Заповеди за изработване на ПУП и ИПУП.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "Заповеди за изработване на ПУП и ИПУП.xls"

Препис

1 Р е г и с т ъ р на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП Заявление Заповед Собственик УПИ КВ. Населено място Вх. / Дата /дата / "КОИНИ" ООД III-обсл. д-сти и т-я 20 ГР. ПЪРВОМАЙ разрешение ПРЗ / НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕРАСИМОВ V-408, IV С. ТАТАРЕВО разрешение ПР / ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ XV-озел. 21 С. ПРАВОСЛАВЕН разрешение ПР / ЯНКА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА VII С. ГРАДИНА разрешение ПРЗ / "АЛЕКС С 2002" ЕООД ПИ СТОП. ДВОР ГР. ПЪРВОМАЙ разрешение ПРЗ / СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ КАЧАРОВ ПИ СТОП. ДВОР ГР. ПЪРВОМАЙ разрешение ПРЗ 7 Предложение ОЕСУТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ II- ФОТОВОЛТАИЦИ, ПРОИЗВ. И СКЛ. ДЕЙНОСТ 12 С. ДРАГОЙНОВО разрешение ПР / ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ ПИ СТ. ДВОР ЗЕМЛИЩЕ ПЪРВОМАЙ разрешение ПРЗ / РИДВАН РАМАДАНОВ АХМЕДОВ X С. БУКОВО разрешение ПЗ

2 / НАСЛ. НА АНГЕЛ КОСТОВ КЪНДЕВ II-516, С. БРЯГОВО 114/ Решение 158/ г.- ОбС - 12 Предложение ОЕСУТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ЯКОС ЕООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ХХII-ТЪРГОВИЯ 70 ГР. ПЪРВОМАЙ II- ФОТОВОЛТАИЦИ, ПРОИЗВ. И СКЛ. ДЕЙНОСТ 12 С. ДРАГОЙНОВО 129/ / / ПЕТКО ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ ПИ 355, НОВО УПИ 21 С. БУКОВО 182/ / МАРИЙКА АТАНАСОВА РАЙКОВА IX С. БУКОВО 210/ Мотивирано предписание по Гр.д. 41/2015 ЗВЕЗДЕЛИН СЛАВОВ ЗАПРЯНОВ I -408, XXIII КВ. ДЕБЪР ПР / НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ТОЧКОВА XII С. БРЯГОВО 241/ / ЖЕЛЬО ИВАНОВ ТАНЕВ XVI С. ГРАДИНА 269/ / "ДОЯН АГРО" ООД ПИ ЗЕМЛИЩЕ ЕЗЕРОВО 271/ / ИРИНА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА V-179, VI КВ. ДЕБЪР 244/ / ПЕТЪР ИВАНОВ ЧИЛИКОВ И ДР. III С. БРЯГОВО 346/20.06.

3 / ТЕНЧО СТЕФАНОВ КОШЕВ ПИ С. БРЯГОВО 195/ / БОЖИДАР 2010 ЕООД , СТОПАНСКИ ДВОР С. КАРАДЖАЛОВО 341/ / КОСТАДИН ХРИСТОВ ПАНАЙОТОВ IV-ЖИЛ.СТР. 114 ГР. ПЪРВОМАЙ 370/ ПЗ / МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОМОВА ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ТОМОВА VII-2645, XVIII ПЪРВОМАЙ 308/ З / АТАНАС АНГЕЛОВ КИЧЕКОВ ПИ С. ДЪЛБОК ИЗВОР 403/ З / ФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС 2016 ЕООД IV И II, ПИ 2731, ПИ ГР. ПЪРВОМАЙ 411/ / ФАТМА РАМАДАН АРИФ ПИ С. БУКОВО 414/ ПУП - ПР / Н-ЦИ НА ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОЕВ ПИ С. ГРАДИНА 460/ ПУП - ПР / БЕЙХАН БЕХЧЕТ ЮСЕИН ПИ С. ЕЗЕРОВО 462/ ПУП - ПР / МАРИН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ ХIV С. БУКОВО 503/ ПУП - ПР / ЙОРДАН ЗАПРЯНОВ ГРУДЕВ ПИ С. ИСКРА 510/ ПУП - ПРЗ

4 / АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ X-382, IX С. КАРАДЖАЛОВО 516/ ПУП - ПР 33 Предложение ОЕСУТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ VII-ЗЕЛЕНИНА / Янко Жеков Петров Х / Фетия Хасанова Дуралиева ХХVІІІ / ЕТ Деен-5-Райчо Романов ПИ до / Поля Тодорова Атанасова ХV /28.09.г Фатме Мустафа Садула ПИ 531 и ПИ 558 кв С.ТАТАРЕВО кв. Дебър, гр. 3 кв. Дебър, гр. 46 местност БАИРА землище Брягово 8 Драгойново Буково 533/ ПУП - ПРЗ 544/ /25.09.З 546/25.09.З 547/25.09.г. ПР 575/06.10.г 39 ПИ /16.10.г "Агродоминатор" ЕООД / г Йордан Тошев Георгиев V-132 и ХІІІ / г. Атанас Илиев Иванов ПИ 524 стоп.двор с. Брягово кв. 12 кв.50 Виница Буково 593/16.10.г 606/24.10.г. 609/24.10.г. ПУП ПР ПУП ПР : г. Галя Миткова Дерменджиева ПИ / г / г / г. Станка Атанасова Петева Недялка Маринова Трифонова,Антония Атанасова Трифонова, Бялко Атанасов Трифонов ПИ ХІ-437 кв.19 ПЪРВОМАЙ ПЪРВОМАЙ 619/ г 620/27.10.г.

5 / г. ЕТ "САБРИ ДУРАН" V-004,018,019 стоп двор Татарево 643/ г / г Григор Илиев Григоров ПИ стоп. ДВОР Искра РД / г. ПУП ПР / г. Агродоминатор ЕООД ПИ / г. КАРДАЛАЙН ЕООД ХХІІІ /14.11.г. Димитър Николов Славов І-428 и ІІ / АПАРТ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД и ИНВЕСТБАНК АД / Агродоминатор ЕООД кв.54 кв.32 Брягово Татарево ПИ , , землище Искра землище Брягово 677/ г. 674/ г 695/21.11.г. ПРЗ 700/ г ПРЗ 701/ план схема / г /07.12.г. Мария Васкова Павлова Илия Янев Георгиев Биляна Тодорова Славчева, Ася Енчева Славчева,Георги Енчев Славчев ПИ землище с. Градина УПИХХVІІ-747 кв /29.11.г. 729/07.12.г. ПУП-ПЗ комп.проект ПУП- ПР /21.12.г /14.12.г. ОЕСУТ при ОбА "Тракийска вода 2015" ДЗЗД VІ-общ.търговия, услуги и възстановяване кв. 14 Искра Трасе инфраструстураподмяна на съществуващи довеждащи водопроводи ВС -Градина 785 от г. 13/ г

6 / г. Маринка Стефанова Запрянова, Живко Петров Запрянов, Стефан Петров Запрянов и Николай Александров Алексиев УПИ VІІІ-138 кв.30 с. Православен 10/ г / г. "ДОЯН АГРО" ООД ПИ с. Крушево 31/ г. комплексен 150 от / г. ЕТ "Вержиния-Светла Кичукова ПИ гр. кв. Дебър 36/ г. и 207/ г. изменение комплексен 150 от / г. Иван Стефанов Христев и Нана Ангелова Христова ПИ / г. Емилия Митева Маринова УПИ ХІ / г. Надка Иванова Политова и Йордан Веселинов Георгиев / г. Желязко Митков Желязков и Радко Митков Динков УПИ ІІ-11 ПИ / г. "ГАЛАКСИ СТАР" ЕООД ПИ по предложение на ОЕСУТ при ОбА Община УПИ ХІІ-магазин кв. 62 кв.1 кв. 8 с. Виница 69/ г. 150 от кв. Дебър, гр. 70/02.18г. ПУП ПРЗ кв. Дебър, гр. 71/ г гр. кв. Дебър 118/ г. с. Брягово стоп.двор 154/ г с. Татарево 182/ г ПУП ПРЗ ПУП -ПРЗ / г "БАРДУКОВ" ООД ПИ / г. Запрян Йорданов Грудев ПИ / г Добри Ангелов Добрев УПИ ІІІ / г. Иванка Костадинова Христозова ПИ 629 кв.25 кв. 28 гр. кв. Дебър Искра Стоп.двор Крушево Татарево 194/ / г 245/ г 251/ г 150 от ПУП ПРЗ

7 / г Димитър Бойчев Димитров и Георги Бойчев Димитров УПИ І-66, VІ-66, VІІ- 66 кв / г. Иван Димитров Атанасов ПИ / г. Янко Костадинов Янков УПИ VІІ / г. Димитър Георгиев Гаджев и Галя Петрова Запрянова ПИ 786, 785 кв. Любеново, гр. 39 с. Татарево 117 гр. кв. 82 Дълбок извор 258/ г ПУП ПР 259/ / год. 433/ г. ПУП ПР / г ЕКО ГАЗ Инженеринг ХVІ-345, произв. и търг. д-ст кв. 24 гр / г. Мария Кръстева Петкова ПИ / г. Благой Атанасов Кюсепашев, Елена георгиева Кюсепашева, Елена Николова Вуковска и Мирчо Йорданов Вуковски УПИ ІХ-695 и ІІ с. Татарево 67 с. Дълбок извор 435/ г 442/ г. 441/ г / г. Илия Веселинов Илиев УПИ ХХІІ-общ / г "ЕЛЕОНОРА-2014" ЕООД УПИ І / Надя Ангелова Асенова ПИ гр. кв. Дебър,гр / г. 501/ г 531/ г по чл. 150 от комплексен 150 от / Йордан Василев Кърчев УПИ Автоцентър,КТП за пер. П-ди на МПС и общ.обсл.д-сти землище 532/ ЖП гара / ДП "НКЖИ" гр. София Караджалово Стойчо Ат. Георгиев, Недялка УПИ V-317,ІV-318, / г. Ат. Топчиева ІХ-318 улица с. Караджалово 552/ г с. Драгойново 553/ г план-схема

8 / г "Реню България" ЕООД УПИ ІІ-пр. и обсл / г "ПЕРФЕКТ 2005" ЕООД ПИ / г / г. "Трансмаш електрон" ЕООД и "Тексим банк" АД Терзиев-89 ЕООД УПИ І-маш.завод УПИ ХІV-маш.завод кв.167 РД / г. ПИ / Йордан Колев Стоянов УПИ ХІІІ Искра с. Градина стоп.двор кв. 70 с. Искра 581/ г 596/ Комплексен 604/ от 625/ / г Милена Павлова Димчева ПИ гр. 640/ комплексен 150 от / Никола Иванов Митев и други ПИ 858 и ПИ 859 кв. 67 с. Градина 667/ г ПУП- ПР / Марийка Генчева Караиванова, Наско Аргиров Караиванов и Евгений Аргиров Караиванов УПИ ХІІ-87 и ХV / г. "Нов век-2001" ООД УПИ І,ІІ,ІІІ и ІV / г. Димитър Христов Илчев УПИ ІV-482 и ІІ-482 кв. 4 с. Искра 42 с. Бяла река кв. Дебър,гр / г 24/ г РД.15-25/ г / г. "Електроразпределение ЮГ" ЕАД ПИ Предложение на ОЕСУТ Община УПИ VІІІ с. Брягово квдебър гр. ПУП Коплексен инвестиционен 26/ г. проект 48/

9 / г / г. Георги Костадинов Костадинов, Иван Йорданов Иванов "Кардалайн" ЕООД УПИ ІІІ-382 и ІV-380 кв.43 ХХІІІ-562 кв. 54 с. Татарево с. Крушево 49/ г. 50/ г ПУП -ПР / г. Величка Костадинова Колева и Стефан веселинов Вълов УПИ V-465 иvі-466 кв. 34 с. Езерово 73/ г

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с.

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/01.10.2012г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Православен, общ. Първомай БЗЗ Ползвана площ Площ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-11790/29.12.2017 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Драгойново, ЕКАТТЕ 23385,

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ

Подробно

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУП изменение на кадастрален за ПИ 193 и изменение на ПУП - ИПР

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

Регистър ЗПКОНПИ.xlsx

Регистър ЗПКОНПИ.xlsx Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество в Общинска администрация град Първомай по ред Вх. Дата Вид на декларацията по чл.35

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

Microsoft Word sofia.docx

Microsoft Word sofia.docx П Р О Т О К О Л 1-12.12.2013 г / 09.30 ч 1 АНИТА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА се явил 2 СТЕФАН МИТКОВ ТОМОВ 3 ГЕРГАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА се явил 4 ГЕРАСИМ ГРИГОРОВ ГЕРАСИМОВ 5 МОНИКА ПЛАМЕНОВА ЖИВКОВА 6 РАДОСЛАВ

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

Microsoft Word - Zapoved - Sporazumenie-Вардим

Microsoft Word - Zapoved - Sporazumenie-Вардим МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/601-191, 62-41-19, тел.факс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/ г.на Д ра на ОД "Земеделие" гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/ г.на Д ра на ОД Земеделие гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/01.10.2012г.на Д ра на ОД "Земеделие" гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище гр. Първомай, общ.

Подробно

Publ.registar 2009

Publ.registar 2009 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР За разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41, ал.4 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2009 г. по ред Данни за имота съгласно акта за общинска собственост Данъч оценка

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4136-2/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.крумово, ЕКАТТЕ 40004,

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-25.07.2013 г / 10.00 ч 1 РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАЦЕВ 2 ЛАЗАР ЕМИЛОВ КИРОВ 3 ЕМИЛ ИВОВ ПЕВ 4 ГЕОРГИ БОРИСОВ ШОПОВ 5 СОНЯ ФИЛИПОВА ДУЕВА 6 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЙОРНОВ се явил 7 МАНЧО ГЕОРГИЕВ ШОПОВ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-372 Гр. Велико Търново, 29.09.2012 г. На основание

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землището на с. Драгомир, ЕКАТТЕ 23426, община

Подробно

ПО ПЛАНА НА ГР

ПО ПЛАНА НА ГР П О РЕ Д ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА И ПО КВС НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА 2017год.. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 Допускане ПУП- ПРЗ 03719.202.2, 03719.202.3 и 03719.202.37 гр.,, обл.варненска,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790-13/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.трилистник, ЕКАТТЕ 73122,

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ 07154 Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- Начин на трайно Трайно Остатъч- Вид Име на собственик

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Microsoft Word stzagora

Microsoft Word stzagora П Р О Т О К О Л 1-25.03.2014 г / 13.00 ч 1 ПЕТКО ТАНЧЕВ ПЕТКОВ 2 АЛБЕНА ДИМИТРОВА МАВРОВА 3 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ се явил 4 МИЛЕН ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ се явил 5 ТАНЧО ПЕТКОВ ТАНЧЕВ 6 КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

Подробно

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено мяс ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / прокол / списък обявен в: ДВ бр./год. /прокол на НСОПК свален с: писмо /

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47

Назад Купа Раднево 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47 Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора 120 2. Диана Ямбол 56 2. Чумерна Твърдица 56 4. Бачо Киро - 94 Дряново 47 5. Компас - 1994 Хасково 41 6. Орлово гнездо 19 Казанлък

Подробно

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-257/29.08.2011 г. На основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

пълно наименование на училището

пълно наименование на училището по ред 24 ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ пълно наименование на училището град/село община област МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА П Р О Т О К О Л за резултата от писмена форма на ОЛИМПИАДА

Подробно