Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ"

Препис

1 Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУП изменение на кадастрален за ПИ 193 и изменение на ПУП - ИПР за УПИ XV 193 и УПИ XVI 193, кв.12 по плана на с. Българка/Бръчма, община Заповед ЗК-21/ г. 1626/ г. от Милана Атанасова Неделчева влязла в сила на г. 2 ПУП изменение на кадастрален за ПИ 132 и 63 и изменение на ПУП - ИПР за УПИ XVІ 132 и УПИ X 63, кв.19 по плана на с. Българка/Бръчма, община Заповед ЗК-23/ г. 1603/ г. от Костадин Савов Костадинов влязла в сила на г. 3 Подробен устройствен план /ПУП/ План за застрояване /ПЗ/ за ПИ по КК и КР на гр., община, местност Орта Табия Заповед ЗК-48/ г. 1649/ г. от Мохамед Алнаеб Направена е поправка със Заповед ЗК- 262/ г.влиза в сила на г. 4 ПУП - изменение на кадастрален план за ПИ кад. 583 и изменение на ПР за УПИ ХІІІ 583 и ХІV 583, кв. 54 на с. Проф. Иширково Заповед ЗК-108/ г. 1737/ г. от Марийка Христова Йовчева влязла в сила на г. 5 ПУП - изменение на ПР за УПИ ХІІ 1797, 1798, 1799, кв. 179 на извън ЦГЧ на гр. Заповед ЗК-109/ г. 1905/ г. от Виолета Димитрова Асенова влиза в сила на г. 6 ПУП - изменение на ПР за УПИ ІV за индивидуално групово жилищно строителство, кв. 4А на ЦГЧ на гр. Заповед ЗК-110/ г. 1930/ г. от Еленка Костадинова Димитрова и Васил Димитров Маринов влязла в сила на 07,

2 7 ПУП изменение на част от кадастрален за ПИ кад. 14 и изменение на ПУП - ИПР за УПИ ІІ 14 и УПИ ІІІ 14, кв.7 по плана на с. Проф. Иширково, община Заповед ЗК-111/ г. 1982/ г. от Георги Славов Славов влязла в сила на г. 8 ПУП - изменение на ПР за УПИ ХІІ 761, кв. 99 на с. Айдемир, общ. Заповед ЗК-112/ г. 1722/ г. от Димитричка Тодорова Кесаровска и Милко Христов Кесаровски влязла в сила на г. 9 ПУП - изменение на ПР за УПИ ХІІ 117, кв. 19 на с. Смилец, общ. Заповед ЗК-113/ г. 1885/ г. от Николай Тодоров Желев влязла в сила на ПУП - изменение на ПР за УПИ VІІ 4099, 4100, 4101, кв. 13Е на ЦГЧ на гр. Заповед ЗК-114/ г. 1890/ г. от Община влязла в сила на г. 11 плана за регулация и застрояване - план схема за ПИ с идентификатор по КК и КР на гр., УПИ XV 27 за произв. и скл. дейност, кв. 3 по плана на ПЗ Христо Михайлов Заповед ЗК-147/ г. заявление с вх. УТ- 1821/ г. от ЕМАКС ООД, представлявано от Максим Георгиев Куманов влязла в сила на г Проект за изменение на подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ І за ОЖС, кв. 113, с. Калипетрово, община ПУП - изменение на кадастрален план за ПИ с кад. 290 и изменение на ПР за УПИ ІХ 290, кв. 2 на с. Казимир Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. 439 и ПУП - изменение на ПР за УПИ V 439 и УПИ VІ 439, кв. 20, с.брадвари Заповед ЗК-222/ г. Заповед ЗК-319/ г. Заповед ЗК-320/ г. 55/ г. от Община 1885/ г. от Община 2019/ г. от Цветанка Минчева Желева влязла в сила на г. влязла в сила на г. влязла в сила на г. 2

3 15 Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. 174 и ПУП - изменение на ПР за УПИ V 174 и УПИ VІ 174, кв. 5, с. Брадвари Заповед ЗК-321/ г. 1850/ г. от Гюлшен Ахмед Ашраф влязла в сила на г. 16 Подробен устройствен план план за застрояване ПИ по КВС на землището на с. Срацимир, община - част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ Заповед ЗК-322/ г. 1908/ г. от Дамян Георгиев Иванов влязла в сила на г. 17 Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. 403 за УПИ VІІ 403, УПИ VІІІ 403 и УПИ ІХ 403 в кв.46, с.ветрен Заповед ЗК-351/ г. Заявление служебно с Втр.К-1/ г. влязла в сила на г. 18 Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. 59 за УПИ ХІV 59 в кв.5, с.м.ценович Заповед ЗК-352/ г. Заявление с вх.к- 650/ г. влязла в сила на г. 19 Изменение на подробен устройствен план изменение на плана за застрояване за ПИ в землището на с. Поп Кралево, община - част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ Заповед ЗК-355/ г. 1837/ г. от Людмила Николова Елисеева влязла в сила на г. 20 Изменение на подробен устройствен план изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VI 2759,2760,2770,2771,6113,6114, кв. 84 по плана на извън ЦГЧ, община Заповед ЗК-398/ г. Служебно заявление с вх. УТ-1853/ г. влязла в сила на г. 3

4 21 Изменение на подробен устройствен план изменение на план за застрояване за УПИ V 14, кв. 7, по плана на с. Иширково, община Заповед ЗК-399/ г. 4/ г. от Петроком 07 ООД влязла в сила на г. 22 Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор в землището на с. Калипетрово, местност "Край Село", община Заповед ЗК-485/ г. Служебно заявление с вх. УТ-1207/ г. влязла в сила на г Допълване/поправка на кадастрален план за ПИ без кад. и изменение на ПУП - план за регулация за УПИ ХІ-общ. обсл. В кв. 18 на с. Йорданово, общ. Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. 23 и изменение на ПУП - план за регулация за УПИ ІІІ-23 и ХІХ-23 в кв. 9 с. Богорово, общ. Заповед ЗК-493/ г. Заповед ЗК-534/ г. 267/ г. от Мемду Мехмед Али 1956/ г. от Костадин Савов Радев влязла в сила на г. влязла в сила на г Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор по КККР на с. Айдемир, община, местност "Караборун" застрояване за ПИ с идентификатор , ПИ с идентификатор и ПИ с идентификатор по КККР на с. Калипетрово, община Заповед ЗК-566/ г. Заповед ЗК-567/ г. 1912/ г. от "Теленор-България" ЕАД 1799/ г. от "Агро- Николови" ООД влязла в сила на г. влязла в сила на г. 27. Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор по КККР на гр., община Заповед ЗК-601/ г. 90/ г. от Неждет Мехмед Ахмед влязла в сила на г. 4

5 Изменение на Подробен устройствен план плана за регулация, УПИ V за гаражи и обствено обслужван, кв. 2, "Деленки Юг" - с. Айдемир, община Изменение на кадастрален план за ПИ скад. 313 и изменение на Подробен устройствен план плана за регулация, УПИ ІV кв. 48, с. Бабук, община Изменение на Подробен устройствен план плана за регулация, УПИ V , кв. 2, местност "Меджиди Табия", гр., община Заповед ЗК-638/ г. Заповед ЗК-639/ г. Заповед ЗК-650/ г. 164/ г. от Милен Иванчев Иванов 114/ г. от Андрей Стоянов Андреев 243/ г. от Община "Дирекция УТ" влязла в сила на г. влязла в сила на г. влязла в сила на Изменение на подробен устройствен план изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VI 2759,2760,2770,2771,6113,6114, кв. 84 по плана на извън ЦГЧ, община Заповед ЗК-680/ г. ПОПРАВКА Проект за изменение кадастрален план за ПИ с кад. 201 и 200, изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ ІІІ 201, УПИ ІV 201 и УПИ ІІ 200, кв. 14, с. Българка/Бръчма, община Проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ VІІІ 133, кв. 14, с. Проф. Иширково, община Изменение на плана за регулация за УПИ XXX1960,1961,1962 по плана на гр., община извън ЦГЧ Проект за изменение кадастрален план за ПИ с кад 150 и изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ ХІV 150, кв. 15, с. Срацимир, община Заповед ЗК-690/ г. Заповед ЗК-691/ г. Заповед ЗК-692/ г. Заповед ЗК-693/ г. Заявление с вх. 317/ г. от Господин Иванов Господинов 46/ г. от Димитра Михалева Генова 64/ г. от Сабяр Бахри Джелил 97/ г. от Георги Василев Георгиев влязла в сила на г. влязла в сила на г. влязла в сила на г. влязла в сила на г. 5

6 36 плана за регулация и застрояване план схема за ПИ с кад по КККР на гр., УПИ I за производств. скл. база, кв. 38, гр., община Заповед ЗК-712/ г. Постъпило заявление с вх. УТ-228/ г. от от Макам ЕООД влязла в сила на г. 37 план за регулация и застрояване за УПИ II 4380., кв. 11в по плана на гр., община Заповед ЗК-736/ г. 113/ г. от Димитър Кирилов Димитров влязл в сила на г. 38 план за застрояване за УПИ II 3167 за гаражи, кв. 196 по плана на гр., община Заповед ЗК-737/ г. 19/ г. от Община и Мая Тодорова Лазарова влязла в сила на г. 39 план за регулация и застрояване за УПИ II за обсл. и озел., кв. 22 по плана на гр., община Заповед ЗК-759/ г. 357/ г. от Чудомир Александров Димитров влязла в сила на г. 40 план за регулация за УПИ IV 4049,4050,4052,4053, кв. 13Б по плана на гр., община ПИ с кад 401 и изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ ІІІ - 401, УПИ ІV и УПИ VІІ в кв. 38, с. Професор Иширково, община Заповед ЗК-784/ г. 159/ г. от Сандра Доминик Бракение - Колева влиза в сила на г. 41 Заповед ЗК-838/ г. 423/ г. от Галиб Джелил Аптиш влиза в сила на г. 6

7 42 43 плана за застрояване - план схема за ПИ с идентификатор по КК и КР на с. Калипетрово, ПУП ИПРЗ и ПС за УПИ XXIX 9094, кв. 179 по плана на гр., община Заповед ЗК-933/ г. Заповед ЗК-940/ г. 542/ г. от "Сънопта Фудс България"ЕООД 449/ г. от Метин Мустафа Ахмед влиза в сила на г. влиза в сила на г. 44 Изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ІV-3034,9 в кв.7 - местност "МеджидиТабия", гр. Силиистра Заповед ЗК- 1000/ г. 711/ г. от Община влязла в сила на г. 45 Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ІV-за ожс в кв.20 - ЦГЧ, гр. Силиистра Заповед ЗК- 1001/ г. 618/ г. от Руси Стратиев Русанов влиза в сила на г. 46 Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. 83 и 84, изменение на ПУП план за регулация на УПИ XIII 84, УПИ XIV 83, УПИ XVI 84 и УПИ XVII 83, кв.8 по плана на с. Майор Ценович, община Заповед ЗК-1003/ г. 319/ г. от Община влиза в сила на г. 47 ПУП ИПРЗ за УПИ IV за гаражи и УПИ VIII за обществено обслужване, кв.35 по плана на ЦГЧгр., а по КККР на гр. ПИ и ПИ Заповед ЗК-1022/ г. служебно заявление с вх. УТ-432/ г. влязла в сила на г. 48 план за регулация и застрояване за УПИ II за обсл. и озел., кв. 22 по плана на гр., община Заповед ЗК-1041/ г. ПОПРАВКА влязла в сила на г. 7

8 49 ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ VІІІ 71, кв. 8 на с. М.Ценович, общ. Заповед ЗК-1084/ г. 729/ г. от Недю Неделчев Недев влиза в сила на г. 50 ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ ХІІ 1309, кв.200, с. Айдемир, общ. Заповед ЗК-1085/ г. 540/ г. от Елена Илиева Маринова влязла в сила на г. 51 ПУП ПП за изграждане на кабелно електрозахранване 20kV за захранване на трафопост тип БКТП в поземлен имот с идентификатор в землището на с. Професор Иширково, община Заповед ЗК- 1119/ г. 795/ г. от ЗК Нива-93 влязла в сила на г. 52 ПУП ПЗ за изграждане на трафопост тип БКТП и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор в землището на с. Професор Иширково, община Заповед ЗК- 1120/ г. 576/ г. от ЗК Нива ПУП - ПС за изграждане на водопроводно отклонение и електропроводно отклонение за УПИ V-14 в кв.7 с.професор Иширково Заповед ЗК- 1129/ г. 720/ г. отангел Петров Йовчев влязла в сила на г. 54 ПИ 29 и 30 и изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ІІ-29,30, в кв. 15 на Казимир Заповед ЗК- 1142/ г. 551/ г. от Георги Иванов Иванов влязла в сила на ПИ 70 и изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ІХ-70 в кв. 17 на с.българка/бръчма Заповед ЗК- 1143/ г. 574/ г. от Ганка Стоянова Петрова влиза в сила на г. 8

9 56 Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ХІІ-21 в кв.21 - извън ЦГЧ, гр. Силиистра Заповед ЗК- 1144/ г. 675/ г. от Ани Димитрова Иванова влиза в сила на г ПУП ПП за поземлен имот с идентификатор по КККР на с. Калипетрово, община ПУП ИПЗ - ПС за УПИ V 14, кв. 7 по плана на с. Професор Иширково, община Заповед ЗК- 1157/ г. Заповед ЗК- 1229/ г. 603/ г. от Хюлия Кемал Али 720/ г. от Петроком 07 чрез Ангел Петров Йовев влиза в сила на г. влиза в сила на г. 59 ПУП ПЗ и ПП за ПИ с идентификатор по КК и КР на гр., община Заповед ЗК- 1353/ г. 567/ г. от Валентина Михайлова Мирчанова влязла в сила на г. 60 ПУП ПС за ПИ с идентификатор по КК и КР на с. Калипетрово, община Заповед ЗК- 1355/ г. 874/ г. от Белфагор влязла в сила на г. 61 Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ II в кв.62 - с.калипетрово Заповед ЗК- 1357/ г. 979/ г. от Венцислав Николов Димитров и Община влязла в сила на г. 62 ПИ 108 и изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ІV-108 и V-108 в кв. 17 на с.българка/бръчма Заповед ЗК- 1367/ г. 746/ г. от Велико Савов Михнев влязла в сила на г. 9

10 63 ПИ 311 и изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ХVІІІ-311 в кв. 16А, с. Брадвари Заповед ЗК- 1368/ г. 696/ г. от Неджия Ибрям Алиосман влиза в сила на г. 64 ПИ 181 и изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ІІ-181 в кв. 18, с. Ламбриново 62 Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ХІV-за бензиностанция и търг. д-ст в кв.1 -ПЗ"ИЗТОК" с.калипетрово Заповед ЗК- 1369/ г. Заповед ЗК- 1377/ г. 947/ г. от Община 909/ г. от Георги Костадинов Спиридонов и Красимир Георгиев Куманов влиза в сила на г. влиза в сила на г. 63 ПУП - ПП за изграждане на водопроводно отклонение за ПИ и ПИ по КВС Заповед ЗК- 1382/ г. 1063/ г. от "КИПКОМ" ЕООД влиза в сила на г. 64 Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ X -70 в кв.7 - с. Майор Ценович Заповед ЗК- 1399/ г. 893/ г. от Недьо Атанасов Неделчев влиза в сила на г. 65 Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ I -609 в кв.89 - с. Калипетрово Заповед ЗК- 1398/ г. 1066/ г. от Пенка Иванова Георгиева, Йорданка Василева Димова и Община влиза в сила на г. 10

11 66 Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ VI в кв извън ЦГЧ - гр. Заповед ЗК- 1397/ г. 866/ г. от Синан Вейби Юдаим и Неджля Зюкляр Юдаим влязла в сила на г. 67 Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ XIV -за поща и БТК в кв.1 - ЦГЧ - гр. Заповед ЗК- 1400/ г. 835/ г. от ЕТ " Джили сой - Джихангир Ибрям " и ЕАД - БТК влязла в сила на г. 68 Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ VIII-за обществено обслужване и УПИ IX - за обществено обслужване в кв.20 -извън ЦГЧ - гр. Заповед ЗК- 1415/ г. 513/ г. от Община и "Хичико 2017г." ДЗЗД влиза в сила на г план за регулация и застрояване и План схема за УПИ І-45 и ХХVІІ-45 в кв.12 /нов І- 458,459/ Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ІV-123, в кв. 25, извън ЦГЧ, г., община ПИ с кад. 104, план за регулация на УПИ VІ-104, в кв. 2, с. Богорово, община Проек за изменение на ПУП- план за регулация на УПИ III-2952 в кв. 272, извън ЦГЧ - гр. Заповед ЗК- 1430/ г. Заповед ЗК- 1470/ г. Заповед ЗК- 1471/ г. Заповед ЗК / г. 993/ г. от Станимир Атанасов Атанасов 771/ г. от Татяна Стефанова Маркова 1441/ г.от Наталия Йорданова Боева, Елена Йорданова Боева, Веска Николова Николова и Добринка Петрова Николова Заявление с вх. 806/21,06,2017 г. от ЕТ "Въльо Любенов" влиза в сила на г. влиза в сила на г. влиза в сила на г. 11

12 73 Проект за изменение на ПУП -план за регулация за УПИ III-1864,1865,1867 в кв.169 на ИЦГЧ-гр. Заповед ЗК / г. Заявление с вх. 1015/ г. от Юсеин Исмаил Дауд 74 Проект за изменение на ПУП-план за регулация за УПИ I-за инд.жил.ст-во в кв.125, ЦГЧ-гр. Заповед ЗК / г. Заявление с вх. 1194/ г. от Айдън Мусин Адил влиза в сила на г. 75 Проект за изменение на ПУП-план за регулация за УПИ VII-53 в кв.10, на с. Ветрен, община Заповед ЗК / г. Заявление с вх. 1062/ г. от Борис Йовев Петков 76 ПИ с кад. 140, изменение на ПУП - ПР на УПИ V-140, в кв. 64, с. Бабук, община Заповед ЗК / г. 1161/ г. от Пенка Богданова Георгиева 77 Проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ XVII-1603, в кв. 184, извън ЦГЧ гр., община Заповед ЗК / г. 975/ г. от Росен Иванов Златев 78 Проект за изменение на ПУП - ПР за част от УПИ V-за ИЖС, в кв. 20, ЦГЧ гр., община Заповед ЗК / г. 1055/ г. от Михаил Георгиев Михайлов 79 ПИ с кад. 303, изменение на ПУП - ПР на УПИ VI-303, в кв. 27, с. Проф. Иширково, община Заповед ЗК / г. 1231/ г. от Слава Желязкова Генчева 80 Проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ XXII-за черква, в кв. 81, с. Калипетрово, община Заповед ЗК / г. 1386/ г. от община и Църковно настоятелство при храм "Св. Димитър" влиза в сила на г. 12

13 81 план за застрояване план схема за за ПИ с идентификатор по КККР на с. Заповед ЗК / г. 1202/ г. от Меткер ООД 13

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ПО ПЛАНА НА ГР

ПО ПЛАНА НА ГР П О РЕ Д ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА И ПО КВС НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА 2017год.. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 Допускане ПУП- ПРЗ 03719.202.2, 03719.202.3 и 03719.202.37 гр.,, обл.варненска,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН  РЕГИСТЪР  ЗА  ЧАСТНА  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

Заповеди за изработване на ПУП и ИПУП.xls

Заповеди за изработване на ПУП и ИПУП.xls Р е г и с т ъ р на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП Заявление Заповед Собственик УПИ КВ. Населено място Вх. / Дата /дата 1 53-00-26/03-02- "КОИНИ" ООД III-обсл. д-сти и т-я 20 ГР.

Подробно

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД /

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД / по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД-02-20-8/11.05.2012 г. Наименование 1 Адрес 1. 1528/25.02.2015 СВЕЖЕСТ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-236, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-350, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-351, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/ г. На основание чл.3, ал.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/ г. На основание чл.3, ал. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/31.01.2018 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-239/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

Microsoft Word sofia.docx

Microsoft Word sofia.docx П Р О Т О К О Л 1-12.12.2013 г / 09.30 ч 1 АНИТА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА се явил 2 СТЕФАН МИТКОВ ТОМОВ 3 ГЕРГАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА се явил 4 ГЕРАСИМ ГРИГОРОВ ГЕРАСИМОВ 5 МОНИКА ПЛАМЕНОВА ЖИВКОВА 6 РАДОСЛАВ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

Publ.registar 2009

Publ.registar 2009 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР За разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41, ал.4 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2009 г. по ред Данни за имота съгласно акта за общинска собственост Данъч оценка

Подробно

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3 Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-372 Гр. Велико Търново, 29.09.2012 г. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

<E8F1EAE0EDE8FF20CED3CFCECA2E786C7378>

<E8F1EAE0EDE8FF20CED3CFCECA2E786C7378> ПИ по КККР/КВС/ПНИ искано предназначение Забележка/коментар 41112.27.3 Производствени дейности искането й ПИ е включен територия допускаща промяна на предназначението на ЗЗ Относно вх. номер дата Заявител

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Microsoft Word stzagora

Microsoft Word stzagora П Р О Т О К О Л 1-25.03.2014 г / 13.00 ч 1 ПЕТКО ТАНЧЕВ ПЕТКОВ 2 АЛБЕНА ДИМИТРОВА МАВРОВА 3 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ се явил 4 МИЛЕН ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ се явил 5 ТАНЧО ПЕТКОВ ТАНЧЕВ 6 КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-298/26.11.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 11.01.2018 г. Разширение на производствена сграда в УПИ XV, кв.6, ПУП на СПЗ,, част

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно

Microsoft Word - Zapoved - Sporazumenie-Вардим

Microsoft Word - Zapoved - Sporazumenie-Вардим МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/601-191, 62-41-19, тел.факс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и я о б л а с т З А П О В Е Д РД - 12 - П - 49

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно