tyrg_2015_11_10.pdf

Размер: px
Започни от страница:

Download "tyrg_2015_11_10.pdf"

Препис

1 О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД / г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор с площ 49 кв. м., НТП: Нива, Категория VIII. Начална тръжна цена - 65 лева Депозит за участие - 40 лева Б. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА ЗА СРОК ОТ 30 ГОД.: 2. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 0,559 дка, категория X и VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 12 лева Депозит за участие - 8 лева 3. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 1,240 дка, категория VI съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 28 лева Депозит за участие - 20 лева 4. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 2,658 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 60 лева Депозит за участие - 40 лева 5. Земеделска земя с НТП овощна градина, с площ 1,362 дка, категория V, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 35 лева 6. Земеделска земя с НТП овощна градина, с площ 2,181 дка, категория на VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 50 лева Депозит за участие - 35 лева 7. Земеделска земя с НТП овощна градина, с площ 2,530 дка, категория V, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 64 лева Депозит за участие - 45 лева 8. Земеделска земя с НТП овощна градина, с площ 1,456 дка, категория VI и V, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 35 лева 9. Земеделска земя с НТП овощна градина, с площ 1,010 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 23 лева - 1 -

2 10. Земеделска земя с НТП овощна градина, с площ 4,232 дка, категория V, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена лева Депозит за участие - 75 лева Стъпка за наддаване - 11 лева 11. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 1,437 дка, категория X, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 30 лева Депозит за участие - 20 лева 12. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Нива, категория Х. 13. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, община Мъглиж, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 15 лева а 14. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Нива, категория VI. Начална тръжна цена лева Депозит за участие лева Стъпка за наддаване - 17 лева 15. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Нива, категория VI. Начална тръжна цена лева Депозит за участие лева Стъпка за наддаване - 23 лева 16. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 38 лева Депозит за участие - 28 лева 17. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 45 лева 18. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 10 лева Депозит за участие - 7 лева 19. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 17 лева 20. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: - 2 -

3 21. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Лозе, VI. Начална тръжна цена - 10 лева Депозит за участие - 7 лева 22. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 26 лева 23. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 32 лева 24. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 27 лева 25. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 33 лева Депозит за участие - 23 лева 26. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Нива, категория VI. Начална тръжна цена - 38 лева Депозит за участие - 27 лева 27. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 1,567 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 36 лева 28. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 0,768 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 18 лева Депозит за участие - 12 лева а 29. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 1,889 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 43 лева 30. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 0,530 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 12 лева Депозит за участие - 8 лева - 3 -

4 31. Земеделска земя с НТП Нива, с площ 2,163 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 50 лева Депозит за участие - 35 лева 32. Земеделска земя с НТП Нива, с площ 3,022 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 68 лева Депозит за участие - 45 лева 33. Земеделска земя с НТП Нива, с площ 1,002 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 23 лева Депозит за участие - 16 лева 34. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 0,937 дка, VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Депозит за участие - 16 лева 35. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 1,286 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 30 лева Депозит за участие - 20 лева 36. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 2,081 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 47 лева Депозит за участие - 32 лева 37. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 1,858 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 42 лева 38. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 0,752 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 17 лева Депозит за участие - 12 лева а 39. Земеделска земя с НТП нива, с площ 0,577 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 13 лева а 40. Земеделска земя с НТП Лозе, с площ 1,428 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 33 лева 41. Земеделска земя с НТП нива, с площ 1,631 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 37 лева - 4 -

5 Депозит за участие - 26 лева 42. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 0,974 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. 43. Земеделска земя с НТП нива, с площ 3,161 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 72 лева Депозит за участие - 50 лева Стъпка за наддаване - 7 лева 44. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 0,453 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 11 лева Депозит за участие - 8 лева 45. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 0,924 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 21 лева 46. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 1,087 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 25 лева 47. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 1,382 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 32 лева 48. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 31лева 49. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 35 лева 50. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 11 лева Депозит за участие - 8 лева 51. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 14 лева 52. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: - 5 -

6 Начална тръжна цена - 35 лева 53. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена лева Депозит за участие лева Стъпка за наддаване - 15 лева 54. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 14 лева 55. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: 56. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 13 лева 57. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 13 лева 58. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 57 лева Депозит за участие - 40 лева 59. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 30 лева 60. Поземлен имот (в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: 61. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 33 лева 62. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 0,805 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 20 лева Депозит за участие - 14 лева - 6 -

7 63. Земеделска земя с НТП нива, с площ 2,603 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 60 лева Депозит за участие - 42 лева 64. Земеделска земя с НТП лозе, с площ 0,668 дка, категория VI, съставляваща имот в землището на с. Юлиево. Начална тръжна цена - 16 лева Депозит за участие - 11 лева а 65. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 18 лева Депозит за участие - 12 лева а 66. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 17 лева Депозит за участие - 12 лева а 67. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 73 лева Депозит за участие - 50 лева Стъпка за наддаване - 7 лева 68. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 25 лева 69. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 25 лева 70. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 30 лева Депозит за участие - 20 лева 71. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 32 лева Депозит за участие - 33 лева 72. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: 73. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: - 7 -

8 Начална тръжна цена - 58 лева Депозит за участие - 40 лева 74. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 50 лева Депозит за участие - 35 лева 75. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 17 лева Депозит за участие - 11 лева а 76. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: 77. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: 78. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 21 лева 79. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 36 лева 80. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 61 лева Депозит за участие - 42 лева 81. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: 82. Поземлен имот в землището на с. Юлиево, с площ дка, НТП: Начална тръжна цена - 47 лева Депозит за участие - 33 лева ІІ. Търговете ще се проведат на г., от часа, в сградата на Общинска администрация Мъглиж, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. Трети март 32, ІІІ-ти етаж, Заседателна зала

9 ІІІ. Тръжната документация за всеки един имотите може да се закупи от г. до г. в стая от 9.00 ч. до ч., срещу невъзстановими 50,00 лв. без ДДС, внесени в срок до часа на г. в касата на Община Мъглиж или по сметка BIC IORTBGSF Инвестбанк АД клон София-Арсеналски; IBAN BG49 IORT , код за вид плащане ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до г. до 12,30 часа в касата на община Мъглиж. V. Оглед на имотите може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна документация, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12,30 ч. V. Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете г. до часа. За справки: звено Общинска собственост при Общинска администрация гр. Мъглиж, стая 308, тел /

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-1/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

Община Брезник, на основание заповед РД_2-498/ г., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в

Община Брезник, на основание заповед РД_2-498/ г., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в Община Брезник, на основание заповед РД_2-498/07.06.2017 г., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Велковци, с. Садовик, с. Кошарево,

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-47/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ ЗАПОВЕД 2186

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ ЗАПОВЕД 2186 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net ЗАПОВЕД 2186 / 20.11.2018 г. гр. Лясковец На основание чл. 44, ал.

Подробно

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ 2 с идентификатор 39164.15.106.1.2, адрес на обекта: с.кошарица, HEAVEN HILLS, бл.а, ет.0, ап.2, площ : 60.00 кв.м., брой нива: 1, прилежащи части: 9.12 кв.м.

Подробно

ДО

ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т ър н а земеделието, храните и горите З А П О В Е Д РД 46-78 СОФИЯ, 27.02.2019 г. На основание чл. 37и, ал. 2, във връзка счл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-125/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ОБЩИНА СИТОВО

ОБЩИНА СИТОВО ОБЩИНА СИТОВО На основание чл.21, ал.1 и ал.2 от НРПСУРОИ и Решение 87/18.09.2013г. на Общински съвет Ситово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За на и от имоти, публична общинска собственост пасища и мери

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-313/21.12.2018 г. На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37в,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-21/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-180/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-128/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-183/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ОБЩИНА РАДНЕВО-ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА З А П О В Е Д JS&1 гр. Раднево * У / / г. На основание ч.п. 44. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в. ал. 16 от Закона за

ОБЩИНА РАДНЕВО-ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА З А П О В Е Д JS&1 гр. Раднево * У / / г. На основание ч.п. 44. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в. ал. 16 от Закона за ОБЩИНА РАДНЕВО-ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА З А П О В Е Д JS&1 гр. Раднево * У / /4 2017 г. На основание ч.п. 44. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в. ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Решение

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ 3 от 11.10.2012 год. Днес 11.10.2012 год. се проведе редовно насрочено заседание на назначена с Заповед РД 04-485/01.10.2012 год. на Директора на Областна дирекция Земеделие Видин тръжна комисия

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-24 Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед РД 15-929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 392 Гр.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-136/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно