Разпределение ИИ 1 клас 2019

Размер: px
Започни от страница:

Download "Разпределение ИИ 1 клас 2019"

Препис

1 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 1 ВД Довиждане, лято! Здравей, училище! Моят свят е. 2 2 НЗ Материали и пособия за рисуване. Рисувам с линии. 3 3 НЗ Богатството на цветовете. Весела случка от лятото. - Разпознава различни изобразителни материали и пособия за създаване на художествени творби; - Свързва основни изобразителни материали с подходящите изобразителни пособия; - Открива правилната принадлежност на фрагмента към цялото; - Оприличава неопределени изображения на конкретен образ. - различава основни изобразителни материали и пособия четки (обла и плоска), пастели, флумастери, моливи; - организира работното си място за работа с изобразителни материали. - познава различни цветове - жълт, червен, оранжев, виолет, син, зелен; - получава различни видове цветове чрез смесване на бои; - създава изображения по впечатление и въображение, като използва различни видове цветове; - различава основни изобразителни материали и пособия за рисуване. - Описване на наблюдавани обекти, среда, произведения на изобразителното изкуство и ученически творби; - Създаване на рисунка за изразяване впечатления и преживяване от случка; - Създаване на образи от геометрични форми и линии; - Изобразяване на членове на семейството, случки от живота на възрастните и децата. - свързване на точки за изграждане на образи, включително и за дорисуване на симетрични фигури; - описване на наблюдавани ученически рисунки; - усвояване на нови понятия чрез игрова ситуация; - изразяване впечатления и преживявания от живота на децата.

2 4 4 НЗ Образи и форми. Шарена черга. 5 5 НЗ Реалност и фантазия. Фантазирам и творя. 6 6 НЗ Плоски и обемни форми. Аквариум. 7 7 НЗ Багрите на есента. Есенна разходка. - назовава характерни визуални особености на формите; материали и пособия в изобразителната дейност - различава изображения на реални от фантазни герои; - създава изображения на фантазни герои; - интерпретира творби с изображения на реални и фантазни герои - комбинира различни материали и техники (рисуване и апликиране). - назовава характерни визуални особености на формите (плоски и обемни); чрез моделиране; - различава основни изобразителни материали за моделиране (глина, пластилин). - познава различни цветове жълт, червен, оранжев, кафяв; - създава изображения по впечатление, като използва различни видове цветове; ; - запознава се с имена на известни български художници; изобразителното изкуството; - различава основни изобразителни пособия за рисуване (водни бои, палитра); материали и пособия в изобразителната дейност. - описване на обекти, произведения на изкуството и ученически творби; - свързване на точки за изграждане на образи; - създаване на образи от геометрични форми и линии. - прилагане на нови понятия в игрова ситуация; - създаване на апликации с хартия (с дорисуване). - практическо използване на материали и пособия. - описване на произведения на изобразителното изкуство и ученически творби; - прилагане на математически отношения помалко и повече в изобразителната дейност; - планиране самостоятелната работа на - описване на обекти, среда, произведения на изкуството и ученически творби; - създаване на творби чрез употребата на природни материали; - дискутиране на проблеми свързани с опазване на околната среда.

3 8 8 НЗ Рисуване по впечатление Даровете на есента 9 9 НЗ Знаците около нас Рисувам знаци - описва най-общо визуални характеристики (форми, цветове, съотношения) на обекти от заобикалящата среда; - изобразява обекти от света на децата и възрастните предмети от бита; - назовава характерни визуални особености на формите; - отразява визуални особености на формите чрез рисуване; - създава изображения по впечатление, като използва различни видове цветове; - различава видове творби на изобразителното изкуството - рисунки, картини; - запознава се с имена на известни български художници; изобразителното изкуство. - открива значението на визуални образи и знаци; - разпознава визуални особености на форми и силуети НЗ Обемни форми - отразява визуални особености на формите (обемни) чрез Любимо моделиране; животно - запознава се с имена на известни български художници; - организира работното си място за работа с пластични изобразителни материали НЗ Средата около нас Аз живея тук - описва най-общо визуални характеристики (форми, цветове, съотношения) на обекти от заобикалящата среда; - изобразява обекти от света на децата и възрастните (сгради, улици, транспортни средства); - запознава се с имена на известни български художници; материали и пособия в изобразителната дейност; - свързване на точки и дорисуване на симетрични фигури; създаване на образи; - извличане и прилагане на математическа информация от картина (количества, положение в пространството, съотношения). -прилагане на игрова ситуация; - рисуване на образи и знаци по аналогия на иконки от дигитални средства; - ориентиране с визуални знаци; създаване на образи и знаци; - проява на лична отговорност при опазване здравето на човека. - описване на обекти, произведения на изкуството и ученически творби; - извличане и прилагане на математическа информация от картина (количества, положение в пространството, съотношения). - създаване на рисунка за изразяване на впечатления; - извличане и прилагане на математическа информация от картина (количества, положение в пространството, съотношения).

4 12 12 НЗ Извънземните... - различава изображения на реални от фантазни герои; - интерпретира творби с изображения на фантазни герои чрез описания и изобразителна дейност; Среща в Космоса НЗ Човешка фигура Нарисувай приятел или семейството си НЗ Апликиране с дорисуване Картичка НЗ Цветовете на зимата Зимна пързалка - коментира отличителни черти на образи и действия на добри и лоши реални и фантазни герои; - описва връзки между обекти и среда в изображения на реални и фантазни герои; - подбира изобразителни материали и пособия за рисуване; - описва най-общо визуални характеристики (форми, цветове, съотношения) на обекти от заобикалящата среда; - изобразява човешки фигури по памет и наблюдение; изобразителното изкуство. - назовава характерни визуални особености на формите (плоски и обемни); - отразява визуални особености на формите чрез апликиране и рисуване; - използва основни изобразителни материали за апликиране; - комбинира различни материали и техники (рисуване и апликиране). (играчки, предмети от бита, сгради, улици, транспортни средства); - изразява емоционално-естетическо отношение към обекти от заобикалящата среда - създава изображения по впечатление, като използва различни видове цветове; изобразителното изкуството; материали и пособия в изобразителната дейност; - извличане на математическа информация от картина (количества, положение в пространството, съотношения); - изразяване на лично мнение за резултати от своята и на другите ученици изобразителна дейност. - извличане на математическа информация от картина (количества, положение в пространството, съотношения); - изобразяване на членове на семейството, случки от живота на възрастните и децата; създаване на образи и знаци; - свързване на точки за дорисуване на симетрични фигури; - дискутиране на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес; - представяне на резултати от творчески дейности в обществена среда; - организиране на изложба в училището. - прилагане на математическите отношения помалко и повече в изобразителната дейност; - използване възможности на различни видове материали и пособия; - изразяване на лично мнение за резултати от изобразителна дейност; - изобразяване на случки от живота на възрастните и децата.

5 16 16 НЗ Светът на изобразителното изкуство МД Малкият творец НЗ Образи от фигури Апликирани форми НЗ Народно творчество Украса на съдове НЗ Моделиране на човешка фигура Спортист - Изобразява обекти от света на децата и на възрастните (играчки, предмети от бита, сгради, улици и др.); - Различава видове творби на изобразителното изкуството рисунки, картини, пластики; - Знае имена на изучавани до момента известни български художници; - Изразява устно и представя в рисунки свои впечатления от творби на изобразителното изкуството; - Различава основни изобразителни материали и пособия за рисуване и моделиране; - Подбира изобразителни материали и пособия за рисуване. ; в изобразителна дейност; материали и пособия в изобразителната дейност; - назовава характерни визуални особености на обекти и форми; в изобразителната дейност; - използва възможности на различни видове материали и пособия в изобразителната дейност. - описва най-общо визуални характеристики (форми, съотношения) на човешкото тяло; - изобразяване човешка фигура по памет и впечатление; - отразява визуални особености на формите (обемни) чрез моделиране; - използва възможностите на изобразителните материали за моделиране (глина, пластилин). - Виртуални посещения на галерии; - Извличане на математическа информация от картина; - Възприемане на произведения на наши и чужди художници; - Интерактивна употреба на технически средства за възприемане на художествени произведения. създаване на образи и знаци; - прилагане на математическите отношения помалко и повече в изобразителната дейност; - планиране самостоятелната работа на ученика; - дискутиране на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес. - прилагане на математическите отношения помалко и повече в изобразителната дейност. създаване на декоративна украса. - извличане на математическа информация от творба (положение в пространство, съотношения);

6 20 20 НЗ Традиции и обичаи Проект Кукерска маска НЗ Разказ в картинки Приключенията на НЗ Музиката в цвят и образ Музика в цветове и картини НЗ Забавни букви и цифри Весели имена - интерпретира творби с изображения на реални и фантазни герои - коментира отличителни черти на образи и действия на добри и лоши реални и фантазни герои; чрез рисуване, апликиране, художествено конструиране; - използва възможностите на различни материали и пособия; - комбинира различни материали и техники (рисуване, апликиране, конструиране); - подбира изобразителни материали и пособия за рисуване и апликиране. - свързва илюстрации с изучавано литературно произведение; - описва илюстрация на литературна творба за деца, като използва художествени понятия; - изразява емоционално отношение към герои от приказка чрез рисунка; - коментира отличителни черти на образи и действия на добри и лоши реални и фантазни герои; - създава изображения по впечатление и въображение, като използва различни видове цветове; - получава различни цветове чрез смесване на бои; - подбира изобразителни материали и пособия за рисуване; - комбинира различни материали и техники в изобразителната дейност. (играчки, предмети от бита, сгради, улици, транспортни средства); - създава изображения по впечатление и въображение, като използва различни видове цветове. - прилагане на новите понятия в игрова ситуация; - създаване на проекти по тема от - представяне на резултатите от творческата дейност в обществена среда; - участие в екипна работа; - сценично представяне с костюми и маски. - създаване на серия от рисунки за изразяване впечатления от разказана история; - дискутиране на проблеми, свързани с различия и неравенство между хората; - създаване на образи по асоциация от музикални произведения. - прилагане на новите понятия в игрова ситуация; - рисуване на образи (декоративни, смешнозабавни) на букви от различни азбуки и на цифри;

7 24 24 НЗ Образи и знаци - открива значението на визуалните образи и знаци; - използва образи и знаци в изобразителната дейност; - коментира значения на образи и знаци в конкретна среда В зоопарка (обществени сгради, улици, спортни, търговски и културни обекти); НЗ Пролетна палитра Рисувам пролетта НЗ Пролетни празници Великденска украса НЗ Земята наш дом За чиста планета (сгради, улици, транспортни средства); - изразява емоционално-естетическо отношение към обекти от заобикалящата среда изобразителното изкуството; (предмети от бита); чрез рисуване; - описва най-общо визуални характеристики (форми, цветове, съотношения на обекти от заобикаляща среда; (предмети от бита, сгради, улици, транспортни средства); - коментира значения на образи и знаци в конкретна среда (обществени сгради, улици; спортни, търговски и културни обекти); създаване на образи и знаци; - ориентиране с визуални знаци; - изобразяване на примери за проява на лична отговорност при опазване на околната среда и здравето на човека; - рисуване на образи и знаци по аналогия на икони от дигитални средства. - създаване на рисунка за изразяване на впечатление; - извличане на математическа информация от картина; ученика; - изразяване на лично мнение за резултати от своята и на другите ученици изобразителна дейност. създаване на образи; - изобразяване на примери за проява на лична отговорност при опазване на околната среда и здравето на човека; - интерактивна употреба на информационнокомуникационни технически средства за възприемане на художествени произведения, свързани с опазване на околната среда.

8 28 28 НЗ Художествена конструкция Групов проект Приказен замък (играчки, предмети от бита, сгради, улици, транспортни средства); в изобразителната дейност (художествено конструиране, рисуване и апликиране); - използва основни изобразителни материали за апликиране и художествено конструиране (хартия, картон); - комбинира различни материали и техники (рисуване и апликиране, рисуване и конструиране НЗ Илюстрация - описва илюстрация на литературна творба за деца, като използва художествени понятия; Имало едно време НЗ Децата по света Приятели от близо и далеч НЗ В художествена та галерия Изложба - изразява емоционално отношение към герои от приказка чрез рисунка; - изобразява човешки фигури по памет и впечатление; - изразява емоционално-естетическо отношение към обекти от заобикалящата среда - различава видове творби на изобразителното изкуството - рисунки, картини, пластики; - знае не по-малко от пет имена на известни български художници; изобразителното изкуството; - представя в рисунки свои впечатления от творби на - прилагане на новите понятия в игрова ситуация; - участие в екипна работа за създаване на колективни творчески проекти; - създаване на художествени конструкции за развитие на логическото и пространствено мислене; ученика; - подбор на кукли и декори за драматизация на художествен текст; - дискутиране на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес; - сценично представяне с костюми и маски и организиране на изложба. - илюстриране на изучавана приказка; - създаване на рисунка (илюстрация) от разказана история; - дискутиране на проблеми, свързани с различия и неравенство между хората; - дискутиране на проблеми, свързани с различия между хората; - организиране на изложба в училището; - изразяване на лично мнение за резултати от своята и на другите ученици изобразителна дейност. - посещения на галерия за възприемане произведения на изобразителното изкуство от наши и чуждестранни художници; - интерактивна употреба на информационно-комуникационни технически средства за възприемане на художествени произведения; - виртуални посещения на галерии.

9 32 32 ИД Вече знам и мога. - Описва най-общо визуални характеристики (форми, цветове, съотношения) на обекти от заобикалящата го среда; - Изобразява човешки фигури по памет и наблюдение; - Описва връзки между обекти и среда в изображения на реални и фантазни герои; - Разпознава визуални особености на форми и силуети; - Познава различни цветове и получаването им; - Създава изображения по впечатление и въображение, като използва различни видове цветове; - Знае не по-малко от пет имена на известни български художници; - Открива значението на визуални образи и знаци; - Различава и използва различни изобразителни пособия и материали за рисуване, моделиране, апликиране. - Изразяване на идеи и преживявания с помощта на изобразителните средства; - Демонстриране на практически опит за работа с изобразителни материали и пособия; - Изграждане на естетически критерии при възприемане произведения на изобразителните изкуства; - Формиране на интерес към националната ни художествена култура. Разработил:.... (Име, фамилия, подпис)

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

Разпределение ИИ 4 клас 2019

Разпределение ИИ 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ: Директор:... ((име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Изобразително изкуство за 4. клас Забележка: Всяка от темите, независимо дали

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 Да се запознаем 1 Изненада 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 2 2 Рисувам в детската

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint снимка име снимка презиме фамилия дата на раждане място на раждане град начало край на портфолиото МОЕТО ИМЕ ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ МОЯТ ГРАД ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА Инструкции

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2012/2013 Украси и изложби През учебната 2012/2013 учителите по изобразително изкуство имаха грижата да оформят интериорното

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1 Септември Аз рисувам Създава образ или сюжетна рисунка по самостоятелно избрана тема. Самостоятелно подбира материали и за

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1. Специалности от професионално направление

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О

Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О Петя Иванова Десислава Кралева КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 9. КЛАС

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

Разпределение МАТ 2 клас 2019

Разпределение МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор :... /име, фамилия, подпис/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

за 10. клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ И З К УС Т В О Петя Иванова Десислава Кралева Ния Табакова

за 10. клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ И З К УС Т В О Петя Иванова Десислава Кралева Ния Табакова за 10. клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ И З К УС Т В О Петя Иванова Десислава Кралева Ния Табакова Книга за учителя по изобразително изкуство за 10. клас Автори Петя Анастасова Иванова,

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и за 3. клас 32 седмици х 1 час седмично = 32 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи Приложение към Решение 402, взето с протокол 48 от 23.07.2019 г. на ОбС - Кричим Отчет за дейността на Общински младежки дом град Кричим за учебната 2018/2019 година През учебната 2018/2019 година Общински

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно