S.Staneva

Размер: px
Започни от страница:

Download "S.Staneva"

Препис

1 Епидемиологични особености на листериозата в България Станева, Св., Константинов, Р., Христова, И., Кунчев, А. Медицински университет Варна, НЦЗПБ, МЗ

2 Листериозата е инфекция с множествен механизъм на заразяване и полиорганна симптоматика, тежко протичне и висок леталитет.

3 ЛИСТЕРИОЗА В обобщен доклад на ЕFSА за зоонози, зоонозни агенти и хранителни епидемии в Европа през 2011 г. е отразено, че в периода г. в държавите от ЕС от листериоза са заболели човека. Най-много случаи са докладвани през 2009 г човека, през г болни, а през 2007 г. случаите са Най-малко на брой са случаите през 2008 г човека.

4 В нашата страна: През 1956 година Г. Тошев описва аборт при бременна жена, През 1956 година Б. Тасков и сътрудници описват лестериозен менингит, През 1964 година Д. Новачев документира ранна форма на листериоза на новородено, През 1966 година К. Павлов и сътрудници изследват късната форма на листериоза на новородено, В следващите години Г. Тошев и сътрудници (1966 г) и Цв. Деспотова (1978) имат научни съобщения за мъствораждания и спонтанни аборти сред жени

5 В нашата страна листериозата се регистрира като заразно заболяване официално от 1980 година. До 1994 г у нас са съобщени около 16 болни. Хр. Манев и сътрудници са изследвали до 1994 г 748 листерийни щама от животни и околна среда. От хора са изолирани 241 щама L. Monocytogenes и 1 щам L. Ivanovi, а от животни съответно 27 щама L. Monocytogenes и 9 щама L. Ivanovi

6 ЛИСТЕРИОЗА Неинвазивната листериоза (фебрилен листериен гастроентерит) е лека форма на заболяването, засягаща предимно здрави хора. Инвазивната листериоза е потежка форма на заболяването и засяга някои високорискови групи от населението.

7 Цел: Клинико епидемиологично проучване и анализ на разпространението на листерийната инфекция в България за периода година.

8 Материали и методи: Настоящото проучване е ретроспективно, като са използвани данните от Карта за епидемиологично проучване, предоставени от 13 Регионални здравни инспекции (РЗИ) в страната за 62 заболявания с доказан причинител L. Monocytogenes. Използвани са регистрационни данни от базата на НЦОЗА и НЦЗПБ, лабораторни резултати от микробиологични изследвания на хемокултура, ликвор, плацентарни части, лохии, периферни секрети на новородени, от серологични изследвания и определяне на серогрупа в референтна лаборатория на НЦЗПБ

9 Резултати и обсъждане:

10 Резултати и обсъждане През периода г в България са регистрирани 62 болни от листериоза.

11 Сезонно разпределение на заболяванията

12 Териториално разпределение на случаите В настоящото проучване заболелите от листериоза живеят основно в градовете 53 души. В епидемиологичното проучване част от градските жители споделят за извънградски дом, където имат стопанство или купуват продукти от местни домакинства. Общо 5 са заболелите, които постоянно или временно живеят на село

13 Териториално разпределение на случаите 1 2

14 Епидемична връзка за заболелите

15 Разпределение по пол

16 Възрастово разпределение възраст брой новородени 15 до 1 година 1 от 1 до нсд 70 8 всичко 62

17 Възрастово разпределение нсд от 1 до 10 до 1 година новородени

18 Клинично протичане

19 Изход от заболяването

20 Микробиологична диагностика материали брой изолати хемокултура 25 ликвор 23 периферни секрети 8 серология 8 плац части лохии 3 други секрети 4 анален секрет 1 всичкоизолати 64 всичко 62

21 Микробиологична диагностика хемокултура ликвор периферни секрети серология плац части лохии други секрети анален секрет

22 Микробиологична диагностика В референтна лаборатория на НЦЗПБ са потвърдени и серотипизирани 30 щама от материали на проучените от нас случаи. Еднакво, по 15, са щамовете Listeria monocytogenes ІI серогрупа и Listeria monocytogenes І серогрупа.

23 Изводи: Листериозата заема малък дял в регистрираната в България инфекциозна патология.

24 Изводи: В нашата страна според нормативната база се регистрира инвазивната форма на заболяването.

25 Изводи: Листериозата е сред инфекциите с най-висок леталитет в България, което кореспондира с данните в европейските страни.

26 Изводи: Листерийната инфекция засяга основно новородени, бременни и възрастни с имунен дефицит.

27 Изводи: Епидемичният процес при листериозата няма категорична сезонност и цикличност, разпределение по пол и професия.

28 Изводи: Сред най-важните фактори на предаване на инфекцията са млечните продукти и храните, консумирани след съхранение в хладилник без термична обработка.

29 Изводи: Профилактиката на заболяването следва да е насочена предимно към рисковите групи бременни и хора с хронични, онкологични заболявания.

30 Благодаря за вниманието!

Епидемиологична характеристика на трихинелозните взривове в България за периода 2013 – 2017 г.

Епидемиологична характеристика на трихинелозните взривове в България за периода 2013 – 2017 г. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Епидемиологична характеристика на трихинелозните взривове в България за периода 2013 2017 г. Р. Харизанов, И.Райнова, И. Кафтанджиев, Н. Цветкова, Р. Борисова,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразн МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система Раздел I Общи положения

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ПРОЕКТ НАРЕДБА 201 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане

Подробно

Загадката хепатит Е и нашият опит

Загадката хепатит Е  и нашият опит Загадката хепатит Е и нашият опит в изучаването му Мария Пишмишева - Пелева, Елица Голгочева Маркова, Емилия Насева, Тенчо Тенев, Радка Аргирова Авторски колектив д-р Мария Пишмишева-Пелева инфекциозно

Подробно

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2017 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2017 г. 657,70%000 (759 болни) е по - ниска

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2017 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2017 г. 657,70%000 (759 болни) е по - ниска АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2017 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2017 г. 657,70%000 (759 болни) е по - ниска спрямо предходната година 986,12%000 (1138 болни) и

Подробно

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2018 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2018 г. 1022,74%000 (1163 болни) е по - висо

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2018 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2018 г. 1022,74%000 (1163 болни) е по - висо АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2018 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2018 г. 1022,74%000 (1163 болни) е по - висока спрямо предходната година 667,46%000 (759 болни)

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен изпит за учебната 2017/2018г. ПЪРВА ЧАСТ- ТЕСТ 1.

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: /П/ Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26-та седмица (25.06.2018 г. 01.07.2018 г.) Епидемична обстановка в Пернишка област През 26 седмица на 2018 г. са регистрирани

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ОТДЕЛ ЕПИДЕМИОЛОГИЯ АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ОТДЕЛ ЕПИДЕМИОЛОГИЯ АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ОТДЕЛ ЕПИДЕМИОЛОГИЯ АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Анализът е разработен от отдел Епидемиология

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ:/П/ Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник Д-Р ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИД директор дирекция НЗБ Заповед РД 04 127/30.10.2017 г. СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 46-та

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА Приложение ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП 2019-2022 г. І. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВКА. А. Значение на проблема. Ежегодните грипни епидемии са признати като един

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД N Р-109-342/29.05.2018 г. НА РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕСИТЕТ ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ, г. ВАРНА СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Лилия Иванова

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: /П/ Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник Д-Р ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИД директор дирекция НЗБ Заповед РД 04 85/12.07.2017 г. СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28-ма

Подробно

Европейска имунизационна седмица 2019

Европейска имунизационна седмица 2019 ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА 24-30 Април 2019 г. Европейската имунизационна седмица е отбелязана за пръв път през 2005 г. От тогава до сега, всяка последна седмица на месец април, тя обединява местните

Подробно

Подход за реализиране на е-здрвеопазване (БАБХ проект)

Подход за реализиране на  е-здрвеопазване (БАБХ проект) Алекс Рийс Подход за реализиране на е-здравеопазване национална интегрирана система на БАБХ Мениджър Бизнес развитие MATERNA GmbH 2012 www.materna.com 1 За какво ще говорим? Представяне на системата, изградена

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулоза

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулоза МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

АНАЛИЗ НА ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 г. Изготвен от служители на отдел Празитология и тропическа медицина, НЦЗПБ: Доц. д-р Искра Райнова

АНАЛИЗ НА ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 г. Изготвен от служители на отдел Празитология и тропическа медицина, НЦЗПБ: Доц. д-р Искра Райнова АНАЛИЗ НА ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 г. Изготвен от служители на отдел Празитология и тропическа медицина, НЦЗПБ: Доц. д-р Искра Райнова, доц. д-р Румен Харизанов, доц. Нина Цветкова, д-р

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12-та седмица (19.03.2018 г. 25.03.2018 г.) Епидемична обстановка в Пернишка област През 12 седмица на 2018 г. са

Подробно

Защита за вас и за вашето бебе Кръвни тестове при първото ви пренатално посещение Bulgarian (Protecting you and your baby)

Защита за вас и за вашето бебе Кръвни тестове при първото ви пренатално посещение Bulgarian (Protecting you and your baby) Защита за вас и за вашето бебе Кръвни тестове при първото ви пренатално посещение Bulgarian (Protecting you and your baby) В тази брошура се дава информация за кръвните тестове, които обикновено се предлагат

Подробно

Microsoft Word - ХХСК nova.docx

Microsoft Word - ХХСК nova.docx Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за специфична професионална подготовка по учебен предмет ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И СТАНДАРТИ В КЕТЪРИНГА Утвърдена със Заповед

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА NAT ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДАРЕНАТА КРЪВ В ТРАНСФУЗИОННАТА СИСТЕМА НА РЕ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА NAT ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДАРЕНАТА КРЪВ В ТРАНСФУЗИОННАТА СИСТЕМА НА РЕ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА NAT ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДАРЕНАТА КРЪВ В ТРАНСФУЗИОННАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Трансфузионната

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

J.Donkov

J.Donkov Клинико-епидемиологично проучване на взрив от норовирусен гастроентерит в гр. Правец, България: март 2016г. Ж. Донков¹, Т. Вълков ² ³, Д. Страшимиров ² ³ Н. Янчева² ³, Й. Митова-Минева¹, В.Дойчева¹, Б.Кайракова4,

Подробно

Становище От доц. д-р Божин Димитров Камаринчев, д.м.н., ВМА, член на научно жури, определено със заповед 422 / г. на Директора на НЦЗПБ по

Становище От доц. д-р Божин Димитров Камаринчев, д.м.н., ВМА, член на научно жури, определено със заповед 422 / г. на Директора на НЦЗПБ по Становище От доц. д-р Божин Димитров Камаринчев, д.м.н., ВМА, член на научно жури, определено със заповед 422 / 09.09.2014 г. на Директора на НЦЗПБ по конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР

Подробно

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СИЛИСТРА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА ГРИП И ОРЗ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ( ) (утвърден със Заповед РД

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СИЛИСТРА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА ГРИП И ОРЗ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ( ) (утвърден със Заповед РД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СИЛИСТРА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА ГРИП И ОРЗ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА (2019-2020) (утвърден със Заповед РД- 01-162 / 31.10.2019г. на директора на РЗИ-Силистра) I. ЦЕЛ

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Антонина Тодорова Гегова, дм Катедра анатомия и хистология, патология и съдебна медицина Софийски университет Св. Климент

Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Антонина Тодорова Гегова, дм Катедра анатомия и хистология, патология и съдебна медицина Софийски университет Св. Климент Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Антонина Тодорова Гегова, дм Катедра анатомия и хистология, патология и съдебна медицина Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет/уб Лозенец Относно Процедура

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

Plan 09-11

Plan 09-11 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за периода 2009-2011 Стратегическа цел І. Профилактика на болестите и превенция на риска за здравето с акцент върху детско здравеопазване, социално-значими заболявания, заболявания и фактори,

Подробно

Местен координационен офис по ХИВ/СПИН - Община СТАРА ЗАГОРА

Местен координационен офис по ХИВ/СПИН - Община СТАРА ЗАГОРА Община Стара Загора д-р Николай Червенски, общински програмен мениджър Адрес: бул."руски" 36, ет.2, ст.207, тел./факс (042) 614 823, GSM 0885 090972 Еmail: lac_starazagora@mail.bol.bg Местният координационен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резистентност към тях 9.1. Потребление на макролиди по държави

Подробно

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Управител: инж. Димитър Авджиев Предмет на дейност: Извършване на тролейбусен и автобусен превоз на пътници в Община Стара Загора. Адрес: кв."индустриален", Тролейбусно

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

Антракс Национален център по обществено здраве и анализи Благо- Бургас Варна В. Тър- Видин Враца Габро- Добридил Кърд- Кюстен- Ловеч Монта- Пазар- Пер

Антракс Национален център по обществено здраве и анализи Благо- Бургас Варна В. Тър- Видин Враца Габро- Добридил Кърд- Кюстен- Ловеч Монта- Пазар- Пер Антракс Благо- Бургас Варна В. Тър- Видин Враца Габро- Добридил Кърд- Кюстен- Ловеч Монта- Пазар- Перник Пле- Диагноза евград ново во жали на джик вен 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 Аскаридоза

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА (01. 11. 2017) 1 П р о ф. д - р Б о й к о Л и к о в Африканска чума по свинете (АЧС) е екзотична вирусна инфекция, която застрашава

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

E.Golkocheva

E.Golkocheva Надзор на Хепатит Е вирусната инфекция не сме ли закъсняли? Елица Голкочева-Маркова 1, Тенчо Тенев 1, Мария Пелева-Пишмишева 2, Надя Владимирова 3, Радка Аргирова 4 1-НРЛ Хепатитни вируси, НЦЗПБ, София;

Подробно

Ваксини

Ваксини Същност Ваксината е биологичен препарат, който усилва способността на имунната система да противодейства на определено заразно заболяване. Те са вещества, които предотвратяват разпространението на болести.

Подробно