СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО"

Препис

1 СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно обучение дистанционно обучение АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация - 2 Бизнес администрация - 2 Бизнес администрация - 3 Бизнес администрация Хасково Бизнес администрация - 3 Хасково Бизнес администрация със специализация "Бизнес комуникации" - 3 Бизнес администрация със специализация "Бизнес комуникации" - 3 Бизнес администрация със специализация "Висш мениджмънт" - 2 Бизнес администрация със специализация "Висш мениджмънт" - 2 Бизнес администрация със специализация "Висш мениджмънт" - 3 Публична администрация - 2 Публична администрация - 2 Електронно управление - 2 Електронно управление - 2 области на висше образование извън област на висше образование "Социални, области на висше образование извън област на висше образование "Социални, ли имащи най-малко една година професионален опит в областта на бизнес управлението и администрацията. Опитът се доказва с документ, удостоверяващ трудовия стаж ли имащи най-малко една година професионален опит в областта на бизнес управлението и администрацията. Опитът се доказва с документ, удостоверяващ трудовия стаж, извън направление "Администрация и управление" 1

2 Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 Публична администрация със специализация "Държавна администрация" - 3 Регионален бизнес и мениджмънт - 2 Регионален бизнес и мениджмънт - 2 Регионален бизнес и мениджмънт - 2 Развитие на интелигентни градове 2 ИКОНОМИКА Макроикономика - 2 Макроикономика - 2 Макроикономика и финанси - 3 Макроикономика и финанси - 3 Застраховане и социално дело - 2 Застраховане и социално дело - 2 Застраховане и социално дело - 3 Застраховане и социално дело - 3 Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" - 2 Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" - 2 Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" - 3 Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" - 3 Бизнес психология и социология - 2 "Застраховане и социално дело" "Застраховане и социално дело" без специалност "Застраховане и социално дело" без специалност "Застраховане и социално дело" "Икономика на човешките ресурси" и "Икономика и организация на труда" "Икономика на човешките ресурси" и "Икономика и организация на труда" без специалности "Икономика на човешките ресурси" и "Икономика и организация на труда" без специалности "Икономика на човешките ресурси" и "Икономика и организация на труда". Приемен изпит тест (за икономисти или 2

3 Бизнес психология и социология - 2 Дигитална икономика - 2 Дигитална икономика - 2 Интелектуална собственост и бизнес - 2 Интелектуална собственост и бизнес - 2 Бизнес икономика - 2 Бизнес икономика - 2 Бизнес анализи и проекти - 2 Бизнес анализи и проекти - 2 Бизнес лидерство - 2 Предприемачество със специализация "Бизнес предприемачество" - 2 Предприемачество със специализация "Бизнес предприемачество" - 2 Агробизнес и управление на територията - 2 Агробизнес и управление на територията - 2 Екоикономика и бизнес - 2 Екоикономика и бизнес - 2 Бизнес с недвижими имоти 2. Приемен изпит тест (за икономисти или и "Администрация и управление", владеещи един от следните чужди езици: английски, френски, испански, италиански, немски или руски. Изисква се документ за език. На завършилите в специалност с изучаване или с преподаване на чужд език, не се изисква неговото доказване. Приемен изпит тест(за икономисти или и "Администрация и управление", владеещи един от следните чужди езици: английски, френски, испански, италиански, немски или руски. Изисква се документ за език. На завършилите в специалност с изучаване или с преподаване на чужд език, не се изисква неговото доказване. Приемен изпит тест(за икономисти или направления "Администрация и управление" и направления "Администрация и управление" и направления "Администрация и управление" и 3

4 Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 Международно банкиране и финансови пазари - 2 Международно банкиране и финансови пазари - 2 Международно банкиране и финансови пазари 3 Международно банкиране и финансови пазари 3 Финанси - 2 Финанси - 2 Финанси - 3 Финанси - 3 Финанси - 4 Публичен финансов мениджмънт - 2 Публичен финансов мениджмънт - 2 Публичен финансов мениджмънт - 3 в област на "Финанси" в "Финанси" в без специалност "Финанси" на и други акредитирани висши училища и без без специалност "Финанси" на и други акредитирани висши училища и без "Финанси" в "Финанси" в, без специалност "Финанси" на и други акредитирани висши училища и без, без специалност "Финанси" на и други акредитирани висши училища и без извън "Финанси" в "Финанси" в без 4

5 Публичен финансов мениджмънт - 3 Финансов мениджмънт - 2 Финансов мениджмънт - 2 Финансов мениджмънт - 3 Финансов мениджмънт - 3 Финансов мениджмънт - 4 Счетоводство - 2 Счетоводство - 2 Счетоводство - 3 Счетоводство - 3 Счетоводство със специализация "Финансова отчетност" - 2 специалност "Финанси" на и други акредитирани висши училища и без без специалност "Финанси" на и други акредитирани висши училища и без "Финанси" в "Финанси" в, без специалност "Финанси" на и други акредитирани висши училища и без, без специалност "Финанси" на и други акредитирани висши училища и без извън "Счетоводство" в или друга и контрол" в и други акредитирани висши училища или в без специалност "Счетоводство" и без завършили друга без специалност контрол" и без завършили друга "Счетоводство" в или друга 5

6 Счетоводство със специализация "Финансова отчетност" - 2 и контрол" в и други акредитирани висши училища или Счетоводство със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 Счетоводство със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 Счетоводство със специализация "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 Счетоводство със специализация "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 Счетоводство и контрол - 2 Счетоводство и контрол - 3 Счетоводство и контрол - 4 Счетоводство и контрол - 2 Хасково Счетоводство и контрол - 3 Хасково Счетоводство и контрол - 4 Хасково Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език - 2 "Счетоводство" в или друга и контрол" в и други акредитирани висши училища или "Счетоводство" в или друга и контрол" в и други акредитирани висши училища или и контрол" в и други акредитирани висши училища или без специалност контрол" и без завършили друга извън и контрол" в и други акредитирани висши училища или без специалност контрол" и без завършили друга извън професионално направлениe, владеещи английски език. Изисква се документ за ниво В2 или държавен изпит по английски език в. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 6

7 Вътрешен одит с преподаване на английски език - 2 Одитинг - 2 Одитинг - 2 Одитинг - 3 Одитинг - 3 Финансов контрол и финансово право - 2 Финансов контрол и финансово право - 2 Приемен изпит тест за икономисти или есе по определена тема на английски език, владеещи английски език. Изисква се документ за ниво В2 или държавен изпит по английски език в. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на английски език Финансово счетоводен Финансово счетоводен и "Администрация и управление" на без специалностите във Финансовосчетоводния и "Администрация и управление" без специалностите във Финансово-счетоводния факултет на Финансово счетоводен Финансово счетоводен Финансов контрол и финансово право - 3 Финансов контрол и финансово право - 3 Противодействие на корупцията - 2 Икономика на търговията - 3 Икономика на търговията - 3 Управление на търговски вериги 2 Бизнес логистика 3 и "Администрация и управление" и специалност "Право" (платено обучение) на без специалностите във Финансовосчетоводния и "Администрация и управление" и завършили специалност "Право" без специалностите във Финансово-счетоводния факултет на. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономист) или есе без специалност "Икономика на търговията" и други аналогични специалности в областта на търговията без специалност "Икономика на търговията" и други аналогични специалности в областта на търговията без специалност "Стопанска логистика" и "Бизнес логистика" в 7

8 Управление на веригата на доставките - 2 Управление на веригата на доставките - 2 Енергиен бизнес - 2 Икономика на транспорта - 2 Икономика на транспорта - 2 Интелигентни транспортни системи - 2 Икономика на отбраната и сигурността - 2 Икономика на отбраната и сигурността - 2 Икономика на отбраната и сигурността със специализация "Корпоративна сигурност" - 2 Икономика на отбраната и сигурността със специализация " Ядрена сигурност" с преподаване на английски език - 3 Икономика на отбраната и сигурността със специализация " Ядрена сигурност" с преподаване на английски език - 3 Икономика на вътрешния ред - 2 Международен туризъм - 2 Международен туризъм - 2 Мениджмънт в туризма - 2 Туристически бизнес - 2 Международни икономически отношения - 2 "Стопанска логистика", "Бизнес логистика" или "Логистика" в или други акредитирани висши училища "Стопанска логистика", "Бизнес логистика" или "Логистика" в или други акредитирани висши училища на на, владеещи английски език. Изисква се документ - филологическо образование, държавен изпит по английски език във ВУЗ, езикова гимназия, TOEFEL, SAT или езиков курс с хорариум минимум 360 часа, ниво В1 или по високо, издаден от езиков център в съответствие с CEFR. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на английски език, владеещи английски език. Изисква се документ - филологическо образование, държавен изпит по английски език във ВУЗ, езикова гимназия, TOEFEL, SAT или езиков курс с хорариум минимум 360 часа, ниво В1 или по високо, издаден от езиков център в съответствие с CEFR. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език.. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на английски език "Международни икономически 8

9 отношения" в и други акредитирани висши училища Международни икономически отношения - 2 Международни икономически отношения - 3 Международни икономически отношения - 3 Управление на международни проекти - 2 Управление на международни проекти - 2 Управление на международни проекти - 3 Международен бизнес - 2 Международен бизнес - 2 Международен бизнес с преподаване на английски език - 2 Международен бизнес с преподаване на английски език -4 Дуална магистърска програма между и Университет по международни науки в Рим(UNINT). Международен бизнес с преподаване на английски език - 4 Дуална магистърска програма между и Университет по международни науки в Рим, за студенти на университета UNINT. Международни финанси и бизнес - 2 Международни финанси и бизнес - 2 Международни финанси и бизнес - 3 "Международни икономически отношения" в и други акредитирани висши училища в, без специалност "Международни икономически отношения", без специалност "Международни икономически отношения" в област на в област на области на висше образование извън област на висше образование "Социални,. Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия или университет с разширено изучаване на английски език, като първи чужд език или сертификат ниво В1. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или по определена тема на английски език. Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия или университет с разширено изучаване на английски език, като първи чужд език или сертификат ниво В1. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или по определена тема на английски език. Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия или университет с разширено изучаване на английски език, като първи чужд език или сертификат ниво В1. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. Приемен изпит - есе по определена тема на английски език "Финанси" или специалност "Международни икономически отношения"в "Финанси" или специалност "Международни икономически отношения" 9

10 Дигитален маркетинг - 2 Международен мениджмънт - 3 Теория и практика на валутната търговия - FORE 2 Статистика и иконометрия - 2 Статистика и иконометрия - 2 Бизнес информатика - 2 Бизнес информатика - 2 Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 Маркетинг - 2 Маркетинг - 2 Маркетинг - 3 Маркетинг - 3 Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт" - 2 Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт" - 2, без специалности "Финанси" и "Международни икономически отношения" без специалност "Международни икономически отношения" и "Администрация и управление" и "Администрация и управление" "Бизнес информатика" в и други акредитирани висши училища, ако специалността и професионалното направление съвпадат с тези на "Бизнес информатика" в и други легитимни висши училища или специалност от професионално направление "Приложна информатика, комуникация и иконометрия" в и "Администрация и управление" "Маркетинг" "Маркетинг" без специалност "Маркетинг" без специалност "Маркетинг" "Маркетинг", "Маркетинг", 10

11 Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт" - 3 Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт" - 3 Маркетинг със специализация "Бранд мениджмънт" - 2 Маркетинг със специализация "Бранд мениджмънт" - 2 Маркетинг със специализация "Бранд мениджмънт" - 3 без специалности "Маркетинг", без специалности "Маркетинг", "Маркетинг", "Маркетинг", без специалности "Маркетинг", 11

12 Маркетинг със специализация "Бранд мениджмънт" - 3 Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 3 ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността"- 2 Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ Политика и бизнес - 2 Политика и бизнес - 2 Международни отношения: Международна публична администрация - 2 Национална сигурност - 2 СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА без специалности "Маркетинг",, извън. Приемен изпит тест (за икономисти или. Приемен изпит тест (за икономисти или. Приемен изпит тест(за икономисти или.. Приемен изпит тест(за икономисти или в област на и "Хуманитарни науки". Приемен изпит тест (за икономисти или в област на стопански и правни науки, "Хуманитарни науки", "Сигурност и отбрана". Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе 12

13 Социология със специализация "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 Социология със специализация "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 в област на. Приемен изпит тест (за икономисти или. Приемен изпит тест (за икономисти или ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно обучение дистанционно обучение СПЕЦИАЛНОСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Регионален бизнес и мениджмънт 3 Развитие на интелигентни градове 3 ИКОНОМИКА Здравословни и безопасни условия на труд - 3, Творчески индустрии и бизнес - със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - 2 Творчески индустрии и бизнес - със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - 2 Бизнес икономика - 3 Бизнес и иновации с преподаване на английски език - 2 Финанси и счетоводство с преподаване на английски език - 2, извън направления "Администрация и управление" и, извън направления "Администрация и управление" и. Приемен изпит тест(за икономисти или.. Приемен изпит тест(за икономисти или., извън направления "Администрация и управление" и направления. Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия с разширено изучаване на английски език, като първи чужд език или сертификат ниво В1. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. Приемен изпит тест(за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на английски език контрол" в и други акредитирани висши специалност във Финансово-счетоводен, владеещи английски език. Изисква се документ IELTS 6.5; CAE A,B; SPE A,B,C; TOEFL 6.5 или държавен изпит по английски език в. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. Приемен изпит тест за икономисти 13

14 Финанси и счетоводство с преподаване на английски език - 3 Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език - 2 Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" - 3 или есе по определена тема на английски език. направление без специалност контрол" и друга специалност във, владеещи английски език. Изисква се документ IELTS 6.5; CAE A,B; SPE A,B,C; TOEFL 6.5 или държавен изпит по английски език в. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. Приемен изпит тест за икономисти или есе по определена тема на английски език., владеещи английски език. Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия или университет с разширено изучаване на английски език, като първи чужд език с хорариум минимум 360 часа, сертификат В2, TOEFL 550; IELTS 6.0. При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или по определена тема на английски език извън направления и "Администрация и управление" СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР", ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА - РЦДО ХАСКОВО ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Дистанционно НАПРАВЛЕНИЯ И МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ обучение СПЕЦИАЛНОСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация със специализация "Социална отговорност" - 4 направление "Администрация и управление" ИКОНОМИКА Икономика на човешките ресурси - със специализация "Управление на човешките ресурси" - 4 сем Счетоводство и контрол - 4 направление направление - Кандидат-магистри, които вече са се обучавали или се обучават в ОКС "магистър" по държавна поръчка (включително 5-годишен срок на обучение) независимо от висшето училище, нямат право да кандидатстват за държавна поръчка. - Приетите студенти по специалности, предлагани в държавна поръчка със срок на обучение 3, заплащат такса за първи и втори семестър както при държавно субсидирано обучение, а за трети семестър такса като за платена форма по съответната специалност. 14

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък

Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Професионална гимназия по "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова а, следобед Музика Предприемачество Седмично разписание за първи срок на учебната 0/09 година *Час за спортни

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект Информация от сайта на УниБИТ, 01.07.2014 г. http://www.unibit.bg/apply/apply-master/distance-learning-master Прием ОКС Магистър - дистанционна форма на обучение, учебна 2014/2015 г. През учебната 2014/2015

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА т Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Оперативен документ 7.5.1 OD 3.0.1 FE Издание: 1.0 В сила от: 09.02.2016 Учебен план за обучение на бакалаври Страница: 1 от 8 УТВЪР УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

Учебен план Икономическа социология "стар" Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO

Учебен план Икономическа социология стар Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO Учебен план Икономичес социология "стар" Специалност: 3.8.18 ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направие: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологическия факултет както следва: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ I. ПРОГРАМНА СХЕМА И СТАНДАРТ ЗА ВКЛЮЧЕНИТЕ В СЕМТРИАЛНАТА ВИПУСК 05/06. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ..СТАНДАРТНА БАКАЛАВЪРСКА ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗА УМЕНИЯ КОМ ПЮТРИ ПО ПО ОСНОВНИ ПРАКТИЧКИ ОТ ОТ Практика проект,

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ гр. Варна Учебен план МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ - ОКС: Бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ гр. Варна Учебен план МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ - ОКС: Бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ гр. Варна Учебен план МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ - ОКС: Бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9 ТУРИЗЪМ Аудиторна заетост Код Дисциплина Лекции Упражне

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 016/017 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект ПРОЕКТ: BG051PO001-4.3.04-0039 Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно