GSM Gateway Proline Digital User manual Ver Този документ съдържа техническа информация и ръководство за пускане в експлоатация на GSM Gateway P

Размер: px
Започни от страница:

Download "GSM Gateway Proline Digital User manual Ver Този документ съдържа техническа информация и ръководство за пускане в експлоатация на GSM Gateway P"

Препис

1 User manual Ver Този документ съдържа техническа информация и ръководство за пускане в експлоатация на Последна редакция: Copyright 2010 ЕТ Елексим

2 Съдържание Въведение 1. Съдържание на опаковката 2. Технически характеристики 2.1Размери 2.2 Работни характеристики и тегло 2.3 Електрически параметри 2.4 Антена 2.5 GSM мрежа 2.6 Интерфейс 2.7 Светодиодна индикация 3.Пускане в експлоатация 3.1 Поставяне на SIM карта и завиване на антена 3.2 Свързване към телефон или телефонна централа и PC 3.3 Включване на захранването 3.4 Стартиране 4. Конфигуриране и update на софтуера 4.1 Настройки на конфигурационния файл 4.2 Firmware update 5. Функции на устройството 5.1Функции CLIP и CLIR 5.2 Обръщане на поляритета 5.3 Сила на звука в телефонния апарат 5.4 Максимално време на изчакване след последната избрана цифра 5.5 Фабрични настройки 6. Техническа поддръжка

3 Въведение е разработен да удовлетворява най-новите изисквания и течения в телекомуникационната и електронна техника. изработва аналогова телефонна линия със стандартни параметри и е предназначен за директно включване към телефонни централи и аналогови телефонни апарати. При заемане на телефонната линия от вътрешен пост на телефонната централа или телефонен апарат се чува сигнал dial и телефонния номер се избира през устройството. При позвъняване към звъненето се пренасочва към вътрешен пост на телефонна централа или към телефонен апарат свързани към устройството. е проектиран да работи с всички мобилни оператори. 3

4 1. Съдържание на опаковката се предлага в елегантна картонена кутия. В комплекта са включени всички необходими допълнителни аксесоари за безпроблемната работа на устройството. ; Адаптер AC/DC 220V/12V, 500mA; Външна антена с 3м кабел; USB кабел (USB type A mini USB type B); CD със софтуер за настройка и ръководство на потребителя; Крепежни елементи; Гаранционна лепенка. Моля проверете дали всички аксесоари описани в комплекта се съдържат в кутията. При липса на някои от тях моля свържете се с продавача за повече информация. Забележка: Производителя не предоставя SIM карта която е необходима за връзка с GSM мрежата. SIM карта може да закупите единствено от лицензираните мобилни оператори. 4

5 2. Технически характеристики 2.1 Размери 2.2 Работни характеристики и тегло Тегло: 200 гр. Работна температура: 0 45 ºC Температура на съхранение: ºC Влажност: 10% 90% 2.3 Електрически параметри Захранване: 12 V DC Консумация в Stand By режим: 110 ma Максимална консумация: 300 ma Консумирана мощност в Stand By режим: 1.3 W Максимална консумирана мощност: 3.6 W 2.4 Антена Устройството се предлага с външна антена с три метра кабел. Начинът за закрепването и към устройството е описан в глава 3 - Пускане в експлоатация. Параметри на антената: закрепване към устройството: SMA куплунг, мъжки, прав; импеданс: 50 Ω; 5

6 усилване на антената: 3 db А; дължина на антената: 105 мм; дължина на кабела: 3 метра; магнитна подложка за закрепване към метални повърхности. Забележка: Производителят не носи отговорност при поява на шумове и смущения по време на разговор при използването на друг вид антени. 2.5 GSM мрежа работи на GSM честоти : GSM 1800 / 1900 Mhz. Изходна мощност на GSM модула: class 1 (1 W) for GSM 1800/1900. SIM Card 3V, Plug-in 2.6 Интерфейс За конфигурирането и ъпдейт на firmware на се използва USB кабел, съдържащ се в комплекта. Описание и настройки на конфигурационния файл може да откриете в глава 4. Конфигуриране и update на софтуера. Характертики на използвания интерфейс USB interface: USB 1.0 USB type: mini USB type B phone line: RJ 11 (pin 2- tip; pin 3-ring; pins 1 & 4 not used) 2.7 Светодиодна индикация Индикацията на се състои от 2 светодиода, които показват моментното му състояние. Състоянието на в зависимост от светодиодната индикация е описано в Таблица 1: светодиод състояние Режим на червен Свети постоянно Устройството е в режим на стартиране червен Премигва Устройството е в работен режим зелен Свети постоянно Телефонната линия е заета зелен Премигва Устройството е в работен режим. Провежда се разговор. червен + зелен Свети постоянно Устройството е в авариен режим Таблица 1: състояния на светодиодната индикация 6

7 3. Пускане в експлоатация 3.1 Поставяне на SIM карта и антена Преди да стартирате поставете SIM карта и завийте антената така както е показано на снимка 2. снимка2 Забележка: SIM картата която поставяте трябва да е с премахнат PIN код. В противен случай устройството няма да се стартира. Забележка: Поставете антената на място където сте сигурни че мобилният ви оператор има добро покритие. Места с лошо GSM покритие ( мазета, отдалечени населени места, вили, помещения с метални стени ) могат да попречат за нормалното стартиране на и да доведат до поява появата на шумове по време на избиране и разговор. 3.2 Свързване към телефон или телефонна централа и PC Свържете към обикновен аналогов телефонен апарат или към външна линия на телефонна централа така както е показано на снимка 3. При необходимост от препрограмиране или връзка на устройството с компютър то се свързва по посочения на снимка 4 начин чрез USB кабел който може да намерите в комплекта на устройството. 7

8 Снимка 3 Снимка Включване на захранването След като се убедите че SIM картата и антената са поставени и телефонния апарат е свързан към устройството може да включите захранването. Препоръчваме да се използва адаптера, който се предоставя от производителя. При включване на други захранвания към GSM Gateway Proline Digital фирмата производител не носи отговорност при повреда на устройстовото. 3.4 Стартиране След като всички по горе описани процедури са направени коректно устройстовото ще се стартира. Първоначално червения светодиод свети постоянно и при свързване към клетката на GSM оператора започва да премигва. Това означава че устройството е осъществило връзка с мрежата на мобилния оператор и е готово за работа. Вдигнете слушалката на телефона свързан към линията на GSM Gateway Proline Digital и се уверете че има сигнал избирай. За да изберете даден телефонен номер телефонния апарат трябва да е настроен на тонално избиране. Най-често срещани причини за неуспешно стартиране на устройстовто: Забравили сте да поставите SIM карта в устройството SIM картата поставена в устройството е с PIN код Антената е разположена на място с лошо покритие или не е завита добре Включили сте захранване което не отговаря на изискванията При неуспешно стартиране на устройството поради причина, която не е посочена по горе моля свържете се с техническия персонал за повече информация и помощ. 8

9 4. Конфигуриране и ъпдейт на софтуера 4.1 Конфигуриране и настройки на софтуера След успешно стартиране на устройството имате възможност да променяте неговите параметри и функции. Описание на функциите и как се настройват те може да намерите в глава 5 - Функции на или в папка Docs, файл Configurations of GSM Gateway Digital.pdf в инсталационния диск приложен към комплекта на устройството 4.2 Firmware Update При необходимост от инсталиране на по-нова версия на firmware моля посетете сайта на производителя и свалете най-новата версията за даденото устройство. Подробно описание за ъпдейта на firmware може да намерите в папка Docs, файл Firmware update of GSM Gateway ProLine - Digital.pdf в инсталационния диск приложен към комплекта на устройството. 5. Функции на 5.1Функции CLIP и CLIR Функцията CLIP представлява показване на телефонния номер, който ви търси при позвъняване към. Ако вашия телефонен апарат поддържа функцията Caller ID то този номер ще се изписва на дисплея му. Тази функция не подлежи на настройка и тя е винаги активирана. Функция CLIR представлява скриване на номера на SIM картата при изходящи обаждания. Активирането на тази функция става чрез настрoйките на. Това става с помощта на файла config.cfg (който се намира в инсталационния диск), а самата настройка е: GWC+CLIR=n където, при n=0 функцията е неактивна (при изходящи обаждания се изписва номера от който се звъни), а при n=1 функцията CLIR се активира и скрива телефонния номер от който се звъни. Забележка: Моля уверете се, че вашия мобилен оператор предоставя услугата CLIR. 9

10 5.2 Обръщане на поляритета При начало на разговора обръща поляритета на телефоната линия. Тази функция е настройваема и може да се активира от конфигурационния файл: GWC+POL=n където, при n=0 функцията е неактивна, а при n=1 поляритета на линията се обръща при начало на разговора. 5.3 Сила на звука в телефонния апарат позволява настройка на силата на говора в телефонния апарат. Това става от конфигурационния файл. Настройката е: GWC+SPVOL=n, където ''n'' може да се променя от 0 до 100 в зависимост от желанието на клинета. 5.4 Максимално време на изчакване след последната избрана цифра Имате възможност да настройвате времето на изчакване след последната избрана цифра от телефонния номер. Това дава възможност да се избира побавно или по-бързо цифрите от телефонния номер без притеснение, че GSM Gateway Proline Digital ще започне да избира номера преди да бъде въведен целия. Тази функция се настройва от конфигурационния файл и е: GWC+LDT=n където ''n'' се променя от 0 до милисекунди. Препоръчително е ''n'' да се избира в интервала между 2000 и 6000 милисекунди. 5.5 Фабрични настройки Възстановяването на фабричките настройки на устройството може да се извърши по всяко време с помощта на конфигурационния файл намиращ се в инсталационния диск. Препрограмирайте директно без да правите никакви промени по конфигурационния файл за да възтановите фабричните настройки на устройството. Списък с фабричните настройки: времеинтервал между избираните цифри 3000 милисекунди CLIR не усилване на сигнала 50 % обръщане на поляритета да импеданс на линията 600 Ω 10

11 6. Техническа поддръжка При поява на проблем с устройството и неговата функционалност моля прочетете по долу посочените съвети: Проверете дали има поставена SIM карта, дали антената е завита добре и дали е включено към захранването с правилния адаптер; Проверете дали SIM картата няма активиран PIN код при стартиране; Заредете фабричните настройки при поява на проблем с някоя от функциите на устройството; Свалете и инсталирайте най-новия firmware на устройстовто от сайта на производителя При проблем с драйверите на устройството свалете най-новата версия от сайта на производителя При проблеми които не успеете сами да разрешите моля свържете се с нас на тел или изпратете ни на Ние сме винаги на ваше разположение за да ви помогнем с разрешаването на проблеми свързани с нашите устройства. 11

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Arduino_Serial_Komponenti_Syveti_v1

Arduino_Serial_Komponenti_Syveti_v1 Необходими компоненти за сглобяване на Arduino Serial v2.0 Компонент Бр. Стойност Наименование S1 1 Бутон за платка 6х6х8мм IC2 1 78xxL 7805 TO220 линеен стабилизатор X1 1 DB9 PCB женски конектор LED1

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

Microsoft Word - WI61V04_Instr_exploat_GSM_2014.doc

Microsoft Word - WI61V04_Instr_exploat_GSM_2014.doc 1 Предназначение Услугата Solid MobileKEY е предназначена да: Управлява дистанционно отключването и заключването на врати с електро-механична брава, производство на фирма ООД; Да осигурява постоянна обратна

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно