Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата:"

Препис

1 Документ с информация за те Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата: г. Настоящият документ има за цел да Ви информира относно те за използване на основните услуги, свързани със Стандартна разплащателна сметка. С негова помощ ще можете да съпоставите тези с те за други сметки. Възможно е да са приложими други за използването на услуги, свързани със сметката, които не са посочени тук. Пълната информация се съдържа в Тарифата за лихвите, те и комисионите на Банка ДСК ЕАД. Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно. Услуга Такса Общи услуги по сметката Откриване на клиентска сметка EUR 1.00 Без такса Поддържане и оперативно обслужване на клиентска сметка С издадена дебитна карта Без издадена дебитна карта С издадена дебитна карта Без издадена дебитна карта лв лв. EUR 1.00/ USD 1.20 EUR 12.00/ USD EUR 1.60/ USD 1.90/ GBP 1.40/ CHF 1.85/ CAD 2.50/ SEK 18.00/ HUF / 1

2 Такса за обслужване на клиентска сметка, по която има наложен запор (Таксата се събира в допълнение на таксата за Поддържане и оперативно обслужване на клиентска сметка) Закриване на клиентска сметка Плащания (не включва карти) Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при друг ДПУ, вкл. към платежна сметка на бюджета През БИСЕРА RON 7.50/ JPY / RUB / TRY EUR 19.20/ USD 22.80/ GBP 16.80/ CHF 22.20/ CAD 30.00/ SEK / HUF / RON 90.00/ JPY / RUB / TRY лв. EUR 1.00/ USD 1.20/ GBP 0.95/ CHF 1.20/ CAD 1.60/ SEK 11.00/ HUF / RON 5.00/ JPY / RUB 80.00/ TRY 8.00 EUR 12.00/ USD 14.40/ GBP 11.40/ CHF 14.40/ CAD 19.20/ SEK / HUF / RON 60.00/ JPY / RUB / TRY лв. 2

3 Изпълнение на кредитен превод през БИСЕРА с бъдещ вальор Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА През БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/ вносна бележка в поделение на Банката През RINGS Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при същия ДПУ, вкл. към платежна сметка на бюджета Кредитен превод Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор Изпълнение на периодичен кредитен превод Между сметки на един клиент Към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/ вносна бележка в поделение на Банката Плащане на комунални услуги Плащане на заявени задължения за комунални услуги,, данъци и др. по съгласие за директен дебит За всеки превод Спиране на безкасово плащане на заявени задължения - на всяко спряно задължение Плащане на комунална услуга онлайн [Интернет банкиране ДСК Директ ] Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при друг ДПУ В евро към други банки в ЕИП (SEPA кредитни преводи) 1.20 лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв. Без такса 0.35 лв лв лв. За суми до EUR вкл. EUR %, мин. EUR За суми над EUR , макс. EUR EUR

4 Във валута, различни от SEPA кредитни преводи без преводи в унгарски форинти (HUF) Преводи в унгарски форинти (HUF) 0.2%, мин. EUR 24.00, макс. EUR % мин. EUR 15.00, макс. EUR до EUR вкл. EUR от EUR до EUR вкл. EUR от EUR до EUR вкл. EUR от EUR до EUR вкл. EUR от и над EUR EUR Допълнителна такса за експресен превод за кредитни преводи във валута, различни от SEPA кредитни преводи (по възможност на Банката) Допълнителни при нареждане на преводи в чуждестранна валута с опция "Разноски на другите банки за сметка на наредителя" EUR EUR до EUR EUR EUR до EUR EUR EUR до EUR EUR над EUR EUR USD до USD USD USD до USD USD над USD USD GBP GBP CHF CHF CAD CAD SEK SEK RUB RUB RSD RSD JPY JPY TRY TRY PLN PLN RON RON 0.00 CZK до CZK CZK CZK до CZK CZK над CZK CZK NOK до NOK NOK над NOK NOK DKK DKK Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при същия ДПУ 4

5 Кредитен превод EUR 3.00 EUR 1.50 Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор EUR 3.00 EUR 3.00 Изпълнение на периодичен кредитен превод EUR 3.00 EUR 3.00 Между сметки на един клиент Входящ кредитен превод в чуждестранна валута В евро от други банки в ЕИП (SEPA кредитни преводи) - до EUR вкл. - над EUR EUR 6.00 Кредитни преводи, различни от SEPA кредитни преводи - до EUR вкл. 0.1% мин. EUR - над EUR (с изключение на получени 6.00, макс. EUR преводи в HUF) %, мин. - над EUR за получени преводи в HUF EUR 4.00, макс. EUR Карти и пари в брой Обслужване на дебитна карта в национална валута Основна карта Maestro/VISA Electron/Debit MasterCard PayPass/Visa Debit paywave Допълнителна карта Maestro/VISA Electron/Debit MasterCard PayPass/Visa Debit paywave Обслужване на кредитна карта в национална валута Теглене в брой на територията на страната Теглене на пари в наличност (на всяка транзакция) в поделение на Банката На суми в национална валута За суми до лева, вкл. За суми над лева - с предизвестие - без предизвестие На суми в чуждестранна валута 0.35% върху, мин лв. 0.50% върху 0.60% върху 5

6 За суми до EUR 1 000, вкл. За суми над EUR с предизвестие - без предизвестие 0.35% върху, мин. EUR % върху 0.70% върху Чрез ПОС на същия ДПУ с дебитна карта 0.60%, мин лв. 0.60%, мин. EUR 2.00/ USD 3.00 Чрез ПОС на същия ДПУ с кредитна карта Чрез ПОС на друг ДПУ с дебитна карта 4.00 лв. +1% Чрез ПОС на друг ДПУ с кредитна карта Чрез АТМ на същия ДПУ с дебитна карта (Таксата не се прилага за клиенти на Банка ДСК, които получават превод на пенсия от НОИ по разплащателна сметка при транзакции с основна дебитна карта.) Чрез АТМ на същия ДПУ с кредитна карта Чрез АТМ на друг ДПУ с дебитна карта Чрез АТМ на друг ДПУ с кредитна карта Теглене в брой с дебитна карта на терминално устройство АТМ в чужбина EUR %/ USD % 0.30 лв. EUR 0.15/ USD лв. EUR 0.60/ USD 0.80 Чрез АТМ на друг ДПУ 4.00 лв % Чрез АТМ на OTP Group в чужбина EUR %/ Чрез АТМ на друг ДПУ USD % EUR 1.00/ USD Чрез АТМ на OTP Group в чужбина 1.50 Плащане с дебитна карта Плащане с кредитна карта Справка за баланс по платежна сметка чрез терминално устройство АТМ 6

7 Чрез АТМ на същия ДПУ Чрез АТМ на друг ДПУ в България Чрез АТМ в чужбина Чрез АТМ на същия ДПУ Чрез АТМ на друг ДПУ в България Чрез АТМ в чужбина Овърдрафт и сродни услуги Овърдрафт Разглеждане на искане и одобряване на кредит - за кредити с размер до 250 лева (равностойност във валута) вкл. - за кредити с размер над 250 лева (равностойност във валута) Експресно разглеждане на искане за кредитовърдрафт 0.30 лв лв лв. EUR 0.15/ USD 0.20 EUR 0.15/ USD 0.20 EUR 0.50/ USD % върху одобрения размер на кредита, мин лв./ EUR лв./ EUR Подновяване Промяна на параметри - при предоговаряне само на едно условие лв. - за всяко следващо предоговаряно условие лв. - при предоговаряне само на едно условие EUR за всяко следващо предоговаряно условие EUR

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 2

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 2 Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 23.07.2019 г. Настоящият документ има за цел да Ви информира

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EB2E332DC4EEEAF3ECE5EDF220F120E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E7E020F2E0EAF1E8F2E5202D20D0D120C5EAF1F2F0E0202B>

<4D F736F F D20CFF0E8EB2E332DC4EEEAF3ECE5EDF220F120E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E7E020F2E0EAF1E8F2E5202D20D0D120C5EAF1F2F0E0202B> Документ с информация за таксите Име на доставчика на сметката: Инвестбанк АД Име на сметката: "Разплащателна сметка Екстра+" на физически лица в лева и валута Дата: 31.10.2018 Настоящият документ има

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Разплащателна(картова) сметка Дата: 30.

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Разплащателна(картова) сметка Дата: 30. Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Разплащателна(картова) сметка Дата: 30.10.2018 * Настоящият документ има за цел да Ви информира

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Програма Модула Дата: * Наст

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Програма Модула Дата: * Наст Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Програма Модула Дата: 30.10.2018 * Настоящият документ има за цел да Ви информира относно

Подробно

напред ПРОМЕНИ В ТАКСИ И КОМИСИОНИ за индивидуални клиенти в сила от г. Банкови карти Касови операции Преводи и плащания Спестовни сметки Т

напред ПРОМЕНИ В ТАКСИ И КОМИСИОНИ за индивидуални клиенти в сила от г. Банкови карти Касови операции Преводи и плащания Спестовни сметки Т ПРОМЕНИ В ТАКСИ И КОМИСИОНИ за индивидуални клиенти БАНКОВИ КАРТИ БАНКОВИ КАРТИ МЕСЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ Кредитна карта TheONE 4.90 BGN 2.45 EUR 4.15 BGN 2.08 EUR Кредитна карта TheONE със SMART пакет 3.92 BGN

Подробно

B сила от г.: В раздел I. СМЕТКИ. A. Разплащателни сметки се правят следните промени: I. СМЕТКИ A Разплащателни Сметки ЛЕВА ВАЛУТА Стара Нов

B сила от г.: В раздел I. СМЕТКИ. A. Разплащателни сметки се правят следните промени: I. СМЕТКИ A Разплащателни Сметки ЛЕВА ВАЛУТА Стара Нов B сила от 8.2.209г.: В раздел I. СМЕТКИ. A. Разплащателни сметки се правят следните промени: I. СМЕТКИ A Разплащателни Сметки Откриване: стандартна разплащателна сметка* стандартна разплащателна сметка*

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Промени в тарифата за индивидуални клиенти от 18 септември 2019 г. CHANGES IN TARIFF FOR INDIVIDUAL CLIENTS AS OF SEP 18 th, 2019 Касови операции Cash operations Теглене в брой на каса до 2000 лв. или

Подробно

Ограничени лимити

Ограничени лимити Лимити по карти за физически лица Дебитни карти Debit Mastercard и Visa Electron Visa Electron, Visa Electron, Visa Electron, USD Общ брой Visa Electron, GBP Общ брой брой на АТМ/ПОС 20 1000 20 500 20

Подробно

Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България

Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България Съдържание: I. Разплащателни сметки... 3 Откриване и поддържане на сметки (в лева

Подробно

English text follows: Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви за промени в Тарифата на Юробанк България АД за клиенти Физически лица,в сила от г. В

English text follows: Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви за промени в Тарифата на Юробанк България АД за клиенти Физически лица,в сила от г. В English text follows: Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви за промени в Тарифата на Юробанк България АД за клиенти Физически лица,в сила от 01..201г. В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

Подробно

HELPS MY BUSINESS GROW

HELPS MY BUSINESS GROW HELPS MY BUSINESS GROW mypos Основни акценти НАД 30 ДЪРЖАВИ НАД 60 000 КЛИЕНТИ НАД 1,2 МЛРД ЕВРО ОБРАБОТЕНИ ТРАНСАКЦИИ ЗА ГОДИНА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМАЙТЕ ПЛАЩАНИЯ С ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ ПРЕЗ ВСИЧКИ

Подробно

Т Е Х Н И Ч Е С К И С П Е Ц И Ф И К А Ц И И за възлагане чрез събиране на оферти с обява на общ ествена поръчка на стойност по чл. 20у ал. 3 от ЗОП с

Т Е Х Н И Ч Е С К И С П Е Ц И Ф И К А Ц И И за възлагане чрез събиране на оферти с обява на общ ествена поръчка на стойност по чл. 20у ал. 3 от ЗОП с Т Е Х Н И Ч Е С К И С П Е Ц И Ф И К А Ц И И за възлагане чрез събиране на оферти с обява на общ ествена поръчка на стойност по чл. 20у ал. 3 от ЗОП с предмет: пизбор на банки за предоставяне на комплексно

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Контролът на твоя бизнес е в твоите ръце Вземете кредитна карта Mastercard Business от Райфайзенбанк Защо да ползвате кредитна карта за вашия бизнес? Разполагате със свободни пари, което ви осигурява спокойствие.

Подробно

Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики Плащания с кредитен превод Плащания на з

Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики Плащания с кредитен превод Плащания на з Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики.... Плащания с кредитен превод... 3 3. Плащания на заплати с кредитен превод.... Плащания с директен дебит

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation РАЙФАЙЗЕНБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Водеща банкова група в ЦИЕ Създадена през 1862 г. в Австрия Сега сме: 16 милиона клиента 50 000 служители 2 200 офиса 28 пазара 1 група - - Фокус на групата: Подпомагане развитието

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г. Раздел I Обикновени такси

Подробно

Приложение 2

Приложение 2 Приложение 2 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО НЕРЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

module 1_E-Learning

module 1_E-Learning CYCLES - Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи, напускащи социални услуги от резидентен тип ИП4 Обучителен материал Модул1: Основи на финансовата грамотност

Подробно

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx Заявяване на проектен идентификатор през КАИС Портал kais.cadastre.bg към службите по геодезия, картография и кадастър I. През страница КАРТА се идентифицира имота: 1. Избира се намерения имот, като се

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls - 1 / 6 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ''СВ.ИВАН РИЛСКИ'-СОФИЯ 000670659

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.3.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1.

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. Емисия 2. Дата на емисия 3. Дата на падеж BG 20 400

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно