Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Размер: px
Започни от страница:

Download "Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско"

Препис

1 Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои от символите и информацията, свързана с безопасността, която сте свикнали да виждате, ще се промени. Това не означава, че самият продукт ще бъде различен, а и не всички продукти ще бъдат засегнати от тази промяна. Целта на тази листовка е да обясни промените, за да продължите да употребявате тези продукти по безопасен начин. Както винаги: Моля, четете етикета. Следвайте дадените инструкции.

2 Четете етикета Перилните и почистващи продукти са ключови за осигуряване на чистотата и хигиената в дома. Неправилната употреба на някои от тях, обаче, би могла да доведе до възникването на инциденти, така че е важно да се чете етикета и да се разбират символите и информацията отпечатана на тях. На почистващите продукти за дома скоро ще се появят нови предупредителни етикети. Промените ще влязат в сила постепенно, така че в продължение на определен период от време може да виждате, както старите, така и новите символи. До 2017 г. всички продуктови етикети ще трябва да съдържат новите символи. Само една част от етикетите ще се промени установената със закон информация, касаеща безопасността. Нови символи Вероятно вече сте запознати с предупредителните символи оцветени в черно и оранжево, обозначени върху етикетите на някои перилни и почистващи продукти. Тези символи и придружаващите ги препоръки ви информират, че продуктите, които използвате биха могли да са окисляващи, силно запалими или взривоопасни, токсични, вредни, причиняващи раздразнение, корозивни или опасни за околната среда. Едно от първите неща, които може би ще забележите е, че новите символи често са подобни на старите, но с различна форма и оцветяване.

3 СТАР НОВ Има други нови символи, които не се отнасят до перилните и почистващи продукти.

4 Нови символи (продължение) Въвеждат се два нови символа, за които трябва да знаете: Новият символ указва рискове за здравето, като раздразнение на кожата, сериозно дразнене на очите или че даден продукт би могъл да е вреден в случай на поглъщане. Този нов символ указва по-сериозни рискове за здравето. Може да видите тези нови символи на местата, където сте свикнали да виждате стария символ, изобразяващ андреевски кръст, който бива изключен от употреба. Новите сигнални думи Ще забележите също и нови думи, продружаващи тези символи. Внимание (указващ по-малък риск); или Опасност (указващ по-сериозен риск). Те ще бъдат следвани от едно или повече: Предупреждения за опасност (напр. Вреден при контакт с кожата ); Препоръки за безопасност (напр. Да се съхранява извън обсега на деца ), които осигуряват съвет за безопасна употреба с цел предотвратяване на инциденти.

5 Ето един пример Тук е представен старият тип етикет следван от новия за същия продукт в случая почистващ препарат за всякакви цели. (Търговско наименование) Почистващ продукт Дразнещ очите Избягвайте контакт с очите. В случай на контакт с очите, незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. В случай на поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ и покажете тази опаковка или етикета. Да се съхранява извън обсега на деца. АБВ Спешълти Къмпани, Олд Стрийт, Ню Таун, Сити У Тел (Търговско наименование) Почистващ продукт Внимание Причинява сериозно дразнене на очите. Да се съхранява извън обсега на деца. Носете защита за очите/ лицето. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете добре с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако носите такива. Продължете изплакването. В случай, че дразненето на очите продължи: Потърсете медицински съвет/ помощ. В случай, че се налага да търсите медицинска помощ, подгответе опаковката на продукта или етикета. АБВ Спешълти Къмпани, Олд Стрийт, Ню Таун, Сити У Тел Забележка: Примерите по-горе са дадени единствено с илюстративна цел. Размерът на пиктограмите и етиката са обект на специфични изисквания.

6 Знаехте ли? Европейският съюз въвежда нова система, разработена от ООН, за да бъдат химикалите и продуктите, които ги съдържат класифицирани и етикирани по един и същи начин по целия свят. В миналото, продуктът Х би могъл да бъде класифициран като токсичен в една страна, но не и в друга. Различни символи са били използвани за указване на едни и същи рискове, а други страни въобще не са имали никаква система. Възможно е продуктът да не изисква обозначение с никакъв символ за риск по старата система, но ще бъде обозначен с такъв по новата. Това не означава, че самият продукт е променен или че е по-опасен за употреба. Символите и формулировката целят да привлекат вниманието ви към наличните опасни вещества в даден продукт и обозначават какви са тези опасности. Това, обаче, не означава, че вие сте непременно изложени на риск от възникването на подобни опасности, когато използвате продукта, следвайки инструкциите на етикета. Опасностите, асоциирани с даден химикал се изразяват в неговото свойство да причинява нежелани реакции. Рискът се състои във възможността тези нежелани реакции да се проявят при приложението на химикала. Така например, пресичането на пътя е опасно, но ако пресичате на пешеходна пътека и се огледате в двете посоки, рискът е много малък.

7 Какво можете да направите? Има много неща, които бихте могли да направите, за да минимизирате риска от възникване на нежелани реакции в следствие на употребата на химикали. Но най-важният съвет е също и най-простият: Винаги четете етикета, преди да пристъпите към употреба на продукта Етикетът е пълен с важна информация. За да използвате даден продукт по безопасен начин, следвайте стъпките по-долу: Прегледайте етикета Има ли опасности (посочени посредством символи и предупреждения)? Прочетете го внимателно и следвайте инструкциите. Това точният продукт за задачата ли е? Има ли предпазни мерки - като носене на ръкавици - които трябва да взема? Използвайте продукта според инструкциите Много от продуктите за употреба в дома ще носят други символи, различни от тези обяснени тук. Те са разработени по инициатива на производителите в Европа и ви помагат да видите още от пръв поглед как да използвате продуктите по безопасен начин. Ето ги и тях:!

8 Повече информация за това как да минимизирате риска и да осигурите безопасна и устойчива употреба на почистващите продукти може да бъде намерена на: Публикувано от A.I.S.E. Международната асоциация за сапуни, почистващи продукти и продукти за поддръжка 15 A Avenue Herrmann Debroux B Brussels, Belgium Тел.: + 32 (0) Факс: + 32 (0) БАДИ- Българска асоциация на детергентната индустрия София 1113, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, офис 102 Тел/факс: (0)

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Microsoft PowerPoint - IT_tool_notification

Microsoft PowerPoint - IT_tool_notification СОФТУЕРЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА НОТИФИЦИРАНЕ НА СМЕСИТЕ В ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ Семинар Българско законодателство по ЗБОС (І част) новости, актуализация, помощ по прилагането БКХП 28 март 2019 г. Елена Зидарова,

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia Tropical insettorepellente lozione no gas profumata Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА До потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случаи на авари

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА До потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случаи на авари ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА До потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случаи на аварии 1. Име или търговско наименование на оператора ТОПЛОФИКАЦИЯ

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGRI IODE FLUIDE Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS зърна против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 674-4, 674-

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia spray corpo profumato Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

BG-EPILATOR-DERMA_PERFECT-EP9830-LEAFLET-GB

BG-EPILATOR-DERMA_PERFECT-EP9830-LEAFLET-GB www.rowenta.bg МОЖЕ ЛИ ЕПИЛАЦИЯТА С ПУЛСИРАЩА СВЕТЛИНА ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТА ВИ?! JPM & Associés 07/2012 Технологията с пулсираща светлина се използва от дерматолозите в продължение на над 15 години. Derma

Подробно

New product information wording - Dec BG

New product information wording - Dec BG 17 December 2015 EMA/PRAC/835769/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Нов текст в продуктовата информация Извадки от препоръките на PRAC относно сигнали Приет от PRAC на 30 ноември 3

Подробно