ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр"

Препис

1 ЕИК: ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0,00 400,00 лв. 0,00 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск (без диагностични процедури 75.1, и 75.35) 1 0,00 800,00 лв. 0,00 3 Оперативни процедури за задържане на бременност. 1 0,00 150,00 лв. 0,00 4_1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гестационна седмица включително. 1 0,00 170,00 лв. 0,00 4_2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 26 гест. седмица на плода 1 0,00 280,00 лв. 0,00 5 Раждане 1 0,00 850,00 лв. 0,00 6 Грижи за здраво новородено дете 1 0,00 264,00 лв. 0,00 7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 1 0,00 960,00 лв. 0,00 9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1 0, ,00 лв. 0, Нерадикално отстраняване на матката 1 0, ,00 лв. 0, Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименование на лечебното заведение) Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи (без процедура *71.71 за деца под 9 годишна възраст) Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената (с изключение на основна процедура с код по МКБ-9КМ *70.79 за деца под 9 годишна възраст) 1 0,00 770,00 лв. 0,00 1 0,00 330,00 лв. 0,00 1 0,00 806,00 лв. 0, Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 1 0,00 460,00 лв. 0, Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 1 0,00 650,00 лв. 0, Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 0, ,00 лв. 0, Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 1 0, ,00 лв. 0,00 Аборт по желание до 12 г.с 1 200,00 лв. 0,00 0,00 Дневен стационар за пациенти приети за диагностика и лечение извън клинична пътека 1 60,00 лв. 0,00 0,00

2 Денонощен стационар за пациенти извън клинична пътека 1 100,00 лв. 0,00 0,00 О А И Л 114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 1 0, ,00 лв. 0, Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 1 0, ,00 лв. 0,00 УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ АПр 11 Консервативно лечение на на бъбречна колика 1 0,00 91,00 лв. 0,00 АПр 12 Бъбречно каменна болест-ексракорпорална литотрипсия 1 0,00 266,00 лв. 0, Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1 0, ,00 лв. 0, Трансуретрална простатектомия 1 0, ,00 лв. 0, Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения. 1 0, ,00 лв. 0, Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 1 0,00 774,00 лв. 0, Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури върху мъжка полова система 1 0,00 600,00 лв. 0, Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури при инконтиненция на урината 1 0,00 612,00 лв. 0, Реконструктивни операции в урологията.(под 18-годишна възраст ) 1 0, ,00 лв. 0, Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 1 0,00 520,00 лв. 0, Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1 0,00 942,00 лв. 0,00 ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ Обреден циркумцизио (сюнет) 1 250,00 лв. 0,00 0,00 ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ АПр 4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 1 0,00 182,00 лв. 0,00 АПр 11 Консервативно лечение на на бъбречна колика 1 0,00 91,00 лв. 0,00 АПр 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 0,00 193,00 лв. 0,00 АПр 34 Ендоскопска диагностика на заболяване засягащи стомашно-чревния тракт 1 0,00 120,00 лв. 0,00 72,1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 1 0,00 600,00 лв. 0,00

3 74,1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1 0,00 920,00 лв. 0, Консервативно лечение на съдова недостатъчност (за лица над 18 г. - само за І80.2 и I82.1) 1 0,00 520,00 лв. 0, Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 0,00 550,00 лв. 0, Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури върху апендикс 1 0,00 650,00 лв. 0, Хирургични интервенции за затваряне на стома 1 0,00 650,00 лв. 0, Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 1 0,00 500,00 лв. 0, Оперативни процедури при хернии 1 0,00 650,00 лв. 0, Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1 0,00 700,00 лв. 0, Конвенционална холецистектомия 1 0, ,00 лв. 0, Лапароскопска холецистектомия 1 0,00 950,00 лв. 0, Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища. 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури върху черен дроб (само по спешност - код *50.61 "Затваряне на разкъсвания на черен дроб") 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност (само по спешност - код Друга ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на панкреас или 1 0, ,00 лв. 0,00 панкреасен поток ) 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност 1 0, ,00 лв. 0,00 191_1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 0, ,00 лв. 0,00

4 Мерна единица Цена, заплащана от: Пациент НЗОК МЗ 191_2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години оперативната дейност с кодове 41.43, 41.5 ( , ) се изпълнява само в условия на спешност при травми за извършване на 1 0, ,00 лв. 0,00 тотална или частична. 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции 1 0, ,00 лв. 0, Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 1 0,00 300,00 лв. 0, Оперативно лечение при остър перитонит 1 0, ,00 лв. 0, Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 0, ,00 лв. 0, Консервативно лечение при остри коремни заболявания (без диагноза К65.0) 1 0,00 750,00 лв. 0, Лечение на тумори на кожа и лигавици злокачествени новообразувания. 1 0,00 550,00 лв. 0, Лечение на тумори на кожа и лигавици доброкачествени новообразувания. 1 0,00 305,00 лв. 0, Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 1 0,00 800,00 лв. 0, Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност 1 0,00 800,00 лв. 0, Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 1 0,00 400,00 лв. 0, Хирургично лечение при травма на главата 1 0, ,00 лв. 0, Спешни състояния в гръдната хирургия (само за лица над 18 г.) 1 0,00 550,00 лв. 0,00 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ За кратък престой на болните в Хирургично отделение извън КП до 12 ч. 30,00 лв. 0,00 0,00 Придружител с осигуряване на легло / за ден 1 50,00 лв. 0,00 0,00 УСЛУГИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА Н З О К Корекция на уши ,00 лв. 0,00 0,00 Корекция на нос ,00 лв. 0,00 0,00 Корекция на бедро /оперативно/ ,00 лв. 0,00 0,00 Липосукция една зона 1 980,00 лв. 0,00 0,00 Уголемяване на бюст ,00 лв. 0,00 0,00 Повдигане на бюст ,00 лв. 0,00 0,00 Намаляване на бюст ,00 лв. 0,00 0,00 Лифтинг на лице ,00 лв. 0,00 0,00 Корекция на клепачи ,00 лв. 0,00 0,00 Фалопластика ,00 лв. 0,00 0,00 Липофилинг 1 490,00 лв. 0,00 0,00 КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА Еднократен кръгов съшивател 1 650,00 лв. 0,00 0,00 Ендоджия (ректум) 1 650,00 лв. 0,00 0,00 Двукомпонентно платно 1 980,00 лв. 0,00 0,00 Пролипропиленово платно 1 200,00 лв. 0,00 0,00

5 Глава за линеен съшивател 1 250,00 лв. 0,00 0,00 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ АПр 8 Оперативни процедури при уши-нос-гърлени болести с малък обем на сложност 1 0,00 250,00 лв. 0, Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 1 0,00 863,00 лв. 0, Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 1 0,00 420,00 лв. 0, Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 1 0,00 300,00 лв. 0, Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 1 0,00 803,00 лв. 0, Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 1 0,00 400,00 лв. 0,00 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ АПр 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 0,00 193,00 лв. 0,00 АПр 23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 1 0,00 256,00 лв. 0,00 АПр 24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 0,00 144,00 лв. 0,00 АПр 26 Амбулаторни хирургични процедури 1 0,00 90,00 лв. 0,00 АПр 30 Напасване на протеза на горен или долен крайник 1 0,00 24,00 лв. 0, Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 0,00 500,00 лв. 0, Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 0,00 700,00 лв. 0, Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции (само за лица над 18 г.) 1 0, ,00 лв. 0, Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани (само за лица над 18 г.) 1 0, ,00 лв. 0, Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми (само кодове на диагнози S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70.) 1 0,00 384,00 лв. 0, Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) оперативно лечение (само кодове на диагнози 04.03; 04.07; 04.2; 04.3; 04.43; 04.44; 04.49; 04.5; 04.6; 04.74; 04.75; и / ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1 0,00 800,00 лв. 0, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ) Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазо-бедрената и колянната става 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 0, ,00 лв. 0,00

6 219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 1 0,00 910,00 лв. 0, Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1 0, ,00 лв. 0, Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 1 0, ,00 лв. 0, Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 0,00 460,00 лв. 0,00 КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЧАСТИЧНО ИЛИ НЕ ЗАПЛАЩА Изкуствена тазобедрена става (Зимер) циментно закрепване-двуполюстни протези ,00 лв ,00 0,00 Изкуствена тазобедрена става (Зимер) без циментно закрепване-двуполюстни протези ,00 лв ,00 0,00 Изкуствена тазобедрена става (ВиЕндДи Сървис-Страйкър) без циментно закрепване -двуполюстна ,00 лв ,00 0,00 Изкуствена тазобедрена става (ВиЕндДи Сървис-Страйкър) циментно закрепване двуполюстна 2 840,00 лв ,00 0,00 Колянна протеза (ЮСС Медика ООД Симбиоз) ,00 лв ,00 0,00 Колянна протеза (ВиЕндДи Сървис-Страйкор) ,00 лв ,00 0,00 Динамичен пирон/плака ,00 лв. 0,00 0,00 Плака за глезен и винтове 1 750,00 лв. 0,00 0,00 Плака за бедро 1 800,00 лв. 0,00 0,00 Кюнчер пирон 1 800,00 лв. 0,00 0,00 Заключващ пирон ,00 лв. 0,00 0,00 Плака права подпорна/кобра и др./ 1 800,00 лв. 0,00 0,00 Винтове за бедрена шийка 1 400,00 лв. 0,00 0,00 Външен фиксатор ,00 лв. 0,00 0,00 Заключваща плака 1 150,00 лв. 0,00 0,00 ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ 40_2 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 1 0,00 780,00 лв. 0,00 41_2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 1 0,00 600,00 лв. 0,00 48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст (след 28 ден) 1 0,00 840,00 лв. 0,00 49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст (след 28 ден) 1 0,00 684,00 лв. 0,00 68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт (лица до 18 г.) 1 0,00 480,00 лв. 0,00 71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво (лица до 18 г.) 1 0,00 480,00 лв. 0,00 84 Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит (лица до 18 г.) 1 0,00 550,00 лв. 0,00 106_2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 1 0,00 660,00 лв. 0, Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 1 0,00 300,00 лв. 0,00 ДОПЪНИТЕЛНИ УСЛУГИ 0,00

7 Настаняване в стая с подобрени битови условия - самостоятелна на ден 40,00 лв. 0,00 0,00 Настаняване в стая с подобрени битови условия - с две легла на ден 20,00 лв. 0,00 0,00 Придружител на дете над 7 години с осигуряване на легло на ден 25,00 лв. 0,00 0,00 КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ 16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 1 0,00 385,00 лв. 0,00 17 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (за лица над 18 г.) 1 0,00 750,00 лв. 0,00 20 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания (за лица над 18 г.; без процедури с кодове: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 1 0, ,00 лв. 0, и ) 25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 1 0,00 900,00 лв. 0,00 26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 1 0, ,00 лв. 0,00 27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 1 0, ,00 лв. 0,00 28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 1 0, ,00 лв. 0,00 29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация (за лица над 18 г.) 1 0,00 572,00 лв. 0,00 30 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация (за лица над 18 г.) 1 0, ,00 лв. 0,00 31 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит (за лица над 18 г.) 1 0, ,00 лв. 0,00 32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда (за лица над 18 г.) 1 0,00 462,00 лв. 0,00 33 Диагностика и лечение ритъмни и проводни нарушения (за лица над 18 г.) 1 0,00 479,00 лв. 0,00 36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (за лица над 18 г.) 1 0,00 770,00 лв. 0,00 37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (за лица над 18 г.) 1 0, ,00 лв. 0,00 ДРУГИ УСЛУГИ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Преглед/ консултация от лекар-специалист 1 50,00 лв. 0,00 0,00 Хирургична или диагностична манипулация 1 45,00 лв. 0,00 0,00 Малки еднодневни оперативни намеси с включено хистологично изследване: - на тяло 1 80,00 лв. 0,00 0,00 - на лице 1 120,00 лв. 0,00 0,00 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Заверка на медицинско удостоверение за отпуск по бащинство 1 2,00 лв. 0,00 0,00 Издаване на дубликат на епикриза 1 5,00 лв. 0,00 0,00 Пълно копие на история на заболяването /от архив/ 1 20,00 лв. 0,00 0,00

8 Копие на диск от проведено рентгеново изследване 1 15,00 лв. 0,00 0,00 Издаване на медицинско удостоверие 1 3,00 лв. 0,00 0,00 Копие на документ /едностранно/ 1 0,10 лв. 0,00 0,00 Копие на документ /двустранно/ 1 0,20 лв. 0,00 0,00 Ползване под наем на мултимедия /на ден/ 1 50,00 лв. 0,00 0,00 Ползване под наем на конферентна зала "Цвета" /на час/ 1 120,00 лв. 0,00 0,00 МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ На територията на град Пазарджик 1.Санитарна линейка - до 1 час 1 25,00 лв. 0,00 0,00 до 2 часа 1 35,00 лв. 0,00 0,00 до 3 часа 1 45,00 лв. 0,00 0,00 до 4 часа 1 55,00 лв. 0,00 0,00 от 5 до 8 часа 1 65,00 лв. 0,00 0,00 над 8 часа - за всеки започнат час 1 15,00 лв. 0,00 0,00 2.Екип лекар със санитарна линейка до 1 час 1 35,00 лв. 0,00 0,00 до 2 часа 1 50,00 лв. 0,00 0,00 до 3 часа 1 75,00 лв. 0,00 0,00 до 4 часа 1 90,00 лв. 0,00 0,00 от 5 до 8 часа 1 125,00 лв. 0,00 0,00 над 8 часа - за всеки започнат час 1 25,00 лв. 0,00 0,00 На територията извън град Пазарджик 1. Санитарна линейка до 1 час - 25 лв лв./км. в двете посоки 1 до 2 часа - 35 лв лв./ км. в двете посоки 1 до 3 часа - 45 лв лв./ км. в двете посоки 1 до 4 часа - 55 лв лв. /км. в двете посоки 1 от 5 до 8 часа - 65 лв лв./км в двете посоки 1 над 8 часа - за всеки започнат час по 10 лв лв/км. в двете посоки 1 2. Екип лекар със санитарна линейка до 1 час - 35 лв лв./км. в двете посоки 1 до 2 часа - 50 лв лв./км. в двете посоки 1 до 3 часа - 75 лв лв./км.в двете посоки 1 до 4 часа - 90 лв лв./км.в двете посоки 1 от 5 до 8 часа лв лв./км. в двете посоки 1

9 Мерна единица над 8 часа - за всеки започнат час по 25 лв лв./км.в двете посоки 1 Транспорт със санитарна линейка 0.85 лв./км. в двете посоки 1 престой - над 1 час - по 15 лв. за всеки започнат час 1 Цена, заплащана от: Пациент НЗОК МЗ СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА КОНТЕЙНЕРИ И ПАКЕТИ 1.Контейнер Малък 1 6,00 лв. 0,00 0,00 Среден 1 12,00 лв. 0,00 0,00 Голям 1 24,00 лв. 0,00 0,00 2. Пакети с фолио 0,00 от 10/15 до 10/30 1 3,00 лв. 0,00 0,00 от 15/15 до 15/30 1 3,50 лв. 0,00 0,00 от 20/15 до 20/50 1 4,80 лв. 0,00 0,00 от 25/15 до 25/60 1 6,80 лв. 0,00 0,00 30/50 1 8,10 лв. 0,00 0,00 над 30/ ,00 лв. 0,00 0,00

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименова

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ АД (наименова ЕИК: 112052721 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименование на лечебното заведение) В СИЛА ОТ 01 СЕПТЕМВРИ

Подробно

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на 001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 32 948 400 002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 6 917 800 003 Оперативни процедури

Подробно

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ Софиямед за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани по закона за ЗЗО 2. Чужденци - граждани на ЕС, които

Подробно

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ Софиямед за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани по закона за ЗЗО 2. Чужденци - граждани на ЕС, които

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР БУРГАС ЕООД Бургас Управител: 056/86-64-02 бул. Демокрация 86 056/85-98-02 факс: 056/85-98-30 З А П О В Е Д 47/04.02.2019 г. На основание чл.2, ал 3, и във връзка с чл.3,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ 1 Ставна ехография 50,00 2 Ставна пункция 50,00 3 Ставна

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от 21.02.2019 г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРИЖИ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС

Подробно

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН ДКЦ Св. Георги Победоносец - гр. Бургас Ехографията в ежедневната доболнична помощ Д-р Горица Жечева Специалист по образна диагностика Лаборатория за образна диагностика ЕХОГРАФИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо Приложение 11 към т., подточка 1 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура БЛАСТ ИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градовет е % Население В селата % Под трудоспособна възраст % В трудоспособна

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2 ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ НА СБР- НК ЕАД / ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ / Пакет ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ / минимален престой 30 дни / филиал МОМИН ПРОХОД - І-А* категория стая / с 2 легла / 35 лв. - І-ва категория стая

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

Microsoft Word - Hirurgiq

Microsoft Word - Hirurgiq І. Общи положения. Наименование на специалността Хирургия. Продължителност на обучението - години. Изисквано базово образование за допускане за обучение по специалност Хирургия завършено висше образование

Подробно

Microsoft Word - заповед - ценоразпис 2019_3

Microsoft Word - заповед - ценоразпис 2019_3 З А П О В Е Д РД-10-143 / 27.03.2017г. Изменена със Заповед РД-10-317/27.07.2017г., изменена със Заповед РД-10-459/03.10.2017г., изменена със Заповед РД-10-538/20.11.2017г., изменена със Заповед РД-08-100/06.03.2018г.,

Подробно

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души население Област Общини Население Мъже % Жени % В градовете

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

Лечебни заведения в област Монтана

Лечебни заведения в област Монтана ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стамен Илиев АД, гр.монтана Адрес:гр. Монтана, ул. Сирма войвода" 2 Централа096/306 881,882,883,884,885; Изп. директор:д-р

Подробно

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ; m

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ;  m МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / 60 60 25;094/60 21 31; e-mail:mbal_vidin@abv.bg Административни услуги предоставяни

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

My present PE ESC 2014 copy.key

My present PE ESC 2014 copy.key БТЕ Какво ново в диагностиката и лечението? Явор Иванов Медицински Университет Плевен Нови аспекти 2014 Рискови фактори Правила за предикция D-dimer - гранични стойности според възрастта Субсегментна

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 2 Рубрика по МКБ-10 Код МКБ-10 Заболявания Диспансеризира щ лекар Обща продължителност на наблюдението Медицински дейности

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

Радиотермоаблация

Радиотермоаблация Какво представлява радиотермоаблацията? та (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори първичен рак или чернодробни метастази, който се прилага в случаите, в които туморите не могат да бъдат отстранени

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ДЕЙНОСТИ НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕДИАТРИЯ ПО ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПО ПРОГРАМА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" И НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА

Подробно

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн I. Общи положения и постулати 1. Общи положения Диагностиката

Подробно

untitled

untitled ШАРКА ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ Sheep & Goat pox Шарката по овцете и козите е силно контагиозно вирусно заболяване, характеризиращо се с треска, генерализиран изрив от папули по кожата и кутанните мукози, мултифокални

Подробно

Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на

Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на бременност и акушерското поведение (време и начин

Подробно

Slide 1

Slide 1 Regio axilaris Лекция Клинична анатомия Лектор: Доц. д-р И. Новаков Разполага се между: гръдния кош, раменния пояс и горната част на свободния горен крайник Regio axilaris Кухина на regio axillaris Fossa

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

Гайдлайн за хирургично лечение на епителен рак на яйчника Изработено от работна група на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ (БАОГ) Тези препорък

Гайдлайн за хирургично лечение на епителен рак на яйчника Изработено от работна група на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ (БАОГ) Тези препорък Гайдлайн за хирургично лечение на епителен рак на яйчника Изработено от работна група на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ (БАОГ) Тези препоръки бяха изработени като най-добрата практика, основана

Подробно