНШЕН ВИД И УПРАВЛЕНИЕ НА POCKETBOOK PRO 602... 10 Елементи за управление и индикатори... 12 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone Hammer 2+ Съдържание: 1 Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2+:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2+:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

Infotainment manual - Insignia-B, v.5 (rev ), bg-BG

Infotainment manual - Insignia-B, v.5 (rev ), bg-BG Ръководство за Инфотейнмънт Съдържание Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 95 Navi 900 IntelliLink Въведение... 6 Основни операции... 14 Радио... 34 Външни устройства... 40 Навигация... 47

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Infotainment manual - P1VO, v.3 (rev ), bg-BG

Infotainment manual - P1VO, v.3 (rev ), bg-BG Ръководство за Инфотейнмънт Съдържание Multimedia Navi Pro... 5 Multimedia... 65 Графичен информационен дисплей... 105 Multimedia Navi Pro Въведение... 6 Основни операции... 15 Радио... 23 CD плейър...

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с х

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с х РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с характеристиките на продукта, както и опциите и начините

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно