Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Размер: px
Започни от страница:

Download "Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във"

Препис

1

2

3

4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Пороминово, ЕКАТТЕ 57830, община Кочериново, област Кюстендил. Ползвател Маси в Имот с регистрирано правно основание Площ дка Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ Площ дка Дължим о рентно плащане в лв. Собственик "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД ДИМИТЪР САВЕВ ПАДАРЕВ и др. "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД МАРИЯ КОСТАДИНОВА КРЪСТИНСКА "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД СОТИР НИКОЛОВ ТУЩОВ "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД ДОБРИН ДИМИТРОВ КОСТОВ "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД КОСТАДИН И БОРИС ИВАНОВИ КОСТОВИ "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД ДИМИТЪР ВАСЕВ ВЕТИН "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД СТЕФАН ДИМИТРОВ ГАНОВ "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИЛЕВ "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД ВАСИЛ ИВАНОВ МАСКРЪЧКИ "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД ИВАН ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД СТОЯН ХРИСТОВ ПОПЕВ "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД МЕТОДИ ЦОНЕВ КОТЕВ "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД СТОИМЕН КОТЕВ ВАНЕВ "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА КОВАЧКА "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД ДИМИТЪР САВЕВ ПАДАРЕВ и др. "ЕЛЕКТРИК ГАРАНТ -Д.Д." ЕООД ДИМИТЪР САВЕВ ПАДАРЕВ и др. ОБЩО за ползвателя (дка) "ИВИАН КОНСУЛТ"ЕООД СПАС БОРИСОВ ХРИСТОВ "ИВИАН КОНСУЛТ"ЕООД ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ КОСТОВ и др. "ИВИАН КОНСУЛТ"ЕООД ГЕОРГИ АЛ ПОПЕВ "ИВИАН КОНСУЛТ"ЕООД ИВАН ВАСЕВ СТОЯНОВ "ИВИАН КОНСУЛТ"ЕООД МИРЧО СОТИРОВ ТЕКЕРСКИ "ИВИАН КОНСУЛТ"ЕООД ВЛАДИМИР ИВАНОВ РАЗПОПОВ "ИВИАН КОНСУЛТ"ЕООД БОРИС ДИМИТРОВ НАСЕВ "ИВИАН КОНСУЛТ"ЕООД АНА КОСТАДИНОВА ГАВРИЛОВА ОБЩО за ползвателя (дка) "КС ЕКОФУДС"ООД ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАСЕВ и др. "КС ЕКОФУДС"ООД СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРСКИ ОБЩО за ползвателя (дка) АНИ НИКОЛАЕВА ТЕМЕНУЖКА НИКОЛОВА ЛАЗОВА АНИ НИКОЛАЕВА МИРЧО НИКОЛОВ ПОПЕВ АНИ НИКОЛАЕВА НАТА ЦОНЕВА МАСТАЧКА АНИ НИКОЛАЕВА СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА и др. АНИ НИКОЛАЕВА МИРЧО НИКОЛОВ ПОПЕВ

5 АНИ НИКОЛАЕВА ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ АНИ НИКОЛАЕВА ПАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА АНИ НИКОЛАЕВА СТОИМЕН КОТЕВ ВАНЕВ АНИ НИКОЛАЕВА СТАНИМИР СП ТОШЕВ АНИ НИКОЛАЕВА АНГЕЛ НИКОЛОВ ПОПЕВ АНИ НИКОЛАЕВА АЛЕКСО СТОИЛКОВ ДИМОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ КРИВАЧКИ ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ ДИМИТЪР ХР КРИВАЧКИ ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ ВАСИЛ НИКОЛОВ ВЕТИН ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" ДИМИТЪР СТОЙЧОВ ГЮРГИН ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СМОЧЕВСКИ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" ЯНКО ХРИСТОВ НИКОЛОВ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" АНАНИ НИКОЛОВ СЛАТИНСКИ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" СТОИМЕН КОТЕВ ВАНЕВ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" РАЙНА СТОЯНОВА КАЛАЙДЖИЕВА ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" ВАСИЛ СТОЯНОВ СМОЧЕВСКИ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" КОСТАДИН И БОРИС ИВАНОВИ КОСТОВИ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" НИКОЛА ИВАНОВ ВАСЕВ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" КОСТАДИН ХРИСТОВ КОПОЙСКИ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" НИКОЛА ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" СПАСУНА ТОДОРОВА АНДОНОВА и др. ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЕЛВИНСКИ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" МЕТОДИ ДИМ КОСТОВ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" СОФИКА КОЧОВА ДЕЛВИНСКА ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" ВАСИЛ ДИМИТРОВ КОСТОВ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" СТЕФКА НИКОЛОВА ДЕЛВИНСКА ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" ДОБРИНА НИКОЛОВА ЛЮПЕВА ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" КИРИЛ ПЕТРОВ КАРАБЕЛЬОВ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" ИВАН НИКОЛОВ ПОПЕВ ЕТ "АНТОН БАЛАБАНОВ" МЕТОДИ ЦОНЕВ ШИЛИГАРСКИ ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ"ЛЮБОСЛАВ КОЮНДЖИЙСКИ ДИМИТЪР ПАНЧОВ ВЕТИН ВЕНИ" ЕТ"ЛЮБОСЛАВ КОЮНДЖИЙСКИ- ВЕНИ" ВАСИЛ НИКОЛОВ ВЕТИН ОБЩО за ползвателя (дка) ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НАДЕЖДА МЕТ ПОПЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НАТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ БОРИСОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАС ТОШЕВ МИТОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ДИМИТРОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ВАНЕВ

6 ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НАТА ЦОНЕВА МАСТАЧКА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СТОИМЕНОВ МАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТОПАЛСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ ЦОНЕВ ШИЛИГАРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАЛЕРИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АТАНАС ТОДОРОВ ЯНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НАДЕЖДА МЕТ ПОПЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НАДЕЖДА ИВАНОВА ЗЛАТКОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТЕФАН ДИМИТРОВ ГАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СПАСОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АТАНАС ТОДОРОВ ЯНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ВАСЕВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА КОТЕВ КАЛИНКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ НИКОЛОВ МАСКРЪЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СТОЯНОВ БАТКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ СТОИМЕНОВ МАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАСУНА МЕТОДИЕВА КАРАБЕЛЬОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАСУНА МЕТОДИЕВА КАРАБЕЛЬОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ БОРИСОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ХРИСТОВ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ АЛ ТАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ ХРИСТОВ БОЛЬОВСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАСКРЪЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ТОДОР МИТЕВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НАТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОИМЕН КОТЕВ ВАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ХРИСТО АНГЕЛОВ СТАМБОЛИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАС ТОШЕВ МИТОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ КРУМОВ ШАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР МИХАЛКОВ НИКОЛОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИРЧО СОТИРОВ ТЕКЕРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ХРИСТО АНДОНОВ МАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КОСТАДИН И КРЪСТАНА ДИМИРЛИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АНГЕЛ НИКОЛОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ БОГДАН КОТЕВ ВАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ДИМИТРОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ ДИМИТРОВ МАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВЛАДИМИР МИТЕВ ТЕРЗИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАСУНА МЕТОДИЕВА КАРАБЕЛЬОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТАНИМИР СП ТОШЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН НИКОЛОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ КРУМОВ ШАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АСЕН ТОДОРОВ ЯНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ АЛ ПОПЕВ

7 ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АНА ХРИСТОВА ПЕЦОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КОСТАДИН ИВАНОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ТОДОР МИТЕВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ БОШНАЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ АЛ ТАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АСЕН ВЛАДИМИРОВ ТОПАЛСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СОТИР НИКОЛОВ ТУЩОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ НАСЕВ КОЛЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ХРИСТО АНГЕЛОВ ИЛЬОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ СОТИРОВ ИЛИЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ ЦОНЕВ КОТЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТЕФАН ДИМИТРОВ ГАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ БОРИСОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР КОСТОВ ЯНИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ СТОИМЕНОВ МАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ КОСТОВ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ТЕНА НИКОЛОВА ШАРКОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ИВАНОВ ТЕКЕРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СТОЯНОВ БАТКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АНДОН БОРИСОВ СТОИМЕНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ТОДОР ВАСЕВ ВАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ НИКОЛОВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ВАСЕВ ВАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИХАЛ ПЕТРОВ КАРАБЕЛЬОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ШИШМАН АЛЕКСАНДРОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДОБРИНА КИРИЛОВА СТОИМЕНОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ АНДОНОВ ЧИМЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЙЧО ХРИСТОВ КРЪСТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТОПАЛСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР КОСТОВ ЯНИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА КОТЕВ ЗЛАТКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ ДИМ КОСТОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ НИКОЛОВ КОСТОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТЕФАН ДИМИТРОВ ГАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СИМЕОН АНДОНОВ МАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАСУНА МЕТОДИЕВА КАРАБЕЛЬОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛКА ДРАГОМИРОВА КРЪСТЕВА и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ПЕНА ДИМИТРОВА ТОПАЛСКА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЮРГЕНА ПЕТРОВА ТОПАЛСКА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ВАСИЛЕВ МАСКРЪЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ СОТИРОВ ИЛИЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ Ф СЛАТИНСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЙКА БОРИСОВА ЦОНЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ РУМЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ ИВАНОВ МАСКРЪЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОИМЕН ИВАНОВ ЕФТИМОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ ИВАНОВ ЕФТИМОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ БОРИСЛАВ КРУМОВ ВАСЕВ

8 ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КРУМ ВАСЕВ ЯНИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ БОРИС ИЛИЕВ МАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КРУМ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ЕФТИМОВ ПЕШЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ХРИСТОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ БОРИС НИКОЛОВ МАСКРЪЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ВАСЕВ МАСКРЪЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ БОШНАЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЮРГЕНА АНДОНОВА ТОПАЛСКА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ БОШНАЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН НИКОЛОВ ВЕТИН и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ ВАСЕВ МАРИЙН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АСЕН ТОДОРОВ ЯНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ БОГДАН КОТЕВ ВАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАС ТОШЕВ МИТОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДЕСПОД НИКОЛОВ БАЧЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИРЧО НИКОЛОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ ДИМИТРОВ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЛЮБА ТОДОРОВА ЗАШЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАС БОРИСОВ ХРИСТОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЙОРДАН ТОДОРОВ ЯНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СТОИМЕНОВ МАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЛКОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ВАСЕВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ НИКОЛОВ КОСТОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИХАЛ ПЕТРОВ КАРАБЕЛЬОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ПАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ ЦОНЕВ ШИЛИГАРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ ЦОНЕВ КОТЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КРУМ НАСЕВ КОЛЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАСУНА МЕТОДИЕВА КАРАБЕЛЬОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ЦОНЕВ ШИЛИГАРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЕЛЕНА СТОИЛОВА КАЛИНКОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВЛАДИМИР МИТЕВ ТЕРЗИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ХРИСТОВ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЙОРДАН МИХАЛКОВ КАРАБЕЛЬОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ БОРИС НАСЕВ КОЛЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ЕФТИМОВ ПЕШЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СТОЯНОВ БАТКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОИМЕН ИВАНОВ ЕФТИМОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СТОИМЕНОВ МАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАСУНА ТОДОРОВА АНДОНОВА и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ХРИСТОВ БАРАКОВСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИЛЧО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ

9 ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН КОТЕВ ЗЛАТКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ БОРИСОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ХРИСТОВ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СТОЯНОВ БАТКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА КОТЕВ ЗЛАТКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ХРИСТОВ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТОПАЛСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АНА ХРИСТОВА ПЕЦОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АЛЕКСО СТОИЛКОВ ДИМОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТЕФАН ДИМИТРОВ ГАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ БОРИСОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ХРИСТОВ БАРАКОВСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ РУМЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КОСТАДИН ЧИМЕВ СПАСОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР МИХАЛКОВ КАЛАДЖИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИЛАН ИЛИЕВ КУЙКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН КОСТАДИНОВ ЧИМЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АННА МЕТОДИЕВА БАНЧЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН КОСТАДИНОВ ЧИМЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ ВАСЕВ ШАЛЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЙКО ХРИСТОВ ЯНИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЛЮБА ТОДОРОВА ЗАШЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СЕВДА СПАСОВА ТОШЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ВАСЕВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА КОТЕВ КАЛИНКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ БОРИСОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЙКО ХРИСТОВ ЯНИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КРУМ НАСЕВ КОЛЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КОСТАДИН НИКОЛОВ ПАВЛОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АННА МЕТОДИЕВА БАНЧЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СИМЕОН СТОЙКОВ ХРИСТОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЙКО ХРИСТОВ ЯНИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ БОРИСОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЛЮБА ТОДОРОВА ЗАШЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СИМЕОН АНДОНОВ МАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МАРОЛЕВСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ХРИСТОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ АЛ ТАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИЛАН ИЛИЕВ КУЙКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОШЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СИМЕОН СТОЙКОВ ХРИСТОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АЛЕКСАНДЪР К ТАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МАРИЦА ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ХРИСТО АНГЕЛОВ СТАМБОЛИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЦЪРКВАТА "СВ. НИКОЛАЙ" ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИХАЛ ПЕТРОВ КАРАБЕЛЬОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ

10 ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ К КАЛИНКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АСЕН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КРУМ ДАВИДКОВ ШАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ ИВАНОВ МАСКРЪЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ БОРИС НИКОЛОВ МАСКРЪЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ АЛ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ РОСЕН ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ АЛ ТАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ХРИСТОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НАТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ НИКОЛОВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЙОРДАН ТОДОРОВ ЯНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТЕФАН ДИМИТРОВ ГАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НАТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АСЕН СТ ДИМОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АНГЕЛ НИКОЛОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ НИКОЛОВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИРЧО НИКОЛОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОИМЕН ХРИСТОВ СТОИЧКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ФЕРДИНАНД Н СЛАТИНСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИСТАЛИЯНА ИВАНОВА КАЛАЙДЖИЙСКА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВЛАДИМИР МИТЕВ ТЕРЗИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН МИХАЛКОВ КАРАДЖОВ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИЛИЯ ЦОНЕВ МАРУЛЕВСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ДИМИТРОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОИМЕН ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЦОНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ СТАНИШЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ СТАНИШЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ СТ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВЛАДИМИР МИТЕВ ТЕРЗИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СТОИЧКОВ ШАЛЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА КОТЕВ КАЛИНКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИРЧО СОТИРОВ ТЕКЕРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ИВАНОВ ВАСЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КОСТАДИН ИВАНОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СИМЕОН АНДОНОВ МАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ПАУНА ИВАНОВА ТОДЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ СТАНИШЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ РОСЕН ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТЕФАН ДИМИТРОВ ГАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ТОДОР МИТЕВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ХРИСТО КОТЕВ ЗЛАТКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА КОТЕВ ЗЛАТКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДАФИНА ИВАНОВА АВРАМОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ НИКОЛОВ КРЪСТЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА

11 ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИСТАЛИЯНА ИВАНОВА КАЛАЙДЖИЙСКА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ НИКОЛОВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЙОРДАН ЯНКОВ ДИМИТРОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ НИКОЛОВ МАСКРЪЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЙОРДАН СОТИРОВ ГОШЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЧАВДАРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН НИКОЛОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ БАРАКОВСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ФЕРДИНАНД Н СЛАТИНСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН МИХАЛКОВ КАРАДЖОВ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СЕВДА СПАСОВА ТОШЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ ВАСЕВ МАРИЙН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ КОТЕВ МАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЕЛЕНА СТОИЛОВА КАЛИНКОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ХРИСТО АНГЕЛОВ СТАМБОЛИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕНКА МИХАЙЛОВА МИХАЛКОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ ЦОНЕВ КОТЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ПАУНА ИВАНОВА ТОДЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ТОДОР ВАСЕВ ВАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ХРИСТОВ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ ДИМИТРОВ МАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИРЧО СОТИРОВ ТЕКЕРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ТОПАЛСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЙОРДАН ПЕТРОВ НАСЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИЛАН ИЛИЕВ КУЙКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ К КАЛИНКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ЙОРДАН СОТИРОВ ГОШЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ КОСТОВ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА СТОИМЕНОВ АНГЕЛОВ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СОТИР НИКОЛОВ ТУЩОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ БОРИС НАСЕВ КОЛЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА КРЪСТЕВ ТОПАЛСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЮРГЕНА СЛАВЧОВА ДИМИТРОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ПЪРВОЛЕТА ИЛИЕВА БЛАЖИЕВА и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АЛЕКСО СТОИЛКОВ ДИМОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СТОИЧКОВ ШАЛЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ИВАНОВ ВАСЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ СТ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВЛАДИМИР МИТЕВ ТЕРЗИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СИМЕОН АНДОНОВ МАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КОСТАДИН ИВАНОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА КОТЕВ КАЛИНКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ПАУНА ИВАНОВА ТОДЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СИМЕОН АНДОНОВ МАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ТОПАЛСКИ

12 ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН ХРИСТОВ БАРАКОВСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ХР КРИВАЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЕЛВИНСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОИМЕН КОТЕВ ВАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ ВАСЕВ ШАЛЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МАРИЦА ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАЙМАКАНСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР САВЕВ ПАДАРЕВ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ТОШЕВ АНДОНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ РАЙНА НИКОЛОВА ГОРОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ХРИСТОВ КРИВАЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН КОТЕВ ЗЛАТКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СТОЯНОВ БАТКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ВАСЕВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИЛАН ИЛИЕВ КУЙКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЧАВДАРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ БОРИСОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ХРИСТОВ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ СТ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МАРИКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ВАСЕВ МАСКРЪЧКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАРКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИЛАН ИЛИЕВ КУЙКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ХРИСТО АНГЕЛОВ ИЛЬОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СЕРГЕЙ СТОЯНОВ ТОДОРОВ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛЧЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ТОПАЛСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАСУНА КОСТАДИНОВА ДЕЛВИНСКА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АНА КРЪСТЕВА ТОПАЛСКА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КОСТАДИН И БОРИС ИВАНОВИ КОСТОВИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА СОТИРОВ ТУЩОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТАМЕН СОТИРОВ ТУЩОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ СТ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИЛЧО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СТОИМЕНОВ МАНОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВЛАДИМИР ВАСЕВ ШАЛЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КРУМ ВАСЕВ ЯНИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СПАС ХРИСТОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДЕСПОД НИКОЛОВ БАЧЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАЙМАКАНСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАЙМАКАНСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛА ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИЛИЯ ИВАНОВ ТЕКЕРСКИ

13 ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МИРЧО НИКОЛОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ РУМЕН ИВАНОВ ТОПАЛСКИ и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ РУМЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ИВАНОВ ТЕКЕРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КИРИЛ ПЕТРОВ КАРАБЕЛЬОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КАТЕРИНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА и др. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТЕФАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ- ТАТАРСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МАРОЛЕВСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ИВАН СПАСОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ КРУМ НАСЕВ КОЛЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЕЛВИНСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АНКА КОТЕВА ВУЧКОВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕТИН ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВ РАЗПОПОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МАРОЛЕВСКИ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДОБРИНА НИКОЛОВА ЛЮПЕВА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ГЮРГЕНА АНДОНОВА ТОПАЛСКА ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР МИХАЛКОВ МУРДЖОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ СТОЯН ХРИСТОВ ПОПЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ МЕТОДИ АЛ ТАНЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕСПОДОВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТОДЕВ ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МАРОЛЕВСКИ ОБЩО за ползвателя (дка) КИБОР 2013 ЕООД СТОЯН ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ КИБОР 2013 ЕООД НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ВАНЕВ КИБОР 2013 ЕООД СТАНИМИР СП ТОШЕВ КИБОР 2013 ЕООД ПАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА КИБОР 2013 ЕООД ЙОРДАН СОТИРОВ ГОШЕВ КИБОР 2013 ЕООД ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ КИБОР 2013 ЕООД МЕТОДИ АЛ ТАНЕВ ОБЩО за ползвателя (дка) КИРИЛ МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЕТИН КИРИЛ МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ ДИМИТЪР ИВАНОВ ФИЛИПОВ КИРИЛ МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА ДЖОРОВА КИРИЛ МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАН - СТОИМЕНОВ КИРИЛ МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ АНДОН БОРИСОВ СТОИМЕНОВ КИРИЛ МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ТЕРЗИЙСКА ОБЩО за ползвателя (дка) КРАСИМИР МЕТОДИЕВ ВАСЕВ АНА КОСТАДИНОВА ГАВРИЛОВА КРАСИМИР МЕТОДИЕВ ВАСЕВ ЙОРДАН ЯНКОВ ДИМИТРОВ КРАСИМИР МЕТОДИЕВ ВАСЕВ СТОИМЕН КОТЕВ ВАНЕВ КРАСИМИР МЕТОДИЕВ ВАСЕВ СПАСУНА СОТИРОВА КРАСИМИР МЕТОДИЕВ ВАСЕВ ВАСИЛ ВАСЕВ МАРИЙН ОБЩО за ползвателя (дка) СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИВАН КРУМОВ ШАРКОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИВАН НИКОЛОВ ПОПЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ СТОЯН ИВАНОВ ТЕКЕРСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ САНДА ИВАНОВА ЛАЗОВА

14 СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ КИРИЛ СТОЯНОВ ТЕКЕРСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНЧЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПОПЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ДИМИТЪР НИКОЛОВ БОШНАЧКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ДИМИТЪР НИКОЛОВ БОШНАЧКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ СТОЯН ДИМИТРОВ ТОШЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ФЕРДИНАНД Н СЛАТИНСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ТЕРЗИЙСКА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ДОБРИНА НИКОЛОВА ЛЮПЕВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИВАН СТОИЧКОВ ШАЛЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ТОПАЛСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ СТОЯН ДИМИТРОВ ТОШЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ДОНКА НИКОЛОВА КРИВАЧКА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИВАН ЦОНЕВ ШИЛИГАРСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ АТАНАС ИВАНОВ ФИЛИПОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ СИМЕОН МИТЕВ ТЕРЗИЙСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЕЛЕНА ФИЛИПОВА ТАТАРСКА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕСПОДОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ДИМИТЪР ХР КРИВАЧКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЕЛЕНА СТОИЛОВА КАЛИНКОВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ КАТА МИХАЙЛОВА МУШИКОВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ КИРИЛ ТОДОРОВ СТОЯНОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ МИРЧО СОТИРОВ ТЕКЕРСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЙОРДАН ПЕТРОВ НАСЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ НИКОЛА КОТЕВ КАЛИНКОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЕЛЕНА СТОИЛОВА КАЛИНКОВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ТОДОР МИТЕВ ТАТАРСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ДИМИТЪР СОТИРОВ ЧОНЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЙОРДАНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ДИМИТЪР ХРИСТОВ КАМБЕРОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ "КИБОР 2013"ЕООД СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИСТАЛЯН И КАТЕРИНА КАЙРОВИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЙОРДАН ПЕТРОВ НАСЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА СТОЕВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЙОРДАНКА СТОЯНОВА КОТЕВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ КИРИЛ ТОДОРОВ СТОЯНОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ СОТИР НИКОЛОВ ТУЩОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ТАСКО СТОИЧКОВ СТОИЛКОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ФЕРДИНАНД Н СЛАТИНСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ СПАСУНА СОТИРОВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НАЛБАНТОВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ВИКТОР АСЕНОВ ЧОНЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЙОРДАН ПЕТРОВ ЧЕРНОГОРСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИСТАЛЯН И КАТЕРИНА КАЙРОВИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КОНЯРСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ДЕСПОДОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ТОДОР МИТЕВ ДЕСПОДОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ НИКОЛА КОТЕВ КАЛИНКОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА КАЛАЙДЖИЙСКА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИСПИРИДОН ВАСИЛЕВ БЕЖАНСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ГЕОРГИ СТОЙНЕВ АТАНАСОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ГЕОРГИ СТОЙНЕВ АТАНАСОВ

15 СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ СТОЯН ХРИСТОВ ТОДЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ МЕТОДИ СТОИМЕНОВ МАНОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ НИКОЛА СТОИЛКОВ ТОДЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИВАН ГЕОРГИЕВ КИТАНОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ НАТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИВАН СТОЯНОВ КРИВАЧКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИВАН СТОЯНОВ КРИВАЧКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИВАН СТОИМЕНОВ МАНОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ВАСИЛ СТОЯНОВ ВРЕТЕНАРСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ РАЙНА НИКОЛОВА ГОРОВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ГЕОРГИ СТОЯНОВ ШАЛЕВ и др. СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИВАН СТОИМЕНОВ МАНОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИВАН ЕФТИМОВ ПЕШЕВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ КИРИЛ ИВАНОВ ЕФТИМОВ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ИВАН НИКОЛОВ ВЕТИН СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕТИН СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ВАСИЛ НИКОЛОВ ВЕТИН СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ЕЛЕНКА ИВАНОВА БИЦОВА СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТОПАЛСКИ СПАС НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ ХРИСТО АНГЕЛОВ СТАМБОЛИЙСКИ ОБЩО за ползвателя (дка) ИВАН НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАТАРСКИ ИВАН МЕТОДИЕВ ПОПОВ ТОДОР МИТЕВ ДЕСПОДОВ ЕЛЕНКА ИВАНОВА БИЦОВА КРУМ НАСЕВ КОЛЕВ ИВАН НИКОЛОВ ПОПЕВ НАТА ЦОНЕВА МАСТАЧКА МЕТОДИ ЦОНЕВ ШИЛИГАРСКИ ИВАН ЦОНЕВ ШИЛИГАРСКИ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЧАВДАРСКИ ШИШМАН АЛЕКСАНДРОВ ДЕСПОДОВ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТОПАЛСКИ КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ДЕСПОДОВ КИРИЛ СТ ТОДЕВ ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПОПЕВ ФЕРДИНАНД Н СЛАТИНСКИ ИВАН ХРИСТОВ БАРАКОВСКИ

16 КИРИЛ СТ ТОДЕВ КОСТАДИН НИКОЛОВ ПАВЛОВ СТОЙКО ХРИСТОВ ЯНИН ЙОРДАН СОТИРОВ ГОШЕВ ИВАН КОСТАДИНОВ ЧИМЕВ МЕТОДИ АЛ ТАНЕВ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАСКРЪЧКИ СОФИКА КОЧОВА ДЕЛВИНСКА КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ДЕСПОДОВ ГЕОРГИ АЛ ПОПЕВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПОПЕВ КОСТАДИН ХРИСТОВ КОПОЙСКИ МИЛЧО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ АНА ХРИСТОВА ПЕЦОВА ИВАН ДИМИТРОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ МИРЧО НИКОЛОВ ПОПЕВ МАРИЦА ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА ЙОРДАН ТОДОРОВ ЯНЕВ ХРИСТО КОТЕВ ЗЛАТКОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ АСПАРУХОВ БОЗОВАЙСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СПАС ХРИСТОВ ДЕСПОДОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЗЕНКОВ и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТОИМЕН ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ СТОЯНОВ ШАЛЕВ и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ БОРИС СТОИЧКОВ ШАЛЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ ВАСЕВ ЯНИН ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ АСЕН ВЛАДИМИРОВ ТОПАЛСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ НИКОЛА ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДЕНКА ГЕОРГИЕВА БУЧИНСКА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СИМЕОН АНДОНОВ МАРКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИЛИЯ ТОМОВ САПУНДЖИЙСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН ГЕОРГИЕВ КИТАНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ВЛАДИМИР ИВАНОВ РАЗПОПОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ВАНЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТОЯН ИВАНОВ ТЕКЕРСКИ

17 ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДИМИТЪР СТРАХИЛОВ ВАНЕВ и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДИМИТЪР ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН ЦОНЕВ ШИЛИГАРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ НИКОЛА ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СПАС ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ХРИСТО КОСТАДИНОВ ВЕЗЕНКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТОИМЕН ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН МИЛЧЕВ СТОИМЕНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ СТОЯНОВ ШАЛЕВ и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ БОРИС СТОИЧКОВ ШАЛЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТАНИМИР СП ТОШЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ КРУМОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СОФИКА КОЧОВА ДЕЛВИНСКА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ БОРИС НАСЕВ КОЛЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ ПЕТРОВ КАРАБЕЛЬОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КОСТАДИН НИКОЛОВ ПАВЛОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ БОРИСЛАВ КРУМОВ ВАСЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЧАВДАРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ БОЗОВАЙСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ВАСЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ НИКОЛА ЙОВИЧКОВ ТОПЧИЙСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ САНДА ИВАНОВА ЛАЗОВА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА ДЖОРОВА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ СТ ТОДЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА КОВАЧКА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КРУМ НАСЕВ КОЛЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ АНДОНОВ ЧИМЕВ и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИЛИЯ ИВАНОВ ТЕКЕРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН ГЕОРГИЕВ КИТАНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ВАСИЛКА НАСЕВА ЦВЕТКОВА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ БОРИС СТОЯНОВ ТЕКЕРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ БОРИС НАСЕВ КОЛЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ АНДОН БОРИСОВ СТОИМЕНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДОБРИНА КИРИЛОВА СТОИМЕНОВА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МАРОЛЕВСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ БОРИС СТОЯНОВ ТЕКЕРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ СТОЯНОВ ТЕКЕРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТОИМЕН ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СПАС ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДИМИТЪР ХР КРИВАЧКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ВАСИЛ ИВАНОВ МАСКРЪЧКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ЯНЕ МИЛАНОВ ХРИСТОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ МИРЧО СТОЙНЕВ ДИМИТРОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СЛАВИ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

18 ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН КОТЕВ ЗЛАТКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ХРИСТО АНГЕЛОВ ИЛЬОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА ДЖОРОВА и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ЙОРДАН СОТИРОВ ГОШЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТОИМЕН ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТУЩОВ и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СПАС ТОШЕВ МИТОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЕЛВИНСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ХРИСТО АНГЕЛОВ СТАМБОЛИЙСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН ВАСЕВ СТОЯНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ САНДА ИВАНОВА ЛАЗОВА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ АСЕН ВЛАДИМИРОВ ТОПАЛСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ХРИСТО КОСТАДИНОВ ВЕЗЕНКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЕЛВИНСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТЕФКА НИКОЛОВА ДЕЛВИНСКА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ КОСТОВ и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН СТОЙНЕВ РАЗВИГОРОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ "КИБОР 2013"ЕООД ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН ЕФТИМОВ ПЕШЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ ИВАНОВ ЕФТИМОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДИМИТЪР ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СПАС ХРИСТОВ ДЕСПОДОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН ВАСЕВ СТОЯНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТОИМЕН ХРИСТОВ СТОИЛОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КРУМ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КОСТАДИН СТОЙЧЕВ ДАМЯНОВ и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СПАС ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИЛЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ АЛЕКСОВ ИВАНЧЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИВАН ГЕОРГИЕВ КИТАНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТАНИМИР СП ТОШЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ЙОРДАН ЯНКОВ ДИМИТРОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ШИШМАН АЛЕКСАНДРОВ ДЕСПОДОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТОИМЕН КОТЕВ ВАНЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ДЕСПОДОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ ТОДОРОВ СТОЯНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЧАВДАРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ БОГДАН КОТЕВ ВАНЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ БЛАГОЙ ВЛАДИМИРОВ ШАЛЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ НИКОЛА СТОИМЕНОВ АНГЕЛОВ и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ШИШМАН АЛЕКСАНДРОВ ДЕСПОДОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДОБРИН ДИМИТРОВ КОСТОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ТЕРЗИЙСКА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ЯНЕ МИЛАНОВ ХРИСТОВ

19 ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КРУМ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ НИКОЛА СТОИЛКОВ ТОДЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ БОЗОВАЙСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДЕСПОД НИКОЛОВ БАЧЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КРУМ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТАНИМИР СП ТОШЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ВАСИЛ НИКОЛОВ ВЕТИН ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ НИКОЛА ВАСЕВ МАСКРЪЧКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ НИКОЛА СТОИЛКОВ ТОДЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ТЕРЗИЙСКА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТЕФКА НИКОЛОВА ДЕЛВИНСКА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ АНДОНОВ АНДОНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СПАСУНА МЕТОДИЕВА КАРАБЕЛЬОВА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ЙОРДАН СОТИРОВ ГОШЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИЛЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СИМЕОН АНДОНОВ МАРКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ АСЕН ТОДОРОВ ЯНЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ГЕОРГИ ВАСЕВ ЯНИН ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КРУМ ВАСЕВ ЯНИН ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ МИРЧО СТОЙНЕВ ДИМИТРОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ ТОДОРОВ СТОЯНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТОИМЕН ИВАНОВ ЕФТИМОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТЕФАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ- ТАТАРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ НИКОЛОВ ЛАЗОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СПАС БОРИСОВ ХРИСТОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ИЛИЯ ИВАНОВ ТЕКЕРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ЙОРДАНА ЦОНЕВА ЗАШЕВА ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КРУМ НАСЕВ КОЛЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДИМИТЪР ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ДЕСПОД НИКОЛОВ БАЧЕВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ СТОЯНОВ ТЕКЕРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ БОРИС СТОЯНОВ ТЕКЕРСКИ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ КИРИЛ БОРИСОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ и др. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ АСЕН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ СТЕФАН ДИМИТРОВ ГАНОВ ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТОПАЛСКИ ОБЩО за ползвателя (дка)

20

21

22

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-259/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-8/02.0.7г. Окончателен регистър по реда на чл. 7, въввръзка с чл. 7а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 7/8 година за землището на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-248/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-292/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-244/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-335/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-285/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-293/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-246/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-333/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-311/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Грамаде, ЕКАТТЕ 17659,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Л ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-321/02.10.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Лиляч, ЕКАТТЕ 43709, община Невестино, област Кюстендил

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-249/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-/.0.0г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Нови чифлик, ЕКАТТЕ 06, община Кюстендил, област Кюстендил за стопанската

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-309/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-284/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-/8.09.0г. Окончателен регистър по реда на чл., във връзка с чл. а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 0/08 година за землището на с.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за сто

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за сто ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД05305/29.09.2017г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Червен брег,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-295/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53254,

Подробно

Вх..../... ОДОБРЕН със заповед.../... г. на директора на ОД Земеделие гр. Кюстендил ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските зе

Вх..../... ОДОБРЕН със заповед.../... г. на директора на ОД Земеделие гр. Кюстендил ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските зе ОДОБРЕН със заповед.../... г. на директора на ОД Земеделие гр. Кюстендил ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-/0.0.0г. Окончателен регистър по реда на чл., въввръзка с чл. а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. в, ал. от ЗСПЗЗ за стопанската 0/0 година за землището на с. Грамаждано,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-296/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД--/..г. Окончателен регистър по реда на чл., във връзка с чл. а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член в, ал. от ЗСПЗЗза стопанската / година за землището на с. Усойка, ЕКАТТЕ,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-278/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-265/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за сто

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за сто ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-306/29.09.2017г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Яхиново,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-26/2.09.20г. Окончателен регистър по реда на чл., във връзка с чл. а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 20/20 година за землището на

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

Вх..../... ОДОБРЕН със заповед.../... г. на директора на ОД Земеделие гр. Кюстендил ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските зе

Вх..../... ОДОБРЕН със заповед.../... г. на директора на ОД Земеделие гр. Кюстендил ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските зе ОДОБРЕН със заповед.../... г. на директора на ОД Земеделие гр. Кюстендил ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието, хр ани те и г о рите Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието, хр ани те и г о рите Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието, хр ани те и г о рите Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-296/27.09.2018 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-344/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд-11-588/13.11.2018г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/2019г. за землището на с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207,

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Б

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Б ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-/..г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Берсин, ЕКАТТЕ 0, община Кюстендил, област Кюстендил за стопанската

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-247/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-211/29.09.2017 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

Microsoft Word - sekcia 17

Microsoft Word - sekcia 17 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Подробно

Microsoft Word - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Microsoft Word - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КОСТЕНЕЦ КМЕТСТВО:... СЕКЦИЯ 001 адрес на избирателната секция гр.костенец, ул. Бреза 6 СОУ Св.Климент Охридски - кабинет по изобразително изкуство АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ ВАСИЛ АНГЕЛОВ

Подробно

Microsoft Word - zapoved KMN 76-1.doc

Microsoft Word - zapoved KMN 76-1.doc ЗАПОВЕД РД 76 Банско, 03.09.2011 г. На основание чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, подадени заявления до Директора на Дирекция,,Национален парк,,пирин и одобрени количества дървесина по план-извлечение

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-333/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-/0.0.0г. Окончателен регистър по реда на чл., във връзка с чл. а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 0/0 година за землището на с. Горна

Подробно

Microsoft Word - blank-profcomp-rezultati.docx

Microsoft Word - blank-profcomp-rezultati.docx П Р О Т О К О Л 1-11.07.2013 г / 09.00 ч 1 ВЛАДИМИР ЙОРНОВ СТАВРЕВ 2 ИВА АТАНАСОВА ИВАНОВА ЧЕВА 3 АЛЕКСАНДРА САРАМАНДОВА 4 СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА ТАНЧОВСКА 5 ДИНКО КРАСИМИРОВ КЮЧУКОВ 6 СТЕФАН ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4136-2/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.крумово, ЕКАТТЕ 40004,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3197/10.04.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075,

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-220/29.09.2017 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с.

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Горно Озирово 1. Молба-декларация 9400 3038/ 13.11.2014

Подробно

Изх

Изх РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-269/27.09.2018 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна дирекция Земеделие гр.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-345/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3198/10.04.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-328/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБ ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: БУРГАС ОБЩИНА: НЕСЕБЪР КМЕТСТВО: С.БАНЯ СЕКЦИЯ

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ 07154 Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- Начин на трайно Трайно Остатъч- Вид Име на собственик

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-11790/29.12.2017 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Драгойново, ЕКАТТЕ 23385,

Подробно