Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 Дигиталните ресурси в българските библиотеки в контекста на цифровото приобщаване на гражданите Доц. дн Цветанка Панчева СУ, Катедра Библиотеикознание, научна информация и културна политика

2 Идеята за цифровото общество Обществото да приеме и интегрира информационните и комуникационни технологии в: дома си работата си образованието си свободното си време От мащабите и скоростта на това приемане зависи приобщаването на гражданите към цифровото общество

3 Как да преодолеем предизвикателствата пред приобщаването? Политики за регулация o стандартизация и оперативна съвместимост на устройства, приложения, бази данни, услуги o насърчаване на бърз и свръхбърз достъп до Интернет за всички o укрепване на онлайн доверието и сигурността o инвестиране в научни изследвания и иновации o повишаване на цифровата грамотност Дизайн, ориентиран към потребителя Общуване в дигиталното пространство o ресурси и услуги предполагащи разказване на истории

4 Дигитализацията в българските библиотеки през призмата на приобщаването на гражданите 1. Създаване на ресурси 2. Изграждане на информационни структури 3. Стъпки в приобщаването на потребителите услуги, обучение, изследване на нагласите

5 1. Създаване на дигитални ресурси Постижения увеличаване броя на дигитализираните ресурси видово разнообразие на колекциите, гарантиращо широка използваемост подпомагане опазването на културното и научно наследство съдействат за запазване на нацоналната и местната идентичност в условия на глобализация

6

7 1. Създаване на дигитални ресурси Постижения опити за интегрирано създаване на ресурси активизиране работата по проекти следене на процесите по изграждане на дигитални колекции чрез емпирични изследвания (ББИА, Глобални библиотеки и др.)

8 1. Създаване на дигитални ресурси Проблеми : с подбора на обектите за дигитализация и ранжиране на приоритетите между библиотеките с координирано изграждането на дигиталните колекции дублиране на заглавия от Възраждането с осигуряването на траен, качествен и надеждно защитен архив с големината/обемите на дигиталните колекции в повечето библиотеки с оглед ефективно използване технологични спазване на стандарти за качеството на дигиталните изображения, формати, използван софтуер и др.

9 Количествени ориентири при дигитализацията на периодични издания Проучване СУ-БНИКП-магистърска програма, април-май 2017 Защо се изследва периодиката? Най-често използвана от читателите Политематична Най-голяма като съотношение обем-заглавие Най-застрашена от повреждане

10 Брой дигитализирани заглавия периодични издания според вида, езика и хронологичния им период, към май 2017 г. По вид По език По хронологичен период Общо В Сп Сб Ед. л. заглавия Бълг. Чужд. Възр

11 Брой дигитализирани заглавия от периодични издания според вида на библиотеките, които предлагат достъп до тях Национална ВУЗ БАН Регионални Общински и читалищни Общо

12 2. Изграждане на информационни структури опитът на регионалните библиотеки Наличие на дигитални ресурси, достъпни от сайта на библиотека-та Достъп чрез отделно структурирана дигитална библиотека (с точки за достъп до дигиталното съдържание) Достъп до дигиталното съдържание чрез електронен каталог Достъп до дигиталното съдържание чрез портал на проект (с точки за достъп до дигиталното съдържание) Достъп без информационно-търсеща система с точки за достъп до всички или до някои дигитални ресурси 16* Вариантите за достъп са повече от един

13 2. Изграждане на информационни структури опитът на университетските библиотеки Достъп до дигиталното съдържание чрез репозиториум за електронни ресурси - НАБИС Достъп до дигиталното съдържание чрез електронен каталог

14 2. Изграждане на информационни структури - проблеми От гледна точка на работата на библиотеките Липса на национални технологични изисквания, което затруднява обмена на дигитални ресурси и участието в интегрирани информационни системи Липса на сериозни инвестиции в цялостни хардуерни и софтуерни решения на национално и регионално равнище, които да гарантират устойчивост и сигурност Вложените инвестиции в дигитализация са спорадични и несигурни в дългосрочен план Недостатъчна дигитална компетентност на персонала

15 2. Изграждане на информационни структури - проблеми От гледна точка на потребителя мнението на студентите 2017 и 2018 г. Липса на единен достъп до дигиталното съдържание в българските библиотеки увеличават се порталите по проекти търсене на парче! Отсъствие на широк достъп до едно и също цифрово съдържание от множество on line платформи Ограничения на достъпа до част от дигиталното съдържание Бавен достъп и чести сривове на системата Интерфейс, съобразен само с изискванията на библиотечните процеси, но не с потребителя Липса на ясни указания за ползването на дигитални ресурси

16 3. Стъпки в приобщаването на потребителите Развитие на дигитални услуги и продукти - в посока общуване в информационното пространство o Тематични образователни мултимедийни продукти o Виртуални изложби o Блогове o Информационни портали с възможност за добавяне на съдържание от потребителя - опитът на архивните институции у нас и по света. o Атака в социалните мрежи

17 3. Стъпки в приобщаването на потребителите Обучения за дигитална грамотност Потребност от Оn line допитвания за удовлетвореността от използването на дигиталното съдържание и достъпа до него Необходимост от налагане на количествени измерители за ползването на дигиталните ресурси

18 Към какво се стремим? През 2013 на същия форум е казано от Ася Атанасова от РБ Търговище Колко по-напред сме днес?

19 Коя е следващата крачка? Да надраснем задоволството от собствените си успехи и да осъзнаем, че те не са достатъчни за качествен скок в дигитализацията на библиотеките като цяло Да консолидираме усилията на общността за приемане на цялостна стратегия за развитие на дигитализацията в библиотеките, която да се превърне в държавна политика

20 Благодаря за вниманието! Цветанка Панчева

Digital library 2.0

Digital library 2.0 Дигиталната библиотека (DL - Digital Library) е библиотека, в която колекциите се съхраняват в дигитален (цифров) формат, различен от книжния вариант, микроформите или друг формат, и които са достъпни

Подробно

Що е дигитализация и защо е необходима?

Що е дигитализация и защо е необходима? INTERREG - IPA CROSS-BORDER COOPERATION BULGARIA - TURKEY PROGRAMME 2014-2020 PROJECT HASKOVO AND EDIRNE CULTURAL AND HISTORICAL DESTINATIONS PROJECT NUMBER СВ005.1.23.044 Edirne September 18 19 2017 The

Подробно

ВАРНА ОКТОМВРИ 2017

ВАРНА ОКТОМВРИ 2017 ВАРНА 18-19 ОКТОМВРИ 2017 ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ Отчита се, че фактическата дигитализация на културноисторическото наследство в България, започва между 2006 и 2008 г. Дигитализацията започва като част

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ ПОСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ВАНЯ ГРАШКИНА НАЦИД НА БЪДЕЩЕТО ИЛИ НА МИНАЛОТО ЩЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НАШИТЕ БИБЛИОТЕКИ? Заключителен доклад от изследването на състоянието на обществените

Подробно

Microsoft Word - Uch.progr-DKIN-YT.doc

Microsoft Word - Uch.progr-DKIN-YT.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Исторически... Специалност: (код и наименование) Архивистика и документалистика... Магистърска програма: (код и наименование)...

Подробно

Microsoft PowerPoint - otchet-2007.ppt

Microsoft PowerPoint - otchet-2007.ppt Отчет 2007 г. Регионална библиотека Пенчо Славейков Библиотечни документи за 2007 г. Библиотечен фонд към 01 януари 2008 г. 829 160 б. д. Новозакупени б. д. 6 243 Регистрирани 13 050 Книги 10 682 Периодика

Подробно

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Интегрирана библиотечно-информационна система e-lib & i-lib Prima Обзор. Конфигурация. Администриране Интегрирана библиотечно-информационна система e-lib & i-lib Prima. Обзор Съвременен софтуерен продукт

Подробно

АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с на

АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с на АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с насоки за съответствие (...) и преобразува метаданните

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Мобилната дигитализация (MobiDig)- технология и обучителни материали Проект по Erasmus+ на Р.Б "П.Р.Славейков", Национална професионална гимназия по фотография и полиграфия, Студентско общество за компютърно

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

Slide 1

Slide 1 Интернет каталог Модули: Гугъл интерфейс Моята библиотека Интернет навигатор Индекс Гугъл интерфейс Автоматично търсене в Интернет и представяне на допълнителна информация: пълнотекстово съдържание корици

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Уикипедия: добър приятел на библиотеките Доц. Вася Атанасова Българска академия на науките vassia.atanassova@gmail.com Потребител: Spiritia Уикипедия на български език https://bg.wikipedia.org/wiki/user:spiritia

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HI-TECH библиотека: иновации и предизвикателства за деца и тийнейджъри Новите технологии поставиха пред библиотечните специалисти нови предизвикателства за работа с деца и тийнейджъри. Изследвахме техните

Подробно

Microsoft PowerPoint - otchet-2009.ppt

Microsoft PowerPoint - otchet-2009.ppt Отчет 2009 г. Регионална библиотека Пенчо Славейков Библиотечни документи за 2009 г. Библиотечен фонд към 01 януари 2010 г. 849 089 б. д. Новозакупени б. д. 4 489 Регистрирани 12 009 Книги 10 050 Периодика

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Дейност на ОБ от област Стара Загора за 2015 г.

Дейност на ОБ от област Стара Загора за 2015 г. ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Емил Гиргинов, методист при РБ Захарий Княжески Стара Загора ЦЕЛЕВА ГРУПА И ДАННИ ЗА АНАЛИЗ 2 Целева група и данни за анализ Обществени

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Живка Василева Радева по конкурса за заемане на академичната длъжност «доцент» по професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание

Подробно

Проект Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ БЕНЕФИЦИЕНТ Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, които с

Проект Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ БЕНЕФИЦИЕНТ Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, които с Проект Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ БЕНЕФИЦИЕНТ Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, които са фундамент на националната научна инфраструктура в

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

Дигитална културна съкровищница "Север +" - достъп до културно - историческото наследство в библиотеки, музеи, галерии и други институции

Дигитална културна съкровищница  Север + - достъп до културно - историческото наследство в библиотеки, музеи, галерии и други институции "Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческо наследство в библиотеки и сродни културни институции" Регионална библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново Проектна дейност на Регионална библиотека

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Microsoft Word - Tcv.Pancheva_Stanovishte_E. Georgieva.doc

Microsoft Word - Tcv.Pancheva_Stanovishte_E. Georgieva.doc СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Елена Иванова Георгиева за конкурса за заемане на академичната длъжност доцент от доц. д-р Цветанка Христова Панчева за нуждите на Катедра Библиотекознание, научна информация и културна

Подробно

Становище на доц. д-р Татяна Ганева Янакиева СУ Св. Климент Охридски, ФФ, Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика Относно: защ

Становище на доц. д-р Татяна Ганева Янакиева СУ Св. Климент Охридски, ФФ, Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика Относно: защ Становище на доц. д-р Татяна Ганева Янакиева СУ Св. Климент Охридски, ФФ, Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика Относно: защита на дисертационен труд на задочен докторант Биляна

Подробно

Microsoft PowerPoint - Kalcheva_plovdiv_ ppt

Microsoft PowerPoint - Kalcheva_plovdiv_ ppt Българското съдържание в Европеана Емилия Милкова Радка Калчева Пловдив, октомври 2010 г. Европеана данни и съдържание СЪДЪРЖАНИЕ Над 10 милиона обекта, достъпни с версия Рейн (лято 2010 г.) Метаданни:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Исторически Специалност: (код и наименование) История, История и география, История и философия Магистърска програма: (код

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2017 A8-0188/328 328 Приложение I раздел V част Г параграф 2 заглавие 2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността 2. Изисквания за функционалност на потребителския

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Библиотечно-информационно обслужване на хората с различно възприятие дислексия, дисграфия, дискалкулия MK-ДБФ-16/30.03.2018 КОИ СА ЛИЦАТА С РАЗЛИЧНО ВЪЗПРИЯТИЕ? Лица със затруднения в четенето ДИСЛЕКСИЯ

Подробно

Проект BG051PO Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ

Проект BG051PO Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ ПРОЕКТ на Факултета по класически и нови филологии, Софийски университет Св. Климент Охридски Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode] Въздействието на дигиталните библиотеки върху е-образованието и тенденции за разгръщане сериозния им потенциал сред потребителите Резултати от Междинно проучване за оценка на въздействието на програма

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Microsoft Word - Uch.progr-EDA-YT.doc

Microsoft Word - Uch.progr-EDA-YT.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Исторически... Специалност: (код и наименование) Архивистика и документалистика... Магистърска програма: (код и наименование)...

Подробно